Byla 2A-61-755/2015
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Eigirdo Činkos, kolegijos teisėjų: Birutės Jonaitienės, Birutės Valiulienės, viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės V. K. apeliacinį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimo bei V. K. atskirąjį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-404-724/2014 pagal ieškovės V. K. ieškinį atsakovams V. D., VĮ „Visagino energija“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė ieškiniu prašė jos naudai priteisti iš atsakovų VĮ „Visagino energija“ ir V. D. solidariai V. D. sumokėtus 500,14 Lt bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pagal 2010-12-10 V. D., įgalioto veikti V. K. vardu, ir atsakovės V. D. raštišką susitarimą ši įsipareigojo už gyvenimą šiame bute mokėti visus mokesčius. Atsakovė bute iki pirkimo gyveno nuo 2010 m. gruodžio 5 d., todėl turėjo pareigą sumokėti už 2010 metų gruodžio mėnesį suteiktas komunalines paslaugas. 2010 m. gruodžio 30 d. butas parduotas atsakovei. Vėliau paaiškėjo, kad už 2010 m. gruodžio mėn. atsakovė V. D. nesumokėjo 500,14 Lt pagal VĮ „Visagino energija“ išrašytą sąskaitą GR Nr. 0738197. Šią skolą VĮ „Visagino energija“ sumokėjo ieškovės įgaliotinis V. D., o VĮ „Visagino energija“ tenkindama atsakovės V. D. prašymą perkėlė kitam jos butui Taikos pr. 88-124, Visagine. Tokiu būdu susidarė 500,14 Lt permoka VĮ „Visagino energija“ kurios atsakovai nenori grąžinti.

32014 m. liepos 28d. nutartimi bylos nagrinėjimas buvo paskirtas teismo posėdyje 2014 m. rugpjūčio 27d. 2014 m. rugpjūčio 4 d. teisme buvo gautas ieškovės V. K. patikslintas ieškinys, prašoma patraukti ieškovą V. D. trečiuoju asmeniu be savarankiškų reikalavimų ieškovės pusėje. 2014 m. rugpjūčio 13 d. teismo nutartimi patikslintą ieškinį buvo atsisakyta priimti nurodant, kad patikslintu ieškiniu ieškovė negali prašyti pakeisti bendraieškio procesinės padėties. Teismas taip pat nurodė, kad byloje yra paskirtas bylos nagrinėjimas iš esmės ir remiantis CPK 141 str. 1 d. nuostatomis, ieškinys negali būti tikslinamas. 2014 m. rugpjūčio 26d. teisme buvo gautas ieškovės patikslintas ieškinys, kuriuo ieškovė pakartotinai reiškė prašymą, identišką teisme išnagrinėtam ir dėl kurio teisme buvo priimta 2014 m. rugpjūčio 13 d. nutartis.

4Visagino miesto apylinkės teismas 2014 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi ieškovės V. K. patikslintą ieškinį dėl skolos, procesinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo solidariai iš atsakovų VĮ ,,Visagino energija“ ir V. D. atsisakė priimti, taip pat ieškovei už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis paskyrė 500 Lt dydžio baudą. Teismas nurodė, kad ieškovė, pakartotinai reikšdama identiškus prašymus dėl kurių yra priimtas teismo sprendimas ir po to neatsirado būtinumo keisti ieškinio, piktnaudžiauja savo procesine padėtimi, tuo nepagrįstai siekia vilkinti bylos tyrimą didina teismo išlaidas ir nereikalingai trukdo teismo darbą.

5Ieškovė 2014-09-08 prašymu dėl baudos panaikinimo kreipėsi į pirmosios instancijos teismą, nurodė, kad ji nepiktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, nesiekė vilkinti bylos tyrimo. Kadangi 2014-08-13 teismo nutartyje buvo nurodyta, kad byloje nėra duomenų, jog V. D. atsisakė nuo pateikto ieškinio, ji teikė patikslintą ieškinį, kuriame V. D. ieškinio atsisako, teigė klaidingai supratusi nutartį. Nurodė, jog 500 Lt bauda jai yra didelė, jos sumokėti negali, nes prižiūri dvi mažametes dukras, yra neapmokamose vaikų priežiūros atostogose, neturi pajamų, taip pat bauda neatitinka sąžiningumo ir protingumo kriterijų, paskirta neobjektyviai.

6Visagino miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 26 d. nutartimi ieškovės prašymas netenkintas. Teismas nurodė, kad nustačius piktnaudžiavimo atvejus, galima paskirti kaltai šaliai iki dvidešimt tūkstančių litų baudą (CPK 95 str.2 dalis). Į tokių atvejų sąrašą įskaitoma ir šalies nesąžiningumas, pareiškiant nepagrįstą procesinį dokumentą (CPK 95 str. 1 d.). 2014 m. rugpjūčio 26d. teisme buvo gautas ieškovės patikslintas ieškinys, kuriuo ieškovė pakartotinai reiškė prašymą, identišką teisme išnagrinėtam ir dėl kurio teisme buvo priimta 2014 m. rugpjūčio 13 d. nutartis. Sprendė, kad nutartyje išaiškinus kad, ieškinys perduotas nagrinėti teismo posėdyje, o ieškovei pakartotinai reiškiant nepagrįstus prašymus dėl kurių teismas priėmęs sprendimą, buvo piktnaudžiaujama šalies procesine teise, taip vilkinamas bylos tyrimas, nereikalingai eikvojamos teismo ir proceso šalių lėšos ir laikas, todėl jokio pagrindo naikinti baudos nėra.

7Atskiruoju skundu V. K. prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo 2014-09-26 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Nurodo, kad ji nepiktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, nesiekė vilkinti bylos tyrimo. Kadangi 2014-08-13 teismo nutartyje buvo nurodyta, kad byloje nėra duomenų, jog V. D. atsisakė nuo pateikto ieškinio, ji teikė patikslintą ieškinį, kuriame V. D. ieškinio atsisako, teigė klaidingai supratusi nutartį, siekė patikslinti ieškinį dėl antrojo ieškovo. Nurodė, jog 500 Lt bauda jai yra didelė, jos sumokėti negali, nes prižiūri dvi mažametes dukras, yra neapmokamose vaikų priežiūros atostogose, neturi pajamų, taip pat bauda neatitinka sąžiningumo ir protingumo kriterijų, paskirta neobjektyviai.

8Visagino miesto apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimu ieškinį atmetė, iš V. K. priteisė valstybei 39,35 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

9Teismas nustatė, jog ieškovė ieškinyje pateikė tik savo nuomonę dėl to, kad atsakovai jai skolingi bei pripažino, kad ieškovės nurodyta 500,14 Lt suma tėra menama skola, nes už šią sumą atsakovas pateikė butui Taikos pr. 82-29, Visagine energijos išteklius, kurie suvartoti tam tikru metu. Atsižvelgė į tai, kad ieškovės naujai keliamas ginčas yra išnagrinėtas Visagino miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-21-664/2012, kurioje 2012-01-12 priimtas sprendimas įsiteisėjęs, šiuo sprendimu išspręstas ginčas dėl tos pačios ieškovės prašomos priteisti sumos -500,14 Lt, už tą patį laikotarpį- 2010 m. gruodžio mėnesį ir dėl to paties buto - ( - ), gyventojams suteiktų paslaugų. Išnagrinėtoje byloje ginčo šalys taip pat buvo tos pačios ieškovas V. D., atsakovė V. D., tretieji asmenys VĮ “Visagino energija“ ir V. K.. Pripažino, kad civilinėje byloje Nr. 2-21-664/2012 nustatyti faktai turi prejudicinę galią ir yra neįrodinėtini. Įvertino, kad minėtoje byloje nustatyta, jog V. D. 2010-12-10 sudarė raštišką susitarimą su atsakove V. D., jog pastaroji įsipareigoja butą ( - ) pirkti už 40 000 litų, Susitarimo 1 punkte numatyta, jog 2010-12-05 V. D. gavo buto ( - ) raktus ir už gyvenimą šiame bute įsipareigoja mokėti visas komunalines paslaugas, tame tarpe pagal vandens skaitliuko parodymus, kuris bus įrengtas jos pageidavimu (prašymą padavė V. D.), bei apmokėti susijusius su komunalinėmis paslaugomis mokesčius. Butas ( - ) nuosavybės teise nuo 2004-06-11 iki 2010-12-31 nuosavybės teise priklausė V. D., nuo 2010-12-31 iki 2011-05-11 V. D. ir E.D, o nuo 2011-05-11 – V. D.. Butas ( - ), nuosavybės teise priklauso V. D. (b.l.20-21). Minėtoje byloje buvo įvertinta, kad VĮ „Visagino energija“ suformuoti ir apmokėjimui vartotojams buvo pateikti pranešimai už butui ( - ), 2010 m. gruodžio mėnesio laikotarpyje suteiktas komunalines paslaugas 500,14 Lt sumoje, bei kvitai (čekiai) patvirtinantys šių paslaugų apmokėjimą: pranešimas GR Nr. 0738197, išrašytas 500,14 Lt sumai buvo apmokėtas 400 Lt sumai V. D. 2011-01-21 nuvykus į UAB „Visagino būstas“, todėl ji liko skolinga už paslaugas VĮ „Visagino energija“ 100,14 Lt, taip pat minėtas pranešimas apmokėtas pilnai 2011-11-02 V. D.. Pranešimas GR Nr. 0835988, išrašytas 500,14 Lt sumai 2011-10-25 apmokėtas V. D.. Išnagrinėtoje byloje nustatyta, kad butui, adresu ( - ), VĮ „Visagino energija“ buvo suformuotas ir pateiktas apmokėjimui už 2011 m. birželio mėnesį suteiktas komunalines paslaugas pranešimas GR Nr. 0803722 ir už 2011 m. rugpjūčio mėnesį pranešimas GR 0825453 (b.l. 6), nustatyta, kad V. D. apmokėjo dalį komunalinių mokesčių už 2011 m. rugpjūčio mėnesį pagal butui adresu ( - ) išrašytą pranešimą GR 0825453 (iš nurodytos 696,13 Lt. sumos sumokėta suma-500,14 Lt.). Mokestis 500,14 Lt sumai už butui ( - ) už 2010 m. gruodžio mėnesį suteiktas komunalines paslaugas buvo perkeltas kitam buvusios buto savininkės V. K. (V. D.) butui ( - ), kaip įsiskolinimas atsiradęs iki buto priėmimo-perdavimo dienos. Iš VĮ „Visagino energija“ sudarytos ir apmokėjimui pateiktos sąskaitos GR Nr. 0836322 už 2011 m. rugsėjo mėnesį butui ( - ), suteiktas paslaugas, įsiteisėjusiu teismo sprendimu buvo nustatyta, jog mokesčiai sumažinti 500,14 Lt sumai ją minusuojant, dar kartą 500,14 Lt suma yra minusuota ir kitą mėnesį, t.y. už 2011 m. spalio mėnesį tam pačiam butui suteiktas komunalines paslaugas pagal VĮ „Visagino energija“ pateiktą sąskaitą GR Nr. 0847195. V. D. prašymą priteisti iš atsakovės V. D. 500,14 Lt. sumokėtų mokesčių už komunalines paslaugas už 2010 m. gruodžio mėnesio laikotarpį suteiktus butui ( - ), minėtoje byloje grindė tuo, jog jis šią sumą sumokėjo už atsakovę 2011-11-02, tačiau remiantis tarp jo ir atsakovės sudarytu 2010-12-10 susitarimu už 2010 m. gruodžio mėnesio komunalines paslaugas atsakovė įsipareigojo sumokėti pati. Teismas įsiteisėjusiame sprendime darė išvadą, jog V. D. reikalavimas priteisti iš atsakovės 500,14 Lt jo sumokėtų komunalinių mokesčių už 2010 m. gruodžio mėnesio laikotarpį butui ( - ), suteiktas komunalines paslaugas nepagrįstas. Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas ieškovės ieškinį atmetė kaip nepagrįstą, vadovaudamasis CPK 93 str. 1d. iš ieškovės į valstybės pajamas priteisė pašto išlaidas.

10Ieškovė V. K. apeliaciniu skundu prašo Visagino miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti pilnai, priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas, arba perduoti civilinę bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino byloje esančius įrodymus. Teismas civilinėje byloje Nr. 2-21-664/2012 darė neobjektyvią ir nepagrįstą išvadą jog dar kartą 500,14 Lt suma yra minusuota ir kita mėnesį už 2011 m. spalio mėnesį butui ( - ), jog ieškovo ieškininis reikalavimas priteisti iš atsakovės 500,14 Lt jo sumokėtų mokesčių už 2010 m. gruodžio mėnesį laikotarpį butui ( - ) suteiktas komunalines paslaugas yra aiškiai nepagrįstas. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, remdamasis neobjektyvia ir nepagrįsta išvada civilinėje byloje Nr. 2-21-664/2012 ieškovės ieškinį be pagrindo atmetė kaip nepagristą. Iš pateiktų VI „Visagino energija“ sudarytos ir apmokėjimui pateiktos 2011-10-05 sąskaitos GR Nr. 0836322 už 2011 m. rugsėjo mėnesi butui ( - ) suteiktas paslaugas, matyti, jog mokesčiai buvo sumažinti 500,14 Lt sumai ją minusuojant, o iš 2011-11-08 sąskaitos GR Nr. 0847195 už 2011 m. spalio mėnesi butui ( - ) suteiktas paslaugas, matyti, jog 2011 m. spalio mėnesį 500,14 Lt suma yra sumokėta, o ne dar kartą minusuota kitą mėnesį, t. y. už 2011 m. spalio mėnesi tam pačiam butui suteiktas komunalines paslaugas pagal VI „Visagino energija“ pateiktą 2011-11-08 sąskaitą GR Nr. 0847195 500,14 Lt suma ne minusuota, o V. D. 2011 m. spalio 13 d. buvo sumokėta 500,14 Lt suma įrašyta kaip „korekcijos“ VĮ „Visagino energija" 2011-09-05 išrašytoje sąskaitoje GR Nr. 0825453 už butui ( - ), suteiktas komunalines paslaugas 2011 m. birželio mėnesį, lygiai kiek buvo priskaičiuota už buto ( - ) 2010 m. gruodžio mėnesį komunalines paslaugas ir perkelta iš buto ( - ) į buto ( - ) sąskaitą. Teismas civilinėje byloje Nr. 2-21-664/2012 nustatė, kad 500,14 Lt suma yra minusuota už 2011 m. rugsėjo mėnesį VĮ „Visagino energija“ sudarytos ir apmokėjimui pateiktos 2011-10-05 sąskaitoje GR Nr. 0836322 ir už 2011 m. spalio mėnesį VĮ „Visagino energija“ sudarytos ir apmokėjimui pateiktos 2011-11-08 sąskaitoje GR Nr. 0847195. V. D. tik 2011 m. lapkričio 2 d. sumokėjo atsakovui VĮ Visagino energija“ už 2010 m. gruodžio mėnesį suteiktas komunalines paslaugas 500,14 Lt sumoje už butą ( - ) pagal VĮ „Visagino energija“ 2011-01-05 išrašytą sąskaitą GR Nr. 0738197 V. D.. Teismas nei civilinėje byloje Nr. 2-21-664/2012, nei civilinėje byloje Nr. 2-404-724/2014 nenustatė, kad po 2011 m. lapkričio 2 d. 500,14 Lt suma dar kartą buvo minusuota butui ( - ), t. y. už 2010 m. gruodžio mėnesį butui adresu ( - ) suteiktas komunalines paslaugas pagal VĮ „Visagino energija“ pateiktą sąskaitą GR Nr. 0738197 500,14 Lt suma nebuvo minusuota V. K.. Pirmosios instancijos teismas neįvertino, kad Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2A-311-781/2013 pagal ieškovo V. D. apeliacinį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 12 d. sprendimo, nurodė, kad 500,14 Lt sumą minusuodama iš butui ( - ), 2011 m. spalio 5 d. išrašytos sąskaitos GR Nr. 0836322, ką patvirtina VĮ „Visagino energija“ išrašytas pranešimas GR Nr. 0836322 už 2011 m. rugsėjo mėnesį minėtam butui suteiktas komunalines paslaugas, t. y. Vilniaus apygardos teismas nustatė, kad suma buvo minusuota tik vieną kartą, o ne du. Teigia, kad VĮ „Visagino energija“ ir V. D., kurios naudai sumokėta 500,14Lt,nepagrįstai praturtėjo V. K. sąskaita. Prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, tame tarpe ir išlaidas turėtas vykstant į teismo posėdį.

11Atsakovas VĮ „Visagino energija“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad apeliantė faktiškai ginčija civilinėje byloje Nr. 2-21-664/2014 nustatytas aplinkybes, nesąžiningai reiškė aiškiai nepagrįstą ieškinį, kuriuo faktiškai siekė pakartotinio ginčo, kuris jau buvo išspręstas įsiteisėjusiu teismo sprendimu ne apeliantės ir jos įgaliotinio naudai, nagrinėjimo. Vienintelis apeliacinio skundo argumentas yra apeliantės samprotavimas, kad tiek ginčijamame sprendime, tiek ankstesniais teismo sprendimais nustatytas ginčo sumos išdėstymas VĮ „Visagino energija“ išrašytose sąskaitose turėjo būti toks, kokį apeliantė norėtų matyti, o ne toks, koks jis buvo iš tikro. Tačiau visos šios aplinkybės jau buvo nustatytos išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-21-664/2014 ir šios bylos teismo sprendime nurodyta, kaip buvo minusuotos ginčo sumos, sumažinti komunaliniai mokesčiai kitose sąskaitose bei konstatuota, kad ieškinys dėl ginčo sumos (kuris toje byloje buvo pareikštas apeliantės įgalioto asmens) buvo aiškiai nepagrįstas. Tai, kad apeliantės įgaliotas asmuo sumokėjo už VĮ „Visagino energija“ suteiktas paslaugas, nereiškia, kad VĮ „Visagino energija“ yra ieškovei skolingas, ar kad nepagrįstai praturtėjo kieno nors sąskaita.

12Apeliantės atskirasis skundas dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 26 d. nutarties tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovės prašymas tenkintinas ir panaikintina 2014 m. rugpjūčio 26 d. Visagino miesto apylinkės teismo nutartimi ieškovei paskirta 500 Lt dydžio bauda (CPK 337 str. 1 d. 2 p.). Apeliantės apeliacinis skundas dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimo panaikinimo netenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistu (CPK 326 str. 1 d. 1 p.)

13CPK 320 straipsnis, reglamentuojantis bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas, nustato, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį bei apeliacinį skundus absoliučių nutarčių negaliojimo pagrindų nenustatė.

14Dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 26 d. nutarties

15Apeliantė ginčija pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria atsisakyta tenkinti jos prašymą dėl paskirtos 500 Lt baudos panaikinimo.

16Teismo nuobaudos, kurių baigtinis sąrašas yra įtvirtintas CPK 103 straipsnyje, gali būti skiriamos byloje dalyvaujantiems asmenims, jų atstovams ar kitiems proceso dalyviams tuo atveju, kai pastarieji asmenys netinkamai vykdo savo procesines pareigas ar piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis. Baudą, kaip vieną iš teismo nuobaudų rūšių, teismas gali paskirti tik CPK numatytais atvejais ir jame nustatyto dydžio (CPK 106 str. 1 d.). Pagal CPK 95 str.2 dalį dalyvaujančiam byloje asmeniui, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį, kasacinį skundą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, teismas gali paskirti iki dvidešimties tūkstančių litų baudą. Įstatyme nustatytos procesinės teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį. Pažymėtina, kad ne kiekvienas pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nesilaikymo atvejis savaime reiškia teisės pažeidimą, galintį sukelti teisinės atsakomybės priemonių, numatytų CPK 95 str., taikymą, t. y. ne kiekvienu atveju pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nepaisymas laikytinas teisės pažeidimu, bet tam tikrais atvejais gali būti įvertintas kaip netinkamas subjektinės teisės įgyvendinimas. Teisėtas ir pagrįstas asmens naudojimasis procesinėmis teisėmis, jeigu nenustatytas tyčinis nesąžiningas elgesys, negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2570/2013; 2013 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2682/2013).

17CPK 107 str.1 dalyje nustatyta, jog asmuo, kuriam paskirta bauda, per keturiolika dienų nuo nutarties priėmimo gali prašyti teismą, paskyrusį baudą, ją panaikinti ar sumažinti. Visagino miesto apylinkės teismas 2014 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi ieškovei už pakartotinio V. K. patikslinto ieškinio pateikimą, piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis paskyrė 500 Lt dydžio baudą, kurią atsisakė panaikinti skundžiama nutartimi. Teismas nurodė, kad ieškovė, pakartotinai reikšdama identiškus prašymus dėl kurių yra priimtas teismo sprendimas ir po to neatsirado būtinumo keisti ieškinio, piktnaudžiauja savo procesine padėtimi, tuo nepagrįstai siekia vilkinti bylos tyrimą didina teismo išlaidas ir nereikalingai trukdo teismo darbą. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 42 ir 95 straipsniais, turėjo teisę ieškovei už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti baudą.

18Vienok,apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs faktines bylos aplinkybes sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo konstatuoti, jog apeliantė piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis sistemingai reikšdamas tapačius ieškinius ir tuo sąmoningai vilkino bylos nagrinėjimą. Byloje nustatyta, kad 2014 m. rugpjūčio 4 d. teisme buvo gautas ieškovės patikslintas ieškinys, prašoma patraukti ieškovą V. D. trečiuoju asmeniu be savarankiškų reikalavimų ieškovės pusėje. 2014 m. rugpjūčio 13 d. teismo nutartimi patikslintą ieškinį buvo atsisakyta priimti nurodant, kad patikslintu ieškiniu ieškovė negali prašyti pakeisti bendraieškio procesinės padėties. Teismas taip pat nurodė, kad byloje yra paskirtas bylos nagrinėjimas iš esmės ir remiantis CPK 141 str. 1 d. nuostatomis, ieškinys negali būti tikslinamas. 2014 m. rugpjūčio 26d. teisme buvo gautas ieškovės patikslintas ieškinys, kuriuo ieškovė pakartotinai reiškė prašymą, identišką teisme išnagrinėtam ir dėl kurio teisme buvo priimta 2014 m. rugpjūčio 13 d. nutartis. Svarbu pastebėti, kad 2014-08-13 teismo nutartyje buvo nurodyta, jog byloje nėra duomenų, jog V. D. atsisakė nuo pateikto ieškinio, tuo tarpu V. K. 2014-08-26 teisme gautame patikslintame ieškinyje ji nurodė, kad V. D. ieškinio atsisako, šiame ieškinyje taip pat pasirašė kaip buvęs ieškovas V. D.. Toks prašymas nebuvo pareikštas anksčiau atsisakytame priimti ieškinyje. 2014-09-17 teismo posėdžio metu V. D. pareiškė tą patį prašymą dėl atsisakymo nuo ieškinio, jam buvo išaiškintos ieškinio atsisakymo pasekmės ir atsisakymas nuo ieškinio priimtas. Teisėjų kolegijos nuomone, ieškovė, pateikdama patikslintą ieškinį neturėjo tikslo vilkinti bylos nagrinėjimo, nebūdama teisininke neprivalėjo žinoti, kad atsisakymui nuo ieškinio keliami CPK 140 str. numatyti reikalavimai. Konstatuotina, kad netinkamas procesinės teisės teikti patikslintą ieškinį įgyvendinimas nagrinėjamu atveju negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis. Spręstina, kad šiuo atveju apeliantės procesinis elgesys gali būti vertinamas kaip nepakankamai rūpestingas ir atidus įgyvendinant procesines teises, tačiau nėra pagrindo spręsti, kad tokiais veiksmais apeliantė sąmoningai siekė vilkinti bylos nagrinėjimą. Taip pat teisėjų kolegija įvertina, kad ieškovė prižiūri dvi mažametes dukras, yra neapmokamose vaikų priežiūros atostogose, neturi pajamų, todėl 500 Lt dydžio baudos skyrimas neatitinka sąžiningumo ir protingumo kriterijų.

19Todėl apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju apeliantės pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nesilaikymas savaime nereiškia teisės pažeidimo, už kurį galėtų būti taikomos teisinės atsakomybės priemonės, numatytos CPK 95 straipsnyje. Byloje nesant pakankamai duomenų patvirtinančių, kad apeliantė tyčia elgėsi nesąžiningai, sąmoningai vilkino procesą, veikė prieš greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo ieškovės elgesį pripažinti piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis.

20Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, atskirasis skundas tenkintinas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovės prašymas dėl paskirtos baudos panaikinimo tenkintinas (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

21Dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimo

22Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, todėl jų išsamiai nebekartoja, pasisako dėl esminių apeliacinio skundo argumentų.

23Apeliantė teigia, kad civilinėje byloje Nr. 2-21-664/2012 buvo padaryta neobjektyvi ir nepagrįsta išvada, jog už 2011 m. rugsėjo mėnesį butui ( - ) mokesčiai sumažinti 500,14 Lt sumai ją minusuojant, dar kartą 500,14 Lt. suma yra minusuota ir kitą mėnesį, t.y. už 2011 m. spalio mėnesį tam pačiam butui suteiktas komunalines paslaugas pagal VĮ „Visagino energija“ 2011-11-08 pateiktą sąskaitą GR Nr. 0847195, kad reikalavimas priteisti iš atsakovės 500,14 Lt V. D. sumokėtų mokesčių už 2010 m. gruodžio mėnesį laikotarpį butui ( - ) suteiktas komunalines paslaugas yra aiškiai nepagrįstas. Todėl, apeliantės nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi šia išvada ir ieškovės ieškinį atmetė. Apeliantė skundė nurodo savo nesutikimo su Visagino miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-21-664/2012 2012-01-12 priimto sprendimo motyvais, įrodymų vertinimu.

24Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamoje byloje sprendžiamas ginčas dėl tos pačios ieškovės prašomos priteisti sumos - 500,14 Lt, už tą patį laikotarpį - 2010 m. gruodžio mėnesį ir dėl to paties buto - ( - ), gyventojams suteiktų paslaugų, ir kad šis klausimas jau buvo spręstas Visagino miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-21-664/2012. Minėtoje byloje ginčo šalimis taip pat buvo tos pačios -ieškovas V. D., atsakovė V. D., tretieji asmenys VĮ “Visagino energija“ ir V. K., todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog civilinėje byloje Nr. 2-21-664/2012 nustatyti faktai turi prejudicinę galią ir yra nebeįrodinėtini ( CPK 182 str. 2 p.).

25Pagal CPK 182 str.2 dalį nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvaujantiems byloje asmenims; tokios aplinkybės yra prejudiciniai faktai. CPK 279 str.4 dalyje nustatyta, kad, teismo sprendimui, nutarčiai ar nutarimui įsiteisėjus, šalys ir kiti dalyvavę byloje asmenys, taip pat jų teisių perėmėjai nebegali iš naujo pareikšti teisme tų pačių ieškinio reikalavimų tuo pačiu pagrindu, taip pat kitoje byloje ginčyti teismo nustatytus faktus ir teisinius santykius; šioje teisės normoje įtvirtinta įsiteisėjusio teismo sprendimo res judicata (išspręstos bylos) galia. Įsiteisėjusio teismo sprendimo prejudicinė ir res judicata reikšmė galioja ne tik bylos dalyviams, bet ir bylą nagrinėjančiam teismui. CPK 279 str.4 dalyje įtvirtintas draudimas byloje dalyvavusiems asmenims pakartotinai pareikšti teisme tuos pačius ieškinio reikalavimus tuo pačiu pagrindu arba kitoje byloje ginčyti teismo nustatytus faktus ir teisinius santykius taip pat reiškia ir draudimą teismui pakartotinai nagrinėti išspręstą bylą arba iš naujo nustatinėti išspręstoje byloje konstatuotus faktus ar teisinius santykius (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-214/2008). Todėl teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas privalėjo spręsdamas bylą atsižvelgti į civilinėje byloje Nr. 2-21-664/2012 nustatytus faktus.

26Nagrinėjamoje byloje ieškovė laikėsi pozicijos, jog už 2010 m. gruodžio mėn. atsakovė nesumokėjo 500,14 Lt pagal VĮ „Visagino energija“ išrašytą sąskaitą GR Nr. 0738197, šią skolą VĮ „Visagino energija“ sumokėjo ieškovės įgaliotinis V. D.. Tokiu būdu susidarė 500,14 Lt permoka VĮ „Visagino energija“ kurios atsakovai nenori grąžinti. Visagino miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-21-664/2012 sprendimu buvo nustatyta, priešingai nei teigia apeliantė, kad pranešimas GR Nr. 0738197, išrašytas 500,14 Lt sumai buvo apmokėtas 2011-11-02 V. D. ir minėta suma minusuota už 2011 m. spalio mėnesį už ieškovės butui ( - ) suteiktas komunalines paslaugas pagal VĮ „Visagino energija“ pateiktą sąskaitą GR Nr. 0847195, išrašytą 2011-11-08. Apeliantė teigia, kad Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2A-311-781/2013 2013-01-17 priimtoje nutartyje, kuria Visagino miesto apylinkės teismo 2012-01-12 sprendimas buvo paliktas nepakeistu, nenurodė, jog minėta 2011-11-02 V. D. sumokėta 500,14 Lt suma buvo minusuota už 2011 m. spalio mėnesį, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad šios pirmosios instancijos teismo nustatytos aplinkybės Vilniaus apygardos teismas savo nutartyje ir nepaneigė, konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje esančius įrodymus, jų visumą. Todėl pripažintinas nepagrįstu apeliantės teiginys, kad Vilniaus apygardos teismas nustatė, jog tik vieną kartą buvo sumažinti mokesčiai butui ( - ), 500,14 Lt sumai už 2011 m. rugsėjo mėnesį, o antrą kartą 2011-11-02 V. D. sumokėta suma neišminusuota. Kadangi Visagino miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-21-664/2012 įsiteisėjusiu sprendimu yra konstatuota aplinkybė, jog 2011-11-02 V. D. 500,14 Lt permoka yra išminusuota iš sąskaitos, pateiktos už ieškovės butui ( - ) suteiktas komunalines paslaugas, tai laikytina prejudiciniu faktu, kurio tiek proceso šalys, tiek ir pirmosios instancijos teismas negalėjo nepripažinti įrodyta aplinkybe. Esant nurodytoms aplinkybėms, pripažintina, kad VĮ „Visagino energija“ pateikė butui ( - ) energijos išteklius, kurie suvartoti ieškovės, nei VĮ „Visagino energija“, nei V. D. ieškovei neskolingi, todėl ieškovės reikalavimas priteisti 500,14 Lt sumą yra nepagrįstas.

27Remdamasis išdėstytais argumentais apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį ieškovės apeliacinio skundo motyvais keisti arba naikinti nėra pagrindo (CPK 263, 329-330 str.).

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str.1 d. 1 p., 337 str. 1 d. 2 p.,

Nutarė

29atskirąjį skundą patenkinti, apeliacinį skundą atmesti.

30Visagino miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-404-724/2014 panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti Visagino miesto apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi ieškovei V. K. skirtą 500 Lt (144,85 €) baudą.

31Visagino miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-404-724/2014 palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovė ieškiniu prašė jos naudai priteisti iš atsakovų VĮ „Visagino... 3. 2014 m. liepos 28d. nutartimi bylos nagrinėjimas buvo paskirtas teismo... 4. Visagino miesto apylinkės teismas 2014 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi... 5. Ieškovė 2014-09-08 prašymu dėl baudos panaikinimo kreipėsi į pirmosios... 6. Visagino miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 26 d. nutartimi ieškovės... 7. Atskiruoju skundu V. K. prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 8. Visagino miesto apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimu ieškinį... 9. Teismas nustatė, jog ieškovė ieškinyje pateikė tik savo nuomonę dėl to,... 10. Ieškovė V. K. apeliaciniu skundu prašo Visagino miesto apylinkės teismo... 11. Atsakovas VĮ „Visagino energija“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 12. Apeliantės atskirasis skundas dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2014 m.... 13. CPK 320 straipsnis, reglamentuojantis bylos nagrinėjimo apeliacinės... 14. Dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 26 d. nutarties... 15. Apeliantė ginčija pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria atsisakyta... 16. Teismo nuobaudos, kurių baigtinis sąrašas yra įtvirtintas CPK 103... 17. CPK 107 str.1 dalyje nustatyta, jog asmuo, kuriam paskirta bauda, per... 18. Vienok,apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs faktines bylos aplinkybes... 19. Todėl apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju... 20. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, atskirasis skundas tenkintinas, o... 21. Dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimo... 22. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo nustatytomis... 23. Apeliantė teigia, kad civilinėje byloje Nr. 2-21-664/2012 buvo padaryta... 24. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 25. Pagal CPK 182 str.2 dalį nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų... 26. Nagrinėjamoje byloje ieškovė laikėsi pozicijos, jog už 2010 m. gruodžio... 27. Remdamasis išdėstytais argumentais apeliacinės instancijos teismas daro... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str.1 d. 1 p.,... 29. atskirąjį skundą patenkinti, apeliacinį skundą atmesti.... 30. Visagino miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 26 d. nutartį civilinėje... 31. Visagino miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimą civilinėje...