Byla 2A-956-302/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Romualdos Janovičienės,

3kolegijos teisėjų Algirdo Auruškevičiaus ir Almos Urbanavičienės,

4sekretoriaujant Jonei Markovičiūtei,

5dalyvaujant pareiškėjo atstovei Aldonai Majienei,

6suinteresuotam asmeniui J. T. , jos atstovei adv. Rūtai Danutei Paltarokaitei,

7viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens J. T. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2008 m. balandžio 30 d. sprendimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės pareiškimą suinteresuotiems asmenims Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Vilniaus apskrities viršininko administracijai, J. T. , dėl statinio pripažinimo bešeimininkiu ir perdavimo Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn.

8Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

9Pareiškėjas Vilniaus miesto savivaldybė kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas pripažinti, kad 231,62 kub. m. tūrio patalpos, esančios negyvenamosios (ūkinės) paskirties pastato Pylimo g. 45 / Gėlių g. 1, Vilniuje, žymimo raidėmis 2A2/p, antrame aukšte, 2006-06-15 inžinieriaus V. Elenbergo surašytame statinio būklės įvertinimo akte sąlyginai pažymėtas ašimis B-B ir D-D bei 1-1, 2-2, 3-3, bešeimininkėmis ir perduoti jas Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn.

10Nurodė, kad pareiškėjas įvykdė visas daikto pripažinimo bešeimininkiu procedūras, nurodytos patalpos buvo įtrauktos į statinių, kurie neturi savininkų, apskaitą, jos įvardintos kaip negyvenamosios, pareiškimas paduotas praėjus vieneriems metams nuo įtraukimo į šią apskaitą dienos. Prašomos pripažinti bešeimininkėmis patalpos nekilnojamojo turto registre neįregistruotos, neturi savininko arba jis nežinomas. Nekilnojamojo turto registre neregistruotos nei minėtos negyvenamosios patalpos, žymimos raidėmis 2A2/p, nei daiktinės teisės į jas, kaip atskiras pastatas registruotas tik gyvenamasis namas nurodytu adresu. Kadangi nustatyta, jog statinys avarinės būklės, jis buvo įvertintas, atitinkamai organizuoti avarinės būklės likvidavimo darbai.

11Nurodė, jog spaudoje buvo kviečiama atsiliepti minėtų patalpų savininkus ir asmenis, turinčius teisių į jas, tačiau atsiliepimų pareiškėjas negavo. Tik 2006-11-13 buvo gautas J. T. prašymas, kuriame nurodyta, jog 2006-02-23 ji privatizavo negyvenamąsias patalpas Pylimo g. 45/Gėlių g. 1, Vilniuje, esančias po minėtomis negyvenamosiomis patalpomis tuo pačiu adresu, antrame aukšte, tačiau dėl pastarųjų avarinės būklės negali įgyvendinti nuosavybės teisių į turimas patalpas ir jų tvarkyti. Tačiau pagal 2006-02-23 sutartį dėl privatizavimo objekto pirkimo ir pardavimo, sudarytą tarp Vilniaus miesto savivaldybės ir J. T. , buvo parduotos savivaldybei priklausiusios pagalbinės patalpos, pažymėtos nuo 20-10 iki 20-13, ir pagalbinė patalpa, pažymėta indeksu 22-1, o pareiškėjo nurodomos patalpos, esančios negyvenamosios (ūkinės) paskirties pastato Pylimo g. 45/Gėlių g. 1, Vilniuje, antrame aukšte, kurias prašo pripažinti bešeimininkėmis, neturi savininko arba savininkas nėra žinomas. Tokiu būdu nesant nurodytų patalpų savininko arba nežinant apie jį, prašė pripažinti šias patalpas bešeimininkėmis.

12Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad pareiškime nurodytos patalpos yra avarinės būklės, todėl į inspekcijos apskaitą nebuvo įtrauktos.

13Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities viršininko administracija su pareiškimu sutiko. Nurodė, kad tikslinga pripažinti minėtas patalpas bešeimininkėmis, nes jos neturi savininko, sąžiningo įgijėjo ar teisėto valdytojo arba jie nėra žinomi.

14Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2008 m. balandžio 30 d. sprendimu pareiškimą tenkino. Pripažino 231,62 kub. m. tūrio negyvenamąsias patalpas, esančias negyvenamosios (ūkinės) paskirties pastato Pylimo g. 45 / Gėlių g. 1, Vilniuje, žymimo raidėmis 2A2/p, antrame aukšte, 2006-06-15 inžinieriaus V. Elenbergo surašytame statinio būklės įvertinimo akte sąlyginai pažymėtas ašimis B-B ir D-D bei 1-1, 2-2, 3-3, bešeimininkėmis ir perduoti jas Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn. Teismas nustatė, jog yra visos CK 4.57 str. 1 ir 2 d. nurodytos sąlygos prašomas patalpas pripažinti bešeimininkėmis, nes ikiteisminės procedūros dėl patalpų pripažinimo bešeimininkėmis yra atliktos, apie siūlymą šias patalpas pripažinti bešeimininkėmis yra paskelbta spaudoje. Nuo įtraukimo į sąrašą statinių, kurių savininkai nežinomi, yra praėję daugiau kaip vieneri metai, daiktinės teisės į šį turtą nėra įregistruotos nekilnojamojo turto registre. Teismas, pripažinęs prašomas patalpas bešeimininkėmis, perdavė jas pareiškėjui vadovaudamasis CK 4.58 str. 1 ir 2 d. pagrindu.

15Suinteresuotas asmuo J. T. apeliaciniu skundu prašo skundžiamą teismo sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliaciniame skunde nurodo, jog teismas, priimdamas sprendimą, pažeidė procesinės teisės normas, reglamentuojančias šalių kvietimo į teismo posėdį tvarką, rungimosi principą ir visapusiško bei objektyvaus bylos tyrimo principą, dėl ko byla išspręsta neteisingai.

16Teismas pažeidė Civilinio proceso kodekso 130 str. reikalavimus, kadangi procesinius dokumentus įteikti viešo paskelbimo būdu galima tik tuo atveju, kai adresato gyvenamojo ir darbo vieta yra nežinoma, tuo tarpu suinteresuoto asmens adresas korespondencijai – Motorų g. 6, kur yra darbo vieta, buvo žinomas teismui, jį nurodė pareiškėjas.

17Teismo sprendimo motyvai, kad joks suinteresuotas asmuo dėl ginčijamo turto neatsiliepė, kad visos ikiteisminės procedūros atliktos, neatitinka faktinių aplinkybių, kadangi apeliantė dar 2006-11-13 prašė pareiškėjo leisti projektuoti, rekonstruoti jai priklausančias patalpas bei įsirengti patalpas virš jai priklausančių patalpų.

18Pareiškėjas Vilniaus miesto savivaldybė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad pareiškime buvo nurodyta suinteresuoto asmens J. T. deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), adresas korespondencijai – ( - ), nes tokį adresą šis asmuo nurodė 2006-11-13 prašyme Vilniaus miesto savivaldybei. Teismui neįteikus procesinių dokumentų nurodytu adresu, buvo išaiškinta teisė pasirinkti procesinių dokumentų įteikimo suinteresuotam asmeniui būdą ir pranešti apie tokį pasirinkimą teismui. Pareiškėjas pasirinko Civilinio proceso kodekso 130 str. įtvirtintą dokumentų įteikimo būdą – viešo paskelbimo būdą. Šį būdą pareiškėjas pasirinko tik išnaudojęs visas galimybes ir negalėdamas įteikti procesinių dokumentų asmeniškai.

19Pareiškėjas nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, jog apeliantė yra tiesiogiai suinteresuota bylos baigtimi, kadangi, kaip ji ir nurodė, ginčijamos patalpos yra virš jai nuosavybės teise priklausančių patalpų, ji nepateikė įrodymų, jog turi kokių nors teisių į ginčo patalpas. Suinteresuotas asmuo buvo kreipęsis į pareiškėją tik dėl leidimo įsirengti ginčo patalpas.

20Ginčo patalpos yra avarinės būklės, todėl pareiškėjas remiantis Vietos savivaldos įstatymo 7 str. 1 d. 13 p. turi teisę kreiptis dėl tokių patalpų pripažinimo bešeimininkiu daiktu.

21Apeliacinis skundas atmestinas.

22Nustatyta, kad 231,62 kub. m. tūrio patalpos, esančios negyvenamosios (ūkinės) paskirties pastato Pylimo g. 45 / Gėlių g. 1, Vilniuje, pažymėto raidėmis 2A2/p, antrame aukšte, 2006-06-15 inžinieriaus V. Elenbergo surašytame statinio būklės įvertinimo akte sąlyginai pažymėtas ašimis B-B ir D-D bei 1-1, 2-2, 3-3 niekam nepriklauso, teisinė registracija šių patalpų neatlikta (b.l. 9-22, 42). Po šiomis patalpomis esanti pirmame aukšte negyvenamoji patalpa Nr. 1094-0309-00013, 1A2p, unikalus Nr. 4400-0031-2132:1781 22,95 kv.m. nuosavybės teise priklauso suinteresuotam asmeniui J. T. (b.l. 80).

23Pareiškėja Vilniaus miesto savivaldybė, siekdama patalpas pripažinti bešeimininkiu turtu, paskelbė apie šią procedūrą laikraščiuose – pirmas skelbimas atspausdintas 2006-05-06 Lietuvos ryto laikraščio priede „Sostinė“, po to dar paskelbti trys skelbimai (b.l. 23-25). Praėjus po pirmo skelbimo daugiau nei metams prašė teismo pripažinti nurodytas patalpas bešeimininkiu turtu ir perduoti jas Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn Civilinio kodekso 4.57 straipsnio 1 d. ir 4.58 straipsnio pagrindu.

24Pagal Civilinio kodekso 4.57 straipsnio 1 d. nuostatas bešeimininkiu daiktu laikomas daiktas, kuris neturi savininko arba kurio savininkas nežinomas. Bešeimininkis daiktas teismo pagrįstai ir teisėtai perduotas Vilniaus miesto savivaldybei Civilinio kodekso 4.58 straipsnio pagrindu, nes savivaldybė prieš kreipdamasi dėl patalpų, esančių Pylimo g. 45/Gėlių g. 1, Vilniuje, pripažinimo bešeimininkėmis ir jų perdavimo savivaldybės nuosavybėn atliko visas reikiamas procedūras: įtraukė patalpas į apskaitą, kurių savininkai nėra žinomi pagal LR Vyriausybės 2004-05-26 Nutarimu Nr. 634 nustatytą tvarką, po įtraukimo į apskaitą praėjo daugiau nei vieneri metai laiko ir patalpų savininkai neatsirado.

25Į bylą pareiškėjo patrauktas suinteresuotu asmeniu J. T. prašo minėtą sprendimą panaikinti tuo pagrindu, kad teismas jai kaip suinteresuotam asmeniui byloje netinkamai pranešė apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką.

26Apeliantei J. T. apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta viešo paskelbimo būdu (Civilinio proceso kodekso 130 straipsnio 1 d.) (b.l. 116-117), kadangi siunčiant jai procesinius dokumentus paštu pagal jos deklaruotą gyvenamąją vietą jų įteikti nebuvo galimybės, nes deklaruotoje gyvenamojoje vietoje suinteresuotas asmuo nebuvo rastas.

27Pagal Civilinio proceso kodekso 130 straipsnį viešo paskelbimo būdu galima įteikti procesinius dokumentus, jeigu: 1) adresato gyvenamoji vieta ar darbo vieta nežinoma ir jeigu šio kodekso nustatyta tvarka nėra galimybės paskirti kuratorių; 2) jeigu byloje yra tam tikras skaičius dalyvaujančių byloje asmenų, bet jie nepaskyrę atstovo, todėl negali pasinaudoti Civilinio proceso kodekso 120 straipsnio tvarka. Apeliantė nurodo, kad šiuo atveju nebuvo laikytasi šios normos reikalavimų, nes teismas turėjo pasinaudoti galimybe išsiųsti jai procesinius dokumentus į darbą. Šis skundo argumentas yra pagrįstas, nes pagal Civilinio proceso kodekso 130 straipsnio 1 dalį dokumentų įteikimas viešo paskelbimo būdu galimas, jeigu nebuvo žinoma apeliantės darbo vieta. Byloje nėra įrodymų, kad teismas bandė procesinius dokumentus jai įteikti per darbovietę, todėl šios galimybės neišnaudojo. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad teismo veiksmai neatitiko Civilinio proceso kodekso 130 straipsnio 1 dalies reikalavimų. Tačiau šio procesinio pažeidimo teismas nelaiko esminiu ir dėl to nenaikina teisėto ir pagrįsto teismo sprendimo. Apeliantė nurodo, kad jai buvo žinoma, jog pareiškėjas pradėjo patalpų pripažinimo bešeimininkėmis procedūrą, taip pat jai telefonu pareiškėjo atstovė pranešė, kad dėl patalpų perdavimo savivaldybės nuosavybėn yra teismui pateiktas pareiškimas, tačiau jos teisės nepranešimu apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pažeistos tuo, jog ji negalėjo išsakyti savo nuomonės dėl pareiškimo. J. T. apeliacinės instancijos teisme buvo suteikta galimybė pasisakyti dėl pareiškėjo pareiškimo, tokiu būdu jos nurodytas teisės pažeidimas ištaisytas apeliacinės instancijos teisme. Tačiau apeliantė negalėjo nurodyti savo tiesioginio suinteresuotumo byla. Patalpos, kurias pareiškėjas prašo pripažinti bešeimininkiu turtu ir perduoti turtą savivaldybei yra virš J. T. priklausančių patalpų. Ji nereiškė ir nereiškia jokių pretenzijų į virš jai nuosavybės patalpų priklausančias patalpas, o pareiškimu savivaldybei, ji, priešingai, prašė apleistas patalpas greičiau tvarkyti, nes nesutvarkius šių patalpų, ji negalinti remontuoti jai priklausančių patalpų (b.l. 32). Taip pat J. T. prašė savivaldybės jai leisti įsirengti patalpas virš jai priklausančių patalpų. Tokiu būdu jos suinteresuotumas nurodytomis patalpomis yra šalutinis, bei jo išspręsti ji neturi jokios galimybės, kol patalpos savivaldybei nepriklauso ir nėra jos valdyme. Tokiu būdu priimtas teismo sprendimas ne pažeidžia suinteresuoto asmens teisių, o atvirkščiai, leidžia jas greičiau įgyvendinti, jeigu jos bus pripažintos pagrįstomis. Esant savivaldybei turto savininkei ji gali spręsti suinteresuoto asmens prašymą, o panaikinus teismo sprendimą, net ir tokia galimybė suinteresuotam asmeniui išnyksta. Pati ji neturi jokių teisių į bešeimininkį turtą, ką ir pati pripažino apeliacinės instancijos teismo posėdyje. Tokiu būdu kolegija negali naikinti sprendimo dėl nurodyto procesinio pažeidimo, nes toks panaikinimas būtų formalus, o tai draudžia įstatymas (Civilinio proceso kodekso 328 straipsnis). Vien ta aplinkybė, kad suinteresuotas asmuo, kuris neturi tiesioginio suinteresuotumo vienokio ar kitokio sprendimo priėmimu, išsakys dėl pareiškimo savo nuomonę, niekaip negali įtakoti kitokio sprendimo priėmimo.

28Dėl išdėstyto sprendimas paliktinas nepakeistu (Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 d. 1 p.).

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 straipsniais kolegija

Nutarė

30Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2008 m. balandžio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Romualdos Janovičienės,... 3. kolegijos teisėjų Algirdo Auruškevičiaus ir Almos Urbanavičienės,... 4. sekretoriaujant Jonei Markovičiūtei,... 5. dalyvaujant pareiškėjo atstovei Aldonai Majienei,... 6. suinteresuotam asmeniui J. T. , jos atstovei adv. Rūtai Danutei Paltarokaitei,... 7. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens... 8. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 9. Pareiškėjas Vilniaus miesto savivaldybė kreipėsi į teismą su pareiškimu,... 10. Nurodė, kad pareiškėjas įvykdė visas daikto pripažinimo bešeimininkiu... 11. Nurodė, jog spaudoje buvo kviečiama atsiliepti minėtų patalpų savininkus... 12. Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija... 13. Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities viršininko administracija su... 14. Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2008 m. balandžio 30 d. sprendimu... 15. Suinteresuotas asmuo J. T. apeliaciniu skundu prašo skundžiamą teismo... 16. Teismas pažeidė Civilinio proceso kodekso 130 str. reikalavimus, kadangi... 17. Teismo sprendimo motyvai, kad joks suinteresuotas asmuo dėl ginčijamo turto... 18. Pareiškėjas Vilniaus miesto savivaldybė atsiliepimu į apeliacinį skundą... 19. Pareiškėjas nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, jog apeliantė yra... 20. Ginčo patalpos yra avarinės būklės, todėl pareiškėjas remiantis Vietos... 21. Apeliacinis skundas atmestinas.... 22. Nustatyta, kad 231,62 kub. m. tūrio patalpos, esančios negyvenamosios... 23. Pareiškėja Vilniaus miesto savivaldybė, siekdama patalpas pripažinti... 24. Pagal Civilinio kodekso 4.57 straipsnio 1 d. nuostatas bešeimininkiu daiktu... 25. Į bylą pareiškėjo patrauktas suinteresuotu asmeniu J. T. prašo minėtą... 26. Apeliantei J. T. apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta viešo... 27. Pagal Civilinio proceso kodekso 130 straipsnį viešo paskelbimo būdu galima... 28. Dėl išdėstyto sprendimas paliktinas nepakeistu (Civilinio proceso kodekso... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331... 30. Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2008 m. balandžio 30 d. sprendimą...