Byla 2-1700/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Kraujo donorystės centras“ ir trečiojo asmens A. J. V. atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 30 d. nutarties dalies, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, trečiojo asmens A. J. V. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 30 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla uždarajai akcinei bendrovei „Kraujo donorystės centras“ ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Kraujo donorystės centras“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutarties, kuria atsakovo atžvilgiu taikytos papildomos laikinosios apsaugos priemonės,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovės N. Ž., P. P. ir A. B., kreipėsi į teismą, prašydamos atsakovui UAB ,,Kraujo donorystės centras“ iškelti bankroto bylą, nurodydamos, kad atsakovas su jomis, kaip su darbuotojomis, po atleidimo iš darbo laiku neatsiskaitė.

5Ieškovai UAB „Vitrolab“, UAB „Primerus Vestus“, UAB „Naftos grupė“ ir UAB „Eilika“ taip pat prašė atsakovui iškelti bankroto bylą, nurodydami, kad atsakovas neatsiskaito su kreditoriais ir yra nemokus.

6Atsakovas UAB ,,Kraujo donorystės centras“ ieškovų prašymus iškelti bankroto bylą prašė atmesti. Nurodė, kad UAB „Kraujo donorystės centras“ nėra nemoki įmonė, o pradelstų įsipareigojimų darbuotojams neturi.

72013 m. vasario 4 d. nutartimi Kauno apygardos teismas atsakovui iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB ,,Valnetas“. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. kovo 21 d. nutartimi minėtą nutartį panaikino ir bylą grąžino iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

82013 m. balandžio 4 d. nutartimi Kauno apygardos teismas pagal ieškovų UAB „Vitrolab“ ir UAB „Primerus Vestus“ prašymą taikė papildomas laikinąsias apsaugos priemones – nustatė atsakovo UAB ,,Kraujo donorystės centras“ turto ir ūkinės komercinės veiklos administravimą, laikinuoju UAB ,,Kraujo donorystės centras“ administratoriumi paskyrė UAB ,,Valnetas“, kuriam suteikė visiško atsakovo turto ir ūkinės-komercinės veiklos administravimo teises. Teismas nurodė šią nutartį vykdyti skubiai.

92013 m. balandžio 16 d. ieškovai UAB „Primerus Vestus“ ir UAB „Vitrolab“ pateikė prašymą taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo vadovo A. J. V. nušalinimą nuo užimamų pareigų.

102013 m. balandžio 17 d. trečiasis asmuo A. J. V. pateikė prašymą dėl 2013 m. balandžio 4 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo arba dėl jų pakeitimo, jei teismas netenkintų prašymo panaikinti šia nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 30 d. nutartimi atsakovui UAB „Kraujo donorystės centras“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB ,,Valnetas“. Teismas taip pat nurodė iki nutarties įsiteisėjimo taikyti laikinąją apsaugos priemonę - turto ir ūkinės-komercinės veiklos administravimą, paskyrė laikinuoju UAB „Kraujo donorystės centras“ administratoriumi UAB „Valnetas“, kuriam suteikiamos visiško atsakovo turto ir ūkinės-komercinės veiklos administravimo teisės bei įpareigojo UAB „Kraujo donorystės centras“ vadovą per 3 dienas nuo šios nutarties įteikimo perduoti laikinai paskirtam administratoriui įmonės turtą, antspaudą, nurodė šią nutarties dalį vykdyti skubiai.

13Teismas pagal atsakovo vadovo pateiktą 2013 m. kovo 31 d. dienai sudarytą UAB „Kraujo donorystės centras“ balansą, pelno nuostolių ataskaitą, kreditorių ir debitorių sąrašus, nustatė, kad įmonės balanse apskaityta turto už 11 518 674 Lt, o pradelsti įsipareigojimai sudaro 2 662 913 Lt; pagal ieškovo UAB „Eilika“ 2013 m. balandžio 25 dienai sudarytą UAB „Kraujo donorystės centras“ balansą, pelno nuostolių ataskaitą, kreditorių ir debitorių sąrašus, ilgalaikio turto bei skolų detalizacijas, nustatė, kad įmonės balanse apskaityta turto už 5 049 862 Lt, o pradelstų įsipareigojimų suma yra 7 577 831 Lt.

14Teismo vertinimu, atsakovo vadovo pateiktas balansas neatitinka tokiam dokumentui keliamų reikalavimų, nes yra tik preliminarus ir nepasirašytas buhalterio, todėl teismas nurodė negalintis vadovautis tokio balanso duomenimis (Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 19 str.). Nurodė, kad ieškovo UAB ,,Eilika“ pateiktas atsakovo balansas 2013 m. balandžio 25 dienai yra pasirašytas teismo paskirto laikinojo administratoriaus ir buhalterio, todėl sprendė, kad atitinka Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimus. Pasak teismo, šio balanso duomenys iš esmės atitinka 2013 m. kovo 18 dienai sudaryto balanso duomenis, kuriame, kaip įvertino auditorius, duomenys apie turto vertę parodyti laikantis verslo apskaitos standarto reikalavimų, pagal balanse ir kitus apskaitos duomenis galima nustatyti UAB „Kraujo donorystės centras“ turto dydį ir struktūrą, balanse nurodyta turto vertė - 5 103 649 Lt parodyta laikantis verslo apskaitos standartų reikalavimų ir atitinka apskaitos registrų duomenis. Dėl šių aplinkybių teismas nurodė neturintis pagrindo abejoti UAB „Kraujo donorystės centras“ balanso, sudaryto 2013 m. balandžio 25 dienai, duomenimis.

15Teismas atmetė atsakovo argumentus, kad atsakovo 2013 m. balandžio 25 d. balanso negalėjo pasirašyti teismo paskirtas atsakovo turto laikinasis administratorius (UAB „Valnetas“ atstovas) ir buhalterinę apskaitą vykdančios UAB „Eilika“ atstovė, pažymėdamas, kad administratorius paskirtas būtent turto administravimui, taigi atsakingas už pateiktų dokumentų apie turtą duomenis teisingumą. Nurodė, kad atsakovo 2012 m. spalio 19 d. sudaryta buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo sutartis, sudaryta su UAB „Eilika“ nėra atsakovo tinkamai nutraukta, UAB „Eilika“ buhalterinės apskaitos dokumentų kitam buhalteriui neperdavusi, toliau vykdo savo pareigas. 2013 m. balandžio 30 d. teismui pateiktą 2013 m. sausio 29 d. sutartį apie VšĮ Kauno kraujo centras buhalterinės apskaitos paslaugų teikimą atsakovui teismas vertino kaip sudarytą tik dėl akių, faktiškai nevykdomą.

16Teismas pažymėjo, kad atsakovo vadovas neįvykdė CPK ir ĮBĮ nustatytos pareigos pateikti įrodymus, kuriais grindžia savo atsikirtimus į ieškovų reikalavimus, be to, nurodydamas kreditorių sąraše pradelstus UAB „Kraujo donorystės centras“ įsipareigojimus, neįtraukė šį sąrašą 100 000 Lt skolos V. S., 321 080 Lt skolos Kauno teritorinei ligonių kasai, ir kitų, kurias nurodė paaiškinimuose laikinasis įmonės administratorius. Pažymėjo, kad net ir pačiame sąraše neteisingai paskaičiuota (susumuota) bendra pradelstų įsipareigojimų suma, kuri turėtų būti 3 295 214,80 Lt, o ne 2 662 913 Lt. Teismas pažymėjo, jog nurodydamas, kad įmonės balanse apskaityto turto vertė yra 11 518 674 Lt, jokių paaiškinimų, pagrindžiančių tokią vertę ir prieštaravimų dėl UAB „Eilika“ išsamių paaiškinimų, kad UAB „Kraujo donorystės centras“ turto vertė yra tik 5 049 862, atsakovo vadovas nepateikė.

17Teismas pažymėjo, jog 2013 m. balandžio 25 d. balansas sudarytas remiantis atsakovo pirminiais dokumentais, įvertinus turtą, inventorizacijos apyrašais, kitais buhalterinės apskaitos duomenimis, taip pat duomenimis, kurie pateikti byloje, be to, įmonės turtas, auditorių nuomone, įvertintas tinkamai.

18Teismas sprendė, kad pradelsti atsakovo įsipareigojimai, kaip nurodoma UAB „Eilika“ pateiktose skolų detalizacijose, yra 7 577 831,51 Lt, kurie susideda iš 75 624,01 Lt įsipareigojimų lizingui, 3 180 826,53 Lt finansinių skolų, 2 356 916,54 Lt skolų tiekėjams, 1 622 601,69 Lt su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų ir 34 1862,74 Lt kitų mokėtinų sumų. Teismas vertino, kad prie pradelstų įsipareigojimų negalima priskirti iš šios sumos 2 062 349,80 Lt skolos ieškovui UAB „Primerus Vestus“, kadangi atsakovas ginčija sutarčių, kurių pagrindu ieškovas prašo priteisti minėtą sumą, teisėtumą, todėl pradelstais laikė tik tokius įsipareigojimus ieškovui UAB „Primerus Vestus“, kuriuos privalėtų atsakovas vykdyti nesant nutrauktoms sutartims, t. y. 83 146,29 Lt. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas sprendė, kad visi pradelsti atsakovo įsipareigojimai kreditoriams yra 5 515 481,70 Lt (7 577 831,50-2 062 349,80 = 5 515 481,70).

19Teismas sutiko, kad atsakovo 1 622 601,69 Lt įsipareigojimai, susiję su darbo santykiais, pagrįstai pripažįstami, kaip pradelsta įmonės skola. Teismas nurodė, kad perkeliamų darbuotojų įsiskolinimai nėra apibrėžti konkrečia suma; teismo vertinimu, tuo atveju, kai susitariama perimti skolą, bet nefiksuotas skolos dydis, negalima laikyti, kad skola perimta.

20Teismas nurodė, kad iš UAB „Kraujo donorystės centras“ balanso 2013 m. balandžio 25 dienai, matyti, kad šios įmonės balanse apskaityta turto už 5 049 862 Lt, o pradelsti įsipareigojimai sudaro 5 515 481,70 Lt, todėl pripažino, kad UAB „Kraujo donorystės centras“ yra nemoki įmonė.

21Vertindamas atsakovo pradelstus įsipareigojimus buvusioms darbuotojoms – ieškovėms N. Ž., P. P. ir A. B., teismas nurodė, kad su ieškove P. P. ir N. Ž. už atsakovę tik 2013 m. sausio mėn. beveik pilnai atsiskaitė VšĮ Kauno kraujo centras. Nurodė, kad atsakovas akivaizdžiai nepilnai atsiskaitė su ieškove A. B., kuriai labai ilgai vėluoja mokėti su darbo santykiais susijusias išmokas. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 28 d. sprendimu iš atsakovo priteista iš viso 35 387,66 Lt su darbo santykiais susijusių išmokų ir bylinėjimosi išlaidų, tačiau jai už atsakovę 2013 m. sausio 29 d. VšĮ Kauno kraujo centras sumokėjo tik 13 423,05 Lt.

22Teismas sprendė, kad darbo užmokesčio ilgalaikis nemokėjimas ir skola ieškovei A. B., kaip ir didelės darbo užmokesčio skolos kitiems darbuotojams, kurie sutiko pereiti dirbti į kitą darbovietę, darbdaviams susitarus, jog naujasis darbdavys sumokės ankstesnio darbdavio skolas, kada šių skolų dydis tarp minėtų darbdavių nefiksuotas, tačiau pagal įmonės buhalterinės apskaitos duomenis siekia daugiau nei 1,5 milijono litų, yra esminė aplinkybė, leidžianti iškelti bankroto bylą dėl įmonės vėlavimo išmokėti darbuotojams darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas.

23Spręsdamas dėl bankroto bylos iškėlimo, teismas taip pat atsižvelgė į teismo paskirto laikinojo turto administratoriaus nuomonę, kad atsakovas pajamas gali gauti tik iš turto nuomos, todėl įmonės veiklos tęstinumas faktiškai neįmanomas. Pažymėjo, jog atsakovo vadovas nepateikė įrodymų, kad įmonė yra pajėgi grąžinti skolas kreditoriams ir toliau gali sėkmingai dirbti.

24Teismas, spręsdamas dėl bankroto administratoriaus kandidatūros nurodė, kad visi pasiūlyti bankroto administratoriai - UAB „Projektų vertinimo centras“, UAB „Valeksa“ ir UAB „Valnetas“ yra patyrę administratoriai, visų jų užimtumas nėra labai didelis, todėl teismas administratoriumi paskyrė didžiausio kreditorių, prašiusių iškelti atsakovui bankroto bylą, skaičiaus siūlomą administratorių UAB „Valnetas“.

25Pripažinęs, kad yra pagrindas iškelti atsakovui bankroto bylą, teismas netenkino ieškovų UAB „Primerus Vestus“ ir UAB „Vitrolab“ prašymo taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo vadovo A. J. V. nušalinimo nuo užimamų pareigų.

26Trečiojo asmens A. J. V. prašymo dėl panaikinimo laikinųjų apsaugos priemonių, taikytų Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartimi, arba dėl jų pakeitimo, teismas taip pat netenkino. Teismas sutiko su ieškovų UAB „Primerus Vestus“ ir UAB „Vitrolab“ nuomone, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių išlieka grėsmė, jog UAB „Kraujo donorystės centras“ vadovas gali atlikti veiksmus, kuriais būtų pakenkta įmonės ir kreditorių interesams, išslapstytas, iššvaistytas ar sunaikintas įmonės turtas, todėl pripažino tikslingu ir toliau taikyti galiojančią iki šios nutarties įsiteisėjimo laikinąją apsaugos priemonę – UAB „Kraujo donorystės centras“ turto ir komercinės ūkinės veiklos administravimą.

27III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

28Atskiruoju skundu trečiasis asmuo A. J. V. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 30 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškimus dėl atsakovo bankroto bylos iškėlimo atmesti. Skundą grindžia šiais argumentais:

291. Teismas, spręsdamas dėl atsakovo nemokumo rėmėsi vien tik ieškovo UAB ,,Eilika“ pateiktais įrodymais, formaliai konstatavęs, kad atsakovo pateikti dokumentai neatitinka įstatymo reikalavimų, nors UAB ,,Eilika“ ir atsakovo parengtų dokumentų turinys iš esmės skiriasi. UAB ,,Eilika“ pateikti atsakovo finansinės atskaitomybės buhalteriniai dokumentai, kuriais rėmėsi teismas, neatitinka Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimų, kadangi yra pasirašyti tam įgalinimų neturinčių asmenų, t. y. nėra pasirašyti įmonės vadovo ir nepagrįstai pasirašyti UAB ,,Eilika“ buhalterės G. M., kadangi su UAB ,,Eilika“ 2013 m. sausio 24 d. nutraukta sutartis pagal CK 6.721 straipsnį. Be to, UAB ,,Eilika“ yra bendraieškovas, todėl yra suinteresuotas atsakovo bankroto bylos baigtimi. Byloje nėra pateiktos nepriklausomo auditoriaus nuomonės, kad UAB ,,Eilika“ pateiktas balansas ir kiti finansinės atskaitomybės dokumentai atitiktų teisės aktų keliamus reikalavimus. Teismas be pagrindo atsakovo pateiktą 2013 m. sausio 29 d. su VšĮ ,,Kauno kraujo centras“ sudarytą sutartį dėl buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo atsakovui vertino kaip sudarytą tik dėl akių, kadangi minėta sutartis yra galiojanti, nebuvo nuginčyta ir nėra pasibaigusi.

302. Nustatydamas atsakovui priklausančio nekilnojamojo turto vertę, teismas vadovavosi UAB ,,Eilika“ balanse nurodytais duomenimis, kuriuos UAB ,,Eilika“ grindė rašytiniais įrodymais – UAB ,,Nidulus appraisal“, UAB ,,Marleksa“ ir UAB ,,Verslo klasė NT“ išvadomis apie turto vertę. Pagal minėtas išvadas atsakovo nekilnojamojo turto vertė siekia 2 438 500 Lt, tuo tarpu dar 2013 m. kovo 2 d. atsakovo iniciatyva atlikto nepriklausomo vertinimo duomenimis, atsakovo nekilnojamojo turto vertė sudarė 3 020 000 Lt. Byloje nėra jokių įrodymų, kurie objektyviai paaiškintų tokį žymų atsakovo nekilnojamojo turto vertės pasikeitimą vos per vieno mėnesio laikotarpį, tačiau teismas išskirtinai vadovavosi ieškovų pateiktų rašytinių įrodymų apie nekilnojamojo turto vertę duomenimis.

313. Teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovo 1 622 601,69 Lt įsiskolinimas į VšĮ ,,Kauno kraujo centras“ pervestiems dirbti asmenims ir toliau lieka atsakovui. Darbdavių susitarime aiškiai nurodyta, kad VšĮ ,,Kauno kraujo centras“ perima iš atsakovo jo perkeliamų darbuotojų atžvilgiu perkėlimo datai (2013 m. sausio 1 d.) iš darbo santykių susikaupusius įsiskolinimus.

324. Teismas nepagrįstai į atsakovo pradelstus įsipareigojimus įtraukė 83 146,29 Lt skolą UAB ,,Primerus Vestus“. Iš byloje pateiktų įrodymų ir UAB ,,Primerus Vestus“ pozicijos akivaizdu, kad ieškovas UAB ,,Primerus Vestus“ laiko su atsakovu sudarytas sutartis pasibaigusiomis. Laikydamas sutartis nebegaliojančiomis, ieškovas neturi pagrindo reikalauti, kad atsakovas jas ir toliau vykdytų sutartyse numatytais terminais ir tvarka, taigi neturi pagrindo reikalauti įmokų pagal sutartyse numatytus grafikus. Sutartims nutrūkus, ieškovas praranda teisę remtis jose nustatyta vykdymo tvarka, todėl nepagrįsta teismo išvada, neva dalis įsiskolinimo (83 146,29 Lt), grąžintino ieškovui pasibaigusių sutarčių pagrindu, yra laikytina pradelstu įsipareigojimu.

335. Teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovas pajamas gali gauti tik iš turto nuomos, kadangi atsakovas gauna pajamas iš laboratorinių kraujo tyrimų paslaugų.

346. Atsakovo vėlavimas atsiskaityti su buvusia darbuotoja A. B. nesudaro savarankiško pagrindo atsakovo bankroto bylai iškelti, kadangi ieškovui UAB ,,Eilika“ neperdavus visų atsakovo buhalterinės apskaitos dokumentų, atsakovas nedisponavo duomenimis apie darbuotojos skolos dydį, tuo tarpu su kitais esamais ir buvusiais darbuotojais atsakovas nuo 2013 m. sausio 29 d. yra atsiskaitęs.

357. Teismas nepagrįstai bankroto administratoriumi paskyrė UAB ,,Valnetas“, kuris apygardos teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartimi buvo paskirtas laikinuoju atsakovo turto ir ūkinės komercinės veiklos administratoriumi. Tai reiškia, jog teismas neužtikrino įstatymo reikalavimo, kad paskirtasis administratorius būtų nešališkas ir nesuinteresuotas bylos baigtimi. Vykdydamas pareigą patikrinti per 36 mėnesių laikotarpį atsakovo sudarytus sandorius, UAB ,,Valnetas“ iš esmės turės tikrinti patį save, o tai kelia pagrįstų abejonių dėl administratoriaus galimybių tinkamai, objektyviai ir skaidriai vykdyti bankroto procedūras.

36Atskiruoju skundu trečiasis asmuo A. J. V. ir atsakovas UAB „Kraujo donorystės centras“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 30 d. nutarties dalį, kuria teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones - turto ir ūkinės-komercinės veiklos administravimą ir paskyrė laikinuoju UAB „Kraujo donorystės centras“ administratoriumi UAB „Valnetas“, kuriam suteikiamos visiško atsakovo turto ir ūkinės-komercinės veiklos administravimo teisės bei įpareigojo UAB „Kraujo donorystės centras“ vadovą per 3 dienas nuo šios nutarties įteikimo perduoti laikinai paskirtam administratoriui įmonės turtą, antspaudą.

37Nurodo, kad teismas, darydamas išvadą, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių išlieka grėsmė, kad UAB ,,Kraujo donorystės centras“ vadovas gali atlikti veiksmus, kuriais būtų pakenkta įmonės ir kreditorių interesams, išslapstytas, iššvaistytas ar sunaikintas įmonės turtas nenurodė, jokių motyvų ar argumentų tokiai išvadai pagrįsti (CPK 291 str. 1 d. 5 p.). Juo labiau, kad iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad įvairiems kreditoriams, tame tarpe ir ieškovams, mokėjimai atlikti asmeniškomis atsakovo vadovo A. J. V. lėšomis arba trečiojo asmens VšĮ Kauno kraujo centro lėšomis, taigi atsakovo skoliniai įsipareigojimai po šių veiksmų sumažėjo. Be to, Lietuvos apeliacinis teismas laikosi taisyklės, kad bankroto bylose tokios laikinosios apsaugos priemonės kaip visiškas atsakovo turto ir ūkinės – komercinės veiklos administravimo paskyrimas yra aiškiai neproporcingos, neekonomiškos ir suvaržo vienos šalies teises daugiau nei būtina. Be to, byloje jau 2012 m. gruodžio 21 d. nutartimi pritaikytos ir galioja laikinosios apsaugos priemonės, kurių pagrindu yra areštuotas visas atsakovo turtas bei apribota disponavimo teisė minėtu turtu, todėl 2012 m. gruodžio 21 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra pakankamos.

38Atskiruoju skundu (pateiktu civilinėje byloje Nr. 2-1560/2013, kuri 2013 m. birželio 11 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi sujungta su šia civiline byla Nr. 2-1700/2013) atsakovas UAB „Kraujo donorystės centras“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovų UAB „Prima Vestus“ ir UAB „Vitrolab“ prašymą dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Teismui atmetus atsakovo prašymą dėl 2012 m. balandžio 4 d. Kauno apygardos teismo nutarties panaikinimo, prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartį dalyje, kurioje atsakovo administratoriumi paskirtas UAB „Valnetas“, jam suteikiant visiško atsakovo turto ir ūkinės-komercinės veiklos administravimo teises, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – atsakovo UAB „Kraujo donorystės centras“ administratoriumi paskirti A. V., jam suteikiant visiško atsakovo turto ir ūkinės-komercinės veiklos administravimo teises bei nustatant 5 000 Lt mėnesinį atlyginimą. Atsakovas atskirąjį skundą grindžia iš esmės tais pačiais motyvais, kaip ir atskirąjį skundą dėl 2013 m. balandžio 30 d. nutarties dalies, kuria taikytos tos pačios laikinosios apsaugos priemonės.

39Atsiliepimu atsakovas UAB ,,Kraujo donorystės centras“ prašo atmesti trečiojo asmens A. J. V. atskirąjį skundą ir palikti galioti skundžiamą nutartį. Nurodo, kad įmonei turi būti iškelta bankroto byla, įmonė yra akivaizdžiai nemoki, be jokių perspektyvų atstatyti jos mokumą, turtas iššvaistytas, vilkinama bankroto byla, teismui teikiami sąmoningai teismą klaidinantys dokumentai. Nurodo, jog susipažinus su įmonės turtine ir finansine padėtimi, nėra jokio pagrindo abejoti atsakovo 2013 m. balandžio 25 d. balansu, kurį sudarė buhalterines paslaugas atsakovui teikianti UAB ,,Eilika“. Pažymi, kad buvusio vadovo A. J. V. pateiktas ir pasirašytas atsakovo 2013 m. kovo 31 d. balansas yra akivaizdžiai suklastotas. Nurodo, kad atsakovo veikla yra visiškai suparalyžuota – buvęs direktorius A. J. V. atleido visus darbuotojus iš UAB ,,Kraujo donorystės centras, palikdamas tik sergančius ir esančius motinystės atostogose. Visos sutartys su ligoninėmis perleistos VšĮ ,,Kauno kraujo centras“. Buvęs vadovas A. J. V. išnuomojo visas atsakovui priklausančias patalpas VšĮ ,,Kauno kraujo centras“, tačiau jokių pajamų nėra gavęs. Buvęs vadovas A. J. V. elgėsi nesąžiningai, veikė priešingai įmonės, kreditorių ir akcininkų interesams. Be to, pažymėjo, kad A. J. V. yra įtrauktas trečiuoju asmeniu atsakovo pusėje, tačiau atsakovas pripažįsta ieškinį, todėl trečiojo asmens teisės skųsti nutartį yra ribotos.

40Atsiliepimais ieškovai UAB ,,Primerus Vestus“ ir UAB ,,Vitrolab“ prašo atmesti trečiojo asmens A. J. V. atskirąjį skundą dėl 2013 m. balandžio 30 d. nutarties ir atsakovo skundą dėl skundžiamos nutarties dalies, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Nurodo, kad teismas pagrįstai rėmėsi UAB ,,Eilika“ pateiktais 2013 m. balandžio 25 d. finansinės atskaitomybės dokumentais – atsakovo pateiktas 2013 m. kovo 31 d. balansas yra vėlesnės datos, pasirašytas tik įmonės vadovo, kurio įgalinimai buvo apriboti, trečiojo asmens teiginiai, kad UAB ,,Eilika“ yra suinteresuota bylos baigtimi yra deklaratyvūs. Darbdavių susitarimai nelemia realaus VšĮ ,,Kauno kraujo centras“ įsipareigojimo atsiskaityti su atsakovo darbuotojais, kadangi skolos perkėlimui būtinas kreditoriaus (darbuotojų) sutikimas. Atsakovas skolą, susijusią su pradelstu darbo užmokesčiu ir kitomis darbo santykiais susijusiomis įmokomis perkėlė VšĮ ,Kauno kraujo centras“ tik siekdamas formaliai sumažinti pradelstų įsipareigojimų skaičių; atsakovas per paskutinių dviejų metų laikotarpį nuolat vėluodavo atsiskaityti su darbuotojais. Pasak ieškovo, UAB ,,Valnetas“ pagrįstai ir teisėtai paskirtas atsakovo administratoriumi.

