Byla 2-21-664/2012
Dėl skolos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo,-

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėja Irena Vapsvienė,

2sekretoriaujant sekretorei Zitai Stankevičienei,

3dalyvaujant ieškovui V. D.,

4atsakovei V. D.,

5trečiam suinteresuoto asmens VĮ „Visagino energija“ atstovui T. Z.,

6vertėjai Kristinai Špūraitei-Pupelienei,

7teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. D. ieškininį pareiškimą atsakovei V. D. dėl skolos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo,-

Nustatė

8Ieškovas V. D. nurodo, jog remdamasis jam išduotu notariškai patvirtintu V. K. (V. D.) įgaliojimu dėl buto, adresu adresas, Visagine, pardavimo, 2010-12-10 sudarė raštišką susitarimą su atsakove V. D., jog pastaroji įsipareigoja šį butą pirkti už 40 000 litų. Minėto Susitarimo 1 punkte numatyta, jog 2010-12-05 V. D. gavo burto, adresu adresas, Visagine raktus ir už gyvenimą šiame bute įsipareigoja mokėti visas komunalines paslaugas, tame tarpe pagal vandens skaitliuko parodymus, kuris bus įrengtas jos pageidavimu (prašymą padavė V. D.), bei apmokėti susijusius su komunalinėmis paslaugomis mokesčius. 2010-12-30 buvo notariškai patvirtinta pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią, ieškovas V. D., veikiantis pagal įgaliojimą, išduotą V. K., pardavė atsakovei V. D. butą, adresu adresas, Visagine už 30 000 litų. Ieškovas nurodo, jog remiantis pirkimo-pardavimo sutarties 6.1. p., jis, kaip pardavėjas, perdavė aukščiau nurodytą butą pirkėjui (V. D.) 2010-12-30. Šis punktas laikomas aukščiau nurodyto buto priėmimo-perdavimo aktu. Minėtoje 2010-12-30 pirkimo-pardavimo sutartyje aiškiai nurodyta, jog jos sudarymo metu, jokių įsiskolinimų už butą (komunalinius ar kitokius mokesčius) nebuvo, nei viena šalis nereiškė jokių pretenzijų. 2011-01-18 notariškai buvo apiformintas likusios už nusipirktą butą skolos 29 900 lt. sumokėjimas. Pakvitavimo pasirašymo pas notare metu, taip pat nebuvo šalių išreikšta jokia pretenziją dėl buto įsiskolinimo.

9Nors atsakovė V. D., pagal tarp šalių pasirašytą susitarimą, gyveno bute, adresu adresas, Visagine, nuo 2010-12-05 ir buvo įsipareigojusi sumokėti už šio buto komunalines paslaugas nuo 2010-12-05, tačiau ji nesumokėjo mokesčių už 2010 m. gruodžio mėnesį pagal VĮ „Visagino energija“ išrašytą sąskaitą GR Nr. 0738197 - 500,14 Lt. sumoje.

102011-06-21 atsakovė V. D. kreipėsi į VĮ „Visagino energija“ ir parašė prašymą, kad įsiskolinimas už komunalines paslaugas, suteiktas 2010 m. gruodžio mėnesį butui, adresu adresas, Visagine, 500,14 lt. sumoje, būtų perkelta buvusiam savininkui-V. K. (V. D.), priskaičiuojant prie mokesčių, skaičiuotinų kitam V. K. nuosavybėje esančiam butui, adresu Taikos pr. 88-124, Visagine. Tretysis asmuo VĮ „Visagino energija“ išrašydama sąskaitą Nr. 0803722 už 2011 m. birželio mėnesį V. K. (V. D.) nuosavybės teise priklausančiam butui adresu Taikos pr. 88-124, Visagine, už komunalines paslaugas, padidino sąskaitą 500, 14 Lt. sumai. Ieškovas V. D. 2011-10-13 apmokėjo V. D. vardu VĮ „Visagino energija“ išrašytoje sąskaitoje GR Nr. 0803722 už butui Taikos pr. 88-124, Visagine, suteiktas komunalines paslaugas 2011 m. birželio mėnesį korekcijos įrašytą sumą 500,14 litų sumoje, perkeltą iš buto adresu adresas, Visagine už 2010 m. gruodžio mėnesio komunalines paslaugas.

11Ieškovas, 2011-10-13 sumokėjęs 500,14 sumą pagal VĮ Visagino energija“ sąskaitą, kreipėsi į teismą dėl minėtos pinigų sumos išieškojimo iš atsakovės V. D.. Bylos nagrinėjimo metu, siekdamas, kad VĮ „Visagino energija“ nustotų siuntinėti ieškovo dukrai V. K. (V. D.) pranešimus T I K R A : apie nesamus įsiskolinimus, V. D. pats, niekieno neraginimas, siekdamas tik įrodyti trečiajam asmeniui VĮ „Visagino energija“, kad neturi skolų, 2011-11-02 dar kartą sumokėjo už butui adresas, Visagine, 2010 m. gruodžio mėnesį suteiktas komunalines paslaugas 500,14 litų sumoje, pagal VĮ „Visagino energija“ išrašytą GR sąskaitą Nr. 0738197. Ieškovas nurodo, kad už atsakovei V. D. priklausančiam butui, adresu adresas, Visagine, už 2010 m. gruodžio mėnesį suteiktas komunalines paslaugas, jis VĮ „Visagino energijai“ 500,14 Lt. sumoje sumokėjo du kartus:

12- 2011-10-13 apmokėjo V. D. vardu VĮ „Visagino energija“ išrašytoje sąskaitoje GR Nr. 0803722 už butui Taikos pr. 88-124, Visagine, suteiktas komunalines paslaugas 2011 m. birželio mėnesį korekcijos įrašytą sumą 500,14 litų sumoje, perkeltą iš buto adresu adresas, Visagine už 2010 m. gruodžio mėnesio komunalines paslaugas;

13- 2011-11-02 dar kartą sumokėjo už butui adresas, Visagine, 2010 m. gruodžio mėnesį suteiktas komunalines paslaugas 500,14 litų sumoje, pagal VĮ „Visagino energija“ išrašytą GR sąskaitą Nr. 0738197.

14Ieškovas teismo posėdžio metu nurodė, jog savo ieškininius reikalavimus priteisti iš atsakovės V. D. jo naudai 500,14 Lt. įsiskolinimą, jis grindžia būtent VĮ „Visagino energija“ išrašyta GR sąskaita Nr. 0738197 už butui adresas, Visagine, 2010 m. gruodžio mėnesį suteiktas komunalines paslaugas, kurį ieškovas apmokėjo 2011-11-02.

15Taip pat ieškovas nurodo, jog atsakovės V. D. teismo posėdžio metu pateiktas sąskaitos VĮ „Visagino energija“ išrašytos GR sąskaita Nr. 0738197 už butui adresas, Visagine, 2010 m. gruodžio mėnesį suteiktas komunalines paslaugas 500,14 Lt., pranešimo šaknelė ir čekis, patvirtinantis, jog 2011-01-21 yra apmokėta 400 litų suma, nepatvirtina, jog šią 400 litų sumą apmokėjo atsakovė, kadangi ant pranešimo šaknelės nurodyta, jog pranešimas išrašytas V. D. vardu butui adresas, Visagine, o ant mokėjimo kvito nėra nurodoma, kas sąskaitą apmokėjo.

16Ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovės V. D. ieškovo V. D. naudai 500,14 Lt. ieškovo 2011-11-02 sumokėtus VĮ „Visagino energija“ už butui adresas, Visagine, 2010 m. gruodžio mėnesio laikotarpyje suteiktas komunalines paslaugas, 5 % metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir turėtas bylinėjimosi išlaidas 1103,43 Lt. sumoje (1000 litų turėtas išlaidas advokatui už teisinės pagalbos suteikimą, 27,83 Lt. už dokumento vertimą, 6,60 Lt. už kopijų darymą, 67 Lt. žyminio mokesčio, 2 litus banko rinkliavos).

17Atsakovė V. D. nurodė, jog su pateiktu ieškiniu nesutinka, kadangi jis yra nepagrįstas ir prašo jį atmesti. Atsakovė nurodo, jog nutarė pirkti V. K. priklausantį butą, adresu adresas, Visagine, kadangi ruošėsi skirtis su vyru E. D. ir neturėjo kur gyventi su nepilnamečiu vaiku. Turėdama tokį tikslą ir neturėdama kur gyventi, ji 2010-12-10 sudarė raštišką susitarimą su ieškovu V. D., kuris turėjo savo dukters V. K. išduotą įgaliojimą, minėtą butą parduoti, kad V. D. pirks butą adresu adresas, Visagine. Susitarime buvo numatyta, jog atsakovė V. D. pradeda gyventi bute nuo 2010-12-05 ir moka už šio buto komunalines paslaugas už 2010 m. gruodžio mėnesį. Atsakovė V. D. nurodo, kad ji niekada neprieštaravo, kad bute adresas, Visagine, ji gyveno nuo 2010-12-05 ir nebandė išvengti mokėti komunalines paslaugas už butui adresas, Visagine, suteiktas 2010 m. gruodžio mėnesį. Atsakovė nurodo, kad ji minėtame bute gyveno ir už paslaugas visas susimokėjo pagal jai pateiktas sąskaitas. 2010-12-30 buvo notariškai patvirtinta pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią, ieškovas V. D., veikiantis pagal įgaliojimą, išduotą V. K., pardavė atsakovei V. D. butą, adresu adresas, Visagine už 30 000 litų. 2011-01-18 notariškai buvo apiformintas likusios už nusipirktą butą skolos 29 900 lt. sumokėjimas. Atsakovė nurodo, kad nors pirkimo-pardavimo sutartyje nurodyta, kad butą, adresu adresas, Visagine, pirko atsakovė V. D. ir jos tuometinis vyras E. D., tačiau praktiškai butą atsakovė įsigijo už savo lėšas ir sau, o buvęs vyras E. D. buvo nurodytas tik todėl, jog tuo metu santuoka tarp jų dar nebuvo nutraukta. E. D. minėtame bute niekada negyveno ir už jį nei pirkimo metu, nei vėliau už komunalines paslaugas-nemokėjo.

18Atsakovė nurodo, jog 2011 m. sausio mėnesio pradžioje ji gavo VĮ „Visagino energija“ išrašytą sąskaitą GR Nr. 0738197 už butui adresas, Visagine, 2010 m. gruodžio mėnesį suteiktas komunalines paslaugas, viso - 500,14 Lt. sumoje. Kadangi tuo metu buvo piniginių lėšų stygius, atsakovė 2011 m. sausio 21 d. apmokėjo pagal minėtą sąskaitą tik 400 litų. Tai patvirtina atsakovės V. D. pateiktas apmokėjimo kvitas. Likusią neapmokėtą sąskaitos dalį atsakovė V. D. nurodė apmokėjusi vėliau, pagal pateiktas sąskaitas už suteiktas komunalines paslaugas kaip skolą. 2011 m. birželio mėnesį pas ją ėmė lankytis ieškovas V. D. ir reikalauti pasirašyti kažkokius tai dokumentus. Ieškovas V. D. aiškino, kad šiuos dokumentus jam davė VĮ „Visagino energija“ ir kad atsakovė yra skolinga, todėl privalo pasirašyti. Kadangi ieškovas V. D. negalėjo nieko aiškiai paaiškinti, kas tai per dokumentai ir dėl ko T I K R A : atsakovė jam yra skolinga, todėl V. D. atsisakė pasirašinėti ieškovo pateiktus dokumentus ir pasiūlė ieškovui nueiti į VĮ „Visagino energija“ ir pačiam išsiaiškinti, kas ir už ką yra skolingas. Kadangi ieškovas nustojo vaikščioti pas atsakovę, pastaroji pagalvojo, jog ieškovas viską išsiaiškino, tačiau vėliau gavo šaukimą atvykti į policijos komisariatą. Atvykusi į policijos komisariatą, atsakovė V. D. sužinojo, jog ieškovas V. D. pateikė pareikšimą policijai dėl dokumentų klastojimo. Atsakovė V. D. pažadėjo policijos pareigūnui pati nuvykti į VĮ“ Visagino energija“, kad išsiaiškinti kas ir kam yra skolingas. VĮ „Visagino energijos“ darbuotojai atsakovei V. D., paaiškino, kad ieškovas V. D., prieš formindamas buto, adresu adresas, Visagine, pirkimo-pardavimo sutartį, nepaėmė privalomos tokiu atveju pažymos apie parduodamo buto turimus ar ne įsiskolinimus bei 2010-12-30 sudaręs pirkimo-pardavimo sutartį neinformavo VĮ „Visagino energija“ apie sandorio sudarymą ir buto šeimininko pasikeitimą. Atsakovė V. D. nurodo pati pateikusi VĮ „Visagino energija“ buto pirkimo-pardavimo sutartį. Tuomet VĮ „Visagino energija“ darbuotojai jai nurodė, jog už paslaugas suteiktas butui adresas, Visagine, 2010 m. gruodžio mėnesį buvęs buto savininkas V. K. yra skolinga 500,14 litų. Kadangi atsakovė V. D. buvo įsitikinusi, kad su VĮ „Visagino energija“ už guodžio mėnesį yra atsiskaičiusi (sumokėjo iš karto 400 litų), todėl neišsiaiškinusi aplinkybių pagalvojo, jog prieš parduodant butą V. K. turėjo įsiskolinimus VĮ „Visagino energijai“, todėl patarus VĮ“Visagino energijai“ darbuotojams, V. D. surašė prašymą, kad komunaliniai mokesčiai 500,14 lt. sumoje už butui adresas, Visagine suteiktas komunalines paslaugas, būtų perkelti buvusiai buto savininkei V. K.. Atsakovė V. D. nurodo, jog ji nesupratusi kokie tai mokesčiai ir visai nepagalvojusi, kad tai mokestis už komunalines paslaugas, kurias ji jau yra apmokėjusi. Po minėto prašymo VĮ „Visagino energija“ parašymo, pas atsakovę ėmė vėl lankytis ieškovas V. D. ir grasinti teismais, aiškindamas, kad atsakovė skleidžia apie jį melagingus duomenis. Atsakovė nurodo, kad ji pavargo nuo ieškovo persekiojimo, todėl 2011 m. rugsėjo mėnesį nuėjo į VĮ“Visagino energija“ ir paprašė, kad tuos 500,14 Lt. už suteiktas komunalines paslaugas perrašytų jai ir ji šiuos pinigus sumokės. Atsakovė V. D. nurodo, jog ieškovas V. D. reiškia jos atžvilgiu nepagrįstą ieškinį, nes prieš pateikdamas ieškinį puikiai žinojo apie tai, jog atsakovė yra sumokėjusi komunalinius mokesčius 500,14 Lt. sumoje, už butui adresas, Visagine, suteiktas komunalines paslaugas 2010 m. gruodžio mėnesiui. Atsakovė nurodo, jog apie tai ji pati pranešusi ieškovui, be to, jis tai turėjo matyti ir pagal gautas sąskaitas už butui, adresu Taikos pr. 88-124, Visagine. Atsakovė V. D. teigia, kad ieškovas V. D. jai sakęs, kad nesikreips į teismą, jei atsakovė sumokės jam 600 litų už advokato pagalbą, tačiau atsakovė tai daryti atsisakė ir po kiek laiko gavo teismo pranešimą ir ieškovo ieškininį pareiškimą.

19Atsakovė V. D. prašo teismo ieškovo V. D. ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

20Tretysis asmuo įstojęs į bylą ieškovo pusėje V. K. (V. D.) gavusi teismo pranešimą, ieškininį pareiškimą ir jo priedus, pateikį teismui atsiliepimą, kuriame rodė, jog su ieškovo V. D. pateiktu ieškininiu pareiškimu sutinka ir prašo jį tenkinti. Tretysis asmuo V. K. nurodo, jog atsakovė V. D. 2010-12-30 iš V. D., kuris atstovavimo V. K., nusipirko V. K. priklausiusį butą, adresu adresas, Visagine. Nors atsakovė V. D., pagal 2010-12-10 raštišką susitarimą, pasirašytą tarp jos ir V. D., gyveno minėtame bute nuo 2010-12-05, tačiau nesumokėjo už šiam butui suteiktas komunalines paslaugas už 2010 m. gruodžio mėnesį 500,14 Lt. sumoje. Ieškovas V. D., kaip V. K. atstovas, buvo priverstas 2011 m. lapkričio 2 d. sumokėti VĮ „Visagino energija“ 500,14 Lt. komunalinių mokesčių už 2010 m. gruodžio mėnesį už butą adresu adresas, Visaginas, ką patvirtina ieškovo 2011-11-09 pateiktas VĮ „Visagino energija“ pinigų priėmimo kvitas.

21Tretysis asmuo V. K. (V. D.) prašo teismo V. D. 2011-11-21 ieškinį tenkinti, priteisti V. K. naudai iš atsakovės V. D. bylinėjimosi išlaidas už teisinę pagalbą 500 litų sumoje. Taip pat tretysis asmuo V. K. prašo teismo ieškinį nagrinėti trečiajam asmeniui nedalyvaujant ir sprendimą priimti savo nuožiūra (b.l.82).

22Trečiojo asmens VĮ „Visagino energija“ įstojusio į bylą atsakovo pusėje atstovas T. Z. nurodė, kad „Visagino energija“ byloje yra trečiuoju asmeniu nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų įstojęs atsakovės pusėje. Atstovas nurodė, jog ieškovo V. D. ieškininis pareiškimas yra nepagrįstas ir neturėtų būti tenkintinas. Atstovas nurodo, jog 2011-06-13 ieškovas V. D. kreipėsi VĮ „Visagino energija“ su prašymu perkelti kompensaciją, teikiamą butui adresas, Visagine, į sąskaitą butui, adresu Taikos pr. 88-124, Visagine, nurodydamas, kad butas adresas, Visagine yra parduotas kitam asmeniui. Kadangi ieškovas nėra ir niekada nebuvo minėtų butų savininkas ir neturėjo butų savininkės V. K. (D.) įgaliojimo veikti jos T I K R A : vardu, todėl šis ieškovo prašymas nebuvo tenkintas.

232011-06-21 į VĮ „Visagino energija“ kreipėsi atsakovė V. D. ir pateikė dokumentus, jog ji, remiantis 2010-12-30 pirkimo-pardavimo sutartimi tapo buto, adresu adresas, Visagine, naująja savininke. Kadangi atsakovės V. D. pateiktos 2010-12-30 pirkimo-pardavimo sutarties 7.3.p. buvo nurodyta, jog pardavėjas (V. D. atstovaujantis V. K.) patvirtino, kad jokios skolos ir/ar kitokie įsiskolinimai, jeigu tokie būtų/atsirastų už paslaugas, teiktas turto savininkui ar jo naudotojams iki priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos pirkėjui(-jams) nepereina, visos pretenzijos dėl skolų ar įsiskolinimų, atsiradusių iki priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, yra, gali ir turi būti pateikiamos Pardavėjui, todėl už 2010 m. gruodžio mėnesį susidariusi 500,14 Lt. suma (pagal VĮ „Visagino energija“ suformuotą ir 2011-01-05 pateiktą apmokėjimui sąskaitą) už butui, adresu adresas, Visagine, suteiktas komunalines paslaugas, buvo perkelta į kitą sąskaitą (V. K. kitam priklausančiam butui, adresu Taikos pr. 88-124, Visagine, kartu su kompensacija už šildymą, išrašant sąskaitas VEK Nr. 002388 ir 002389. Šis piniginių lėšų perkėlimas buvo atliktas gavus atsakovės V. D. raštišką prašymą.

242011-09-22 atsakovė V. D. kreipėsi į VĮ „Visagino energija“ir nurodė, kad ji pripažįsta 500,14 Lt. sumą už butui, adresu adresas, Visagine, suteiktas komunalines paslaugas, laikotarpyje už 2010 m. gruodžio mėnesį ir pateikė prašymą minėtą sumą įtraukti į sekančiam mėnesiui jai išrašytą sąskaitą bei įsipareigojo šią sumą apmokėti 2011 m. spalio mėnesį. Šis prašymas buvo patenkintas ir atlikta korekcija.

25Kaip nurodo trečiojo asmens atstovas, sąskaita minėtam butui už 2010 m.gruodžio mėnesį suteiktas komunalines paslaugas buvo išrašyta buvusios savininkės V. D. vardu, kadangi apie tai, jog butas parduotas tretysis asmuo VĮ „Visagino energija“ sužinojo tik 2011 m. birželio mėnesį naujajam savininkui V. D. pateikus pirkimo-pardavimo sutartį. Trečiojo asmens atstovas nurodo, jog patvirtina faktą, kad už 2010 m. gruodžio mėnesį suteiktas komunalines paslaugas butui adresu adresas, Visagine, pagal VĮ „Visagino energija“ suformuotą ir apmokėjimui pateiktą 2011 m. sausio 5 d., sąskaitą 500,14 Lt. sumai, sausio mėnesį buvo atliktas apmokėjimas 400 Lt. sumoje. Kadangi teismui sąskaitos apmokėjimo kvitą pateikė atsakovė V. D., tai akivaizdu, jog minėtą 400 litų sumą buvo apmokėjusi atsakovė, o tai, jog net ir esant 400 litų apmokėjimui už minėtą mėnesį suteiktas komunalines paslaugas, buvo daroma piniginių lėšų korekcija pilnoje apimtyje, t.y butui adresu Taikos pr. 88-124, Visagine perkelta 500,14 Lt. piniginė suma, vėliau (po 2011-09-22 prašymo V. D.) vėl grąžinta butui, adresu adresas, Visagine, ir 2011 m. spalio mėnesį atsakovės pakartotinai sumokėta pilnoje 500,14 Lt. sumoje, buvo paremta tik pačios atsakovės V. D. prašymais. Kaip nurodo trečiojo asmens VĮ „Visagino energija“ atstovas, fiziniams asmenims neuždrausta mokėti už jiems suteiktas komunalines paslaugas į priekį, todėl į atsakovės V. D. papildomai 2011 m. spalio mėnesio pradžioje apmokėtą 500,14 Lt. sumą, buvo atsižvelgta ir ši suma minusuota išrašant sąskaitą GR Nr. 0857729 už 2011 m. lapkričio mėnesį suteiktas butui, adresu adresas, Visagine, komunalines paslaugas.

26Tretysis asmuo nurodo, jog ieškovas savo ieškininį pareiškimą grindžia tuo, jog jis 2011-11-02 sumokėjo už butui adresas, Visagine, 2010 m. gruodžio mėnesį suteiktas komunalines paslaugas 500,14 litų sumoje, pagal VĮ „Visagino energija“ išrašytą GR sąskaitą Nr. 0738197, tačiau ieškovo mokėti šios sumos niekas neprašė ir nereikalavo, tai ieškovas padarė savo iniciatyva, ką patvirtino teismo posėdžio metu. Be to, kaip matyti, ieškinys teismui pateiktas 2011 m. spalio 13 dieną, tuo tarpu ieškininio reikalavimo pagrindas atsirado tik 2011-11-02 ieškovui savo iniciatyva sumokėjus už butui adresas, Visagine už 2010 m. gruodžio mėnesį suteiktas komunalines paslaugas, tuo metu, kai atsakovė dar 2011 m. sausio mėnesį apmokėjo pagal minėtą sąskaitą 400 litų bei pakartotinai 500,14 litų sumą apmokėjo iki ieškinio pagrindo atsiradimo dienos-2011-10-25 (pagal sąskaitą GR Nr. 0835988, išrašytą 2010 m. spalio 5 d.). Tretysis asmuo nurodo, jog ieškovas peikė teismui aiškiai nepagrįstą ieškinį, kadangi ieškovas V. D. žinodamas, kad ginčijama suma atsakovės V. D. yra apmokėta, o sąskaita butui Taikos pr. 88-124, Visagine už komunalines paslaugas, suteiktas 2011 m. rugsėjo mėnesį, išrašyta ir pateikta apmokėjimui 2011 m. spalio 5 d. atitinkamai sumažinta 500,14 Lt. sumai, ieškiniu sieką tą pačią 500,14 Lt. sumą dar kartą atgauti iš atsakovės.

27Trečiajam asmeniui E. D. procesiniai dokumentai ir teismo šaukimas apie teismo posėdžio datą, laiką ir vietą įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos CPK 130 str. numatytu būdu 2011-12-13 (b.l.79-81). Tretysis asmuo E. D. gavęs procesinius dokumentus, per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį į teismo posėdį neatvyko, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą ar bylą nagrinėti jam nedalyvaujant-nepateikė.

28Ieškinys atmestinas.

29Remiantis bylos medžiaga nustatyta, jog ieškovas V. D., 2010-12-10 sudarė raštišką susitarimą su atsakove V. D., jog pastaroji T I K R A : įsipareigoja butą adresu adresas, Visagine pirkti už 40 000 litų (b.l. 3,4). Minėto Susitarimo 1 punkte numatyta, jog 2010-12-05 V. D. gavo buto, adresu adresas, Visagine raktus ir už gyvenimą šiame bute įsipareigoja mokėti visas komunalines paslaugas, tame tarpe pagal vandens skaitliuko parodymus, kuris bus įrengtas jos pageidavimu (prašymą padavė V. D.), bei apmokėti susijusius su komunalinėmis paslaugomis mokesčius (b.l. 4). 2010-12-30 buvo notariškai patvirtinta pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią, ieškovas V. D., veikiantis pagal įgaliojimą, išduotą V. K., pardavė V. D. ir E. D. butą, adresu adresas, Visagine už 30 000 litų (b.l. 30-34). Minėtos Sutarties 6.1. p. numatyta, kad Pardavėjas butą perduoda Pirkėjui 2010-12-30. Šis punktas laikomas aukščiau nurodyto burto priėmimo-perdavimo aktu. 7.3. punkte nurodyta, jog pardavėjas patvirtina, kad jokios skolos ir/ar kitokie įsiskolinimai, jeigu tokie būtų/ atsirastų, už paslaugas, teiktas Turto savininkui ar naudotojams iki priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos Pirkėjui nepereina. Visos pretenzijos dėl skolų ar įsiskolinimų, atsiradusių iki priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, yra, gali ir turi būti pateikiamos Pardavėjui (b.l.32). 2011-01-18 notariškai buvo apiformintas pakvitavimas dėl likusios už nusipirktą butą skolos 29 900 lt. sumokėjimas(b.l. 35-36).Remiantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu 2011-10-15, butas, adresu adresas, Visagine nuosavybės teise nuo 2004-06-11 iki 2010-12-31 nuosavybės teise priklausė V. D., nuo 2010-12-31 iki 2011-05-11 V. D. ir Edvardui dainiui, o nuo 2011-05-11 – V. D.(b.l. 17-21) remiantis 2011-03-29 Visagino miesto apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-473-531/2011 (b.l.86-87). Pagal 2011-10-25 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, butas, adresu taikos pr. 88-124, Visagine, nuosavybės teise priklauso V. D. (b.l.20-21). Teismui pateikti VĮ „Visagino energija“ suformuoti ir apmokėjimui vartotojams pateikti pranešimai už butui, adresu adresas, Visagine, 2010 m. gruodžio mėnesio laikotarpyje suteiktas komunalines paslaugas 500,14 lt. sumoje, bei kvitai (čekiai) patvirtinantys šių paslaugų apmokėjimą:

30Butui adresas, Visagine: Pranešimo Nr. Suma Kas apmokėjo Kada apmokėjo Kiek apmokėjo Bylos lapas GR Nr. 0738197 500,14 Lt. V. D. 2011-01-21 400 litų (b.l.96-98) GR Nr. 0835988 500,14 Lt. V. D. 2011-10-25 500,14 Lt. (b.l.78) GR Nr. 0738197 500,14 Lt. V. D. 2011-11-02 500,14 Lt. (b.l.37)

31Remiantis VĮ “Visagino energija“ mokesčių apmokėjimo pažyma, matyti, kad butui, adresu adresas, Visagine suteiktas komunalines paslaugas už 2010 m. gruodžio mėnesį, buvo sumokėta 400 litų (b.l.96-98).

32Teismui pateiktos butui, adresu Taikos pr. 88-124, Visagine, VĮ „Visagino energija“ suformuotas ir pateiktas apmokėjimui už 2011 m. birželio mėnesį suteiktas komunalines paslaugas pranešimas GR Nr. 0803722 ir už 2011 m. rugpjūčio mėnesį pranešimas GR 0825453 (b.l. 6), o taip pat čekis, kad V. D. apmokėjo dalį komunalinių mokesčių už 2011 m. rugpjūčio mėnesį pagal butui adresu Taikos pr. 88-124, Visagine išrašytą pranešimą GR 0825453 (iš nurodytos 696,13 Lt. sumos sumokėta suma-500,14 Lt.)(b.l.5). 2011-09-26 Utenos apskrities VPK Visagino miesto PK tyrėjo A. P. surašytas nutarimas medžiagoje Nr. 49-At-00228-11 dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl V. D. pareiškimo, nesant nusikaltimo sudėties požymių(kurį teismui pateikė pats ieškovas su ieškininiu pareiškimu)(b.l. 7-8). Šioje nutartyje užfiksuota, kad V. D. 2011 m. sausio mėnesį, gavusi iš „VĮ „Visagino energija“ pranešimą GR Nr. 0738197, kuriame buvo nurodyta, kad už 2010 m. gruodžio mėnesį už paslaugas mokoma suma 500,14 Lt., 2011-01-21 nuvykusi į UAB „Visagino būstas“ sumokėjo 400 litų ir liko skolinga už paslaugas VĮ „Visagino energija“ 100,14 Lt. (b.l. 7).

33Tai, jog vadovaujantis VĮ „Visagino energijai“ atsakovės V. D. pateikta 2010-12-30 buto pirkimo-pardavimo sutartimi (7.3 p. įtvirtinta nuostata) ir atsakovės pateiktu prašymu, mokestis 500,14 lt. sumai, už butui adresu adresas, Visagine už 2010 m. gruodžio mėnesį suteiktas komunalines paslaugas buvo perkeltas kitam buvusios buto savininkės V. K. (V. D.) butui, adresu Taikos pr. 88-124, Visagine, kaip įsiskolinimas atsiradęs iki buto priėmimo-perdavimo dienos, patvirtina ir VĮ „Visagino energija“ 2011-09-14 raštas Nr. (1.10)6S-585 (b.l. 66), 2011-08-16 raštas Nr. (1.12)6S-517 (b.l. 68).Iš teismui pateiktų VĮ „Visagino energija“ sudarytos ir apmokėjimui pateiktos sąskaitos GR Nr. 0836322 už 2011 m. rugsėjo mėnesį butui Taikos pr. 88-124, Visagine, suteiktas paslaugas, matyti, jog mokesčiai sumažinti 500,14 lt. sumai ją minusuojant (b.l. 72), dar kartą 500,14 Lt. suma yra minusuota ir kitą mėnesį, t.y. už 2011 m. spalio mėnesį tam pačiam butui suteiktas komunalines paslaugas pagal VĮ „Visagino energija“ pateiktą sąskaitą GR Nr. 0847195 (b.l. 73).

34Kaip matyti, ieškovas V. D. prašymą priteisti iš atsakovės T I K R A : V. D. 500,14 Lt. sumokėtų mokesčių už komunalines paslaugas už 2010 m. gruodžio mėnesio laikotarpį suteiktus butui adresas, Visagine, grindžia tuo, jog jis šią sumą sumokėjo už atsakovę 2011-11-02 (b.l. 37), nors remiantis tarp ieškovo ir atsakovės sudarytu 2010-12-10 susitarimu (b.l. 3-4), už 2010 m. gruodžio mėnesio komunalines paslaugas atsakovė įsipareigojo sumokėti pati. Išanalizavus teismui pateiktus dokumentus, teismas daro išvadą, jog ieškovo ieškininis reikalavimas priteisti iš atsakovės 500,14 Lt. jo sumokėtų komunalinių mokesčių už 2010 m. gruodžio mėnesio laikotarpį butui adresas, Visagine, suteiktas komunalines paslaugas yra aiškiai nepagrįstas.

35Pirma, teismui nėra pateikta jokių duomenų, kad ieškovas V. D. buvo įgaliotas (ar kitaip įpareigotas) 2011-11-02 apmokėti už butui adresu adresas, Visagine, 2010 m. gruodžio mėnesį suteiktas komunalines paslaugas pagal VĮ „Visagino energija“ 2011-01-05 išrašytą sąskaitą GR Nr. 0738197. Pats ieškovas patvirtina faktą, jog šios sumos mokėti VĮ „Visagino energijai“ jo niekas neįgaliojo ir nereikalavo, šią sumą ieškovas sumokėjo savo valia, kaip nurodė teismo posėdžio metu ieškovas - siekdamas, kad VĮ „Visagino energija“ nustotų siuntinėti ieškovo dukrai V. K. (V. D.) pranešimus apie nesamus įsiskolinimus bei siekdamas įrodyti trečiajam asmeniui VĮ „Visagino energijai“, kad neturi skolų. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, jog ieškovas V. D. pateikė teismui ieškinį-2011-10-13 (b.l.1), o pagrindas, kuriuo remiantis ieškovas prašo priteisti įsiskolinimą atsirado tik 2011-11-02, jam nusprendus apmokėti 2010 m. gruodžio mėnesio sąskaitą už suteiktas komunalines paslaugas (b.l. 37).

36Antra, kaip matyti iš teismui pateiktų dokumentų, atsakovė V. D. VĮ „Visagino energija“ išrašytą sąskaitą GR Nr. 0738197 už butui adresas, Visagine, 2010 m. gruodžio mėnesį suteiktas komunalines paslaugas, viso - 500,14 Lt. sumoje, dalinai-400 litų sumoje apmokėjo 2011 m. sausio 21 d., likusią skolą -100,14 litų sumoje apmokėjo vėliau-gavusi kitas sąskaitas už komunalines paslaugas. Šį faktą patvirtina: 1) atsakovės V. D. pateikta „Visagino energija“ išrašyta sąskaita GR Nr. 0738197 už butui adresas, Visagine, 2010 m. gruodžio mėnesį suteiktas komunalines paslaugas, viso - 500,14 Lt. sumai; 2) atsakovės V. D. pateiktas 2011-01-21 UAB „Visagino būstas“ išduotas kvitas apie VĮ „Visagino energija“ suteiktų paslaugų apmokėjimą 400 litų sumoje (b.l.96-98); 3) VĮ „Visagino energija“ pateikta mokesčių paskaičiavimo pažyma (b.l.99). Ieškovo V. D. argumentas, jog atsakovė neįrodė, kad minėtą 400 litų sumą apmokėjo ji, kadangi VĮ „Visagino energija“ sąskaita išrašyta V. D. vardu, atmestinas kaip nepagrįstas. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, to neneigia ir pats ieškovas V. D., jog VĮ „Visagino energija“ informaciją apie tai, jog buto, adresu adresas, Visagine, savininkai pasikeitė po 2010-12-30 pirkimo-pardavimo sutarties, gavo tik 2011 m. birželio mėnesį, atsakovei V. D. pateikus minėtą Sutartį, todėl visos sąskaitos už suteiktas paslaugas VĮ „Visagino energija“ išrašinėjo buvusios savininkės –V. D. vardu. Faktą, jog minėtą 400 litų sumą už suteiktas komunalines paslaugas pagal 2011-01-212 UAB „Visagino būstas“ kvitą apmokėjo atsakovė V. D., patvirtina tai, jog apmokėjimo kvitą teismui pateikė pati atsakovė. Taip pat teismas atkreipia dėmesį į tai, jog iš 2011-09-26 Utenos apskrities VPK Visagino miesto PK tyrėjo A. P. medžiagoje Nr. 49-At-00228-11 surašyto nutarimo dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl V. D. pareiškimo, nesant nusikaltimo sudėties požymių(kurį teismui pateikė pats ieškovas su ieškininiu pareiškimu), akivaizdžiai matyti, kad ieškovas V. D. iki ieškinio pateikimo teismui dienos (2011-10-13) žinojo, jog V. D. 2011-01-21 nuvykusi į UAB „Visagino būstas“ sumokėjo 400 litų pagal „VĮ „Visagino energija“ pranešimą GR Nr. 0738197, už butui adresu adresas, Visagine, 2010 m. gruodžio mėnesį suteiktas komunalines paslaugas (b.l. 7). Taigi, reikšdamas ieškininį reikalavimą, ieškovas žinojo apie tai, jog už komunalines paslaugas, suteiktas butui adresas, Visagine, už 2010 m. gruodžio mėnesį atsakovė yra sumokėjusi ir jokio įsiskolinimo, kurį savo iniciatyva neva padengė ieškovas, nėra.

37Trečia, atsakovė V. D. remiantis VĮ „Visagino energija pranešimus GR Nr. 0835988, išrašytu 2011-10-05 (b.l. 71,78)pakartotinai 2011-10-25 (kaip nurodo atsakovė, pavargusi nuo ieškovo persekiojimo ir siekdama išspręsti visus nesusipratimus) sumokėjusi komunalinius mokesčius 500,14 Lt. sumoje, už butui adresas, Visagine, suteiktas komunalines paslaugas 2010 m. gruodžio mėnesiui (b.l.78). Pagal jos raštišką prašymą, VĮ „Visagino energija“ perskaičiavo mokėjimus, atsakovei V. D. į sąskaitą butui adresu adresas, Visagine, įrašant 500,14 Lt. sumą, o tokio pat dydžio pinigų sumą minusuojant iš butui adresu Taikos pr. 88-124, Visagine, 2011-10-05 išrašytos sąskaitos, kas akivaizdžiai matoma VĮ „Visagino energija“ išrašytame pranešime GR Nr. 0836322, už 2011 m. rugsėjo mėnesį minėtam butui suteiktas komunalines paslaugas (b.l.72). Atsakovė nurodo, jog apie tai ji pati pranešusi ieškovui. Todėl ieškovo V. D. 2011-11-02 atliktas mokėjimas už butui, adresu adresas, Visagine, suteiktas komunalines paslaugas už 2010 m. gruodžio mėnesį, pagal VĮ „Visagino energija“ išrašytą 2011-01-05 sąskaitą GR Nr. 0738197, paremtas ieškovo T I K R A : V. D. noru įrodyti, VĮ „Visagino energijai“, kad jis neturi skolų, t.y. atliktas ieškovo iniciatyva, o ne teisiškai pagrįstu reikalavimu (nurodymu) apmokėti, kaip jau paaiškėjo nesamą įsiskolinimą, todėl teisiškai nėra reikšmingas.

38Ketvirta, ieškovas V. D. nepateikė teismui jokių įrodymų, patvirtinančių faktą, jog jis buvo įgaliotas (ar kitaip įpareigotas) mokėti už butui (priklausančiam V. D.) Taikos pr. 88-124, Visagine, suteiktas komunalines paslaugas. Ištyrus teismui pateiktus rašytinius įrodymus, matyti, jog ieškovas V. D. apmokėjo 2011-10-13 500, 14 Lt. (kaip nurodo perskaičiavus perkeltus mokesčius butui Taikos pr. 88-124, Visagine, už komunalines paslaugas suteiktas už 2010 m. gruodžio mėnesį butui adresas, Visagine), kai akivaizdžiai VĮ „Visagino energija“ sudarytoje ir apmokėjimui pateiktoje sąskaitoje GR Nr. 0836322 už 2011 m. rugsėjo mėnesį butui Taikos pr. 88-124, Visagine, suteiktas paslaugas, minėta 500,14 lt. suma yra minusuota (b.l. 72), dar kartą 500,14 Lt. suma yra minusuota pagal VĮ „Visagino energija“ pažymą ir kitą mėnesį, t.y. už 2011 m. spalio mėnesį tam pačiam butui suteiktas komunalines paslaugas (b.l. 73). Kaip matyti iš pateiktų dokumentų, ieškovo V. D. prašomai priteisti iš atsakovės V. D. 500,14 Lt. sumai, VĮ “Visagino energija“ sumažino komunalinius mokesčius butui adresu Taikos pr. 88-124, Visagine - du kartus, įskaitydama ieškovo 2011-10-13 sumokėtą 500,14 lt. sumą.

39Išanalizavus teismui pateiktus dokumentus, teismas daro išvadą, jog ieškovo ieškininis reikalavimas priteisti iš atsakovės 500,14 Lt. jo sumokėtų komunalinių mokesčių už 2010 m. gruodžio mėnesio laikotarpį butui adresas, Visagine, suteiktas komunalines paslaugas yra aiškiai nepagrįstas (ieškovas V. D. nebuvo įgaliotas ar kitaip įpareigotas mokėti mokesčius už butui adresu adresas, Visagine ir butui, adresu Taikos pr. 88-124, Visagine, suteiktas komunalines paslaugas, be to ieškovo atliktų mokėjimų už butui adresu adresas, Visagine, 2010 m. gruodžio mėnesio suteiktas komunalines paslaugas 500,14 Lt. sumoje, metu, jokio įsiskolinimo už komunalines paslaugas nebuvo, atsakovė V. D. minėtas paslaugas jau buvo apmokėjusi net du kartus), todėl ieškinys yra atmestinas.

40Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d.).

41Ieškovas V. D. prašė teismo patenkinus ieškininį reikalavimą, priteisti iš atsakovės V. D. turėtas bylinėjimosi išlaidas 1103,43 Lt. sumoje (1000 litų turėtas išlaidas advokatui už teisinės pagalbos suteikimą, 27,83 Lt. už dokumento vertimą, 6,60 Lt. už kopijų darymą, 67 Lt. žyminio mokesčio, 2 litus banko rinkliavos).

42Tretysis asmuo įstojęs į bylos nagrinėjimą ieškovo pusėje V. K. (V. D.) prašė teismo patenkinti ieškininį pareiškimą ir priteisti iš atsakovės V. D. jos naudai 500 litų turėtų bylinėjimosi išlaidų (b.l.88-89). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 2 dalyje įtvirtinta nuostata, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, turi šalies procesines teises (įskaitant teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą ir procesines pareigas.

43Kadangi ieškinys yra atmestas, todėl ieškovo V. D. ir trečiojo asmens įstojusio į bylą ieškovo pusėje V. K. (V. D.) reikalavimai dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovės V. D., netenkintini.

44Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 96 str. 2 d., jeigu ieškinys atmestas, bylinėjimosi išlaidos išieškomos į valstybės biudžetą iš ieškovo, kuris nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo neatleistas.

45Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 246 str.2d., 285 – 287 str. str.,-

Nutarė

46Ieškovo V. D. ieškininį pareiškimą dėl 500,14 Lt. ieškovo sumokėtų VĮ „Visagino energija“ už butui adresas, Visagine, 2010 m. gruodžio mėnesio laikotarpyje suteiktas komunalines paslaugas, 5 % metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir turėtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovės V. D., atmesti.

47Trečiojo asmens įstojusio į bylos nagrinėjimą ieškovo pusėje V. K. (V. D.) prašymą priteisti iš atsakovės V. D. 500 Lt. bylinėjimosi išlaidų, atmesti.

48Priteisti iš ieškovo V. D. 43,30 Lt (keturiasdeimt tris litus 30 ct.)pašto išlaidų valstybės naudai.

49Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėja Irena Vapsvienė,... 2. sekretoriaujant sekretorei Zitai Stankevičienei,... 3. dalyvaujant ieškovui V. D.,... 4. atsakovei V. D.,... 5. trečiam suinteresuoto asmens VĮ „Visagino energija“ atstovui T. Z.,... 6. vertėjai Kristinai Špūraitei-Pupelienei,... 7. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. D. ieškininį... 8. Ieškovas V. D. nurodo, jog remdamasis jam išduotu notariškai patvirtintu V.... 9. Nors atsakovė V. D., pagal tarp šalių pasirašytą susitarimą, gyveno bute,... 10. 2011-06-21 atsakovė V. D. kreipėsi į VĮ „Visagino energija“ ir parašė... 11. Ieškovas, 2011-10-13 sumokėjęs 500,14 sumą pagal VĮ Visagino energija“... 12. - 2011-10-13 apmokėjo V. D. vardu VĮ „Visagino energija“ išrašytoje... 13. - 2011-11-02 dar kartą sumokėjo už butui adresas, Visagine, 2010 m.... 14. Ieškovas teismo posėdžio metu nurodė, jog savo ieškininius reikalavimus... 15. Taip pat ieškovas nurodo, jog atsakovės V. D. teismo posėdžio metu... 16. Ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovės V. D. ieškovo V. D. naudai... 17. Atsakovė V. D. nurodė, jog su pateiktu ieškiniu nesutinka, kadangi jis yra... 18. Atsakovė nurodo, jog 2011 m. sausio mėnesio pradžioje ji gavo VĮ... 19. Atsakovė V. D. prašo teismo ieškovo V. D. ieškinį atmesti kaip... 20. Tretysis asmuo įstojęs į bylą ieškovo pusėje V. K. (V. D.) gavusi teismo... 21. Tretysis asmuo V. K. (V. D.) prašo teismo V. D. 2011-11-21 ieškinį tenkinti,... 22. Trečiojo asmens VĮ „Visagino energija“ įstojusio į bylą atsakovo... 23. 2011-06-21 į VĮ „Visagino energija“ kreipėsi atsakovė V. D. ir pateikė... 24. 2011-09-22 atsakovė V. D. kreipėsi į VĮ „Visagino energija“ir nurodė,... 25. Kaip nurodo trečiojo asmens atstovas, sąskaita minėtam butui už 2010... 26. Tretysis asmuo nurodo, jog ieškovas savo ieškininį pareiškimą grindžia... 27. Trečiajam asmeniui E. D. procesiniai dokumentai ir teismo šaukimas apie... 28. Ieškinys atmestinas.... 29. Remiantis bylos medžiaga nustatyta, jog ieškovas V. D., 2010-12-10 sudarė... 30. Butui adresas, Visagine: Pranešimo Nr. Suma Kas apmokėjo Kada... 31. Remiantis VĮ “Visagino energija“ mokesčių apmokėjimo pažyma, matyti,... 32. Teismui pateiktos butui, adresu Taikos pr. 88-124, Visagine, VĮ „Visagino... 33. Tai, jog vadovaujantis VĮ „Visagino energijai“ atsakovės V. D. pateikta... 34. Kaip matyti, ieškovas V. D. prašymą priteisti iš atsakovės T I K R A... 35. Pirma, teismui nėra pateikta jokių duomenų, kad ieškovas V. D. buvo... 36. Antra, kaip matyti iš teismui pateiktų dokumentų, atsakovė V. D. VĮ... 37. Trečia, atsakovė V. D. remiantis VĮ „Visagino energija pranešimus GR Nr.... 38. Ketvirta, ieškovas V. D. nepateikė teismui jokių įrodymų, patvirtinančių... 39. Išanalizavus teismui pateiktus dokumentus, teismas daro išvadą, jog ieškovo... 40. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 41. Ieškovas V. D. prašė teismo patenkinus ieškininį reikalavimą, priteisti... 42. Tretysis asmuo įstojęs į bylos nagrinėjimą ieškovo pusėje V. K. (V. D.)... 43. Kadangi ieškinys yra atmestas, todėl ieškovo V. D. ir trečiojo asmens... 44. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 96 str. 2 d., jeigu ieškinys atmestas,... 45. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 246 str.2d., 285 – 287 str.... 46. Ieškovo V. D. ieškininį pareiškimą dėl 500,14 Lt. ieškovo sumokėtų VĮ... 47. Trečiojo asmens įstojusio į bylos nagrinėjimą ieškovo pusėje V. K. (V.... 48. Priteisti iš ieškovo V. D. 43,30 Lt (keturiasdeimt tris litus 30 ct.)pašto... 49. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...