Byla 2-37-163/2018
Dėl darbo užmokesčio ir kitų išmokų priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona Romanovienė,

2sekretoriaujant Sigitai Moncevičienei,

3dalyvaujant ieškovų atstovui advokatui Rimvydui Kairiui, atsakovių atstovui advokatui Artūrui Jaskelevičiui,

4viešame teismo posėdyje civilinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą, iškelta pagal ieškovų A. G., D. J., K. J. ieškinį atsakovėms bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Adakris“, uždarajai akcinei bendrovei „Eurobankrotas“ dėl darbo užmokesčio ir kitų išmokų priteisimo.

5Teismas

Nustatė

6

 1. ieškovai pateikė patikslintą ieškinį, juo prašo 1) priteisti solidariai iš atsakovių BUAB „Adakris“ bei UAB „Eurobankrotas“ nesumokėtą vidutinį darbo užmokestį už laikotarpį nuo 2014 m. balandžio mėnesio iki atleidimo iš darbo dienos ir vidutinį darbo užmokestį nuo darbo sutarčių nutraukimo dienos iki atsiskaitymo dienos sekančiai: ieškovei A. G. 2 326,62 Eur vidutinį darbo užmokestį nuo atleidimo dienos iki atsiskaitymo dienos, kaip tai išdėstyta ieškinio 20 p. 1 d.; ieškovui K. J. priteisti 1 556,78 Eur vidutinį darbo užmokestį nuo atleidimo dienos iki atsiskaitymo dienos, kaip tai nurodyta ieškinio 20 punkto 2 d.; 2) priteisti solidariai iš atsakovių ieškovų naudai netesybas (delspinigius) nuo nesumokėto darbo užmokesčio sumos už laikotarpį nuo 2014 m. balandžio mėnesio iki darbo sutarčių nutraukimo dienos, kaip tai nurodyta šio ieškinio 20-25 p, sekančiai: ieškovei A. G. priteisti 2 733,05 Eur delspinigių sumą, kaip tai išdėstyta 26 punkto 1 d.; ieškovei D. J. priteisti 3 114,24 Eur delspinigių sumą, kaip tai išdėstyta ieškinio 26 punkto 2 d.; ieškovui K. J. priteisti 3 359,48 Eur delspinigių sumą, kaip tai išdėstyta ieškinio 26 punkto 3 dalyje; 3) priteisti ieškovams priklausančią neišmokėtą kompensaciją už nepanaudotas atostogas už visą darbo sutarčių galiojimo laikotarpį; 4) priteisti iš atsakovų solidariai ieškovų naudai visas bylinėjimosi išlaidas, jas padalinant lygiomis dalimis kiekvienam ieškovui. Nurodo, kad 2013-05-08 ieškovai sudarė terminuotą darbo sutartį su atsakove BUAB „Adakris“, kuriai 2012-12-11 buvo iškelta bankroto byla ir kurią atstovavo bankroto administratorius UAB „Eurobankrotas“. Darbo sutartys buvo sudarytos tikslu užtikrinti administratoriaus UAB „Eurobankrotas“ pareigų vykdymą - užtikrinti bankrutuojančios įmonės BUAB „Adakris“ turto apsaugą, todėl abu atsakovai solidariai atsakingi už atsiskaitymą pagal darbo sutartis. Ieškovė A. G. iš darbo buvo atleista 2016-10-04, ieškovai D. J. ir K. J. atleisti 2017-01-23. Su ieškovais atleidimo iš darbo dieną atsiskaityta nebuvo. Ieškovei A. G. 2016-12-29 buvo išmokėta 1 176,66 Eur suma, o po ieškinio pateikimo teismui dar išmokėta 2017-02-24 7 680,41 Eur ir 1 600,15 Eur sumos, o 2017-04-13 sumokėta 800,07 Eur. Viso A. G. yra sumokėta 11 257,29 Eur suma, tačiau nesumokėta kompensacija už nepanaudotas atostogas, delspinigiai už nesavalaikį atsiskaitymą iki atleidimo dienos (2 733,05 Eur) bei vidutinis darbo užmokestis nuo atleidimo dienos iki pilno atsiskaitymo (2 326,62 Eur). Ieškovei D. J. 2016-12-26 išmokėta 363,61 Eur suma, 2017-02-29 sumokėta 7 378,30 Eur ir 3 859,36 Eur sumos. Viso D. J. išmokėta 11 601,27 Eur, tačiau nesumokėta kompensacija už nepanaudotas atostogas ir delspinigiai už nesavalaikį atsiskaitymą iki atleidimo dienos, kurie sudaro 3 114,24 Eur. K. J. 2016-12-29 išmokėta 383,07 Eur suma, 2017-02-24 išmokėta 7 383,52 Eur ir 3 531,49 Eur sumos, o 2017-04-18 sumokėta dar 317,90 Eur suma. Viso K. J. sumokėta 11 615,98 Eur, tačiau pilnai su juo neatsiskaityta, nes nesumokėtas darbo užmokestis 404.96 Eur sumoje, nesumokėta kompensacija už nepanaudotas atostogas, delspinigiai už nesavalaikį atsiskaitymą iki atleidimo dienos, kurie sudaro 3 359,48 Eur bei vidutinis darbo užmokestis nuo atleidimo dienos iki pilno atsiskaitymo 1 151,82 Eur. (t. I, b. l. 155-167).
