Byla 2-425-464/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės Eurodebt LT atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. gruodžio 1 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-2565-273/2014 pagal ieškovų A. K., M. B., bankrutuojančios akcinės bendrovės „Kauno tiekimas“, uždarosios akcinės bendrovės „Laimonas ir broliai“, uždarosios akcinės bendrovės „Coblex“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „TBS Baltic“, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė Eurodebt LT, uždaroji akcinė bendrovė „Reikalavimas.LT“, uždaroji akcinė bendrovė „Skolų išieškojimas“, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje kilo ginčas dėl teismo paskirto bankroto administratoriaus kandidatūros.

4Ieškovas A. K. (t. 1, b. l. 4-6, 54-56), bendraieškiai BAB „Kauno tiekimas“ (t. 1, b. l. 139-142), UAB „Laimonas ir broliai“ (t. 1, b. l. 182-184), UAB „Conlex“ (t. 2, b. l. 10-13), M. B. (t. 2, b. l. 90-92), tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, Eurodebt LT, UAB (t. 1, b. l. 80-83, 130), UAB „Reikalavimas.LT“ (t. 1, b. l. 105-106, 131), UAB „Skolų išieškojimas“ (t. 2, b. l. 45-50, 111) kreipėsi į teismą, prašydami iškelti atsakovui UAB „TBS Baltic“ bankroto bylą. A. K. bankroto administratoriumi prašė paskirti A. P., BAB „Kauno tiekimas“ – Bankroto centras, UAB, UAB „Laimonas ir broliai“ – UAB verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras, UAB „Conlex“ ir M. B. – UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, Eurodebt LT, UAB – UAB „Pirmas administratorių biuras“, UAB „Reikalavimas.LT“ – UAB „Tytus“ arba UAB „MaxContract“, UAB „Skolų išieškojimas“ – UAB „Bankrotas ir restruktūrizavimas“ .

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2014-12-01 nutartimi (t. 2, b. l. 134-136) atsakovui iškėlė bankroto bylą, o jo administratoriumi paskyrė A. P.. Įvertinęs siūlomas administratorių kandidatūras, teismas padarė išvadą, kad jos atitinka Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 11 straipsnio 4 dalies reikalavimus. Atsižvelgdamas į bankrutuojančios įmonės ir siūlomų bankroto administratorių buveinių vietas, teismas atmetė „Bankroto centras“ UAB, UAB „Pirmas administratorių biuras“, UAB „MaxContract“, UAB „Bankrotas ir restruktūrizavimas“ ir UAB „Tytus“ kandidatūras, t. y. bankroto administratorius, kurių buveinių vieta nesutampa su bankrutuojančios įmonės buveinės vieta (Kaune). Remdamasis administruoti pretenduojančių asmenų pateikta informacija apie save, viešai skelbiamais duomenimis Įmonių bankroto valdymo departamento internetinėje svetainėje http://www.bankrotodep.lt bei atsižvelgdamas į Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintas bankroto administratoriaus funkcijas, taip pat siekį bankroto procedūrą užbaigti kuo operatyviau ir kuo mažesnėmis sąnaudomis, teismas sprendė, jog UAB „TBS Baltic“ bankroto administratoriumi tikslinga skirti A. P.. Teismas pažymėjo, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo ar jo atitikimo šiam subjektui nustatytiems reikalavimams (ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

7Kauno apygardos teismo 2014-12-18 nutartimi (t. 2, b. l. 187) trečiasis asmuo UAB „Reikalavimas.LT“ pakeistas jo procesinių teisių perėmėja UAB „RG Consulting“.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Trečiasis asmuo Eurodebt LT, UAB atskirajame skunde (t. 2, b. l. 179-182) prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014-12-01 nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ir UAB „TBS Baltic“ administratoriumi skirti UAB „Pirmas administratorių biuras“. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai neatsižvelgė į tai, kad bankroto administratorė A. P. vykdo veiklą viena, kaip fizinis asmuo. Tuo tarpu UAB „Pirmas administratorių biuras“ dirba 5 darbuotojai. Leidimas teikti bankroto administratoriaus paslaugas UAB „Pirmas administratorių biuras“ suteiktas 2010-11-25, šiuo metu įmonė vykdo 5 bankroto procedūras, 1 yra baigęs. Tokiam bankroto administratoriaus veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui, priešingai nei fiziniam asmeniui, yra lengviau paskirstyti darbo krūvį, paskirti kitą asmenį tęsti veiklą, jei įgaliotasis asmuo dėl tam tikrų objektyvių aplinkybių (ligos, ilgalaikių atostogų ir pan.) tam tikru laikotarpiu negalėtų eiti pareigų, siekiant, kad kreditorių susirinkimo sušaukimo, dalyvavimo teismo posėdžiuose procesas vyktų sklandžiai ir savalaikiai, tokiu būdu per kuo trumpesnį laiką užbaigiant UAB „TBS Baltic" bankroto procedūrą. UAB „Pirmas administratorių biuras“ turima patirtis leis tinkamiau vykdyti bankroto procedūras, negu tai galėtų padaryti teismo paskirtas fizinis asmuo A. P..
  2. Teismas formaliai išsprendė bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą, skundžiamoje nutartyje nedetalizavo ir neanalizavo siūlomų pretendentų pagal vykdomų (ir/arba įvykdytų) bankroto procedūrų skaičių ir jų lyginimą, nepareikalavo duomenų apie procedūrų apimtis ir sudėtingumą, jų vykdymo ypatumus, privalumus ir trūkumus, įtrauktus darbuotojus ir kitus jų naudojamus resursus. Teismas, piktnaudžiaudamas įstatymo jam suteikta diskrecijos teise, papildomai nemotyvuodamas savo pasirinkimo, laisvo atsitiktinio pasirinkimo būdu UAB „TBS Baltic” bankroto administratoriumi paskyrė bankroto administratorių, pasiūlytą kreditoriaus A. K., kurio reikalavimas nedaug skiriasi nuo kreditoriaus Eurodebt LT, UAB reikalavimo, pasiūliusio bankroto administratoriumi skirti UAB „Pirmas administratorių biuras“. Teismas neįvertino, kad UAB „Pirmas administratorių biuras“ yra nešališkas ir nesuinteresuotas bylos baigtimi, ir be pagrindo sureikšmino atstumą tarp administratoriaus ir reikalingos administruoti įmonės buveinės vietų.

10Ieškovas A. K. atsiliepime į atskirąjį skundą (t. 3, b. l. 8-10) prašo skundą atmesti ir palikti galioti Kauno apygardos teismo 2014-12-01 nutartį. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Norminiai teisės aktai leidžia teikti bankroto administravimo paslaugas fiziniam asmeniui, todėl vien šia aplinkybe negalima remtis, teigiant, jog teismo paskirtas administratorius nesugebės operatyviai ir kokybiškai atlikti bendrovės bankroto procedūras. Teismas pagrįstai atsižvelgė į veiklos vietos kriterijų ir motyvuotai nusprendė, kad Kaune veikiančiai įmonei tikslinga paskirti Kaune dirbantį bankroto administratorių. Šiuo aspektu bankroto administratorė A. P. turi pranašumą lyginant su UAB „Pirmasis administratorių biuras“, kuris, be kita ko, nepateikė teismui visų reikiamų dokumentų – sutikimo.
  2. Atskirajame skunde netinkamai lyginami administratorių darbo krūviai. Administratorė A. P., turinti 14 m. bankroto administravimo patirtį, vykdo 9 bankroto procedūras ir yra baigusi 42, nuobaudų neturi, yra kompetentinga ir tai teismas tinkamai įvertino. Atsižvelgiant į tai, kad bendrovė be darbuotojų negali vykdyti veiklos, realus UAB „Pirmasis administratorių biuras“ darbo krūvis nustatytinas išanalizavus darbuotojų užimtumą bendrąja prasme, o net tik jų administruojamas bylas UAB „Pirmasis administratorių biuras“ vardu. Iš Įmonių bankroto valdymo departamento informacijos matyti, kad UAB „Pirmasis administratorių biuras" darbuotojai J. U., V. G. ir D. P. dirba keliose bendrovėse ir šiuo metu administruoja 43 bankroto procedūras, o G. B. ir B. S. kol kas nevykdė ir nevykdo nei vienos bankroto administravimo procedūros, todėl visai neturi bankroto administravimo patirties. Tai rodo, kad skundą padavęs trečiasis asmuo klaidina teismą, neteisingai pateikdamas duomenis apie jo siūlomo administratoriaus darbuotojų užimtumą, patirtį.
  3. Teismas, spręsdamas administratoriaus paskyrimo klausimą, tinkamai įvertino visas aplinkybes ir, vadovaudamasis įstatyme įtvirtinta diskrecijos teise, pagrįstai UAB „TBS Baltic" bankroto administratoriumi paskyrė A. P., todėl teiginys, jog nagrinėjamu atveju atliktas formalus kandidatūrų atrinkimas, nepagrįstas. Atskirajame skunde taip pat nepateikta jokių pagrįstų argumentų dėl teismo paskirtos administratorės A. P. galimo neobjektyvumo, šališkumo, suinteresuotumo ar jos netinkamumo deramai vykdyti atsakovo bankroto procedūras, taigi teisinio pagrindo panaikinti skundžiamą nutartį nėra.

11Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą neteikė.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Nagrinėjamoje byloje, atsižvelgiant į atskirojo skundo argumentus, nustatančius bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas, sprendžiamas klausimas tik dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria UAB „TBS Baltic“ bankroto administratoriumi paskirtas fizinis asmuo A. P., teisėtumo bei pagrįstumo (CPK 320 str., 338 str.).

15Dėl paskirtojo administratoriaus tinkamumo

16Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad pirmosios instancijos teismo nutartis paskirti bankrutuojančios įmonės administratorių gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka Įmonių bankroto įstatymo nustatytų reikalavimų arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-10-30 c. b. Nr. 2-1950/2014, 2014-09-29 nutartis c. b. Nr. 2-1813/2014).

17Iš bylos medžiagos matyti, kad Kauno apygardos teismas, nenustatęs byloje siūlomų aštuonių bankroto administratorių neatitikimo Įmonių bankroto įstatymo reikalavimams, UAB „TBS Baltic“ bankroto administratoriumi paskyrė fizinį asmenį A. P., atsižvelgdamas į tai, kad administratorė turi mažiausią užimtumą, palyginus su kitomis kandidatūromis, kurių veikla vykdoma bankrutuojančios įmonės buveinės mieste – Kaune. Apeliantas savo nesutikimą su tokiu teismo pasirinkimu grindžia tuo, kad juridinis asmuo gali užtikrinti sklandesnį ir operatyvesnį UAB „TBS Baltic“ bankroto procedūrų vykdymą ir tam labiau tinka jo siūloma kandidatūra (UAB „Pirmasis administratorių biuras“), turinti mažesnį darbo krūvį ir didesnę patirtį, nei skundžiama nutartimi paskirta bankroto administratorė.

18Susipažinęs ir įvertinęs bylos medžiagą, išnagrinėjęs atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, taip pat Įmonių bankroto valdymo departamento svetainėje www.bankrotodep.lt skelbiamus duomenis, apeliacinės instancijos teismas nenustatė aplinkybių, sudarančių prielaidas konstatuoti pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria bankroto administratoriumi paskirta būtent A. P., nepagrįstumo ir poreikio pakeisti administratorių. Duomenų, objektyviai keliančių abejonių dėl šio bankroto administratoriaus gebėjimo skaidriai ir nešališkai vykdyti UAB „TBS Baltic“ bankroto administravimo procedūras, ar įrodymų, patvirtinančių, kad paskirto šioje byloje administratoriumi asmens kvalifikacinės, patirties ar kitokios savybės gali objektyviai kliudyti tinkamai vykdyti bankrutuojančios įmonės administratoriui tenkančias funkcijas, apeliantas nepateikė.

19Atskirajame skunde nurodomos aplinkybės taip pat neįrodo ir apelianto siūlomos administratoriaus kandidatūros – UAB „Pirmasis administratorių biuras“ – esminio pranašumo, lyginant su teismo paskirta administratore. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su ieškovo A. K. atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentu, jog siekiant objektyviai nustatyti administravimo paslaugas teikiančios bendrovės užimtumą, nepakanka įvertinti tik jos, kaip juridinio asmens, vykdomų bankroto procedūrų skaičių. Įmonės užimtumą apsprendžia jos turimų žmogiškųjų išteklių ir vykdomų bankroto procedūrų santykis. Vertinant konkretaus bankroto administratoriaus (juridinio asmens) darbuotojų pajėgumą teikti savalaikes ir kokybiškas administravimo paslaugas, neabejotinai turi reikšmės tai, kokios yra jų darbo laiko sąnaudos, vykdant bankroto procedūras kitose įmonėse ar individualiai. Remiantis Įmonių bankroto valdymo departamento 2015-02-05 duomenimis, UAB „Pirmasis administratorių biuras“ administratorių sąraše nurodyti J. U. administruoja iš viso 5 bankroto procedūras, D. P. – 18, V. G. – 21. G. B. – nevykdo (ir nėra vykdęs) nei vienos bankroto procedūros, o B. S. administratorių sąraše nebėra.

20Pirmiau išdėstytų aplinkybių kontekste apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo pripažinti, jog apelianto siūlomai kandidatūrai UAB „Pirmasis administratorių biuras“ nagrinėjamoje situacijoje turėtų būti suteiktas prioritetas teismo paskirto administratoriaus atžvilgiu, ir konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įgyvendino jam tenkančią pareigą parinkti bankrutuojančiai įmonei administratorių, atsižvelgdamas į teisiškai aktualių šio klausimo išsprendimui aplinkybių visumą, įskaitant ir administratoriaus veiklos vietos kriterijų.

