Byla 2S-273-123/2008

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Virginijos Nijolės Griškevičienės, kolegijos teisėjų Jono Pesliako, Broniaus Valiaus, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos laivų krovos akcinės bendrovės „Klaipėdos Smeltė“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-11650-122/2007 pagal pareiškėjos laivų krovos akcinės bendrovės „Klaipėdos Smeltė“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Vida Daugirdienė, uždaroji akcinė bendrovė „Birių krovinių terminalas“, valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija,

Nustatė

2pareiškėja LKAB „Klaipėdos Smeltė“ kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti neteisėtu antstolės V. Daugirdienės atsisakymą tenkinti LKAB „Klaipėdos Smeltė“ 2007-10-11 prašymą Nr. 02-02/5450 „Dėl teismo sprendimo nevykdymo bei vykdomojo rašto grąžinimo išieškotojui“ bei panaikinti antstolės V. Daugirdienės 2007-10-15 pranešimą Nr.0004/06/00867 „Dėl prašymo“; sustabdyti vykdymo veiksmus antstolės V. Daugirdienės vykdomojoje byloje Nr. 0004/06/00867.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2007-12-13 nutartimi pareiškėjos LKAB „Klaipėdos Smeltė“ skundo netenkino, suinteresuotų asmenų antstolės V. Daugirdienės, UAB „Birių krovinių terminalas“, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos prašymo skirti LKAB „Klaipėdos Smeltė“ vadovui baudą netenkino, priteisė iš LKAB „Klaipėdos Smeltė“ 600 Lt bylinėjimosi išlaidų UAB „Birių krovinių terminalas“. Teismas nurodė, kad procesinės teisės normos nesuteikia antstoliui teisės tikrinti vykdomojo rašto išdavimo pagrįstumo, todėl ieškotojui UAB „Birių krovinių terminalas“ pateikus 2006-07-03 vykdomąjį raštą, antstolė V. Daugirdienė teisėtai jį priimė ir pradėjo jį vykdyti.

4Pareiškėja LKAB „Klaipėdos Smeltė“ atskiruoju skundu prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-12-13 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos skundą dėl antstolės veiksmų patenkinti bei pakeisti bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. Mano, kad teismo nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, priimta pažeidžiant vykdymo procesą reglamentuojančias procesinės teisės normas. Teigia, kad teismas vertino ir analizavo tokias faktines ir teisines aplinkybes, kurios šiai bylai yra teisiškai nereikšmingos, nesusijusios su šia byla bei nesudaro šios bylos nagrinėjimo dalyko. Mano, kad teismo nutartis yra visiškai be tinkamų, su bylos esme susijusių motyvų, kas sudaro absoliutų nutarties negaliojimo pagrindą. Teigia, kad aplinkybė, dėl kurios antstolė vykdydama jai pateiktą vykdomąjį raštą negali perduoti sprendime nurodytų daiktų (uosto žemės ir krantinių), yra ta, kad vykdomajame rašte išieškotoja nurodyta UAB „Birių krovinių terminalas“ realiai nėra išieškotoja pagal vykdomajame rašte nurodytą teismo sprendimą dėl restitucjos skolininkės LKAB „Klaipėdos Smeltė“ atžvilgiu. Antstolis, vykdydamas teismų sprendimus, privalo tiksliai laikytis vykdomojo rašto turinio, t.y. turi ir gali atlikti tik tai, kas yra nurodyta vykdomajame rašte, bei tuo pačiu neturi jokios teisės atlikti tai, ko nėra numatyta vykdomajame rašte. Nurodo, kad antstolės vykdomame vykdomajame rašte išieškotoju nurodyta UAB „Birių krovinių terminalas“, skolininku LKAB „Klaipėdos Smeltė“, vykdomajame rašte turėtų būti nurodytas teismo sprendimas, pagal kurį LKAB „Klaipėdos Smeltė“ turėtų perduoti tam tikrus daiktus UAB „Birių krovinių terminalas“, tačiau šiame vykdomajame rašte toks teismo sprendimas nėra nurodytas, vykdomajame rašte nėra nurodyti jokie daiktai, kuriuos LKAB „Klaipėdos Smeltė“ teismo sprendimu būtų įpareigota perduoti UAB „Birių krovinių terminalas“. Atsižvelgiant į tai, antstolė V. Daugirdienė negali įvykdyti teismo sprendimo ir jos turimas vykdomasis raštas turi būti grąžintas išieškotojai UAB „Birių krovinių terminalas“.

5Suinteresuotas asmuo antstolė V. Daugirdienė atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad su atskiruoju skundu ir jo motyvais nesutinka, nes jie visiškai nepagrįsti, ir prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-12-13 nutartį palikti nepakeistą.

6Suinteresuotas asmuo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad apelianto pateiktą atskirąjį skundą tenkinti nėra pagrindo ir prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-12-13 nutartį palikti nepakeistą.

7Suinteresuotas asmuo UAB „Birių krovinių terminalas“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo apelianto atskirojo skundo netenkinti, o Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-12-13 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismai jau yra nustatę, jog UAB „Birių krovinių terminalas“ yra teisėta išieškotoja ir jai pagrįstai išduotas vykdomasis raštas, kurį antstolė priėmė vykdyti teisėtai. Teigia, kad jeigu antstolė pripažintų, kad UAB „Birų krovinių terminalas“ negali būti išieškotoja, tai reikštų, kad antstolė savarankiškai revizuoja nepanaikintą vykdomąjį raštą, kuriame UAB „Birių krovinių terminamas“ vienareikšmiškai įvardyta kaip išieškotoja. Paaiškino, kad nuginčijus nuomos sutartį ir vykdant restituciją turtas grąžinamas nuomotojui, kuris ne visada tapatus ieškovui, kadangi būti ieškovu ir ginčyti nuomos sutartį gali ne vien tik nuomos sutarties šalys, bet ir kiekvienas suinteresuotas asmuo. Pažymėjo, kad apeliantė savo poziciją dėl išieškojimo UAB „Birių krovinių terminalas“ naudai negalimumą visiškai nepagrįstai grindžia CPK 765 str. 3 d., kadangi Klaipėdos apygardos teismas priimdamas 2005-03-07 sprendimą pritaikė CK 1.138 str. 2 p. numatytą gynybos būdą – nusprendė atkurti padėtį, buvusią iki neteisėtos nuomos sutarties sudarymo. Taigi uosto žemės sklypas nepriteistas nei išieškotojai UAB „Birių krovinių terminas“, nei VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai, bet turi būti grąžinamas jai kitu pagrindu – taikant restituciją.

82008-02-26 suinteresuotas asmuo UAB „Birių krovinių terminalas“ pateikė prašymą priteisti iš apeliantės 300 Lt bylinėjimosi išlaidų.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Bylos duomenimis, Klaipėdos apygardos teismo 2005-03-07 sprendimu iš dalies patenkinus ieškovės UAB ,,Birių krovinių terminalas“ ieškinį, jo pagrindu ieškovei UAB „Birių krovinių terminalas“ buvo išduotas 2006-07-03 vykdomasis raštas, kurį ji pateikė vykdyti antstolei V. Daugirdienei (b.l. 14.). Skolininkė LKAB „Klaipėdos Smeltė“ 2007-10-11 pateikė antstolei prašymą „Dėl teismo sprendimo nevykdymo ir vykdomojo rašto grąžinimo išieškotojui“ (b.l. 8-9). Antstolė V. Daugirdienė 2007-10-15 raštu skolininkės LKAB „Klaipėdos Smeltė“ prašymo netenkino, nurodė, kad vykdomasis dokumentas priimtas vykdyti ir vykdomas teisėtai (b.l. 7). Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2007-12-13 nutartimi skolininkės LKAB „Klaipėdos Smeltė“ skundo dėl antstolės veiksmų netenkino (b.l. 64-66).

11Apeliantas teigia, kad antstolė V. Daugirdienė negali įvykdyti 2005-03-07 teismo sprendimo, todėl pagal CPK 765 straipsnio 3 dalį turi 2006-07-03 vykdomąjį raštą grąžintinti išieškotojai UAB „Birių krovinių terminalas“. CPK LVII skyrius reglamentuoja nepiniginio pobūdžio sprendimų vykdymo ypatumus. Klaipėdos apygardos teismas 2005-03-07 sprendimu žemės nuomos sutarties dalį pripažino negaliojančia ir nusprendė atkurti padėtį, buvusią iki neteisėtos nuomos sutarties sudarymo ? taikyti restituciją: grąžinti VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai tam tikrą uosto žemės dalį bei tam tikras krantines, išnuomotas LKAB „Klaipėdos Smeltė“. CPK 765 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad jeigu negalima daiktų perduoti dėl to, kad jie sugedę, nekomplektiniai, arba jeigu negalima jų perduoti dėl kitų priežasčių, antstolis surašo aktą, kad negalima sprendimo įvykdyti, o vykdomasis raštas grąžinamas išieškotojui. Vykdytinam sprendimui įsiteisėjus, išieškotojui teismas išduota vykdomąjį raštą (CPK 646 str. 1 d.). Bylos duomenimis, Klaipėdos apygardos teismo 2005-03-07 sprendimu iš dalies patenkinus ieškovės UAB „Birių krovinių terminalas“ pareikštą ieškinį, ieškovė įgijo teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo siekdama priverstinio įsiteisėjusios teismo sprendimo įvykdymo. Ieškovei UAB „Birių krovinių terminalas“ yra išduotas 2006-07-03 vykdomasis raštas (vykd.b.l. 2-3). Vykdomąjį raštą išduota teismas ir asmuo, kurio naudai yra išduotas vykdomasis dokumentas, yra laikomas išieškotoju (CPK 638 str.). 2006-07-03 vykdomajame rašte išieškotoja nurodyta UAB „Birių krovinių terminalas“. Vykdomasis raštas išduotas teismo sprendimo pagrindu yra galiojantis, kol galioja teismo sprendimas. Iš to seka, kad Klaipėdos apygardos teismas 2006-07-03 išdavęs vykdomąjį raštą ieškovei UAB „Birių krovinių terminalas“ pripažino ją išieškotoja. Dėl nurodytų priežasčių negalima sutinkti su apelianto argumentu, kad UAB „Birių krovinių terminalas“ realiai nėra išieškotoja pagal 2006-07-03 vykdomajame rašte nurodytą teismo sprendimą dėl restitucijos taikymo.

12Vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra antstolei pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas (CPK 586 str. 1 d.). Vykdomojo rašto turinį nustato CPK 648 straipsnis. Klaipėdos apygardos teismo išduotame 2006-07-03 vykdomajame rašte nurodytas 2005-03-07 teismo sprendimas bei pažodžiui nurodyta su išieškojimu susijusi 2005-03-07 sprendimo rezoliucinė dalis (vykd.b.l. 2-3), taigi 2006-07-03 vykdomasis raštas atitinka įstatymo numatytus vykdomojo rašto turiniui keliamus reikalavimus, todėl apeliantas nepagrįstai teigia, kad antstolės V. Daugirdienės vykdomame vykdomajame rašte nenurodytas teismo sprendimas. Be to, atkreiptinas apelianto dėmesys į tai, kad vykdomojo rašto išdavimo pagrįstumo klausimą gali spręsti tik teismas, išdavęs civilinėje byloje vykdomąjį raštą.

13Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (CPK 634 str. 2 d., Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). Sprendimas laikomas įvykdytu, kai atliekami veiksmai, tiksliai atitinkantys sprendimo turinį. Vykdomosios bylos duomenimis, 2005-03-07 teismo sprendimas dėl restitucijos taikymo nėra visiškai įvykdytas, tačiau ne todėl, kad jo negalima įvykdyti dėl CPK 765 str. 3 d. numatytų aplinkybių bei skolininko pateiktų priežasčių, o todėl, kad skolininkė LKAB „Klaipėdos Smeltė“ vengia įvykdyti teismo sprendimą atsisakydama pasirašyti turto – žemės sklypo perdavimo aktą. Pabrėžtina, kad vykdymo proceso paskirtis yra teismo sprendimų vykdymas, todėl tiek antstolis, tiek skolininkas, tiek kiti dalyvaujantys vykdymo procese asmenys turi dėti visas pastangas, kad teismo sprendimas būtų kuo greičiau įvykdomas, o išieškojimo procesas nebūtų vilkinamas. Tuo tarpu skolininkė LKAB „Klaipėdos Smeltė“ nuo vykdomosios bylos pradžios nerodo jokios iniciatyvos įvykdyti teismo sprendimą, bet įvairiais būdais siekia išvengti bei užvilkinti teismo sprendimo įvykdymą. Teisėjų kolegija įvertinusi antstolės atliktų veiksmų teisėtumą ir pagrįstumą daro išvadą, kad antstolė nepažeisdama procesinių teisės normų, neviršydama įstatymų suteiktų įgaliojimų, tiksliai laikydamasi 2006-07-03 vykdomojo dokumento turinio, teisėtai ir pagrįstai atlieka vykdymo veiksmus skolininkės LKAB „Klaipėdos Smeltė“ atžvilgiu. Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, darytina išvada, kad apeliantės nurodytos priežastys dėl sprendimo įvykdymo negalimumo yra visiškai nepagrįstos, todėl antstolė V. Daugirdienė pagrįstai atsisakė tenkinti skolininkės 2007-10-11 prašymą „Dėl teismo sprendimo nevykdymo bei vykdomojo rašto grąžinimo išieškotojui“.

14Apeliantas nepagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos teismas vertino ir analizavo tokias faktines ir teisines aplinkybes, kurios šiai bylai yra teisiškai nereikšmingos, nesusijusias su byla, o teismo nutartis yra visiškai be tinkamų, su bylos esme susijusių motyvų, kas sudaro absoliutų nutarties negaliojimo pagrindą. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 329 str. 1 d. procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas sprendimui panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Pirmosios instancijos teismas nurodė ir vertino įrodymus, kuriais grindė išvadas ir argumentavo jas, o tai, kad teismo motyvai yra glausti, negali būti vertinama kaip absoliutus teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK 329 str. 2 d. 4 p., 338 str.). Kiti atskirajame skunde ir atsiliepimuose į atskirąjį skundą išdėstyti argumentai teisiškai nereikšmingi ir skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui įtakos neturi (CPK 263 str. 1 d.), todėl dėl jų teisėjų kolegija, nagrinėdama šią bylą apeliacine tvarka, išsamiau nepasisako.

15Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta anksčiau, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino bei taikė procesinės teisės normas, todėl priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą nutartį (CPK 328, 338), kurią keisti arba naikinti atskirojo skundo motyvais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

16Kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas (CPK 443 str. 6 d.). Suinteresuotas asmuo UAB „Birių krovinių terminalas“ iki bylos nagrinėjimo pateikė įrodymus apie patirtas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 103). Kadangi šalių suinteresuotumas bylos baigtimi priešingas, atmetus pareiškėjos LKAB „Klaipėdos Smeltė“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-12-13 nutarties, suinteresuotam asmeniui UAB „Birių krovinių terminalas“ iš pareiškėjos LKAB „Klaipėdos Smeltė“ priteistinos už atsiliepimą į atskirąjį skundą turėtos 300 Lt bylinėjimosi išlaidos (CPK 98 str., 443 str. 6 d.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 335-339 straipsniais, teismas

Nutarė

18Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

19Priteisti UAB „Birių krovinių terminalas“ 300 Lt bylinėjimosi išlaidų iš LKAB „Klaipėdos Smeltė“.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. pareiškėja LKAB „Klaipėdos Smeltė“ kreipėsi į teismą, prašydama... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2007-12-13 nutartimi pareiškėjos LKAB... 4. Pareiškėja LKAB „Klaipėdos Smeltė“ atskiruoju skundu prašo Klaipėdos... 5. Suinteresuotas asmuo antstolė V. Daugirdienė atsiliepime į atskirąjį... 6. Suinteresuotas asmuo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija... 7. Suinteresuotas asmuo UAB „Birių krovinių terminalas“ atsiliepime į... 8. 2008-02-26 suinteresuotas asmuo UAB „Birių krovinių terminalas“ pateikė... 9. Atskirasis skundas atmestinas.... 10. Bylos duomenimis, Klaipėdos apygardos teismo 2005-03-07 sprendimu iš dalies... 11. Apeliantas teigia, kad antstolė V. Daugirdienė negali įvykdyti 2005-03-07... 12. Vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra antstolei pateiktas vykdyti vykdomasis... 13. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis,... 14. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos teismas vertino ir... 15. Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta anksčiau, teisėjų kolegija daro išvadą,... 16. Kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 335-339 straipsniais, teismas... 18. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 13 d. nutartį palikti... 19. Priteisti UAB „Birių krovinių terminalas“ 300 Lt bylinėjimosi išlaidų...