Byla 2-3101-395/2011

1Kauno apygardos teismo teisejas Albinas Ceplinskas, sekretoriaujant Irenai Nikolajenko, dalyvaujant ieškovo bankrutavusios UAB „First autologistic company“ atstovui advokato padejejui Justui Sankaiciui, viešame teismo posedyje žodinio proceso tvarka išnagrinejes civiline byla pagal ieškovo bankrutavusios UAB „First autologistic company“ ieškini atsakovams UAB „Euro logistic“, UAB „Autocentrum A5“, UAB „Kapratas Logistic“ del varžytyniu dalyvio mokescio priteisimo, n u s t a t e :

2Ieškovas bankrutavusi UAB „First autologistic company“ kreipesi i teisma su ieškiniu, nurodydamas, jog vykdant 2009-11-04 Kauno apygardos teisme iškeltos ieškovui bankroto bylos proceduras, teismo paskirtas administratorius UAB „Valnetas“ 2011-06-27 vykde istatymo nustatyta tvarka bankrutuojancios imones nekilnojamojo turto pardavima iš varžytyniu.

3Parduodant iš varžytyniu bankrutuojanciai UAB „First autologistic company“ priklausanti nekilnojamaji turta – žemes sklypa, esanti ( - ), buvo nustatyta pradine šio turto kaina – 435600 Lt. Sutinkamai su vykdomu ieškovo Varžytiniu protokolu Nr.11/06/27-1, šiose varžytynese dalyvavo UAB „Ektornet Commercial Lithuania“ ir UAB „Euro logistic“. Atsakovas UAB „Euro logistic“, pasiules didžiausia kaina – 650000 Lt, buvo pripažintas varžytyniu laimetoju. Taciau, remiantis 2010-11-17 BUAB „First autologistic company“ kreditoriu komiteto posedžio nutarimu, patvirtintu bankrutuojancios UAB „First autologistic company“ turto pardavimo iš varžytyniu aprašo 16, 18 punktais, varžytiniu dalyvis, norintis dalyvauti varžytinese turi buti iki varžytyniu sumokejes nustatyta varžytyniu dalyvio mokesti, bei pateikti varžytyniu vykdytojui banko patvirtinta mokejimo pavedima. Analogiškas nuostatas itvirtina ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2011-07-03 nutarimu Nr. 831 patvirtintos Bankrutuojancios ar bankrutavusios imones turto pardavimo iš varžytiniu tvarkos aprašo 16 ir 18 punktai. Paaiškejus, jog minetose varžytynese dalyvaves ir jas laimejes dalyvis – atsakovas UAB „Euro logistic“, pateiktu varžytyniu organizatoriui mokejimo nurodymu Nr. 06271040 AB banke „Snoras“ Marijampoles filialo taupomojo skyriaus vadybininkes N. P. parašu ir banko antspaudu patvirtinto 4513 Lt varžytyniu dalyvio mokescio varžytyniu vykdymo diena i BUAB „First autologistic company“ saskaita Nr. ( - ) neimokejo, nes ta pacia diena mokejimo nurodyma atšauke. Nesumokejo atsakovas UAB „Euro logistic“ ir varžytiniu protokole Nr. 11/06/27-1 nustatytu laiku, t. y. iki 2011-07-07 ir visos likusios parduodamo turto kainos – 650000 Lt, kuria pasiules „laimejo“ varžytynes, todel ieškovas privalejo iš naujo organizuoti mineto turto varžytynes.

4Ieškovas taip pat nurodo, jog atitinkamai tos pacios dienos, t. y. 2011-06-27 BUAB „First autologistic company“ priklausancio turto parduodamu pastatu, kitu statiniu, žemes sklypo, esanciu ( - ), varžytynese tarp varžytyniu dalyviu UAB „Rukma“, UAB „Ectornet Commercial Lithuanai“ dalyvavo ir atsakovas UAB „Kapratas Logistic“, kuris buvo pripažintas varžytyniu laimetoju, pasiuliusiu didžiausia parduodamo iš varžytiniu turto kaina – 320000 Lt. Šis varžytyniu laimetojas UAB „Kapratas Logistic“ analogiškai, kaip ir pirmuoju atveju, buvo pateikes varžytyniu vykdytojui tos pacios AB banko „Snoras“ Marijampoles filialo taupomojo skyriaus vadybininkes N. P. banko antspaudu bei parašu patvirtinta mokejimo nurodyma Nr. 06271040, kuriame nurodytas varžytyniu dalyvio mokestis i BUAB „First autologistic company“ saskaita taip pat nebuvo imoketas, nes atsakovas šio mokescio mokejimo nurodyma del piniginiu lešu pervedimo ieškovui tai pat atšauke varžytyniu vykdymo diena. Tuo paciu, kaip nurodo ieškovas, UAB „Kapratas Logistic“ taip pat nei iki varžytyniu protokole nustatyto termino – 2011-07-07, nei veliau nesumokejo ieškovui ir visos 320000 Lt sumos, kuria pasiules „laimejo“ varžytines, todel ieškovas privalejo iš naujo organizuoti mineto turto pardavimo varžytynes.

5Ieškinyje ieškovas nurodo, kad tos pacios dienos, t. y. 2011-06-27 varžytynese parduodamo ieškovui BUAB „First autologistic company“ priklausancio turto – negyvenamuju patalpu, esanciu ( - ), tarp varžytyniu dalyviu R. S., O. S., T. B., G. M., A. Š., R. S., UAB „Ectornet Commercial Lithuania“ dalyvavo ir atsakovas UAB „Autocentrum A5“, kuris buvo pripažintas varžytyniu laimetoju, pasiuliusiu didžiausia varžytiniu kaina – 127000 Lt. Minetas varžytyniu laimetojas UAB „Autocentrum A5“ analogiškai, kaip ir pirmaisiais dviem atvejais, buvo pateikes varžytyniu vykdytojui tos pacios AB banko „Snoras“ Marijampoles filialo taupomojo skyriaus vadybininkes banko antspaudu bei parašu patvirtinta mokejimo nurodyma Nr. 06271008, kuriame nurodytas varžytyniu dalyvio mokestis i ieškovo BUAB „First logistic company“ banko saskaita nebuvo imoketas, nes varžytyniu vykdymo diena buvo atšauktas.

6Šiuo atveju, kaip nurodo ieškovas, atsakovas UAB „Autocentrum A5“ velgi nei iki varžytyniu protokole nustatyto termino, t. y. iki 2011-07-07, nei veliau, visos sumos – 127000 Lt, kuria pasiules „laimejo“ varžytynes, ieškovui nera sumokejes, todel ieškovas privalejo iš naujo organizuoti mineto turto pardavimo varžytynes.

7Atsižvelgiant i ieškinyje nurodytas atsakovu nesažininguma patvirtinancias aplinkybes bei ivertinus, jog vykdant 2011-07-07 ieškovui BUAB „First autologistic company“ priklausancio skirtingo nekilnojamojo turto pardavimo varžytynese dalyvave UAB „Euro logistic“, UAB „Kapratas Logistic“ ir UAB „Autocentrum A5“ yra tarpusavyje susije asmenys: UAB „Autocentrum A5“ akcininkas, turintis 99% akciju, yra UAB „Kaprtas Logistic“, kurios direktore I. N. taip pat yra UAB „Euro logistic“ bei ieškovo (ankstesnis buves pavadinimas UAB „Kapratas“) akcininko ir buvusio direktoriaus T. N. sesuo, ieškovo atstovas prašo nesumoketa varžytyniu dalyvio mokesti sumoje 63908 Lt ir bylinejimosi išlaidas priteisti iš visu triju atsakovu solidariai.

8Atsakovo UAB „Euro logistic“ atstovas advokato padejejas E. R. (b. l. 77) i teismo posedi neatvyko pakartotinai del užimtumo kitose Marijampoles rajono apylinkes teisme nagrinejamose bylose, taip pat nepateike ir CPK 142 straipsnio reikalavimus atitinkancio atsiliepimo i ieškini, todel teismas sprendžia, jog atsakovai šioje byloje elgesi nepakankamai rupestingai, nesidomejo bylos eiga, neteike teismui jokiu procesiniu dokumentu, todel ju atstovo užimtumas kitoje byloje pripažintinas nesvarbia priežastimi ginco atveju (CPK 246 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant i tai, jog visiems atsakovams apie teismo posedžio laika ir vieta tinkamai pranešta bei atsakovai jokiu irodymu, susijusiu su ieškinio aplinkybiu paneigimu, teismui neteikia, teismas ginco atveju sprendžia, kad bylos atidejimas, tenkinant atsakovo atstovo prašyma, užvilkintu sprendimo priemima šioje byloje (CPK 245 straipsnio 2 dalis), todel byla nagrinetina iš esmes.

9Ieškinys tenkintinas.

10Kaip matyti iš byloje esancios medžiagos, ieškovui UAB „First autologistic company“ 2009 m. lapkricio 4 d. Kauno apygardos teismo nutartimi iškelta bankroto byla del nemokumo (b. l. 9-10). Ieškova atstovaujantis teismo paskirtas bankroto bylos administratorius UAB „Valnetas“, vykdydamas bankrutavusios UAB „First autologistic company“ turto pardavima iš varžytyniu pagal „Turto pardavimo iš varžytiniu aprašo“ reikalavimus, kurie patvirtinti BUAB „First autologistic company“ 2010-11-17 kreditoriu komiteto posedžio nutarimu (b. l. 23-27), kad apie parduodama iš varžytyniu 2011-06-27 bankrutuojancios imones nekilnojamaji turta visiems varžytyniu dalyviams buvo žinoma iš anksto, patvirtina 2011 m. birželio 3 d. „Valstybes žiniu Nr.44 priedo „Informaciniai pranešimai“ skelbimas. Be to, šias aplinkybes taip pat patvirtina byloje pateikti atsakovu atstovu igaliojimai, 2011-06-27 Varžytyniu protokolai Nr.11/06/27-1, Nr.11/06/27-2, Nr.11/06/27-3 bei mokejimo nurodymu del atsakovu sumoketu už skirtingus iš varžytyniu parduodamo nekilnojamojo turto objektus varžytyniu pradiniu imoku duomenys (b. l. 11,12, 13, 14-15, 17-18, 20-21 ir 38), todel akivaizdu, jog atsakovai prisieme visas varžytyniu dalyviu teises ir pareigas.

11Tenkindamas ieškini teismas pažymi, jog atsižvelgiant i tai, jog varžytynes yra speciali procesine turto realizavimo forma, kuria iforminamas priverstinis skolininko (šiuo konkreciu atveju bankrutuojancios imones) turto pardavimas, todel ginco atveju taikytinos CK normos, itvirtinancios iš sandoriu kylanciu prievoliu neivykdymo pasekmes. Butent del šiu aplinkybiu ginco atveju teismas sprendžia, jog atsakovai atsišaukdami savo pradines imokas, kurios privalomos kaip varžytyniu dalyvio mokestis, numatytas bankrutuojancios BUAB „First autologistic company“ turto pardavimo iš varžytyniu aprašo 18 punkte, elgesi nesažiningai ir be pagrindo buvo pripažinti varžytyniu laimetojais. Tokia išvada teismas daro ivertines tai, jos atsakovams prieš ieškovui priklausancio nekilnojamojo turto pardavimo iš varžytyniu pradžia pateikus mokejimo nurodymus, patvirtinancius apie varžytyniu dalyvio pradines imokos imokejima (b. l. 11,12,13), ta pacia diena, t. y. dar iki oficialios parduodamo iš varžytyniu turto proceduros pabaigos, šiuo mokejimus atšauke ir apie tai nepranešdami nei varžytyniu administratoriui, nei kitiems varžytyniu dalyviams toliau neteisetai dalyvavo varžytynese ir netgi buvo pripažinti šiu varžytyniu laimetojais. Šias teismo išvadas be irašu 2011-06-27 Varžytiniu protokoluose Nr. 11/06/27-1, Nr.11/06/27-2 ir Nr. 11/06/27-3 bei ieškovo atstovo paaiškinimu patvirtina ir detali AB banko SNORAS 2011-10-26 pažyma Nr. P11974 (b. l. 95), todel ieškovo ieškinys CK 6.38 straipsnio 1-3 daliu pagrindu yra neabejotinai pagristas. Esant nurodytoms aplinkybems akivaizdu, jog kitas atsakovu padarytas ieškovui priklausancio nekilnojamojo turto pardavimo iš varžytyniu proceduros pažeidimas – likusios varžytyniu metu pasiulytos kainos už perkama iš varžytyniu nekilnojamaji turta nesumokejimas iki varžytyniu protokoluose nurodytu terminu, t. y. 2011-07-07, pats savaime nesukuria savarankišku pasekmiu. Šia teismo išvada apsprendžia tai, jog ginco atveju visu atsakovu dalyvavimas ieškovui priklausancio turto pardavime iš 2011-06-27 ivykusiu varžytyniu yra neteisetas, nes jie pažeide bankrutuojancios UAB „First autologistic company“ turto pardavimo iš varžytyniu aprašo 16 punkte nustatyta imperatyva del butinos dalyvavimo varžytynese salygos – varžytiniu dalyvio mokescio sumokejimo i imones kasa „prieš varžytynes“, todel ieškinys pripažintinas pagristu ir CK 6.59 straipsnio pagrindu.

12Vienok, teismas, tenkindamas ieškini, sprendžia, kad ginco atveju atsakovu atsakomybe ieškovui už nesažininga ir netinkama prievoliu vykdyma ginco atveju yra ne solidarine, bet subsidiarine, nes vien tai, jog atsakovu veiksmai buvo vykdomi ta pacia varžytyniu vykdymo diena, ju vadovai ir akcininkai tarpusavyje yra susije giminystes ir svainystes ryšiais nesudaro pagrindo ginco atveju atsakovu atžvilgiu taikyti CK 6.6 straipsnio 3 dalies nuostatas. Ši išvada darytina todel, kad atsakovai kaip atskiri ir savarankiški juridiniai asmenys užsiregistravo 20011-06-27 varžytynese ir jose dalyvavo atstovaujami atskiru igaliotu asmenu, pirko skirtinga nekilnojamaji turta ir skirtingu dydžiu neivykde savo, kaip savarankiško varžytyniu dalyvio, prievoliu ieškovui. Išvardintas išvadas patvirtina skirtingi mokejimo nurodymu duomenys (b. l. 11, 12,13), varžytyniu protokoluose užfiksuotos skirtingu nekilnojamo turto objektu kainos bei skirtingu kitu savarankiškai varžytynese dalyvavusiu fiziniu ir juridiniu asmenu, atstovaujamu ne tu paciu igaliotuju asmenu, dalyvavimas varžytynese (b. l. 14-15, 17-18, 20-21). Todel teismas sprendžia, jog ginco atveju ieškinys tenkintinas iš kiekvieno atsakovo neivykdytos ieškovui prievoles dalimi (CK 6.61 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13Tenkindamas ieškini del nesumoketo varžytyniu dalyvio mokesciu priteisimo, teismas pripažista pagristu ir ieškovo reikalavima del procesiniu palukanu priteisimo, todel ieškovui iš atsakovu priteistinos 6 procentu dydžio metines palukanos už priteista suma, skaiciuojant nuo bylos iškelimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo ivykdymo dienos (CK 6.210 straipsnio 2 dalis).

14Ieškini patenkinus, iš atsakovu proporcingai priteistai iš ju sumai valstybei priteistinas žyminis mokestis (CPK 96 straipsnio 1 dalis), taip pat valstybei iš atsakovu priteistinos išlaidos, susijusios su procesiniu dokumentu iteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais,

Nutarė

16Ieškini patenkinti.

17Priteisti ieškovui bankrutavusiai UAB „First autologistic company“ (juridinio asmens kodas 151207265, registracijos adresas Marijampoles sav. Marijampoles m. Gamyklu g. 9, a. s. Nr. LT45 7290 0000 0946 7965, AB Parex bankas) iš atsakovo UAB „Euro logistic“ (juridinio asmens kodas 301125547, registracijos adresas Marijampoles sav. Marijampoles m. V. Kudirkos g. 1-41, a. s. Nr. LT31 0075 8001 4046 7848, AB bankas SNORAS) 43560 Lt (keturiasdešimt tris tukstancius penkis šimtus šešiasdešimt litu) nesumoketo varžytyniu dalyvio mokescio ir 6 procentu dydžio metines palukanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme dienos (2011-08-19) iki visiško teismo sprendimo ivykdymo dienos.

18Priteisti ieškovui bankrutavusiai UAB „First autologistic company“ (juridinio asmens kodas 151207265, registracijos adresas Marijampoles sav. Marijampoles m. Gamyklu g. 9, a. s. Nr. LT45 7290 0000 0946 7965, AB Parex bankas) iš atsakovo UAB „Autocentrum A5“ (juridinio asmens kodas 301068530, registracijos adresas Nendriniškiu k., Marijampoles sav., a. s. Nr. LT26 0078 8001 4046 7550, AB bankas SNORAS) 4513 Lt (keturis tukstancius penkis šimtus trylika litu) nesumoketo varžytyniu dalyvio mokescio ir 6 proc. dydžio metines palukanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme dienos (2011-08-19) iki visiško teismo sprendimo ivykdymo dienos.

19Priteisti ieškovui bankrutavusiai UAB „First autologistic company“ (juridinio asmens kodas 151207265, registracijos adresas Marijampoles sav. Marijampoles m. Gamyklu g. 9, a. s. Nr. LT45 7290 0000 0946 7965, AB Parex bankas) iš atsakovo UAB “Kapratas Logistic“ (juridinio asmens kodas 301126706, registracijos adresas Marijampoles sav. Marijampoles m. Gamyklu g. 9, a. s. Nr. LT86 0075 8001 4046 7246, AB bankas SNORAS) 15835 Lt (penkiolika tukstanciu aštuonis šimtus trisdešimt penkis litus) nesumoketo varžytyniu mokescio ir 6 procentu dydžio metines palukanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme dienos (2011-08-19) iki visiško teismo sprendimo ivykdymo dienos.

20Priteisti iš atsakovo UAB „Euro logistic“ (juridinio asmens kodas 301125547, registracijos adresas Marijampoles sav. Marijampoles m. V. Kudirkos g. 1-41, a. s. Nr. LT31 0075 8001 4046 7848, AB bankas SNORAS) 1306,80 Lt (viena tukstanti tris šimtus šešis litus, 80 ct) žyminio mokescio ir 16,65 Lt (šešiolika litu, 65 ct) išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu, valstybei (šias išlaidas sumokant Valstybinei mokesciu inspekcijai prie LR FM, imones kodas 188659752, biudžeto pajamu surenkamoji saskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, Swedbank, AB, banko kodas 73000, imokos kodas 5660).

21Priteisti iš atsakovo UAB „Autocentrum A5“ (juridinio asmens kodas 301068530, registracijos adresas Nendriniškiu k., Marijampoles sav., a. s. Nr. LT26 0078 8001 4046 7550, AB bankas SNORAS) 135,39 Lt (viena šimta trisdešimt penkis litus, 39 ct) žyminio mokescio ir 16,65 Lt (šešiolika litu, 65 ct) išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu, valstybei (šias išlaidas sumokant Valstybinei mokesciu inspekcijai prie LR FM, imones kodas 188659752, biudžeto pajamu surenkamoji saskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, Swedbank, AB, banko kodas 73000, imokos kodas 5660).

22Priteisti iš atsakovo UAB „Kapratas Logistic“ (juridinio asmens kodas 301126706, registracijos adresas Marijampoles sav. Marijampoles m. Gamyklu g. 9, a. s. Nr. LT86 0075 8001 4046 7246, AB bankas SNORAS) 475,05 Lt (keturis šimtus septyniasdešimt penkis litus, 5 ct) žyminio mokescio ir 16,65 Lt (šešiolika litu, 65 ct) išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu, valstybei (šias išlaidas sumokant Valstybinei mokesciu inspekcijai prie LR FM, imones kodas 188659752, biudžeto pajamu surenkamoji saskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, Swedbank, AB, banko kodas 73000, imokos kodas 5660).

23Sprendimas per 30 dienu nuo jo paskelbimo dienos gali buti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisejas Albinas Ceplinskas, sekretoriaujant Irenai... 2. Ieškovas bankrutavusi UAB „First autologistic company“ kreipesi i teisma... 3. Parduodant iš varžytyniu bankrutuojanciai UAB „First autologistic... 4. Ieškovas taip pat nurodo, jog atitinkamai tos pacios dienos, t. y. 2011-06-27... 5. Ieškinyje ieškovas nurodo, kad tos pacios dienos, t. y. 2011-06-27... 6. Šiuo atveju, kaip nurodo ieškovas, atsakovas UAB „Autocentrum A5“ velgi... 7. Atsižvelgiant i ieškinyje nurodytas atsakovu nesažininguma patvirtinancias... 8. Atsakovo UAB „Euro logistic“ atstovas advokato padejejas 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Kaip matyti iš byloje esancios medžiagos, ieškovui UAB „First autologistic... 11. Tenkindamas ieškini teismas pažymi, jog atsižvelgiant i tai, jog varžytynes... 12. Vienok, teismas, tenkindamas ieškini, sprendžia, kad ginco atveju atsakovu... 13. Tenkindamas ieškini del nesumoketo varžytyniu dalyvio mokesciu priteisimo,... 14. Ieškini patenkinus, iš atsakovu proporcingai priteistai iš ju sumai... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 270... 16. Ieškini patenkinti.... 17. Priteisti ieškovui bankrutavusiai UAB „First autologistic company“... 18. Priteisti ieškovui bankrutavusiai UAB „First autologistic company“... 19. Priteisti ieškovui bankrutavusiai UAB „First autologistic company“... 20. Priteisti iš atsakovo UAB „Euro logistic“ (juridinio asmens kodas... 21. Priteisti iš atsakovo UAB „Autocentrum A5“ (juridinio asmens kodas... 22. Priteisti iš atsakovo UAB „Kapratas Logistic“ (juridinio asmens kodas... 23. Sprendimas per 30 dienu nuo jo paskelbimo dienos gali buti skundžiamas...