Byla 2A-844-253/2012
Dėl statybos darbų kainos sumažinimo ir žalos atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Albinos Pupeikienės, kolegijos teisėjų Audriaus Saulėno, Broniaus Valiaus, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo (apelianto) V. E. apeliacinį skundą dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2011-12-30 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo V. E. ieškinį atsakovei UAB „RMR ir ko“, tretiesiems asmenims Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, S. T., V. M., O. Š., M. K., G. P., P. B. dėl statybos darbų kainos sumažinimo ir žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas ieškiniu teismo prašė iš atsakovės priteisti 11 719,83 Lt, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2009-05-11 rangos darbų sutartimi Nr. RMR 066 atsakovė įsipareigojo kokybiškai atlikti gyvenamojo namo, esančio ( - ), stogo renovacijos darbus. Ieškovas, grįžęs iš užsienio, pastebėjo, kad stogo renovacijos darbai atlikti nekokybiškai ir kreipėsi į atsakovę, prašydamas ištaisyti netinkamai ir nekokybiškai atliktus darbus, tačiau šie trūkumai neištaisyti. 2010-08-17 ieškovas kreipėsi į atsakovę su pretenzija dėl nekokybiškų darbų atlikimo ir esamos situacijos sureguliavimo, tačiau atsakymo į pretenziją negavo. 2011-11-03 ieškovas atsakovę informavo, kad renovacijos darbai atlikti pažeidžiant rangos sutartį ir renovuojamų statinių reikalavimus, todėl dalies atliktų darbų trūkumų ištaisyti neįmanoma, todėl tikslinga sumažinti darbų apmokėjimo kainą. Kitus nekokybiškai atliktus darbus ir trūkumus ieškovas prašė pašalinti, tačiau atsakovė jų iki šiol nepašalino. Už netinkamai atliktus darbus atsakovė turi atlyginti 7 719,83 Lt ir statybos darbų kainą turi būti sumažinta 4 000 Lt, todėl prašo iš atsakovo priteisti 11 719,83 Lt.

3Kretingos rajono apylinkės teismas 2011-12-30 sprendimu ieškovo ieškinį atmetė kaip neįrodytą. Ieškovas savo reikalavimus įrodinėjo antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu ir foto lentelėmis bei stogo remonto lokaline sąmata, kurių teismas nevertino kaip įrodymų, kurie pagrindžia jo reikalavimus, nes, teismo vertinimu, statybos darbų trūkumai gali būti įrodyti tik eksperto išvada, kadangi šiems klausimams išsiaiškinti reikalingos specialios žinios. Šalims buvo pasiūlyta atlikti atliktų darbų ekspertizę, tačiau šalys atsisakė ją atlikti, o teismas turi teisę rinkti įrodymus tik LR CPK 179 str. 2d. numatytais atvejais, o ginče dėl darbų atlikimo teismas nėra aktyvus ir įrodymų savo iniciatyva nerenka. Kitų įrodymų, patvirtinančių ieškovo aplinkybes, ieškovas nepateikė.

4Apeliaciniu skundu ieškovas V. E. prašo panaikinti Kretingos rajono apylinkės teismo 2011-12-30 sprendimą ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo arba priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Apeliantas nurodo, kad teismas visiškai neištyrė byloje esančių įrodymų: nuotraukų, faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo. Nurodo, jog atsakovė iš esmės pripažino kai kuriuos išvardytus statybos rangos trūkumus, jų neginčijo, nepateikė tai paneigiančių įrodymų, todėl teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad įrodymų nepakanka. Teismas antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą turėjo vertinti kaip įrodymą, įrodantį ieškovo ieškinyje nurodytas faktines aplinkybes. Nurodo, kad byloje nekyla abejonių, kad atsakovė netinkamai atliko jai pavestus statybos rangos darbus, nes trūkumai yra akivaizdūs netgi asmeniui neturinčiam specialių žinių. Pažymi, kad atsakovei tenka pareiga įrodyti, kad darbus ji atliko pagal sutarties sąlygas, laikydamas nustatytų terminų ir teisės aktų reikalavimų, kad darbai buvo atlikti kokybiškai.

5Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė UAB „RMR ir ko“ teismo prašo ieškovo V. E. apeliacinį skundą atmesti visiškai ir palikti galioti Kretingos rajono apylinkės teismo 2011-12-30 sprendimą. Nurodo, kad ieškovas neturi įstatyminės reikalavimo teisės, kuria remdamasis jis prašo priteisti iš atsakovės 7 719,83 Lt ir 4 000 Lt. Nurodo, kad užsakovas pagal 2009-05-11 rangos sutartį yra ne ieškovas V. E., o ( - ) namo savininkai, savininkų balsų daugumos sprendimo pagrindu veikiantys per jų įgaliotą asmenį G. P.. Rangovė UAB „RMR ir ko“ atliko visus 2009-05-11 rangos darbų sutartimi sutartus stogo remonto darbus pagal sąmatoje numatytas apimtis už 24 000 Lt, visi rangovės atlikti darbai yra priimti užsakovo, pasirašant atliktų darbų aktą Nr. 127, kuris patvirtina atliktų stogo remonto darbų kokybę, pagal kurį užsakovas visiškai atsiskaitė apmokėdamas sutartą sutartyje darbų kainą. Nurodo, kad atliktas paprastasis, o ne kapitalinis stogo remontas. Užsakovas – namo ( - ) gyventojai – 2010-10-03 raštu patvirtino, kad jokių pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės neturi. Pažymi, kad ieškovas po atsakovės atliktų stogo remonto darbų atliko savavališkus namo ( - ) stogo mansardos rekonstrukcijos darbus, jam surašytas Statybos sustabdymo patikrinimo aktas Nr. SSP-30-110617-00021, todėl galimai siekia išvengti atsakomybės už savavališką statybą. Byloje nėra duomenų, kad V. E. būtų mokėjęs už stogo remonto darbus jam priklausančią dalį, be to, jo prašoma jam asmeniškai priteisti suma yra nepagrįstai didelė.

6Apeliacinis skundas netenkintinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.).

8LR CPK 329 str. numatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Byloje ginčas kilo dėl atsakovės atlikto namo, kurio bendrasavininkis yra ieškovas, stogo remonto darbų kokybės.

9Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2009-05-11 tarp atsakovės UAB „RMR ir ko“ ir užsakovo G. P. sudaryta stogo renovacijos darbų rangos sutartis. Iš atsakovės paaiškinimų nustatyta, kad G. P. namo patalpų bendrasavininkių susirinkime įgaliotas atstovauti gyvenamojo namo ( - ), patalpų bendrasavininkius sudarant stogo statybos rangos sutartį. Šią aplinkybę, kad ieškovui žinomas namo gyventojų susirinkimo protokolas, kuriame pavedama sutartį pasirašyti

10G. P., bylos nagrinėjimo metu patvirtino ir atsakovo atstovas (LR CPK 187 str.). Atsakovė nurodo, kad 2009-05-11 rangos darbų sutartyje sutartus darbus atliko visiškai, darbai yra priimti užsakovo pasirašant atliktų darbų aktą, pagal kurį užsakovas visiškai atsiskaitė už atliktus stogo remonto darbus. Nustatyta, kad pagal sutartį už 23 988,16 Lt atsakovės atliktų darbų už 2009 m. rugpjūčio mėnesį aktą Nr. 127 patvirtino ir pasirašė užsakovas G. P..

11LR CK 6.681 str. 1 d. numato, kad statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Rangovas privalo vykdyti statybos darbus pagal normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus ir sutartį (sutarties dokumentus), kurioje nustatyta darbų kaina bei statinio (darbų) kokybės reikalavimai (LR CK 6.684 str. 1 d.). 2009-05-11 rangos sutartimi atsakovė įsipareigojo atlikti visus sąmatoje numatytus darbus laikydamasi esamų normų ir taisyklių, darbus atlikti kokybiškai pagal esamas darbo sąlygas. Nustatyta, kad 2010-18-17 ieškovas atsakovei pateikė pretenziją dėl netinkamai atliktų darbų ir prašė iki 2010-09-10 raštu pateikti atsakymą į pretenziją. 2010-11-03 pretenzija ieškovas atsakovę informavo, kad dalies atliktų darbų ištaisyti neįmanoma, todėl prašė sumažinti darbų apmokėjimo kainą bei gražinti dalį sumokėtos sumos už atliktus darbus, kurių trūkumus reikia nedelsiant pašalinti. Atsakovės atliktų stogo remonto darbų kokybės trūkumus ieškovas įrodinėja 2010-09-23 antstolio A. S. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu bei stogo nuotraukomis. Teisėjų kolegija, įvertinusi šiuos ieškovo pateiktus rašytinius įrodymus, nesutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad šie įrodymai yra pakankami konstatuoti atsakovės atliktų darbų kokybės trūkumus. Byloje pateiktose nuotraukose užfiksuotos stogo būklės fiksavimo data nėra nurodyta. Dalis šiose nuotraukose matomų aplinkybių nefiksuota antstolio atliktame stogo būklės faktinių aplinkybių konstatavimo protokole. Apeliantas nurodo, kad antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokole matomi akivaizdūs atsakovės atliktų darbų trūkumai, tačiau nenurodo, kokius normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus ir sutarties įsipareigojimus pažeidžia apelianto nurodomi atsakovės darbų rezultatai. Šalys neprašė byloje atlikti atsakovės atliktų darbų ekspertizę. Byloje taip pat nustatyta, kad 2011-06-10 ieškovui surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-30-110610-00031 dėl mansardos ( - ), rekonstrukcijos. Pasirašydamas šį dokumentą ieškovas paaiškino, kad pradėjus griūti senoms sutręšusioms laikančioms stogo konstrukcijoms turėjo šalinti galimus neigiamus padarinius. Iš savavališkos statybos akto matyti, kad po to, kai atsakovė atliko ir užsakovas priėmė stogo remonto darbus ieškovas pats keitė stogo būklę, atliko savavališka pripažintos statybos darbus. Esant tokioms aplinkybėms apeliacinio skundo argumentai dėl netinkamo įrodymų vertinimo skundžiamame sprendime atmestini kaip nepagrįsti.

12Apeliantas nurodo, kad teismas neatsižvelgė į tai, kad bylos nagrinėjimo metu atsakovė neginčijo ieškovo nurodomų kokybės trūkumų. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad ieškovas ieškinio reikalavimus kildina iš statybos rangos sutarties ir ieškiniu ieškovas prašo jam iš atsakovės priteisti

137 719,83 Lt darbų trūkumų šalinimo išlaidų ir sumažinti statybos darbų kainą 4 000 Lt suma ir šią sumą priteisi ieškovui. LR CK 6.665 str. 1 d. nurodyta, kad atvejais, kai rangos darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal sutartyje nurodytą paskirtį galimybės (sąlygos), o jeigu paskirtis sutartyje nenurodyta, – pagal normalią paskirtį, tai užsakovas savo pasirinkimu turi teisę, jei įstatymas ar sutartis nenustato ko kita, reikalauti iš rangovo: neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; atitinkamai sumažinti darbų kainą; atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo numatyta rangos sutartyje. Rangos sutartį su atsakove UAB „RMR ir ko“ sudaręs užsakovas – G. P., bylos duomenimis atstovavęs gyvenamojo namo ( - ) bendrasavininkius, sutarties neginčija. Duomenų apie ieškovo už pagal ginčo stogo rangos sutartį atliktus darbus sumokėtas sumas byloje nepateikta. Duomenų, kad ieškovas atstovauja gyvenamojo namo ( - ) bendrasavininkius, byloje nėra. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas nėra 2009-05-11 stogo rangos sutarties šalis, konstatuotina, jog nagrinėjamu atveju nėra sutartinės civilinės atsakomybės ir LR CK 6.665 str. 1 d. taikymo pagrindo.

14Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis ir išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė materialinės ir proceso teisės normas, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir jų visumą, todėl iš esmės priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą ieškinį atmesti. Šį sprendimą naikinti apeliacinio skundo motyvais ar perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo nėra teisinio pagrindo, dėl to apeliacinis skundas atmetamas kaip nepagrįstas, o Kretingos rajono apylinkės teismo 2011-12-30 sprendimas paliekamas nepakeistas (LR CPK 326 str. 1 d. 1 p.). Netenkinus apeliacinio skundo atsakovei UAB „RMR ir ko“ priteistinos jos apeliacinės instancijos teisme turėtos bylinėjimosi išlaidos. Nustatyta, kad atsakovės nurodomos turėtos 1 000 Lt dydžio atstovavimo išlaidos patirtos nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, teismo sprendimo dalies, kuria šios išlaidos nepriteistos atsakovei atsakovė neskundė. Esant tokioms aplinkybėms ši bylinėjimosi išlaidų dalis atsakovei nepriteistina kaip nepagrįsta. Iš atsakovės pateiktų jos apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių duomenų matyti, kad už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą atsakovė sumokėjo 500 Lt (t. 2, b. l. 44, 46), šios išlaidos atsakovei priteistinos iš apelianto V. E. (LR CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d., 2 d.).

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326-331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

16Kretingos rajono apylinkės teismo 2011-12-30 sprendimą palikti nepakeistą.

17Priteisti atsakovei UAB „RMR ir ko“ iš ieškovo V. E. 500 Lt apeliacinės instancijos teisme turėtų atstovavimo išlaidų.

Proceso dalyviai