Byla 2A-268-357/2008

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Rasos Bartašienės, kolegijos teisėjų: Birutės Simonaitienės, Petro Povilaičio, sekretoriaujant Romutei Lengvenienei, dalyvaujant ieškovams A. U. ir V. U., ieškovų atstovei advokatei Danutei Činčiuvienei, atsakovo AB DnB NORD bankas atstovei advokatei Aušrai Veselovaitei, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo AB DnB NORD bankas apeliacinį skundą dėl Raseinių rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 31 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų A. U., V. U. ieškinį atsakovams AB DnB NORD bankas, gyvenamojo namo statybos bendrijai „Šatrija“, tretieji asmenys VĮ Registrų centro Tauragės filialas, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Raseinių rajono savivaldybės administracija, dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje dėl skolos perkėlimo sutarčių dalies pripažinimo negaliojančiomis ir prievolių atnaujinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovai A. U. ir V. U. kreipėsi į Raseinių rajono apylinkės teismą prašydami: 1) pripažinti 1998-12-08 skolos perkėlimo sutartį, sudarytą tarp GNSB „Šatrija“ ir A. U. dėl 49846 Lt skolos perkėlimo jam negaliojančia dalyje dėl 37235,26 Lt skolos perkėlimo; 2) pripažinti 1999-02-09 skolos perkėlimo sutartį Nr. 8, sudarytą tarp AB LŽŪB Raseinių skyriaus (dabar AB banko DnB NORD), GNSB „Šatrija“ ir A. U. dėl 49846 Lt skolos perkėlimo jam negaliojančia dalyje dėl 37235,26 Lt skolos perkėlimo; 3) atnaujinti pradinio skolininko GNSB „Šatrija“ prievoles kreditoriui AB bankui DnB NORD. Ieškovai atsisakė pradinių reikalavimų išdėstytų 2003-01-31 ieškinio 1, 2, 3, 4 punktuose ir toje dalyje prašė civilinę bylą nutraukti. Bei prašė priteisti lygiomis dalimis iš atsakovo AB banko DnB NORD 5450 Lt bylinėjimosi išlaidų.

5Raseinių rajono apylinkės teismas 2008 m. kovo 31 d. sprendimu ieškinį patenkino. Pripažino 1998-12-08 skolos perkėlimo sutartį, sudarytą GNSB „Šatrija“ su A. U. dėl 49846 Lt skolos perkėlimo negaliojančia dalyje dėl 24614,53 Lt skolos perkėlimo A. U.. Pripažino 1999-02-09 skolos perkėlimo sutartį Nr. 8, sudarytą tarp AB Lietuvos žemės ūkio banko (dabar AB DnB NORD banko), GNSB „Šatrija“ ir A. U. dėl 49846 Lt skolos perkėlimo negaliojančia dalyje 24614,53 Lt skolos perkėlimo A. U.. Atnaujino pradinio skolininko GNSB „Šatrija“ prievoles kreditoriui AB DnB NORD bankui. Civilinę bylą dalyje dėl pripažinimo negaliojančiomis: 1998-12-08 skolos perkėlimo sutartį, sudarytą GNSB „Šatrija“ su A. U. dėl 49846 Lt skolos perkėlimo, 1999-02-09 skolos perkėlimo sutartį Nr.8, sudarytą tarp AB Lietuvos žemės ūkio banko (dabar AB DnB NORD banko), GNSB „Šatrija“ ir A. U. dėl 49846 Lt skolos perkėlimo, restitucijos taikymo nutraukti. Priteisė iš atsakovo AB DnB NORD banko ieškovams A. U. ir V. U. 5430 Lt (penkis tūkstančius keturis šimtus trisdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų. Priteisė iš atsakovo AB DnB NORD banko 2908,40Lt(du tūkstančius devynis šimtus aštuonis Lt 40 ct) UAB „Ekspertika“ a.s.( - ) SEB AB Vilniaus bankas, kodas 70440, ir išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu 203Lt. 50 ct. (du šimtai trys Lt 50 ct) išlaidų į valstybės pajamas, įmokant jas į Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą nr. LT 1273 0001 0073 4111 86, AB banke „Hansabankas“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

6Sprendime teismas nurodė, kad iš 1996-12-31 Raseinių rajono savivaldybės rašto Nr. U-415 (civilinė byla 28-38/04 tomas I, b.l.23) matosi, kad A. U. šeima buvo priimta į gyvenamųjų namų statybos bendriją „Šatrija“, suteikiant lengvatinį kreditą buto statybai. 1998-12-08 GNSB „Šatrija“ su A. U. sudarė skolos perkėlimo sutartį, kuria jam buvo perkelta 49846,00 Lt paskola, tačiau sutartyje A. U. nurodė sąlygą, kad būtų perskaičiuota jam tenkanti kredito dalis (civilinė byla 28-38/04 tomas I, b.l. 10). O 1999-02-09 A. U. sudarė skolos perkėlimo sutartį Nr. 8, pagal kurią jis sutiko perimti pradinio skolininko GNSB „Šatrija“ likusią skolą bankui, t.y. 49846 litų, o paskolos grąžinimo užtikrinimui bankui buvo įkeistas jo butas, esantis ( - ) (civilinė byla 28-38/04 tomas I, b.l. 11-15). Ieškovai teigė, kad jie buvo suklaidinti dėl esminių sandorio aplinkybių, todėl sutartis sudarė apgaulės įtakoje. Sudarant sandorius ieškovai buvo suklaidinti dėl buto vertės, dėl jiems suteikto kredito dydžio. Nurodė, kad sudarydami ginčijamas sutartis, nežinojo, jog bendrijoje buvo švaistomos ir grobstomos lėšos, apgaulingai tvarkoma buhalterinė apskaita ir šias aplinkybes nuo jų nuslėpė buvęs GNSB „Šatrija“ pirmininkas. Ieškovai, žinodami šias aplinkybes, nebūtų pasirašę skolos perkėlimo sutarčių sau nenaudingomis sąlygomis. Ginčijami sandoriai sudaryti 1998 m. gruodžio 8 d. ir 1999 m. vasario 9 d., todėl šiuo atveju taikytinos 1964 m. CK 57 straipsnio normos dėl sandorio, sudaryto dėl apgaulės, pripažinimo negaliojančiu. Ju pirmojoje skolos perkėlimo sutartyje tarp GNSB „Šatrija“ ir A. U. yra ieškovo prierašas, kad jam būtų perskaičiuota jam tenkanti kredito dalis, tai leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad ieškovai tikėjosi, jog jų kredito suma bus peržiūrėta ir jie su skolos dydžiu nesutiko. Ieškovams priskaičiuotos skolos dydis turėtų būti mažesnis ir tai patvirtino firmos „Tyrimai ir projektai“ pažyma, iš kurios matosi, kad atlikus A. U. ir jo šeimos narių įneštų lėšų į GNSB „Šatrija“ sąskaitą indeksavimą pagal gyvenamųjų namų statybos pabrangimo koeficientus, remiantis statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės kainų statistikos skyriaus pateiktais kainų indeksais 1999 m. vasario mėnesiui, buvo nustatyta, jog bendra A. U. ir jo šeimos narių įneštų lėšų į GNSB „Šatrija“ sąskaitą suma yra 10794,60 Lt, o ją indeksavus gaunasi 27160,53 Lt. Dėl ieškovo įneštų piniginių lėšų neindeksavimo jiems buvo perkelta 16365,93 Lt didesnė suma, negu realiai turėjo būti perkelta. Atlikta statybinės vertės nustatymo ekspertizė, iš kurios matosi, kad sąmatinė buto, esančio ( - ), vertė yra 52393 Lt, o viso statinio 1 m2 sąmatinė kaina yra 687,56 Lt/m2, nors pagal skolos perkėlimo sutartis gautųsi, jog jų buto vertė yra 56950 Lt, t.y. beveik 4500 Lt didesnė, nei realiai turėtų būti pagal sąmatinę buto vertę. Kad nebuvo žinoma tikroji buto vertė perkeliant skolą ieškovams, įrodo ir nekilnojamo turto registro 1999-02-02 pažymėjimas. Buvęs GNSB „Šatrija“ pirmininkas S. N., Šiaulių rajono apylinkės teismo 2005 m. gruodžio 21 d. nuosprendžiu nuteistas už apgaulingą bendrijos apskaitos tvarkymą, turto pasisavinimą ir išvaistymą už laikotarpį nuo 1995 m. vasario iki 2000 m. Minėtų bylos duomenų analizė leidžia teigti, kad ieškovams įsigyjant butą, neindeksuojant jų įneštų piniginių įnašų, bendrijos pirmininkui apgaulingai tvarkant buhalterinę apskaitą ir švaistant bendrijos turtą, iš esmės buvo eliminuota galimybė įvertinti realią įsigyjamo buto pastatymo kainą.

