Byla e2-24895-820/2018
Dėl iškeldinimo nesuteikiant kitų patalpų

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant Deimantei Šinkūnaitei, vertėjaujant S. M., dalyvaujant ieškovei I. M. ir jos atstovui advokatui A. U., atsakovei G. Z. ir jos atstovui advokato padėjėjui I. Č., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės I. M. ieškinį atsakovei G. Z. dėl iškeldinimo nesuteikiant kitų patalpų.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka

51.

6Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio dalykas):

71.1.

8iškeldinti atsakovę iš buto su rūsiu, esančio adresu ( - ), Vilnius, su visu jai priklausančiu turtu, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

91.2.

10priteisti bylinėjimosi išlaidas.

112.

12Ieškovė nurodė, jog jai 2018 m. vasario 27 d. Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimo Nr. 1518 pagrindu asmeninės nuosavybės teise priklauso butas (unikalus Nr. ( - )), esantis adresu ( - ), Vilnius (toliau - Butas). Butą ieškovė paveldėjo 2017 m. lapkričio 22 d. mirus tėvui L. Š.. Ieškovės tėvas ir atsakovė gyveno kartu, tačiau santuoka nebuvo sudaryta. Ieškovei priėmus palikimą ir paveldėjus Butą, ji ėmėsi veiksmų, kad Butas būtų atlaisvintas ir ji galėtų įgyvendinti savo, kaip Buto savininkės, teises, tačiau atsakovė atsisakė geranoriškai išsikelti iš gyvenamųjų patalpų. Atsakovei 2018 m. kovo 8 d. buvo išsiųsta pretenzija dėl gyvenamųjų patalpų atlaisvinimo. Pretenzija atsakovei buvo įteikta 2018 m. kovo 15 d. Tačiau atsakovė į gautą pretenziją niekaip nereagavo, Buto neatlaisvino ir toliau jame gyveno. 2018 m. balandžio 27 d. atsakovei buvo išsiųsta pakartotinė pretenzija dėl gyvenamųjų patalpų atlaisvinimo, kuria buvo prašoma išsikelti iš ieškovei nuosavybės teise priklausančio buto iki 2018 m. birželio 8 d. Pakartotinė pretenzija atsakovei buvo įteikta 2018 m. gegužės 2 d., tačiau atsakovė niekaip nereagavo ir į pakartotinai išreikštą reikalavimą, iš Buto neišsikėlė ir jame gyvena iki šios dienos.

133.

14Atsakovė Bute gyvena be jokio teisinio pagrindo ir neteisėtai, todėl atsakovė iš Buto iškeldintina CK 4.95 straipsnio pagrindu.

154.

16Papildomai pažymėtina, jog ir CK 6.612 straipsnis, reglamentuojantis iškeldinimą iš savavališkai užimtų patalpų, numato analogiškas pasekmes asmenims, kurie be jokio teisėto pagrindo yra užėmę gyvenamąją patalpą - savavališkai užėmę gyvenamąją patalpą, t. y. įsikėlę į ją be nuomos sutarties, asmenys iškeldinami teismo tvarka ir kita gyvenamoji patalpa jiems nesuteikiama.

175.

18Jei būtų nuspręsta vertinti, jog atsakovė į Butą įsikėlė turėdama ieškovės tėvo leidimą, tai tokie santykiai kvalifikuoti kaip panaudos teisiniai santykiai.

196.

20Ginčo atveju jokia panaudos sutartis, jeigu tokia buvo sudaryta, nekilnojamojo turto registre nebuvo įregistruota, todėl šia aplinkybe atsakovė negali remtis. Net ir sprendžiant, jog ieškovę ir atsakovę siejo prievoliniai panaudos teisiniai santykiai, ieškovės 2018 m. kovo 8 d. pretenzija dėl gyvenamųjų patalpų atlaisvinimo laikytina pranešimu apie panaudos sutarties nutraukimą. Trijų mėnesių terminas, numatytas CK 6.642 straipsnio 1 dalyje, jau yra suėjęs, tačiau atsakovė Buto neatlaisvina.

21II.

22Atsakovės atsikirtimų santrauka

237.

24Atsakovė G. Z. pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

258.

