Byla 2-188-82/2011
Dėl skolos ir netesybų priteisimo

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Eduardas Meidus, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Eurocom“ ieškinį atsakovui A. S. dėl skolos ir netesybų priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „Eurocom“ prašė priteisti iš atsakovo A. S. 80,58 Lt skolą už suteiktas judriojo ryšio paslaugas, 1.030,68 Lt netesybų, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, žyminį mokestį bei visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovui A. S. procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo spaudoje būdu, jis per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl priimamas teismo sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

4Ieškovo ieškinys, atlikus formalų pateiktų rašytinių įrodymų (mokėjimo nurodymo (5 b.l.), vienintelio akcininko sprendimo (7 b.l.), bendrovės įstatų (8 b.l.), bendrovės registravimo pažymėjimo (11 b.l.), Judriojo ryšio paslaugų teikimo sutarties Nr. 30007/2010.07.07/10497 specialiųjų sąlygų (12-13 b.l.), judriojo ryšio paslaugų teikimo sutarties bendrųjų sąlygų (14-15 b.l.), judriojo ryšio mokėjimo plano aprašymo (16 b.l.), akcijos užsakymo sutikimo (17 b.l.), sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo (18 b.l.), PVM sąskaitų faktūrų už judriojo ryšio paslaugas, pranešimų, ir ataskaitų (19-88 b.l.), įspėjimo apie sutarties nutraukimą (39 b.l.), skelbimų laikraščiuose, PVM sąskaitų faktūrų, užsakymų atlikimo ataskaitos, mokėjimo nurodymų) vertinimą, tai yra įsitikinus, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą, tenkintinas iš dalies.

5Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas prievolės, kylančios iš sutarties (LR CK 6.2. str.), turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str., 6.200 str.), draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (LR CK 6.59 str.), o sutarties nevykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.).

6Atsakovas pagal 2010-07-07 pasirašytą judriojo ryšio paslaugų teikimo sutartį buvo įsipareigojęs naudotis judriojo ryšio paslaugomis 24 mėnesius iki 2012-07-08 ir sumokėti už suteiktas paslaugas pagal pateiktas sąskaitas per vieną mėnesį (bendrųjų sąlygų 2.1., 12.2. punktai). Atsakovas už jam suteiktas judriojo ryšio paslaugas laiku neapmokėjo, o ieškovui pateikus pretenziją dėl įsiskolinimų sumokėjimo – nepadengė 80,58 Lt įsiskolinimo už suteiktas paslaugas. Ieškovas, vadovaudamasis sutarties 17.2. punktu, vienašališkai nutraukė sutartį. Iš atsakovo, ieškovui sutartį nutraukus, priteistina 80,58 Lt skola už judriojo ryšio paslaugas (LR CK 6.720 str. 3 d.).

7Be to, pasitvirtinus ieškovo pateiktiems rašytiniams įrodymams, būtų pagrindas konstatuoti esant visas keturias atsakovo sutartinės civilinės atsakomybės taikymo sąlygas (neteisėti veiksmai (LR CK 6.246 str. 1d.), priežastinis ryšys (LR CK 6.247 str.), kaltė (LR CK 6.248 str.), nuostoliai (LR CK 6.249 str.)).

8Atsakovo prisijungimo būdu su ieškovu sudaryta Sutartis nustatė, kad jis ieškovo teikiamomis paslaugomis naudotis 24 mėnesius, o nutraukus sutartį anksčiau nei baigiasi sutarties galiojimo terminas, atsakovas įsipareigojo mokėti po 50 Lt už kiekvieną mėnesį už laikotarpį nuo sutarties nutraukimo iki sutarties galiojimo termino pabaigos, ieškovo patirtiems nuostoliams atlyginti. Taigi šalių sudaryta sutartis buvo užtikrinta netesybomis – bauda (sutarties 11.4.1., 16.3.1. punktai) (LR CK 6.70 - 6.72 straipsniai).

9Kadangi netesybos, kurios mokamos sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju, atlieka kompensuojamąją funkciją, kuria siekiama atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, todėl sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos LR CK 6.73 straipsnio 2 dalies tvarka ir pagrindais. Tokiu būdu kontroliuojamas netesybų dydis, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Teismui suteikta teisė mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas nustačius, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta (LR CK 6.73 str. 2d.). Įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (LR CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (LR CK 6.258 straipsnio 3 dalis). Pagal formuojamą teismų praktiką, nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes, remiantis LR CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007 ir kt.).

10Kaip matyti iš ieškovo pateiktų paaiškinimų dėl netesybų paskaičiavimo, netesybų suma, paskaičiuota už 627 dieną (virš 20 mėnesių), yra 1.030,68 Lt.

11Minėto įstatymo nuostata yra siekiama užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą, lygiateisiškumo, teisingumo principus ir pašalinti galimą šalių interesų disbalansą. Duomenų, jog ieškovas dėl nesavalaikio atsiskaitymo patyrė didelius nuostolius, teismui nepateikta, atsakovas yra vartotojas, o paskaičiuota netesybų suma net 12 kartų viršija skolos sumą, todėl pripažintina, kad sutartinė nuostata dėl baudos dydžio yra aiškiai neatitinkanti teisingumo ir protingumo principų, todėl šiuo konkrečiu atveju pripažintina, kad šalių Sutartyje nustatyta 50 Lt per mėnesį bauda yra aiškiai per didelės netesybos, todėl vadovaujantis LR CK 1.5 str. ir siekiant prievolės šalių interesų pusiausvyros, ieškovo reikalaujamo dydžio netesybos mažintinos iki 420,00 litų (lengvatinėmis sąlygomis įsigyto telefono aparato kaina) ir priteistinos iš atsakovo ieškovui, kitoje dalyje ieškinys dėl netesybų priteisimo atmestinas (LR CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis).

12LR CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. nustatyta, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią mokėti praleistas terminas, jeigu sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, todėl iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Ieškinį patenkinus iš dalies (ieškinys patenkintas 45 proc., atmestas 55 proc.), paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos: iš atsakovo ieškovui priteistina 30,15 Lt žyminio mokesčio, 55,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, o į valstybės biudžeto pajamas - išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str., 98 str.).

14Teismas, vadovaudamasis LR CPK 142, 270, 285, 286, 287 straipsniais,

Nutarė

15Ieškinį patenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo A. S., asmens kodas ( - ) ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Eurocom“, įmonės kodas 301673440, naudai: 80,58 Lt skolą, 420,00 Lt netesybas, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo 500,58 Lt už laikotarpį nuo 2011-01-06 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 30,15 Lt žyminį mokestį, 55,00+- Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

17Priteisti iš atsakovo A. S., asmens kodas ( - ) į valstybės biudžetą 14,14 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

18(Į valstybės biudžetą priteistas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu (įmokos kodas - 5660), privalu sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“, AB, įrodymą pateikti teismui).

19Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

20Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Utenos rajono apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2-3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Eduardas Meidus, rašytinio proceso... 2. Ieškovas UAB „Eurocom“ prašė priteisti iš atsakovo A. S. 80,58 Lt... 3. Atsakovui A. S. procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo spaudoje... 4. Ieškovo ieškinys, atlikus formalų pateiktų rašytinių įrodymų (mokėjimo... 5. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas prievolės, kylančios... 6. Atsakovas pagal 2010-07-07 pasirašytą judriojo ryšio paslaugų teikimo... 7. Be to, pasitvirtinus ieškovo pateiktiems rašytiniams įrodymams, būtų... 8. Atsakovo prisijungimo būdu su ieškovu sudaryta Sutartis nustatė, kad jis... 9. Kadangi netesybos, kurios mokamos sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo... 10. Kaip matyti iš ieškovo pateiktų paaiškinimų dėl netesybų paskaičiavimo,... 11. Minėto įstatymo nuostata yra siekiama užtikrinti prievolės šalių... 12. LR CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 13. Ieškinį patenkinus iš dalies (ieškinys patenkintas 45 proc., atmestas 55... 14. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 142, 270, 285, 286, 287 straipsniais,... 15. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 16. Priteisti iš atsakovo A. S., asmens kodas ( - ) ieškovo uždarosios... 17. Priteisti iš atsakovo A. S., asmens kodas ( - ) į valstybės... 18. (Į valstybės biudžetą priteistas išlaidas, susijusias su procesinių... 19. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 20. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...