Byla e2-1170-407/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Sanraktas“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2019 m. birželio 10 d. nutarties, kuria atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sanraktas“ iškelta bankroto byla, civilinėje byloje Nr. eB2-443-755/2019 pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Lemora“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Artakija“ pareiškimus atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sanraktas“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovės uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Lemora“ ir UAB „Artakija“ kreipėsi į teismą, prašydamos iškelti UAB „Sanraktas“ bankroto bylą.

82.

9Ieškovės nurodė, kad atsakovė joms skolinga atitinkamai apie 15 700 Eur ir 9 600 Eur. Taip pat atsakovė nevykdo prievolių valstybinio socialinio draudimo ir valstybės biudžetams, atsakovė yra nemoki.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

123.

13Panevėžio apygardos teismas 2019 m. birželio 10 d. nutartimi iškėlė atsakovei UAB „Sanraktas“ bankroto bylą.

144.

15Teismas, įvertinęs, kad atsakovės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau –VSDFV) biudžetui sudaro 12 435,07 Eur, Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI) sudaro 464,57 Eur, 2018 m. atsakovės turtas sudarė beveik 397 000 Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos beveik 300 000 Eur, įmonės veikla buvo nuostolinga, turi tik tris darbuotojus, vyksta teisminiai procesai dėl skolų, todėl sprendė, kad atsakovė nemoki.

16III.

17Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

185.

19Atsakovė UAB „Sanraktas“ atskirajame skunde prašo Panevėžio apygardos teismo 2019 m. birželio 10 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškinius atmesti, priimti naujus įrodymus. Nurodo šiuos argumentus:

205.1.

21Atsakovė yra moki, vykdo veiklą, svarsto galimybę kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo. 2019 m. kovo 20 d. atsakovė sudarė rangos sutartį dėl statybos darbų. Pradinė sutarties vertė yra 4 586 862,42 Eur be PVM. Visi darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip iki 2020 m. vasario 22 d.

225.2.

23Pateikė papildomus įrodymus: 2019 m. kovo 31 d. balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą, 2019 m. birželio 19 d. preliminarų balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą, 2019 m. kovo 20 d. rangos sutarties išrašą.

242.

25Ieškovė UAB „Lemora“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir Panevėžio apygardos teismo 2019 m. birželio 10 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos argumentus:

266.1.

272018 m. atsakovės turto balansinė vertė sudarė 396 966 Eur, per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė net 340 036 Eur. Atsakovė nepateikė įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašų (su atsiskaitymo terminais), ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinio, informacijos apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus.

286.2.

29Pagal 2019 m. kovo 31 d. balansą atsakovės įsipareigojimai ženkliai viršija turto balansinę vertę, todėl darytina išvada, kad atsakovė yra nemoki. Aplinkybė, kad yra pasirašyta didelės vertės rangos sutartis, nereiškia, kad ši sutartis yra pelninga ir padės atkurti įmonės mokumą.

30Teismas

konstatuoja:

31IV.

32Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

333.

34Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria UAB „Sanraktas“ iškelta bankroto byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad byloje nėra pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas.

35Dėl naujų įrodymų priėmimo

364.

37Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 straipsnis).

385.

39Atsakovė kartu su atskiruoju skundu pateikė 2019 m. kovo 31 d. balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą, 2019 m. birželio 19 d. preliminarų balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą, 2019 m. kovo 20 d. rangos sutarties išrašą. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nagrinėjamoje byloje vyraujantį viešąjį interesą, į tai, jog pateikti dokumentai gali būti svarbūs sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo pagrindų nustatymo, atsakovės pateiktus naujus įrodymus priima ir vertina kartu su kitais byloje esančiais įrodymais (CPK 314 straipsnis).

40Dėl pagrindo iškelti bankroto bylą

416.

42Remiantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalimi, bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Įmonės nemokumas ĮBĮ apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyvia rinkos dalyve.

437.

44Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nutarė iškelti bankroto bylą atsakovei MB UAB „Sanraktas“ nustatęs, kad ši bendrovė yra nemoki. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

458.

46Vadovaujantis susiformavusia teismų praktika, įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės veiklos rezultatai, atspindintys galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę. Tai reiškia, kad į balansą įrašytas turtas turi realiai egzistuoti ir turi būti nustatyta tikroji jo vertė (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. liepos 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1284-381/2018).

479.

48Atskirajame skunde apeliantė nurodė du argumentus kuriais grindžia skundžiamos nutarties neteisėtumą: nurodoma, kad atsakovė 2019 m. kovo 20 d. sudarė statybų rangos sutartį, kurios vertė 4 586 862,42 Eur. Be to, atsakovė ketina kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

4910.

50Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atskirojo skundo teiginiai yra deklaratyvaus pobūdžio, nepaneigiantys pirmosios instancijos teismo išvadų. Atsakovė neginčija pirmosios instancijos teismo išvados dėl bendrovės nemokumo. Kartu su atskiruoju skundu pateiktas 2019 m. kovo 31 d. balansas, kuris patvirtina, kad įmonės turto vertė lygi 254 034 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 339 883 Eur. Tai, kad atsakovė 2019 m. kovo 20 d. sudarė statybos rangos sutartį, nepaneigia jos nemokumo. Byloje nėra pateikta įrodymų apie minėtos sutarties vykdymą, gaunamas pajamas. Be to, remiantis viešai prieinamais duomenimis, 2019 m. vasario mėnesį pas atsakovę dirbo 28 darbuotojai, 2019 m. balandžio mėnesį atsakovė darbuotojų neturėjo, o šiuo metu įmonėje dirba 3 darbuotojai. Ši aplinkybė tik papildomai įrodo atsakovės turimus finansinius sunkumus ir tai, kad atsakovė tikėtinai nevykdo veiklos. Taip pat atsiliepime į atskirąjį skundą pagrįstai nurodyta, kad aplinkybė, jog įmonėje dirba tik 3 darbuotojai kelia abejonių dėl 2019 m. kovo 20 d. statybos rangos sutarties vykdymo.

5111.

52Apeliacinės instancijos teismas atmeta atskirojo skundo argumentą, kad atsakovė ketina kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, nes tai nėra susiję su nagrinėjamu klausimu dėl atsakovės UAB „Sanraktas“ bankroto bylos iškėlimu.

5312.

54Atsakovė atskirajame skunde nenurodė kitų pirmosios instancijos teismo padarytų materialiosios teisės ar proceso teisės normų pažeidimų, nepateikė duomenų, kurie galėtų paneigti skundžiamoje nutartyje teismo nurodytus faktinius ir teisinius argumentus dėl įmonės nemokumo ir pagrindo iškelti jai bankroto bylą egzistavimo. Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino visus byloje esančius duomenis apie atsakovės turimą turtą bei skolas ir teisingai nustatė, kad įmonė galimai veiklos nevykdo, pajamų negauna, negali vykdyti prisiimtų įpareigojimų ir yra nemoki (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis), todėl pagrįstai ir teisėtai nusprendė dėl bankroto bylos jai iškėlimo.

5513.

56Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

57Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasi Lietuvos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

58Panevėžio apygardos teismas 2019 m. birželio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovės uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Lemora“ ir UAB... 8. 2.... 9. Ieškovės nurodė, kad atsakovė joms skolinga atitinkamai apie 15 700 Eur ir... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. 3.... 13. Panevėžio apygardos teismas 2019 m. birželio 10 d. nutartimi iškėlė... 14. 4.... 15. Teismas, įvertinęs, kad atsakovės skola Valstybinio socialinio draudimo... 16. III.... 17. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 18. 5.... 19. Atsakovė UAB „Sanraktas“ atskirajame skunde prašo Panevėžio apygardos... 20. 5.1.... 21. Atsakovė yra moki, vykdo veiklą, svarsto galimybę kreiptis į teismą dėl... 22. 5.2.... 23. Pateikė papildomus įrodymus: 2019 m. kovo 31 d. balansą ir pelno... 24. 2.... 25. Ieškovė UAB „Lemora“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį... 26. 6.1.... 27. 2018 m. atsakovės turto balansinė vertė sudarė 396 966 Eur, per vienerius... 28. 6.2.... 29. Pagal 2019 m. kovo 31 d. balansą atsakovės įsipareigojimai ženkliai... 30. Teismas... 31. IV.... 32. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 33. 3.... 34. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria UAB „Sanraktas“... 35. Dėl naujų įrodymų priėmimo ... 36. 4.... 37. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 38. 5.... 39. Atsakovė kartu su atskiruoju skundu pateikė 2019 m. kovo 31 d. balansą ir... 40. Dėl pagrindo iškelti bankroto bylą... 41. 6.... 42. Remiantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9... 43. 7.... 44. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nutarė iškelti bankroto... 45. 8.... 46. Vadovaujantis susiformavusia teismų praktika, įmonės nemokumas nustatomas... 47. 9.... 48. Atskirajame skunde apeliantė nurodė du argumentus kuriais grindžia... 49. 10.... 50. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atskirojo skundo teiginiai yra... 51. 11.... 52. Apeliacinės instancijos teismas atmeta atskirojo skundo argumentą, kad... 53. 12.... 54. Atsakovė atskirajame skunde nenurodė kitų pirmosios instancijos teismo... 55. 13.... 56. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 57. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasi... 58. Panevėžio apygardos teismas 2019 m. birželio 10 d. nutartį palikti...