Byla e2-7122-429/2016
Dėl žalos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė, sekretoriaujant Ramunei Bakutienei, dalyvaujant ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Agestos baldai“ atstovei advokatei Laurai Smalinskaitei, nedalyvaujant ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Agestos baldai“ atstovės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo efektas“ atstovui, atsakovui G. K., atsakovui V. D.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Agestos baldai“ ieškinį atsakovams G. K. ir V. D. dėl žalos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovų 20 866,85 Eur žalos, 5 procentų metinių procesinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas (elektroninės b. l. 6-7).

5Ieškovė ieškinyje nurodė, kad 2014 m. gegužės 23 d. Kauno apygardos teismo nutartimi

6UAB „Agestos baldai", juridinio asmens kodas 300029154, Kauno m. sav. Kauno m. Raudondvario pl. 164 iškelta bankroto byla (civ. byla Nr. B2-1925-390/2014). BUAB „Agestos baldai" bankroto administratoriumi paskirta UAB „Verslo efektas", administratoriaus įgaliotu asmeniu G. M.. Ieškovė nurodė, kad nuo 2011 m. vasario 8 d. iki 2014 m. balandžio 2 d. UAB „Agestos baldai" vadovavo atsakovas V. D. (toliau - Atsakovas I), o atsakovas G. K. (toliau - Atsakovas II) UAB „Agestos baldai" vadovu buvo nuo 2014 m. balandžio 2 d. iki 2014 m. birželio 19 d. Atsakovas I Įmonės akcininku buvo laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 8 d. iki 2014 m. balandžio 2 d., o Atsakovas II Įmonės akcininku buvo nuo pat jos įsteigimo pradžios (2004 m. gegužės 26 d.) iki 2014 m. balandžio 2 d.

7Ieškovė pažymėjo, kad Bankroto administratoriui susipažinus su Įmonės dokumentais nustatyta, kad Atsakovai paskutinį kartą finansinės atskaitomybės dokumentus pateikė už 2011 metus, o

82013 metų finansiniai dokumentai nepateikti nei teismui, nei Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Iš 2011 m. balanso duomenų matyti, jog Įmonės turto vertė buvo 2 391 Lt (692,48 Eur), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 32 061 Lt (9285,50 Eur). Taigi, pradelsti Įmonės įsipareigojimai viršijo pusę į Įmonės balansą įrašyto turto vertės. Ieškovė pažymėjo, kad labai bloga Įmonės turtinė padėtis negalėjo susiklostyti per vieną dieną, tačiau Atsakovai nesiėmė jokių priemonių nemokumui mažinti ar kitaip informuoti kreditorius, kad su jais nebus atsiskaitoma ir, kad UAB „Agestos baldai" turtinė padėtis yra bloga - įmonės nuostoliai ir skolos, mokėtinos per vienerius metus, viršijo įmonės turtą dar 2011 metais.

9Ieškovė pažymėjo, jog bendrovės vadovo ir jos dalyvio atsakomybė yra subsidiaraus pobūdžio (CK 2.50 str. 3 d., 6.245 str. 5 d.), o bendrai padarę žalos asmenys nukentėjusiam asmeniui atsako solidariai (CK 6.279 str. 1 d.). Šiuo atveju abu Atsakovai bendrais nesąžiningais veiksmais sąmoningai leido atsirasti žalai, todėl privalo ją atlyginti solidariai.

10Ieškovės atstovė advokatė Laurai Smalinskaitei 2016 m. spalio 10 d. teismo posėdžio metu palaikė ieškinyje išdėstytus argumentus.

11Atsakovai atsiliepimų į pareikštą ieškinį nepateikė.

12Atsakovai teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (elektroninės b. l. 118-124).

13Teismas

konstatuoja:

14Ištyrus byloje esančius rašytinius įrodymus bei išklausius dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimus, byloje nustatytos šios faktinės bylos aplinkybės.

15UAB „Agestos baldai“ įregistruota Juridinių asmenų registre nuo 2004 m. gegužės 26 d., organai – visuotinis akcininkų susirinkimas ir vadovas (elektroninės b. l. 11-12).

16Atsakovas V. D. laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 8 d. buvo įmonės akcininkas (elektroninės b. l. 13). Atsakovas G. K. laikotarpiu nuo 2004 m. gegužės 26 d. iki 2014 m. balandžio 2 d. buvo UAB „Agestos baldai“ akcininkas (elektroninės b. l. 12-13).

17Atsakovas V. D. laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 8 d. iki 2014 m. balandžio 2 d. buvo UAB „Agestos baldai“ direktoriumi (elektroninės b. l. 12). Atsakovas G. K. laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 1 d. iki 2014 m. birželio 3 d. buvo UAB „Agestos baldai“ direktoriumi (elektroninės b. l. 12).

18Ieškovės finansinė padėtis laikotarpiu nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. buvo nuostolinga (elektroninės b. l. 20).

192014 m. gegužės 23 d. UAB „Agestos baldai“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Verslo efektas“ (elektroninės b. l. 8-10).

202014 m. rugsėjo 3 d. patvirtinti bankrutuojančios UAB „Agestos baldai“ kreditorinių reikalavimai, bendra suma 65 849,08 Lt (elektroninės b. l. 21).

21Dėl įmonės vadovo ir akcininko pareigos atlyginti kreditorių patirta žalą

22Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalis įtvirtina, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte, įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis numato, kad įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintys teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

23Pažymėtina, kad tiek įmonės savininkas, tiek vadovas turi pareigą kreiptis dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo, o neįvykdę šios pareigos, privalo padengti dėl to kreditorių patirtą žalą (ĮBĮ 8 str. 1 d., 4 d.).

24Teismas sprendžia, kad tiek UAB „Agestos baldai" vadovas V. D., tiek ilgametis įmonės akcininkas G. K. privalėjo, bet laiku nesikreipė dėl bankroto bylos UAB „Agestos baldai" iškėlimo, nesiėmė priemonių įmonės nemokumui ir žalai mažinti. Dėl įstatymais numatytų pareigų nevykdymo buvusiam UAB „Agestos baldai" vadovui V. D. ir akcininkui G. K. kyla civilinė atsakomybė dėl žalos bankrutavusiai įmonei ir jos kreditoriams atsiradimo.

25Dėl V. D. atsakomybės.

26Pagal įstatymą įmonės vadovas privalo būti lojalus, tinkamai organizuoti įmonės kasdienę veiklą, veikti rūpestingai, sąžiningai ir protingai, vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, nepainioti juridinio asmens turto su savo turtu bei laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų, vadovautis bendrovės įstatais (Akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ir ABĮ) 19 str. 8 d., 37 str. 12 d.; CK 2.87 str. 1 d.- 6 d.). Juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo visiškai atlyginti padarytą žalą juridiniam asmeniui, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 str. 7 d.). Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį (CK 6.246 str.- 6.249 str.). Nustačius, kad įmonės vadovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.).

27Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai. Įmonei veikiant įprastai, vadovai neturi fiduciarinių pareigų kreditoriams, tačiau kuo įmonės finansinė būklė prastėja ir ji turi daugiau skolų, tuo didėja įmonės kreditorių interesų reikšmė; tai lemia, kad, suprastėjus įmonės būklei, atsiranda vadovų fiduciarinės pareigos, priimant su bendrovės veikla susijusius sprendimus, atsižvelgti ir į kreditorių interesus. Kaip pirmiau buvo nurodyta, įmonės finansinei padėčiai tapus ypač sunkiai ar net kritinei, t. y. įmonei pasiekus nemokumo ribą, kreditorių interesai pradeda vyrauti. Todėl bendrovės vadovas, atlikdamas įstatymuose ir kituose teisės aktuose bei bendrovės dokumentuose jam nustatytas (tiek konkrečiai įvardytas, tiek fiduciarines) pareigas, turi atsižvelgti ne tik į akcininkų, bet ir į bendrovės kreditorių interesus, ypač tada, kai prastėja įmonės finansinė padėtis ir ji turi daug skolinių įsipareigojimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-05-21 nutartis c. b. Nr. 3K-3-283/2014, 2015-05-29 nutartis c. b. Nr. 3K-3-331-695/2015).

28Teismas nustatė, kad nuo 2011 m. vasario 8 d. UAB „Agestos baldai" vadovo pareigas ėjo atsakovas V. D.. Paskutiniai finansinės atskaitomybės dokumentai Registrų centrui pateikti 2012 m. gegužės 10 d. (ataskaitinis laikotarpis 2011-01-01 iki 2011-12-31), taigi atsakovo V. D. vadovavimo laikotarpiu finansinės atskaitomybės dokumentai nebuvo pateikti ir būtent šiuo laikotarpiu susidarė UAB „Agestos baldai" įsiskolinimai. Atsakovas V. D. turėjo vykdyti ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje įmonės vadovui numatytą pareigą, o šios pareigos nevykdymas sukelia įstatymo numatytas pasekmes - pareigą atlyginti kreditorių patirtą žalą (IBĮ 8 str. 4 d.). Kai įmonė nevykdo veiklos ir didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, tokie veiksmai neatitinka protingos verslo rizikos ir prieštarauja geriems verslo standartams.

29Jei dėl pareigos pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padidėja įmonės skola kreditoriams, žala atsiranda tiek bankrutuojančiai įmonei, tiek ir jos kreditoriams. Žala bankrutuojančiai įmonei atsiranda tokiu būdu, kad padidėja jos skolų kreditoriams apimtis (pasyvas), kitaip tariant, pablogėja bendra įmonės turtinė padėtis. Tokia įmonės patiriama žala yra tiesioginė. Žala įmonės kreditoriams atsiranda tokiu būdu, kad dėl išaugusių įmonės skolų sumažėja jų galimybė gauti didesnę dalį savo reikalavimo patenkinimo, t. y. jų patiriama žala yra išvestinė iš Įmonės patirtos žalos.

30ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog įmonės vadovas ar kitas asmuo, įmonėje turintys teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Nustatant žalos dydį turi būti vertinama bendra įmonės skolų apimtis.

31Atsižvelgiant į tai, kad dėl atsakovo V. D. veiksmų (neveikimo) laiku nebuvo iškelta bankroto byla UAB „Agestos baldai", nuolat didėjo nemokios įmonės įsiskolinimai, buvo pažeidžiamos kreditorių teisės, įmonės ir jos kreditorių patirta žala priteistina iš jos direktoriaus V. D..

32Dėl atsakovo G. K. atsakomybės.

33ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalis atsakomybę už pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos nemokiai įmonei iškėlimo pažeidimą numato ne tik įmonės vadovui, bet ir savininkui. Teismas sprendžia, kad atsakovas G. K. kaip akcininkas taip pat privalėjo rūpintis Įmonės veikla, jos finansine padėtimi, todėl negalėjo nepastebėti, kad įmonė ne tik dirba nuostolingai, bet jos skolos kreditoriams didėja ir dėl susidariusių įsiskolinimų įmonė jau 2011 m. buvo nemokumo būsenos - jos skolos ir įsipareigojimai viršijo pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės.

34Atsižvelgiant į tai, jog pagrindinis įmonės akcininkas nepateisinamai aplaidžiai ignoravo sunkią įmonės finansinę padėtį, finansinei padėčiai tapus nekontroliuojamai nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo, toks atsakovo G. K. elgesys laikytinas nepateisinamu, aiškiai pažeidžiančiu bankrutavusios UAB „Agestos baldai" ir jos kreditorių interesus, nesuderinamu su sąžininga verslo praktika. Kadangi Atsakovas G. K. taip pat pažeidė imperatyvias ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalies ir 4 dalies nuostatas, jam kyla solidarioji atsakomybė už bankrutavusiai UAB „Agestos baldai" ir jos kreditoriams padarytos žalos atlyginimą.

35Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, iš atsakovų solidariai priteistina 20 866,85 Eur žalos, susidariusios dėl įmonės nemokumo ir pareigos laiku kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, pažeidimo.

36Dėl bylinėjimosi išlaidų.

37Ieškinį tenkinus visiškai, iš atsakovų ieškovei lygiomis dalimis priteistina 550,00 Eur išlaidų, susijusių su advokato teisine pagalba (elektroninės b. l. 74-76) (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.).

38Iš atsakovų lygiomis dalimis valstybei priteistina 9,38 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, ir 470,00 Eur žyminio mokesčio, nuo kurio ieškovė buvo atleista (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 96 str. 1 d.).

39Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 263 straipsniu, 265 straipsniu, 270 straipsniu, 279 straipsniu, teismas

Nutarė

40ieškinį tenkinti visiškai.

41Solidariai priteisti iš atsakovų G. K., asmens kodas ( - ) ir V. D., asmens kodas ( - ) ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Agestos baldai“, juridinio asmens kodas 300029154, 20 866,85 Eur (dvidešimt tūkstančių aštuonis šimtus 66 eurus 85 ct) turtinės žalos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (20 866,85 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. vasario 23 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

42Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų G. K., asmens kodas ( - ) ir V. D., asmens kodas ( - ) ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Agestos baldai“, juridinio asmens kodas 300029154, po 275,00 Eur (du šimtus septyniasdešimt penkis eurus) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

43Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų G. K., asmens kodas ( - ) ir V. D., asmens kodas ( - ) valstybei po 239,69 Eur (du šimtus trisdešimt devynis eurus 69 ct) bylinėjimosi išlaidų (sumokėti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, į. k. 188659752, sąskaitos Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300 AB Swedbank, sąskaitos Nr. LT78 7290 0000 0013 0151 AB Citadele, sąskaitos Nr. 74 4010 0510 0132 4763 AB DNB bankas, sąskaitos Nr. LT05 7044 0600 0788 7175 AB „SEB“ bankas, sąskaitos Nr. LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių bankas, sąskaitos Nr. LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filialas, sąskaitos Nr. LT12 2140 0300 0268 0220 Nordea, AB Lietuvos skyrius, sąskaitos Nr. LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos bankas, įmokos kodas 5660).

44Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė, sekretoriaujant Ramunei... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovų 20 866,85 Eur žalos, 5... 5. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad 2014 m. gegužės 23 d. Kauno apygardos... 6. UAB „Agestos baldai", juridinio asmens kodas 300029154, Kauno m. sav. Kauno... 7. Ieškovė pažymėjo, kad Bankroto administratoriui susipažinus su Įmonės... 8. 2013 metų finansiniai dokumentai nepateikti nei teismui, nei Juridinių... 9. Ieškovė pažymėjo, jog bendrovės vadovo ir jos dalyvio atsakomybė yra... 10. Ieškovės atstovė advokatė Laurai Smalinskaitei 2016 m. spalio 10 d. teismo... 11. Atsakovai atsiliepimų į pareikštą ieškinį nepateikė.... 12. Atsakovai teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką... 13. Teismas... 14. Ištyrus byloje esančius rašytinius įrodymus bei išklausius dalyvaujančių... 15. UAB „Agestos baldai“ įregistruota Juridinių asmenų registre nuo 2004 m.... 16. Atsakovas V. D. laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 8 d. buvo įmonės akcininkas... 17. Atsakovas V. D. laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 8 d. iki 2014 m. balandžio 2... 18. Ieškovės finansinė padėtis laikotarpiu nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m.... 19. 2014 m. gegužės 23 d. UAB „Agestos baldai“ iškelta bankroto byla,... 20. 2014 m. rugsėjo 3 d. patvirtinti bankrutuojančios UAB „Agestos baldai“... 21. Dėl įmonės vadovo ir akcininko pareigos atlyginti kreditorių patirta žalą... 22. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 8 straipsnio... 23. Pažymėtina, kad tiek įmonės savininkas, tiek vadovas turi pareigą kreiptis... 24. Teismas sprendžia, kad tiek UAB „Agestos baldai" vadovas V. D., tiek... 25. Dėl V. D. atsakomybės.... 26. Pagal įstatymą įmonės vadovas privalo būti lojalus, tinkamai organizuoti... 27. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad vadovą ir jo... 28. Teismas nustatė, kad nuo 2011 m. vasario 8 d. UAB „Agestos baldai" vadovo... 29. Jei dėl pareigos pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo... 30. ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog įmonės vadovas ar kitas asmuo,... 31. Atsižvelgiant į tai, kad dėl atsakovo V. D. veiksmų (neveikimo) laiku... 32. Dėl atsakovo G. K. atsakomybės.... 33. ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalis atsakomybę už pareigos kreiptis į teismą dėl... 34. Atsižvelgiant į tai, jog pagrindinis įmonės akcininkas nepateisinamai... 35. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, iš atsakovų solidariai priteistina... 36. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 37. Ieškinį tenkinus visiškai, iš atsakovų ieškovei lygiomis dalimis... 38. Iš atsakovų lygiomis dalimis valstybei priteistina 9,38 Eur išlaidų,... 39. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 263 straipsniu,... 40. ieškinį tenkinti visiškai.... 41. Solidariai priteisti iš atsakovų G. K., asmens kodas ( - ) ir V. D., asmens... 42. Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų G. K., asmens kodas ( - ) ir V. D.,... 43. Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų G. K., asmens kodas ( - ) ir V. D.,... 44. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...