Byla 2-519-236/2015
Dėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m. gruodžio 17 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-753-280/2014 pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos ir kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Aivera“ ieškinius iškelta uždarosios akcinės bendrovės „Palvajus“ bankroto byla, bei

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Aivera“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m. gruodžio 17 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-753-280/2014 pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos ir kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Aivera“ ieškinius iškelta uždarosios akcinės bendrovės „Palvajus“ bankroto byla, bei

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje dėl bankroto bylos UAB „Palvajus“ iškėlimo buvo pasiūlytos dvi bankroto administratoriaus kandidatūros. Kreditorius Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos UAB „Palvajus“ bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB „Adminova“, o kreditorius UAB „Aivera“ – UAB „Notisa“. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl tinkamesnės adminisratoriaus kandidatūros parinkimo kriterijų bei tvarkos.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Panevėžio apygardos teismas 2014 m. gruodžio 17 d. nutartimi dėl nemokumo iškėlė UAB „Palvajus“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Adminova“ ir nutarė atlikti kitus, su bankroto bylos iškėlimo susijusius veiksmus. Teismas nurodė, kad iš dviejų pasiūlytų kandidatūrų tik UAB „Adminova“ kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos. Administratoriaus UAB „Notisa” kandidatūra liko nesuderinta su Įmonių bankrotų valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, todėl šis administratorius negali būti skiriamas. Be to, UAB „Notisa“ vadovas D. B. 2005 m. administravo kitos UAB „Palvajus“ buvusio vadovo A. V. įmonės (UAB „Steka“) bankrotą.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

7Atskiruoju skundu UAB „Aivera“ prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2014 m. gruodžio 17 d. nutarties dalį, kuria UAB „Palvajus“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Adminova“, ir UAB „Palvajus“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Notisa“. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

81. Neaišku, kodėl teismas nesiėmė veiksmų apelianto pasiūlytą UAB „Palvajus“ bankroto administratoriaus kandidatūrą suderinti su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos ir pasirinko bei vertino tik kito ieškovo pasiūlytą administratoriaus kandidatūrą. Taip pažeistas šalių lygiateisiškumo principas.

92. UAB „Adminova“ yra registruota Vilniuje ir Panevėžyje neturi filialo ar atstovybės. Dėl to apelianto pasiūlytas administratorius, tikėtina, UAB „Palvajus“ bankroto procedūrą administruotų mažesniais kaštais.

103. Teismas, nors ir turi diskrecijos teisę parinkti bankroto administratoriaus kandidatūrą, įgyvendindamas šią teisę turi parinkti tą kandidatą, kuris sklandžiausiai administruotų bankroto procesą. Teismo pareiga įvertinti visas svarbias aplinkybes, galinčias būti reikšmingomis, parenkant geriausią bankroto administratoriaus kandidatūrą.

114. UAB „Notisa“ dirba kvalifikuoti darbuotojai, turintys didelę (didesnę nei paskirto administratoriaus) patirtį. Į bylą pateikta pažyma apie šio administratoriaus veiklos rezultatus.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Dėl paskirto administratoriaus kandidatūros tinkamumo

15Kaip teisingai pažymėta atskirajame skunde, skundžiamos nutarties priėmimo metu galioję teisės aktai nepateikė baigtinio kriterijų sąrašo, kuriais turi vadovautis teismas, pasirinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą (Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas, 11 straipsnio 4 dalis). Dažniausiai teismų praktikoje vertinami bankroto administratoriaus parinkimo kriterijai yra kandidato patirtis, užimtumas, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, taip pat juridinio asmens dalyvių nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros. Nei vienas šių kriterijų nėra absoliutus, t. y. kiekvienoje byloje teismas, parinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą, turi įvertinti visas bylos aplinkybes ir parinkti tą kandidatą, kurio paskyrimas sudarytų didžiausias prielaidas pasiekti tikslą kuo sklandžiau ir operatyviau vykdyti bankroto procedūras.

16Lietuvos apeliacinio teismo gausioje ir nuosekliai formuojamoje praktikoje pripažįstama, jog pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-02-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-425-464/2015, 2015-02-02 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-438-464/2015, 2014-10-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1950/2014, 2014-09-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1813/2014, 2014-01-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-115/2014, 2013-12-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2762/2013, 2013-02-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1011/2013, 2013-02-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-762/2013 ir kt.) arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų. Tokių aplinkybių nagrinėjamoje byloje nenustatyta ir atskirajame skunde jos net nebuvo įrodinėjamos.

17Atskiruoju skundu paskirtojo UAB „Palvajus“ bankroto administratoriaus UAB „Adminova“ kandidatūros tinkamumas ginčijamas nenurodant ĮBĮ ar kituose teisės aktuose numatytų draudimų, dėl kurių UAB „Adminova“ negalėtų administruoti UAB „Palvajus“ bankroto proceso, tik akcentuojant kito pasiūlyto kandidato UAB „Notisa“ patirties bei buveinės vietos privalumus. Teismas neturi pagrindo abejoti abiejų pasiūlytų kandidatų (UAB „Adminova“ ir UAB „Notisa“) kvalifikacija, ką patvirtina ir abiejų kandidatų solidi patirtis. Paskirtas administratorius UAB „Adminova“ įregistruotas 2011 m. kovo 2 d. ir įmonės vadovė M. V. yra baigusi 73 procedūras, o šiuo metu administruoja 27 (kitas darbuotojas B. V. nėra baigęs nei vienos procedūros ir šiuo metu neadministruoja nei vieno įmonės bankroto proceso). Sutiktina, kad šie UAB „Adminova“ darbuotojai pagal patirtį nelygiaverčiai, tačiau UAB „Adminova“ sutikime administruoti UAB „Palvajus“ bankrotą nurodyta, jog UAB „Adminova“ įgaliotu asmeniu administruoti UAB „Palvajus“ bankroto procesą būtų skiriama būtent M. V. (b.l. 35), taigi šio asmens patirtis įmonių bankroto administravime dar didesnė nei UAB „Notisa“ darbuotojų (UAB „Notisa“ darbuotoja D. B. yra baigęs 26 procedūras, o V. Š. – 10). Be to, vien darbo patirties kriterijus, vertinamas atsietai nuo kitų administratoriaus veiklą apibūdinančių veiksnių, nėra lemiantis ar savaime suteikiantis pranašumą apelianto siūlytam kandidatui (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-02-02nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. e2-438-464/2015).

18Vien tai, kad UAB „Adminova“ neturi atstovybės Panevėžyje, taip pat nėra pakankamas pagrindas neskirti šio administratoriaus ar jo kandidatūrą pripažinti netinkama. Administratoriaus veiklos vieta yra tik vienas kriterijus, nors jį teismų praktika ir pripažįsta svarbiu, kuris vertinamas parenkant konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą. Teisės aktai nedraudžia skirti kitoje vietovėje nei yra administruojamos įmonės buveinė veikiantį bankroto administratorių.

19Dėl pasiūlyto administratoriaus kandidatūros nederinimo

20Pagal bylos ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis Panevėžio apygardos teismas civilinėje byloje Nr. B2-753-280/2014 (nagrinėjama byla) 2014 m. lapkričio 17 d. kreipėsi į Įmonių bankroto valdymo departamentą dėl pasiūlytos administratoriaus kandidatūros UAB „Adminova“ suderinimo ir ši kandidatūra buvo suderinta. Tik 2014 m. gruodžio 17 d., t.y. skundžiamos nutarties priėmimo dieną, prie minėtos bylos buvo prijungta civilinė byla Nr. B2-846-280/2014 pagal 2014 m. gruodžio 12 d. pareiškėjo UAB „Aivera“ pareiškimą dėl bankroto bylos UAB „Palvajus“ iškėlimo. Esant tokioms aplinkybėms, akivaizdu, kad UAB „Aivera“ pasiūlyto bankroto administratoriaus kandidatūros derinimas su Įmonių bankroto valdymo departamentu būtų sąlygojęs būtinybę nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimą atidėti, taigi būtų, kad ir neilgam, tačiau bereikalingai užvilkinęs bylos, kurios nagrinėjimo operatyvumas pripažįstamas viešuoju interesu, išnagrinėjimą.

21Be to, pirmosios instancijos teismas, parinkdamas bankroto administratorių, atsižvelgė į faktinę aplinkybę, kad UAB „Notisa“ darbuotojas D. B. buvo kitos UAB „Palvajaus“ vadovo A. P. V. vadovaujamos įmonės UAB „Steka“ bankroto administratorius (kad D. B. administravo UAB „Steka” bankrototą, patvirtina vieši duomenys iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos tinklapio, taip pat duomenys iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO apie UAB „Steka” bankroto procesą). Ši faktinė aplinkybė nesudaro savaime pakankamo pagrindo išvadai, jog apelianto pasiūlytas kandidatas UAB „Notisa” negali būti UAB „Palvajus” bankroto administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 6 d.), tačiau teismas, siekdamas parinkti tą bankroto administratoriaus kandidatūrą, kurios nešališkumas keltų mažiausiai abejonių, pagrįstai parinkto tą kandidatą, apie kurį neturėjo duomenų dėl sąsajų su UAB „Paljvajus”, kurios bankroto procesą reiks administruoti, vadovu.

