Byla B2-1149-260/2014
Dėl administratoriaus ginčijamo kreditoriaus R. S.finansinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“ bankroto byloje

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, sekretoriaujant Editai Vazgienei, dalyvaujant kreditoriui R. S., jo atstovui advokatui Arnui Ilgauskui, atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“ atstovui Aurelijui Galveliui, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl administratoriaus ginčijamo kreditoriaus R. S.finansinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“ bankroto byloje, ir

Nustatė

2Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 30 d. nutartimi iškėlė uždarajai akcinei bendrovei „Kraujo donorystės centras“ bankroto bylą. Teismo nutartis iškelti atsakovei UAB „Kraujo donorystės centras“ bankroto bylą įsiteisėjo 2013 m. birželio 27 d., Lietuvos apeliaciniam teismui 2013 m. birželio 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1700/2013 palikus nepakeistą Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 30 d. nutartį.

3Kauno apygardos teismas, nagrinėdamas UAB „Kraujo donorystės centras“ bankroto bylą, 2013 m. lapkričio 11 d. nutartimi patvirtino BUAB „Kraujo donorystės centras“ kreditorių finansinius reikalavimus, kreditoriaus R. S.finansinio reikalavimo, kurį ginčija administratorius, tvirtinimo klausimą išskyrė į atskirą bylą.

42013 m. rugsėjo 30 d. pateiktu BUAB „Kraujo donorystės centras“ administratoriui prašymu kreditorius R. S. prašė įtraukti jį į BUAB „Kraujo donorystės centras“ kreditorių sąrašą su 23 882,64 Lt dydžio finansiniu reikalavimu (b.l. 4). Prašyme nurodė, kad jis iki 2012m. gruodžio 31 d. dirbo UAB „Kraujo donorystės centras“, jam neišmokėtas darbo užmokestis ir kitos išmokos.

5BUAB „Kraujo donorystės centras“ administratorius Prieštaravimuose dėl kreditoriaus R. S. finansinio reikalavimo (b.l. 2–3) nurodė, kad jopareikštas kreditorinis reikalavimas neturėtų būti tvirtinamas ir jo tvirtinimui administratorius prieštarauja dėl tokių priežasčių. Darbuotojas pareiškė kreditorinį reikalavimą nenurodydamas tikslios reikalaujamos sumos, reikalauja įtraukti jį į BUAB „Kraujo donorystės centras“ kreditorių sąrašą su reikalavimu, kurio pagrindas darbo užmokesčio įsiskolinimas. Tačiau 2012 m. gruodžio 10 d. UAB „Kraujo donorystės centras“ su VšĮ„Kauno kraujo centras“ sudarė Darbdavių susitarimą Nr. S-81/2012/12/10-01 „Dėl darbuotojų perkėlimo dirbti į kitą įmonę“,kurio pagrindu eilė darbuotojų iš UAB „Kraujo donorystės centras“ buvo perkelti į VšĮ „Kauno kraujo centras“, atitinkamai visi įsiskolinimai perkeliamiems darbuotojams buvo perketi iš UAB „Kraujo donorystės centras“ į VšĮ „Kauno kraujo centras“. Šias aplinkybes aiškiai patvirtina 2012 m. gruodžio 10 d. Darbdavių susitarimo Nr. S-81/2012/12/10-01 „Dėl Darbuotojų perkėlimo dirbti į kitą įmonę“ 1 ir 5 punktai. Taigi darbo užmokesčio įsiskolinimą darbuotojams, tarp jų ir R. S., turi mokėti ne UAB „Kraujo donorystės centras“, o VšĮ „Kauno kraujo centras“, todėl R. S. reikalavimas dėl įtraukimo į kreditorių sąrašą yra nepagrįstas. Kreditorius R. S., kaip ir visi kiti perkelti dirbti į VšĮ „Kauno kraujo centras“ darbuotojai, su tokiu perkėlimu sutiko. Tai patvirtina raštiškas sutikimas su perkėlimu, susipažįstant su UAB „Kraujo donorystės centras“ direktoriaus 2012 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 25 „Dėl darbuotojų pervedimo dirbti VšĮ „Kauno kraujo centras““ ir VšĮ „Kauno kraujo centras“ direktoriaus 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2012/12/31/01 „Dėl darbuotojų perėmimo iš UAB „Kraujo donorystės centras““, ir atliktas atitinkamas darbo sutarties pakeitimas.

6Kauno apygardos teismas 2013 m. lapkričio 22 d. nutartimi pasiūlė kreditoriui R. S. pareikšti nuomonę dėl administratoriaus prieštaravimų ir patikslinti reiškiamą reikalavimą (b.l. 25).Šis kreditorius 2013 m. gruodžio 11 d. atsiliepime (b.l. 28–31) nurodė, kad prašo patvirtinti jo23 882,64 Lt finansinį reikalavimą BUAB „Kraujo donorystės centras“. Šiame procesiniame dokumente kreditorius nurodė, jog pagal darbo sutartį iki 2012 m. gruodžio 31 d. jis dirbo UAB „Kraujo donorystės centras“, o nuo 2013 m. sausio 1 d. tęsė tą patį darbą VšĮ„Kauno kraujo centras“. Su tokiu darbo santykių tęsimu jis sutiko. Tačiau darbo sutarties pakeitimo tęsinį apie tai, kad jam žinoma apie UAB „Kraujo donorystės centras“ susitarimą dėl UAB „Kraujo donorystės centras“ su darbo santykiais susidariusios skolos perkėlimo VšĮ„Kauno kraujo centras“ ir kad jis su tuo sutinka, jis perskaitė tik praėjus keliems mėnesiams, kai UAB „Kraujo donorystės centras“ buvo iškelta bankroto byla, o darbo užmokesčio skola jam nebuvo sumokėta. Su skolos perkėlimu jis niekada nesutiko, sutikimo kaip UAB „Kraujo donorystės centras“ kreditoriusdėl asmeninės skolos perkėlimo kitam juridiniam asmeniui jis nedavė.

72014 m. vasario 11 d. vykusiame teismo posėdyje kreditorius R. S.prašė patvirtinti jo23 882,64 Lt finansinį reikalavimą BUAB „Kraujo donorystės centras“, o atsakovės atstovas kreditoriaus R. S. finansinio reikalavimo BUAB „Kraujo donorystės centras“ prašė netvirtinti.

8Kreditoriaus R. S. finansinis reikalavimas BUAB „Kraujo donorystės centras“ netvirtintinas.

9UAB „Kraujo donorystės centras“ bankroto byloje pateikta šios įmonės su R. S. sudarytos darbo sutarties kopija (b.l. 80–82, t.VI; kopija – šios bylos b.l. 47–50). Iš šios sutarties duomenų matyti, kad R. S. pradėjo dirbti UAB „Kraujo donorystės centras“ 2009m. lapkričio 2 d.

102012 m. gruodžio 10 d. UAB „Kraujo donorystės centras“ su VšĮ„Kauno kraujo centras“ sudarė Darbdavių susitarimą Nr. S-81/2012/12/10-01 „Dėl darbuotojų perkėlimo dirbti į kitą įmonę“ (b.l. 6–10). Pagal šį susitarimą UAB „Kraujo donorystės centras“ (Pradinis darbdavys) ir VšĮ„Kauno kraujo centras“ (Naujasis darbdavys) susitarė, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kraujo donorystės įstatymo pataisomis, Pradiniam darbdaviui praradus teisę verstis kraujo donorystės veikla, Naujasis darbdavys įsipareigoja nuo 2013 m. sausio 1 d. priimti dirbti Pradinio darbdavio UAB „Kraujo donorystės centras“ darbuotojus, kad darbuotojų darbo santykiai tęsis VšĮ„Kauno kraujo centras“. Taip pat šalys susitarė, kad Naujasis darbdavys perima iš Pradinio darbdavio prievolę padengti perkeliamiems darbuotojams su darbo santykiais susijusias skolas, šalių susitarimas dėl skolos perkėlimo galioja ir bus vykdomas tik gavus kiekvieno kreditoriaus (darbuotojo) raštišką sutikimą dėl jo naudai vykdytinos skolinės prievolės perkėlimo Naujajam darbdaviui.

