Byla 2-2546/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Euro logistic“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 19 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-3101-395/2011 pagal bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „First autologistic company“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Euro logistic“, uždarajai akcinei bendrovei „Autocentrum A5“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Kapratas Logistic“ dėl varžytynių dalyvio mokesčio priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas BUAB „First autologistic company“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Euro logistic“, UAB „Autocentrum A5“ ir UAB „Kapratas Logistic“ 63 908 Lt nesumokėtų varžytynių dalyvio mokesčio, 6 proc. dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti ieškinio sumos atsakovų pinigines lėšas, priklausančias atsakovams ir esančias pas atsakovus arba trečiuosius asmenis, o jų nepakankant – nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą. Laikinųjų apsaugos priemonių būtinumą grindė didele ieškinio suma bei tuo, kad nėra aiškus atsakovų mokumas, kad atsakovams taikytina solidari atsakomybė, todėl visa suma gali būti išreikalauta iš vieno iš atsakovų, kad atsakovai susiję nesąžiningi asmenys, dėl ko, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, jie gali turtą nuslėpti, jį perleisti kitiems asmenims ar kitaip apsunkinti.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi iš dalies patenkino ieškovo prašymą – areštavo bendros 63 908 Lt sumos atsakovų UAB „Euro logistic“, UAB „Autocentrum A5“ ir UAB „Kapratas Logistic“ nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, kuris priklauso atsakovams ir yra pas atsakovus ar trečiuosius asmenis, leidžiant atsakovams areštuotu turtu naudotis pagal jo tiesioginę paskirtį bei uždraudžiant visu areštuotu turtu disponuoti, o materialaus turto neesant ar esant nepakankamai, nurodė areštuoti atsakovų trūkstamą sumą piniginių lėšų, esančių bankų atsiskaitomosiose sąskaitose; leido atsakovams iš areštuotų lėšų atsiskaityti su ieškovu, išmokėti darbo užmokestį atsakovų darbuotojams, mokėti įstatymo nustatytus privalomus mokėjimus valstybei bei privalomojo draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokas.

7Nutartyje teismas nurodė, jog ieškinio suma yra didelė bei galinti padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, jog ieškinio patenkinimo atveju atsakovui perleidus turtą ar jo atžvilgiu sudarius apsunkinimo sandorius, šią sumą būtų sudėtinga arba negalima išieškoti. Konstatavo, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja reali grėsmė, jog galimas palankus ieškovui teismo sprendimas bus neįvykdytas, kad parinkdamas laikinąsias apsaugos priemones, vadovaujasi ekonomiškumo, lygiateisiškumo ir proporcingumo principais.

8Teismo teigimu, atsižvelgus į didelę ieškinio sumą, į tai, kad ieškovas yra bankrutuojanti įmonė bei nėra duomenų apie atsakovų mokumą, pripažintina, jog būtinas laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, nepranešus atsakovams, nes yra reali grėsmė, kad toks pranešimas gali sutrukdyti arba padaryti nebeįmanomą taikymą laikinųjų apsaugos priemonių, kurių nesiėmus, atsakovai turėtų galimybę perleisti turtą tretiesiems asmenims, jį įkeisti, dėl ko teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Euro logistic“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 19 d. nutartį. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas, nusprendęs nepranešti atsakovui apie ieškovo prašymo nagrinėjimą, nepagrįstai ir nemotyvuotai apribojo atsakovo teisę pasisakyti dėl pareikšto prašymo pagrįstumo, reikšti prieštaravimus, pateikti prašymus ar kitaip realizuoti procesines teises.
  2. Nutartis yra nepagrįsta, kadangi joje nėra nurodyta, kuo pasireiškia galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimas ar tapimas neįmanomu, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių.
  3. Ieškovo reikalaujamos sumos dydis negali būti vertinamas kaip pakankamas pagrindas taikyti atsakovo atžvilgiu prašomas priemones. Ieškovas sąmoningai nepateikė duomenų apie atsakovo turtinę padėtį, kurie akivaizdžiai įrodytų, jog atsakovo turtinė padėtis yra gera, kad, nesiėmus prašomų priemonių, neegzistuoja abejonės dėl atsakovo galėjimo įvykdyti ieškovui palankų teismo sprendimą. Ieškovui nepateikus duomenų apie atsakovo turtinę padėtį, teismas neturėjo pritaikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

11Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas BUAB „First autologistic company“ prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą apygardos teismo nutartį. Nurodo, kad teismas pagrįstai pripažino, jog yra reali grėsmė, kad pranešimas atsakovui apie prašymo nagrinėjimą sutrukdytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarytų jų taikymą nebeįmanomu, ir klausimą dėl tokių priemonių išsprendė atsakovui nepranešęs. Nesutinka su atsakovo argumentu, jog ieškovas turi pareigą įrodyti, kad konkreti ieškinio suma atsakovui yra didelė, nes atsakovas turi įrodyti, kad ieškinio suma jam nėra didelė, tačiau to nepadarė. Teigia, jog apeliantas, teigdamas apie gerą turtinę padėtį, klaidina teismą, kadangi iš Nekilnojamojo turto registro išrašų matyti, kad atsakovas turi vienintelį jo vardu registruotą turtą – butą, kurio vidutinė rinkos vertė 38 100 Lt, o Turto arešto aktų registro duomenimis atsakovo atžvilgiu Marijampolės rajono apylinkės prokuratūra yra pritaikiusi transporto priemonių areštą. Pažymi, jog nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą manyti, kad atsakovui ieškinio suma yra didelė, todėl egzistuoja grėsmė, jog, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas pasunkės arba pasidarys neįmanomu.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 338 str.).

15Pagal CPK 3 straipsnio 8 dalį civilinių bylų procesas vyksta pagal bylos nagrinėjimo, atskirų procesinių veiksmų atlikimo arba teismo sprendimo vykdymo metu galiojančius civilinio proceso įstatymus, todėl teisėjų kolegija tikrina skundžiamos apygardos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal proceso įstatymo nuostatas, galiojusias paminėtos teismo nutarties priėmimo metu.

16Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu, jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

17Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindė didele ieškinio suma. Nors taisyklė, kad didelė ieškinio suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti, tačiau kiekvienu atveju konkretus atsakovas gali pateikti duomenis, įrodančius jo esamą (gerą) turtinę padėtį, todėl atsižvelgus į įrodymų visetą, sprendžiama, ar ieškinio suma konkretaus atsakovo atžvilgiu pripažintina didele (CPK 12, 178 str.). Teismų praktikoje nagrinėjamu klausimu yra susiklosčiusi nuostata, jog paskirstant įrodinėjimo naštą, atsižvelgtina į tai, kuriai iš bylos šalių yra paprasčiau (lengviau) įrodyti teisiškai reikšmingas aplinkybes, esant minimalioms sąnaudoms (CPK 3 str. 1 d.). Akivaizdu, kad geriausiai savo turtinę padėtį žino atsakovas, kuris ir gali ją įrodyti.

18Taigi, sprendžiant, ar 63 908 Lt reikalavimo suma yra didelė atsakovui UAB „Euro logistic“, turi būti atsižvelgta į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam yra didelė ši suma, palyginus ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, ūkine veikla, gaunamu pelnu bei apyvarta, taip pat šios įmonės įsipareigojimais. Pažymėtina, kad apeliantas, siekdamas eliminuoti didelę reikalavimo sumą, kaip pagrindą nurodytoms priemonėms taikyti, su atskiruoju skundu nepateikė duomenų patvirtinančių, kad jo turtinė padėtis yra stabili, o turimo turto vertė yra pakankama teigti, kad ginčo suma jam nėra didelė ir neegzistuoja grėsmės, jog, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas pasunkės arba pasidarys neįmanomu. (CPK 12 str., 178 str., 314 str.). Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, jog atsakovas nenuginčijo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo buvimo.

19Neturi pagrindo atsakovo atskirojo skundo argumentas, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priėmė skundžiamą nutartį, nepranešęs atsakovui. CPK 148 straipsnio 1 dalis numato, kad apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą yra pranešama atsakovui, tačiau įstatymas taip pat numato išimtį – kai yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą, laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, nepranešus atsakovui. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, išspręsdamas šį klausimą, nepranešęs atsakovui, nepažeidė įstatymo. Be to, priešingai, nei teigiama skunde, apeliantas turėjo galimybę pateikti savo prieštaravimus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apeliacinės instancijos teismui, ką jis ir padarė, paduodamas atskirąjį skundą dėl teismo nutarties, realizuodamas savo procesinę teisę.

20Dėl pirmiau nurodytų motyvų, nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti ar pakeisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, kuri yra pagrįsta ir teisėta (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

21Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, pasikeitus aplinkybėms, atsakovas gali motyvuotai kreiptis į teismą su prašymu panaikinti ar pakeisti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, pateikdamas įrodymus apie jų panaikinimo (pakeitimo) faktinį pagrindą sudarančias aplinkybes (CPK 148 str., 149 str.).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 19 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas BUAB „First autologistic company“ kreipėsi į teismą su... 4. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi iš dalies... 7. Nutartyje teismas nurodė, jog ieškinio suma yra didelė bei galinti padidinti... 8. Teismo teigimu, atsižvelgus į didelę ieškinio sumą, į tai, kad ieškovas... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Euro logistic“ prašo panaikinti Kauno... 11. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas BUAB „First autologistic... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 13. Atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Pagal CPK 3 straipsnio 8 dalį civilinių bylų procesas vyksta pagal bylos... 16. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje... 17. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas būtinumą taikyti... 18. Taigi, sprendžiant, ar 63 908 Lt reikalavimo suma yra didelė atsakovui UAB... 19. Neturi pagrindo atsakovo atskirojo skundo argumentas, jog pirmosios instancijos... 20. Dėl pirmiau nurodytų motyvų, nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais... 21. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, pasikeitus aplinkybėms, atsakovas gali... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 19 d. nutartį....