Byla 2-307-732/2012
Dėl skolos priteisimo

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėjas Liudvikas Myško, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB DNB bankas ieškinį atsakovei E. B. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovės E. B. priteisti 6881,56 Lt skolos, 2561,26 Lt palūkanų, 372,95 Lt delspinigių, palūkanas nuo negrąžintų kreditų sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2007-10-19 ieškovas su atsakove sudarė kreditavimo sutartį Nr. 5500-2007-28927, pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 6000 Lt kreditas vartojimo reikmėms. 2008-02-26 ieškovas su atsakove sudarė kreditavimo sutartį Nr. 5500-2008-36415, pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 2200 Lt kreditas vartojimo reikmėms. 2008-06-10 ieškovas su atsakove sudarė kreditavimo sutartį Nr. 5500-2008-44790, pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 3200 Lt kreditas vartojimo reikmėms. Atsakovė kreditavimo sutartimis prisiimtus įsipareigojimus vykdė netinkamai, t.y. laiku negrąžino kreditų, nemokėjo palūkanų ir delspinigių. Be to, kreditavimo sutartyse numatytos papildomos palūkanos nuo laiku nesugrąžinto kredito sumos, kurios mokamos, jei praleidžiami nustatyti kreditų grąžinimo terminai. Ieškovas prašo, atsakovei nepateikus atsiliepimo, priimti sprendimą už akių.

3Ieškinys tenkintinas.

4Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė įstatymo nustatyta tvarka bei teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, bei į LR CPK 142 str. 4 d., teismo sprendimas priimtinas už akių. Ieškinys su priedais atsakovei įteiktas viešo paskelbimo būdu, apie atsiliepimo nepateikimo pasekmes įspėta (b.l. 37).

6Ieškiniui pagrįsti buvo pateikti šie įrodymai: 2008-06-10 kreditavimo sutartis Nr. 5500-2008-44790 (b.l. 7-11), 2007-10-19 kreditavimo sutartis Nr. 5500-2007-28927 (b.l. 12-16), 2008-02-26 kreditavimo sutartis Nr. 5500-2008-36415 (b.l. 17-23).

72007-10-19 ieškovas su atsakove sudarė kreditavimo sutartį Nr. 5500-2007-28927 (b.l. 12-16), pagal kurią ieškovas atsakovei suteikė 6000 Lt vartojimo kreditą, o atsakovė įsipareigojo kreditą grąžinti sutartyje numatytomis dalimis ir terminais. Sutartyje numatytas galutinis kredito grąžinimo terminas – 2010-09-24, metinis palūkanų dydis – 9,24 proc. Be to, kreditavimo sutarties bendrosios dalies 15 p. numatyta, kad praleidus sutartyje nustatytus kredito grąžinimo terminus, skolininkas privalo prie sutartyje nustatytų palūkanų papildomai mokėti pusės šių palūkanų dydžio papildomas palūkanas nuo laiku negrąžintos kredito sumos, kurios skaičiuojamos nuo numatytų kredito grąžinimo terminų pasibaigimo iki visos pradelstos kredito dalies sugrąžinimo kreditoriui dienos. T.y. papildomos palūkanos sudaro 13,89 proc. Be to, sutarties 23 p. numatyti 0,08 proc. dydžio delspinigiai už laiku nesumokėtas palūkanas. Atsakovės negrąžinto vartojimo kredito dalis pagal kreditavimo sutartį Nr. 5500-2007-28927 sudaro 2904 Lt, palūkanos – 1101,70 Lt, delspinigiai – 160,41 Lt. Be to, atsakovė turi mokėti 13,89 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo 2904 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

82008-02-26 ieškovas su atsakove sudarė kreditavimo sutartį Nr. 5500-2008-36415 (b.l. 17-23), pagal kurią ieškovas atsakovei suteikė 2200 Lt vartojimo kreditą, o atsakovė įsipareigojo kreditą grąžinti sutartyje numatytomis dalimis ir terminais. Sutartyje numatytas galutinis kredito grąžinimo terminas – 2011-01-14, metinis palūkanų dydis – 9,04 proc. Be to, kreditavimo sutarties bendrosios dalies 15 p. numatyta, kad praleidus sutartyje nustatytus kredito grąžinimo terminus, skolininkas privalo prie sutartyje nustatytų palūkanų papildomai mokėti pusės šių palūkanų dydžio papildomas palūkanas nuo laiku negrąžintos kredito sumos, kurios skaičiuojamos nuo numatytų kredito grąžinimo terminų pasibaigimo iki visos pradelstos kredito dalies sugrąžinimo kreditoriui dienos. T.y. papildomos palūkanos sudaro 13,56 proc. Be to, sutarties 23 p. numatyti 0,08 proc. dydžio delspinigiai už laiku nesumokėtas palūkanas. Atsakovės negrąžinto vartojimo kredito dalis pagal kreditavimo sutartį Nr. 5500-2008-36415 sudaro 1319,96 Lt, palūkanos – 457,52 Lt, delspinigiai – 66,63 Lt. Be to, atsakovė turi mokėti 13,56 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo 1319,96 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

92008-06-10 ieškovas su atsakove sudarė kreditavimo sutartį Nr. 5500-2008-44790 (b.l. 7-11), pagal kurią ieškovas atsakovei suteikė 3200 Lt vartojimo kreditą, o atsakovė įsipareigojo kreditą grąžinti sutartyje numatytomis dalimis ir terminais. Sutartyje numatytas galutinis kredito grąžinimo terminas – 2013-05-24, metinis palūkanų dydis – 10,65 proc. Be to, kreditavimo sutarties bendrosios dalies 15 p. numatyta, kad praleidus sutartyje nustatytus kredito grąžinimo terminus, skolininkas privalo prie sutartyje nustatytų palūkanų papildomai mokėti pusės šių palūkanų dydžio papildomas palūkanas nuo laiku negrąžintos kredito sumos, kurios skaičiuojamos nuo numatytų kredito grąžinimo terminų pasibaigimo iki visos pradelstos kredito dalies sugrąžinimo kreditoriui dienos. T.y. papildomos palūkanos sudaro 15,98 proc. Be to, sutarties 23 p. numatyti 0,08 proc. dydžio delspinigiai už laiku nesumokėtas palūkanas. Atsakovės negrąžinto vartojimo kredito dalis pagal kreditavimo sutartį Nr. 5500-2008-44790 sudaro 2657,60 Lt, palūkanos – 1002,04 Lt, delspinigiai – 145,91 Lt. Be to, atsakovė turi mokėti 15,98 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo 2657,60 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Pagal LR CK 6.881 str. 1 d. kreditavimo sutartimi kredito gavėjas įsipareigoja grąžinti kreditoriui gautą paskolą ir mokėti palūkanas. Analogiškos pareigos numatytos LR CK 6.872 str. 1 d. bei LR CK 6.873 str. 1 d. Pagal LR CK 6.256 str. 1 d. sutartinės prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais. Atsakovė šio reikalavimo neįvykdė, todėl skola ir nesumokėtos palūkanos iš jos priteistinos. Be to, asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartines prievoles, privalo atlyginti kitai šaliai šios patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas (LR CK 6.256 str. 2 d.), taigi iš atsakovės priteistini kreditavimo sutartyse numatyti 0,08 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtų sumų. Remiantis LR CK 6.261 str., kreditavimo sutarčių 15 p. ir ieškovo prašymu, ieškovui iš atsakovės priteistinos palūkanos (13,89 proc., 13,56 proc. ir 15,98 proc. dydžio nuo pagal sutartis numatytų ir laiku negrąžintų kredito sumų), skaičiuotinos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kadangi byla Molėtų rajono apylinkės teisme iškelta 2012-04-16 (b.l. 3), palūkanos skaičiuotinos nuo minėtos dienos.

11Iš atsakovės, pagal LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str., 98 str., priteistinos ieškovui pastarojo patirtos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 295 Lt žyminis mokestis (b.l. 6) bei 1210 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti (b.l. 32-34), iš viso – 1505 Lt bylinėjimosi išlaidų.

12Vadovaudamasis LR CPK 185 str., 259 str., 285 str., 286 str., teismas

Nutarė

13ieškovo AB DNB bankas ieškinį tenkinti ir priteisti ieškovui iš atsakovės E. B., a.k. ( - ) 6881,56 Lt (šešis tūkstančius aštuonis šimtus aštuoniasdešimt vieną litą 56 ct) skolos, 2561,26 Lt (du tūkstančius penkis šimtus šešiasdešimt vieną litą 26 ct) palūkanų, 372,95 Lt (tris šimtus septyniasdešimt du litus 95 ct) delspinigių, 13,89 proc. metinių palūkanų nuo negrąžinto kredito sumos (2904Lt), 13,56 proc. metinių palūkanų nuo negrąžinto kredito sumos (1319,96 Lt) ir 15,98 proc. metinių palūkanų nuo negrąžinto kredito sumos (2657,60 Lt) už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-04-16) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 1505 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus penkis litus) bylinėjimosi išlaidų.

14Atsakovė E. B. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Molėtų rajono apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovas AB DNB bankas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Molėtų rajono apylinkės teismą..

Proceso dalyviai