Byla 2S-1785-343/2010
Dėl Alytaus rajono apylinkės teismo Hipotekos skyriaus 2010 m. birželio 7 d. nutarties, kuria patenkintas pareiškėjo AB DnB NORD banko prašymas parduoti įkeistą turtą iš varžytynių

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Rūtos Palubinskaitės, kolegijos teisėjų Evaldo Burzdiko ir Albino Čeplinsko, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo įkeisto turto savininkės UAB „Matkomus“ atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo Hipotekos skyriaus 2010 m. birželio 7 d. nutarties, kuria patenkintas pareiškėjo AB DnB NORD banko prašymas parduoti įkeistą turtą iš varžytynių, ir

Nustatė

2Alytaus rajono apylinkės teismo Hipotekos skyrius 2010 m. vasario 3 d. nutartimi (b.l. 55-56) areštavo skolininkų H. R. ir I. R. prisiimtų įsipareigojimų įvykdymui užtikrinti įkeistą UAB „Matkomus“ priklausantį nekilnojamąjį turtą - butą, esantį ( - ), uždrausdamas turtu disponuoti, jį perleisti, įkeisti, išnuomoti ar kitokiomis teisėmis apsunkinti, įspėjo skolininkus ir įkeisto turto savininkę, kad, neįvykdžius hipoteka užtikrinto įsipareigojimo per vieną mėnesį nuo šios nutarties įteikimo dienos, įkeistas turtas bus parduotas iš varžytynių.

3Ginčijama 2010 m. birželio 7 d. nutartimi (b.l. 101-102) Alytaus rajono apylinkės teismo Hipotekos skyrius patenkino pareiškėjo prašymą leisti parduoti įkeistą turtą iš varžytynių. Teismas nurodė, kad skolininkams neįvykdžius savo prisiimtų įsipareigojimų per 2010 m. vasario 3 d. nutartyje nustatytą terminą, skola priverstinai išieškotina parduodant įkeistą daiktą iš varžytynių.

4Atskiruoju skundu (b.l. 115-116) įkeisto turto savininkė UAB „Matkomus“ prašo Alytaus rajono apylinkės teismo Hipotekos skyriaus 2010 m. birželio 7 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, nurodydama, jog pareiškėjas pažeidė bendradarbiavimo pareigą neinformuodamas turto savininkės apie kreditavimo sutarties nutraukimą, todėl išieškojimas iš įkeisto turto negalimas.

5Atskirasis skundas atmestinas.

6Kolegija išnagrinėjo atskirąjį skundą neperžengdama jame nustatytų ribų, patikrino ir nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Kolegija sprendžia, jog Alytaus rajono apylinkės teismo Hipotekos skyriaus 2010 m. birželio 7 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl paliktina galioti.

7Hipoteka - tai specialia tvarka įregistruotas nekilnojamojo turto įkeitimo sandoris, kuriuo užtikrinamas kreditoriaus reikalavimų skolininko atžvilgiu patenkinimas ne ginčo tvarka. Iš hipotekos teisinių santykių kylančius klausimus teismas sprendžia ypatingosios teisenos tvarka patikrindamas ir apsaugodamas neginčijamąsias teises, t.y. ne gindamas pažeistas materialiąsias subjektines teises, o užtikrindamas tinkamą tam tikrų materialiosios teisės normų įgyvendinimą, jų administravimą, konstatuodamas ir įtvirtindamas tam tikras sąlygas joms įgyvendinti. Vadovaujantis CPK 558 str. 1 d., CK 4.192 str., įkeistas turtas teismo nutartimi areštuojamas ir skolininkas įspėjamas apie pareigą per vieną mėnesį atsiskaityti su kreditoriumi, jeigu per hipotekos lakšte nustatytą terminą neįvykdomas hipoteka apsaugotas skolininko įsipareigojimas. Skolininkui su kreditoriumi per nustatytą terminą neatsiskaičius, kreditoriaus prašymu teismas priima nutartį parduoti įkeistą turtą iš varžytynių (CPK 558 str. 2 d.). CPK 560 str. nurodyta, kad hipotekos kreditorius turi teisę reikalauti hipoteka apsaugotą reikalavimą patenkinti prieš terminą Civilinio kodekso nustatyta tvarka ir terminais, o skolininkui šio reikalavimo neįvykdžius, kreiptis į hipotekos skyrių dėl priverstinio skolos išieškojimo prieš terminą ta pačia tvarka kaip ir suėjus skolos grąžinimo terminui. Vadovaujantis CK 6.217 str., 6.221 str., 6.222 str. nustatytu reglamentavimu, sutartį vienašališkai nutraukus joje nustatytais pagrindais, laikoma, kad visi prievolių įvykdymo terminai yra suėję, sutartį pažeidusi šalis privalo grąžinti tai, ką yra gavusi sutarties pagrindu, atlyginti kitos šalies nuostolius, sumokėti netesybas. Hipotekos lakšte nurodyta, jog hipoteka užtikrinamas 2008 m. gegužės 21 d. kreditavimo sutartimi skolininkų prisiimtų įsipareigojimų įvykdymas. Atitinka ir hipotekos lakšte bei kreditavimo sutartyje nurodyti įsipareigojimų įvykdymo terminai. Pareiškėjas, kreipdamasis į teismą nurodė kreditavimo sutartį nutraukęs vienašališkai sutartyje numatytu skolininkų sutartinių įsipareigojimų nevykdymo pagrindu, pateikė teismui 2009 m. gruodžio 30 d. pretenzijos skolininkams ir įkeisto turto savininkei nuorašą. Šios aplinkybės ypatingosios teisenos tvarka priverstinio išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto klausimą nagrinėjančiam teismui yra pakankamos prašymą areštuoti įkeistą turtą vertinti kaip pagrįstą. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog turto savininkė nutarties dėl turto arešto neginčijo, nors šios nutarties nuorašas jai buvo tinkamai įteiktas (b.l. 65). Klausimai, susiję su kredito sutartimi skolininkų prisiimtų įsipareigojimų vykdymu bei pareiškėjo veiksmų nutraukiant sutartį atitikimu teisės aktų ir kredito sutarties reikalavimams, reikšmingi sprendžiant ginčą tarp šalių dėl kredito sutarties nutraukimo teisėtumo, tačiau, nei skolininkams, nei turto savininkei teisės aktuose nustatyta tvarka šios aplinkybės neginčijant, neturi jokios realios įtakos iš hipotekos teisinių santykių kylančioms procedūroms. Priešinga išvada neatitiktų materialinio ir procesinio hipotekos instituto esmės ir jo įtvirtinimo teisės sistemoje tikslų, nulemtų absurdišką situaciją, kai kreditorius, formaliai nutrūkus šalis siejusiam materialiniam teisiniam santykiui, negalėtų įgyvendinti iš hipotekos teisinių santykių kylančių savo teisių. Nurodytų aplinkybių visuma įkeisto turto savininkės atskirajame skunde išdėstytą argumentą, jog pareiškėjas nebendradarbiavo su ja nepranešdamas apie kreditavimo sutarties nutraukimą, leidžia vertinti ne tik kaip neatitinkantį byloje esančių įrodymų, iš kurių matyti, jog 2009 m. gruodžio 30 d. pretenzija buvo išsiųsta viešajame registre ir šalių sudarytuose sandoriuose nurodytu įkeisto turto savininkės adresu (b.l. 16), bet ir kaip nesusijusį su ginčijamos nutarties teisėtumu ir pagrįstumu. Atskirajame skunde nesant jokių kitų argumentų, kuriais būtų grindžiamas ginčijamos nutarties neteisėtumas ar nepagrįstumas, atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

8Vadovaudamasi CPK 337 str. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

9Atskirąjį skundą atmesti.

10Alytaus rajono apylinkės teismo Hipotekos skyriaus 2010 m. birželio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

11Nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai