Byla eA-801-556/2019

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), Veslavos Ruskan ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos, apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 30 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos N. J. skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims likviduojamam Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai, bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Freshtravel“, atstovaujamai bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Valdsita“, ir mažajai bendrijai „PapugaTravel“ dėl turtinės žalos atlyginimo priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėja N. J. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į teismą, prašydama iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos (buvęs pavadinimas – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, toliau – ir Ministerija), priteisti 998,77 Eur turtinės žalos atlyginimą ir 5 procentų procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

72.

8Pareiškėja nurodė, kad 2014 m. lapkričio 23 d. buvo numatyta jos kelionė į Egiptą. Už kelionę pareiškėja sumokėjo 3 930,00 Lt (1 138,21 Eur) į mažosios bendrijos (toliau – ir MB) „PapugaTravel“ sąskaitą. MB „PapugaTravel“ kelionių agentas gavėjui uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Freshtravel“ pervedė 3 628,40 Lt (1 050,86 Eur). Tačiau kelionė neįvyko, UAB „Freshtravel“ tapus nemokiai. 2014 m. lapkričio 20 d. pareiškėja pateikė prašymą Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos (toliau – ir Turizmo departamentas) dėl pinigų grąžinimo už neįvykusią kelionę. 2015 m. rugsėjo 8 d. pagal Turizmo departamento nurodymą pareiškėjai buvo grąžinta 52,09 Eur suma. 2014 m. gruodžio 4 d. N. J. MB „PapugaTravel“ pervedė sumokėtą komisinį mokestį (301,60 Lt (87,35 Eur). N. J. negrąžinta suma – 998,77 Eur. Pareiškėja pažymėjo, kad jai sumokėta kompensacija neatitinka 1990 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvos „Dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų (90/314/EEB)“ (toliau – ir Direktyva) 7 ir 8 straipsniuose numatytos kompensuojamos sumos. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 8 straipsnio 7 dalyje numatytos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės buvo nepakankama. Nacionaliniais teisės aktais nustatytas teisinis reguliavimas (Turizmo įstatymo 8 str. 7 d.) neužtikrino Direktyvos 7 straipsnyje įtvirtinto visiško turisto patirtų nuostolių atlyginimo, kelionių organizatoriui tapus nemokiam, t. y. neužtikrino turisto teisių apsaugos. Taigi valstybė narė šiuo atveju neįvykdė Direktyvoje nustatytos pareigos, kas sudaro pagrindą teigti, jog buvo padarytas Europos Sąjungos (toliau – ir ES) teisės pažeidimas, už kurį valstybei kyla atsakomybė.

93.

10Atsakovo atstovas Ministerija atsiliepime į pareiškėjos skundą su juo nesutiko ir prašė atmesti kaip nepagrįstą.

114.

12Atsiliepime nurodė, kad pareiškėja kvestionuoja tiek patį Turizmo įstatymą, tiek įstatymų leidėjo veiksmus, priimant Turizmo įstatymą, politinio ir ekonominio tikslingumo dėl kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo būdo ir dydžio požiūriu, nors tai daryti teismui draudžia Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 3 straipsnio 2 dalyje nustatytas reglamentavimas. Pažymėjo, kad nei viena iš Turizmo įstatymo nuostatų, reglamentuojančių kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimą, nei su kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimu susiję Turizmo įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai nėra pripažinti prieštaraujančiais Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir / arba įstatymams. Ministerija nėra gavusi jokių kompetentingų ES institucijų ar Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir ESTT) sprendimų, kurie konstatuotų faktą, kad Lietuvos Respublika netinkamai į nacionalinę teisę perkėlė Direktyvą. Pasak atsakovo atstovo, šiuo atveju nėra vienos iš civilinės atsakomybės sąlygų – valdžios institucijų (jų tarnautojų, pareigūnų) neteisėtų veiksmų, todėl pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.271 straipsnį valstybei nekyla prievolė atlyginti žalą. Be to, Ministerijos įsitikinimu, pareiškėja siekdama gauti patirtos žalos atlyginimą, pirmiausia turi reikšti kreditorinius reikalavimus bankroto byloje, o ne reikalauti pinigų iš valstybės, kadangi prašoma atlyginti žala atsirado dėl privataus juridinio asmens – UAB „Freshtravel“ – veiksmų. Atkreipė dėmesį, kad vizų mokesčiai, kaip turtinės žalos atlyginimas, pareiškėjai negali būti priteisiami. Vadovaujantis Turizmo įstatymo 8 straipsniu, kelionių organizatoriaus UAB „Freshtravel“ turėto prievolių įvykdymo užtikrinimo apsauga neapima prievolės kompensuoti neįvykusios kelionės vizų mokesčių. Atsakovo atstovas manė, kad 2014 m. lapkričio 14 d. vietinio mokėjimo nurodymas Nr. 611 negali būti laikomas tinkamu įrodymu, pagrindžiančiu, kad pareiškėja 1 138,21 Eur (3 930 Lt) sumą pervedė kelionių organizatoriaus UAB „Freshtravel“ naudai, kadangi nesant sudarytos paslaugų sutarties, minėtas vietinio mokėjimo nurodymas nepatvirtina, kad piniginių lėšų pervedimas yra skirtas apmokėti už kelionę būtent kelionių organizatoriui UAB „Freshtravel“.