 2. Teismo posėdžio metu ieškovų atstovas advokatas Rimvydas Kairys prašo ieškinį tenkinti ieškinyje nurodytais motyvais. Papildomai paaiškino, kad nors ir pavėluotai, darbo užmokestis ieškovams buvo išmokėtas. Taip pat atstovas pripažino ir tą aplinkybę, kad atsiskaitant su ieškovais jiems buvo priskaičiuota ir išmokėta kompensacija už nepanaudotas atostogas.
 3. Atsiliepimu į ieškinį atsakovai su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodo, kad atsakovė UAB „Adakris“ su ieškovais sudarė terminuotas darbo sutartis pagal kreditorių patvirtintą sąmatą. BUAB „Adakris“ turto pardavimo iš varžytinių procesas, atitinkamai ir lėšų atsiskaityti su ieškovais gavimas, užsitęsė ne dėl BUAB „Adakris“ bankroto administratoriaus kaltės, o buvo sąlygotas vykusių teisminių ginčų. Ieškovų prašomos kompensacijos nesumažinimas reikštų pernelyg didelę disproporciją tarp ieškovams priklausančių pajamų už jų išdirbtą laikotarpį ir jų darbo pajamas viršijančios kompensacijos. Tokia situacija būtų nesuderinama su DK 2 ir 35 styraipsniuose įtvirtintais darbo teisės principais, taip pat su proporcingumu kaip bendruoju teisės principu.
 4. Teismo posėdžio metu atsakovų atstovas advokatas Artūras Jaskeleęvičius paaiškino, kad darbo užmokestis ieškovams buvo išmokėtas gavus pinigus už parduotą bankrutavusios įmonės turtą. Prašo mažinti priteistinas sumas, nes visi ieškovai dirba kitose darbovietėse. Taip pat nurodė, kad UAB „Eurobankrotas“ negali būti solidarus atsakovas, nes jis yra tik teismo paskirtas BUAB „Adakris“ atstovas.
Ieškinys tenkintinas iš dalies (CPK 270 straipsnio 5 dalies 1 punktas).
 1. Nagrinėjamojoje byloje ginčas tarp šalių kilo dėl laiku neišmokėto darbo užmokesčio, kompensacijos už nepanaudotas atostogas, delspinigių ir vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsisakityti laiką priteisimo.
Faktinės bylos aplinkybės
 1. Klaipėdos apygardos teismo 2012-12-11 nutartimi UAB „Adakris“, įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta Eurobankrotas, UAB. Teismo nutartis įsiteisėjo 2013-03-21.
 2. 2013-05-08 BUAB „Adakris“, atstovaujamas bankroto administratorės įgalioto asmens, darbo sutartis su A. G. (darbo sutartis Nr. 2013/3B) , K. J. (darbo sutartis Nr. 2013/4B) ir D. J. (darbo sutartis Nr. 2013/4B). Sutartyse nurodyta, kad asmenys dirbs sargu objekte ( - ), sutartis sudaroma terminuota, pagal kreditorių tvirtinamą sąmatą, darbdavys įsipareigoja mokėti darbuotojui 1 000,00 (valiuta nenurodyta, bet tuo metu nacionalinė valiuta buvo litai) per mėnesį.
 3. A. G. atleista iš darbo 2016-10-04 pagal LR DK 127 straipsnio 1 dalį. K. J. ir D. J. atleisti iš darbo 2017-01-23 pagal LR DK 126 straipsnį.
 4. D. J. 2016-12-29 buvo išmokėtas atlyginimas 363,61 už 2016 m. lapkričio mėnesį, o 2017-02-25 išmokėtas atlyginimas už 2016 m. gegužės - spalio mėnesius ir 2016 m. gruodžio mėnesį, 2017 m. sausio mėnesį ir nepanaudotas atostogas 3 859.36 Eur ir 7 378,30 Eur atlyginimas už laikotarpį nuo 2014 m. balandžio mėnesio iki 2016 m. balandžio mėnesio. GPM perskaičiuotas. Viso D. J. buvo išmokėta 11 621,27 Eur darbo užmokesčio ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas.
 5. K. J. 2016-12-29 buvo išmokėtas 383,07 Eur atlyginimas už 2016 m. lapkričio mėnesį, o 2017-02-24 išmokėtas atlyginimas už 2016 m. gegužės - spalio mėnesius ir 2016 m. gruodžio mėnesį. GPM perskaičiuotas ir 2017 m. sausio mėnesį ir kompensacija už nepanaudotas atostogas 3 531.49 Eur bei 7 383,52 Eur atlyginimas už laikotarpį nuo 2014 m. balandžio mėnesio iki 2016 m. balandžio mėnesio GPM perskaičiuotas. Viso K. J. buvo išmokėta 11 298,08 Eur darbo užmokesčio ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas.
 6. A. G. 2016-12-29 buvo išmokėtas 1 176,66 Eur atlyginimas už 2016 m. spalio mėnesį ir kompensacija už nepanaudotas atostogas, o 2017-02-24 išmokėtas atlyginimas už 2016 m. gegužės - spalio mėnesius, GPM perskaičiuotas, 1 600,15 Eur ir 7 680,41 Eur atlyginimas už laikotarpį nuo 2014 m. balandžio mėnesio iki 2016 m. balandžio mėnesio. GPM perskaičiuotas. Viso A. G. buvo išmokėta 10 457,23 Eur darbo užmokesčio ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas.