22Dėl UAB „Adminova“ veiksmų

23Apeliantas 2015 m. vasario 24 d. Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė paaiškinimus ir įrodymus, kad paskirtas UAB „Palvajus“ bankroto administratorius, nors jo paskyrimas dar tebėra ginčijamas, pradėjo vykdyti UAB „Palvajus“ bankroto administratoriaus funkcijas (2015-01-02 UAB „Palvajus“ vadovui išsiuntė pranešimą dėl bankroto bylos iškėlimo bei dokumentų ir turto perdavimo, 2015-01-23 įsakė nutraukti UAB „Palvajus“darbuotojų darbo sutartis, kreditoriams išsiuntė prašymo pateikti kreditorinį reikalavimą blanką). Apeliantas nurodo, kad UAB „Adminova“ įgaliotas asmuo siuntinėja Panevėžio apygardos teismo 2014 m. gruodžio 17 d. nutartį su žyma įsiteisėjusi, nors ši nutartis apskųsta (dalyje dėl administratoriaus paskyrimo). Byloje yra UAB „Adminova“ įgalioto asmens M. V. 2015 m. sausio 2 d. pranešimo, kuriame nurodyta, kad 2014 m. gruodžio 17 d. nutartis įsiteisėjo, kopija, o apeliantas pateikia ir nutarties su žyma „Įsiteisėjo“ kopiją. Dėl šių faktinių aplinkybių apeliantui kilo abejonių, ar UAB „Adminova“ nebuvo skiriama šališkai bei kaip gebėjo gauti neįsiteisėjusios nutarties kopiją su žyma, kad nutartis įsiteisėjusi.

24Pagal bylos duomenis (tą patvirtina ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys) Panevėžio apygardos teismas 2014 m. gruodžio 18 d. UAB „Adminova“ išsiuntė 2014m. gruodžio 18 d. neįsiteisėjusios nutarties (ja iškelta UAB „Palvajus“ bankroto byla) nuorašą (b.l. 114). 2015 m. sausio 7 d. UAB „Adminova“ įgaliotas asmuo M. V. gavo iš teismo elektroninį laišką, kuriuo buvo informuota apie tai, kad yra gautas UAB „Aivera“ atskirasis skundas ir kad dėl to administratoriaus įgalioto asmens prašymai iki bus išnagrinėtas atskirasis skundas nebus tenkinami. Į laišką M. V. atsakė, kad jo pagrindu stabdo veiklą (b.l. 120). Duomenų apie tai, kad sužinojusi apie Panevėžio apygardos teismo 2014 m. gruodžio 17 d. nutarties apskundimą M. V. būtų toliau vykdžiusi administratoriaus įgaliojimus byloje nėra. Šie byloje esantys duomenys nepakankami išsamiai išsiaiškinti aplinkybes, kodėl UAB „Adminova“ įgaliotas asmuo turėjo Panevėžio apygardos teismo 2014 m. gruodžio 17 d. nutarties kopiją su žyma apie nutarties įsiteisėjimą, tačiau šios aplinkybės (o būtent paskirto administratoriaus veiksmai vykdant nutartį, kuria yra skiriamas administruoti UAB „Palvajus“) nebuvo reikšmingos priimant skundžiamą nutartį (pirmosios instancijos teismui parenkant administratorių), atsirado po skundžiamosios nutarties priėmimo, taigi nėra ir šio atskirojo skundo nagrinėjimo dalykas. Administratoriaus veiksmai, įvertinus M. V. paaiškinimus apie Panevėžio apygardos teismo 2014 m. gruodžio 17 d. nutarties su žyma apie įsiteisėjimą gavimą dar iki nutarties įsiteisėjimo gali būti reikšmingos ir turėtų būti vertinamos, jeigu bus keliamas klausimas dėl teisėtai paskirto administratoriaus atstatydinimo dėl netinkamo funkcijų vykdymo. Jeigu bus nustatyta, kad paskirtas administratorius netinkamai atlieka savo pareigas, bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turės teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo (ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

25Teisėjas, vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

26Panevėžio apygardos teismo 2014 m. gruodžio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje dėl bankroto bylos UAB „Palvajus“ iškėlimo buvo pasiūlytos dvi... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Panevėžio apygardos teismas 2014 m. gruodžio 17 d. nutartimi dėl nemokumo... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 7. Atskiruoju skundu UAB „Aivera“ prašo panaikinti Panevėžio apygardos... 8. 1. Neaišku, kodėl teismas nesiėmė veiksmų apelianto pasiūlytą UAB... 9. 2. UAB „Adminova“ yra registruota Vilniuje ir Panevėžyje neturi filialo... 10. 3. Teismas, nors ir turi diskrecijos teisę parinkti bankroto administratoriaus... 11. 4. UAB „Notisa“ dirba kvalifikuoti darbuotojai, turintys didelę (didesnę... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Dėl paskirto administratoriaus kandidatūros tinkamumo... 15. Kaip teisingai pažymėta atskirajame skunde, skundžiamos nutarties priėmimo... 16. Lietuvos apeliacinio teismo gausioje ir nuosekliai formuojamoje praktikoje... 17. Atskiruoju skundu paskirtojo UAB „Palvajus“ bankroto administratoriaus UAB... 18. Vien tai, kad UAB „Adminova“ neturi atstovybės Panevėžyje, taip pat... 19. Dėl pasiūlyto administratoriaus kandidatūros nederinimo... 20. Pagal bylos ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis... 21. Be to, pirmosios instancijos teismas, parinkdamas bankroto administratorių,... 22. Dėl UAB „Adminova“ veiksmų... 23. Apeliantas 2015 m. vasario 24 d. Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė... 24. Pagal bylos duomenis (tą patvirtina ir Lietuvos teismų informacinės sistemos... 25. Teisėjas, vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337... 26. Panevėžio apygardos teismo 2014 m. gruodžio 17 d. nutartį palikti...