135.

14Trečiasis suinteresuotas asmuo Turizmo departamentas atsiliepime į pareiškėjos skundą su juo nesutiko ir prašė jį atmesti.

156.

16Paaiškino, kad Turizmo įstatymas nurodo, jog prievolių įvykdymo užtikrinimo suma turi būti „ne mažesnė“, tačiau jos maksimalių dydžių apribojimo nėra, todėl kelionių organizatorius, būdamas atsakingas verslo subjektas, gali ir privalo pats įvertinti galimą veiklos riziką ir turistų turtinius interesus užtikrinti pasirinkdamas tinkamo dydžio prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą. Atkreipė dėmesį, kad pareiškėja, kildindama jai padarytą turtinę žalą iš netinkamai perkeltų Direktyvos nuostatų, vadovaujasi ginčui neaktualiomis teisės normomis – iki 2014 m. lapkričio 1 d. galiojusios Turizmo įstatymo redakcijos 8 straipsnio 7 dalyje numatytu prievolių įvykdymo užtikrinimu, taikomu kelionių agentūroms ir kelionių pardavimo agentams.

17II.

187.

19Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. spalio 30 d. sprendimu pareiškėjos N. J. skundą tenkino iš dalies. Priteisė pareiškėjai N. J. iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Ministerijos, 952,43 Eur turtinės žalos atlyginimą ir 5 procentų metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo, t. y. 2017 m. birželio 23 d., iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Kitą pareiškėjos skundo dalį atmetė.

208.

21Iš byloje esančių rašytinių įrodymų teismas nustatė, kad pareiškėja pervedė 1 138,21 Eur (3 930,00 Lt) sumą į MB „PapugaTravel“ (kelionės organizavimo partneris) banko sąskaitą mokėjimo paskirtyje nurodydama „Už kelionę į Egiptą, viešbutis „Dreams Vacation Resort, Sharm el sheikh“. Kelionė nebuvo suorganizuota, nes UAB „Freshtravel“ tapo nemoki. MB „PapugaTravel“ 2014 m. gruodžio 4 d. N. J. pervedė sumokėtą komisinį mokestį 87,35 Eur. Draudimo bendrovės ERGO Insurance SE Lietuvos filialas 2015 m. rugsėjo 8 d. pervedė į pareiškėjos sąskaitą 52,09 Eur draudimo išmoką dėl UAB „Freshtravel“ neįvykdytų įsipareigojimų. Pareiškėjai liko negrąžinta 998,77 Eur suma.

229.

23Pareiškėja į teismą kreipėsi, prašydama atlyginti žalą, atsiradusią dėl to, kad dėl valstybės kaltės buvo grąžinta ne visa už kelionę sumokėta suma.

2410.