7Bendrijai netikslingai panaudojus kreditą, piniginės prievolės, kurios nėra pagrįstos jokiais objektyviais skaičiavimais, buvo perkeltos bendrijos nariams, nuo bendrijos narių buvo nuslėptos tikrosios butų pastatymo išlaidos. Akivaizdu, jog ieškovams sudarant ginčijamus sandorius buvo nuslėpti duomenys apie tikrąją butų statybos kainą. Neindeksavus jų įnašų, jiems buvo paskaičiuotas didesnis perkeliamos skolos dydis. Bendrija, laikydamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso dvidešimtojo skirsnio nuostatų, su tais bendrijos nariais, kurie pasinaudojo lengvatiniu kreditu butui statyti, sudaro skolos perkėlimo sutartį (kreditoriui sutikus) tomis pačiomis sąlygomis ir terminais, kurie buvo numatyti bendrijos sudarytoje kredito sutartyje, ir surašo buto perdavimo-priėmimo aktą. Šis teisės aktas patvirtina, kad bendrijos nariams turėjo būti perkelta skola, skirta bendrijos nario butui statyti. Skolos perkėlimo sutarčių ieškovai visiškai neginčija, o tik kelia klausimą dėl minėtose skolos perkėlimo sutartyse nurodytos sumos dydžio paskaičiavimo. Šiuo atveju sandorių galiojimo ar negaliojimo klausimas apskritai nėra keliamas, o kalbama tik apie tai, kad ieškovams perkelta skola neproporcinga buto pastatymo kainai bei jų įneštų piniginių lėšų dydžiui. Todėl ieškovai, sudarydami ginčijamus sandorius, suvokė tikrąją sandorių esmę, tačiau, nuo ieškovų nuslėpus duomenis apie buto statybos kainą, neindeksavus jų įnašų, ieškovai sandorių dalį dėl konkrečios buto statybos skolos dydžio perkėlimo sudarė nesąžiningų veiksmų įtakoje. Perkeliant skolą buvo nurodyta, kad ieškovų įnašas yra 7104 litai, t.y. realiai 20056,53 litais mažesnis negu nustatyta indeksavimo pažymoje. Tokiu būdu, jiems turėjo būti perkelta tokio dydžio skola: 52392 Lt (buto vertė) – 27160,53 Lt (sumokėtas įnašas sudarant skolos perkėlimo sutartis) = 25231,47 Lt. Dėl to ieškovams nepagrįstai perkelta 24614,53 litais per didelė bendrijos skola. Tačiau ieškovai nurodo, kad po skolos perkėlimo sutarčių sudarymo jie grąžindami banko paskolą sumokėjo dar 9175 Lt paskolos, o be pagrindo jiems perkėlus per didelę skolą, nepagrįstai sumokėjo 3445,73 Lt palūkanų, todėl ši suma taip pat turėtų būti atimta iš skolos ir jų įsiskolinimas bankui būtų 12610,74 Lt, o nepagrįstai perkeltos skolos dydis būtų 37235,26 litai. Tačiau šie ieškovų motyvai yra nepagrįsti, nes jie ieškinyje ginčija jiems perkeltos skolos dydį, todėl turi būti skaičiuojama realiai skolos perkėlimo dieną turėjusios būti skolos dydis.

8Panaikinus ginčijamus sandorius dalyje dėl 24614,53 litų skolos perkėlimo ieškovams, atnaujintinos pradinio skolininko GNSB „Šatrija“ prievolės kreditoriui AB DnB NORD bankui dalyje dėl 24614,53 litų. Panaikinus ginčijamus sandorius dalyje dėl 24614,53 litų skolos perkėlimo ieškovams, turėtų būti perskaičiuotas ieškovų gražintinos bankui paskolos dydis ir mokėtinos palūkanos.

9Civilinę bylą dalyje dėl pripažinimo negaliojančiomis: 1998-12-08 skolos perkėlimo sutartį, sudarytą GNSB „Šatrija“ su A. U. dėl 49846 Lt skolos perkėlimo, 1999-02-09 skolos perkėlimo sutartį Nr.8, sudarytą tarp AB Lietuvos žemės ūkio banko (dabar AB DnB NORD banko), GNSB „Šatrija“ ir A. U. dėl 49846 Lt skolos perkėlimo, restitucijos taikymo teismas nutraukė.

10Apeliaciniu skundu atsakovas AB DnB NORD bankas prašo panaikinti Raseinių rajono apylinkės teismo 2008-03-31 sprendimą skundžiamoje dalyje ir priimti naują sprendimą – ieškovų prašymą dėl 2004-09-14 Šiaulių apygardos teismo nutarties panaikinimo atmesti, o likusioje dalyje sprendimą palikti nepakeistą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais.

11Atnaujinus bylos nagrinėjimą, teismas bylą nagrinėja pakartotinai, tačiau neperžengdamas ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai (CPK 370 str.4 d.). Atnaujintos bylos nagrinėjimo ribas lemia jos atnaujinimo pagrindas ir byloje dalyvaujančių asmenų prašymai. Pakartotinai nagrinėjant bylą, ieškovai atsisakė visų reikalavimų, išdėstytų 2003-01-31 ieškinyje, o reikalavimo panaikinti buto, esančio ( - ), įkeitimą nepalaikė. Teismas atsisakytų reikalavimų dalyje pagrįstai priėmė sprendimą civilinę bylą nutraukti. Ieškovai naujus reikalavimus galėjo reikšti tik pareikšdami naują ieškinį bendra tvarka, juolab, kad ieškovai teise mažinti ieškinio reikalavimus nepasinaudojo. Teismas neturėjo pagrindo atnaujintoje byloje priimti nagrinėti naujus tapačius ieškovų reikalavimus ir turėjo pareigą pasisakyti tik dėl reikalavimo panaikinti buto įkeitimą. Teismui priėmus skundžiamą sprendimą buvo padaryti esminiai CPK normų pažeidimai. Teismas sprendime nėra pateikęs jokios išvados dėl sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr.2(8)-38/04, nenurodė, ar ankstesnis teismo sprendimas yra naikinamas (CPK 371 str. 1 d. 3 p.), ar pakeičiamas (CPK 371 str.1 d. 2 p.) Teismas, nurodęs, kad ieškinys yra tenkinamas, sprendimo rezoliucinėje dalyje dėl atmestų reikalavimų išvados nepateikė. Dalies reikalavimų ieškovai atsisakė, atsisakytų reikalavimų dalyje teismas priėmė sprendimą bylą nutraukti, todėl bylinėjimosi išlaidos turėjo būti paskirstytos pagal CPK 93 str.1 d. ir 94 str. 1 d., 87 str. 2 d. nustatytas taisykles. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atsakovams proporcingai atmestų ieškinio reikalavimų daliai nepasisakė. Ieškovai išlaidoms advokato pagalbai pagrįsti (3850 Lt suma) pateikė įstatymo jiems keliamų reikalavimų neatitinkančius mokėjimo dokumentus. Nepagrįstas yra teismo sprendimas visas ieškovų patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti išimtinai tik iš banko. Įstatymas teismui nesuteikia teisės išlaidų naštą perkelti išimtinai tik ant vieno atsakovo pečių, todėl teismo sprendimas atleisti GNSB „Šatrija“ nuo pareigos atlyginti bylinėjimosi išlaidas bei išlaidas advokato pagalbai apmokėti yra nepagrįstas. Teismas netinkamai aiškino ir taikė Vyriausybės 1993-04-19 nutarime Nr. 274 ir 1993-12-23 nutarime Nr. 1299 įtvirtintas nuostatas. Bendrijos narys prisiima riziką dėl galimų nenumatytų sutarties sudarymo metu statybos kainų pokyčių bei įsipareigojimą padengti nenumatytas statybos išlaidas, kadangi bendrijos narys turi daugiau galimybių įtakoti statybų procesą lyginant su asmeniu, kuris su statytoju yra sutartiniuose santykiuose. Teismas neturėjo jokio įstatyminio pagrindo indeksuoti pajines ieškovo įmokas, juolab, kad nei pavyzdiniai įstatai, nei GNSB „Šatrija“ įstatai nereglamentuoja pajaus indeksavimo kitais atvejais, išskyrus tuos, kai reikia apskaičiuoti grąžinimo pajaus dydį iš bendrijos pašalintam ar išstojančiam nariui. Teismas neteisingai aiškino ir taikė 1964 m. CK 57 str. nuostatas. Pagal šias nuostatas apgaulė, formuojant šalies valią, pasireiškia tuo, kad vieno iš sandorio šalių tyčia suklaidino kitą šalį tam, kad pastaroji sudarytų šį sandorį. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, jog dėl kokių nors aktyvių banko veiksmų ar neveikimo ieškovai buvo suklaidinti, t. y. banko kaltės dėl ieškovų esminių sandorio aplinkybių nėra. Teismas nepagrįstai savo sprendimą grindė aplinkybėmis, susijusiomis su apgaulingai tvarkoma GNSB „Šatrija“ apskaita. Ginčijamų sandorių šalis buvo ne bendrijos pirmininkas, o juridinis asmuo – GNSB „Šatrija“, kurios nariu buvo ieškovai. Ieškovai turėjo nevaržomą teisę dalyvauti visuotiniuose bendrijos narių susirinkimuose, sprendžiant bendrijos veiklos klausimus, susijusius su ginčo sandorių sudarymu. Teismas netinkamai taikė restituciją, nepasisakė dėl restitucijos taikymo pagrindų, sąlygų ir formos, t. y. pripažinęs sandorius iš dalies negaliojančiais, faktiškai netaikė restitucijos.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovai A. U. ir V. U. prašo apeliacinį skundą atmesti, Raseinių rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 31 d. sprendimą palikti nepakeistą.

13Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

14Ieškovų pareikšto ieškinio esminis reikalavimas – pripažinti negaliojančiomis skolos perkėlimo sutartis nurodyto skolos dydžio dalyje. Ginčijami skoliniai įsipareigojimai yra kilę iš lengvatinio kreditavimo, kurio paskirtis – butui gyvenamojo namo statybos bendrijoje statyti, santykių. Vienas iš pagrindinių šių santykių principų yra tai, jog lengvatinis kreditas suteikiamas ne fiziniam asmeniui tiesiogiai, bet per bendriją. Pastačius gyvenamąjį namą, kiekvienas bendrijos narys perima lengvatinio kredito įsiskolinimo dalį, priklausančią nuo įsigyjamo buto. Pagrindinis kriterijus, nustatant kiekvienam butui (bendrijos nariui) įsiskolinimo dalies dydį, turėtų būti to buto pastatymo sąnaudos, proporcingos buto daliai viso namo atžvilgiu. Taikytiną proporcingumo principą nurodė ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2006 m. kovo 6 d. nutartyje, civilinė byla Nr. 3K-3-134/2006.

15Ieškovams skoliniai įsipareigojimai atsirado skolos perkėlimo sutarčių pagrindu, perimant pradinio skolininko gyvenamojo namo statybos bendrijos „Šatrija“ (toliau – GNSB „Šatrija“) skolos bankui dalį. Šių skolos dalių, tenkančių kiekvienam bendrijos nariui, dydį nustatė bendrija. Ieškovams ginčijant jiems nustatytos skolos dalies dydžio pagrįstumą, pagrindinis byloje spręstinas klausimas turėtų būti nustatymas, ar ieškovams perkelta skola atitinka buto vertę pagal buto pastatymo sąnaudas. Pirmosios instancijos teismas šiuo aspektu byloje atliko išsamią analizę. Teismas įvertino aplinkybes, jog yra nustatyti faktai apie gyvenamojo namo statybos bendrijos „Šatrija“ apgaulingą apskaitos tvarkymą, turto pasisavinimą ir išvaistymą tuo laikotarpiu, kai buvo sudaryti ginčijami sandoriai, bendrijos kredito dalis bendrijos nariams buvo paskirstyta nesant jokių objektyvių skaičiavimų, nuo ieškovų buvo nuslėpti duomenys apie buto statybos kainą. Šių aplinkybių pagrindu teismo išvados, jog bendrijos nariams buvo eliminuota galimybė įvertinti duomenis apie tikrąją butų statybos kainą, o ieškovai sandorių dalį dėl konkrečios buto statybos skolos dydžio perkėlimo sudarė nesąžiningų veiksmų įtakoje, pripažintinos pagrįstomis. Šias aplinkybes byloje iš esmės patvirtino ir paties atsakovo gyvenamojo namo statybos bendrijos „Šatrija“ atstovas, nurodydamas, kad su ieškiniu sutinka (t. 3, b. l. 70). Byloje buvo atlikta statybinės vertės nustatymo ekspertizė, kuria nustatytos ieškovams priklausančio buto, esančio ( - ), pastatymo sąnaudos (t. 2, b. l. 85-87), pateikta pažyma dėl A. U. įneštų į GNSB „Šatrija“ sąskaitą lėšų indeksavimo pagal statybos pabrangimo koeficientą (t. 1, b. l. 10). Šie duomenys buvo esminiai, kurių pagrindu pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog ieškovams buvo nepagrįstai perkelta per didelė skola, ir nustatė šios nepagrįstos skolos dydį. Duomenys, kuriais vadovavosi teismas, nuginčyti nebuvo, todėl laikytina, kad teismas išvadas pagrindė tinkamais įrodymais ir objektyviu šių įrodymų vertinimu.

16Apeliaciniame skunde nurodoma, jog ieškovo A. U. 1991-1996 m. sumokėtos gyvenamojo namo statybos bendrijai „Šatrija“ lėšos negalėjo būti indeksuojamos, kadangi nei Vyriausybės 1993-12-23 nutarimas Nr. 1299, nei GNSB „Šatrija“ įstatai, nei pavyzdiniai įstatai nereglamentuoja pajaus indeksavimo kitais atvejais, išskyrus tuos, kai reikia apskaičiuoti grąžinamo pajaus dydį iš bendrijos pašalintam (išstojančiam) nariui. Įvertinant šiuos apeliacinio skundo motyvus, svarbu atsižvelgti į tai, jog pirmosios instancijos teismas siekė nustatyti, ar bendra ieškovams atsiradusios prievolės apmokėti už įsigyjamą butą vertė atitiko šio buto pastatymo sąnaudas, t. y. ar bendra ieškovo sumokėtų gyvenamojo namo statybos bendrijai „Šatrija“ lėšų ir perkeltos skolos suma atitiko sąnaudas. Ieškovo sumokėtų lėšų paskirtis – apmokėti dalį buto statybos kainos, todėl šių lėšų, tiesiogiai susijusių su statybos objektu, indeksavimas pagal statybos pabrangimo koeficientus yra objektyviai pagrįstas. Taikomas indeksavimas yra priemonė nustatyti tikrąją anksčiau sumokėtų lėšų vertę statomo objekto atžvilgiu. Neindeksavus šių lėšų, jų vertė būtų nepagrįstai sumažinta.

17Bylos duomenimis nustatyta, jog 1998 m. gruodžio 8 d. tarp ieškovo A. U. ir GNSB „Šatrija“ buvo sudaryta skolos perkėlimo sutartis. Vienas iš esminių šios sutarties elementų – tai perkeliamos skolos dydžio nustatymas. Tačiau byloje nustatytos aplinkybės, jog šioje sutartyje yra ieškovo prierašas, kad būtų perskaičiuota jam tenkanti kredito dalis, tai, kad nebuvo pateikta jokio pagrįsto perkeliamos skolos paskaičiavimo, taip pat duomenys apie apgaulingą bendrijos apskaitos tvarkymą, turto pasisavinimą ir išvaistymą, ir galų gale pačios bendrijos atstovo ieškovų pareikšto ieškinio pripažinimas pagrindžia teismo išvadą, jog dalis skolos yra nepagrįsta, ir sandorio dalis dėl skolos dydžio perkėlimo yra sudaryta nesąžiningų veiksmų įtakoje. Pripažįstant, jog 1998 m. gruodžio 8 d. skolos perkėlimo sutartyje yra nepagrįstai ir neteisėtai nustatyta skolos suma, negalima pripažinti, kad ta pati suma, nurodyta 1999 m. vasario 9 d. tarp ieškovo, GNSB „Šatrija“ ir banko sudarytoje skolos perkėlimo sutartyje, jau yra teisėta ir pagrįsta. Byloje nebuvo pateikta jokių duomenų, galinčių įrodyti ieškovams perkeltos skolos dydžio pagrįstumą. Nors nenustatyta banko nesąžiningo veikimo sudarant 1999 m. vasario 9 d. sutartį, tačiau pripažįstant šioje sutartyje numatytą ieškovams perkeltos skolos dydį pagrįstu būtų be pagrindo eliminuojamos byloje nustatytos aplinkybės, patvirtinančios šios skolos dalies nepagrįstumą, ir be jokio pagrindo tiesiogiai įteisinama tai, kas buvo nustatyta esant neteisėtu, kitaip tariant, pažeidžiamas bendras principas, jog iš neteisėto negali atsirasti teisėta.

18Kita vertus, ginant ieškovų turtinius interesus ir sumažinus jiems perkeltos skolos dydį, negali būti pažeidžiamos sąžiningos šalies – atsakovo AB DnB NORD bankas teisės. Šiuo aspektu pirmosios instancijos teismas, panaikindamas ginčijamus sandorius dalyje dėl 24614,53 Lt skolos perkėlimo ieškovams, pagrįstai atnaujino pradinio skolininko GNSB „Šatrija“ prievoles kreditoriui AB DnB NORD bankas šioje skolos dalyje. Tokiu būdu banko, esančio kreditoriumi pagal kreditavimo sutartį, teisės nėra pažeidžiamos, grąžintina suteikto kredito suma išlieka nepakitusi. Kadangi pradinis skolininkas pagal kredito sutartį buvo GNSB „Šatrija“, todėl prievolės atnaujinimas šiam skolininkui pripažintinas teisėtu.

19Nurodytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas atliko išsamų bylos nagrinėjimą, teismo išvados yra pagrįstos objektyviu įrodymų vertinimu, materialinės teisės normų pažeidimų, netinkamai jas taikant ar aiškinant, nenustatyta.

20Civilinio proceso teisės normos, reglamentuojančios proceso atnaujinimą, nustato, jog teismas, pakartotinai išnagrinėjęs bylą, priima vieną iš numatytų procesinių sprendimų: 1) prašymą dėl teismo sprendimo (nutarties) pakeitimo arba panaikinimo atmeta; 2) teismo sprendimą ar nutartį pakeičia; 3) panaikina teismo sprendimą (nutartį) ir priima naują sprendimą (nutartį) (LR CPK 371 str. 1 d.). Iš Raseinių rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 31 d. sprendimo turinio nustatyta, jog teismas, pakartotinai išnagrinėjęs bylą, priėmė sprendimą, visiškai skirtingą Šiaulių apygardos teismo 2004 m. rugsėjo 14 d. sprendimui, kuriuo ši byla buvo išspręsta anksčiau. Todėl pripažintina, kad Raseinių rajono apylinkės teismas pasinaudojo LR CPK 371 str. 1 d. 3 p. numatyta teise – panaikino ankstesnįjį teismo sprendimą ir priėmė naują sprendimą. Šiuo atveju Raseinių rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 31 d. sprendimo rezoliucinė dalis papildytina, nurodant, jog Šiaulių apygardos teismo 2004 m. rugsėjo 14 d. sprendimas panaikinamas.

21Atsižvelgiant į Raseinių rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 31 d. sprendimu patenkintą ieškovų reikalavimų dalį, nustatyta, jog teismas patenkino tik dalį šių reikalavimų, todėl sprendimo rezoliucinė dalis pakeistina, nurodant, kad ieškinys tenkinamas iš dalies, o ieškovų reikalavimas dėl 9175 Lt grąžintos paskolos ir 3445,73 Lt sumokėtų palūkanų įtraukimo į skolos perkėlimo sutarties dalį, kuri pripažintina negaliojančia, atmestinas.

22Apeliacinio skundo motyvai, jog ieškovai naujus reikalavimus galėjo reikšti tik pareikšdami naują ieškinį bendra tvarka, pripažintini nepagrįstais, kadangi civilinio proceso normos suteikia ieškovams teisę pakeisti ieškinio dalyką (LR CPK 141 str. 1 d.), šia teise ieškovai pagrįstai naudojosi.

23Įvertinus ieškinio reikalavimus ir jų pobūdį, laikytina, jog teismo sprendimu buvo patenkinti iš esmės visi ieškovų reikalavimai, todėl bylinėjimosi išlaidų priteisimas ieškovams iš priešingos šalies pripažintinas pagrįstu. Tačiau atsižvelgiant į tai, jog ieškinys buvo pareikštas dviems atsakovams – ne tik AB DnB NORD bankas, bet ir gyvenamojo namo statybos bendrijai „Šatrija“, be to, būtent dėl pastarosios bendrijos veiklos iš esmės buvo kildinami ieškinio reikalavimai, todėl teisėjų kolegija mano, kad bylinėjimosi išlaidų priteisimas iš abiejų atsakovų, o ne iš vieno, labiau atitiktų bylos aplinkybes ir teisingumo kriterijus. Pirmosios instancijos teismo priteistų bylinėjimosi išlaidų tvarka pakeistina, šias išlaidas lygiomis dalimis priteisiant iš atsakovų AB DnB NORD bankas ir gyvenamojo namo statybos bendrijos „Šatrija“.

24Apeliacinį skundą patenkinus iš dalies, šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinėje instancijoje priteistinos kiekvienai apeliacinio proceso šaliai iš priešingos šalies po 50 procentų, o valstybei iš abiejų šalių lygiomis dalimis priteistinos 11,80 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 88 str. 1 d., 93 str. 1 d.).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 3 p.,

Nutarė

26Raseinių rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 31 d. sprendimą pakeisti.