41Atsiliepimu ieškovas UAB ,,Eilika“ prašo atmesti trečiojo asmens A. J. V. atskirąjį skundą dėl 2013 m. balandžio 30 d. nutarties ir atsakovo skundą dėl skundžiamos nutarties dalies, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Nors trečiasis asmuo nurodo, kad turi turto už 11 518 674 Lt, tačiau iš byloje esančių įrodymų akivaizdu, kad tiek turto atsakovas neturi. Pažymi, kad UAB ,,Eilika“ pateikė visas turto detalizacijas, kurių trečiasis asmuo neginčijo, tuo tarpu trečiasis asmuo nepateikė jokių detalizacijų, išskyrus nekilnojamojo turto ataskaitas. Be to, atsakovo pateiktose ataskaitose nurodyta, kad turto vertė yra 3 020 000 Lt, tuo tarpu atsakovo pateiktame 2013 m. kovo 31 d. balanse nurodyta, kad atsakovo nekilnojamojo turto vertė už 4 358 983 Lt. Trečiasis asmuo nenurodė iš ko susideda likęs 7 mln. turtas. Atmestini kaip nepagrįsti trečiojo asmens paaiškinimai, kad visų pradelstų įsipareigojimų suma sudaro tik 2 662 913,36 Lt, kadangi jau vien paties A. J. V. pateiktame kreditorių sąraše yra suskaičiuoti neteisingai – vietoje nurodytų 2 662 913,36 Lt teisingai aritmetiškai suskaičiavus turi būti 3 295 214,80 Lt. Palaiko teismo poziciją, jog įsipareigojimų darbuotojams negalima laikyti perkeltais, nes teismui ir buhalterijai nebuvo pateikti konkrečia suma apibrėžti įsipareigojimai, dėl kurių perkėlimo nebuvo pateikti darbuotojų sutikimai, apibrėžti konkrečia suma ir mokėjimo terminais. Atmestini trečiojo asmens paaiškinimai, neva tai su darbuotojais pasirašyti susitarimai dėl skolų atidėjimo, todėl šie įsipareigojimai nelaikytini pradelstais – byloje yra pateikta 12 tokių susitarimų, kur nurodyti mokėjimo grafikai, tačiau ir pagal minėtus susitarimus pradelsti mokėjimai darbuotojams. Jei sutartys nebūtų nutrauktos atsakovo pradelsta skola ieškovui UAB ,,Primerus vestus“ sudarytų 551 985,55 Lt.

42Teismas

konstatuoja:

43IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

44Atskirieji skundai atmetami.

45Pirmosios instancijos teismas atsakovui UAB ,,Kraujo donorystės centras“ bankroto bylą iškėlė nustatęs, kad įmonė yra nemoki ir vėluoja atsiskaityti su darbuotojais (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

46Kaip matyti iš bylos duomenų, bankroto bylą nagrinėjančiam teismui buvo pateikti prieštaringi atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentai. Pagal tuometinio atsakovo vadovo A. J. V. pateiktą 2013 m. kovo 31 d. balansą ir kreditorių sąrašą matyti, kad į balansą įrašyto turto vertė siekia 11 518 674 Lt, o atsakovo pradelsti įsipareigojimai sudaro 2 662 913,36 Lt (9 t., b. l. 85-93). Pagal ieškovo UAB ,,Eilika“, kuris atsakovui teikia buhalterinės apskaitos paslaugas, pateiktus dokumentus (2013 m. balandžio 25 d. balansą; įsiskolinimų sąrašą), į atsakovo balansą įrašyto turto vertė siekia 5 049 862 Lt, o atsakovo pradelsti įsipareigojimai – 7 577 831,55 Lt (9 t., b. l. 172, 181).

47Esant byloje pateiktiems prieštaringiems duomenims apie atsakovo finansinę būklę, būtina itin atidžiai vertinti pateiktus dokumentus ir išsamiai tirti, ar iš tiesų atsakovas nebegali tęsti savo veiklos, tačiau nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas tokią pareigą įvykdė tinkamai. Įvertinus byloje esančių įrodymų visumą, nėra pagrindo sutikti su apelianto A. J. V. teiginiu, kad nagrinėjamoje byloje teismas nepagrįstai vadovavosi UAB ,,Eilika“ pateiktais atsakovo finansiniais duomenimis.

48Kartu su atsakovo 2013 m. balandžio 25 d. balansu, UAB ,,Eilika“ pateikė balanse nurodyto turto detalizacijas (9 t., b. l. 174-180), atsakovo įsipareigojimų ir pradelstų įsipareigojimų detalizacijas (9 t., b. l. 181-192). Tuo tarpu tuometinis atsakovo vadovas A. J. V., neskaitant nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitų, nepateikė duomenų, iš kurių matytųsi, koks turtas sudaro jo pateiktame 2013 m. kovo 31 d. balanse įrašyto turto vertę (9 t., b. l. 85-86), taip pat neginčijo UAB ,,Eilika“ pateiktų turto detalizacijų, patvirtinančių atsakovo 2013 m. balandžio 25 d. balanse nurodyto turto sudėtį ir vertę. Apelianto pateiktame 2013 m. kovo 31 d. balanse įrašyto turto vertė yra 6 468 812 Lt didesnė nei UAB ,,Eilika“ pateiktame balanse, tačiau šiam skirtumui pagrįsti apeliantas nepateikė jokių dokumentų (išskyrus nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitas, kurios galėtų pagrįsti 581 500 Lt didesnę atsakovo nekilnojamojo turto vertę, nei nurodyta UAB ,,Eilika“ balanse). Be to, skundžiamoje nutartyje teismas teisingai nurodė, kad abejones apelianto pateiktų finansinių duomenų patikimumu kelia ir tai, jog apelianto pateiktuose paskaičiavimuose apie atsakovo pradelstus įsipareigojimus padarytos aritmetinės klaidos (9 t., b. l. 88-92), byloje pateikti duomenys patvirtina, kad apeliantas nepagrįstai padidino atsakovui priklausančio turto balansinę vertę - apelianto teigimu, šaldiklio Deep-Feezing Champer balansinė vertė yra 1 046 578,21 Lt, nors pagal turto vertinimo ataskaitą šio šaldiklio vertė siekia tik 46 500 Lt (7 t., b. l. 39-59). Be to, pagal nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitas, kuriomis remiasi apeliantas, atsakovui priklausančio nekilnojamojo turto vertė sudaro 3 020 000 Lt, tačiau apelianto pateiktame balanse nurodoma 4 358 983 Lt nekilnojamojo turto vertė.

49Pažymėtina, kad jau po skundžiamos nutarties priėmimo – 2013 m. gegužės 8 d. visuotiniame UAB ,,Kraujo donorystės centras“ akcininkų susirinkime atsakovo vadovas A. J. V. buvo atšauktas iš atsakovo direktoriaus pareigų (14 t., b. l. 84-87). Abejonę dėl atsakovo buvusio vadovo A. J. V. pateiktų UAB ,,Kraujo donorystės centras“ finansinių duomenų atitikimo tikrovei kelia ir naujojo atsakovo vadovo E. V. pozicija. Naujasis vadovas atsisakė UAB ,,Kraujo donorystės centras“ pateikto atskirojo skundo dėl teismo nutarties, kuria atsakovui iškelta bankroto byla, nurodydamas, kad UAB ,,Kraujo donorystės centras“ nevykdo jokios veiklos, yra atleisti visi darbuotojai, buvusio vadovo pateikti įmonės finansinės atskaitomybės duomenys yra suklastoti (14 t.; b. l. 77-83, 102-109).

50Atskirajame skunde nurodyta aplinkybė, kad byloje nėra pateiktos nepriklausomo auditoriaus nuomonės, jog UAB ,,Eilika“ pateiktas 2013 m. balandžio 25 d. atsakovo balansas ir kiti finansinės atskaitomybės dokumentai atitinka teisės aktų keliamus reikalavimus, nesudaro pagrindo nesivadovauti minėtais dokumentais, nes tokio reikalavimo, kad bankroto bylą nagrinėjančiam teismui teikiamas balansas ir kiti finansiniai duomenys apie įmonę būtų patvirtinti auditoriaus, teisės aktai nenumato. Be to, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, atsakovo 2013 m. balandžio 25 d. balansas iš esmės atitinka UAB ,,Eilika“ pateikto 2013 m. kovo 18 d. atsakovo balanso duomenis (9 t., b. l. 111-112), kuriame nurodyto turto vertės atitikimą faktiškai turimam turtui patvirtino audito įmonė UAB ,,Grant Thornton Rimess“ (9 t., b. l. 103-110).

51Taip pat nesutiktina su apelianto teiginiu, kad teismas neturėjo pagrindo vadovautis UAB ,,Eilika“ 2013 m. balandžio 25 d. balanso duomenimis, kadangi jis neatitinka Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 19 straipsnio, kuris numato, kad įmonės finansinės ataskaitos turi būti pasirašytos įmonės vadovo ir buhalterio, reikalavimų. Atsakovui buhalterines paslaugas teikiančios UAB ,,Eilika“ pateiktus finansinius dokumentus pasirašė atsakovo laikinojo administratoriaus UAB ,,Valnetas“ įgaliotas asmuo G. A. ir UAB ,,Eilika“ vyr. buhalterė G. M.. Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartimi atsakovo UAB ,,Kraujo donorystės centras“ laikinuoju administratoriumi buvo paskirtas UAB ,,Valnetas“, kuriam suteiktos visiško atsakovo turto ir ūkinės-komercinės veiklos administravimo teisės; teismas nurodė, kad ši nutartis vykdytina skubiai. Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas nereglamentuoja tokios teisinės situacijos, kai paskirtas įmonės turto administratorius; kadangi UAB ,,Valnetas“ buvo suteiktos visiško UAB ,,Kraujo donorystės centras“ turto ir ūkinės-komercinės veiklos administravimo teisės, nėra pagrindo teigti, kad įmonės laikinasis administratorius neturėjo teisės pasirašyti įmonės teikiamų finansinių dokumentų. Įmonės finansinius dokumentus taip pat pasirašė atsakovui buhalterines paslaugas teikiančios UAB ,,Eilika“ buhalterė G. M.. Skirtingai nei teigia apeliantas, buhalterinių paslaugų sutartis su UAB ,,Eilika“ 2013 m. sausio 24 d. pranešimu tą pačią dieną nebuvo nutraukta, nes, pagal šalių sudarytos sutarties sąlygas vienašališkai sutartį galima nutraukti įspėjus kitą šalį prieš 60 dienų; be to, UAB ,,Valnetas“ pateikė prašymą UAB ,,Eilika“ teikti buhalterinės apskaitos paslaugas iki bus išspręstas klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo.

52Aplinkybė, kad UAB ,,Eilika“, kuri atsakovui teikia buhalterinės apskaitos paslaugas, šioje byloje be kitų ieškovų taip pat yra pareiškusi reikalavimą atsakovui iškelti bankroto bylą, savaime nesudaro pagrindo nesivadovauti šios įmonės pateiktais išsamiais ir įstatymo reikalavimus atitinkančiais atsakovo finansiniais duomenimis.

53Pagal UAB ,,Eilika“ pateiktus atsakovo finansinius dokumentus, ir atsižvelgęs į atsakovo teisme ginčijamus reikalavimus, teismas nustatė, kad atsakovo turtas sudaro 5 049 862 Lt, o pradelsti įsipareigojimai - 5 515 481,70 Lt, todėl sprendė, kad atsakovo įmonė yra nemoki (ĮBĮ 2 str. 8 p.).

54Vertindamas atsakovo pradelstus įsipareigojimus, teismas į juos įtraukė ir 1 622 601,69 Lt dydžio atsakovo įsiskolinimą darbuotojams, kurie buvo perkelti į VšĮ ,,Kauno kraujo centras“. Galima sutikti su apelianto teiginiu, kad apygardos teismas be pagrindo šią sumą įtraukė į atsakovo pradelstų įsipareigojimų sąrašą vien dėl to, kad VšĮ ,,Kauno kraujo centras“ perimti įsipareigojimai nėra apibrėžti konkrečia perimamų įsipareigojimų suma. Kaip matyti iš perkeliamų darbuotojų sutarčių, darbuotojai sutiko, kad UAB ,,Kraujo donorystės centras“ įsiskolinimai būtų perkelti VšĮ ,,Kauno kraujo centras“, darbdavių susitarime dėl darbuotojų perkėlimo numatyta, kad VšĮ ,,Kauno kraujo centras“ perima atsakovo įsiskolinimus darbuotojams, susidariusius iki darbuotojų perkėlimo dienos (2013 m. sausio 1 d.). Teisės aktai nenumato reikalavimo, kad perkeliami įsiskolinimai būtų apibrėžti konkrečia suma, todėl negalima sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovo skoliniai įsipareigojimai, kurie apibrėžti ne konkrečia suma, o laikotarpiu, esant darbuotojų sutikimui, turi būti laikomi pradelstais atsakovo įsiskolinimais (CPK 185 str.). Ieškovas UAB ,,Eilika“ apeliacinės instancijos teismui pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad darbdavių susitarimas dėl darbuotojų perkėlimo yra nutrauktas, tačiau tokių įrodymų nepateikė (CPK 178 str.). Dėl nurodytų aplinkybių sutiktina su atskirojo skundo argumentu, kad minėtas atsakovo 1 622 601,69 Lt dydžio įsiskolinimas darbuotojams, vertinant atsakovo nemokumą, neturėtų būti įtrauktas į pradelstų įsipareigojimų sąrašą.

55Nėra pagrindo sutikti su apelianto teiginiu, kad teismas į pradelstų įsipareigojimų sąrašą nepagrįstai įtraukė apelianto 83 146,29 Lt įsiskolinimą, susidariusį iki 2013 m. balandžio 23 d. ieškovui UAB ,,Primerus Vestus“. Atsakovas ginčija sutarčių su UAB ,,Primerus Vestus“ nutraukimą, siekdamas, kad teismas pripažintų, jog minėtos sutartys buvo nutrauktos nepagrįstai (4 t., b. l. 157-164). Dėl šios priežasties nepagrįstas apelianto teiginys, kad jo neatlikti mokėjimai pagal minėtas sutartis, kurie turėtų būti mokami esant nenutrauktoms sutartims, neturi būti įskaičiuojami į atsakovo pradelstų įsipareigojimų sąrašą.

56Kitų UAB ,,Eilika“ finansiniuose dokumentuose nurodytų atsakovo pradelstų įsipareigojimų apeliantas neginčijo. Į atsakovo pradelstų įsipareigojimų sąrašą neįtraukus teismo įskaičiuoto 1 622 601,69 Lt dydžio įsiskolinimo darbuotojams, atsakovo pradelstų įsiskolinimų sumą sudarytų 3 892 880 Lt.

57Kaip minėta, vienas iš atskirojo skundo teiginių yra tas, jog teismas nepagrįstai rėmėsi UAB ,,Eilika“ pateiktomis nekilnojamojo turto ataskaitomis, o ne apelianto pateiktomis nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitomis. Pažymėtina, kad net ir tuo atveju, jei į balansą įtraukto nekilnojamojo turto vertė būtų nustatyta pagal apelianto pateiktas nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitas, o ne tokia vertė, kaip nurodyta ieškovo UAB ,,Eilika“ pateiktose nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitose, būtų pagrindas konstatuoti atsakovo nemokumą ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies prasme.

58Be to, apeliacinės instancijos teismui ieškovas UAB ,,Eilika“ pateikė papildomus duomenis, kad VšĮ Kauno kraujo centras 2013 m. birželio 13 d. nutraukė trišales skolos perkėlimo sutartis, sudarytas tarp skolininko UAB ,,Kraujo donorystės centras“, naujojo skolininko VšĮ Kauno kraujo centras ir kreditorių UAB ,,Diamedica“, UAB ,,Ravimed“ ir Baltijas Dializes Serviss SIA. Nutraukus šias sutartis, bendra 961 703,58 Lt skola minėtiems kreditoriams turėtų būti papildomai įtraukiama į atsakovo pradelstų įsipareigojimų sąrašą.

59Apeliantas A. J. V., įrodinėdamas, kad atsakovas vykdo ūkinę komercinę veiklą, t. y. gauna pajamas iš turto nuomos ir laboratorinių kraujo tyrimų, pateikė atsakovo turto nuomos sutartį ir patalpų priėmimo-perdavimo aktą, sudarytus tarp atsakovo ir VšĮ ,,Kauno kraujo centras“ (9 t., b. l. 191-197), taip pat 2012 m. rugsėjo 25 d. Laboratorinių tyrimų atlikimo sutartį, sudarytą tarp atsakovo ir VšĮ ,,Kauno kraujo centras“ (3 t., b. l. 91-92), 2012 m. gruodžio 15 d. pirkimo pardavimo sutartį, sudarytą tarp atsakovo ir VšĮ ,,Kauno kraujo centras“, pagal kurią atsakovas įsipareigojo tiekti medicinines priemones VšĮ ,,Kauno kraujo centras“ (3 t., b. l. 95-96). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, vien pateiktos sutartys, sudarytos su trečiuoju asmeniu, kurio dalininkas yra atsakovas, nesudaro pagrindo konstatuoti, jog atsakovas gavo realias pajamas pagal sudarytas sutartis. Atsakovo vadovui ginčijant faktą apie atsakovo gaunamas lėšas už nuomojamas patalpas, vien nuomos sutartis nesudaro pagrindo teigti, kad pagal šią nuomos sutartį atsakovas realiai gauna pajamas (CPK 185 str.). Tas pats pasakytina ir apie apelianto nurodomas atsakovo teikiamas laboratorinių tyrimų paslaugas VšĮ ,,Kauno kraujo centras“, kadangi byloje nėra pateikta duomenų, kad atsakovas būtų gavęs realias pajamas iš šios veiklos.

60Teismo vertinimu, byloje yra pakankamų ir patikimų duomenų konstatuoti atsakovo nemokumą ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies prasme. Tai reiškia, kad apygardos teismas pagrįstai atsakovui iškėlė bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.). Apeliacinės instancijos teismui apelianto pateiktas 2013 m. gegužės 31 d. atsakovo balansas, į kurį įrašyto turto sudėtis ir vertė nepagrįsti jokiais duomenimis, nepaneigia teismo padarytos išvados apie atsakovo nemokumą (CPK 185 str.).

61Atsakovo nemokumas yra savarankiškas pagrindas bankroto bylai iškelti (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.), todėl atskirojo skundo teiginiai apie tai, jog atsakovo įsiskolinimai darbuotojai A. B. nesudaro pagrindo iškelti atsakovui bankroto bylą, neturi įtakos skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui.

62Kaip minėta, Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartimi teismas nustatė atsakovo UAB ,,Kraujo donorystės centras“ turto ir ūkinės-komercinės veiklos administravimą, laikinuoju UAB ,,Kraujo donorystės centras“ administratoriumi paskyrė UAB ,,Valnetas“, kuriam suteikė visiško atsakovo turto ir ūkinės-komercinės veiklos administravimo teises. Minėtoje nutartyje nurodyta, kad ši nutartis galioja iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo (sujungtos civilinės bylos Nr. 2-1560/2013, b. l. 31-33). 2013 m. balandžio 30 d. nutartimi, kuria atsakovui iškelta bankroto byla, taip pat nurodyta iki šios nutarties įsiteisėjimo taikyti galiojančią laikinąją apsaugos priemonę – atsakovo turto ir ūkinės-komercinės veiklos administravimą, bei paskirtas UAB „Kraujo donorystės centras“ laikinasis administratorius UAB „Valnetas“, kuriam suteiktos visiško atsakovo turto ir ūkinės-komercinės veiklos administravimo teisės.

63Lietuvos apeliaciniam teismui išnagrinėjus atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria iškelta bankroto byla, teisėtumo, ši nutartis įsiteisėjo (CPK 331 str. 6 d.), todėl atskiraisiais skundais ginčijamos laikinosios apsaugos priemonės, taikytos tiek 2013 m. balandžio 4 d., tiek pakartotinai nurodytos taikyti 2013 m. balandžio 30 d. nutartimi, neteko galios. Dėl šios aplinkybės, apeliacinės instancijos teismas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo plačiau nepasisako.

64Apeliantas A. J. V. taip pat ginčija teismo paskirto bankroto administratoriaus UAB ,,Valnetas“ kandidatūrą. Skundą grindžia iš esmės tik tuo argumentu, kad paskirtas administratorius laikinai atliko atsakovo turto administratoriaus pareigas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, aplinkybė, kad įmonės bankroto administratorius iki bankroto bylos iškėlimo buvo paskirtas laikinuoju turto administratoriumi, siekiant apsaugoti įmonės turtą nuo tuometinio įmonės vadovo veiksmų, savaime nesudaro pagrindo abejoti paskirto administratoriaus šališkumu. Jokių duomenų, kad teismo paskirtas administratorius būtų šališkas, apeliantas nepateikė (CPK 178 str.. 185 str.); įstatymo numatytus reikalavimus teismo paskirtas administratorius atitinka (1 t. b. l. 12-18; 191, 7 t., b. l. 149-150). Dėl nurodytų aplinkybių nėra pagrindo keisti teismo paskirto bankroto administratoriaus.

65Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

66Palikti nepakeistas Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 30 d. ir 2013 m. balandžio 4 d. nutartis.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovo... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovės N. Ž., P. P. ir A. B., kreipėsi į teismą, prašydamos atsakovui... 5. Ieškovai UAB „Vitrolab“, UAB „Primerus Vestus“, UAB „Naftos... 6. Atsakovas UAB ,,Kraujo donorystės centras“ ieškovų prašymus iškelti... 7. 2013 m. vasario 4 d. nutartimi Kauno apygardos teismas atsakovui iškėlė... 8. 2013 m. balandžio 4 d. nutartimi Kauno apygardos teismas pagal ieškovų UAB... 9. 2013 m. balandžio 16 d. ieškovai UAB „Primerus Vestus“ ir UAB... 10. 2013 m. balandžio 17 d. trečiasis asmuo A. J. V. pateikė prašymą dėl 2013... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 30 d. nutartimi atsakovui UAB... 13. Teismas pagal atsakovo vadovo pateiktą 2013 m. kovo 31 d. dienai sudarytą UAB... 14. Teismo vertinimu, atsakovo vadovo pateiktas balansas neatitinka tokiam... 15. Teismas atmetė atsakovo argumentus, kad atsakovo 2013 m. balandžio 25 d.... 16. Teismas pažymėjo, kad atsakovo vadovas neįvykdė CPK ir ĮBĮ nustatytos... 17. Teismas pažymėjo, jog 2013 m. balandžio 25 d. balansas sudarytas remiantis... 18. Teismas sprendė, kad pradelsti atsakovo įsipareigojimai, kaip nurodoma UAB... 19. Teismas sutiko, kad atsakovo 1 622 601,69 Lt įsipareigojimai, susiję su darbo... 20. Teismas nurodė, kad iš UAB „Kraujo donorystės centras“ balanso 2013 m.... 21. Vertindamas atsakovo pradelstus įsipareigojimus buvusioms darbuotojoms –... 22. Teismas sprendė, kad darbo užmokesčio ilgalaikis nemokėjimas ir skola... 23. Spręsdamas dėl bankroto bylos iškėlimo, teismas taip pat atsižvelgė į... 24. Teismas, spręsdamas dėl bankroto administratoriaus kandidatūros nurodė, kad... 25. Pripažinęs, kad yra pagrindas iškelti atsakovui bankroto bylą, teismas... 26. Trečiojo asmens A. J. V. prašymo dėl panaikinimo laikinųjų apsaugos... 27. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 28. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo A. J. V. prašo panaikinti Kauno apygardos... 29. 1. Teismas, spręsdamas dėl atsakovo nemokumo rėmėsi vien tik ieškovo UAB... 30. 2. Nustatydamas atsakovui priklausančio nekilnojamojo turto vertę, teismas... 31. 3. Teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovo 1 622 601,69 Lt įsiskolinimas... 32. 4. Teismas nepagrįstai į atsakovo pradelstus įsipareigojimus įtraukė 83... 33. 5. Teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovas pajamas gali gauti tik iš turto... 34. 6. Atsakovo vėlavimas atsiskaityti su buvusia darbuotoja A. B. nesudaro... 35. 7. Teismas nepagrįstai bankroto administratoriumi paskyrė UAB ,,Valnetas“,... 36. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo A. J. V. ir atsakovas UAB „Kraujo... 37. Nurodo, kad teismas, darydamas išvadą, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos... 38. Atskiruoju skundu (pateiktu civilinėje byloje Nr. 2-1560/2013, kuri 2013 m.... 39. Atsiliepimu atsakovas UAB ,,Kraujo donorystės centras“ prašo atmesti... 40. Atsiliepimais ieškovai UAB ,,Primerus Vestus“ ir UAB ,,Vitrolab“ prašo... 41. Atsiliepimu ieškovas UAB ,,Eilika“ prašo atmesti trečiojo asmens A. J. V.... 42. Teismas... 43. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 44. Atskirieji skundai atmetami.... 45. Pirmosios instancijos teismas atsakovui UAB ,,Kraujo donorystės centras“... 46. Kaip matyti iš bylos duomenų, bankroto bylą nagrinėjančiam teismui buvo... 47. Esant byloje pateiktiems prieštaringiems duomenims apie atsakovo finansinę... 48. Kartu su atsakovo 2013 m. balandžio 25 d. balansu, UAB ,,Eilika“ pateikė... 49. Pažymėtina, kad jau po skundžiamos nutarties priėmimo – 2013 m. gegužės... 50. Atskirajame skunde nurodyta aplinkybė, kad byloje nėra pateiktos... 51. Taip pat nesutiktina su apelianto teiginiu, kad teismas neturėjo pagrindo... 52. Aplinkybė, kad UAB ,,Eilika“, kuri atsakovui teikia buhalterinės apskaitos... 53. Pagal UAB ,,Eilika“ pateiktus atsakovo finansinius dokumentus, ir... 54. Vertindamas atsakovo pradelstus įsipareigojimus, teismas į juos įtraukė ir... 55. Nėra pagrindo sutikti su apelianto teiginiu, kad teismas į pradelstų... 56. Kitų UAB ,,Eilika“ finansiniuose dokumentuose nurodytų atsakovo pradelstų... 57. Kaip minėta, vienas iš atskirojo skundo teiginių yra tas, jog teismas... 58. Be to, apeliacinės instancijos teismui ieškovas UAB ,,Eilika“ pateikė... 59. Apeliantas A. J. V., įrodinėdamas, kad atsakovas vykdo ūkinę komercinę... 60. Teismo vertinimu, byloje yra pakankamų ir patikimų duomenų konstatuoti... 61. Atsakovo nemokumas yra savarankiškas pagrindas bankroto bylai iškelti (ĮBĮ... 62. Kaip minėta, Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartimi teismas... 63. Lietuvos apeliaciniam teismui išnagrinėjus atskirąjį skundą dėl pirmosios... 64. Apeliantas A. J. V. taip pat ginčija teismo paskirto bankroto... 65. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 66. Palikti nepakeistas Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 30 d. ir 2013 m....