25Bylos duomenimis nustatyta, kad kelionių organizatorius UAB „Freshtravel“ tapo nemokus, jo organizuotos kelionės neįvyko, o pareiškėja gavo tik dalį, t. y. 52,09 Eur, už kelionę sumokėtų pinigų, kadangi Turizmo įstatymo 8 straipsnio nustatytos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės buvo nepakankamos. Šios faktinės aplinkybės įrodo, kad nacionaliniais teisės aktais nustatytas teisinis reguliavimas aptariamuoju atveju neužtikrino Direktyvos 7 straipsnyje įtvirtinto visiško turisto patirtų nuostolių atlyginimo, kelionių organizatoriui tapus nemokiam, t. y. neužtikrino turisto (šiuo atveju – pareiškėjos) teisių apsaugos. Taigi valstybė narė šiuo atveju neįvykdė Direktyvoje nustatytos pareigos, o tai leidžia teigti, kad buvo padarytas pakankamai rimtas ES teisės pažeidimas, už kurį valstybei kyla atsakomybė. Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, teismas konstatavo, kad nacionaliniais teisės aktais akivaizdžiai nebuvo užtikrinta Direktyvos garantuojama turisto teisė į visišką pinigų, sumokėtų už kelionę, grąžinimą kelionės organizatoriaus nemokumo atveju, dėl to pareiškėja patyrė nuostolių, kuriuos valstybė turi atlyginti.

2611.

27Iš bylos medžiagos matyti, kad už kelionę pinigus mokėjo pareiškėja N. J.. Pareiškėjos mokėjimo nurodymas Nr. 611 (2014 m. lapkričio 14 d.) patvirtina pareiškėjos kelionės įsigijimo išlaidas. Teismas darė išvadą, jog sandorio sudarymo faktą pareiškėja įrodė leistinais rašytiniais įrodymais. Pareiškėja pateikė elektroninį susirašinėjimą su MB „PapugaTravel“ kelionių agentu, 2014 m. lapkričio 14 d. vietinio mokėjimo nurodymo Nr. 611 bei 2014 m. lapkričio 14 d. vietinio mokėjimo Nr. 38 kopijas, kurios patvirtina, kad pareiškėja įsigijo kelionę į Egiptą ir sandoris buvo sudarytas. Dėl to teismas pripažino nepagrįstais argumentus, kad pareiškėjos pateikti įrodymai yra netinkami. Teismas vertino, kad byloje pakanka duomenų daryti išvadą, jog šalys aiškiai išreiškė valią sudaryti šią sutartį. Vertinti, jog sandorio šalys kaip nors pažeidė gerą moralę, viešąją tvarką ar kitus teisinius imperatyvus, teismas neturėjo jokio pagrindo.

2812.

29Teismas vadovavosi Turizmo įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi ir pažymėjo, kad pagal Turizmo įstatymą, paslaugų sutartis galėjo būti sudaroma ne tik tiesiogiai su UAB „Freshtravel“, bet ir per kelionių pardavimo agentą (šiuo atveju – MB „PapugaTravel“), todėl ir mokėjimai už pareiškėjos turistinę kelionę galėjo būti atliekami ne tiesiogiai UAB „Freshtravel“, bet ir kelionių pardavimo agentui, kuris, nebūdamas paslaugų sutarties šalimi, veikė UAB „Freshtravel“ naudai.

3013.

31Atsižvelgiant į tai, kad draudimo bendrovės ERGO Insurance SE Lietuvos filialas kompensavo dalį, t. y. 52,09 Eur, pareiškėjos patirtų nuostolių, įvertinus sumų, sumokėtų už kelionę, ir išmokėtų kompensacijų dydžius, akivaizdu, kad pareiškėjai nebuvo grąžinta didžioji dalis patirtų išlaidų dėl kelionės paketo įsigijimo, t. y. liko negrąžinta 998,77 Eur. Teismui konstatavus faktą, kad Lietuvos valstybėje nustatytas teisinis reguliavimas aptariamu atveju neužtikrino Direktyvos tikslų, susijusių su turistų teisių apsauga kelionės organizatoriaus nemokumo atveju, šią sumą, kaip turtinės žalos atlyginimą, teismas priteisė pareiškėjai.

3214.

33Pareiškėja skunde nurodė, kad 998,77 Eur suma apima ir vizos mokesčius, tačiau kiek konkrečiai buvo sumokėta už vizas, nedetalizavo. Teismas sutiko su atsakovo atstovo bei Turizmo departamento pozicija, jog išlaidos vizoms turi būti atimtos iš kelionės kainos, nes pagal Turizmo įstatymo 8 straipsnį kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo apsauga neapima prievolės kompensuoti neįvykusios kelionės vizų mokesčių. Iš pareiškėjos pateikto elektroninio susirašinėjimo teismas darė išvadą, kad viena viza kainavo 80 Lt (23,17 Eur). Pareiškėja į kelionę turėjo vykti su A. J., todėl suma už vizas sudarė 160 Lt (46,34 Eur). Atsižvelgdamas į minėtas aplinkybes, teismas vertino, kad pareiškėjos patirta turtinė žala – 952,43 Eur (998,77 – 46,34).

3415.

35Vadovaudamasis CK 6.2 straipsnyje, 6.37 straipsnio 2 dalyje ir 6.210 straipsnio 1 dalyje įtvirtintomis nuostatomis bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, teismas pareiškėjai iš atsakovo taip pat priteisė 5 procentų dydžio metinės palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos. Nagrinėjamu atveju skundas priimtas 2017 m. birželio 23 d., todėl nuo šios dienos priteistos 5 procentų dydžio metinės palūkanos.

36III.

3716.

38Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Ministerijos, apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 30 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

3917.

40Atsakovo atstovas teigia, jog teismas pažeidė pareigą tinkamai motyvuoti savo sprendimą, t. y. sprendime nėra nei vieno motyvo, kuriuo vadovaujantis teismas sprendė, jog egzistuoja CK 6.246, 6.247 ir 6.249 straipsniuose numatytų sąlygų visuma valstybės deliktinei atsakomybei kilti. Taip pat pirmosios instancijos teismas, spręsdamas, kad nacionaliniais teisės aktais akivaizdžiai nebuvo užtikrintos Direktyvoje minimos teisės, pažeidė ABTĮ įtvirtintą draudimą vertinti ginčijamą administracinį aktą bei veiksmus (ar neveikimą) politinio ir ekonominio tikslingumo požiūriu, taip pat draudimą vertinti Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – ir Seimas) (kaip įstatymų leidžiamosios institucijos) veiklą. Taip pat teismas pažeidė Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo nustatytą išimtinę Europos Komisijos ir ESTT kompetenciją spręsti klausimus dėl ES sutarčių pažeidimų. Atsakovo atstovo įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas nėra kompetentingas spręsti klausimus dėl valstybės civilinės atsakomybės, kylančios dėl nepasiektų ES direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę tikslų, taip pat konstatuoti, kad valstybė yra padariusi ES teisės pažeidimą.

4118.

42Atsakovo atstovas pažymi, kad teismas netinkamai taikė CK normas, aktualias nagrinėjant reikalavimus dėl žalos, atsiradusios dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų veiksmų. Šiuo atveju neegzistuoja visuma sąlygų valstybės deliktinei atsakomybei kilti. Turizmo įstatymas atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją ir ES teisę, o priimant naujos redakcijos Turizmo įstatymą nebuvo padaryta jokių pažeidimų, kurie galėtų būti laikomi valstybės neteisėtais veiksmais.

4319.

44Atsakovo atstovas atkreipia dėmesį, kad teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus apie turtinės žalos patyrimo faktą. Ministerijos teigimu, teismas nepagrįstai sprendė, kad elektroninio susirašinėjimo tarp pareiškėjos ir kelionių agento MB „PapugaTravel“ pakanka konstatuoti, kad tarp pareiškėjos ir UAB „Freshtravel“ buvo sudaryta turizmo paslaugų teikimo sutartis.

4520.

46Atsakovo atstovo manymu, šiuo atveju pareiškėja įgis teisę iš UAB „Freshtravel“ ir valstybės reikalauti dvigubo žalos atlyginimo – pagal Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 3 d. nutartimi UAB „Freshtravel“ bankroto byloje patvirtintus finansinius reikalavimus ir pagal šioje byloje priimtą teismo sprendimą.

4721.

48Pareiškėja N. J. pateikė atsiliepimą į atsakovo apeliacinį skundą, kuriame prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

4922.

50Pareiškėja pažymi, kad teismas tinkamai motyvavo sprendimą ir aiškiai aprašė būtinų sąlygų visumą. Teismo argumentavimas ir motyvavimas buvo skirtas tinkamam pagrindiniam bylos klausimui atsakyti, o ne vertinti Turizmo įstatymą politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu ar vertinti Seimo ar kitos institucijos veiklą. Pagal ESTT praktiką, tai, kad negautas kompetentingos ES institucijos ar ESTT sprendimas dėl netinkamo Direktyvos perkėlimo, negali būti laikoma tinkamo perkėlimo patvirtinimu ir nepašalina valstybės atsakomybės už netinkamai atliktą pareigą. Apelianto teiginys dėl neegzistavimo deliktinei atsakomybei būtinų sąlygų visumos vertintinas kaip nepagrįstas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. birželio 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-2060-624/2017). Pareiškėja akcentuoja, kad teismas išnagrinėjo visus byloje pateiktus įrodymus, pripažino juos tinkamais ir pagrįstais. Sutartis tarp pareiškėjos ir UAB „Freshtravel“ buvo sudaryta ne raštu, o konkliudentiniais veiksmais (pervedus pinigų sumą už kelionę). Anot pareiškėjos, kreditorius turi teisę atsisakyti visų ar dalies savo reikalavimų bankroto byloje, ką pareiškėja padarytų, atgavusi už neįvykusią kelionę sumokėtus pinigus.

5123.

52Trečiasis suinteresuotas asmuo Turizmo departamentas atsiliepime į atsakovo skundą prašo jį tenkinti.

5324.

54Turizmo departamentas sutinka su atsakovo apeliaciniame skunde nurodytais argumentais. Atkreipia dėmesį, kad atsiliepime pirmosios instancijos teismui nurodė ginčui aktualias kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimą reglamentuojančias teisės aktų nuostatas, išsamiai išdėstė faktines aplinkybes bei pasisakė dėl pareiškėjos patirtos turtinės žalos ir jos dydžio.

55Teisėjų kolegija

konstatuoja:

56IV.

5725.

58Byloje nagrinėjamas ginčas dėl turtinės žalos, atsiradusios dėl netinkamo 1990 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvos „Dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų (90/314/EEB)“ nuostatų, susijusių su turisto nuostolių, patirtų dėl kelionių organizatoriaus nemokumo, kompensavimo sąlygomis, perkėlimo į nacionalinius teisės aktus, atlyginimo.

5926.

60Byloje nustatyta, kad pareiškėja pervedė 1 138,21 Eur (3 930,00 Lt) sumą į MB „PapugaTravel“ (kelionės organizavimo partneris) banko sąskaitą mokėjimo paskirtyje nurodydama „Už kelionę į Egiptą, viešbutis „Dreams Vacation Resort, Sharm el sheikh“. Kelionė nebuvo suorganizuota, nes UAB „Freshtravel“ tapo nemoki. MB „PapugaTravel“ 2014 m. gruodžio 4 d. N. J. pervedė sumokėtą komisinį mokestį 87,35 Eur. Draudimo bendrovės ERGO Insurance SE Lietuvos filialas 2015 m. rugsėjo 8 d. pervedė į pareiškėjos sąskaitą 52,09 Eur draudimo išmoką dėl UAB „Freshtravel“ neįvykdytų įsipareigojimų. Pareiškėjai liko negrąžinta 998,77 Eur suma.

6127.

62Pirmosios instancijos teismas pareiškėjos N. J. skundą tenkino iš dalies. Priteisė pareiškėjai iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Ministerijos, 952,43 Eur turtinės žalos atlyginimą ir 5 procentų metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo, t. y. 2017 m. birželio 23 d., iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Kitą pareiškėjos skundo dalį atmetė.

6328.

64Apeliacinį skundą padavė atsakovas, manydamas, kad nėra nustatyta ir neegzistuoja deliktinės atsakomybės sąlyga – neteisėti veiksmai. Atsakovo teigimu, pirmosios instancijos teismas neturėjo teisės spręsti, kad Lietuvos Respublika neįvykdė Direktyvoje nustatytos pareigos apsaugoti turisto teises, taip pat atsakovas teigia, jog pareiškėjai suteikiama teisė gauti dvigubą žalos atlyginimą. Atsakovas nesutinka ir su byloje nustatyta faktine aplinkybe, t. y. kad pareiškėja su kelionių organizatoriumi sudarė Sutartį.

6529.

66Pagal ABTĮ 140 straipsnio 1 dalį teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų. Pažymėtina, kad byloje nenustatytos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliacinio skundo ribos, bei nenustatyti sprendimo negaliojimo pagrindai, nurodyti ABTĮ 146 straipsnio 2 dalyje (ABTĮ 140 str. 2 d.), todėl apeliacinės instancijos teismas šią bylą apeliacine tvarka nagrinėja ir patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas atsakovo apeliacinio skundo ribų (ABTĮ 140 str. 1 d.).

6730.

68Teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, kad teismo pareiga motyvuoti priimtą sprendimą nėra suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną apeliacinio skundo argumentą, o atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimą byloje Helle prieš Suomiją (pareiškimo Nr. 20772/92); 1994 m. balandžio 19 d. sprendimą byloje Van de Hurk prieš Nyderlandus (pareiškimo Nr. 16034/90); Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. liepos 1 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A‑3707-575/2016).

6931.

70Pabrėžtina ir tai, kad yra suformuota aktuali nuosekli Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika analogiško pobūdžio bylose, kuriose apeliacinės instancijos teismas yra pateikęs išsamius ir detalius išaiškinimus, kodėl asmenims, analogiškais atvejais, kaip ir nagrinėjamoje byloje, iš Lietuvos valstybės yra priteisiamas jų patirtos turtinės žalos atlyginimas, kompensuojantis visus pagrįstus jų patirtus nuostolius, kelionių organizatoriui neįvykdžius savo civilinio pobūdžio prievolinių įsipareigojimų pagal turizmo paslaugų teikimo sutartis, jam tapus nemokiam (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. gegužės 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-990-502/2017; 2018 m. rugpjūčio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A‑1841‑629/2018; 2018 m. spalio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-2691-602/2018; 2019 m. vasario 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-300-624/2019; 2019 m. kovo 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1569-822/2019).

7132.

72Šiuo aspektu pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Pagal ABTĮ 15 straipsnio 1 dalį vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.

7333.

74Įvertinusi bylos duomenis ir skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas pareiškėjos skundą, vadovaudamasis aktualia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, teisingai įvertino byloje surinktus duomenis ir sprendime detaliai išdėstė pareiškėjos skundo pagrįstumą patvirtinančius motyvus. Todėl teisėjų kolegija pirmosios instancijos teismo nustatytų aplinkybių ir išdėstytų išsamių motyvų nebekartoja ir pasisako tik dėl bylos esmės ir atsakovo apeliaciniame skunde akcentuojamų argumentų.

7534.

76Byloje nagrinėjama situacija, kai kelionių organizatoriui tapus nemokiam, jo organizuota kelionė neįvyko, o pareiškėja gavo tik dalį už kelionę sumokėtų pinigų, kadangi nacionaliniais teisės aktais nustatytos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės buvo nepakankamos. Kitaip tariant, nacionaliniais teisės aktais nustatytas teisinis reguliavimas aptariamu atveju neužtikrino Direktyvos 7 straipsnyje įtvirtinto visiško turisto patirtų nuostolių atlyginimo kelionių organizatoriui tapus nemokiam, t. y. neužtikrino turistų (šiuo atveju – pareiškėjos) teisių apsaugos. Taigi pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad Lietuvos valstybė netinkamai perkėlė ir įgyvendino Direktyvos 7 straipsnį.

7735.

78Nekartodama pirmosios instancijos teismo išdėstytų detalių argumentų, kurie pagrįsti bylai aktualia teismų praktika, teisėjų kolegija pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pareigą aktualias nacionalinių teisės aktų nuostatas aiškinti ir šį ginčą išspręsti, atsižvelgdamas į Direktyvos 7 straipsnio nuostatas bei tikslus tam, kad būtų užtikrintas visiškas ES teisės veiksmingumas, ir šią pareigą įvykdė. Todėl vertintini kaip nepagrįsti apelianto argumentai, kad teismas, motyvuodamas sprendimą, pažeidė ABTĮ reikalavimus, įvertindamas Turizmo įstatymą politinio ir ekonominio tikslingumo požiūriu ir Lietuvos Respublikos Seimo veiklą priimant šį įstatymą, taip pat pažeidė išimtinę Europos Komisijos ir ESTT kompetenciją spręsti klausimus dėl ES sutarčių pažeidimų.

7936.

80Atsakovo atstovo pozicija, kad pirmosios instancijos teismas suteikė pareiškėjai teisę gauti dvigubą žalos atlyginimą, yra nepagrįsta. Būtent valstybei narei kyla pareiga nustatyti priemones, kurios užtikrintų Direktyvos tikslų įgyvendinimą, ir atlyginti žalą už Direktyvos neįgyvendinimą Šiuo atveju akivaizdu, kad tokią pareigą valstybė vykdė netinkamai, kadangi nustatytas nacionalinis reguliavimas neužtikrino visiško patirtų nuostolių atlyginimo. Pagal suformuotą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką analogiško pobūdžio bylose valstybė turi atlyginti žalą, nepaisant to, kad analogiškas reikalavimas dėl žalos atlyginimo yra pateiktas ir bendrovės, organizavusios kelionę, bankroto byloje (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. lapkričio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-2375-502/2018; 2019 m. sausio 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-855-575/2019).

8137.

82Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą teisės taikymo ir įrodymų vertinimo aspektu, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai pareiškėjai priteisė turtinės žalos atlyginimą, atitinkantį negrąžintą dalį patirtų išlaidų dėl kelionės paketo įsigijimo, sudarius turizmo paslaugų teikimo sutartį su BUAB „Freshtravel“ kelionių pardavimo agentu MB „PapugaTravel“.

8338.

84Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismui, kad nėra pagrindo išvadai, jog byloje nėra įrodymų, patvirtinančių žalos padarymo faktą, t. y. aplinkybę, kad pareiškėja sudarė sutartį su UAB „Freshtravel“ dėl kelionės organizavimo į Egiptą. Tai, kad Sutartis buvo šalių sudaryta, patvirtina aplinkybė, kad pareiškėja sumokėjo 1 138,21 Eur (3 930,00 Lt) sumą į MB „PapugaTravel“ (kelionės organizavimo partneris) banko sąskaitą, nurodydama, jog moka už konkrečią kelionę. Aplinkybe, kad minėta suma buvo pervesta už UAB „Freshtravel“ pareiškėjai turėtą suorganizuoti kelionę, teisėjų kolegija neturi pagrindo abejoti, nors suma buvo pervesta ne tiesiogiai UAB „Freshtravel“, o MB „PapugaTravel“. Tai patvirtina ir Ergo Insurance SE Lietuvos filialo išmokėta draudimo išmoka pareiškėjai dėl UAB „Freshtravel“ neįvykdytų įsipareigojimų. Taip pat Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas bylose, kuriose buvo nustatytos iš esmės analogiškos aplinkybės, padarė tokias pačias išvadas (žr., pvz., 2018 m. gruodžio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-2822-575/2018, 2018 m. lapkričio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-2544-575/2018). Šioje byloje aplinkybes dėl Sutarties sudarymo ir pinigų už ją sumokėjimo vertinti kitaip nėra jokio faktinio pagrindo.

8539.

86Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai pareiškėjai priteisė turtinės žalos atlyginimą, atitinkantį negrąžintą dalį patirtų išlaidų dėl kelionės paketo įsigijimo iš UAB „Freshtravel“. Kadangi civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, pirmosios instancijos teismas, konstatavęs sąlygas atsakovo deliktinei atsakomybei kilti ir priteisęs turtinės žalos atlyginimą, pagrįstai taikė CK 6.37 straipsnio 2 dalies, nustatančios, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, nuostatas ir priteisė pareiškėjai iš atsakovo 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8740.

88Apibendrindama byloje nustatytas aplinkybes ir išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, nustatęs ginčui reikšmingas faktines aplinkybes, tinkamai aiškinęs bei taikęs materialiosios teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo. Dėl nurodytų priežasčių Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 30 d. sprendimas paliekamas nepakeistas, o atsakovo apeliacinis skundas atmetamas.

89Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

90Atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos, apeliacinį skundą atmesti.

91Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

92Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėja N. J. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į teismą,... 7. 2.... 8. Pareiškėja nurodė, kad 2014 m. lapkričio 23 d. buvo numatyta jos kelionė... 9. 3.... 10. Atsakovo atstovas Ministerija atsiliepime į pareiškėjos skundą su juo... 11. 4.... 12. Atsiliepime nurodė, kad pareiškėja kvestionuoja tiek patį Turizmo... 13. 5.... 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo Turizmo departamentas atsiliepime į... 15. 6.... 16. Paaiškino, kad Turizmo įstatymas nurodo, jog prievolių įvykdymo... 17. II.... 18. 7.... 19. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. spalio 30 d. sprendimu... 20. 8.... 21. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų teismas nustatė, kad pareiškėja... 22. 9.... 23. Pareiškėja į teismą kreipėsi, prašydama atlyginti žalą, atsiradusią... 24. 10.... 25. Bylos duomenimis nustatyta, kad kelionių organizatorius UAB „Freshtravel“... 26. 11.... 27. Iš bylos medžiagos matyti, kad už kelionę pinigus mokėjo pareiškėja N.... 28. 12.... 29. Teismas vadovavosi Turizmo įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi ir pažymėjo, kad... 30. 13.... 31. Atsižvelgiant į tai, kad draudimo bendrovės ERGO Insurance SE Lietuvos... 32. 14.... 33. Pareiškėja skunde nurodė, kad 998,77 Eur suma apima ir vizos mokesčius,... 34. 15.... 35. Vadovaudamasis CK 6.2 straipsnyje, 6.37 straipsnio 2 dalyje ir 6.210 straipsnio... 36. III.... 37. 16.... 38. Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Ministerijos, apeliaciniame skunde... 39. 17.... 40. Atsakovo atstovas teigia, jog teismas pažeidė pareigą tinkamai motyvuoti... 41. 18.... 42. Atsakovo atstovas pažymi, kad teismas netinkamai taikė CK normas, aktualias... 43. 19.... 44. Atsakovo atstovas atkreipia dėmesį, kad teismas netinkamai įvertino byloje... 45. 20.... 46. Atsakovo atstovo manymu, šiuo atveju pareiškėja įgis teisę iš UAB... 47. 21.... 48. Pareiškėja N. J. pateikė atsiliepimą į atsakovo apeliacinį skundą,... 49. 22.... 50. Pareiškėja pažymi, kad teismas tinkamai motyvavo sprendimą ir aiškiai... 51. 23.... 52. Trečiasis suinteresuotas asmuo Turizmo departamentas atsiliepime į atsakovo... 53. 24.... 54. Turizmo departamentas sutinka su atsakovo apeliaciniame skunde nurodytais... 55. Teisėjų kolegija... 56. IV.... 57. 25.... 58. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl turtinės žalos, atsiradusios dėl netinkamo... 59. 26.... 60. Byloje nustatyta, kad pareiškėja pervedė 1 138,21 Eur (3 930,00 Lt) sumą į... 61. 27.... 62. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjos N. J. skundą tenkino iš dalies.... 63. 28.... 64. Apeliacinį skundą padavė atsakovas, manydamas, kad nėra nustatyta ir... 65. 29.... 66. Pagal ABTĮ 140 straipsnio 1 dalį teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas... 67. 30.... 68. Teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, kad teismo pareiga motyvuoti priimtą... 69. 31.... 70. Pabrėžtina ir tai, kad yra suformuota aktuali nuosekli Lietuvos vyriausiojo... 71. 32.... 72. Šiuo aspektu pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33... 73. 33.... 74. Įvertinusi bylos duomenis ir skundžiamą pirmosios instancijos teismo... 75. 34.... 76. Byloje nagrinėjama situacija, kai kelionių organizatoriui tapus nemokiam, jo... 77. 35.... 78. Nekartodama pirmosios instancijos teismo išdėstytų detalių argumentų,... 79. 36.... 80. Atsakovo atstovo pozicija, kad pirmosios instancijos teismas suteikė... 81. 37.... 82. Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą teisės taikymo ir įrodymų vertinimo... 83. 38.... 84. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismui, kad nėra pagrindo... 85. 39.... 86. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog... 87. 40.... 88. Apibendrindama byloje nustatytas aplinkybes ir išdėstytus argumentus,... 89. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 90. Atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir... 91. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 30 d. sprendimą... 92. Nutartis neskundžiama....