Byla T-439-858/2015
Dėl turtinės žalos atlyginimo ir kitų reikalavimų perdavimo nagrinėti kitam apygardos administraciniam teismui

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojas Irmantas Jarukaitis, susipažinęs su laikinai Šiaulių apygardos administracinio teismo pirmininko pareigas einančio Arvydo Martinavičiaus 2015 m. birželio 25 d. teikimu dėl administracinės bylos Nr. I-3009-289/2015 pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Vaivorykštė“, uždarosios akcinės bendrovės „Tikroji vaivorykštė“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Masada“ skundą atsakovui Šiaulių miesto savivaldybei dėl turtinės žalos atlyginimo ir kitų reikalavimų perdavimo nagrinėti kitam apygardos administraciniam teismui,

Nustatė

2Šiaulių apygardos administraciniame teisme buvo nagrinėjama administracinė byla pagal pareiškėjų UAB „Vaivorykštė“, UAB „Tikroji vaivorykštė“ ir UAB „Masada“ skundą atsakovui Šiaulių miesto savivaldybei dėl turtinės žalos atlyginimo ir kitų reikalavimų.

3Laikinai einantis Šiaulių apygardos administracinio teismo pirmininko pareigas Arvydas Martinavičius 2015 m. birželio 25 d. teikimu kreipėsi į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininką, prašydamas spręsti klausimą dėl šios bylos perdavimo nagrinėti kitam apygardos administraciniam teismui. Teikime pažymi, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. birželio 9 d. nutartimi panaikino Šiaulių apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 9 d. sprendimą ir perdavė bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 46 straipsnio 1 ir 4 dalimis, įvertinus tai, kad šią bylą Šiaulių apygardos administraciniame teisme jau nagrinėjo trys teisėjai bei tai, kad Šiaulių apygardos administraciniame teisme šiuo metu dirba penki teisėjai ir sudaryti naujos trijų teisėjų kolegijos skundo nagrinėjimui teisme nėra galimybės, prašo spręsti klausimą dėl šios bylos perdavimo nagrinėti kitam apygardos administraciniam teismui.

4Išsamus bylų perdavimo nagrinėti kitam teismui pagrindų sąrašas yra įtvirtintas ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje, kurioje numatyta, kad teismas perduoda nagrinėti bylą kitam teismui jeigu, nušalinus vieną ar kelis teisėjus, jų pakeisti tame teisme negalima; kai paaiškėja, kad byla buvo priimta teismo žinion pažeidžiant priskirtinumo atitinkamiems teismam taisykles; kai proceso šalis yra teisėjas, o byla priskirtina teismui, kuriame jis arba jo artimasis giminaitis dirba teisėju. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsnio 2 dalį bylos perdavimo iš vieno teismo kitam klausimą išsprendžia <...> Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas.

5Kadangi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi, ši byla nagrinėtina trijų teisėjų kolegijos, o Šiaulių apygardos administraciniame teisme šiuo metu dirba penki teisėjai, iš kurių trys teisėjai dalyvavo nagrinėjant bylą iš esmės ir priėmė galutinį procesinį sprendimą, darytina išvada, kad Šiaulių apygardos administraciniame teisme nėra galimybės pagal įstatymo reikalavimus suformuoti trijų teisėjų kolegijos, galinčios nagrinėti bylą iš esmės, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsnio 1 dalies 1 punktu, byla perduotina nagrinėti kitam apygardos administraciniam teismui.

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

7administracinę bylą Nr. I-3009-289/2015 perduoti nagrinėti Panevėžio apygardos administraciniam teismui.

8Nutartis neskundžiama. Teismo pirmininko pavaduotojas

9Irmantas Jarukaitis

Proceso dalyviai