Dėl neišmokėto darbo užmokesčio, kompensacijos už nepanaudotas atostogas, vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką ir delspinigių priteisimo
 1. Iki 2017-07-01 galiojusio DK 141 straipsnyje, galiojusiame atleidžiant ieškovus iš darbo, nustatyta, kad darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu DK ar kitais įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka (1 dalis), o kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką (3 dalis). To paties įstatymo 207 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kai dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, kartu su jomis darbuotojui išmokami įstatymų nustatyto dydžio delspinigiai. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad delspinigių skaičiavimas nutraukiamas tik darbdaviui iškėlus bankroto bylą arba pradėjus bankroto procedūrą ne teismo tvarka (Iki 2017-07-01 galiojusio Delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymo 2 straipsnio 2 dalis). ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punkte nustatyta, kad teismui iškėlus bankroto bylą nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles, tarp jų už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą, skaičiavimas.
 2. Paduodami 2017-02-07 ieškinį teismui, ieškovai siekė, kad jiems būtų priteistas neišmokėtas darbo užmokestis (A. G. 10 113,93 Eur; D. J. 9 445,28 Eur; K. J. 9 953,64 Eur), delspinigiai (A. G. 2 940,02 Eur; D. J. 2 655,97 Eur; K. J. 2 876,60 Eur), apskaičiuotos ir sumokėtos kompensacijos už nepanaudotas atostogas, vidutinis darbo užmokestis už visą uždelsimo atsiskaityti laiką, D. J. ir K. J. darbo užmokestis už 11 mėn.
 3. Galutiniu patikslintu ieškiniu ieškovai prašo priteisti solidariai iš atsakovių BUAB „Adakris“ bei UAB „Eurobankrotas“ nesumokėtą vidutinį darbo užmokestį už laikotarpį nuo 2014 m. balandžio mėnesio iki atleidimo iš darbo dienos ir vidutinį darbo užmokestį nuo darbo sutarčių nutraukimo dienos iki atsiskaitymo dienos sekančiai: ieškovei A. G. 2 326,62 Eur vidutinį darbo užmokestį nuo atleidimo dienos iki atsiskaitymo dienos; ieškovui K. J. priteisti 404,96 Eur darbo užmokesčio ir 1 151,82 Eur vidutinį darbo užmokestį nuo atleidimo dienos iki atsiskaitymo dienos; priteisti solidariai iš atsakovių ieškovų naudai netesybas (delspinigius) nuo nesumokėto darbo užmokesčio sumos už laikotarpį nuo 2014 m. balandžio mėnesio iki darbo sutarčių nutraukimo dienos, sekančiai: ieškovei A. G. priteisti 2 733,05 Eur delspinigių sumą; ieškovei D. J. priteisti 3 114,24 Eur delspinigių sumą; ieškovui K. J. priteisti 3 359,48 Eur delspinigių sumą; paskaičiuoti ir priteisti ieškovams priklausančią neišmokėtą kompensaciją už nepanaudotas atostogas už visą darbo sutarčių galiojimo laikotarpį.
 4. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas 2016-09-28 nutartimi, priimtoje UAB „Adakris“ bankroto byloje (civilinė byla Nr. B2-40-538/2018), pripažino BUAB „Adakris“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto; patvirtino patikslintus BUAB „Adakris“ kreditorių finansinius reikalavimus 3 385 417,86 Eur sumai, tarp jų A. G. - 1 600,13 Eur ir 7 680,41 Eur, D. J. – 7 378,30 Eur, K. J. – 635,79 Eur ir 7 383,52 Eur finansinius reikalavimus. Lietuvos apeliacinis teismas išnagrinėjęs A. G., D. J. ir K. J. atskirąjį skundą Klaipėdos apygardos teismo 2016-09-28 nutartį paliko nepakeistą.
 5. Atsakovas BUAB „Adakris“ kartu su atsiliepimu į patikslintą ieškinį teismui pateikė įrodymus (buhalterines pažymas apie ieškovams apskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį už visą jų BUAB „Adakris“ išdirbtą laiką, priskaičiuotą ir išmokėtą kompensaciją už nepanaudotas atostogas, pinigų pervedimą ieškovams). Iš pateiktų įrodymų nustatyta, kad ieškovei D. J. viso išmokėta 11 621,27 Eur, K. J. - 11 298,08 Eur, A. G. – 10 457,23 Eur, t. y. ieškovams A. G., D. J. ir K. J. išmokėtas visas darbo užmokestis už visą jų BUAB „Adakris“ dirbtą laiką bei kompensacijos už nepanaudotas atostogas. Kad atsakovo nurodytos sumos pervestos ieškovams patvirtina ir ieškovų pateikti išrašai iš jų banko sąskaitų. Teismo posėdžio metu ieškovų atstovas advokatas Rimvydas Kairys patvirtino, kad ieškovams tikrai išmokėtas visas jiems priklausantis darbo užmokestis ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas. Teismas konstatuoja, kad UAB „Adakris“ ieškovams A. G., D. J. ir K. J. yra sumokėjęs atlyginimą už visą įmonėje dirbtą darbo laiką bei kompensaciją už nepanaudotas atostogas, šis reikalavimas yra išspręstas civilinėje byloje Nr. B2-40-538/2018, todėl byla dalyje dėl reikalavimo priteisti ieškovui K. J. 404,96 Eur neišmokėto darbo užmokesčio bei reikalavimo paskaičiuoti ir priteisti ieškovams A. G., D. J. ir K. J. kompensacijas už nepanaudotas atostogas, nutrauktina.
 6. Kaip nurodyta aukščiau, BUAB „Adakris“ ieškovų atleidimo iš darbo dieną su jais neatsiskaitė. Ieškovai prašo priteisti jiems solidariai iš atsakovių BUAB „Adakris“ bei UAB „Eurobankrotas“ vidutinį darbo užmokestį nuo darbo sutarčių nutraukimo dienos iki atsiskaitymo dienos sekančiai: ieškovei A. G. - 2 326,62 Eur; ieškovui K. J. - 1 151,82 Eur (1 556,78 Eur - 404,96 Eur). Atsakovai prašo šias kompensacijas mažinti.
 7. ĮBĮ nereguliuja atsiskaitymo su atleidžiamais darbuotojais, kurie buvo įdarbinti jau po bankroto bylos iškėlimo, tvarkos, todėl tokiu atveju būtina vadovautis teisiniu reguliavimu, nustatytu DK.
 8. DK 141 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka. Kai darbdavys uždelsia atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką (DK 141 straipsnio 3 dalis). Vertinant ar yra pagrindas nagrinėjamu atveju taikyti galiojusio DK 141 straipsnio 3 dalies nuostatas, būtina atsižvelgti į darbuotojui priklausančio laiku neišmokėto darbo užmokesčio dalį, į darbuotojo darbo įmonėje trukmę ir per šį laikotarpį gauto darbo užmokesčio santykį su reikalaujama kompensacijos suma, į įmonės turtinę padėtį ir galimą kitų darbuotojų ar kreditorių interesų pažeidimą ir kitas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2008; 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-365/2010; 2015 m. kovo 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-154/2015; 2015m balandžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-262/2015; 2015 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-350-469/2015). Sprendžiant dėl darbuotojui priteistinos kompensacijos dydžio taip pat būtina vadovautis DK 2 ir 35 straipsniuose įtvirtintais darbo teisės principais, taip pat proporcingumu, kaip bendruoju teisės principu. Šie principai reikalauja, kad tarp teisės pažeidimo ir sankcijos nebūtų nepagrįstai didelio neadekvatumo, disproporcijų, todėl priteistina darbuotojui kompensacija ne visais atvejais turi sutapti su vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką suma.
 9. A. G. atleista iš darbo 2016-10-04, o K. J. - 2017-01-23. K. J. 2016-12-29 buvo išmokėtas 383,07 Eur atlyginimas už 2016 m. lapkričio mėnesį, o 2017-02-24 išmokėtas atlyginimas už 2016 m. gegužės - spalio mėnesius ir 2016 m. gruodžio mėnesį. GPM perskaičiuotas ir 2017 m. sausio mėnesį ir kompensacija už nepanaudotas atostogas 3 531.49 Eur bei 7 383,52 Eur atlyginimas už laikotarpį nuo 2014 m. balandžio mėnesio iki 2016 m. balandžio mėnesio GPM perskaičiuotas. A. G. 2016-12-29 buvo išmokėtas 1 176,66 Eur atlyginimas už 2016 m. spalio mėnesį ir kompensacija už nepanaudotas atostogas, o 2017-02-24 išmokėtas atlyginimas už 2016 m. gegužės - spalio mėnesius, GPM perskaičiuotas, 1 600,15 Eur ir 7 680,41 Eur atlyginimas už laikotarpį nuo 2014 m. balandžio mėnesio iki 2016 m. balandžio mėnesio. GPM perskaičiuotas. Taigi, galutinai su A. G. ir K. J. BUAB „Adakris“ atsiskaitė 2017-02-24, t. y. su A. G., kuri išdirbo 3 metus ir 5 mėnesius, atsiskaityta praėjus beveik 5 mėnesiams po atleidimo, o su K. J., kuris išdirbo 3 metus ir 8 mėnesius, po 1 mėnesio nuo atleidimo dienos.
 10. A. G. nuo 2016-10-05 yra apdrausta kaip gaunantis atlyginimą asmuo, draudėjas Raseinių rajono savivaldybės administracija. K. J. yra apdraustas kaip gaunantis atlyginimą asmuo, draudėjai BUAB „Adakris“ nuo 2013-05-09 iki 2017-01-23; VSDFV Šilalės skyriaus Raseinių skyrius nuo 2016-04-26 iki 2031-06-30; UAB „Profilena“ nuo 2017-03-01.
 11. Atsižvelgus į nagrinėjamos bylos faktinius ir teisinius aspektus, į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad ginčo atveju nėra pagrindo teigti, jog egzistuoja DK 141 straipsnio 3 dalyje nustatytos išimtys, kuomet atsiskaitymas su atleidžiamais darbuotojais galimas ne atleidimo dieną. Aplinkybė, kad ieškovai buvo įdarbinti BUAB „Adakris“ po bankroto bylos iškėlimo, neatleidžia bendrovės nuo jos darbo sutartimi prisiimtų prievolių laiku ir tinkamai atsiskaityti su darbuotojais, kurie dirbo tęsiant įmonės ūkinę komercinę veiklą. Byloje nenustatyta ieškovų kaltė dėl to, kad su jais laiku nebuvo atsiskaityta, todėl nagrinėjamu atveju yra teisinis pagrindas taikyti darbdaviui BUAB „Adakris“ DK 141 straipsnio 3 dalyje nustatytas sankcijas.
 12. Teismo nuomone, nagrinėjamu atveju yra ypač svarbi ta aplinkybė, kad ieškovai įsidarbino bankrutuojančioje įmonėje, t. y. iš esmės nemokioje bendrovėje, dirbo pagal termintas darbo sutartis ir trumpą laiką, su ieškovais iš dalies buvo atsiskaitoma, o nutraukus darbo sutartis nebuvo atsiskaityta, nes įmonė buvo nemoki. Bankroto administratorius informavo ieškovus apie susiklosčiusią situaciją, kad dėl bylinėjimosi su Islandijos įmonėmis, jis neturėjo galimybės realizuoti bendrovei priklausantį turtą, todėl nepakanka lėšų einamiems mokėjimams, bei garantavo, kad pardavus bendrovės turtą (nurodyta kokį) bus išmokėtas visas darbo užmokestis ir su juo susijusios išmokos.
 13. Esant nurodytoms aplinkybėms, vadovaujantis teisingumo, protingumo, proporcingumo ir sąžiningumo principais, ginčo atveju pakankama ir logiška vidutinio darbo užmokesčio kompensacija už uždelstą atsiskaityti laiką pripažintina tik dalis ieškovų nurodytos kompensacijos, t. y. ieškovei A. G. priteistina 800 Eur vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką, o K. J. 300 Eur vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką.
 14. Patikslintame ieškinyje prašoma ieškovei A. G. priteisti 2 733,05 Eur delspinigių sumą, ieškovei D. J. priteisti 3 114,24 Eur delspinigių sumą; ieškovui K. J. priteisti 3 359,48 Eur delspinigių sumą.
 15. Delspinigiai pagal DK 207 straipsnio 1 dalį yra darbo išmokos ir jos darbuotojui mokamos kol šalis sieja darbo santykiai.
 16. Delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymo, galiojusio iki 2017-07-01, 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai ne dėl darbuotojo kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos (išskyrus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatytas išmokas), kartu su jomis darbuotojui sumokami delspinigiai, kurie sudaro 0,06 procento priklausančios išmokėti sumos už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną, pradedant skaičiuoti po 7 kalendorinių dienų, kai išmokos teisės aktuose ar kolektyvinėje (jeigu jos nėra - darbo) sutartyje arba darbdavio nustatytu laiku turėjo būti sumokėtos, ir baigiant skaičiuoti įskaitant jų sumokėjimo dieną. Įstatymo nustatytas delspinigių dydis kartą per metus indeksuojamas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Ginčo laikotarpiu LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintas delspinigių dydis buvo 0,07 proc.
 17. DK 207 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kai dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, kartu su jomis darbuotojui išmokami įstatymų nustatyto dydžio delspinigiai. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad delspinigių skaičiavimas nutraukiamas darbdaviui iškėlus bankroto bylą arba pradėjus bankroto procedūrą ne teismo tvarka. Iki 2017-07-01 galiojusio Delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje taip pat nustatyta, kad delspinigių skaičiavimas nutraukiamas darbdaviui iškėlus bankroto bylą arba pradėjus bankroto procedūrą ne teismo tvarka.
 18. ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punkte nustatyta, kad teismui iškėlus bankroto bylą nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles, tarp jų už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą, skaičiavimas.
 19. Taigi, įstatymuose aiškiai apibrėžta, kad delspinigių skaičiavimas, kai darbdavys yra bankrutuojanti įmonė, yra sustabdomas. Tai, kad darbuotojai į įmonę buvo priimti po bankroto bylos iškėlimo, neįpareigoja darbdavio skaičiuoti delspinigius, jeigu darbuotojams dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokomas darbo užmokestis. Priešingu atveju nebūtų užtikrintas lygiateisiškumas tarp senųjų kreditorių (darbuotojų, kurie dirbo įmonėje iki bankroto bylos iškėlimo ir tęsė darbą po bankroto bylos iškėlimo) ir naujųjų kreditorių (darbuotojų įdarbintų įmonėje po bankroto bylos iškėlimo).
 20. Esant nurodytoms aplinkybėms ieškovų reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.
Dėl atsakovų solidariosios atsakomybės
 1. Nagrinėjamojoje byloje atsakovais nurodyti BUAB „Adakris“ ir UAB „Eurobankrotas“, reikalavimuose nurodytas sumas ieškovams prašoma solidariai priteisti iš abiejų atsakovų.
 2. Klaipėdos apygardos teismo 2012-12-11 nutartimi UAB „Adakris“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta Eurobankrotas, UAB. Teismo nutartis įsiteisėjo 2013-03-21.
 3. Bankroto administratorius teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, kurio kandidatūrą iš įrašytų į sąrašą pareiškusių sutikimą administruoti įmonę asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Administratorius teisės ir pareigos aptartos ĮBĮ įstatymo 11 straipsnio 5 dalyje ir kituose šio įstatymo straipsniuose).
 4. Ieškovai 2013-05-08 į darbą BUAB „Adakris“ buvo priimti sudarant terminuotą darbo sutartį, pagal kreditorių patvirtintą sąmatą. Tai, kad darbo sutartis formino bankroto administratorės įgaliotas asmuo nereiškia, kad Eurobankrotas, UAB buvo darbo santykiuose su ieškovais, todėl Eurobankrotas, UAB neprivalo solidariai atsakyti kartu su BUAB „Adakris“ už pastarosios prievoles ieškovams.
Dėl bylinėjimosi išlaidų
 1. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas procesinis sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, išlaidos ieškovui priteisiamos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai. Ši taisyklė taikoma ir paskirstant atstovavimo išlaidas. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą, darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio.
 2. Ieškovai prašydami priteisti bylinėjimosi išlaidas teismui pateikė atstovavimo sutartis sudarytas su advokatu Rimvydu Kairiu, teisinių paslaugų sutartį Nr. 46, kurioje ieškovai ir advokatas sutarė, kad sutartas darbo užmokestis yra 600 Eur + 50 proc. nuo priteistos delspinigių sumos ir ieškovei A. G. advokato išrašytą sąskaitą už teisines paslaugas 600 Eur sumai. Duomenų apie tai, kokias realiai bylinėjimosi išlaidas turėjo ieškovai, t. y. duomenų apie advokatui sumokėtas lėšas, teismui nepateikta, todėl ieškovams bylinėjimosi išlaidos advokato pagalbai apmokėti nepriteistinos. Iš pateiktų į bylą duomenų (teisinių paslaugų sutarties, PVM sąskaitų faktūrų ir BUAB „Adakris“ ir Eurobankrotas, UAB atliktų mokėjimų) nustatyta, kad atsakovė BUAB „Adakris“ patyrė 484 Eur bylinėjimosi išlaidų, o Eurobankrotas, UAB – 986 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Nagrinėjamojoje byloje ieškinys patenkintas iš dalies, t. y. reikalavimai atsakovei BUAB „Adakris“ patenkinti apie 8 proc. patikslinto ieškinio reikalavimų (ieškinio suma, neskaitant prašomos priteisti, bet nenurodytos kompensacijos už nepanaudotas atostogas, yra 13 090,17 Eur, o patenkintas 1 100 Eur reikalavimas), o ieškovų reikalavimai atsakovui Eurobankrotas, UAB atmesti. Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, advokato ruoštų dokumentų kiekį ir darbo sąnaudas, teismas konstatuoja, kad atsakovų turėtos išlaidos nėra per didelės, jos atitinka rekomendacijose nurodytus dydžius, todėl priteistinos iš ieškovų proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 1 ir 4 p.).

7Vadovaudamasis LR CPK 270 straipsniu, teismas

Nutarė

8bylą dalyje dėl reikalavimo priteisti ieškovui K. J. 404,96 Eur neišmokėto darbo užmokesčio bei reikalavimo paskaičiuoti ir priteisti ieškovams A. G., D. J. ir K. J. kompensacijas už nepanaudotas atostogas, nutraukti.

9Ieškinį tenkinti iš dalies:

10A. G., asmens kodas ( - ) priteisti iš atsakovės BUAB „Adakris“, įmonės kodas ( - ), 800 Eur (aštuonių šimtų eurų) vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo atsiskaityti laiką;

11K. J., asmens kodas ( - ) priteisti iš atsakovės BUAB „Adakris“, įmonės kodas ( - ), 300 Eur (tris šimtus eurų) vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo atsiskaityti laiką.

12Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

13Priteisti Eurobankrotas, UAB, įmonės kodas ( - ), iš ieškovų A. G., asmens kodas ( - ) D. J., asmens kodas ( - ) K. J., asmens kodas ( - ) po 328 Eur (tris šimtus dvidešimt aštuonis eurus) turėtų bylinėjimosi išlaidų.

14Priteisti BUAB „Adakris“, juridinio asmens kodas ( - ), iš iš ieškovų A. G., asmens kodas ( - ) D. J., asmens kodas ( - ) K. J., asmens kodas ( - ) po 158 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt aštuonis eurus) turėtų bylinėjimosi išlaidų.

15Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai