Byla 2-124/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Sostinės būstai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 8 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei ,,ISA keramika“ iškelta bankroto byla ir paskirtas bankroto administratorius, civilinėje byloje Nr. B2-5710-881/2013 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Senasis Rambynas“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,ISA keramika“, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų – restruktūrizuojama uždaroji akcinė bendrovė „Sostinės būstai“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, uždaroji akcinė bendrovė „Conlex“, uždaroji akcinė bendrovė „TOI-TOI Lietuva“, R. R..

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas UAB „Senasis Rambynas“ pareiškimu kreipėsi į teismą, prašydama iškelti bankroto bylą atsakovui UAB ,,ISA keramika“, o administratoriumi skirti UAB „Bankroto eiga“. Nurodė, kad 2012 m. rugsėjo 6 d. sutartimi laidavo už atsakovo piniginių prievolių kreditoriui UAB „Lemora“ tinkamą įvykdymą. Atsakovas šių prievolių UAB „Lemora“ tinkamai nevykdė, ieškovas, kaip laiduotojas, sumokėjo kreditoriui 20 000 Lt, tačiau atsakovas šių pinigų jam negrąžino.

5Trečiasis asmuo RUAB „Sostinės būstai“ prašė atsakovui iškelti bankroto bylą, o administratoriumi paskirti UAB „Būrai“. Nurodė, kad atsakovas neįvykdė sutartinių prievolių pagal 2013 m. birželio 19 d. generalinės rangos sutartį Nr. SB/ISA-2013, sutartis vienašališkai buvo nutraukta, tačiau atsakovas nesumokėjo 238 926,36 Lt delspinigių, nepadengė 1 170 000 Lt skolos pagal 2009 m. rugpjūčio 31 d. skolos perėmimo sutartį.

6Trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius prašė atsakovui iškelti bankroto bylą, o administratoriumi paskirti UAB „Eliborto“. Nurodė, kad atsakovas pagal 2013 m. III ketvirčio finansinę ataskaitą yra įsiskolinęs Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 127 337,27 Lt, o taikytos priverstinio poveikio priemonės buvo neveiksmingos.

7Trečiasis asmuo UAB „Conlex“ prašė atsakovui iškelti bankroto bylą, o administratoriumi paskirti UAB „Bankroto bankas“. Nurodė, kad atsakovas jam nesumokėjo 37 371,87 Lt skolos pagal 2013 m. spalio 22 d. reikalavimo teisės perleidimo sutartimi iš UAB „Ampalo projektai“ perimtą reikalavimo teisę.

8Trečiasis asmuo UAB „TOI-TOI Lietuva“ prašė atsakovui iškelti bankroto bylą, o administratoriumi paskirti UAB „Insolvensa“. Nurodė, kad atsakovas iki šiol nėra jam sumokėjęs 7 057,21 Lt skolos pagal 2012 m. balandžio 26 d. šalių pasirašytą terminuotą turto nuomos sutartį.

9Trečiasis asmuo R. R. prašė atsakovui iškelti bankroto bylą, o administratoriumi paskirti UAB „Admivita“. Nurodė, kad atsakovas jam skolingas 7 420,50 Lt darbo užmokesčio.

10Atsakovas UAB „ISA keramika“ pateikė atsiliepimą į ieškovo pareiškimą, kuriame šio kreditoriaus skolą pripažino ir nurodė, kad neturi galimybės jos padengti, tačiau pateikė prieštaravimus dėl trečiojo asmens RUAB „Sostinės būstai“ finansinių reikalavimų.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 8 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB „ISA keramika“, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto bankas“. Teismas konstatavo, kad 2013 m. rugsėjo 30 d. balanso duomenimis, atsakovo turto vertė buvo 1 604 682 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 1 959 553 Lt (iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 789 553 Lt, o po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai – 1 170 000 Lt), Skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui – 127 337,27 Lt, o pradelstos skolos tiekėjams – 1 009 136,06 Lt. Tuo remdamasis teismas sprendė, jog visų atsakovo pradelstų įsipareigojimų suma, be ginčijamo RUAB „Sostinės būstai“ reikalavimo yra mažiausiai 1 136 473,33 Lt ir viršija pusę į jo balansą įrašyto turto vertės, todėl jis laikytinas nemokiu ir keltina bankroto byla (Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 str. 7 d. 1 p., 2 str. 8 p.).

13Teismas konstatavo, jog visi siūlomi administratoriai pareiškė sutikimą dėl bankroto administravimo paslaugų teikimo, o taip pat visų jų kandidatūros, išskyrus trečiojo asmens R. R. pasiūlytos UAB „Admivita“, suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu. Nustatęs, jog pagal Įmonių bankroto valdymo departamento duomenis pareiškėjo siūlomo bankroto administratoriaus UAB „Bankroto eiga“ vienam iš darbuotojų buvo skirta nuobauda, sprendė, jog nepriekaištingos reputacijos prasme kiti pasiūlyti bankroto administratoriai, kurių darbuotojai neturi galiojančių nuobaudų, turi pranašumą.

14Nustatęs, jog atsakovas nepripažįsta trečiojo asmens RUAB „Sostinės būstai“ kreditorinių reikalavimų, nurodė, kad nors šioje proceso stadijoje dėl reikalavimų pagrįstumo nėra sprendžiama, atsakovo argumentų preliminarus vertinimas leidžia spręsti, jog šio asmens reikalavimų pagrįstumą, prieš teikiant tvirtinti teismui, turėtų patikrinti ne paties pasiūlytas administratorius.

15Dėl trečiojo asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pasiūlyto bankroto administratoriaus nurodė, kad jo buveinė yra Palangoje, todėl būtų neekonomiška jį skirti atsakovo, kurio buveinė yra Vilniuje, administratoriumi.

16Įvertinęs viešai skelbiamą informaciją apie UAB „Bankroto bankas“ ir UAB „Insolvensa“ darbuotojų užimtumą, teismas sprendė, kad operatyvų ir ekonomišką bankroto procedūrų atlikimą galėtų užtikrinti UAB „Bankroto bankas“, nes duomenų, kad šio administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, nenustatyta (ĮBĮ 11 str. 1 d.).

17III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

18Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, RUAB „Sostinės būstai“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 8 d. nutartį dalyje dėl UAB „Bankroto bankas“ paskyrimo atsakovo UAB ,,ISA keramika“ bankroto administratoriumi ir šiuo klausimu priimti naują nutartį – administratoriumi skirti UAB „Būrai“. Teigia, kad teismas netinkamai įvertino faktines aplinkybes ir dėl to neteisingai įvertino trečiojo asmens UAB „Conlex“ pasiūlytą bankroto administratoriaus UAB „Bankroto bankas“ kandidatūrą. Skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas neįvertino faktų, kad paskyrus UAB „Bankroto bankas“ administruoti atsakovo UAB „ISA keramika“ bankroto procesą, susidarytų prielaidos šio administratoriaus interesų konfliktui, nes jo darbuotojas G. U., kaip įgaliotas asmuo, arba kaip administratoriaus vadovas administruotų dvi įmones – UAB „ISA keramika“ bei UAB ,,Eurogranda“ ir Co, kurios viena kitos atžvilgiu yra skolininkas bei kreditorius.
  1. Teismas netinkamai įvertino faktinius duomenis apie paskirto administratoriaus UAB „Bankroto bankas“ užimtumą, kuris yra ženkliai didesnis, nei UAB „Būrai“: UAB „Bankroto bankas“ administruoja dvi bankrutuojančias įmones, jos direktorius G. U. vykdo 14 bankroto procedūrų, administratorė D. K. – 11, o UAB „Būrai“ dirbantys 6 asmenys – 28 bankroto procedūras, bendrovės darbuotojai papildomų bankroto procedūrų nevykdo.

19Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius atsiliepimu į RUAB „Sostinės būstai“ atskirąjį skundą prašė jį atmesti, nes teismas tinkamai įvertino visas aplinkybes ir vadovaudamasis įstatymo jam suteikta diskrecijos teise ir teisingai paskyrė UAB „Bankroto bankas” atsakovo UAB „ISA Keramika” administratoriumi. Teigė nemanąs, kad šis netinkamai vykdys bankroto procedūrą visų kreditorių atžvilgiu.

20Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Conlex“ atsiliepimu į RUAB „Sostinės būstai“ atskirąjį skundą prašė jį atmesti ir nurodo tokius argumentus:

  1. Nepagrįsti apelianto teiginiai dėl teismo paskirto administratoriaus galimo interesų konflikto, nes apeliantas nėra BUAB ,,Eurogranda“ ir Co, kurią administruoja G. U., kreditoriumi, ir šį faktą patvirtina Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 22 d. nutartis (civilinė byla Nr. B2-1192-619/2002). Be to, atsakovas UAB „ISA keramika“ taip pat nėra BUAB ,,Eurogranda“ ir Co skolininku.
  2. Nepagrįsti apelianto teisiniai, susiję su bankroto administratorių užimtumu (darbo krūviu).

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Kaip minėta, šios apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 8 d. nutarties dalis, kuria išspręstas administratoriaus paskyrimo klausimas atsakovo UAB „ISA keramika“ bankroto byloje, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

23Nagrinėdamas trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, RUAB „Sostinės būstai“ atskirojo skundo argumentus, apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad gausioje teismų praktikoje svarstomu klausimu, pažymint bankroto administratorius statusą įmonės bankroto procese (ĮBĮ 11 str. 1, 3, 4 d.), ne kartą yra nurodyta, jog tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus (ĮBĮ 11 str. 1 d.), ir nėra priežasčių, dėl kurių jie negalėtų teikti konkrečios įmonės administravimo paslaugų (ĮBĮ 11 str. 4 d.), teismui tenka pareiga, iš konkuruojančių administratorių, įvertinus byloje nustatytas faktines aplinkybes, parinkti vieną, kuriam bus pavedama atlikti šias pareigas.

24Apeliantas RUAB „Sostinės būstai“ savo reikalavimus grindžia tuo, kad UAB „Bankroto bankas“ bankroto administratoriumi paskirtas neteisėtai dėl galimo interesų konflikto bei neteisingai įvertintų faktinių aplinkybių, susijusių su šios bendrovės administratorių darbo krūviu.

25Apeliacinės instancijos teismas, nesutikdamas su nurodytais argumentais, visų pirma, pažymi, kad teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina trečiojo asmens UAB „Conlex“ atsiliepime į nagrinėjamą atskirąjį skundą nurodytus faktus, jog, priešingai nei teigia apeliantas RUAB „Sostinės būstai“, jis nėra BUAB ,,Eurogranda“ ir Co, kurią administruoja G. U., kreditorius (civilinė byla Nr. B2-1065-619/2014), o atsakovas UAB „ISA keramika“ nėra minimos BUAB ,,Eurogranda“ ir Co skolininkas (2 t., 12 b. l.). Antra, apelianto motyvai dėl teismo paskirto bankroto administratoriaus UAB „Bankroto bankas“ bei jo siūlomo UAB „Būrai“ darbo krūvio, etc., taip pat atmestini, nes nesuteikia pagrindo išvadai, kad paskirtasis asmuo nebus pajėgus administruoti dar vieną bankrutuojantį subjektą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartis byloje Nr. 2-699/2013).

26Taigi teismas, atsižvelgdamas į teismų praktikos nuostatas, kad pirmosios instancijos teismo nutartis paskirti bankrutuojančios įmonės administratorių gali būti naikinama tik tuo atveju, jei šis asmuo neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių kyla abejonių, ar paskirtasis administratorius galės tinkamai atlikti savo pareigas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-963/2011), o taip pat konstatuodamas, jog nenustatyta faktinių duomenų, kad paskirtasis administratorius nesugebės tinkamai ir sklandžiai vykdyti bankroto procedūrų (tokių duomenų apeliacinės instancijos teismui, kuris, kaip žinia yra fakto instancija, nepateikė taip pat ir apeliantas RUAB „Sostinės būstai“ (CPK 178 str., 314 str.)), – sprendžia, jog nėra pagrindo pripažinti, kad skundžiama teismo nutarties dalis, kuria UAB „Bankroto bankas“ paskirtas atsakovo UAB ,,ISA keramika“ bankroto administratoriumi, yra nepagrįsta ir neteisėta (ĮBĮ 11 str., CPK 338 str., 263 str. 1 d.).

27Kiti apelianto atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo spręsti priešingai, todėl teismas, konstatavęs, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai atskleidė šio klausimo esmę ir teisingai jį išsprendė, – jų detaliai nenagrinėja ir dėl jų nepasisako (CPK 185 str.).

28Dėl aukščiau paminėtų motyvų apelianto RUAB „Sostinės būstai“ atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 329 str., 330 str.).

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas UAB „Senasis Rambynas“ pareiškimu kreipėsi į teismą,... 5. Trečiasis asmuo RUAB „Sostinės būstai“ prašė atsakovui iškelti... 6. Trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus... 7. Trečiasis asmuo UAB „Conlex“ prašė atsakovui iškelti bankroto bylą, o... 8. Trečiasis asmuo UAB „TOI-TOI Lietuva“ prašė atsakovui iškelti bankroto... 9. Trečiasis asmuo R. R. prašė atsakovui iškelti bankroto bylą, o... 10. Atsakovas UAB „ISA keramika“ pateikė atsiliepimą į ieškovo... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 8 d. nutartimi iškėlė bankroto... 13. Teismas konstatavo, jog visi siūlomi administratoriai pareiškė sutikimą... 14. Nustatęs, jog atsakovas nepripažįsta trečiojo asmens RUAB „Sostinės... 15. Dėl trečiojo asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus... 16. Įvertinęs viešai skelbiamą informaciją apie UAB „Bankroto bankas“ ir... 17. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 18. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, RUAB... 19. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Valstybinio... 20. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Kaip minėta, šios apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo 2013... 23. Nagrinėdamas trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų,... 24. Apeliantas RUAB „Sostinės būstai“ savo reikalavimus grindžia tuo, kad... 25. Apeliacinės instancijos teismas, nesutikdamas su nurodytais argumentais, visų... 26. Taigi teismas, atsižvelgdamas į teismų praktikos nuostatas, kad pirmosios... 27. Kiti apelianto atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo spręsti... 28. Dėl aukščiau paminėtų motyvų apelianto RUAB „Sostinės būstai“... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 30. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 8 d. nutartį palikti nepakeistą....