Byla 2S-449-527/2014
Dėl baudos UAB „Modus“ vadovui skyrimo (suinteresuoti asmenys: AB DNB lizingas)

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolita Cirulienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens R. K. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-22687-192/2013 pagal pareiškėjo antstolio R. S. pareiškimą dėl baudos UAB „Modus“ vadovui skyrimo (suinteresuoti asmenys: AB DNB lizingas) ir

Nustatė

2I. Ginčo ir pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

3Antstolio R. S. kontoroje vykdoma 2013-06-20 Lietuvos apeliacinio teismo nutartis Nr. 2-1594/2013 dėl turto, esančio lizingo sutarčių dalyku, arešto ir perdavimo saugojimui UAB DNB lizingui. Antstolis 2013-10-10 išsiuntė UAB-ei „Modus“ raginimą įvykdyti šią Lietuvos apeliacinio teismo nutartį. Raginimas tinkamai įteiktas 2013-10-14. UAB „Modus“, kurio vadovas yra R. K., įpareigojimo per raginime nustatytą terminą neįvykdė.

4Antstolis R. S. kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su prašymu UAB „Modus“ vadovui R. K. už antstolio reikalavimo nevykdymą skirti po 500 Lt baudą už kiekvieną antstolio reikalavimo nevykdymo dieną nuo 2013-10-25 iki antstolio reikalavimo įvykdyti 2013-06-20 Lietuvos apeliacinio teismo nutartį Nr. 2-1594/2013 įvykdymo dieną.

5Kauno apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 14 d. nutartimi antstolio prašymą patenkino iš dalies ir UAB „Modus“ direktoriui R. K. už antstolio reikalavimo nevykdymą paskyrė po 100 Lt už kiekvieną uždelstą įvykdyti antstolio reikalavimą dieną nuo 2013-10-25 iki antstolio reikalavimo įvykdyti 2013-06-20 Lietuvos apeliacinio teismo nutartį Nr. 2-1594/2013 įvykdymo dienos (b. l. 5–6).

6Teismas nustatė, kad antstolio R. S. kontoroje vykdoma Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1594/2013, kuria nurodoma areštuoti turtą, esantį lizingo sutarčių 201208F-10471, 201208F-10477, 201208F-10478, 201208F-1O488, 201208F-10489, 201208F-10496, 201208F-10497, 201208F-10516, 201208F-10517 201208F-10526, 201208F-10532, 201208F-10538, 201208F-10544, 201208F-10545, 2012O8F-10550, 201208F-10551, 201208F-10472, 201208F-10479, 201208F-10490, 201208F-10498, 201208F-10504, 201208F-10510, 201208F-10474, 201208F-10481, 201208F-10494, 2012O8F-10500, 201208F-10506, 201208F-10512, 201208F-10519, 201208F-10529, 201208F-10535, 201208F-10541, 201208F-10548, 201208F-10476, 201208F-10482, 201208F-10495, 201208F-10501, 201208F-10507, 201208F-10513, 201208F-10524, 201208F-10530, 201208F-10536, 201208F-10512, 201208F-10549, 201208F-10502, 201208F-10508, 201208F-10514, 2012O8F-10525, 201208F-10531, 201208F-10537, 201208F-10503, 201208F-10509, 201208F-10473, 201208F-10480, 201208F-10491, 201208F-10499, 201208F-10505, 201208F-10511, 2012O8F-1O518, 201208F-10527, 201208F-10528, 201208F-10533, 201208F-10534, 201208F-10539, 201208F-10540, 201208F-10546, 201208F-10547, 201208F-10552, 201208F-10558, 2012O8F-1O599 dalyku, ir perduoti jį saugoti atsakovui akcinei bendrovei „DNB lizingas“ (į. k. 124385737, buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, v. b. l. 1–3). Antstolis, priėmęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, 2013-07-31 skolininkui išsiuntė patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir įpareigojimą dėl vykdomojo dokumento vykdymo Nr. 3154, kuriame nurodė, kad skolininkas įpareigojamas vykdyti Lietuvos apeliacinio teismo 2013-06-20 nutartį, taip pat nurodė, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus yra privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (vykdomosios bylos l. 13–14). Įpareigojimas vykdyti nutartį skolininkui įteiktas 2013-08-05. 2013-10-10 antstolis UAB „Modus“ išsiuntė 2013-10-08 raginimą įvykdyti Lietuvos apeliacinio teismo nutartį per dešimt dienų nuo raginimo įteikimo dienos (vykdomosios bylos l. 28–33). 2013-10-29 antstolis gavo UAB „Modus“ pranešimą, kad transporto priemonės yra ruošiamos atidavimui ir įmonė etapiškai perduos visas teismo nutartyje nurodytas transporto priemones (vykdomosios bylos l. 35).

7VĮ Registrų centro duomenimis teismas nustatė, kad UAB „Modus“ direktoriumi nuo 1997-03-28 paskirtas R. K., a. k. ( - ), gyv. ( - ), Kaune. Teismas pripažino faktą, jog R. K. antstolio reikalavimo nevykdė, antstolio reikalavimo neįvykdymo priežasčių nepateikė ir tokiu būdu pažeidė kitų proceso dalyvių teises bei, delsdamas vykdyti reikalavimą, apsunkino jo įvykdymą. Tačiau teismas, įvertinęs bylos medžiagą ir faktines aplinkybes, kad bendrovės vadovas antstolio reikalavimų nevykdė apie tris mėnesius (skaičiuojant nuo 2013-08-05), padarė išvadą, kad prašomas skirti baudos dydis – po 500 Lt už kiekvieną antstolio reikalavimo nevykdymo dieną, yra neproporcingai didelis, todėl, vadovaudamasis protingumo ir teisingumo kriterijais, paskyrė 100 Lt už kiekvieną antstolio patvarkymo nevykdymo dieną (CPK 585 str. 2 d., 616 str.). Teismas išaiškino, jog R. K. paskirta bauda yra skaičiuotina nuo sekančios dienos po paskutinės antstolio reikalavime nurodytos datos (dienos), tai yra nuo 2013-10-25 ir skaičiuotina iki antstolio reikalavimo įvykdymo.

8II. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Suinteresuotas asmuo R. K. atskiruoju skundu (b. l. 12 –12) prašo Kauno apylinkės teismo 2013-11-14 nutartį panaikinti ir antstolio pareiškimą atmesti. Skunde nurodoma, kad R. K. dar prieš antstolio 2013-10-10 raginimo įvykdyti Lietuvos apeliacinio teismo nutartį per dešimt dienų nuo raginimo įteikimo dienos gavimą ėmėsi atitinkamų veiksmų, kad turtas, esantis antstolio pareiškime nurodytų lizingo sutarčių dalyku (toliau – vilkikai), būtų grąžinti įmonės AB DNB lizingo įgaliotam asmeniui – iš pradžių UAB „Autoverslas“, o po to ir UAB „Baltijos Realizacijos Centras“ (toliau – „BRC“). Nuo 2013-06-20 Lietuvos apeliacinio teismo nutarties Nr. 2-1594/2013 priėmimo dienos UAB „Modus“ vadovas ėmėsi veiksmų, kad vilkikai būtų grąžinti, todėl visi važiuojantys vilkikai buvo nedelsiant (per kelias dienas) grąžinti AB DNB lizingo įgaliotam asmeniui (UAB „Autoverslas“). Iškart po važiuojančių vilkikų grąžinimo buvo pradėtas likusių vilkikų techninis patikrinimas ir remontas. Jau iki 2013-08-09 UAB „Modus“ „BRC“ pristatė didžiąją daugumą vilkikų ir šiai dienai yra likę negrąžinti tik septyni vilkikai (pridedami tai patvirtinantys dokumentai). Taigi negrąžinta yra tik itin maža dalis vilkikų. Antstolio reikalavimo įvykdyti nutartį vėlavimo priežastys yra svarbios sprendžiant baudos UAB „Modus“ vadovui paskyrimo klausimą, t. y. būtina įvertinti, ar tai nėra objektyvios ir įvykdymo vėlavimą pateisinančios priemonės. Svarbu nustatyti ir tai, ar antstolio reikalavimas toks, koks jis buvo pateiktas, iš viso galėjo būti realiai įvykdomas.