21Dėl nutarties motyvavimo

22Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, byloje kreditoriai pasiūlė aštuonias administratorių kandidatūras. Iš skundžiamos nutarties turinio matyti, kad tinkamiausio administratoriaus parinkimo klausimas išspręstas sąlyginai realizuojant tris vertinimo etapus. Pirmiausia teismas, įvertinęs kandidatūras pasiūliusių asmenų į bylą pateiktus dokumentus ir informaciją, gautą suderinus kandidatūras su Įmonių bankroto valdymo departamentu, nustatė, jog visi siūlomi administratoriai atitinka Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus. Tuomet teismas, atsižvelgęs į administratorių ir bankrutuojančios įmonės buveinių vietas, šią aplinkybę vertindamas kitų tinkamo administratoriaus parinkimo klausimo išsprendimui reikšmingų duomenų kontekste, padarė išvadą, jog nagrinėjamu atveju netikslinga ir neprotinga UAB „TBS Baltic“ administratoriumi skirti kandidatūrą, kurios buveinė yra ženkliai nutolusi nuo bankrutuojančios įmonės buveinės. Šių motyvų pagrindu teismas atmetė „Bankroto centras“ UAB, UAB „Pirmas administratorių biuras“, UAB „MaxContract“, UAB „Bankrotas ir restruktūrizavimas“, UAB „Tytus“ kandidatūras. Spręsdamas, kuris iš likusių trijų administratorių – UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, UAB ,,Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, A. P. – yra tinkamiausias vykdyti UAB „TBS Baltic“ bankroto proceso administravimą, teismas detaliau įvertino jų užimtumą, patirtį ir padarė išvadą, jog greitesnį, efektyvesnį ir pigesnį UAB „TBS Baltic“ bankroto procesą užtikrintų A. P. paskyrimas. Tokioje situacijoje apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentu, kad bankroto administratorių kandidatūros teismo buvo įvertintos formaliai. Vien tai, jog skundžiamoje nutartyje išsamiau nepasisakyta dėl konkrečių kandidatų privalumų ar trūkumų, o akcentuotos aplinkybės, teismo vertinimu, turinčios įtakos tam, kad bankroto procesas vyktų kuo sklandžiau ir kuo mažesnėmis sąnaudomis, per se nereiškia, kad teismas neįvertino visų nagrinėjamam klausimui reikšmingų aplinkybių. Byloje esantys dokumentai (b. l. 117-132), kuriuose užfiksuota informacija apie siūlomus administratorius, jų turimus žmogiškuosius išteklius, vykdomas ir baigtas bankroto procedūras, rodo, kad pirmosios instancijos teismas ėmėsi aktyvių veiksmų, siekdamas surinkti ir objektyviai įvertinti informaciją apie visus kandidatus. Tokie teismo veiksmai ir skundžiamos nutarties turinys paneigia atskirojo skundo deklaratyvaus pobūdžio argumentą dėl piktnaudžiavimo teismui suteikta diskrecijos teise, skiriant konkretų administratorių.

23Pirmosios instancijos teismas klausimą dėl UAB „TBS Baltic“ bankroto administratoriaus paskyrimo išsprendė teisingai ir atskirojo skundo argumentai, kuriais apeliantas siekia tik pakeisti administratorių jo nurodomu kandidatu, nesudaro pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą nutartį.

24Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Kauno apygardos teismo 2014 m. gruodžio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje kilo ginčas dėl teismo paskirto bankroto administratoriaus... 4. Ieškovas A. K. (t. 1, b. l. 4-6, 54-56), bendraieškiai BAB „Kauno... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2014-12-01 nutartimi (t. 2, b. l. 134-136) atsakovui... 7. Kauno apygardos teismo 2014-12-18 nutartimi (t. 2, b. l. 187) trečiasis asmuo... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Trečiasis asmuo Eurodebt LT, UAB atskirajame skunde (t. 2, b. l. 179-182)... 10. Ieškovas A. K. atsiliepime į atskirąjį skundą (t. 3, b. l. 8-10) prašo... 11. Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą neteikė.... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Nagrinėjamoje byloje, atsižvelgiant į atskirojo skundo argumentus,... 15. Dėl paskirtojo administratoriaus tinkamumo ... 16. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad... 17. Iš bylos medžiagos matyti, kad Kauno apygardos teismas, nenustatęs byloje... 18. Susipažinęs ir įvertinęs bylos medžiagą, išnagrinėjęs atskirojo skundo... 19. Atskirajame skunde nurodomos aplinkybės taip pat neįrodo ir apelianto... 20. Pirmiau išdėstytų aplinkybių kontekste apeliacinės instancijos teismas... 21. Dėl nutarties motyvavimo ... 22. Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, byloje kreditoriai pasiūlė aštuonias... 23. Pirmosios instancijos teismas klausimą dėl UAB „TBS Baltic“ bankroto... 24. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 25. Kauno apygardos teismo 2014 m. gruodžio 1 d. nutartį palikti nepakeistą....