Byla P2-205-826/2014

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos UAB „Resota“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones vykdomojoje byloje Nr. 0010/14/01247,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nagrinėjant skundą dėl antstolio A. S. 2014-04-02 patvarkymo Nr. S1-265795. Nurodė, kad antstolis, neturėdamas ieškovo UAB „Resota“ prašymo, priėmė vykdymui Vilniaus apygardos teismo 2014-03-21 nutartį civilinėje byloje Nr. 2S-480-881/2014 ir ją vykdo. Teigia, jog antstolis nepagrįstai 2014-04-02 priėmė patvarkymą Nr. S1-265795 ir pradėjo vykdomąją bylą Nr. 0010/14/01247 bei vykdomojoje byloje sudarė 2014-04-02 turto aprašą. Remiantis šiomis aplinkybėmis pareiškėja skundžia antstolio priimtą patvarkymą, prašo panaikinti 2014-04-02 turto aprašą. Pareiškėja prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0010/14/01247, iki bus išnagrinėtas skundas dėl antstolio veiksmų.

3Prašymas netenkintinas.

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. LR CPK 145 str. 1 d. 10 p. numato laikinąsias apsaugos priemones – išieškojimo vykdymo procese sustabdymą, tačiau jos turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, ekonomiškumo ir proporcingumo principais.

5Pareiškėja prašo sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0010/14/01247, tačiau nepateikia pakankamai motyvų, dėl kokios priežasties būtinas laikinųjų apsaugos priemonių taikymas. Pateiktas teismui prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apsiribotas teiginiais, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali būti padaryta žala bei skaičiuojamos vykdymo išlaidos, tačiau nagrinėjamu atveju pareiškėja nenurodė ir nepateikė įrodymų, pagrindžiančių tai, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

6Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes teismas konstatuoja, kad pareiškėjos prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – vykdymo veiksmų sustabdymą vykdomojoje byloje Nr. 0010/14/01247 iki bus priimtas galutinis procesinis sprendimas pagal pareiškėjos pareikštą skundą, nepagrįstas, todėl šioje proceso stadijoje netenkinamas.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144, 147 straipsniais, teismas

Nutarė

8pareiškėjos UAB „Resota“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti.

9Nutartis įsigalioja nuo priėmimo dienos, tačiau per septynias dienas nuo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai