Byla 2-823-407/2016
Dėl preliminarios sutarties pripažinimo negaliojančia

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo R. M. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2016 m. vasario 4 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-169-440/2016 pagal ieškovo V. K. ieškinį atsakovui R. M. dėl avanso priteisimo ir R. M. priešieškinį dėl preliminarios sutarties pripažinimo negaliojančia.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pateiktu ieškiniu ieškovas V. K. prašė priteisti iš atsakovo R. M. 213 602,64 Eur avansą, sumokėtą pagal 2013 m. gegužės 12 d. preliminariąją sutartį. Nurodė, kad pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta dėl atsakovo kaltės, todėl atsakovas turi grąžinti ieškovui avansą, sumokėtą pagal preliminariąją sutartį – 213 602,64 Eur.

5Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti pas antstolį R. K. ir (ar) jo depozitinių lėšų sąskaitoje esančias ir būsimas atsakovui R. M. priklausančias pinigines lėšas už ne didesnę nei 213 602,64 Eur sumą uždraudžiant jas išmokėti atsakovui R. M..

6Prašymą grindė didelės vertės pareikštu reikalavimu, taip pat nurodė, kad atsakovas turi dar 14 kreditorių, kurių bendra reikalavimų vertė pagal Turto arešto registro duomenis siekia 561 838 Eur, visas atsakovo turtas yra areštuotas kitų kreditorių reikalavimų patenkinimui. Nurodė, kad hipotekos kreditorius Nacionalinė žemės tarnyba vykdo išieškojimą iš atsakovui priklausančių įkeistų žemės sklypų; lėšos gautos už šiuos sklypus pervedamos į antstolio sąskaitą. Antstolis, gavęs pinigines lėšas už parduotą turtą, paskirsto jas išieškotojams, o likusią dalį lėšų grąžina skolininkui (atsakovui). Pasak ieškovo, grąžinus šias lėšas atsakovui, jis jas paslėps ar perduos tretiesiems asmenims, tai patvirtina ir ieškinyje nurodytos aplinkybės dėl atsakovo nesąžiningumo tiek sudarant preliminariąją sutartį, tiek jos nevykdant ir nepagrįstai paimant avansinius mokėjimus iš ieškovo.

7Šiaulių apygardos teismas 2016 m. sausio 28 d. nutartimi netenkino ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Dėl šios nutarties ieškovas pateikė atskirąjį skundą.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Šiaulių apygardos teismas 2016 m. vasario 4 d. nutartimi (patikslinta 2016 m. vasario 24 d. nutartimi) panaikino Šiaulių apygardos teismo 2016 m. sausio 28 d. nutartį ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo patenkino: nurodė areštuoti pas antstolį R. K. ir (ar) jo depozitinių lėšų sąskaitoje esančias ir būsimas atsakovui R. M. priklausančias pinigines lėšas už ne didesnę nei 213 602,64 Eur sumą, uždraudžiant jas išmokėti atsakovui.

10Teismas sprendė, jog netaikant laikinųjų apsaugos priemonių kyla reali grėsmė, jog galbūt palankus ieškovui teismo sprendimas bus neįvykdytas, kadangi ieškovo reikalavimas nėra užtikrintas kokiomis nors kitomis priemonėmis, atsakovui priklausantis kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas yra areštuotas ir realizuojamas kitų kreditorių naudai. Teismas nustatė, jog byloje pateikti duomenys patvirtina, kad antstolio R. K. kontoroje yra vykdomos atsakovui priklausančio nekilnojamojo turto varžytynės. Teismo vertinimu, kilusio ginčo pobūdis ir ieškovo atsakovui pareikšto reikalavimo dydis leidžia spręsti, kad egzistuoja reali grėsmė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir antstoliui grąžinus atsakovui po lėšų paskirstymo išieškotojams ir antstolio vykdymo išlaidoms padengti likusias lėšas, šios piniginės lėšos gali būti perleistos ar panaudotos ne ieškovo reikalavimų užtikrinimui. Teismas pažymėjo, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nepažeis nei kitų atsakovo kreditorių interesų, nei antstolio interesų.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atskirajame skunde atsakovas R. M. prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį.

13Nurodo, kad laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos be pagrindo, nes ieškinys nepagrįstas jokiais įrodymais, ir gali būti atmestas, o priešieškinis gali būti tenkintas, todėl toks lėšų areštavimas pažeis atsakovo kreditorių interesus. Skundžiamoje nutartyje nurodyti neteisingi duomenys, kad nuo 2012 metų atsakovo turtas areštuojamas naujų kreditorių naudai, o arešto mastas nuolat auga ir siekia 703 526,71 Eur. Atsakovas nuo 2012 m. jokios veiklos nevykdo, todėl skolos ne didėja, o mažėja, be to, visiškai neteisingas teismo teiginys, kad atsakovui yra grąžinamos pas antstolį likusios piniginės lėšos. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad antstolis ruošiasi grąžinti atsakovui pinigines lėšas, likusias po turto pardavimo. Taip pat ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kurie galėtų pagrįsti, kad atsakovas atlieka ar ketina atlikti veiksmus, dėl kurių kiltų grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, vien didelė ieškinio suma nesudaro pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Ieškovo pareikšti reikalavimai, nepateikus objektyvių duomenų apie atsakovo ketinimą perleisti jam priklausantį turtą, besąlygiškai nepatvirtina atsakovo nesąžiningumo, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nesant tam objektyvaus pagrindo nepagrįstai suvaržytų atsakovo teises ir teisėtus interesus. Be to, areštavus antstolio depozitinėje sąskaitoje esančias lėšas, gali nuketėti kiti esami ir būsimi kreditoriai.

14Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas R. K. prašo atmesti atsakovo atskirąjį skundą.

15Nurodo, kad skundžiama nutartimi teismas areštavo esamas ir būsimas tik atsakovui priklausančias lėšas, t. y. lėšas, kurios po turto pardavimo liktų atsakovui po jų paskirstymo kitiems kreditoriams. Todėl tokia teismo nutartis, skirtingai nei teigia atsakovas, niekaip nepažeis kreditorių interesų. Atsakovo skolos auga ir tai patvirtina duomenys iš turto arešto aktų registro. Pasak ieškovo, būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrindžia didelės vertės ieškinio reikalavimas. Be to, atsakovas nepripažįsta savo neįvykdytų įsipareigojimų ieškovui, nereaguoja į ieškovo raginimą įvykdyti savo įsipareigojimus gera valia sudarant taikos sutartį.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas netenkinamas.

18Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Atskirajame skunde atsakovas įrodinėja, kad laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos nesant nė vienos iš šių sąlygų, be to, tokios priemonės pažeidžia kitų atsakovo kreditorių interesus.

19Atskirojo skundo argumentai, kad ieškinys yra preliminariai nepagrįstas, atmestini kaip nepagrįsti. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, ieškinio pagrįstumo preliminarus įvertinimas reiškia, kad teismas iš paties ieškinio reikalavimo bei ieškinio faktinių ir teisinių argumentų pobūdžio sprendžia, ar ieškinys nėra akivaizdžiai netenkintinas, tačiau pats ieškinys (ginčas) nėra nagrinėjamas iš esmės bei atitinkamai teismas netiria ir nevertina ieškinio bei atsiliepimo faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis Nr. 2-1130/2012 ir kt.). Susipažinus su ieškinio ir atsakovo pateikiamais argumentais negalima teigti, kad ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas, o ieškovo pateikto ieškinio argumentai sudaro preliminarų pagrindą manyti, kad ieškinio reikalavimai galėtų būti tenkinami. Klausimas dėl ieškinio pagrįstumo bus sprendžiamas ištyrus ir įvertinus pateiktus įrodymus, priimant sprendimą dėl ginčo esmės, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako dėl ieškinio preliminaraus (ne)pagrįstumo, juo labiau, kad atsakovas atskirajame skunde nenurodo jokių argumentų, dėl kurių, jo vertinimu, ieškinys yra preliminariai nepagrįstas.

20Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovo atskirojo skundo argumentu, kad vien didelės vertės pareikštas reikalavimas savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Tačiau šiuo atveju ieškovas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindė ne tik pareikšto reikalavimo dydžiu, bet ir atsakovo nesąžiningais veiksmais ikisutartiniuose santykiuose – nuslėpta esmine informacija apie atsakovo turimus kreditorius, turtą, dėl kurio pardavimo šalys tarėsi. Ieškovo nurodomą aplinkybę apie kitus atsakovo kreditorius patvirtina Turto arešto aktų registro, teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys (CPK 179 str. 3 d.). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovo įrodinėjamas atsakovo nesąžiningumas leidžia preziumuoti ir galimą netinkamą atsakovo elgesį bylos nagrinėjimo metu, pavyzdžiui, apsunkinant savo turtą ar jį perleidžiant. Ši aplinkybė vertintina kaip grėsmė būsimo galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui CPK 144 straipsnio 1 dalies prasme.

21Dėl nurodytų aplinkybių atskirojo skundo argumentai, kad teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones nesant jų taikymo sąlygų, atmestini kaip nepagrįsti.

22Skundžiama nutartimi areštuotos tos lėšos, kurios būtų atsakovui pervedamos atsiskaičius su jo kreditoriais. Todėl atskirojo skundo argumentas, kad skundžiama nutartimi pažeidžiami kitų kreditorių interesai, yra neteisingas. Atskirajame skunde nurodoma aplinkybė, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad antstolis ruošiasi grąžinti atsakovui pinigines lėšas, likusias po turto pardavimo, sprendžiant šį klausimą nėra reikšminga. Tuo atveju, jei atsakovui grąžintinų lėšų nėra, teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovui pasekmių nesukels.

23Remiantis tuo, kas išdėstyta, atskirojo skundo argumentais pagrindo naikinti skundžiamos nutarties nėra, todėl ji paliekama nepakeista.

24Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Šiaulių apygardos teismo 2016 m. vasario 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pateiktu ieškiniu ieškovas V. K. prašė priteisti iš atsakovo R. M. 213... 5. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 6. Prašymą grindė didelės vertės pareikštu reikalavimu, taip pat nurodė,... 7. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. sausio 28 d. nutartimi netenkino ieškovo... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. vasario 4 d. nutartimi (patikslinta 2016 m.... 10. Teismas sprendė, jog netaikant laikinųjų apsaugos priemonių kyla reali... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atskirajame skunde atsakovas R. M. prašo panaikinti pirmosios instancijos... 13. Nurodo, kad laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos be pagrindo, nes... 14. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas R. K. prašo atmesti atsakovo... 15. Nurodo, kad skundžiama nutartimi teismas areštavo esamas ir būsimas tik... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Atskirasis skundas netenkinamas.... 18. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 19. Atskirojo skundo argumentai, kad ieškinys yra preliminariai nepagrįstas,... 20. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovo atskirojo skundo... 21. Dėl nurodytų aplinkybių atskirojo skundo argumentai, kad teismas pritaikė... 22. Skundžiama nutartimi areštuotos tos lėšos, kurios būtų atsakovui... 23. Remiantis tuo, kas išdėstyta, atskirojo skundo argumentais pagrindo naikinti... 24. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 25. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. vasario 4 d. nutartį palikti nepakeistą....