26Atsakovė nurodė, jog susipažinusi su ieškinio turiniu ir jame pareikštais reikalavimas sutinka iš dalies. Kadangi atsakovė turinti ir savo turtinio pobūdžio reikalavimą ieškovei, o būtent dėl piniginės kompensacijos priteisimo už investuotas savo asmenines lėšas, įdėtą darbą į ginčo objekto pagerinimą, kur jau yra ruošiamas priešieškinys.

279.

28Atsakovė su ieškovės tėvu iki jo mirties (mirė 2017 m. lapkričio 22 d.), nesudarius santuokos, pragyveno apie 20 metų ir apie 15 metų ginčo Bute.

2910.

30Atsakovės sugyventinio L. Š. tėvas, taip pat vardu L. Š. miręs 2001 m. rugsėjo 23 d., atsakovės sugyventiniui paliko turtą, todėl sugyventinis paveldėjo 3/4 dalis į tėvui priklausančias ½ dalis Butų, esančių adresu: ( - ), Vilniuje, ir ( - ), Vilniuje, dalis. Nuo to laiko atsakovė su sugyventiniu ir gyveno kartu, vedė bendrą ūkį ginčo Bute.

3111.

322010 m. kovo 19 d. atsakovės sugyventinis ir jo motina sudarė Nekilnojamojo turto mainų sutartį, kuria L. Š. nuosavybės teise atiteko visas Butas. Atsakovės sugyventinis gyvenamąją vietą šiame Bute deklaravo nuo 2003 m. birželio 24 d., o atsakovė nuo 2012 m. gegužės 3 d.

3312.

34Nesusituokusių asmenų gyvenimas drauge, ūkio tvarkymas kartu, bendro turto kūrimas abiejų naudotomis iš bendro ūkio gautomis ir asmeninėmis lėšomis, bendru jų darbu, teismui gali būti pakankamas pagrindas pripažinti buvus asmenų susitarimą dėl bendros jungtinės veiklos sukuriant bendrąją dalinę nuosavybę (1964 m. CK 472, 474 straipsniai). Sutarties dalyvių įnašai yra laikomi lygiais, jei sutartyje nenurodyta kitaip, o priklausomai nuo dalyvavimo lėšomis, turtu, asmeniniu įnašu, atsižvelgiant į bendro ūkio tvarkymą, kiekvienam dalyviui sukuriama atitinkama nuosavybės teisės dalis (1964 m. Civilinio kodekso 474 straipsnio l dalis, 121 straipsnis).

3513.

36Iš šiuose straipsniuose pateikto sutarties apibrėžimo darytina išvada, kad sutarties esmė - šalių susitarimas, t. y. šalių konsensusas, valios sutapimas. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis yra sutartis, kuria du ar daugiau asmenų (partnerių), kooperuodami savo turtą, darbą ar žinias, įsipareigoja veikti bendrai tam tikram, neprieštaraujančiam įstatymui tikslui arba tam tikrai veiklai (CK 6.969 straipsnio 1 dalis). Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis turi būti rašytinė, o įstatymų nustatytais atvejais - notarinės formos; jeigu sutarties formos reikalavimų nesilaikoma, sutartis tampa negaliojanti (CK 6.969 straipsnio 4 dalis). CK 1.93 straipsnio 2 dalyje nustatytas draudimas šalims, esant ginčui, remtis liudytojų parodymais sandorio sudarymo faktui įrodyti, jeigu yra nesilaikyta įstatymų reikalaujamos paprastos rašytinės sandorio formos, tačiau šis draudimas nėra absoliutus, nes CK 1.93 straipsnio 6 dalyje nustatyti atvejai, kada teismas gali netaikyti draudimo remtis liudytojų parodymais, tarp jų - kai, atsižvelgiant į šalių tarpusavio santykius, sandorio prigimtį bei kitas svarbias bylai aplinkybes, draudimas panaudoti liudytojų parodymus prieštarautų sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principams (CK 1.93 straipsnio 6 dalies 4 punktas). CK 1.93 straipsnio bei CPK 177 straipsnio 4 dalies nuostatose nedraudžiama jungtinės veiklos sandorį įrodinėti visomis kitomis įrodinėjimo priemonėmis. Nagrinėjamoje byloje nustatytos faktinės aplinkybės įgalino ją nagrinėjusius teismus taikyti CK 1.93 straipsnio 6 dalies 4 punkto nuostatą ir sandorio faktui nustatyti remtis liudytojų parodymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-18 d. nutartis Nr. 3K-3-181/2008).

3714.

38Atsakovės teigimu nagrinėjamoje byloje yra nustatytos faktinės aplinkybės apie šalių veiksmus, kurie sudaro pagrindą teismui konstatuoti, kad tarp šalių buvo susiklostę jungtinės veiklos teisiniai santykiai, nes bylos duomenys patvirtina, jog šalys, kooperuodamos savo turtą, darbą ir žinias, buvo įsipareigojusios veikti bendrai (CPK 177, 185 straipsniai). Teismas konstatuoja :

39III.

40Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

4115.

42Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009 ir kt.).

4316.

44Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.

4517.

46Ieškovė yra buto, esančio ( - ), Vilniuje, savininkė.

4718.

48Ginčo butą atsakovė paveldėjo po savo tėvo L. Š. mirties 2017 m. lapkričio 22 d.

4919.

50Atsakovė G. Z. iki L. Š. gyveno ginčo bute ir buvo deklaravusi savo gyvenamąją vietą.

5120.

52Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.95 straipsnį savininkas turi teisę išreikalauti savo daiktą iš svetimo neteisėto valdymo. Nagrinėjamu atveju atsakovė ieškovės reikalavimu ginčo buto neatlaisvino, nors ieškovė siuntė atsakovei pretenzijas dėl buto atlaisvinimo. Atsakovės teiginiai, kad ji neatlaisvina ginčo buto, nes turi ir savo turtinio pobūdžio reikalavimą ieškovei - dėl piniginės kompensacijos priteisimo už investuotas savo asmenines lėšas, įdėtą darbą į ginčo objekto pagerinimą, neturi teisinės reikšmės šiai bylai, kadangi ginčo buto atlaisvinimas neatims iš atsakovės teisės reikalauti ieškovės atlyginti turėtus nuostolius dėl ginčo turto pagerinimo kitoje, savarankiškoje byloje.

5321.

54Atsakovė ginčo bute gyvena be jokio pagrindo. Atsakovė teigia, kad ji bendru gyvenimu su ieškovės tėvu veikė jungtinės partnerystės sutarties pagrindu ir todėl kūrė bendrą dalinę nuosavybę. Tai, kad atsakovė gyveno nurodytame bute ir investavo savo lėšas į būsto pagerinimą, yra pagrindas atsakovei kreiptis į ieškovę su reikalavimu atlyginti patirtus nuostolius, tačiau nėra pagrindas teigti, jog atsakovė gyvena turėdama teisinį pagrindą.

5522.

56Nors atsakovė ginčo bute apsigyventi ir turėjo teisėtą pagrindą – ieškovės tėvo leidimą, panaudos pagrindu, tačiau pastarajam mirus, ir nesant registruotiems panaudos teisiniams santykiams viešajame registre (CK 6.643 str.), atsakovė negali šia aplinkybe remtis prieš trečiuosius asmenis. Be to, ieškovė buvo tinkamai, pakankamu terminu (6.642 str.), pranešusi atsakovei apie reikalavimą išsikelti iš ieškovei priklausančių patalpų.

5723.

58Byloje nėra duomenų, kad atsakovė turi teisę naudoti, valdyti šią gyvenamąją patalpą ar ja disponuoti. Atsakovė teismo posėdyje nenurodė jokio teisinio naudojimosi ginčo butu pagrindo. Laikytina, jog yra pagrindas patenkinti ieškovės reikalavimą dėl atsakovės ir jos turto iškeldinimo iš aukščiau minėtų patalpų, nes atsakovė pažeidžia ieškovės, kaip nekilnojamojo daikto savininkės, teises savo nuožiūra valdyti, naudoti nuosavybės objektą ir juo disponuoti (CK 4.37 straipsnis). Atsakovė be teisinio pagrindo naudojasi svetimu turtu, todėl ieškovė turi teisę ginti savo nuosavybės teises, reikalaudama nutraukti neteisėtą atsakovės naudojimąsi jos turtu (CK 4.98 straipsnis). Esant šioms aplinkybėms ieškovės reikalavimas iškeldinti atsakovę iš buto, esančio ( - ), Vilniuje, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, yra pagrįstas ir tenkintinas (CPK 6.612 straipsnis).

5924.

60Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės bylos išsprendimui, todėl dėl jų teismas plačiau nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90).

61Dėl bylinėjimosi išlaidų

6225.

63Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnis).

6426.

65Ieškovė sumokėjo 75 EUR žyminio mokesčio (e. b. l. 12). Ieškovė patyrė išlaidas advokato pagalbai apmokėti: 360 EUR (e. b. l. 15, 16). Bendros ieškovės bylinėjimosi išlaidos 435 EUR. Įvertinus patenkintų ir atmestų reikalavimų proporciją, ieškovei iš atsakovės priteistina 435 EUR bylinėjimosi išlaidų.

6627.

67Teismo patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija įstatymų numatytos minimalios sumos, todėl nepriteistinos iš šalių.

6828.

69Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese CPK 595 straipsnio tvarka. Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 96, 98, 259-274 straipsniais,

Nutarė

70tenkinti ieškinį. Iškeldinti atsakovę G. Z. (a. k. ( - ) su visu jai priklausančiu turtu iš ieškovei I. M. (a. k. ( - ) nuosavybės teise priklausančio buto, esančio ( - ), Vilniuje (unikalus Nr. ( - )), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. Priteisti ieškovei I. M. (a. k. ( - ) iš atsakovės G. Z. (a. k. ( - ) 435 EUR (keturis šimtus trisdešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka... 5. 1.... 6. Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio... 7. 1.1.... 8. iškeldinti atsakovę iš buto su rūsiu, esančio adresu ( - ), Vilnius, su... 9. 1.2.... 10. priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 11. 2.... 12. Ieškovė nurodė, jog jai 2018 m. vasario 27 d. Paveldėjimo teisės pagal... 13. 3.... 14. Atsakovė Bute gyvena be jokio teisinio pagrindo ir neteisėtai, todėl... 15. 4.... 16. Papildomai pažymėtina, jog ir CK 6.612 straipsnis, reglamentuojantis... 17. 5.... 18. Jei būtų nuspręsta vertinti, jog atsakovė į Butą įsikėlė turėdama... 19. 6.... 20. Ginčo atveju jokia panaudos sutartis, jeigu tokia buvo sudaryta, nekilnojamojo... 21. II.... 22. Atsakovės atsikirtimų santrauka... 23. 7.... 24. Atsakovė G. Z. pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko ir prašė... 25. 8.... 26. Atsakovė nurodė, jog susipažinusi su ieškinio turiniu ir jame pareikštais... 27. 9.... 28. Atsakovė su ieškovės tėvu iki jo mirties (mirė 2017 m. lapkričio 22 d.),... 29. 10.... 30. Atsakovės sugyventinio L. Š. tėvas, taip pat vardu L. Š. miręs 2001 m.... 31. 11.... 32. 2010 m. kovo 19 d. atsakovės sugyventinis ir jo motina sudarė Nekilnojamojo... 33. 12.... 34. Nesusituokusių asmenų gyvenimas drauge, ūkio tvarkymas kartu, bendro turto... 35. 13.... 36. Iš šiuose straipsniuose pateikto sutarties apibrėžimo darytina išvada, kad... 37. 14.... 38. Atsakovės teigimu nagrinėjamoje byloje yra nustatytos faktinės aplinkybės... 39. III.... 40. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 41. 15.... 42. Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.).... 43. 16.... 44. Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.... 45. 17.... 46. Ieškovė yra buto, esančio ( - ), Vilniuje, savininkė.... 47. 18.... 48. Ginčo butą atsakovė paveldėjo po savo tėvo L. Š. mirties 2017 m.... 49. 19.... 50. Atsakovė G. Z. iki L. Š. gyveno ginčo bute ir buvo deklaravusi savo... 51. 20.... 52. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.95 straipsnį... 53. 21.... 54. Atsakovė ginčo bute gyvena be jokio pagrindo. Atsakovė teigia, kad ji bendru... 55. 22.... 56. Nors atsakovė ginčo bute apsigyventi ir turėjo teisėtą pagrindą –... 57. 23.... 58. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė turi teisę naudoti, valdyti šią... 59. 24.... 60. Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės... 61. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 62. 25.... 63. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų... 64. 26.... 65. Ieškovė sumokėjo 75 EUR žyminio mokesčio (e. b. l. 12). Ieškovė patyrė... 66. 27.... 67. Teismo patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu,... 68. 28.... 69. Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo... 70. tenkinti ieškinį. Iškeldinti atsakovę G. Z. (a. k. ( - ) su visu jai...