Byla e2-396-514/2016
Dėl skolos priteisimo

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aušra Volskytė rašytinio proceso būdu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „( - )“ ieškinį atsakovui UAB „( - )“ dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 781,06 Eur skolos už parduotas prekes pagal sutartį, 59,60 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas, nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, priimti sprendimą už akių. Nurodė, kad ieškovas su atsakovu 2013-03-26 sudarė Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 14-45 (toliau – sutartis), kurios pagrindu ieškovas įsipareigojo pateikti prekes atsakovui pagal sutartyje numatytas kainas, o pirkėjas (atsakovas) už pateiktas prekes pagal išrašytas PVM sąskaitas-faktūras privalėjo atsiskaityti per 30 kalendorinių dienų po sąskaitos-faktūros išrašymo dienos. Ieškovas, vykdydamas sutartį, pateikė atsakovui prekes, už jas, kaip numatyta sutarties III skyriaus 2 punkte, išrašė PVM sąskaitas-faktūras: 2014-12-05 ZKR Nr. 002663 615,81 Eur sumai ir 2014-12-12 ZKR Nr. 002668 161 Eur sumai. Atsakovas pažeidė sutarties III skyriaus 3 punkto reikalavimus, sąskaitų-faktūrų neapmokėjo. Pagal sutarties V skyriaus 1 punktą, laiku nesumokėjus už prekes, skaičiuojami 0,02 proc. delspinigiai už kiekvieną pradelstą apmokėti dieną, skaičiuojant nuo pradelstos sumokėti sumos. Ieškovas, siekdamas išsireikalauti įsiskolinimą (781,06 Eur), 2015-07-01 išsiuntė atsakovui Pretenziją dėl įsiskolinimo apmokėjimo, tačiau atsakovas skolos iki šiol neapmokėjo. Pagal 2014-12-05 PVM sąskaitą-faktūrą ZKR Nr. 002663, kurią atsakovas turėjo apmokėti iki 2015-01-04 615,81 Eur sumą, susidarė 47,17 Eur delspiningių, o pagal 2014-12-12 ZKR Nr. 002668, kurią atsakovas turėjo apmokėti iki 2015-01-11 161,025 Eur sumą, susidarė 12,43 Eur delspinigių. Iš atsakovo ieškovo naudai turi būti priteista bendra 781,06 Eur suma ir už praleistą terminą apmokėti sąskaitas-faktūras 59,60 Eur delspinigių suma, iš viso 840,66 Eur.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka (CPK 123 str. 2 d.). Tinkamai apie iškeltą bylą informuotas atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad 2013-03-26 tarp šalių buvo sudaryta Pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 14-45 (toliau – sutartis), pagal kurią pardavėjas (toliau – ieškovas) įsipareigojo pateikti sutarties I skyriaus 2 punkte numatytas prekes (toliau – prekės) ir perduoti jas pirkėjui (toliau – atsakovas) nuosavybės teise, o atsakovas įsipareigojo priimti prekes ir sumokėti už jas sutartyje numatytą kainą; šalys susitarė, kad parduodamų prekių pavadinimas, asortimentas ir kaina nurodytos sutarties priede Nr. 1, o nuosavybės teisė į prekes atsakovui pereina nuo prekių perdavimo momento, kuris sutampa su prekių pakrovimu (sutarties I skyriaus 1, 2, 3 p.). Taip pat šalys susitarė, kad ieškovui perdavus prekes atsakovui kartu su preke arba per penkias darbo dienas arba mėnesio paskutinę dieną turi būti pateikta PVM sąskaita-faktūra, tinkamu sąskaitos-faktūros pateikimu laikomas jos išsiuntimas per nurodytą terminą į atsakovo buveinę registruotu laišku arba tiesioginis jos pristatymas į atsakovo buveinę; atsakovas privalo sumokėti visą prekių kainą sumokant per 30 kalendorinių dienų po kiekvienos sąskaitos-faktūros išrašymo dienos, neviršijant 1448,10 Eur (5000 Lt) kreditinio įsiskolinimo limito, o neatsiskaičius per 30 kalendorinių dienų pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą, privalo mokėti ieškovui mokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą sumokėti dieną, skaičiuojant nuo pradelstos sumokėti sumos (sutarties III skyriaus 2, 3, IV skyriaus 1 p.). Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, jog sutarties pagrindu ieškovas pardavė atsakovui prekes, numatytas sutarties priede Nr. 1, atsakovui apmokėjimui išrašė bei įteikė dvi PVM sąskaitas – faktūras: 2014-12-05 ZKR Nr. 002663 (615,81 Eur (2126,26 Lt) sumai), 2014-12-12 ZKR Nr. 002668 (165,25 Eur (570,58 Lt) sumai). Ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai (2015-07-01 pretenzija atsakovui dėl įsiskolinimo apmokėjimo, 2015-07-09 pažyma) patvirtina atsakovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir 781,06 Eur įsiskolinimą ieškovui.

6Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis pripažįstama, kad tarp šalių sudarytos sutarties pagrindu susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai (CK 6.1 – 6.4 str.). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (CK 6.38 straipsnis). CK 6.59 str. nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. CK 6.256 str. 1 d. įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovas savo sudaryta sutartimi prisiimtą prievolę įvykdė – perdavė sutartyje numatytas prekes, už parduotas prekes išrašė ir pateikė atsakovui PVM sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovas savo prievolės atsiskaityti ieškovui už įsigytas prekes neįvykdė, todėl laikytina, kad atsakovas, nevykdydamas sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir neatsiskaitydamas su ieškovu, pažeidė sutartimi prisiimtą prievolę, atsiradusią jam tarp šalių sudarytos sutarties pagrindu. Įrodymų, jog ieškovas savo įsipareigojimus vykdė netinkamai ar kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškovu pagal sutartį bei PVM sąskaitas-faktūras, byloje nėra, iš pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad iki ieškinio pateikimo teismui dienos atsakovo skola ieškovui sudaro 781,06 Eur, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 781,06 Eur prievolei įvykdyti.

7Šalis, pažeidusi sutartinę prievolę, privalo sumokėti delspinigius (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas sutartimi įsipareigojo neatsiskaičius nustatytu terminu ieškovui už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną mokėti 0,02 procento dydžio delspinigius nuo pradelstos sumokėti sumos (sutarties IV skyriaus 1 p.). Pagal pateiktą delspinigių paskaičiavimą, ieškovo paskaičiuoti delspinigiai sudaro 59,60 Eur. Kadangi atsakovo sutartiniai įsipareigojimai ieškovo atžvilgiu nėra įvykdyti, o šalys sutartyje susitarė dėl šių netesybų mokėjimo sutarties pažeidimo atveju (CK 6.258 str.), ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 59,60 Eur dydžio delspinigius yra pagrįstas ir tenkintinas.

8Kadangi atsakovas vengia įvykdyti piniginę prievolę, iš atsakovo ieškovui priteistinos

96 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

10Iš atsakovo ieškovui taip pat priteistinos ieškovo turėtos 229,27 Eur bylinėjimosi išlaidos: 19 Eur žyminio mokesčio ir 210,27 Eur advokato pagalbos išlaidų (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 262 str. 2 d., 285-286 str.,

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti iš UAB „( - )“ 781,06 Eur (septynis šimtus aštuoniasdešimt vieną eurą 6 ct) prievolei įvykdyti, 59,60 Eur (penkiasdešimt devynis eurus 60 ct) delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2015-01-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 229,27 Eur (du šimtus dvidešimt devynis eurus 27 ct) bylinėjimosi išlaidų UAB „( - )“.

14Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per

1520 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Plungės rajono apylinkės teismui

16pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai