Byla 2A-212-413/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintauto Koriagino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Birutės Bobrel ir Jolitos Cirulienės, sekretoriaujant Nomedai Sireikytei, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo V. K. apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 21 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1646-179/2010 pagal ieškovo V. K. ieškinį atsakovei L. K. dėl priteisto išlaikymo nepilnamečiui sūnui dydžio sumažinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovas 2010 m. kovo 9 d. kreipėsi ieškiniu į teismą, kuriuo prašė pakeisti Alytaus rajono apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 5 d. sprendimą ir sumažinti nepilnamečio sūnaus A. K., gim. 2005 m. liepos 19 d., išlaikymui priteistą mėnesinį jo dydį nuo 400 Lt iki 150 Lt, skaičiuojant nuo ieškinio padavimo dienos iki sūnui Arnui sueis pilnametystė. Teismo posėdyje ieškovas sutiko, kad išlaikymo dydis būtų sumažintas iki 200 Lt. Ieškovo reikalavimas buvo grindžiamas tuo, kad dabartiniu metu iš esmės pasikeitė ieškovo turtinė padėtis, jis yra bedarbis, gyvena iš socialinių pašalpų, atsirado kreditoriniai įsiskolinimai, auga palūkanos bankui, todėl priteisto išlaikymo nepilnamečiui sūnui nepajėgus mokėti.

4Alytaus rajono apylinkės teismas 2010 m. liepos 21 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė, priteisė iš V. K. valstybei 8,46 Lt turėtų pašto išlaidų už procesinių dokumentų įteikimą. Teismas nustatė, kad ieškovas yra pilnai darbingas, gaunantis iš darbo biržos nedarbo draudimo išmoką. Ieškovo pajamos nuo 2008 m. rugsėjo 5 d. teismo sprendimo, kuriuo priteistas išlaikymas, priėmimo dienos sumažėjo nežymiai, todėl teismas sprendė, kad ieškovo turtinė padėtis iš esmės nepasikeitė. Teismas atkreipė dėmesį, kad ieškovas turėtą darbą prarado savo noru (atleistas iš darbo pagal LR DK 127 str. 1 d.) ir kito darbo aktyviai neieško. Atsakovės L. K. paaiškinimus, jog sūnui išlaikyti per mėnesį reikalinga 800 Lt suma, teismas laikė protingu išlaikymo dydžiu, atitinkančiu vaiko poreikius, susijusius su jo sveikatos priežiūra, ugdymu, laisvalaikio praleidimu, mityba. Teismas konstatavo, jog ieškovo ieškinys dėl vaikui priteisto išlaikymo dydžio sumažinimo, atsižvelgiant į protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijus, atmestinas nesant tam teisinio pagrindo.

5Ieškovas V. K. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 21 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priteisti iš V. K. nepilnamečio sūnaus Arno išlaikymui kas mėnesį mokamą periodinę išmoką 200 Lt, pradedant ją mokėti nuo ieškinio pateikimo dienos iki sūnaus pilnametystės. Apelianto nuomone, teismas neteisingai išaiškino LR CK 3. 192 str. 2 d. ir 3 d. bei 3.201 str. l d. nuostatas, todėl priėmė nepagrįstą sprendimą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais motyvais:

61) teismo išvada, jog jo turtinė padėtis pasikeitė nežymiai, prieštarauja byloje surinktiems įrodymams. Jau metus laiko jis yra priskirtas prie socialiai remtinų asmenų. Jam yra teikiama valstybės garantuojama nemokama teisinė pagalba, apmokant 50 procentų teisinės pagalbos išlaidų. Ši aplinkybė liudija, kad žymiai pasikeitė jo materialinė padėtis ir ši padėtis blogėja. Gyvenant kaimo vietovėje surasti darbą praktiškai neįmanoma. Pasibaigus bedarbio pašalpos mokėjimo terminui jis lieka be jokios paramos. Neatitinka tikrovės teismo teiginys, kad apeliantas neieško kito darbo, kadangi ieškovas eda visas pastangas darbo paieškai, tačiau surasti kitą darbą jam iki šiol nepavyko;

72) įpareigodamas vykdyti teismo nustatytą prievolę, teismas privalėjo įvertinti jo turtinę padėtį ir galimybę tokią prievolę įvykdyti. Teismas netinkamai taikė CK 3.192 str. nuostatas, kadangi neatsižvelgė į tai, kad apeliantas jokio turto ar pajamų, iš kurių gali vykdyti jam nustatytas prievoles, neturi, o tuo labiau mokėti po 400 Lt per mėnesį sūnaus išlaikymui. Teismas negali priteisti vaiko išlaikymui daugiau lėšų, negu tai leidžia tėvų turtinė padėtis, kad ir kokie bebūtų vaiko poreikiai;

83) teismas neįvertino to, kad ieškovas yra fiziškai nepajėgus teikti jam nustatytą išlaikymą, todėl atsirado alimentų įsiskolinimas ir dalis jo uždirbtų pinigų keliaus ne vaiko išlaikymui, bet antstoliui.

9Atsiliepimų į apeliacinį skundą teismui nėra pateikta.

10Iš apelianto gautas prašymas nenagrinėti jo apeliacnio skundo, kadangi teisme yra užvesta nauja civilinė byla dėl sūnaus A. K. gyvenamosios vietos pakeitimo ir išlaikymo priteisimo.

11Apeliacinis skundas atmetamas

12Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino, ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.) ir pagrindų, numatytų CPK 329 str. 2 d., nenustatė.

13Pareiga rūpintis vaiku, auklėti jį ir išlaikyti, sudaryti normalias gyvenamosios aplinkos sąlygas kyla iš tėvų prigimtinės prievolės būti atsakingiems už vaikų padėtį iki jiems sulaukiant pilnametystės. Vaikui sulaukus pilnametystės išnyksta tėvams teisinė pareiga išlaikyti vaiką (CK 3.192 straipsnis, 3.194 straipsnio 3 dalis). Jei tėvai savo noru neteikia vaikui protingo išlaikymo, išlaikymas priteisiamas ir išieškomas priverstine tvarka tokios formos ir dydžio, kokį parenka kiekvienoje konkrečioje byloje teismas, prioritetiškai atsižvelgdamas į vaiko interesus, jo poreikius. Individualūs vaiko poreikiai, jo, kaip asmenybės, vystymasis lemia ir reikalingą realų išlaikymo dydį. Siekiant, kad suaugęs vaikas taptų visaverte asmenybe, išlaikymo forma bei dydis negali būti ribojami vien vaiko minimalių (fiziologinių) poreikių tenkinimu, visais atvejais svarbu užtikrinti, jog vaikas turėtų materialines sąlygas fiziškai ir socialiai vystytis, ugdyti ir tobulinti savo įgimtus ir įgytus gebėjimus. Tėvai atsakingi už vaiko aplinką ir sudaromas realias prielaidas formuotis normaliai vaiko vertybių (pažiūrų) sistemai, už paramą vaikui siekiant gero išsilavinimo, jam ugdant turimus sugebėjimus, pomėgius.

14Materiali tėvų pareigų vaikams atlikimo išraiška yra teikiamo išlaikymo forma ir dydis. Tėvams šiuo aspektu tenka dalytis normalaus vaikų vystymosi asmenine atsakomybe, kurios negalima atsisakyti. Netinkamas tėvų pareigų vykdymas yra pateisinamas tik išimtiniais, nepriklausančiais nuo tėvų valios atvejais. Tėvai privalo iš anksto įvertinti esamą turtinę padėtį, savo pasirengimą reikiamai pasirūpinti vaiku. Priešingu atveju, tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaiką, ugdyti jo asmenybę, sudarant būtinas sąlygas vaikui vystytis, atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes tenka patiems tėvams.