10R. K., siekdamas pašalinti abejones dėl antstolio reikalavimo įvykdymo vėlavimo pagrįstumo, pažymi, kad toks vėlavimas atsirado stengiantis apsaugoti ir nepažeisti būtent AB DNB lizingo teisėtus interesus bei užtikrinti, kad grąžinant vilkikus jie atitiktų techninius reikalavimus. Į „BRC“ grąžinami vilkikai turėjo būti techniškai tvarkingi, dėl to prieš grąžinimą visi vilkikai buvo techniškai patikrinami ir esant būtinybei remontuojami ir komplektuojami, kad atitiktų vilkikų gavimo naudotis metu buvusią būklę (atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą). Šie veiksmai patvirtina, jog UAB „Modus“ vadovas nuo pat pradžių yra suinteresuotas tinkamu Lietuvos apeliacinio teismo nutarties bei antstolio reikalavimo įvykdymu, todėl, atsižvelgiant į tokių reikalavimų įvykdymo vėlavimo objektyvias priežastis, bauda R. K. neturėjo būti skirta ir turėtų būti panaikinta. Be to, vilkikų paruošimas grąžinti AB DNB lizingo įgaliotam asmeniui yra specifinis ir ilgai trunkantis techninis veiksmas. Vilkikas yra specialiosios paskirties transporto priemonė, turinti sudėtingus techninius mazgus, kuriems patikrinti ir, esant būtinybei, suremontuoti yra reikalingi didesni nei paprastai tiek žmogiškieji, tiek technologiniai resursai. Dėl šių priežasčių vilkikų patikrinimas bei pilnas paruošimas grąžinimui užtrunka kur kas ilgiau nei vidutiniškai užtruktų tokias technines procedūras atlikti lengvajam automobiliui.

11Yra neteisinga ir nesąžininga asmenį bausti už tai, kad jis deda visas pastangas savo kreditoriaus interesų apsaugojimui ir užtikrinimui bei jo turto pagerinimui. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, pasisakydamas dėl teisingumo principo taikymo, yra išaiškinęs, kad ,,teisingumo negalima pasiekti pripažįstant tik vieno asmens interesus ir neigiant kito asmens teisėtus interesus“ (LR Konstitucinio Teismo 1995-12-22 nutarimas). Antstolio reikalavimo įvykdymo vėlavimas atsirado būtent dėl UAB „Modus“ kreditoriaus – AB DNB lizingo interesų užtikrinimo – AB DNB lizingui priklausančių vilkikų techninės būklės gerinimo. Todėl, atsižvelgiant į teisingumo principą, pagal kurį nėra adekvatu skirti UAB „Modus“ vadovui baudą už tai, kad reikalavimo įvykdymas vėluoja dėl priežasčių, lemiančių AB DNB lizingo turto išsaugojimą ir jo vertės kėlimą, R. K. nutartimi paskirta bauda turėtų būti panaikinta.

12Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo AB DBN lizingas, atstovaujamas advokato Laimono Pivoro, prašo atskirąjį skundą atmesti, Kauno apylinkės teismo 2013-11-14 nutartį palikti nepakeistą (b. l. 24–24). Atsiliepime nurodyta, kad šiai dienai visi lizingo objektai nėra perduoti AB DNB lizingui, todėl antstolis pagrįstai kreipėsi į Kauno apylinkės teismą dėl baudos skyrimo įmonės vadovui. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2013-06-20 nutartis iki šiol nėra įvykdyta, todėl iš dalies tenkino antstolio prašymą dėl baudos skyrimo. CPK 588 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teismo sprendimai, nuosprendžiai, nutartys, nutarimai ir įsakymai vykdomi po to, kai jie įsiteisėja, išskyrus atvejus, kai teismas nutaria juos vykdyti skubiai. CPK 585 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Suinteresuotas asmuo, būdamas UAB „Modus“ vadovu, sąmoningai nevykdė teisėtų antstolio reikalavimų. Įpareigojimas vykdyti nutartį skolininkui buvo įteiktas 2013-08-05, 2013-10-10 raginimas per 10 dienų nuo raginimo įteikimo dienos įvykdyti Lietuvos apeliacinio teismo 2013-06-20 nutartį taip pat buvo tinkamai įteiktas skolininkui. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis iki šiol nėra įvykdyta. Atskirojo skundo argumentai, kad atliekamas grąžintinų lizingo objektų patikrinimas ir remontas, yra nepagrįsti jokiais įrodymais (CPK 178 str.). Priešingai, didžioji dalis visų AB DNB lizingui grąžintų transporto priemonių yra techniškai netvarkingos. Skolininkas UAB „Modus“ ir suinteresuotas asmuo R. K., grąžindami lizingo objektus, vengia pasirašyti grąžinamų transporto priemonių priėmimo–perdavimo aktus. Kaip pavyzdį teikiame 2013-11-29 turto priėmimo–perdavimo aktą, kurio nei skolininkas UAB „Modus“, nei suinteresuotas asmuo nepasirašė. Todėl nurodytos aplinkybės nepateisina teisėtų antstolio reikalavimų nevykdymo.

13Suinteresuotas asmuo R. K. 2014-01-22 pateikė rašytinius paaiškinimus (b. l. 33–34), kuriuose papildomai nurodė, kad AB DNB lizingo atsiliepime klaidingai nurodyta, jog R. K. sąmoningai nevykdė teisėtų antstolio reikalavimų, jog grąžintos transporto priemonės yra techniškai netvarkingos, jog yra vengiama pasirašyti grąžinamų transporto priemonių priėmimo–perdavimo aktus. Suinteresuotas asmuo tinkamai vykdo antstolio reikalavimus, tačiau šių reikalavimų įvykdymas įmanomas per atitinkamą laikotarpį, nes jiems įvykdyti yra būtina atlikti visą eilę kompleksinių veiksmų. Transporto priemonės dėl to, kad yra kitoje vietoje ar remontuojamos, negali būti taip operatyviai grąžintos. AB DNB lizingas nepagrįstai teigia, jog grąžintos transporto priemonės yra techniškai netvarkingos, ir nepateikia jokių tai patvirtinančių įrodymų. Taip pat nesutiktina su atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentu, kad jis vengia pasirašyti grąžinamų transporto priemonių priėmimo–perdavimo aktus. Tarp šalių buvo susiklosčiusi praktika, jog transporto priemonių priėmimas–perdavimas vykdavo neįforminant šių procesų turto priėmimo–perdavimo aktais. Grąžinamos transporto priemonės būdavo tiesiogiai perduodamos AB DNB lizingo įgaliotam asmeniui UAB „Baltijos Realizacijos Centras“, kuris be jokių tarpininkų ar kitų asmenų priimdavo perduodamas transporto priemones. Todėl pateiktas dokumentas galėjo būti surašytas R. K. nieko apie tai nežinant. R. K. elgėsi rūpestingai ir dėjo visas pastangas antstolio reikalavimui įvykdyti, elgėsi taip, jog būtų užtikrinti grąžinamų transporto priemonių savininko interesai, todėl R. K. antstolio prašoma skirti bauda neturėjo būti paskirta.

14III. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str. 2 d., 338 str.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas nei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas nenustatė.

17Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl baudos už antstolio reikalavimo nevykdymą skyrimo pagrįstumo.

18Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui (Antstolių įstatymo 2 str. 1 d.). Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). Antstolio reikalavimų privalomumo principas įtvirtintas CPK 585 straipsnyje, kurio 1 dalyje nurodyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, yra privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Jeigu antstolio reikalavimai nevykdomi, antstolio arba vykdymo proceso šalių prašymu teismas gali pritaikyti procesinio poveikio priemones – skirti nuobaudą (CPK 585 str. 2 d., 616 str.).

19Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad antstolis, priėmęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, 2013-07-31 skolininkui UAB „Modus“ išsiuntė patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. 4154 ir įpareigojimą dėl vykdomojo dokumento vykdymo Nr. 3154, kuriame nurodė, kad skolininkas įpareigojamas vykdyti Lietuvos apeliacinio teismo 2013-06-20 nutartį, taip pat nurodė, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus yra privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (vykdomosios bylos l. 13–14). Įpareigojimas vykdyti nutartį skolininkui įteiktas 2013-08-05. 2013-10-10 antstolis skolininkui UAB „Modus“ išsiuntė 2013-10-08 raginimą įvykdyti Lietuvos apeliacinio teismo nutartį per dešimt dienų nuo raginimo įteikimo dienos (vykdomosios bylos l. 28–33). Raginimas siųstas adresais ( - ), Kaunas ir ( - ), Kaunas, įteiktas 2013-10-14 (vykdomosios bylos priedai Nr.5 ir Nr.6). 2013-10-29 antstolis gavo UAB „Modus“ pranešimą, kad transporto priemonės yra ruošiamos atidavimui ir įmonė etapiškai perduos visas teismo nutartyje nurodytas transporto priemones (vykdomosios bylos l. 35). Kadangi skolininkas antstolio reikalavimo perduoti lizingo sutarčių dalyką (vilkikus) saugojimui AB DNB lizingui neįvykdė, antstolis kreipėsi į teismą dėl baudos skolininko vadovui R. K. skyrimo. Kauno apylinkės teismas 2013-11-14 nutartimi prašymą tenkino iš dalies ir UAB „Modus“ direktoriui R. K. už antstolio reikalavimo nevykdymą paskyrė po 100 Lt už kiekvieną uždelstą įvykdyti antstolio reikalavimą dieną nuo 2013-10-25 iki antstolio reikalavimo įvykdyti 2013-06-20 Lietuvos apeliacinio teismo nutartį Nr. 2-1594/2013 įvykdymo dienos (b. l. 5–6).

20Apeliantas teigia, kad veikė AB DNB lizingo interesais, nes grąžintinus vilkikus remontavo, kad vilkikai atitiktų techninius reikalavimus, todėl mano, kad, atsižvelgiant į teisingumo principą, pagal kurį nėra adekvatu skirti UAB „Modus“ vadovui baudą už tai, kad reikalavimo įvykdymas vėluoja dėl priežasčių, lemiančių AB DNB lizingo turto išsaugojimą ir jo vertės kėlimą, R. K. nutartimi paskirta bauda turėtų būti panaikinta.

21Kaip matyti, suinteresuotas asmuo pripažino, jog antstolio raginimo įteikimo dienai jis nebuvo įvykdęs Lietuvos apeliacinio teismo 2013-06-20 nutarties, kurios nėra pilnai įvykdęs ir atskirojo skundo nagrinėjimo metu, nors nuo raginimo įteikimo (2013-10-14) yra praėję daugiau nei 2 mėn. Vienintelė aplinkybė, kurią nurodė UAB „Modus“ direktorius, dėl ko iki šiol nėra įvykdytas antstolio nurodymas, yra ta, kad stengiamasi vilkikus perduoti techniškai tvarkingus. Nurodytą aplinkybę, kad atliekamas grąžintinų lizingo objektų patikrinimas ir remontas, apeliantas nepagrindė jokiais įrodymais (CPK 178 str.). Į AB DBN lizingo atstovo nurodytą aplinkybę, kad suinteresuotas asmuo R. K., grąžindamas lizingo objektus, vengia pasirašyti grąžinamų transporto priemonių priėmimo–perdavimo aktus, suinteresuotas asmuo nurodė, jog grąžinant transporto priemones AB DNB lizingui ar jo įgaliotam atstovui priėmimo–perdavimo aktai nebuvo pasirašomi, transporto priemonės tiesiog būdavo perduodamos neforminant minėtų aktų. Šių argumentų apeliantas taip pat nepagrindė jokiais įrodymais.

22Atsižvelgus į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, jog antstolio patvarkymas jame nustatytu terminu nebuvo įvykdytas, taip pat nėra įvykdytas ir atskirojo skundo nagrinėjimo metu. Juridinių asmenų registro duomenimis UAB „Modus“ vadovu yra R. K., todėl būtent apeliantas yra atsakingas už antstolio teisėtų reikalavimų vykdymą.

23Įvertinęs nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė bylos aplinkybes ir įvertino įrodymus bei padarė pagrįstas išvadas, todėl naikinti pagrįstą ir teisėtą nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

24Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25atskirąjį skundą atmesti.

26Kauno apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolita Cirulienė... 2. I. Ginčo ir pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 3. Antstolio R. S. kontoroje vykdoma 2013-06-20 Lietuvos apeliacinio teismo... 4. Antstolis R. S. kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su prašymu UAB... 5. Kauno apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 14 d. nutartimi antstolio prašymą... 6. Teismas nustatė, kad antstolio R. S. kontoroje vykdoma Lietuvos apeliacinio... 7. VĮ Registrų centro duomenimis teismas nustatė, kad UAB „Modus“... 8. II. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Suinteresuotas asmuo R. K. atskiruoju skundu (b. l. 12 –12) prašo Kauno... 10. R. K., siekdamas pašalinti abejones dėl antstolio reikalavimo įvykdymo... 11. Yra neteisinga ir nesąžininga asmenį bausti už tai, kad jis deda visas... 12. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo AB DBN lizingas,... 13. Suinteresuotas asmuo R. K. 2014-01-22 pateikė rašytinius paaiškinimus (b. l.... 14. III. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame... 17. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl baudos už antstolio... 18. Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui... 19. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad antstolis, priėmęs vykdyti vykdomąjį... 20. Apeliantas teigia, kad veikė AB DNB lizingo interesais, nes grąžintinus... 21. Kaip matyti, suinteresuotas asmuo pripažino, jog antstolio raginimo įteikimo... 22. Atsižvelgus į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, jog antstolio... 23. Įvertinęs nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 24. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 25. atskirąjį skundą atmesti.... 26. Kauno apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 14 d. nutartį palikti nepakeistą....