Byla e2-18-884/2016
Dėl žalos atlyginimo priteisimo

1Skuodo rajono apylinkės teismo teisėja Skaistė Valinskytė,

2sekretoriaujant teismo posėdžio sekretorei Editai Rimgailienei,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Roneda“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Actualis“, ieškinį atsakovams D. G. ir R. D. dėl žalos atlyginimo priteisimo,

Nustatė

4ieškovė prašo jos naudai priteisti: iš atsakovo R. D. 13057,85 Eur žalos atlyginimą ir 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, iš atsakovo D. G. 131,16 Eur žalos atlyginimą ir 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, solidariai iš abiejų atsakovų bylinėjimosi išlaidas, jeigu tokių būtų iki civilinės bylos nagrinėjimo teisme pabaigos. Nurodė, jog Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. vasario 25 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Roneda“ (toliau – ieškovė). VĮ Registrų centro juridinių asmenų registro duomenimis BUAB „Roneda“ Juridinių asmenų registre buvo įregistruota 2004-05-12. Per laikotarpį nuo bendrovės įregistravimo iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, jos vadovai ir akcininkai pasikeitė dukart: 1) nuo 2004-05-12 iki 2005-02-07 vienintelis ieškovės akcininkas ir vadovas buvo D. G.; 2) nuo 2005-02-07 iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (2014-03-08) vienintelis ieškovo akcininkas ir vadovas buvo R. D.. Atsakovo R. D. vadovavimo įmonei laikotarpiu atsirado beveik visi bankroto bylos teismo patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai, t.y. iš bendros 13189,01 Eur teismo patvirtintos kreditorinių reikalavimų sumos, per R. D. vadovavimo laikotarpį atsirado kreditorių finansinių reikalavimų už bendrą 13057,85 Eur dydžio sumą. Kita dalis nepadengtų įsiskolinimų kreditoriams - 131,16 Eur, atsirado dar pirmojo ieškovės vadovo ir akcininko D. G. vadovavimo bendrovei laikotarpiu. Nuo pat bendrovės įregistravimo dienos iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos atsakingi asmenys per visą savo veiklos vykdymo periodą nė karto neteikė jokių finansinės atskaitomybės dokumentų VĮ Registrų centrui įstatymų nustatyta tvarka ir terminais. Būtent dėl tokio atsakovams priklausančių pareigų nevykdymo – finansinės atskaitomybės nesudarymo ir nepateikimo – bankroto administratoriui nėra sudaryta galimybė tiksliai ir objektyviai nustatyti bendrovės tapimo nemokia momento. Atsižvelgdamas į faktiškai susiklosčiusią situaciją ir į tai, kad išimtinai tik dėl atsakovų neteisėto neveikimo šiuo metu yra neįmanoma nustatyti ieškovės nemokumo atsiradimo laikotarpio ar momento, bankroto administratorius vadovaujasi bendra situacija ir preziumuoja, kad ieškovė nemokia įmone tapo nuo pat jos įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos, t.y. 2004-05-12.

5Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, gautas prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant, prašyme nurodyta, kad ieškovė palaiko pareikštus reikalavimus.

6Atsakovai atsiliepimo nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, procesiniai dokumentai ir šaukimai įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnis).

7Ieškinys tenkintinas.

8Bylos medžiaga nustatyta, kad 2014-02-25 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1021-265/2014 UAB „Roneda“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Actualis. Teismo informacinės sistemos LITEKO duomenimis 2014-05-20 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi patvirtinti BUAB „Roneda“ kreditoriniai reikalavimai 13189,02 Eur sumai.

9UAB „Roneda“ įsteigta 2004-05-12. Per laikotarpį nuo bendrovės įregistravimo iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, jos vadovai ir akcininkai pasikeitė dukart: 1) nuo 2004-05-12 iki 2005-02-07 vienintelis ieškovės akcininkas ir vadovas buvo D. G.; 2) nuo 2005-02-07 iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (2014-03-08) vienintelis ieškovo akcininkas ir vadovas buvo R. D.. Pagal VĮ Registrų centras duomenis UAB „Roneda“ finansinės atskaitomybės neteikė nė karto.

10Pagal VSDFV Mažeikių skyriaus pažymą UAB „Roneda“ veiklos vykdymo laikotarpiu buvo įdarbinti 19 darbuotojų. VSDFV Mažeikių skyrius rašte nurodė, jog BUAB „Roneda“ 2015-10-15 VSDF biudžetui skolinga 896,50 Eur. Iš VMI rašto matyti, kad Mokesčių apskaitos informacinės sistemos duomenimis UAB „Roneda“ Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamų mokesčių, baudų ir delspinigių įsiskolinimas nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienai – 2014-03-08 – sudarė 11471,04 Eur, iš jų: pagal 2007-06-20 Sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. SK7-9 pridėtinės vertės mokesčio 6207,43 Eur, PVM baudos 3103,86 Eur, PVM delspinigių 1660,68 Eur. Už laikotarpį nuo 2007-07-07-12 iki 2008-01-28 papildomai apskaičiuota 499,07 Eur PVM delspinigių. UAB „Sergel“ rašto nustatyta, kad UAB „Roneda“ skolinga už mobiliojo ryšio paslaugas 538,84 Eur. Iš antstolės E. M. raštu matyti, kad UAB „Roneda“ skolinga antstolei E. M. vykdymo išlaidų 282,63 Eur.

11Pagal Klaipėdos apskrities VMI 2007-06-20 sprendimą Nr. SK7-9 darytina išvada, jog UAB „Roneda“ buvo nemoki nuo 2004 metų gruodžio mėnesio. Atsakovai, nepaisant įmonėje susidariusios finansinės situacijos, nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, o toliau buvo didinamas įsiskolinimas biudžetui ir kitiems kreditoriams.

12Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio elgtis išimtinai įmonės interesais; administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga (duty of loyalty) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009).

13Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnyje įtvirtina pagrindinius juridinio asmens valdymo organo nario veiklos principus: juridinio asmens atžvilgiu veikti sąžiningai, protingai, apdairiai, būti lojaliam, laikytis konfidencialumo, vengti interesų konflikto. Įmonės vadovas atsako už bendrovės veiklos organizavimą, metinės finansinės atskaitomybės sudarymą. Nevykdant įstatymuose ar įstatuose numatytų pareigų arba netinkamai jas vykdant, juridinio asmens vadovui atsiranda civilinė teisinė atsakomybė, kuri pasireiškia prievole atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą. Žala juridiniam asmeniui atlyginama visiškai, jeigu įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 straipsnio 7 dalis).

14Atsakovų neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad jie, būdami įmonės direktoriais atitinkamais periodais, nesilaikė įstatymu jiems numatytos pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jei įmonė nebegali atsiskaityti su savo kreditoriais (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalis). Atsakovai neteikė įstatymų nustatyta tvarka įmonės finansinių atskaitomybių, UAB „Roneda“ buvo nemoki nuo 2004 m. gruodžio, t. y. įmonė nebegalėjo atsiskaityti su valstybės biudžetu, kitais kreditoriais, tačiau nesiėmė jokių priemonių tam, kad įmonės skola nedidėtų. Kadangi atsakovai nesikreipė į teismą dėl UAB „Roneda“ bankroto bylos iškėlimo, nors įmonė jau nuo 2004 metų gruodžio mėnesio negalėjo atsiskaityti su kreditoriais, toks jų neveikimas pripažintinas neteisėtais veiksmais. Pagal CK 2.87 straipsnio 7 dalį, jei įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodyt as pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą. Dėl atsakovų neveikimo UAB „Roneda“ patyrė 13189,02 Eur žalą, atsakovams kyla įstatyme numatyta pareiga dėl patirtos žalos atlyginimo (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 4 dalis). Todėl ieškovei iš atsakovo R. D. priteistinas 13057,85 Eur žalos atlyginimas ir iš atsakovo D. G. priteistinas 131,16 Eur žalos atlyginimas (CK 2.87 straipsnis, 6.245 – 6.249 straipsniai, 6.263 straipsnis).

15Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidę atsakovai privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 straipsnio 1 dalis). Todėl ieškovei iš atsakovų priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos už iš jų priteistas sumas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis).

16Patenkinus ieškinį, iš atsakovų proporcingai nuo iš jų priteistų sumų, priteistinas žyminis mokestis – iš D. G. 15 Eur, R. D. 293 Eur, nuo kurio mokėjimo ieškovė yra atleista (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1, 7 punktai, 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 93, 96 straipsniai).

17Vadovaudamasis CPK 259, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti visiškai.

19Priteisti iš atsakovo D. G., a.k. ( - ) ieškovei BUAB „Roneda“, į.k. 300025743, atstovaujamai bankroto administratoriaus UAB „Actualis“, į.k. 164742816, – 131,16 Eur (vieno šimto trisdešimt vieno euro 16 euro centų) žalos atlyginimą, 5 procentų metines palūkanas už priteistą 131,16 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2015-11-16, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 Eur (penkiolika eurų) žyminio mokesčio valstybei, sumokant žyminį mokestį Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, įmokos kodas 5660.

20Priteisti iš atsakovo R. D., a.k. ( - ) ieškovei BUAB „Roneda“, į.k. 300025743, atstovaujamai bankroto administratoriaus UAB „Actualis“, į.k. 164742816, – 13057,85 Eur (trylikos tūkstančių penkiasdešimt septynių eurų 85 euro centų) žalos atlyginimą, 5 procentų metines palūkanas už priteistą 13057,85 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2015-11-16, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 293 Eur (du šimtus devyniasdešimt tris eurus) žyminio mokesčio valstybei, sumokant žyminį mokestį Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, įmokos kodas 5660.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Klaipėdos apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Skuodo rajono apylinkės teismo teisėja Skaistė Valinskytė,... 2. sekretoriaujant teismo posėdžio sekretorei Editai Rimgailienei,... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB... 4. ieškovė prašo jos naudai priteisti: iš atsakovo R. D. 13057,85 Eur žalos... 5. Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, gautas prašymas bylą... 6. Atsakovai atsiliepimo nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, procesiniai... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2014-02-25 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi... 9. UAB „Roneda“ įsteigta 2004-05-12. Per laikotarpį nuo bendrovės... 10. Pagal VSDFV Mažeikių skyriaus pažymą UAB „Roneda“ veiklos vykdymo... 11. Pagal Klaipėdos apskrities VMI 2007-06-20 sprendimą Nr. SK7-9 darytina... 12. Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni... 13. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnyje... 14. Atsakovų neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad jie, būdami įmonės... 15. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidę atsakovai privalo mokėti 5... 16. Patenkinus ieškinį, iš atsakovų proporcingai nuo iš jų priteistų sumų,... 17. Vadovaudamasis CPK 259, 270 straipsniais, teismas... 18. ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Priteisti iš atsakovo D. G., a.k. ( - ) ieškovei BUAB „Roneda“, į.k.... 20. Priteisti iš atsakovo R. D., a.k. ( - ) ieškovei BUAB „Roneda“, į.k.... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...