Byla 2A-135-450/2013
Dėl skolos, palūkanų, nuostolių priteisimo, išnagrinėjo šalių prašymą patvirtinti taikos sutartį. Teisėjų kolegija išnagrinėjusi civilinę bylą

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Henricho Jaglinskio, Astos Radzevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Zitos Smirnovienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka nagrinėjant atsakovo V. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 23 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo „Swedbank lizingas“, UAB ieškinį atsakovui V. S., tretieji asmenys BUAB „Litauto Logistika“, administratorius UAB „Elmeda“, UAB „Ivetra ir Ko“ dėl skolos, palūkanų, nuostolių priteisimo, išnagrinėjo šalių prašymą patvirtinti taikos sutartį. Teisėjų kolegija išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4Ieškovas „Swedbank lizingas“, UAB prašė priteisti iš atsakovo V. S., kaip laiduotojo pagal Laidavimo sutartį, 3018,93 Lt nesumokėtas įmokas pagal lizingo sutartis, 85 834,62 Lt nuostolį dėl turto pardavimo, 7332,95 Lt papildomas išlaidas, 13 879,32 Lt įmokų palūkanų po sutarčių nutraukimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovas prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

6II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas ieškovo ieškinį patenkino ir priteisė iš atsakovo V. S. 3018,93 Lt nesumokėtas įmokas pagal lizingo sutartis, 85 834,62 Lt nuostolį dėl turto pardavimo, 7332,95 Lt papildomas išlaidas, 13 879,32 Lt įmokų palūkanų po sutarčių nutraukimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 3201 Lt bylinėjimosi išlaidas.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Apeliantas V. S. pateikė apeliacinį skundą ir prašė apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą - atmesti ieškovo ieškinį.

10Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2012-05-23 sprendimą palikti nepakeistą.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, šalys pateikė prašymą patvirtinti ieškovo „Swedbank lizingas“, UAB ir atsakovo V. S. pasirašytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti.

13Prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkintinas, nes šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, bei nepažeidžia dalyvaujančių byloje asmenų teisių ir teisėtų interesų. Civilinė byla nutraukiama (LR CK 6.983 str., 6.985 str., CPK 42 str., 293 str. 1 d. 5 p.). Šalims žinoma, kad sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus, bei bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Taikos sutarties patvirtinimas ir bylos nutraukimas sudaro teisinį pagrindą panaikinti pirmosios instancijos teismo 2012-05-23 sprendimą.

14Ieškovas „Swedbank lizingas“, UAB yra sumokėjęs šioje byloje žyminį mokestį 3201 Lt sumai (b. l. 4, t. 1). Atsakovas V. S. sumokėjo 975 Lt žyminio mokesčio (b. l. 80, t. 2) už apeliacinį skundą. Sudarius taikos sutartį, ieškovui grąžintina 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio šioje byloje (CPK 87 str. 2 d.), tuo tarpu apeliantui 100 procentų sumokėto žyminio mokesčio už apeliacinio skundo pateikimą (CPK 87 str. 2 d.).

15Šalys Taikos sutarties 1.8 p. susitarė ir prašė panaikinti atsakovo V. S. turtui taikytas laikinas apsaugos priemones, turto areštą, įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl Sutarties patvirtinimo. Prašymas tenkintinas. 2011-11-18 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartimi pritaikytos laikinos apsaugos priemonės atsakovo V. S. turtui, areštuojant jo nekilnojamą ir kilnojamą turtą, esantį pas jį ar trečiuosius asmenis, jo nepakakus pinigines lėšas 110 065,82 Lt. sumai, naikintinos (CPK 149 str.).

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 2 d., 149 str., 151 str., 293 str. 5 p., 294 str., 326 str. 1 d. 5 p., teisėjų kolegija

Nutarė

17I. Panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 23 d. sprendimą.

18II. Patvirtinti tarp ieškovo „Swedbank lizingas“, UAB ( - ) ir atsakovo V. S. ( - ) sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

191.1. Atsakovas pripažįsta, jog Ieškovas turi teisę reikalauti iš Atsakovo sumokėti 110 065,82 Lt sumą, sudarančią 3 018,93 Lt nesumokėtus mokėjimus, 85 834,62 Lt dydžio nuostolį iš turto pardavimo, 7 332,95 Lt papildomas išlaidas, 13 879, 32 Lt palūkanų įmokas po lizingo sutarčių nutraukimo.

201.2. Šalys susitaria ginčą civilinėje byloje Nr. 2A-135-450/2013 išspręsti Atsakovui sumokant 65 000,00 Lt sumą, sudarančią 3 018,93 Lt nesumokėtų mokėjimų bei 61 981.07 Lt dydžio nuostolį iš turto pardavimo (toliau taip pat vadinama „Skola“) žemiau nurodyta tvarka ir terminais:

211.2.1. Atsakovas patvirtina, kad iki Sutarties pasirašymo sumokėjo Ieškovui 5 000,00 Lt sumą Skolos dengimui bei 25 proc. žyminio mokesčio sumą, sudarančią 800,00 Lt.

221.2.2. Skolos sumą, sudarančią 25 000,00 Lt, Atsakovas įsipareigoja sumokėti į Ieškovo Sutarties 1.3 punkte nurodytą sąskaitą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta Sutartis, įsiteisėjimo dienos.

231.2.3. Likusią Skolos sumą, sudarančią 35 000,00 Lt, Atsakovas įsipareigoja sumokėti per 12 mėnesių nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta Sutartis, įsiteisėjimo dienos, t.y. 11 mėnesių mokant Ieškovui po 2 916,00 Lt, o 12-ąjį mėnesį sumokant Ieškovui 2 924,00 Lt, į Ieškovo Sutarties 1.3 punkte nurodytą sąskaitą. Pirmos įmokos mokėjimo terminas yra pradedamas skaičiuoti nuo sekančio mėnesio po teismo nutarties, kuria patvirtinama Sutartis, įsiteisėjimo dienos.

241.3. Visi mokėjimai, nurodyti Sutarties 1.2 punkte turi būti mokami į Ieškovo sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB. Mokėjimai turi būti atliekami iki einamojo mėnesio 30 dienos arba paskutiniosios mėnesio dienos, jei mėnesis turi mažiau nei 30 dienų.

251.4. Šalys susitaria, kad Atsakovui sumokėjus Sutarties 1.2 punkte nurodytas sumas Sutartyje nurodytais terminais ir tvarka, Ieškovas neturės pretenzijų ir nereikš reikalavimų sumokėti likusios Sutarties 1.1 punkte nurodytos sumos dalies, t.y. 45 065,82 Lt, sudarančios 23 853,55 Lt dydžio nuostolį turto pardavimo, 13 879,32 Lt palūkanų įmokas po lizingo sutarčių nutraukimo ir 7 332,95 Lt papildomų išlaidų. Taip pat Ieškovas neturės pretenzijų ir nereikš reikalavimų Atsakovui atlyginti 5 % (penkis procentus) metinių palūkanų bei likusią žyminio mokesčio dalį, sudarančią 2 401,00 Lt. Jei Atsakovas nevykdys ar netinkamai vykdys Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, t.y. einamąjį mėnesį mokėtinos įmokos pagal Sutartį nesumokės per 10 kalendorinių dienų nuo Sutartyje nustatyto termino, tai Ieškovas turės teisę Sutarties pagrindu reikalauti sumokėti visą Sutarties 1.1 punkte nurodytą sumą.

261.5. Šalys susitaria, kad už Sutarties 1.2.3 punkte nurodytos sumos išdėstymą per 12 mėnesių, Atsakovas įsipareigoja Ieškovui mokėti 5 (penkių) proc. dydžio fiksuotas metines palūkanas. Palūkanų mokėjimo diena – kiekvieno kalendorinio mėnesio 30 (trisdešimta) diena (arba paskutinė mėnesio diena, jei mėnuo neturi 30 kalendorinių dienų). Metinės palūkanos skaičiuojamos nuo negrąžintos Sutarties 1.2.3 punkte nurodytos sumos dalies, laikant, kad metuose yra 360 dienų, o mėnesyje 30 kalendorinių dienų skaičius. Palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo teismo nutarties, patvirtinančios Sutartį, įsiteisėjimo dienos, ir skaičiuojamos iki Sutarties 1.2.3 punkte nurodytos sumos grąžinimo Ieškovui dienos. Tuo atveju, jei Atsakovas netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir Ieškovas įgyja teisę reikalauti sumokėti visą Sutarties 1.1 punkte nurodytą sumą, mokėtinos palūkanos skaičiuojamos nuo nesumokėtos Sutarties 1.1 punkte nurodytos sumos dalies.

271.6. Atsakovas, raštu įspėjęs Ieškovą prieš 5 darbo dienas, turi teisę sumokėti Sutarties 1.2.3 punkte nurodytą sumą anksčiau sutarto termino. Atsakovui sumokėjus įmokas anksčiau termino, jis neprivalo mokėti likusių Sutarties 1.5 punkte aptartų palūkanų už anksčiau termino sumokėtas įmokas. Taip pat už Sutarties 1.2.3 punkte nurodytos sumos grąžinimą anksčiau sutarto termino priešlaikinio grąžinimo mokestis netaikomas.

281.7. Atsakovas įsipareigoja atlyginti visas valstybės patirtas išlaidas, susijusias su šios civilinės bylos nagrinėjimu (CPK 88 str. – pašto išlaidos ir kt.).

291.8. Šalys susitaria, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme civilinėje byloje Nr. 2-1439-466/2012 2011 m. lapkričio 18 d. pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl Sutarties patvirtinimo yra panaikinamos. Atsakovas neatšaukiamai pareiškia, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šioje civilinėje byloje bei kitų Ieškovo, Ieškovo pasirinkto antstolio veiksmų ir/arba neveikimo, Atsakovas, su juo susiję ir/arba kontroliuojami asmenys, iki Sutarties pasirašymo nepatyrė jokių nuostolių, bei nereikalauja ir nereikalaus ateityje jų atlyginimo.

301.9. Šalys susitaria, kad neturi pretenzijų viena kitai dėl civilinėje byloje Nr. 2A-135-450/2013 patirtų bylinėjimosi išlaidų tiek pirmosios instancijos teisme, tiek apeliacinės instancijos teisme). Taip pat Šalys atsisako nuo bet kokių pretenzijų, neaptartų Sutartyje, taip pat nuo pretenzijų dėl kitų, Sutartyje neaptartų, su civiline byla susijusių išlaidų apmokėjimo. 2. Baigiamosios nuostatos 2.1. Šalys įsipareigoja bendradarbiauti ir dėti visas pastangas, kad pavyktų tinkamai ir laiku įgyvendinti Sutartį.

312.2. Šalys pareiškia, kad Sutarties sudarymas atitinka teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijus bei šalių interesus ir teisėtus lūkesčius. Šalys patvirtina, kad atsisako viena kitos atžvilgiu bet kokių pretenzijų, susijusių su civiline byla Nr. 2A-135-450/2013, išskyrus reikalavimus vykdyti Sutartį.

32III. Nutraukti civilinę bylą Nr. 2A-135-450/2013 pagal ieškovo „Swedbank lizingas“, UAB ieškinį atsakovui V. S., tretieji asmenys BUAB „Litauto Logistika“, administratorius UAB „Elmeda“, UAB „Ivetra ir Ko“ dėl skolos, palūkanų, nuostolių priteisimo.

33Grąžinti ieškovui „Swedbank lizingas“, UAB ( - ) 2400,75 Lt (du tūkstančius keturis šimtus litų 75 centus) sumokėto žyminio mokesčio, pavedant nutarties vykdymą šioje dalyje Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

34Grąžinti atsakovui V. S. ( - ) 975 Lt (devynis šimtus septyniasdešimt penkis litus) sumokėto žyminio mokesčio, pavedant nutarties vykdymą šioje dalyje Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

35Panaikinti 2011-11-18 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartimi pritaikytas laikinas apsaugos priemones atsakovo V. S. ( - ) areštą jo nekilnojamo ir kilnojamo turto, esančio pas jį ar trečiuosius asmenis, jo nesant piniginėms lėšoms, esančioms pas atsakovą ar trečiuosius asmenis 110 065,82 Lt. sumai.

36Nutarčiai įsiteisėjus jos dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo išsiųsti vykdyti Turto areštų aktų registrui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka nagrinėjant atsakovo V. S.... 3. I.Ginčo esmė... 4. Ieškovas „Swedbank lizingas“, UAB prašė priteisti iš atsakovo V. S.,... 5. Atsakovas prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.... 6. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas ieškovo ieškinį patenkino ir priteisė... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 9. Apeliantas V. S. pateikė apeliacinį skundą ir prašė apeliaciniame skunde... 10. Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė Vilniaus m. 1 apylinkės... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, šalys pateikė prašymą... 13. Prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkintinas, nes šalių sudaryta taikos... 14. Ieškovas „Swedbank lizingas“, UAB yra sumokėjęs šioje byloje žyminį... 15. Šalys Taikos sutarties 1.8 p. susitarė ir prašė panaikinti atsakovo V. S.... 16. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 2 d., 149 str., 151 str., 293... 17. I. Panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 23 d.... 18. II. Patvirtinti tarp ieškovo „Swedbank lizingas“, UAB ( - ) ir atsakovo V.... 19. 1.1. Atsakovas pripažįsta, jog Ieškovas turi teisę reikalauti iš Atsakovo... 20. 1.2. Šalys susitaria ginčą civilinėje byloje Nr. 2A-135-450/2013... 21. 1.2.1. Atsakovas patvirtina, kad iki Sutarties pasirašymo sumokėjo Ieškovui... 22. 1.2.2. Skolos sumą, sudarančią 25 000,00 Lt, Atsakovas įsipareigoja... 23. 1.2.3. Likusią Skolos sumą, sudarančią 35 000,00 Lt, Atsakovas... 24. 1.3. Visi mokėjimai, nurodyti Sutarties 1.2 punkte turi būti mokami į... 25. 1.4. Šalys susitaria, kad Atsakovui sumokėjus Sutarties 1.2 punkte nurodytas... 26. 1.5. Šalys susitaria, kad už Sutarties 1.2.3 punkte nurodytos sumos... 27. 1.6. Atsakovas, raštu įspėjęs Ieškovą prieš 5 darbo dienas, turi teisę... 28. 1.7. Atsakovas įsipareigoja atlyginti visas valstybės patirtas išlaidas,... 29. 1.8. Šalys susitaria, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme civilinėje... 30. 1.9. Šalys susitaria, kad neturi pretenzijų viena kitai dėl civilinėje... 31. 2.2. Šalys pareiškia, kad Sutarties sudarymas atitinka teisingumo,... 32. III. Nutraukti civilinę bylą Nr. 2A-135-450/2013 pagal ieškovo „Swedbank... 33. Grąžinti ieškovui „Swedbank lizingas“, UAB ( - ) 2400,75 Lt (du... 34. Grąžinti atsakovui V. S. ( - ) 975 Lt (devynis šimtus septyniasdešimt... 35. Panaikinti 2011-11-18 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartimi pritaikytas... 36. Nutarčiai įsiteisėjus jos dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių...