Byla 2-1378/2013
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Lapikanas“ kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys: akcinė bendrovė DNB bankas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, V. P. ir R. L

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė Jarackaitė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo valstybės įmonės Turto banko ir atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Lapikanas“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 7 d. nutarties, kuria iš dalies patenkintas nurodyto ieškovo skundas dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Lapikanas“ kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys: akcinė bendrovė DNB bankas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, V. P. ir R. L.,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas VĮ Turto bankas (atsakovo BUAB „Lapikanas“ kreditorius) pateikė atsakovo BUAB „Lapikanas“ bankroto bylą nagrinėjančiam teismui skundą, prašydamas: 1) pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo 2012 m. rugsėjo 20 d. kreditorių susirinkimo antru, septintu, aštuntu, devintu ir vienuoliktu darbotvarkės klausimais priimtus nutarimus; 2) nustatyti, kad įkaito turėtojas ir kiti kreditoriai atsakovo bankroto administravimo išlaidas dengia proporcingai nuo lėšų, gautų pardavus atsakovo įkeistą ar neįkeistą turtą arba gautų iš kitos atsakovo veiklos (1-3 b. l.).

4Nurodė, kad 2012 m. rugsėjo 20 d. atsakovo kreditorių susirinkime antru darbotvarkės klausimu kreditoriai nutarė pritarti administratoriaus atliktam darbui ir patvirtinti pateiktą veiklos ataskaitą, kurioje nurodyta, kad, pardavus atsakovo turtą, administratorius pervedė įkaito turėtojui AB DNB bankui 1 813 500 Lt, neskiriant lėšų administravimo išlaidoms; pareiškėjo duomenimis, administratorius bankroto administravimo išlaidas dengė iš bankui įkeisto turto nuomos ir iš debitorių išieškotų lėšų, tačiau iki šiol atsakovo kreditoriai nesprendė atsakovo ūkinės komercinės veiklos ir iš šios veiklos gautų lėšų panaudojimo klausimų, kaip to reikalaujama ĮBĮ 23 straipsnio 5 ir 6 punktuose. Pareiškėjo nuomone, administratorius nepagrįstai atleido įkaito turėtoją nuo administravimo išlaidų dengimo ir išmokėjo jam visą už įkeistą turtą gautą pinigų sumą, neatsižvelgdamas į ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalį, pagal kurią administravimo išlaidos mokamos iš bankrutuojančios įmonės visų rūšių lėšų, ir į proporcingumo principą; tokiu būdu kreditoriai nepagrįstai patvirtino administratoriaus ataskaitoje minėtus neteisėtus administratoriaus veiksmus, kurie neatitinka ĮBĮ reikalavimų ir teismų praktikos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-250/2012). Pareiškėjo teigimu, kreditorių susirinkimas septintu, aštuntu ir devintu darbotvarkės klausimais nemotyvuotai nutarė skirti papildomų lėšų teisinėms paslaugoms, archyvo sutvarkymui ir administravimo išlaidoms, neišsiaiškinus, kodėl reikia skirti papildomų lėšų, neaptarus šių lėšų šaltinių. Pareiškėjo nuomone, negalima pritarti vienuoliktu darbotvarkės klausimu priimtam kreditorių nutarimui įpareigoti administratorių kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos, nes neišspręsti administravimo išlaidų dengimo klausimai.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 7 d. nutartimi patenkino skundą iš dalies: panaikino BUAB „Lapikanas“ 2012 m. rugsėjo 20 d. kreditorių susirinkimo vienuoliktu darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą, atmetė kitą skundo dalį dėl antru, septintu, aštuntu ir devintu darbotvarkės klausimais priimtų nutarimų ir priteisė iš pareiškėjo AB Turto banko atsakovui BUAB „Lapikanas“ 100 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (124-130 b. l.).

7Nurodė, kad antru darbotvarkės klausimu kreditoriai balsu dauguma pritarė administratoriaus vykdomai veiklai, kurios ataskaitoje nurodyta, kad, pardavus varžytynėse įkeistą atsakovo turtą, administratorius 1 813 500 Lt pervedė įkaito turėtojui ir 6 500 Lt skyrė bankroto administravimui. Teismas pagal prie minėtos ataskaitos pridėtą atsakovų pajamų ir išlaidų suvestinę nustatė, kad iš patalpų nuomos buvo gauta 73 450,40 Lt pajamų, iš debitorių – 2 449,74 Lt, be to, patirta 74 534,07 Lt išlaidų administravimo paslaugoms ir kitiems vykdomiems mokėjimams (vanduo, elektros energija, teisinės paslaugos). Teismas konstatavo, kad atsakovo administravimo išlaidos buvo dengiamos iš kitų pajamų, tarp jų iš AB DNB bankui įkeisto turto nuomos, kad atsakovo bankroto byloje nebuvo priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas dėl administravimo išlaidoms skirtinos sumos, todėl administratorius pavedė kreditoriams šį klausimą spręsti tvirtinant administratoriaus veiklos ataskaitą, kurie, pritardami veiklos ataskaitai, išsprendė šį klausimą. Teismo vertinimu, administravimo išlaidų paskirstymas proporcingai lėšoms, gautoms iš įkeisto ir neįkeisto turto realizavimo, nėra numatytas įstatyme, nors pripažįstamas pareiškėjo nurodytoje teismų praktikoje, tačiau jis nėra besąlygiškai vienintelis visais atvejais, nes šį klausimą sprendžia kreditorių susirinkimas. Teismas nurodė, jog atsižvelgė į tai, kad nemaža dalis administravimo išlaidų padengta iš įkeisto turto nuomos, kad ginčijamas nutarimas priimtas balsų dauguma, nepažeidžiant kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarkos, nėra nustatyta esminių procedūrinių ir imperatyvių ĮBĮ normų pažeidimų, ir nepatenkino pareiškėjo reikalavimo panaikinti atsakovo kreditorių susirinkimo antru darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą. Teismas atmetė pareiškėjo reikalavimą nustatyti, kad administravimo išlaidas įkaito turėtojas ir kiti kreditoriai dengia proporcingai nuo gautų lėšų, pardavus atsakovo įkeistą ir neįkeistą turtą, ar gautų iš kitos atsakovo veiklos, nes šį klausimą sprendžia kreditorių susirinkimas, o ne teismas (ĮBĮ 33 str. 6 d.).

8Teismo teigimu, kreditorių susirinkimas septintu, aštuntu ir devintu darbotvarkės klausimais realizavo savo teisę pakeisti administravimo išlaidų sąmatą, tai yra nutarė skirti papildomų lėšų. Teismas pažymėjo, kad administratorius teismo posėdyje nurodė, jog kreditoriai buvo informuoti, kad dėl teismo proceso pagal BUAB „Lapikanas“ ieškinį D. M. dėl žalos atlyginimo patiriamos išlaidos advokato pagalbai apmokėti, o dėl pradėto ikiteisminio tyrimo gali atsirasti tokių išlaidų poreikis, kad, įvertinus bylos medžiagą, kreditorių patvirtintos administravimo sąmatos yra pagrįstos, todėl atmetė pareiškėjo reikalavimą dėl septintu, aštuntu ir devintu darbotvarkės klausimais priimtų nutarimų panaikinimo.

9Teismas panaikino vienuoliktu darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą dėl įmonės pabaigos, konstatavęs, jog dar nepasibaigę teisminiai ginčai, kuriuose dalyvauja atsakovas. Teismas nurodė, kad šioje byloje atsakovas patyrė 500 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, o patenkinus dalį reikalavimų, priteisiama iš pareiškėjo atsakovui 100 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

10III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

11Atskiruoju skundu pareiškėjas AB Turto bankas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 7 d. nutarties dalį, kuria atmestas pareiškėjo skundas, ir pripažinti neteisėtais bei panaikinti atsakovo BUAB „Lapikanas“ 2012 m. rugsėjo 20 d. kreditorių susirinkimo antru, septintu, aštuntu ir devintu darbotvarkės klausimais priimtus nutarimus (143-144 b. l.). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121) Nesutinka su teismo nuomone, kad administravimo išlaidos neprivalo būti dengiamos tik proporcingai iš visų rūšių bankrutuojančios įmonės lėšų. Apmokant administravimo išlaidas, turi būti atsižvelgiama į gautų iš įkeisto turto bei iš įmonės kitos veiklos gautų lėšų dydį, nuo didesnės gautų lėšų sumos apmokant didesnę administravimo išlaidų dalį, kaip yra pripažįstama pareiškime minėtoje teismų praktikoje. Administravimo išlaidų dengimas pagal proporcingumo principą užtikrina, kad administravimo išlaidos nebūtų dengiamos tik vienos kreditorių grupės, kurių reikalavimas neužtikrintas įkeistu turtu, pajamų sąskaita, tuo tarpu įkeisto turto turėtojui visai neprisidedant prie administravimo išlaidų mokėjimo.

132) Administratoriui, teikiančiam kreditorių susirinkimui tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti įmonės administravimą. Atsakovo kreditorių susirinkimo septintu, aštuntu ir devintu darbotvarkės klausimais priimti nutarimai yra nemotyvuoti, nes neaišku, kodėl reikia skirti papildomų lėšų, neaptarti šių lėšų šaltiniai.

14Atskiruoju skundu atsakovas BUAB „Lapikanas“ prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 7 d. nutarties dalį, kuria priteistos bylinėjimosi išlaidos, ir priteisti atsakovui iš pareiškėjo 400 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (141-142 b. l.). Nurodo, kad atsakovas patyrė 500 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Atsakovo nuomone, kadangi teismas panaikino tik vieną iš penkių ginčijamų nutarimų, tai yra patenkino 20 proc. pareiškėjo reikalavimų, jam iš pareiškėjo turėjo būti priteista 400 Lt išlaidų suma advokato pagalbai apmokėti (CPK 93 str. 2 d.).

15Atsiliepimuose į atskiruosius skundus trečiasis asmuo AB DNB bankas prašo atmesti pareiškėjo AB Turto banko atskirąjį skundą ir palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartį, o atsakovo BUAB „Lapikanas“ atskirąjį skundą spręsti teismo nuožiūra (152-157 b. l.). Atsiliepimus grindžia tokiais argumentais:

161) Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. gruodžio 27 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-1539/2013 pripažino, kad proporcingumo principas, paskirstant bankroto administravimo išlaidų apmokėjimo naštą, neturi būti taikomas vienareikšmiškai, nevertinant visų konkrečioje bankroto byloje teisiškai reikšmingų aplinkybių. Nors šioje bankroto byloje ir nebuvo priimtas nutarimas dėl administravimo išlaidų dengimo tvarkos, tačiau administratorius, apmokėdamas šias išlaidas, atsižvelgė į teisiškai reikšmingas aplinkybes, kad atsakovo bankroto procese buvo nuomojamas AB DNB bankui įkeistas nekilnojamasis turtas, iš kurio nuomos iki jo pardavimo gauta daugiau kaip 40 000 Lt pajamų. Dėl to administratorius, net ir nesant priimtam kreditorių susirinkimo nutarimui dėl administravimo išlaidų apmokėjimo tvarkos, pagrįstai naudojo iš įkeisto turto nuomos gautas pajamas administravimo išlaidų apmokėjimui.

172) Pareiškėjas nenurodė argumentų, sudarančių pagrindą pripažinti neteisėta skundžiamos nutarties dalį dėl septintu, aštuntu ir devintu darbotvarkės klausimais priimtų nutarimų; pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad kreditorių susirinkimo patvirtintos papildomos lėšos nėra būtinos atsakovo bankroto administravimo procedūrų užbaigimui.

183) Atsakovo atskirojo skundo reikalavimas dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo pakeitimo nėra tiesiogiai susijęs su trečiojo asmens teisėmis ir teisėtais interesais, todėl atsakovo atskirasis skundas spręstinas teismo nuožiūra.

19Atsiliepime į pareiškėjo AB Turto banko atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Lapikanas“ prašo atmesti atskirąjį skundą ir palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartį (158-160 b. l.). Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

201) Teismas tinkamai įvertino visas teisiškai reikšmingas aplinkybes, atsižvelgė į aktualią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką ginčo klausimu, skundžiamoje nutartyje pagrįstai sprendė, kad nagrinėjamu atveju buvo pagrindas netaikyti proporcingumo principo, apmokant administravimo išlaidas.

212) Pareiškėjas nenurodė argumentų, sudarančių pagrindą pripažinti neteisėta skundžiamos nutarties dalį dėl septintu, aštuntu ir devintu darbotvarkės klausimais priimtų nutarimų; pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad kreditorių susirinkimo patvirtintos papildomos lėšos nėra būtinos atsakovo bankroto administravimo procedūrų užbaigimui, o pareiškėjo atstovas teismo posėdyje neneigė fakto, kad atsakovo bankroto procese būtinos išlaidos teisinėms paslaugoms ir archyvo tvarkymui.

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 338 str.).

24Byloje apeliacine tvarka nagrinėjamas ginčas dėl atsakovo BUAB „Lapikanas“ 2012 m. rugsėjo 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų antru, septintu, aštuntu ir devintu darbotvarkės klausimais, kuriais kreditoriai pritarė bankroto administratoriaus pateiktai jo veiklos ataskaitai ir skyrė papildomų lėšų teisinėms paslaugoms, archyvo sutvarkymui bei kitoms bankroto administravimo išlaidoms.

25Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą

26Atsakovo BUAB „Lapikanas“ 2012 m. rugsėjo 20 d. kreditorių susirinkime antru darbotvarkės klausimu kreditoriai nutarė pritarti atsakovo bankroto administratoriaus atliktam darbui ir patvirtinti pateiktą jo veiklos ataskaitą (5-6 b. l.). Šioje ataskaitoje nurodyta, kad iš varžytynių už 1 820 000 Lt buvo parduotas atsakovui priklausantis ir kreditoriui AB DNB bankui įkeistas turtas, kad bankroto administratorius, pardavęs įkeistą įmonės turtą, įkaito turėtojui pervedė 1 813 500 Lt, o bankroto administravimui skyrė 6 500 Lt; be to, nuo 2011 m. kovo 1 d. iki 2012 m. rugsėjo 18 d. iš patalpų nuomos atsakovas gavo 73 450,40 Lt pajamų, o iš debitorių – 2 449,74 Lt, bei patyrė 74 534,07 Lt administravimo išlaidų (56-58 b. l.).

27ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankroto administravimo išlaidos apmokamos iš bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės visų rūšių lėšų, gautų pardavus šios įmonės turtą, įskaitant ir įkeistą, įmonei grąžintų skolų, ūkinės veiklos, turto nuomos ir kitų bankroto proceso metu gautų lėšų. Pagal ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktą kreditorių susirinkimas turi teisę nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką. Taigi, realizavus kiekvieną bankrutuojančios įmonės turtą, dalis gautos už jį sumos turi būti skiriama administravimo išlaidoms apmokėti bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka.

28Byloje nėra ginčo, kad atsakovo bankroto procese iki ginčo nutarimo priėmimo atsakovo kreditorių susirinkimas dar nebuvo išsprendęs klausimo dėl įmonės bankroto administravimo išlaidų mokėjimo eilės ir tvarkos nustatymo. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad šiuo atveju bankroto administratorius pavedė kreditorių susirinkimui spręsti šį klausimą, tvirtinant administratoriaus veiklos ataskaitą, kuriai pritardami, kreditoriai išsprendė minėtą klausimą. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo teigti, jog yra tinkamas bankroto administravimo išlaidų mokėjimo eilės ir tvarkos nustatymo klausimo išsprendimas, tvirtinant atsakovo bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą, tai yra post factum pritariant bankroto administratoriaus veiksmams, kuriais jis paskirstė bankrutuojančio atsakovo gautas lėšas jo administravimo paslaugoms, nesilaikydamas proporcingumo principo. Nurodytu būdu (pritariant bankroto administratoriaus veiksmams, kuriais administratorius savo nuožiūra nusprendė dėl atsakovo administravimo išlaidų apmokėjimo, nesant kreditorių susirinkimo patvirtintos administravimo išlaidų apmokėjimo tvarkos) paskirstyti gautas lėšas iš esmės būtų galima, laikantis proporcingumo ir kreditorių lygiateisiškumo principų, tai yra, kai nevienodos dalys įkeisto ir neįkeisto bankrutuojančio atsakovo turto, tai administravimo išlaidos, patirtos iki atsakovo turto pardavimo dienos, apmokamos proporcingai gautoms sumoms, pardavus tiek įkeistą, tiek neįkeistą turtą. Kaip yra konstatavęs kasacinis teismas, proporcingumo principas tokiu atveju užtikrina kreditorių lygiateisiškumo principo įgyvendinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-250/2012). Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas pareiškėjo skundą dėl kreditorių susirinkimo antru darbotvarkės klausimu priimto nutarimo, nepagrįstai rėmėsi tuo, kad nemaža atsakovo administravimo išlaidų dalis padengta iš kreditoriui AB DNB bankui įkeisto turto nuomos. Pažymėtina, kad įkeistas turtas, iš kuriuo nuomos buvo gautos pajamos, priklausė atsakovui, o ne kreditoriui AB DNB bankui; juolab kad lėšos, gautos iš atsakovui priklausančio turto nuomos, gali būti naudojamos tenkinti teismo patvirtintus atsakovo kreditorių finansinius reikalavimus. Todėl nebuvo pagrindo neproporcingai sumažinti administravimo išlaidų, mokėtinų atsakovo kreditoriaus AB DNB banko (įkaito turėtojo), vien dėl to, kad atsakovo turtas, iš kurio nuomos buvo gautos lėšos iki jo pardavimo, buvo jam įkeistas. Nagrinėjamu atveju šiomis lėšomis buvo padengiamos administravimo išlaidos, vieną hipotekos kreditorių AB DNB banką, kurio reikalavimas iš dalies buvo patenkintas, pardavus jam įkeistą turtą ir beveik visą už šį turtą gautą sumą jam pervedus, atleidžiant nuo ĮBĮ 33 straipsnio 5 dalyje numatytos pareigos tinkamai prisidėti prie bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidų apmokėjimo. Pagal šią teisės normą, kai pirkėjas sumoka visą kainą už nupirktą įkeistą turtą, įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui priklausanti suma, atskaičius administravimo išlaidoms apmokėti kreditorių susirinkimo patvirtintą sumą, turi būti pervesta į įkaito turėtojo, hipotekos kreditoriaus nurodytą sąskaitą. Taigi minėti administratoriaus veiksmai neatitinka ĮBĮ 33 straipsnio 8 dalies ir 36 straipsnio 1 dalyje nustatyto reglamentavimo. Kadangi nagrinėjamu atveju atsakovo kreditorių susirinkimas anksčiau nebuvo patvirtinęs administravimo išlaidų mokėjimo eilės ir tvarkos (ĮBĮ 23 str. 5 p.), darytina išvada, kad atsakovo kreditorių nutarimas, kuriuo pritarta jau atliktiems bankroto administratoriaus veiksmams, padengiant administravimo išlaidas iš įkeisto atsakovo turto nuomos, o ne iš įkeisto turto pardavimo pajamų, pažeidžia visų atsakovo kreditorių teisėtus interesus, neužtikrina proporcingumo ir lygiateisiškumo principų, bei negali būti laikomas teisėtu, o apygardos teismas be pagrindo jo nepanaikino. Todėl panaikintina pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria nepatenkintas pareiškėjo skundas dėl atsakovo kreditorių susirinkimo antru darbotvarkės klausimu priimto nutarimo, ir panaikintina dalis atsakovo kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto antru darbotvarkės klausimu, kuria kreditoriai pritarė administratoriaus veiksmams pervesti įkaito turėtojui 1 813 500 Lt (CPK 329 str. 1 d., 330, 338 str.).

29Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų pakeisti administravimo išlaidų sąmatą

30Atsakovo BUAB „Lapikanas“ kreditoriai 2012 m. rugsėjo 20 d. kreditorių susirinkime septintu, aštuntu ir devintu darbotvarkės klausimais nutarė skirti papildomai lėšų teisinėms išlaidoms pagal faktą, archyvo sutvarkymui – 2 000 Lt ir administravimo išlaidoms – 5 000 Lt (5-6 b. l.). Apygardos teismas, atmesdamas pareiškėjo skundą dėl šių nutarimų panaikinimo, be pagrindo nurodė, kad yra pagrįstos minėtais nutarimais kreditorių patvirtintos atsakovo administravimo išlaidų sąmatos, o apeliantas teisingai teigia, kad nurodyti ginčo nutarimai yra nemotyvuoti.

31Pagal kasacinio teismo praktiką bankroto administratoriui, teikiančiam kreditorių susirinkimui tvirtinti arba pakeisti administravimo išlaidų sąmatą, tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl yra būtinos atitinkamos administravimo išlaidos ir kodėl reikalingas būtent toks išlaidų dydis, norint užtikrinti bankrutuojančios įmonės administravimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius nepateikė įrodymų, patvirtinančių jo teigimą, kad atsakovo kreditoriai prieš 2012 m. rugsėjo 20 d. kreditorių susirinkimą buvo informuoti apie vykstantį teisminį procesą ir ikiteisminį tyrimą, kurių metu reikalingos teisinės paslaugos, be to, atsakovo bankroto administratorius nei pirmosios instancijos, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė įrodymų ir nenurodė argumentų, pagrindžiančių reikalingumą skirti papildomai 5 000 Lt administravimo išlaidoms ir 2 000 Lt – archyvo sutvarkymui. Turint omenyje, kad bankroto administratoriui tenka pareiga motyvuotai pagrįsti papildomų atsakovo administravimo išlaidų būtinybę, o nagrinėjamu atveju bankroto administratorius neįvykdė šios pareigos, atmestini kaip nepagrįsti atsakovo ir trečiojo asmens AB DNB banko atsiliepimuose į pareiškėjo atskirąjį skundą nurodyti argumentai, kad pareiškėjas (apeliantas) nepateikė įrodymų, jog ginčijamais nutarimais patvirtintos papildomos lėšos nėra būtinos pabaigti atsakovo bankroto procedūrą.

32Dėl pasakyto panaikintina apygardos teismo nutarties dalis, kuria nepatenkintas pareiškėjo skundas dėl panaikinimo atsakovo kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų septintu, aštuntu ir devintu darbotvarkės klausimais, ir panaikinus atsakovo kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus septintu, aštuntu ir devintu darbotvarkės klausimais, šie klausimai perduotini atsakovo kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo (CPK 329 str. 1 d., 330, 338 str.).

33Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

34Apeliacinės instancijos teismui patenkinus nurodytu būdu pareiškėjo atskirąjį skundą ir pakeitus skundžiamą teismo nutartį, pakeistinas ir pirmosios instancijos teismo nustatytas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas (CPK 93 str. 5 d.).

35Pareiškėjas pirmosios instancijos teismui apskundė penkis atsakovo kreditorių susirinkimo nutarimus; apygardos teismas panaikino vieną nutarimą, o apeliacinės instancijos teismas – likusius keturis ginčo nutarimus. Taigi, visiškai patenkinus pareiškėjo skundą, atsakovui nepriteistinos bylinėjimosi išlaidos, todėl panaikintina pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria priteista iš pareiškėjo atsakovui 100 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str., 98 str., 329 str. 1 d.).

36Dėl nurodyto neturi teisinės reikšmės atsakovo atskirojo skundo argumentai, susiję su bylinėjimosi išlaidų paskirstymu, todėl netenkintinas atsakovo atskirasis skundas (CPK 329 str. 1 d.).

37Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

38Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartį.

39Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 7 d. nutarties dalį, kuria atmestas pareiškėjo valstybės įmonės Turto banko skundas dėl atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Lapikanas“ 2012 m. rugsėjo 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų antru, septintu, aštuntu ir devintu darbotvarkės klausimais, ir išspręsti klausimą iš esmės:

40Panaikinti atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Lapikanas“ 2012 m. rugsėjo 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimus: septintu, aštuntu ir devintu darbotvarkės klausimais ir perduoti šiuos klausimus kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo; dalį nutarimo antru darbotvarkės klausimu, kuria kreditoriai pritarė bankroto administratoriaus veiksmams pervesti 1 813 500 Lt įkaito turėtojui kreditoriui akcinei bendrovei DNB bankui.

41Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 7 d. nutarties dalį, kuria priteista iš pareiškėjo valstybės įmonės Turto banko atsakovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Lapikanas“ 100 Lt advokato pagalbai apmokėti.

42Palikti nepakeistą kitą apygardos teismo nutarties dalį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas VĮ Turto bankas (atsakovo BUAB „Lapikanas“ kreditorius)... 4. Nurodė, kad 2012 m. rugsėjo 20 d. atsakovo kreditorių susirinkime antru... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 7 d. nutartimi patenkino skundą iš... 7. Nurodė, kad antru darbotvarkės klausimu kreditoriai balsu dauguma pritarė... 8. Teismo teigimu, kreditorių susirinkimas septintu, aštuntu ir devintu... 9. Teismas panaikino vienuoliktu darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą dėl... 10. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai... 11. Atskiruoju skundu pareiškėjas AB Turto bankas prašo panaikinti Vilniaus... 12. 1) Nesutinka su teismo nuomone, kad administravimo išlaidos neprivalo būti... 13. 2) Administratoriui, teikiančiam kreditorių susirinkimui tvirtinti... 14. Atskiruoju skundu atsakovas BUAB „Lapikanas“ prašo pakeisti Vilniaus... 15. Atsiliepimuose į atskiruosius skundus trečiasis asmuo AB DNB bankas prašo... 16. 1) Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. gruodžio 27 d. nutartyje civilinėje... 17. 2) Pareiškėjas nenurodė argumentų, sudarančių pagrindą pripažinti... 18. 3) Atsakovo atskirojo skundo reikalavimas dėl bylinėjimosi išlaidų... 19. Atsiliepime į pareiškėjo AB Turto banko atskirąjį skundą atsakovas BUAB... 20. 1) Teismas tinkamai įvertino visas teisiškai reikšmingas aplinkybes,... 21. 2) Pareiškėjas nenurodė argumentų, sudarančių pagrindą pripažinti... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 23. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 24. Byloje apeliacine tvarka nagrinėjamas ginčas dėl atsakovo BUAB... 25. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo patvirtinti administratoriaus veiklos... 26. Atsakovo BUAB „Lapikanas“ 2012 m. rugsėjo 20 d. kreditorių susirinkime... 27. ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankroto administravimo išlaidos... 28. Byloje nėra ginčo, kad atsakovo bankroto procese iki ginčo nutarimo... 29. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų pakeisti administravimo išlaidų... 30. Atsakovo BUAB „Lapikanas“ kreditoriai 2012 m. rugsėjo 20 d. kreditorių... 31. Pagal kasacinio teismo praktiką bankroto administratoriui, teikiančiam... 32. Dėl pasakyto panaikintina apygardos teismo nutarties dalis, kuria... 33. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 34. Apeliacinės instancijos teismui patenkinus nurodytu būdu pareiškėjo... 35. Pareiškėjas pirmosios instancijos teismui apskundė penkis atsakovo... 36. Dėl nurodyto neturi teisinės reikšmės atsakovo atskirojo skundo argumentai,... 37. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 38. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartį.... 39. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 7 d. nutarties dalį, kuria... 40. Panaikinti atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės... 41. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 7 d. nutarties dalį, kuria... 42. Palikti nepakeistą kitą apygardos teismo nutarties dalį....