Byla 2A-1632-232/2015
Dėl laikino tėvų valdžios apribojimo, vaiko nuolatinės globos ir gyvenamosios vietos nustatymo bei išlaikymo priteisimo (trečiasis asmuo Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai)

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Liudos Uckienės, teisėjų Jadvygos Mardosevič, Rūtos Veniulytės-Jankūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės V. J. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 23 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovams V. J. ir M. R. dėl laikino tėvų valdžios apribojimo, vaiko nuolatinės globos ir gyvenamosios vietos nustatymo bei išlaikymo priteisimo (trečiasis asmuo Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. GINČO ESMĖ

4Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius prašė laikinai – vienerių metų laikotarpiui apriboti tėvų valdžią V. J. ir M. R. nepilnamečių vaikų A. R. (gim. 2005-08-11) ir M. R. (gim. 2007-01-19) atžvilgiu, priteisti iš kiekvieno atsakovo kiekvieno vaiko išlaikymui po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki vaikų pilnametystės, nustatyti vaikams nuolatinę globą ir jų globėju bei gaunamų lėšų tvarkytoju uzufrukto teise paskirti Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namus, panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus dėl laikinosios globos vaikams nustatymo. Paaiškino, jog atsakovų šeima dėl piktnaudžiavimo alkoholiu, šeimyninių konfliktų vaikų akivaizdoje, sunkios materialinės padėties įrašyta į Vilniaus miesto socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Socialiniai darbuotojai lankydamiesi atsakovų šeimoje, rado nešvarius, netvarkingus namus, neblaivų atsakovą su mažamečiais vaikais. Atsakovė, kuri tuo metu gyveno Motinos ir vaiko pensione, atsisakė pasirūpinti vaikais, todėl vaikai buvo paimti iš šeimos ir jiems nustatyta laikinoji globa, globėju paskiriant Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namus. Atsakovai nuolat reiškė norą patys auginti vaikus, juos lanko, tačiau esminių pokyčių jų šeimoje neįvyko, priklausomybės alkoholiui neišsprendė, abu niekur nedirba.

5A. M. R. ieškinį pripažino iš dalies ir sutiko mokėti vaikų išlaikymui po 200 Lt. Paaiškino, jog pats norėtų rūpintis vaikais, tačiau kol kas to padaryti negali, dirba tik atsitiktinius darbus.

6A. V. J. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko.

7Trečiasis asmuo Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai prašė visiškai sutiko su ieškinio reikalavimais.

8II. PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO SPRENDIMO ARGUMENTAI IR MOTYVAI

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-10-23 sprendimu ieškinį tenkino: laikinai – vienerių metų laikotarpiui apribojo V. J. ir M. R. tėvų valdžią A. R. ir M. R. atžvilgiu; priteisė iš V. J. išlaikymą A. R. po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki jos pilnametystės; priteisė iš V. J. išlaikymą M. R. po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki jo pilnametystės; priteisė iš M. R. išlaikymą A. R. po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki jos pilnametystės; priteisė iš M. R. išlaikymą M. R. po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki jo pilnametystės; nustatė nuolatinę globą A. R. ir M. R. ir jų globėju bei gaunamų lėšų administratoriumi paskyrė Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namus; vaikų A. R. ir M. R. globos vietą nustattė Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namuose; panaikino Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-06-27 įsakymus Nr. A30-2119 ir Nr. A30-2120 dėl laikinosios globos M. R. ir A. R. nustatymo.

10Teismas įvertinęs įrodymų visumą, padarė išvadą, jog atsakovai vengia atlikti savo kaip tėvų pareigas auklėti vaikus, nesirūpina jų tinkamu auklėjimu, priežiūra ir ugdymu, išlaikymu, ir nėra duomenų, kad padėtis galėtų pasikeisti, netgi priešingai, atsakovai turėdami visas galimybes susigrąžinti vaikus, to nesiekė: atsakovė nerodo jokios motyvacijos pati rūpintis vaikais, o atsakovas ir toliau veda amoralų gyvenimo būdą, nuolat girtauja, niekur nedirba, gyvena iš atsitiktinių pajamų. Tačiau atsižvelgdamas į tai, kad abu atsakovai periodiškai lanko vaikus globos namuose, pasidomi jų reikalais, ieškovo prašymą apriboti abiejų atsakovų tėvų valdžią A. R. ir M. R. atžvilgiu vienerių metų laikotarpiui tenkino visiškai. Sprendė, jog tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir apribojus tėvų valdžią, todėl iš atsakovų nepilnamečiams vaikams priteisė materialinį išlaikymą. Nurodė, jog vieno mėnesio materialinio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą ir toks išlaikymas yra minimalus ir yra skirtas tik minimaliems vaiko poreikiams patenkinti. Įvertinęs, jog atsakovai niekur nedirba, neturi registruoto turto, turi abu po du išlaikytinius, priteisė iš atsakovų vaikų išlaikymui po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iš kiekvieno kiekvienam vaikui nuo bylos iškėlimo (2014-07-22) iki vaikai sulauks pilnametystės. Teismas pažymėjo, kad atsakovai yra jauni žmonės, todėl turi stengtis kuo maksimaliau prisidėti prie nepilnamečių vaikų išlaikymo bei nebendravimą su vaikais kompensuoti bent teikiant minimalų išlaikymą, reikalingą patiems svarbiausiems vaiko poreikiams užtikrinti.

11III. APELIACINIO SKUNDO IR ATSILIEPIMO Į JĮ ARGUMENTAI

12A. V. J. apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-10-23 sprendimą ir sumažinti priteistą išlaikymą vaikams, priteisiant iš atsakovės po 200 Lt dydžio išlaikymą kiekvienam vaikui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis. Paaiškino, kad nėra pajėgi mokėti iš jos priteisto 800 Lt išlaikymo. Atsakovė visus metus nedirbo, šiuo metu dirba indų plovėja, gauna 800 Lt atlyginimą.

13Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius atsiliepimu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-10-23 sprendimą palikti nepakeistą. Paaiškino, kad pagal suformuotą teismų praktiką priteistina vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią algą. Vieno mėnesio MMA dydžio suma pripažįstama būtina vaiko išlaikymui, kad patenkinti jo realius bei protingus poreikius, sudaryti tinkamas sąlygas vystytis. Teismas priteisdamas išlaikymą atsižvelgė, kad atsakovė neturi jos vardu registruoto turto, turi du išlaikytinius, gauna mažas pajamas. Atsakovė yra darbingo amžiaus, sveikatos sutrikimų neturi, todėl turi visas galimybes prisidėti prie vaikų poreikių tiek, kad būtų užtikrintos būtinos sąlygos vaikams augti ir vystytis.

14IV. APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISMO ARGUMENTAI IR MOTYVAI

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniuose skunduose išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

16Tėvų ir vaikų tarpusavio išlaikymo pareigas numato CK Trečios knygos Antrojo skirsnio normos. CK 3.192 straipsnio 1 dalis numato tėvams pareigą išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Minėto straipsnio 2, 3 dalys numato jog išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai.

17CK 3.194 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu nepilnamečio vaiko tėvai (ar vienas jų) nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, teismas išlaikymą priteisia pagal vieno iš tėvų ar vaiko globėjo (rūpintojo) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ieškinį. Išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, tačiau išlaikymo įsiskolinimas negali būti išieškotas daugiau kaip už trejus metus iki ieškinio padavimo dienos.

18Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau tekste LAT arba kasacinis teismas) praktikoje pažymėta, kad, vertinant turinčio prievolę teikti išlaikymą nepilnamečiam vaikui asmens turtinę padėtį, reikėtų atsižvelgti į tai, kokio dydžio pajamomis disponuoja toks asmuo, ar tos pajamos reguliarios, taip pat į tai, kokio dydžio turtas valdomas, ar turima reikalavimo teisių arba skolinių įsipareigojimų tretiesiems asmenims. Svarbu nustatyti ir tai, ar toks asmuo turi neordinarių išlaidų, kitų išlaikomų asmenų, taip pat reikėtų atsižvelgti ir į tokio asmens sveikatos būklę (LAT 2006 05 24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2006). Analizuodamas konkretaus vaiko poreikio turinį ir apimtį, teismai turi atsižvelgti į teisės aktuose įtvirtintas vaiko teises, į tai, kad vaikui turi būti sudarytos būtinos vystytis sąlygos. Taigi turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Vaikui, atsižvelgiant į jo gebėjimus ir norus, taip pat turi būti sudarytos materialinės sąlygos dalyvauti įvairiuose papildomuose užsiėmimuose, sporto, kultūros renginiuose, lankyti teatrus, koncertus, vaikų atostogų stovyklas, įgyti vaikui reikiamų priemonių jo gabumams lavinti, taip pat žaidimams ir panašiai (LAT 2009 11 10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2009).

19Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir apribojus tėvų valdžią, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo kad iš atsakovų V. J. ir M. R. nepilnamečiams vaikams A. R. ir M. R. priteistinas materialinis išlaikymas. Konkretus išlaikymo dydis nėra nustatytas įstatymu todėl teismai spręsdami dėl šio dydžio kiekvienu atveju atsižvelgia į konkrečias kiekvienos bylos aplinkybes vaikų specialiuosius poreikius arba jų nebuvimą tėvų galimybes tuos poreikius tenkinti, kitus išlaikytinius ir t.t.. Nors kaip jau minėta konkrečių dydžių nenustatyta kaip nenustatyta ir minimali priteistino išlaikymo suma būtina minimaliems vaikų poreikiams tenkinti, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl priteistino išlaikymo dydžio atsižvelgė orientacinis kriterijus naudojamus teismų praktikoje dėl priteistino išlaikymo dydžio, kai orientuojamasi į CK 6.461 straipsnio 2 dalį nustatančią, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė sudarant sutartis dėl išlaikymo iki gyvos galvos sutartyse negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą, kuri bylos nagrinėjimo teisme metu sudarė 1035 Lt. Teismas šią sumą ir pripažino būtina vieno vaiko išlaikymui, kad patenkinti jo realius bei protingus poreikius, sudaryti jam tinkamas sąlygas vystytis. Teismas pagrįstai nurodė, kad toks išlaikymas yra minimalus, skirtas tik minimaliems vaiko poreikiams patenkinti. Tačiau atsižvelgęs, kad atsakovai bylos nagrinėjimo metu niekur nedirbo, nėra duomenų apie jų vartų registruotą turtą, abu turi po du išlaikytinius nukrypo nuo minimalios sumos ribos ir priteisė tik po 400 Lt iš kiekvieno iš tėvų. Teismas pagrįstai nurodė, kad tėvai turi stengtis kuo maksimaliau prisidėti prie nepilnamečių vaikų išlaikymo bei nebendravimą su vaikais kompensuoti bent teikiant minimalų išlaikymą, reikalingą patiems svarbiausiems vaiko poreikiams užtikrinti. Kolegija konstatuoja jog apeliantės išsakytais motyvais, kad ji dirbdama indų plovėja negali teikti tokio dydžio išlaikymo atmestini. Tiek apeliantė, tiek atsakovas, vaikų tėvas yra jauni sveiki žmonės. Iš bylos aplinkybių matyti, kad jų vaikai laikinai patalpinti į globos namus dėl to, kad apeliantė ir jos buvęs sutuoktinis atsakovas M. R. tinkamai vaikais nesirūpino. Todėl darytina išvada kad tiek vienas, tiek kitas turi galimybes dirbti papildomai gali susirasti geriau apmokamą darbą, mokytis kokios nors profesijos (baigti kursus ir t.t), kad galėtų teikti bent minimalų išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams. Kolegija konstatuoja jog apeliantė nenurodo jokių priežasčių, kurios galėtų trukdyti jai uždirbti pakankamas pajamas priteistam išlaikymui teikti. Apeliantė nėra pateikusi jokių įrodymų, kad ėmėsi priemonių kurios leistų uždirbti daugiau nei minimali alga.

20CK 3.3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos principas, kuriuo visais atvejais privalo vadovautis teismas, spręsdamas ne tik vaikų išlaikymo, bet ir kitus su vaiku susijusius klausimus.

21Kolegija pažymi, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, jog įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (LAT 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, LAT 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

22Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas šioje byloje priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, o apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl jis paliktinas nepakeistas.

23Skundo netenkinus, remiantis CPK 96, 99 straipsnių nuostatomis valstybės naudai iš apeliantės priteisiamos antrinės teisinės pagalbos išlaidos sudarančios 87,88 Eur.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

26Iš V. J., asmens kodas, T. g., Vilniuje priteisti 87,88 Eur (aštuoniasdešimt septynis eurus 88 centus) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), AB Swedbanke, mokėjimo paskirtis 5630.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. GINČO ESMĖ... 4. Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos... 5. A. M. R. ieškinį pripažino iš dalies ir sutiko mokėti vaikų išlaikymui... 6. A. V. J. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko.... 7. Trečiasis asmuo Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai prašė... 8. II. PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO SPRENDIMO ARGUMENTAI IR MOTYVAI... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-10-23 sprendimu ieškinį tenkino:... 10. Teismas įvertinęs įrodymų visumą, padarė išvadą, jog atsakovai vengia... 11. III. APELIACINIO SKUNDO IR ATSILIEPIMO Į JĮ ARGUMENTAI... 12. A. V. J. apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo... 13. Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos... 14. IV. APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISMO ARGUMENTAI IR MOTYVAI... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 16. Tėvų ir vaikų tarpusavio išlaikymo pareigas numato CK Trečios knygos... 17. CK 3.194 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu nepilnamečio vaiko tėvai (ar... 18. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau tekste LAT arba kasacinis teismas)... 19. Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir apribojus... 20. CK 3.3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas prioritetinės vaiko teisių ir... 21. Kolegija pažymi, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, jog... 22. Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos... 23. Skundo netenkinus, remiantis CPK 96, 99 straipsnių nuostatomis valstybės... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 25. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 23 d. sprendimą palikti... 26. Iš V. J., asmens kodas, T. g., Vilniuje priteisti 87,88 Eur (aštuoniasdešimt...