Byla 2A-1974-345/2014
Dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys D. D., V. M., Alitalia – Compagnia Aerea Italiana S.p.A

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Henricho Jaglinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Jadvygos Mardosevič ir Vilijos Mikuckienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „BPC Travel“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 3 d. sprendimo ir 2014 m. balandžio 18 d. papildomo sprendimo, priimtų civilinėje byloje Nr. 2-6464-728/2014 pagal ieškovės Vitalijos M. D. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „BPC Travel“ dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys D. D., V. M., Alitalia – Compagnia Aerea Italiana S.p.A.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.Ginčo esmė

5Ieškovė Vitalija M. D. kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo UAB „BPC Travel“ 3 298 Lt žalą ir bylinėjimosi išlaidas.

6Ji nurodė, kad 2009 m. gruodžio 8 d. iš atsakovo įgijo du bilietus, registruotus trečiųjų asmenų D. D. ir V. M. vardais, skrydžiui maršrutu Varšuva – Majamis – Varšuva. Išvykimo data buvo numatyta 2009 m. gruodžio 11 d., o grįžimo – 2009 m. gruodžio 25 d. Trečiasis asmuo V. M. 2009 m. gruodžio 10 d. paskambino atsakovui dėl išvykimo datos pakeitimo į 2010 m. sausio 11 d. Atsakovas patvirtino, kad skrydžio laikas yra pakeistas bei nurodė atvykti į jų biurą susimokėti 100 EUR baudą už kiekvieną bilietą. 2009 m. gruodžio 11 d. ieškovė taip pat telefonu atsakovo buvo patikinta, kad skrydžio laikas yra pakeistas. Vis dėlto 2009 m. gruodžio 14 d. ieškovė ir tretieji asmenys, atvykę į atsakovo būstinę sumokėti baudų, buvo informuoti, kad bilietai turėjo būti pakeisti iki skrydžio datos, o to nepadarius už bilietus sumokėti pinigai nebus grąžinti. Ši situacija susiklostė tik dėl to, kad atsakovas tinkamai neinformavo apie bilietų keitimo tvarką. Toks jo netinkamas veikimas yra neteisėtas, todėl atsakovas turi atlyginti turėtas išlaidas bilietams.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo ir papildomo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. kovo 3 d. sprendimu ieškinį tenkino, 2014 m. balandžio 18 d. papildomu sprendimu priteisė ieškovei iš atsakovo 1 000 Lt bylinėjimosi išlaidų.

9Teismas nurodė, kad ginčas byloje kilo dėl to, ar ieškovė, kaip vartotojų oficiali atstovė, pagal išduotą įgaliojimą veikianti trečiojo asmens D. D. vardu buvo tinkamai informuota apie galimybę ir sąlygas pakeisti skrydžio bilietus. Teismo nuomone, nurodytą aplinkybę patvirtina ne tik ieškovės paaiškinimai, bet ir Alitalia – Compagnia Aerea Italiana S.p.A., Air France laiškai, Civilinės aviacijos administracijos raštas ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas. Sutikdamas su ieškovės atstovo argumentais teismas liudytojos I. J. parodymus vertino kritiškai. Teismas pažymėjo, kad atsakovas tinkamai neinformavo ieškovės apie bilietų keitimo tvarką, tokiu būdu neįvykdydamas Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punkte, 2006 m. balandžio 20 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-147 patvirtintų Keleivių, bagažo, pašto ir krovinių vežimo orlaiviais taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 9.-10. punktuose įtvirtintų pareigų.

10Atsižvelgęs į nurodytą bei į faktą, kad ieškovė turėjo tiesioginių nuostolių bilietų kainos forma, teismas sprendė, jog atsakovas yra atsakingas už šių nuostolių atlyginimą.

11III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

12Apeliaciniais skundais atsakovas prašo:

131) kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu išspręsti, ar Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras patvirtindamas Taisyklių 9. punktą neviršijo savo kompetencijos, nustatytos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1480 patvirtintuose Susisiekimo ministerijos nuostatuose (7.-9. punktuose), ir nepažeidė Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 4 punktų bei Vyriausybės įstatymo 4 straipsnio;

142) panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 3 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, bei priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas;

153) panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 18 d. papildomą sprendimą;

164) skirti ieškovei ir jos atstovui 1 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą teise pateikiant akivaizdžiai nepagrįstą prašymą atnaujinti terminą prašymui dėl papildomo sprendimo priėmimo.

17Įrodinėjant apskųstų teismo procesinių sprendimų neteisėtumą apeliaciniuose skunduose nurodoma, kad bilietų pirkimo procese apeliantas veikė tik kaip vežėjo agentas, kas reiškia, kad vežimo sutartis buvo sudaryta tarp ieškovės ir skrydžių kompanijos. Dėl to pinigus už bilietus ieškovei galėjo grąžinti tik skrydžių kompanija. Kadangi ieškovė nėra ir nebuvo trečiųjų asmenų D. D. bei V. M. atstovė, ji negalėjo keisti kelionės laiko. Tretieji asmenys tokios valios neišreiškė. Kadangi ieškovė bilietus pirko ne savo poreikiams, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ją pripažino vartotoja.

18Prievoliniai santykiai tarp ieškovės ir apelianto nesusiklostė, todėl pastarasis negali būti atsakingas už pinigus, kurių ieškovei negrąžino skrydžių kompanija. Taigi byloje aktualus CK 6.353 straipsnio taikymo ir aiškinimo klausimas: ar vartotojas gali kainos sumokėjimo reikalauti iš pardavėjo agento kaip žalos atlyginimo, nenutraukdamas sutarties su pardavėju ir nepareikšdamas pardavėjui jokių reikalavimų. Taipogi svarbu išsiaiškinti, ar Susisiekimo ministras, nustatydamas Taisyklėse įpareigojimus bilietų pardavėjams, kurie veikia ne susisiekimo srityje, nepažeidė 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 24 straipsnio ir neviršijo savo įgaliojimų.

19Nors ieškovės atstovas prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo pateikė praleidęs įstatyme nustatytą terminą 21 diena, tačiau pirmosios instancijos teismas net nesprendė klausimo dėl termino atnaujinimo ir priėmė papildomą sprendimą. Bylinėjimosi išlaidos ieškovei negalėjo būti priteistos, kadangi iš pateiktų ieškovės turėtų išlaidų advokato teisinei pagalbai apskaičiavimų negalima nustatyti, kokios teisinės paslaugos jai buvo suteiktos. Be to, nemotyvuoto prašymo atnaujinti terminą papildomam sprendimui priimti pateikimas rodo akivaizdų ieškovės nesąžiningumą. Ieškovės nesąžiningumą rodo ir jos teiginiai, kad ji buvo suklaidinta teismo darbuotojų dėl priimto sprendimo turinio, bei atsiliepime į apeliacinį skundą pakeista pozicija dėl ginčo esmės ir iškraipomi ginčo faktai.

20Atsiliepimais į apeliacinius skundus ieškovė prašo jų netenkinti, priteisti iš atsakovo jos apeliacinės instancijos teisme turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimuose atsikertant į apeliacinius skundus nurodoma, kad apelianto veiksmai grąžinant dalį už bilietus sumokėtos kainos ieškovei patvirtina, jog ieškinys pareikštas tinkamam atsakovui. Ginčas byloje yra kilęs dėl žalos atlyginimo, bet ne už bilietus sumokėtos kainos grąžinimo. Apelianto atsakomybę už nuostolių atlyginimą patvirtina jo veiksmai neinformuojant ieškovės apie bilietų keitimo sąlygas, suklaidinant dėl bilietų pakeitimo, t. y. apelianto veiksmai lėmė, kad keleiviai negalėjo pasinaudoti bilietais.

21Prašymas ištirti, ar priimdamas Taisykles Susisiekimo ministras neviršijo savo kompetencijos yra nepagrįstas, kadangi Taisyklės šioje byloje netaikytinos, be to, prašoma išsiaiškinti, ar ministras neviršija kompetencijos ribų, kurios nustatytos vėliau nei buvo priimtos Taisyklės. Terminas prašymui priimti papildomą sprendimą ieškovei buvo atnaujintas teisėjos rezoliucija. Byloje pateikti įrodymai pagrindžia ieškovės turėtas išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti ir jas įrodo papildomos pateikiamos sąskaitos. Apelianto reikalavimas skirti baudą už prašymo atnaujinti terminą pateikimą nesuvokiamas sveiku protu.

22IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės, argumentai ir motyvai

23Byloje kilo ginčas dėl ieškovės teisės reikalauti iš apelianto priteisti jos turėtas išlaidas lėktuvo bilietams. Taigi, kaip teisingai nurodo ieškovė, ginčas yra kilęs iš žalos atlyginimo, bet ne pirkėjo ir/ar vartotojo teisių gynimo teisinių santykių.

24Nustatyta, kad ieškovė 2009 m. gruodžio 8 d. tarpininkaujant apeliantui įgijo du bilietus trečiųjų asmenų D. D. ir V. M. (toliau – ir Keleiviai) vardu skrydžiui maršrutu Varšuva – Majamis – Varšuva (t. 1, b. l. 5; t. 2, b. l. 189-190). Apeliantas su Tarptautinės oro transporto asociacija (IATA) 2005 m. lapkričio 30 d. sudarytos Keleivių paslaugų pardavimo agentūros sutarties (t. 1, b. l. 38-45) pagrindu parduoda oro transporto įmonių (vežėjų) teikiamas paslaugas to pageidaujantiems asmenims, t. y. apeliantas oro transporto paslaugų sferoje veikia kaip tarpininkas tarp vežėjų ir jų klientų. Apelianto teikiamos tarpininkavimo paslaugos yra mokamos, jis organizuoja ir kontroliuoja atsiskaitymą už klientų perkamas paslaugas, išduoda ir keičia bilietus, teikia informaciją apie skrydžius ir kt. Taigi tarp apelianto ir jo klientų susiklosto atlygintinų paslaugų teikimo teisiniai santykiai (CK 6.716 straipsnio 1 dalis), o tarp pastarųjų (ar keleivių, jeigu klientai perka bilietus kitų asmenų vardu) ir oro transporto įmonių – vežimo (6.809 straipsnio 1 dalis). Nurodyta, jog ginčo bilietus trečiųjų asmenų vardu pirko, už juos sumokėjo ieškovė, tokiu būdu atlygintinų paslaugų teikimo santykiai susiklostė tarp ieškovės ir apelianto, bet ne tarp jo ir Keleivių. Tokį šalių santykių kvalifikavimą patvirtina ir oro transporto paslaugas teikiančių bendrovių Air France bei Alitalia – Compagnia Aerea Italiana S.p.A. e. laiškai (t. 1, b. l. 95-96), apelianto veiksmai dalį už bilietus sumokėtos kainos grąžinant ieškovei.

25Teikdamas paslaugas

26Byloje nėra jokių įrodymų, kurie patvirtintų, jog apeliantas prieš ieškovei įgyjant bilietus ar vėliau būtų pateikęs informaciją apie oro vežimo sąlygas ar kitokia formą su jomis supažindinęs. Ši apelianto, kaip bilietų pardavėjo, pareiga tiesiogiai nustatyta ne tik Taisyklių 9.-10. punktuose, bet ir išplaukia iš bendrųjų atlygintinas paslaugas teikiančio paslaugų teikėjo pareigų kliento atžvilgiu. Kolegija pažymi, kad apelianto netinkamą veikimą įrodo ir šie duomenys: apeliantas buvo pradėjęs skrydžio datos keitimo iš 2009 m. gruodžio 11 d. į 2010 m. sausio 11 d. procedūrą, tačiau ją nutraukė be konkrečių priežasčių (t. 1, b. l. 21) – tai patvirtina ieškovės teiginius, jog buvo inicijuotas skrydžio datos keitimas, tačiau jis tikėtinai nutrauktas dėl to, kad ieškovei buvo suteikta klaidinga informacija, jog bauda už bilietų keitimą turi būti sumokėta iki pakeisto skrydžio datos; nors vežėjai: bendrovės Air France bei Alitalia – Compagnia Aerea Italiana S.p.A., patvirtino, jog neprieštarauja dėl užsakymo modifikavimo (skrydžio datų keitimo), tačiau apeliantas į tai neatsižvelgė. Pateiktų įrodymų visetas implikuoja, kad apeliantas pažeidė savo prievoles: supažindinti ieškovę su bilietų keitimo sąlygomis, jos neklaidinti (CPK 185 straipsnis). Taigi būtent apelianto netinkamas veikimas sąlygojo, jog ieškovė (nežinodama bilietų keitimo sąlygų ir būdama dėl jų suklaidinta) laiku nepakeitė skrydžio datos, kas lėmė negalėjimą pasinaudoti įgytais bilietais (CK 6.246-6.247 straipsniai). Apelianto negrąžinta bilietų kainą sudaro ieškovės dėl jo veiksmų patirtus nuostolius (CK 6.249 straipsnio 1 dalis).

27Remiantis išdėstytu, pagrindo tenkinti apeliacinį skundą nėra, todėl skundžiamas sprendimas paliktinas nepakeistas.

28Nepagrįstu pripažintinas ir apelianto reikalavimas panaikinti papildomą sprendimą. Praleistas terminas iškelti klausimą dėl papildomo sprendimo priėmimo ieškovei atnaujintas teisėjos rezoliucija (CPK 78 straipsnio 5 dalis, 277 straipsnio 2 dalis). Teismo procesinis sprendimas atnaujinti praleistą terminą negali būti apeliacijos objektu (CPK 78 straipsnis, 334 straipsnio 1 dalis), todėl šiuo klausimu kolegija nepasisako. Aptarto termino atnaujinimo faktas paneigia apelianto dėstomus argumentus esą ieškovė prašydama priimti papildomą sprendimą piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis. Dėl to apelianto prašymas skirti ieškovei baudą už nurodyto prašymo pateikimą netenkinamas nesant tam būtinųjų sąlygų, nustatytų CPK 95 straipsnio 2 dalyje. Ieškovė prašymą priteisti jos turėtas bylinėjimosi išlaidas ir jas patvirtinančius įrodymus pateikė iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Ieškovės išlaidų susijusių su advokato pagalba pagrįstumą ir jų turėjimą ryšyje su šia byla įrodo ne tik pateikti pinigų priėmimo kvitai (t. 1, b. l. 101, 114) ir ieškovei išrašytos sąskaitos už suteiktas teisines paslaugas. Taigi pagrindo keisti ar naikinti skundžiamą papildomą sprendimą nenustatyta.

29Apeliantas taipogi prašo kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu išspręsti, ar Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras patvirtindamas Taisyklių 9. punktą neviršijo savo kompetencijos, nustatytos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1480 patvirtintuose Susisiekimo ministerijos nuostatuose (7.-9. punktuose), ir nepažeidė Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 4 punktų bei Vyriausybės įstatymo 4 straipsnio. Kolegijai abejonių dėl Taisyklių 9. punkto prieštaravimo apelianto nurodomoms įstatymų normoms nekyla, jų nerodo ir apelianto motyvai. Todėl apelianto prašymą atsisakytina tenkinti (CPK 3 straipsnio 4 dalis).

30Vilniaus apygardos Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

31Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 3 d. sprendimą ir 2014 m. balandžio 18 d. papildomą sprendimą palikti nepakeistus.

32Netenkinti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „BPC Travel“ prašymų kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą ir skirti ieškovei Vitalijai M. D. baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.Ginčo esmė... 5. Ieškovė Vitalija M. D. kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo... 6. Ji nurodė, kad 2009 m. gruodžio 8 d. iš atsakovo įgijo du bilietus,... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo ir papildomo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. kovo 3 d. sprendimu ieškinį... 9. Teismas nurodė, kad ginčas byloje kilo dėl to, ar ieškovė, kaip vartotojų... 10. Atsižvelgęs į nurodytą bei į faktą, kad ieškovė turėjo tiesioginių... 11. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 12. Apeliaciniais skundais atsakovas prašo:... 13. 1) kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu... 14. 2) panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 3 d. sprendimą ir... 15. 3) panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 18 d.... 16. 4) skirti ieškovei ir jos atstovui 1 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą teise... 17. Įrodinėjant apskųstų teismo procesinių sprendimų neteisėtumą... 18. Prievoliniai santykiai tarp ieškovės ir apelianto nesusiklostė, todėl... 19. Nors ieškovės atstovas prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo pateikė... 20. Atsiliepimais į apeliacinius skundus ieškovė prašo jų netenkinti,... 21. Prašymas ištirti, ar priimdamas Taisykles Susisiekimo ministras neviršijo... 22. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės,... 23. Byloje kilo ginčas dėl ieškovės teisės reikalauti iš apelianto priteisti... 24. Nustatyta, kad ieškovė 2009 m. gruodžio 8 d. tarpininkaujant apeliantui... 25. Teikdamas paslaugas... 26. Byloje nėra jokių įrodymų, kurie patvirtintų, jog apeliantas prieš... 27. Remiantis išdėstytu, pagrindo tenkinti apeliacinį skundą nėra, todėl... 28. Nepagrįstu pripažintinas ir apelianto reikalavimas panaikinti papildomą... 29. Apeliantas taipogi prašo kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį... 30. Vilniaus apygardos Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi... 31. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 3 d. sprendimą ir 2014 m.... 32. Netenkinti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „BPC Travel“ prašymų...