Byla e2-237-584/2019
Dėl valstybinės žemės nuomos sutarties vienašališko nutraukimo pripažinimo neteisėtu, įsakymo panaikinimo, sprendimo reikalauti atlaisvinti žemės sklypą pripažinimo neteisėtu ir atsakovės priešieškinį dėl įpareigojimo atlaisvinti žemės sklypą

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Diana Jasaitienė, sekretoriaujant Živilei Radavičiūtei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Hereditas“ atstovui advokatui Ariui Damušiui, atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovui Dariui Marčiulaičiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Hereditas“ ieškinį atsakovei Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl valstybinės žemės nuomos sutarties vienašališko nutraukimo pripažinimo neteisėtu, įsakymo panaikinimo, sprendimo reikalauti atlaisvinti žemės sklypą pripažinimo neteisėtu ir atsakovės priešieškinį dėl įpareigojimo atlaisvinti žemės sklypą.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė prašė pripažinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus vienašališką 2012 m. gegužės 21 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 8SŽN-105 nutraukimą neteisėtu, panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus vedėjo 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymą Nr. 8VĮ-1402-(14.8.2), kuriuo nuspręsta nutraukti prieš terminą 2012 m. gegužės 21 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 8SŽN-105, pripažinti neteisėtu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus vedėjo sprendimą reikalauti iš ieškovo atlaisvinti žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), įformintą 2016 m. gruodžio 7 d. raštu Nr. 8SD-7207-(14.8.125E) ir priteisti bylinėjimosi išlaidas (e.b.1 t., l. 1-12).

5Ieškovės atstovas teismo posėdyje ieškinio reikalavimus palaikė, prašė ieškinį tenkinti, atsakovės priešieškinį atmesti. Paaiškino, kad siekia 2016-12-05 sutarties nutraukimą pripažinti neteisėtu. Pirma, pažeidimas turi būti esminis tam, kad nutraukti sutartį. Atsakovė turėjo nustatyti, kiek laiko nenaudojama žemė. Antra, neaišku, ką daryti su statiniu, jei nutraukimas bus pripažintas teisėtu. Pastatas (tualetas) įgytas 2007-10-11. Žemės sklypas buvo suformuotas 2010 m., ieškovei atlikus detaliojo plano parengimo veiksmus. Ginčo nuomos sutartis sudaryta 2012-05-21, žemės sklypo naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų statyba. Pastato nusidėvėjimas – 50 proc. Tai – kitos paskirties pastatas pagal STR 1.01.03, 2017, Statinių klasifikavimas – 7.22 p. Tai nėra lauko tualetas, todėl pastatas atitinka statybos įstatymo 2 straipsnio 37 punkte nurodytą statinį.

6Nuo nuomos sutarties sudarymo ieškovė atliko šiuos darbus: 2013-01-14 pateiktas prašymas gauti specialiuosius reikalavimus,2016-09-05 atliktas pamatų ekspertinis tyrimas, 2016-08-29 sudaryta projektavimo paslaugų sutartis ir sumokėtas 1400 Eur avansas. 2016-10-19 atliktas Topografinis planas. Tokie veiksmai yra tinkamas nuomininko pareigų vykdymas. Nuomininkei jokių pretenzijų dėl žemės sklypo nepriežiūros nebuvo reiškiama. Kai ieškovė 2016-07-20 kreipėsi gauti sutikimą dėl statybos darbų atlikimo 1 m. nuo žemės sklypo ribos, 2016-12-05 buvo priimtas įsakymas nutraukti sutartį, ieškovė gavo raštą atlaisvinti žemės sklypą. Atsakovė savo veiksmais bando paneigti ieškovės nuosavybės teisę.

7Statybos leidimo šiuo metu ieškovė neturi. 2016 m. rugsėjo mėn. atsakovė patikrino pastatą, nustatė, kad jis sugriuvęs, tačiau to nevertino kaip esminiu pažeidimu. Nuomos mokestis mokamas, žemės sklypas suformuotas, nėra pagrindo manyti, kad atsakovės teisės pažeistos. Nėra aišku, ką atsakovė su tuo žemės sklypu darys ieškinį patenkinus. Pamatų ekspertiniame tyrime nurodyta, kad pamatų būklė patenkinama, galima panaudoti kito statinio statyboje. Svarbu, kad šį žemės sklypą suformavo pati ieškovė. Nuomos sutarties 1 punktas suteikia teisę atlikti statinio rekonstrukciją. 2018 m. ieškovė buvo veikianti, pelninga. 2018-05-19 akcininkai nutarė skirti 150 000 Eur nekilnojamo projekto vystymui. Koncepcija yra paruošta, nes konkrečių sprendinių paruošti negali. Statybų vertė – apie 150 000 Eur. Nori rekonstruoti seną pastatą, atlieka numatytą nuomos sutartyje teisę vykdyti statybos darbus. Atliekami veiksmai (projektavimo veiksmai ir kt.) prilyginami žemės sklypo naudojimui.

8Atsakovė atsiliepimu prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą (e.b.1 t., l. 98-104).

9Atsakovė priešieškiniu prašė nutraukti 2012 m. gegužės 21 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 8SŽN-105 bei panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus vedėjo 2012 m. gegužės 18 d. įsakymą Nr. 8V|-(14.8.2.)-394 „Dėl kitos paskirties žemės sklypo ( - ) nuomos (Kauno m.)“, įpareigoti ieškovę per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis atlaisvinti 0,0114 ha žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), pašalinant pastatą – tualetą (unikalus Nr. ( - )) bei išregistruoti jį iš Nekilnojamojo turto registro, unikalus Nr. ( - )) bei išregistruoti jį iš Nekilnojamojo turto registro, tuo atveju, jei ieškovas per teismo nustatytą terminą neatlaisvins 0,0114 ha žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), leisti Nacionalinei žemės tarnybai pašalinti pastatą-tualetą (unikalus Nr. ( - )), pateikti prašymą VĮ Registrų centro Kauno filialui dėl pastato-tualeto (unikalus Nr. ( - )), daiktinių teisių ir juridinių faktų susijusių su statiniais, išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro, visas išlaidas išieškant iš ieškovės bei priteisti iš ieškovės visas bylinėjimosi išlaidas (e.b.1 t., l. 178-184, e.b.2 t., l. 130-132). 2018 m. birželio 4 d. pareiškimu atsakovė atsisakė pirmojo ir trečiojo priešieškinio reikalavimo.

10Atsiliepimu į priešieškinį ieškovė prašė priešieškinį atmesti kaip nepagrįstą (e.b.2 t., l. 25-33).

11Atsakovės atstovas teismo posėdyje su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti. Nurodė, kad tam, jog būtų sudaryta nuomos sutartis, pastatas turi būti eksploatuojamas, o ieškovė nesistengė eksploatuoti seno statinio. Žemės sklypas nėra per mažas, galima būtų pastatyti 300 kv.m. pastatą pagal investuojamas lėšas. Kadangi tai – požeminis statinys, tai didelių išlaidų ieškovė nepatirs jį pašalindama. Kai gavo ieškovės prašymą rekonstruoti statinį, buvo atliktas patikrinimas. Nustatyta, kad tualetas nenaudojamas pagal paskirtį, sugriuvęs, mėtosi šiukšlės. Anksčiau nuomojamo sklypo neapžiūrėjo, nes žmogiškųjų resursų nebuvo, pateikus ieškovei prašymą, jie atsirado.. Ieškovė siekia pakeisti statinio paskirtį, o to nenumato sutarties 5.1 p. Ieškovė nesiėmė jokių veiksmų išsaugoti statinio. Sutartis negalėjo būti sudaryta, nes statinio funkcinė paskirtis neapibrėžta (Taisyklių 28 p., Žemės įstatymas), nes žemės sklype yra likę griuvėsiai. Atsakovė neturi duomenų, kad statinys nuomos laikotarpiu funkcionavo pagal paskirtį. Žemės sklypas formuojamas esančiam statiniui, o ne būsimiems. Rekonstrukciją 2016-09-14 buvo atsisakyta leisti atlikti. Ieškovės išvardinti darbai atlikti būsimam statiniui statyti, o ne esamam eksploatuoti. Nuomos sutartis nutraukta nuo 2016-12-05. Kadangi žemės sklypas išnuomotas neteisėtai, prašo pripažinti negaliojančiu įsakymą dėl nuomos sutarties sudarymo. Po žeme esantiems statiniams nustatomas servitutas, tam žemės sklypo nereikia.

12Teismas

konstatuoja:

13Ieškinys tenkintinas iš dalies, priešieškinis atmestinas iš dalies, byla dėl dalies ieškinio bei priešieškinio reikalavimų nutrauktina.

14Šalių paaiškinimais, civilinės bylos rašytiniais įrodymais, nustatyta, kad ieškovė 2008 m. spalio 22 d. sudarė sutartį su Gedimino Griškėno įmone dėl ginčo žemės sklypo inžinerinių geodezinių darbų (e.b.1 t., l. 44), kuriai už inžinerinių – geodezinių tyrinėjimų darbus atsakovė apmokėjo 2008 m. lapkričio 11 d. 600 Lt (e.b.1 t., l. 16, 17). UAB „Gryns“ 2009 m. balandžio 30 d. perdavė ieškovei šio žemės sklypo suformavimo bei tvarkymo ir naudojimo režimo pagrindinių reglamentų nustatymo, detaliojo plano parengimo darbus (e.b.1 t., l. 15). 2009 m. balandžio 30 d. ieškovė sudarė Projektavimo paslaugų sutartį DP 09/04-30 dėl ginčo žemės sklypo detaliojo plano parengimo (e.b.1 t., l. 41-42). Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2010 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. A-1203 patvirtino ginčo žemės sklypo detalųjį planą (e.b.1 t., l. 43, 55). Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus vedėjo 2012 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 8VĮ-(14.8.2.)-394 „Dėl kitos paskirties žemės sklypo ( - ) nuomos (Kauno m.)“ (toliau – Įsakymas dėl nuomos sutarties sudarymo) ir 2012 m. gegužės 21 d. Valstybinės žemės nuomos sutartimi Nr. 8SŽN-105 (toliau – ir Nuomos sutartis) Lietuvos valstybė išnuomojo ieškovei 0,0114 ha ploto žemės sklypą Nr. 1901/0189:159 (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ) (toliau – ir ginčo žemės sklypas), nuosavybės teise priklausantį Lietuvos Respublikai (e.b.1 t., l. 13-14, 56-57, 85, 113), kuriame yra ieškovei nuosavybės teise nuo 2007 m. priklausantis pastatas-tualetas (toliau – ir ginčo pastatas) (e.b.1 t., l. 13-14, 58-60). Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyrius 2013 m. vasario 14 d. atsakydamas į ieškovės raštą, nurodė specialiuosius architektūros reikalavimus ginčo žemės sklypui (e.b.1 t., l. 19). 2016 m. rugpjūčio 29 d. ieškovė sudarė Projektavimo paslaugų sutartį dėl pastato-tualeto rekonstravimo į administracinės paskirties pastatą projekto paruošimo (e.b.1 t., l. 20-21, 22). 2016 m. liepos 19 d. ieškovė pateikė prašymą atsakovei leisti rekonstruoti kitos paskirties pastatą-tualetą (e.b.1 t., l. 27), į kurį ieškovės Kauno miesto skyrius 2016 m. rugsėjo 14 d. raštu atsakydamas nurodė, jog prašymas leisti rekonstruoti pastatą neišlaikant norminio atstumo iki sklypo ribos negali būti tenkinamas, o valstybinės žemės nuomos sutartis bus nutraukta praėjus 2 mėnesiams, kadangi sklypas nėra naudojamas, jame nėra savarankiškai funkcionuojančių statinių (e.b.1 t., l. 28-30). 2016 m. rugsėjo 14 d. žemės naudojimo patikrinimo aktu ieškovės Kauno miesto skyrius nustatė, kad ginčo sklype yra sugriuvęs, sunykęs, apleistas, nefunkcionuojantis pastatas-tualetas, pastato liekanos užverstos šiukšlėmis, teritorija aplink pastatą nėra naudojama, auga daugiamečiai medžiai, žolės, netvarkoma (e.b.1 t., l. l.31-33). Ieškovės Kauno miesto skyriaus vedėja 2016 m. gruodžio 5 d. priėmė įsakymą Nr. 8VĮ-1402-(14.8.2.) (toliau – Ginčo įsakymas), kuriuo nusprendė nutraukti prieš terminą 2012 m. gegužės 21 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 8SŽN-105, o 2016 m. gruodžio 9 d. raštu paprašė per 2 mėnesius nuo šio rašto gavimo atlaisvinti valstybinės žemės sklypą (e.b.1 t., l. 35-37).

15Dėl priešieškinio dalies reikalavimų atsisakymo

16Atsakovė 2018 m. birželio 4 d. pareiškimu atsisakė priešieškinio reikalavimo nutraukti 2012 m. gegužės 21 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 8SŽN-105 bei panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus vedėjo 2012 m. gegužės 18 d. įsakymą Nr. 8V|-(14.8.2.)-394 „Dėl kitos paskirties žemės sklypo ( - )nuomos (Kauno m.)“ bei reikalavimo leisti Nacionalinei žemės tarnybai pašalinti pastatą-tualetą (unikalus Nr. ( - )), pateikti prašymą VĮ Registrų centro Kauno filialui dėl pastato-tualeto (unikalus Nr. ( - )), daiktinių teisių ir juridinių faktų susijusių su statiniais, išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro tuo atveju, jei ieškovas per teismo nustatytą terminą neatlaisvins 0,0114 ha žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) (e.b.2 t., l. 130-132).

17Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 42 straipsniu, ieškovės ieškinio atsisakymas, kaip nepažeidžiantis šalių teisių ir teisėtų interesų, neprieštaraujantis įstatymams, yra priimtinas ir civilinė byla dėl šių priešieškinio reikalavimų nutrauktina (CPK 140 straipsnio 1 dalis, CPK 294 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

18Dėl kitų ieškinio ir priešieškinio reikalavimų

19Byloje kilo ginčas dėl vienašališko valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo ir žemės sklypo atlaisvinimo.

20Ieškovei valstybinė žemė buvo išnuomota be aukciono (lengvatine tvarka), kuri pagal įstatymų nuostatas gali būti išnuomota, jeigu yra užstatyta fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais statiniais ar įrenginiais (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.551 straipsnio 2 dalis; Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (toliau – Žemės įstatymas) 9 straipsnio 6 dalies 1 punktas; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių (toliau – Taisyklės) 28 punktas).

21Žemės nuomos sutarties pabaigos pagrindai įtvirtinti CK 6.562 straipsnyje, kurio 5 punkte nustatyta, kad žemės nuomos sutartis baigiasi, kai ji nutraukiama CK 6.563, 6.564, 6.565 straipsniuose nurodytais pagrindais.

22Atsakovė ginčo sutartį nutraukė, kadangi ieškovė ginčo žemės sklypo nenaudojo pagal paskirtį ir jo neprižiūrėjo. Kita vertus, atsakovės atstovas teismo posėdžio metu pripažino aplinkybę, kad jau Nuomos sutarties sudarymo metu ieškovei nuosavybės teise priklausantis pastatas-tualetas, taip pat buvo nenaudojamas, apgriuvęs.

23Ieškovė neginčijo fakto, kad ginčo pastatas yra apgriuvęs, nenaudojamas, tačiau teigė, jog nuo pat ginčo žemės sklypo detaliojo plano parengimo (ieškovė iniciavo ir apmokėjo už jo parengimą) turėjo ketinimą šį pastatą rekonstruoti, todėl ši galimybė buvo įtvirtinta ir Nuomos sutartyje. Teismas nustato, kad atsakovė pretenzijas dėl netinkamai eksploatuojamo žemės sklypo ieškovei pareiškė tik po to, kai pati ieškovė praėjus ketveriems metams po nuomos sutarties sudarymo kreipėsi į atsakovę dėl sutikimo gavimo rekonstruoti pastatą-tualetą. Šiuo atveju sprendžiant dėl sklypo naudojimo tinkamumo, vertintinos Nuomos sutarties nuostatos dėl naujų statinių statybų. Taisyklių 30.7 punktas nustato, kad išnuomotuose žemės sklypuose statyti naujus statinius ar įrenginius ir rekonstruoti esamus galima tik tuo atveju, jeigu tai nurodyta nuomos sutartyje ir tokia statyba ar rekonstrukcija neprieštarauja nustatytam teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimui. Tai reiškia, kad valstybinės žemės sklypo nuomos statiniui eksploatuoti sutartyse gali būti sąlygos dėl naujų statinių statybos ir esamų rekonstrukcijos.

24Nuomos sutarties 4 punkte nurodyta, kad žemės sklypo pagrindinė tikslinė paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos, pobūdis – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos; 5.1 punkte – išnuomotame žemės sklype gali būti statomi tai pačiai veiklai vykdyti reikalingi statiniai ir įrenginiai, kuriems eksploatuoti išnuomotas žemės sklypas ir jei tokia statyba neprieštarauja nustatytam teritorijos tvarkymo režimui. Teismas nustato, kad nei Įsakyme dėl nuomos sutarties sudarymo, nei Nuomos sutartyje nėra nustatyta sąlyga, kad ginčo žemės sklypas nuomojamas būtent ginčo pastatui eksploatuoti. Taip pat šalys Nuomos sutartyje neapibrėžė, kokiai veiklai vykdyti suteikiama statybos teisė, tačiau atsižvelgiant į Nuomos sutarties 4 punkte nustatytą žemės sklypo pobūdį, darytina išvada, kad buvo suteikta teisė vykdyti prekybos, paslaugų ir pramogų veiklą. Tokios sutarties nuostatos suponuoja išvadą, kad nuomininkui yra suteikta statybos teisė statyti prekybos, paslaugų ir pramogų objektus. Atsakovė neginčijo šių Nuomos sutarties sąlygų, todėl nėra pagrindo spręsti, kad ji laiko jas neteisėtomis ir (ar) neatspindinčiomis jos interesų.

25Teismas rašytiniais įrodymais nustatė, kad ieškovė jai suteiktą statybos teisę ėmėsi įgyvendinti netrukus po Nuomos sutarties sudarymo: 2013 m. vasario 14 d., ieškovės prašymu, jai buvo nustatyti specialieji architektūros reikalavimai (e.b.1 t., l. 19), 2016 m. rugpjūčio 29 d. ieškovė sudarė Projektavimo paslaugų sutartį dėl pastato – tualeto rekonstravimo į administracinės paskirties pastatą projekto paruošimo (e.b.1 t., l. 20-21, 22), 2016 m. rugsėjo 5 d. gauta eksperto išvada dėl pamatų būklės (e.b.1 t., l. 23), 2016 m. liepos 19 d. ieškovė pateikė prašymą atsakovei leisti rekonstruoti kitos paskirties pastatą-tualetą (e.b.1 t., l. 27). Nors atsakovė ir nesutiko leisti atsakovei rekonstruoti ginčo pastatą, tačiau tai nepaneigia aplinkybės, kad ieškovė ėmėsi priemonių (parengė projektinę dokumentaciją) rekonstruoti statinį ir naudoti ginčo žemės sklypą pagal Nuomos sutarties sąlygas ir paskirtį – vykdyti prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybas.

26Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad tam tikrais atvejais nuo nuomos sutarties sudarymo iki jos pradėjimo vykdyti, objektyviai turi praeiti tam tikras laikotarpis, priklausantis nuo sudarytoje žemės nuomos sutartyje nurodytos pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-378/2010). Šiuo atveju ieškovė statybos teisės pilnai neįgyvendino, tačiau byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina ne tik tai, kad ji ėmėsi statybos teisę įgyvendinti, bet ir tai, kad jai nepavyko realiai pradėti vykdyti statybos darbų dėl objektyvių priežasčių – atsakovės nesutikimo leisti rekonstruoti ginčo pastatą bei vienašališko Nuomos sutarties nutraukimo.

27Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad, esant Nuomos sutartyje išreikštam atsakovės sutikimui dėl naujų prekybos, paslaugų ir pramogų statinių statybos ginčo žemės sklype, ieškovės veiksmai pradėjus realizuoti statybos teisę nepažeidžia Nuomos sutarties, o priešingai – patvirtina jos vykdymą. Pažymėtina, kad paties savaime rengimosi rekonstruoti pastatą-tualetą į administracinės paskirties pastatą nėra pagrindo vertinti kaip pažeidžiančio sutartį ar kaip sklypo naudojimo ne pagal sutartį. Atsakovė neįrodinėjo, kad tokia rekonstrukcija yra neteisėta, pažeidžianti teisės aktų reikalavimus. Jos argumentas, kad ieškovė negali pakeisti statinio paskirties, nėra pagrįstas, kadangi, kaip pripažino atsakovės atstovas, statinio funkcinė paskirtis nėra apibrėžta, o Nuomos sutartimi ieškovei buvo suteikta plati statybos teisė.

28Teismas sutinka su ieškovės argumentu, kad atsakovė, pasirašydama Nuomos sutartį, be kita ko, įsipareigojo ieškovei netrukdyti įgyvendinti statybos teisės, kurią pati suteikė. Sandorio šalys, taip pat ir valstybės institucijos, būdamos civilinių teisinių santykių dalyvės, turi pareigą bendradarbiauti ir kooperuotis (CK 6.200 straipsnio 1 dalis), sutartį vykdyti taip, kaip susitarė, vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio 1 dalis). Nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad ieškovė turėjo teisėtų ir pagrįstų lūkesčių įgyvendinti statybos teisę išnuomotame jai valstybiniame žemės sklype (Konstitucinio Teismo 2000 m. vasario 23 d., 2001 m. liepos 12 d., 2001 m. gruodžio 18 d., 2002 m. lapkričio 25 d., 2003 m. sausio 24 d. nutarimai). Teismas sprendžia, kad atsakovė, vienašališkai nutraukdama sutartį, nesilaikė Nuomos sutarties sąlygų ir įstatyme numatytų pagrindų, šalių bendradarbiavimo principo, iš esmės pažeidė ieškovės, kaip žemės sklypo nuomininkės, teises ir teisėtų lūkesčių principą, todėl Nuomos sutarties nutraukimas po to, kai nuomininkė pradėjo organizacinius veiksmus, reikalingus tam, kad žemės sklypas būtų naudojamas pagal paskirtį ir sutarties sąlygas, šiuo metu yra investavusi į tai lėšų, ir yra suplanavusi šiuos darbus tęsti (e.b. 2 t., l. 128), pripažintinas neteisėtu. Darydamas šią išvadą, teismas taip pat remiasi kasacinio teismo praktika bylose, kuriose faktinės aplinkybės labai panašios: Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2018 m. lapkričio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-407-916/2018, 2018 m. balandžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-133-219/2018, 2018 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-333-248/2018, 2019 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje e3K-3-65-695/2019.

29Atsakovė ieškinyje nurodė ir teismo posėdžio metu teigė, kad ginčo sklypas buvo išnuomotas neteisėtai, tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovė nesikreipė į teismą dėl jos pripažinimo negaliojančia nuo sudarymo momento, o Nuomos sutartį nutraukė. Tokie atsakovės veiksmai patvirtina atsakovės poziciją, kad Nuomos sutartis buvo sudaryta laikantis teisės aktų reikalavimų.

30Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, ieškovės ieškinys tenkintinas – pripažįstant, kad atsakovės atliktas vienašališkas Nuomos sutarties nutraukimas yra neteisėtas, Ginčo įsakymas panaikintinas. Pažymėtina, kad ieškovė nėra praleidusi vieno mėnesio termino skundui dėl 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymo paduoti (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalis, 2012 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2012, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-359/2014).

31Ieškinio reikalavimus dėl nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir Ginčo įsakymo panaikinimo tenkinus, reikalavimas pripažinti neteisėtu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus 2016 m. gruodžio 9 d. raštą „Dėl informacijos pateikimo“, kuriuo prašoma ieškovės atlaisvinti žemės sklypą, nesukuria ieškovei jokių teisinių padarinių, todėl jis negali būti ginčo objektas. Atsižvelgiant į tai, bylos dalis dėl reikalavimo pripažinti šį raštą neteisėtu nutrauktina kaip nenagrinėtina Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) nustatyta tvarka (CPK 137 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 293 straipsnio 1 punktas).

32Ieškinio reikalavimą dėl Nuomos sutarties vienašališko nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir Ginčo įsakymo panaikinimo tenkinus, atsakovės priešieškinio reikalavimas įpareigoti ieškovę atlaisvinti nuomojamą žemės sklypą atmestinas kaip nepagrįstas(CPK 178 str.).

33Kiti šalių motyvai neturi teisinės reikšmės sprendimo priėmimui, todėl teismas dėl jų nepasisako.

34Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

35Ieškinį iš esmės patenkinus, iš atsakovės ieškovei priteistinos ieškovės patirtos, pagrįstos ir būtinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 4 dalis).

36Ieškovė sumokėjo 108 Eur žyminį mokestį už pirmąjį reikalavimą, kuris yra tenkinamas, todėl šios išlaidos ieškovei priteisiamos iš atsakovės. Žyminio mokesčio išlaidos už antrąjį reikalavimą, dėl kurio byla yra nutraukiama, iš atsakovės nepriteisiamos, kadangi ieškovė, atstovaujama profesionalaus teisininko – advokato savo rizika reikšdama reikalavimą, kurio išsprendimas nesukeltų jai jokių teisinių pasekmių, sudarė prielaidas šioms išlaidoms atsirasti (CPK 93 straipsnio 4 dalis).

37Taip pat ieškovė pateikė teismui įrodymus, jog patyrė 6 171 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Teismas nustatė, kad ieškovės atstovas 2017 m. lapkričio 22 d., 2019 m. balandžio 4 d. ir 2018 m. balandžio 27 d. ataskaitose (e.b. 2 t., l. 180, 183, 186) apie suteiktas teisines paslaugas apskaičiavo pasirengimo ir atstovavimo teismo posėdyje, pasiūlymo dėl taikos sudarymo, baigiamosios kalbos rengimo, rašytinių paaiškinimų rengimo išlaidas, taikydamas įkainius, viršijančius Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 patvirtintose rekomendacijų dėl advokato užmokesčio dydžių (toliau – Rekomendacijos) 8.17, 8.18 punktuose nurodytus maksimalius dydžius. Atsižvelgiant į tai, ieškovei iš atsakovės priteistinos išlaidos advokato pagalbai apmokėti mažintinos iki 4798,17 Eur (1452 Eur +968 Eur (800 Eur + 168 Eur PVM) + 558,15 Eur (83,87x 5,5 val.+96,86 Eur PVM) +1284,72 (88,48 x 12 val. + 222,96 Eur PVM) + 535,30 Eur (88,48 x 5 val. + 92,90 Eur PVM)) (e.b. 2 t., l. 173-175, 176-178, 180-181, 182-184, 185-187). Ieškovei taip pat nepriteisiamos išlaidos advokato pagalbai apmokėti už atskirojo skundo dėl laikinųjų apsaugos priemonių parengimą, kadangi atskirasis skundas buvo atmestas (e.b. 2 t., l. 176-179).

38Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos nepriteistinos (CPK 92, 96 straipsniai, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

39Ieškinį iš esmės tenkinus, vadovaujantis CPK 150 straipsnio 2 dalimi, teismo sprendimui įsiteisėjus naikintinos laikinosios apsaugos priemonės, taikytos šioje civilinėje byloje 2017 m. vasario 27 d. nutartimi atsakovo prašymu.

40Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150 straipsnio 2 dalimi, 259 straipsniu, 263–270 straipsniais, 284 straipsniu, 307 straipsniu,

Nutarė

41Ieškinį tenkinti iš dalies, priešieškinį iš dalies atmesti, dalį bylos nutraukti.

42Pripažinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus 2016 m. gruodžio 5 d. vienašališką 2012 m. gegužės 21 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 8SŽN-105 nutraukimą neteisėtu.

43Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus vedėjo 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymą Nr. 8VĮ-1402-(14.8.2), kuriuo nuspręsta nutraukti prieš terminą 2012 m. gegužės 21 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 8SŽN-105.

44Nutraukti bylos dalį dėl atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos priešieškinio reikalavimo nutraukti 2012 m. gegužės 21 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 8SŽN-105 bei panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus vedėjo 2012 m. gegužės 18 d. įsakymą Nr. 8V|-(14.8.2.)-394 „Dėl kitos paskirties žemės sklypo A( - ) nuomos (Kauno m.)“ ir reikalavimo leisti Nacionalinei žemės tarnybai pašalinti pastatą-tualetą (unikalus Nr. ( - )), pateikti prašymą VĮ Registrų centro Kauno filialui dėl pastato-tualeto (unikalus Nr. ( - )), daiktinių teisių ir juridinių faktų susijusių su statiniais, išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro tuo atveju, jei ieškovas per teismo nustatytą terminą neatlaisvins 0,0114 ha žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) (e.b.1 t., l. 178-184, e.b.2 t., l. 130-132).

45Nutraukti bylos dalį dėl ieškovės reikalavimo pripažinti neteisėtu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus 2016 m. gruodžio 9 d. raštą „Dėl informacijos pateikimo“.

46Likusią priešieškinio dalį atmesti.

47Priteisti iš atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, juridinio asmens kodas 188704927, ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Hereditas“, 135121386, 4906,17 Eur (keturių tūkstančių devynių šimtų šešių eurų 17 ct) bylinėjimosi išlaidas.

48Teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Kauno apylinkės teismo 2017 m. vasario 27 d. nutartimi taikytas laikinąsias pasaugos priemones:

491)

50įrašą viešame registre dėl nuosavybės teisės į pastatą-tualetą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), perleidimo draudimo;

512)

52draudimą ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Hereditas“, juridinio asmens kodas 135121386, dalyvauti bet kokiuose sandoriuose, susijusiuose su pastatu-tualetu, (unikalus Nr. ( - )), esančiu ( - ), išskyrus sandorius, kurie tiesiogiai susiję su priešieškinio reikalavimų įvykdymu, bei draudimą tretiesiems asmenims nukreipti išieškojimą į pastatą-tualetą;

533)

54draudimą uždarajai akcinei bendrovei „Hereditas“, juridinio asmens kodas 135121386, atlikti remonto, rekonstrukcijos ar renovacijos darbus, kapitalinį remontą ar kitaip pertvarkyti (išskyrus pašalinimą, nukėlimą, nugriovimą) pastatą-tualetą (unikalus Nr. ( - )) bei draudimą ieškovei atlikti bet kokius projektavimo ir statybos darbus žemės sklype, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ).

55Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Diana... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovė prašė pripažinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 5. Ieškovės atstovas teismo posėdyje ieškinio reikalavimus palaikė, prašė... 6. Nuo nuomos sutarties sudarymo ieškovė atliko šiuos darbus: 2013-01-14... 7. Statybos leidimo šiuo metu ieškovė neturi. 2016 m. rugsėjo mėn. atsakovė... 8. Atsakovė atsiliepimu prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą (e.b.1 t., l.... 9. Atsakovė priešieškiniu prašė nutraukti 2012 m. gegužės 21 d.... 10. Atsiliepimu į priešieškinį ieškovė prašė priešieškinį atmesti kaip... 11. Atsakovės atstovas teismo posėdyje su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį... 12. Teismas... 13. Ieškinys tenkintinas iš dalies, priešieškinis atmestinas iš dalies, byla... 14. Šalių paaiškinimais, civilinės bylos rašytiniais įrodymais, nustatyta,... 15. Dėl priešieškinio dalies reikalavimų atsisakymo ... 16. Atsakovė 2018 m. birželio 4 d. pareiškimu atsisakė priešieškinio... 17. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 18. Dėl kitų ieškinio ir priešieškinio reikalavimų... 19. Byloje kilo ginčas dėl vienašališko valstybinės žemės nuomos sutarties... 20. Ieškovei valstybinė žemė buvo išnuomota be aukciono (lengvatine tvarka),... 21. Žemės nuomos sutarties pabaigos pagrindai įtvirtinti CK 6.562 straipsnyje,... 22. Atsakovė ginčo sutartį nutraukė, kadangi ieškovė ginčo žemės sklypo... 23. Ieškovė neginčijo fakto, kad ginčo pastatas yra apgriuvęs, nenaudojamas,... 24. Nuomos sutarties 4 punkte nurodyta, kad žemės sklypo pagrindinė tikslinė... 25. Teismas rašytiniais įrodymais nustatė, kad ieškovė jai suteiktą statybos... 26. Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad tam tikrais atvejais nuo nuomos... 27. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad, esant... 28. Teismas sutinka su ieškovės argumentu, kad atsakovė, pasirašydama Nuomos... 29. Atsakovė ieškinyje nurodė ir teismo posėdžio metu teigė, kad ginčo... 30. Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, ieškovės ieškinys tenkintinas –... 31. Ieškinio reikalavimus dėl nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu... 32. Ieškinio reikalavimą dėl Nuomos sutarties vienašališko nutraukimo... 33. Kiti šalių motyvai neturi teisinės reikšmės sprendimo priėmimui, todėl... 34. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 35. Ieškinį iš esmės patenkinus, iš atsakovės ieškovei priteistinos... 36. Ieškovė sumokėjo 108 Eur žyminį mokestį už pirmąjį reikalavimą, kuris... 37. Taip pat ieškovė pateikė teismui įrodymus, jog patyrė 6 171 Eur išlaidas... 38. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra... 39. Ieškinį iš esmės tenkinus, vadovaujantis CPK 150 straipsnio 2 dalimi,... 40. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150... 41. Ieškinį tenkinti iš dalies, priešieškinį iš dalies atmesti, dalį bylos... 42. Pripažinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 43. Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno... 44. Nutraukti bylos dalį dėl atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie... 45. Nutraukti bylos dalį dėl ieškovės reikalavimo pripažinti neteisėtu... 46. Likusią priešieškinio dalį atmesti.... 47. Priteisti iš atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 48. Teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Kauno apylinkės teismo 2017 m.... 49. 1)... 50. įrašą viešame registre dėl nuosavybės teisės į pastatą-tualetą... 51. 2)... 52. draudimą ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Hereditas“, juridinio... 53. 3)... 54. draudimą uždarajai akcinei bendrovei „Hereditas“, juridinio asmens kodas... 55. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...