27Sprendimo rezoliucinės dalies pirmąjį sakinį išdėstyti taip: „Ieškinį tenkinti iš dalies“.

28Papildyti sprendimo rezoliucinę dalį sakiniu: „Šiaulių apygardos teismo 2004 m. rugsėjo 14 d. sprendimą panaikinti“.

29Papildyti sprendimo rezoliucinę dalį sakiniu: „Likusius ieškinio reikalavimus atmesti“.

30Pakeisti bylinėjimosi išlaidų priteisimo tvarką, nurodant: priteisti 2715 Lt iš atsakovo AB DnB NORD bankas ir 2715 Lt iš atsakovo GNSB „Šatrija“ ieškovams A. U. ir V. U. bylinėjimosi išlaidų; priteisti 1454,20 Lt iš atsakovo AB DnB NORD bankas ir 1454,20 Lt iš atsakovo GNSB „Šatrija“ uždarajai akcinei bendrovei „Ekspertika“; priteisti 101,75 Lt iš atsakovo AB DnB NORD bankas ir 101,75 Lt iš atsakovo GNSB „Šatrija“ valstybei išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

31Likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą.

32Priteisti solidariai iš ieškovų A. U. ir V. U. atsakovui AB DnB NORD bankas 841,22 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje.

33Priteisti iš atsakovo AB DnB NORD bankas ieškovams A. U. ir V. U. 1100 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje.

34Priteisti solidariai iš ieškovų A. U. ir V. U. valstybei 5,90 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje.

35Priteisti iš atsakovo AB DnB NORD bankas valstybei 5,90 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovai A. U. ir V. U. kreipėsi į Raseinių rajono apylinkės teismą... 5. Raseinių rajono apylinkės teismas 2008 m. kovo 31 d. sprendimu ieškinį... 6. Sprendime teismas nurodė, kad iš 1996-12-31 Raseinių rajono savivaldybės... 7. Bendrijai netikslingai panaudojus kreditą, piniginės prievolės, kurios nėra... 8. Panaikinus ginčijamus sandorius dalyje dėl 24614,53 litų skolos perkėlimo... 9. Civilinę bylą dalyje dėl pripažinimo negaliojančiomis: 1998-12-08 skolos... 10. Apeliaciniu skundu atsakovas AB DnB NORD bankas prašo panaikinti Raseinių... 11. Atnaujinus bylos nagrinėjimą, teismas bylą nagrinėja pakartotinai, tačiau... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovai A. U. ir V. U. prašo apeliacinį... 13. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 14. Ieškovų pareikšto ieškinio esminis reikalavimas – pripažinti... 15. Ieškovams skoliniai įsipareigojimai atsirado skolos perkėlimo sutarčių... 16. Apeliaciniame skunde nurodoma, jog ieškovo A. U. 1991-1996 m. sumokėtos... 17. Bylos duomenimis nustatyta, jog 1998 m. gruodžio 8 d. tarp ieškovo A. U. ir... 18. Kita vertus, ginant ieškovų turtinius interesus ir sumažinus jiems perkeltos... 19. Nurodytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios... 20. Civilinio proceso teisės normos, reglamentuojančios proceso atnaujinimą,... 21. Atsižvelgiant į Raseinių rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 31 d.... 22. Apeliacinio skundo motyvai, jog ieškovai naujus reikalavimus galėjo reikšti... 23. Įvertinus ieškinio reikalavimus ir jų pobūdį, laikytina, jog teismo... 24. Apeliacinį skundą patenkinus iš dalies, šalių turėtos bylinėjimosi... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Raseinių rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 31 d. sprendimą pakeisti.... 27. Sprendimo rezoliucinės dalies pirmąjį sakinį išdėstyti taip: „Ieškinį... 28. Papildyti sprendimo rezoliucinę dalį sakiniu: „Šiaulių apygardos teismo... 29. Papildyti sprendimo rezoliucinę dalį sakiniu: „Likusius ieškinio... 30. Pakeisti bylinėjimosi išlaidų priteisimo tvarką, nurodant: priteisti 2715... 31. Likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 32. Priteisti solidariai iš ieškovų A. U. ir V. U. atsakovui AB DnB NORD bankas... 33. Priteisti iš atsakovo AB DnB NORD bankas ieškovams A. U. ir V. U. 1100 Lt... 34. Priteisti solidariai iš ieškovų A. U. ir V. U. valstybei 5,90 Lt išlaidų,... 35. Priteisti iš atsakovo AB DnB NORD bankas valstybei 5,90 Lt išlaidų,...