15CK 3.201 straipsnio 1 dalyje ir CPK 279 str. 5 dalyje numatyta būtina išlaikymo dydžio pakeitimo sąlyga – teismas gali sumažinti arba padidinti priteisto išlaikymo dydį, jei po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis. Kokio pobūdžio ir masto turtinės padėties pasikeitimas laikytinas esminiu, įstatyme nekonkretizuota. Šią įstatymo nuostatą aiškina ir taiko teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes, vadovaudamasis prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo bei teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais (CK 3.3, 1.5 straipsniai). Orientaciniu priteistino išlaikymo dydžio nustatymo kriterijumi galima laikyti CK 6.461 straipsnio 2 dalies nuostatą, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą, kuri ieškinio padavimo metu sudarė 800 Lt (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-189/2009).

16Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovo turtinė padėtis iš esmės nepasikeitė. Tai, kad ieškovas ieškinio padavimo metu buvo registruotas darbo biržoje, nesudaro pagrindo išvadai apie jo turtinės padėties esminį pasikeitimą. Vieno iš tėvų registracija darbo biržoje yra laikinas socialinis reiškinys, kuris teisminėje praktikoje nelaikomas išimtiniu atveju, dėl ko atsirastų būtinybė mažinti vaikui išlaikymą. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, ieškovas yra pasyvus darbo rinkos dalyvis ir byloje nėra jokių duomenų, kad jis ieškotų kito darbo, keistų turimą ar įgytų naują kvalifikaciją, ar kitaip tobulintų savo žinias ir darbo gebėjimus. Nurodytą aplinkybę patvirtina ir apeliacinės instancijos teismui pateikta Alytaus teritorinės darbo biržos pažyma. Iš Alytaus rajono savivaldybės administracijos Miroslavo seniūnijos atsakymo dėl apelianto veiklos yra pagrindo manyti, kad apeliantą tokia jo socialinė padėtis tenkina, jis verčiasi žemės ūkio veikla ir tikėtina, kad iš tokios veiklos gauna pajamas.

17Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino procesinės ir materialinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, todėl keisti ar naikinti sprendimą apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo. Apelianto prašymas nenagrinėti apeliacinio skundo iki bus išnagrinėta kita civilinė byla neparemtas įrodymais apie kitos bylos užvedimą, be to, nurodoma aplinkybė nesudaro teisnio pagrindo bylos sustabdymui.

18Apeliacinį skundą atmetus, iš apelianto priteistinos 26,20 Lt bylinėjimosi išlaidos (b.l. 89), susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.)

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

20Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

21Priteisti valstybei iš V. K. 26,20 Lt (dvidešimt šešis litus 20 ct) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

22Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. ieškovas 2010 m. kovo 9 d. kreipėsi ieškiniu į teismą, kuriuo prašė... 4. Alytaus rajono apylinkės teismas 2010 m. liepos 21 d. sprendimu ieškovo... 5. Ieškovas V. K. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Alytaus rajono apylinkės... 6. 1) teismo išvada, jog jo turtinė padėtis pasikeitė nežymiai, prieštarauja... 7. 2) įpareigodamas vykdyti teismo nustatytą prievolę, teismas privalėjo... 8. 3) teismas neįvertino to, kad ieškovas yra fiziškai nepajėgus teikti jam... 9. Atsiliepimų į apeliacinį skundą teismui nėra pateikta.... 10. Iš apelianto gautas prašymas nenagrinėti jo apeliacnio skundo, kadangi... 11. Apeliacinis skundas atmetamas... 12. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų,... 13. Pareiga rūpintis vaiku, auklėti jį ir išlaikyti, sudaryti normalias... 14. Materiali tėvų pareigų vaikams atlikimo išraiška yra teikiamo išlaikymo... 15. CK 3.201 straipsnio 1 dalyje ir CPK 279 str. 5 dalyje numatyta būtina... 16. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 17. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai... 18. Apeliacinį skundą atmetus, iš apelianto priteistinos 26,20 Lt bylinėjimosi... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 20. Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 21 d. sprendimą palikti... 21. Priteisti valstybei iš V. K. 26,20 Lt (dvidešimt šešis litus 20 ct)... 22. Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....