Byla AN17.-304-607/2019
Dėl administracinio nusižengimo byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka, nedalyvaujant administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims (ANK 630 straipsnio 2 dalis)

1

2Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėja Daiva Žebelienė,

3rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą, kurioje B. I., gimusi ( - ), asmens kodas ( - ) gyvenanti ( - ), kaltinama pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 485 straipsnio 2 dalį.

4Teismas

Nustatė

52019-04-26, apie 7 val. 53 min., nepilnametei B. I. vaikų globos namuose ( - ) adresu ( - ), nustatytas 0,82 promilės girtumas. Tokiais savo veiksmais B. I. įvykdė administracinį nusižengimą, numatytą ANK 485 straipsnio 2 dalyje.

6B. I. ir institucijos, kurios pareigūnas atliko tyrimą, atstovas į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką administracinio nusižengimo bylos dalyviams tinkamai pranešta. Administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantys asmenys nepateikė prašymo bylos nagrinėjimą atidėti, todėl administracinio nusižengimo byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka, nedalyvaujant administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims (ANK 630 straipsnio 2 dalis).

7B. I. paaiškinime, esančiame administracinio nusižengimo protokole nurodoma, kad 2019-04-25 ji vartojo alkoholį. Ryte grįžus į vaikų namus jai nustatytas girtumas. Dėl padaryto pažeidimo gailisi.

8Teismas

konstatuoja:

9B. I. kaltė dėl administracinio nusižengimo, numatyto ANK 485 straipsnio 2 dalyje, be jos pačios prisipažinimo, įrodyta administracinio nusižengimo protokolu, tarnybiniu pranešimu, Administracinių nusižengimų registro išrašu apie asmeniui registruotus administracinius nusižengimus (pažeidimus) ir priimtus sprendimus už 1 metus.

10Teismas nustatė, jog administracinio nusižengimo esmė yra įrodyta. Veiksmai kvalifikuoti tinkamai, atitinka administracinio nusižengimo, numatyto ANK 485 straipsnio 2 dalyje, sudėtį. Įrodymų pakanka nustatyti visas faktines aplinkybes ir kaltę, abejoti jais nėra pagrindo.

11Skiriant nuobaudą B. I. atsižvelgiama į padaryto nusižengimo pobūdį, į pažeidėjos asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. Nagrinėjamu atveju B. I. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta. B. I. paaiškinime, esančiame administracinio nusižengimo protokole, nurodoma, kad ji gailisi dėl padaryto teisės pažeidimo, tačiau ji vien 2019 metais už analogiško pobūdžio veikas bausta net 11 kartų, taigi pažeidimai kartojasi, o tai rodo, jog ji išvadų dėl nuobaudų paskyrimo už ankstesnius nusižengimus nedarė, gailėjimasis yra deklaratyvus, nenuoširdus, todėl nepripažintinas atsakomybę lengvinančia aplinkybe.

12Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, į tai, kad B. I. yra nepilnametė, sistemingai daro tapačius administracinius nusižengimus, teismas sprendžia, kad už administracinio nusižengimo, numatyto ANK 485 straipsnio 2 dalyje, padarymą administracinės nuobaudos tikslai bus pasiekti jai paskyrus maksimalią baudą.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekso 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 646 straipsniu, teismas

Nutarė

14B. I. pripažinti kalta padarius administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 485 straipsnio 2 dalyje, ir paskirti jai administracinę nuobaudą – 30 Eur (trisdešimt eurų) baudą.

15Išaiškinti, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 675 straipsnio 2 dalimi, administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo baudą turi sumokėti ne vėliau kaip per 40 kalendorinių dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo jam dienos, o apskundus nutarimą – ne vėliau kaip per 40 kalendorinių dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos.

16Po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimus sprendžia Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

17Baudą sumokėti į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB banke „Swedbank“, Nr. LT74 4010 0510 0132 4763, esančią Luminor Bank AB banke, Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, esančią AB SEB bankas, Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB Šiaulių banke, Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią Luminor Bank AB banke, Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, esančią UAB „Medicinos bankas“, Nr. LT78 7290 0000 0013 0151, esančią AB “Citadele” banke, įmokos kodas – 1001, mokėjimo pavedime, laukelyje unikalus mokėjimo kodas nurodant nusižengimo identifikacinį kodą ROIK:19100489434.

18Nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos nutarimas skirti baudą bus vykdomas priverstine tvarka (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 668 straipsnio 4 dalis).

19Nutarimas per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmus.

Proceso dalyviai