11Remdamasis paminėtu 2012 m. gruodžio 10 d. Darbdavių susitarimu, UAB „Kraujo donorystės centras“ direktorius 2012 m. gruodžio 10 d. įsakymu „Dėl darbuotojų pervedimo dirbtiVšĮ „Kauno kraujo centras““ (b.l.11–15) nurodė nuo 2013 m. sausio 1 d. pervesti eilę darbuotojų, tarp jų ir R. S., dirbti į VšĮ„Kauno kraujo centras“, perkeliant VšĮ„Kauno kraujo centras“ visus su darbo santykiais susijusius UAB „Kraujo donorystės centras“ neįvykdytus perkėlimo dienai finansinius įsipareigojimus darbuotojams. Šiame įsakyme buvo nurodyta, kad darbuotojai, kurie sutinka su perkėlimu dirbti ir skolinių įsipareigojimų perkėlimu į VšĮ „Kauno kraujo centras“, savo sutikimą išreiškia pasirašydami prie įsakymo pridedamame sąraše. Kreditorius R. S. tokiame sąraše pasirašė (b.l.14; eil. Nr. 72).

12Remdamasis paminėtu 2012 m. gruodžio 10 d. Darbdavių susitarimu, VšĮ „Kauno kraujo centras“ direktorius 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2012/12/21/01 „Dėl darbuotojų perėmimo iš UAB „Kraujo donorystės centras““ (b.l. 16–20) priėmė darbuotojus, tarp jų ir R. S., iš UAB „Kraujo donorystės centras“ dirbti VšĮ„Kauno kraujo centras“, taip pat visus su darbo santykiais susijusius UAB „Kraujo donorystės centras“ finansinius įsipareigojimus perkeliamiems darbuotojams, įskaitant laiku neįvykdytus įmonės įsiskolinimus perkėlimo dienai. Su šiuo įsakymu R. S. taip pat susipažinęs.

13R. S. su Pradiniu darbdaviu UAB „Kraujo donorystės centras“ sudarytoje darbo sutartyje 2012 m. gruodžio 31 d. padaryti papildymai apie tai, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. jo darbo santykiai, remiantis VšĮ „Kauno kraujo centras“ direktoriaus 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2012/12/21/01, tęsiasi VšĮ„Kauno kraujo centras“, taip pat apie tai, kad šiam darbuotojui yra žinoma apie UAB „Kraujo donorystės centras“ ir VšĮ„Kauno kraujo centras“ susitarimą dėl UAB „Kraujo donorystės centras“ su darbo santykiais susijusios skolos, priskaičiuotos ir mokėtinos darbuotojui 2013 m. sausio 1 d., perkėlimą VšĮ„Kauno kraujo centras“ ir kad darbuotojas su skolos perkėlimu sutinka (b.l. 47–50).

14Kreditoriaus R. S. pasirašymas aukščiau nurodytuose dokumentuose leidžia vertinti, kad jis tikrai žinojo apie UAB „Kraujo donorystės centras“ įsiskolinimo, susijusio su darbo santykiais, perkėlimą VšĮ„Kauno kraujo centras“ ir su tokiu skolos perkėlimu sutiko.

15Kauno apygardos teismas, iškeldamas bankroto bylą UAB „Kraujo donorystės centras“, 2013 m. balandžio 30 d. nutartyje buvo pripažinęs, kad jis vertina, jog pagal pateiktus byloje 2012 m. gruodžio 10 d. Darbdavių susitarimą Nr. S-81/2012/12/10-01 dėl darbuotojų perkėlimo dirbti į kitą įmonę, UAB „Kraujo donorystės centras“ direktoriaus 2012 m. gruodžio 10 d. įsakymą Nr. 25 „Dėl darbuotojų pervedimo dirbti VšĮ „Kauno kraujo centras““,VšĮ„Kauno kraujo centras“ direktoriaus 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. 2012/12/31/01 „Dėl darbuotojų perėmimo iš UAB „Kraujo donorystės centras““ negalima pripažinti, kad atsakovės įsiskolinimus perkeliamiems darbuotojams perėmė VšĮ„Kauno kraujo centras“. Tačiau bylą pagalatskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 30 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla UAB „Kraujo donorystės centras“, išnagrinėjęs Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. birželio 27 d. nutartimi konstatavo, kad Kauno apygardos teismas, priimdamas 2013 m. balandžio 30 d. nutartį, nepagrįstai vertino, jog VšĮ „Kauno kraujo centras“ įsiskolinimų darbuotojams iš UAB „Kraujo donorystės centras“ neperėmė. Atsižvelgdamas į tai, teismas pripažįsta, kad BUAB „Kraujo donorystės centras“ administratoriaus nesutikimas su kreditoriaus R. S. prašymu yra pagrįstas. Tai, kad administratorius ir po skolos perkėlimo VšĮ „Kauno kraujo centras“ išdavė kreditoriui pažymą apie susidariusį jam dirbant UAB „Kraujo donorystės centras“ šios įmonės įsiskolinimą, negali būti laikoma įrodymu, kad jis pripažįsta, jog kreditorius pagrįstai reikalauja patvirtinti jo finansinį reikalavimą UAB „Kraujo donorystės centras“. Net ir išdavęs kreditoriui tokią pažymą, iki skolos perkėlimas nėra pripažintas neteisėtu, administratorius neturi pagrindo sutikti, kad nurodytą skolą privalo sumokėti BUAB „Kraujo donorystės centras“.

16Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Kauno apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 4 d. iškėlė bankroto bylą VšĮ „Kauno kraujo centras“, o VšĮ „Kauno kraujo centras“ bankroto byloje 2014 m. sausio 3 d. nutartimi patvirtino kreditoriaus R. S.28 302,86Lt finansinį reikalavimą (b.l. 42–46).

17Visuma nurodytų aplinkybių leidžia teismui vertinti, kadR. S. jo sutikimu nuo 2013 m. sausio 1 d. buvo perkeltas dirbti iš UAB „Kraujo donorystės centras“ į VšĮ „Kauno kraujo centras“, perkeliant jį dirbti naujasis darbdavys VšĮ „Kauno kraujo centras“, sutinkant darbuotojuiR. S., perėmė ir visus su darbo santykiais susijusius UAB „Kraujo donorystės centras“ finansinius įsipareigojimus R. S..R. S. 28 302,86Ltfinansinis reikalavimas VšĮ„Kauno kraujo centras“ yra patvirtintas VšĮ „Kauno kraujo centras“ bankroto byloje. Todėl šio kreditoriaus prašymas įtraukti jį į BUAB „Kraujo donorystės centras“ kreditorių sąrašą laikytinas nepagrįstu ir netenkintinas.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 290 straipsniu, teismas

Nutarė

19R. S. prašymo įtraukti jį į bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“ kreditorių sąrašą su 23 882,64 Lt finansiniu reikalavimu netenkinti.

20Ši nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti apskųsta Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, sekretoriaujant Editai... 2. Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 30 d. nutartimi iškėlė uždarajai... 3. Kauno apygardos teismas, nagrinėdamas UAB „Kraujo donorystės centras“... 4. 2013 m. rugsėjo 30 d. pateiktu BUAB „Kraujo donorystės centras“... 5. BUAB „Kraujo donorystės centras“ administratorius Prieštaravimuose dėl... 6. Kauno apygardos teismas 2013 m. lapkričio 22 d. nutartimi pasiūlė... 7. 2014 m. vasario 11 d. vykusiame teismo posėdyje kreditorius R. S.prašė... 8. Kreditoriaus R. S. finansinis reikalavimas BUAB „Kraujo donorystės... 9. UAB „Kraujo donorystės centras“ bankroto byloje pateikta šios įmonės su... 10. 2012 m. gruodžio 10 d. UAB „Kraujo donorystės centras“ su VšĮ„Kauno... 11. Remdamasis paminėtu 2012 m. gruodžio 10 d. Darbdavių susitarimu, UAB... 12. Remdamasis paminėtu 2012 m. gruodžio 10 d. Darbdavių susitarimu, VšĮ... 13. R. S. su Pradiniu darbdaviu UAB „Kraujo donorystės centras“ sudarytoje... 14. Kreditoriaus R. S. pasirašymas aukščiau nurodytuose dokumentuose leidžia... 15. Kauno apygardos teismas, iškeldamas bankroto bylą UAB „Kraujo donorystės... 16. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Kauno... 17. Visuma nurodytų aplinkybių leidžia teismui vertinti, kadR. S. jo sutikimu... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu,... 19. R. S. prašymo įtraukti jį į bankrutuojančios uždarosios akcinės... 20. Ši nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti apskųsta...