Byla 2-59-213/2013
Dėl įpareigojimo atlikti kadastrinius matavimus

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė,

2sekretoriaujant Jolitai Janušauskaitei,

3dalyvaujant ieškovei J. R., jos atstovei advokato padėjėjai Olgai Siominai,

4atsakovei V. K., jos atstovui advokatui Antanui Damuliui,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. R. ieškinį atsakovei V. K. dėl įpareigojimo atlikti kadastrinius matavimus, ir

Nustatė

6ieškovė ieškiniu prašė teismo įpareigoti atsakovę V. K. atlikti jos užimamos namo, esančio ( - ) (unikalus Nr. ( - )), dalies (patalpų, namo plane pažymėtu indeksais R-3, I-7, I-12, I-10, I-10, I-15) kadastrinius matavimus; tuo atveju jeigu atsakovė nevykdytų teismo sprendimo dėl įpareigojimo atlikti kadastrinius matavimus, suteikti ieškovės atstovei teisę kartu su kadastrinių matavimų specialistu atvykti į atsakovės patalpas matavimo atlikimo tikslu, pasitelkiant antstolius ir kitus pareigūnus bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad šiuo metu ieškovė J. R. ir atsakovė V. K. yra 209,83 kv. m. bendrojo ploto gyvenamojo namo, adresu ( - ) (unik. Nr. ( - )) (toliau- Namas), 36,04 kv. m. ūkinio pastato (unik. Nr. ( - )) (būklė - nugriautas, tačiau duomenys dar neišregistruoti), inžinierinių kiemo statinių (kiemo aikštelė) (unik. Nr. ( - )) bei 12 arų žemės sklypo, adresu ( - ) (unik. Nr. ( - )) (toliau Žemės sklypas) bendrasavininkės, kurioms nuosavybės teisė į Namą, ūkinį pastatą, kiemo statinius bei Žemės sklypą priklauso lygiomis dalimis, t.y. po 1/2 dalį Namo ir kitų statinių ir po 6000/1200 dalį Žemės sklypo. Nuosavybės teisę į Namą ir kitus statinius ieškovė ir atsakovė įgijo 1989-04-28 paveldėjimo teisės liudijimo Nr. 766 pagrindu, nuosavybės teisę į Žemės sklypą - atitinkamai 2008-04-14 ir 2008-08-07 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarčių pagrindu. 1997-12-09 tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta ir notariškai patvirtinta sutartis dėl naudojimosi Namu tvarkos, kurios pagrindu ieškovės naudojimui buvo priskirtas pirmasis Namo aukštas, atsakovės naudojimui — antrasis, o bendrajam šalių naudojimui buvo paliktos Namo rūsio patalpos, plane pažymėtos indeksais R-2 ir R-5, bei laiptinė, pažymėta indeksu 1-3. Nepaisant notariškai nustatytos Namo naudojimo tvarkos, susitarimo tarp bendraturčių dėl bendrosios dalinės nuosavybės naudojimo niekada nebuvo, nuolat kildavo konfliktai dėl bendrų patalpų naudojimo, kurias yra užvaldžiusi viena atsakovė, atsakoves atsisakymo atlikti būtinuosius Namo remonto darbus, dėl atsakovės savavališkai atliktos rekonstrukcijos. Konfliktai tarp bendraturčių taip pat kildavo ir dėl Žemės sklypo valdymo. Dėl šios priežasties, Ieškovei nebeturint galimybės tinkamai įgyvendinti savo nuosavybes teisių į jai priklausančias Namo ir Sklypo dalis, iškilo būtinumas atsidalinti jai priklausančią Namo ir Žemės sklypo dalį iš bendrosios nuosavybės. Nurodė, kad dėl atsakovės veiksmų ieškovė buvo priversta išsikraustyti iš Namo ir išvažiuoti su šeima gyventi į užsienį. Dėl šios priežasties šiuo metu atsakovė savavališkai užvaldė visą Žemės sklypo plotą, nedaro Namo einamojo ir kapitalinio remonto darbų, blogina jo būklę. Esant tokiai situacijai, nesant susitarimo tarp bendrasavininkių, dėl bet kokio bendros nuosavybės objektų naudojimo klausimo, kiekviena kartą tektų kreiptis į teismą dėl įpareigojimo atlikti vienus ar kitus veiksmus. Dėl šios priežasties 2010-12-28 ieškovė pateikė atsakovei pasiūlymą dėl taikaus Namo ir Žemės sklypo padalinimo, kuriame siūlė padalinti Žemės sklypą pagal prie pasiūlymo pridėtą planą, atlikti Namo inventorizaciją ir padalinti Namą tokiu būdu, kad neliktų bendrojo naudojimo patalpų. Minėtu pasiūlymu Ieškove taip pat siūlė atsakovei išpirkti ieškovei priklausančias Namo ir Žemės sklypo dalis. Raštiško atsakymo į aukščiau nurodytą pasiūlymą atsakovė nepateikė, o telefonu ieškovės atstovei nurodė, jog Žemės sklypo padalinti pasiūlyme nurodytu būdu nesutinka. Namo ir kitų statinių kadastriniai duomenys buvo nustatyti 1997-11-08. Nuo to laiko Atsakovė savavališkai atliko Namo rekonstrukciją, t.y. įrengė papildomą trečią Namo aukštą, tačiau kadastriniai duomenys patikslinti nebuvo. 2011 m. vasarą ieškovė pakartotinai bandė taikiai susitarti su atsakove dėl Namo padalinimo ir kadastrinių duomenų bylos patikslinimo. Tarp šalių jau buvo suderinta data, t.y. 2011-06-02 ieškovės pakviesta matininke turėjo atlikti atsakovei priklausančios Namo dalies kadastrinius matavimus. Nepaisant to, kad už visas matininkės paslaugas avansu sumokėjo pati ieškovė, tačiau Atsakovė piktybiškai neatrakino durų ir neleido atlikti jai priklausančių patalpų kadastrinių matavimų. 2012-04-02 atsakovė pakartotinai atsisakė įleisti matininke į savo patalpas.

7Teismo posėdžio metu ieškovė papildomai nurodė, kad nors dabar byloje yra pateikti atsakovei priklausančios namo dalies kadastriniai matavimai, tačiau mano, kad ieškinys pilnai nėra patenkintas, kadangi neišmatuota atsakovės įrengta palėpė trečiame aukšte. Prašė ieškinį tenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas, kadangi atsakovė visada vengė atlikti kadastrinius matavimus ir juos atliko tik tuomet, kai ieškovė kreipėsi į teismą.

8Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškinys yra nepagrįstas, nes apie ieškovės ketinimus atlikti kadastrinius matavimus atsakovė sužinojo tik gavusi ieškinį iš teismo. Matininkė į šalims priklausantį Namą atvyko 2012-05-25 ir atliko kadastrinius matavimus. Trečio aukšto Namas neturi, tik dėl pakeistos stogo dangos atsirado Namo pastogė. Pradžioj Namo stogas buvo lygus, padengtas smala, pro stogą nuolat bėgo vanduo, todėl norėdama apsaugoti šalių nuosavybę, uždengė stogą šiferio danga. Pastogė yra negyvenama ir į ją patekti nėra jokių galimybių, todėl matininkė jos ir nematavo. Dėl pakeistos stogo dangos papildomų patalpų gyvenamajame name neatsirado, gyvenamasis plotas nepadidėjo, pakito tik stogo danga, leidimų keisti stogo dangai neturėjo. Nesutiko, kad iš jos būtų priteistos bylinėjimosi išlaidos, nes mano, kad ji ėmėsi visų įmanomų skubių priemonių, kad bylą užbaigti taikiai, tačiau ieškovė neatsiėmė ieškinio, todėl bylinėjimosi išlaidos susidarė dėl atsakovės kaltės. Prašo ieškinį atmesti ir jai priteisti jos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

9Byloje išvadą teikiančios institucijos Elektrėnų savivaldybės administracijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, teismo šaukimai įteiktas, gautas prašymas nagrinėti bylą atstovui nedalyvaujant ir sprendimą byloje priimti teismo nuožiūra.

10Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai.

11Ieškovė J. R. ir atsakovė V. K. yra gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )), esančio adresu ( - ) (toliau - Namas), bendrasavininkės (b. l. 7-16). Šalių dalys bendrojoje dalinėje nuosavybėje lygios. 1997-12-09 notariškai patvirtinta sutartimi buvo nustatyta šalių naudojimosi tvarka Namo, priklausančio joms bendrosios dalinės nuosavybės teise, sutinkamai su kuria ieškovė naudojasi Namo pirmuoju aukštu, o atsakovė – antruoju aukštu. Bendrajam naudojimui naudojamos namo rūsio patalpos bei laiptinė (b. l. 23).

12Ieškovė nurodė, kad dėl Atsakovės atsisakymo atlikti jai priklausančios Namo dalies kadastrinius matavimus ieškovė negali tinkamai įgyventini CK 4.80 str. numatytos jos, kaip bendrasavininkės teisės reikalauti atidalinti jai priklausančią dalį iš bendrosios nuosavybės. Be to, pripažinus, kad po kadastrinių matavimų atlikimo faktinis Namo plotas pasikeitė, lyginant su VĮ „Registrų centras" įregistruotais duomenimis, tai turėtų įtakos, nustatant dalinamo Namo plotą, kompensacijų už vienai iš bendrasavininkių tenkančią didesnę Namo dalį mechanizmą.

13Byloje kilo ginčas dėl atsakovės trukdymo ieškovei atlikti Namo dalies (patalpų, namo plane pažymėtu indeksais R-3, I-7, I-12, I-10, I-10, I-15) kadastrinius matavimus ir dėl palėpės įrengimo virš atsakovės valdomų patalpų.

14LR Nekilnojamojo turto kadastro Įstatymo 2 str. 3. d. nustato, kad Nekilnojamojo daikto kadastriniai matavimai - veiksmai, kuriais nustatoma nekilnojamojo daikto tapatybė, žemės sklypo ribų posūkio taškų ir statinių fizinių ribų koordinatės, geometriniai matmenys ir techniniai nekilnojamųjų daiktų parametrai, apskaičiuojamas žemės sklypo ir jame esančių žemės naudmenų plotas ir kiti šį daiktą apibūdinantys kadastro duomenys.

15Iš 2012-04-02 UAB „Geosoma“ pateikto valdos patikrinimo akto (b.l.17) matyti, kad 2011-06-02 buvo atliekami Namo kadastriniai matavimai, tačiau matininkė pateko tik į pirmo aukšto patalpas. Į kitas patalpas nebuvo įmanoma įeiti. Nufotografavus pastatą matyti, kad buvo padaryta pastato rekonstrukcija. Atsakovė telefonu neatsiliepė, objekte nepasirodė. 2012-04-02 atsakovė atsiliepusi telefonu atsisakė įleisti į antro aukšto patalpas.

16Atsakovė pateikė 2012-07-23 Namo kadastrinius matavimus (b.l.76-80), kuriuose nurodoma, kad 2012-05-28 buvo matuojamos Namas, apžiūrėtas bei išmatuotas pirmo aukšto, antro aukšto bei rūsio patalpos. Ieškovė su pateiktais kadastriniais matavimais nesutiko, nurodė, kad nėra išmatuota palėpė, kurią įsirengė atsakovė. Teismo posėdyje liudytoja apklausta S. G. parodė, kad ji yra UAB „Geosoma“ matininkė ir, kad 2011 m. birželio mėnesį ir 2012 gegužės mėnesį lankėsi Name, kad atlikti kadastrinius matavimus. 2011 m. birželio mėnesį ji atliko kadastrinius matavimus tik pirmame aukšte, kadangi į antrą aukštą nebuvo įleista. Tuo metu atliekant namo pirmo aukšto kadastrinius matavimus, matė pastogėje langą, tačiau tai neįrodo, kad toje vietoje yra ar buvo įrengta palėpė. 2012 gegužės mėnesį atliko kadastrinius matavimus minėto namo pirmame aukšte, antrame aukšte bei rūsio patalpose, langas trečiame aukšte buvo užmūrytas. Liudytoja parodė, kad apžiūrėjo visas Name esančias patalpas, ji nematė galimybės patekti į namo palėpę, nematė sraigtinių laiptų, taip pat nurodė, kad atliekant kadastrinius matavimus yra matuojamos tik tos patalpos, į kurias galima patekti, taip pat yra matuojamos tos patalpos, kurios yra įrengtos, o jeigu palėpė yra neįrengta ji į bendrą plotą neįskaičiuojama. Teisminio bylos nagrinėjimo metu atsakovė taip pat nurodė ir tą aplinkybę, kad leidimo daryti namo stogo rekonstrukcijai ji neturėjo, namo stogo pakeitimai nėra įregistruoti viešame registre, langas pastogėje buvo įrengtas dėl priešgaisrinių reikalavimų, vėliau ji užmūrijo šį langą.

17Iš 2012-11-27 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr.167-12-28 (b.l.118-127) matyti, kad 2012-11-27 atvykus į V. K. ir J. R. nuosavybės teise priklausantį Namą bei apžiūrėjus V. K. gyvenamąsias patalpas nustatyta, kad iš gyvenamųjų patalpų nėra akivaizdžios galimybės patekti į namo pastogę. Taip pat apėjus namą iš išorės, matyti, kad namo pastogėje langų, durų bei kitų akivaizdžių landų nėra, pastogė yra užmūryta.

18Iš 2012-12-12 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 129-12-16 (b.l. 136-145) matyti, kad 2012-12-12 atvykus į gyvenamąjį namą, esantį adresu ( - ), dalyvaujant J. R. atstovei advokato padėjėjai Olgai Sominai, V. K. ir advokatui Antanui Damuliui, apžiūrėjus kambarį sename namo plane pažymėtu indeksu 1-12 pagal naujai atliktus matavimus pažymėtu indeksu 1-13, nustatyta, kad išėjimo į palėpės patalpas nėra, laiptų iš šio kambario į palėpę taip pat nėra. Apžiūrėjus kitas gyvenamojo namo, adresu ( - ), antro aukšto patalpas, nustatyta, kad išėjimo į palėpės patalpas nėra. Galimybės apžiūrėti palėpės patalpas iš vidaus ir išmatuoti palėpės plotą nebuvo. Palėpės patalpos taip pat buvo nufotografuotos iš lauko.

19Ieškovė ieškiniu prašė įpareigoti atsakovę atlikti jos užimamos Namo dalies (patalpų, namo plane pažymėtu indeksais R-3, I-7, I-12, I-10, I-10, I-15) kadastrinius matavimus. Atsakovė pateikė ieškovės nurodytų patalpų kadastrinius matavimus (b.l.76-80), tačiau ieškovė mano, kad ieškininiai reikalavimai įvykdyti dalinai, kadangi nėra išmatuota Namo palėpė.

20Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (LR CPK 12 str., 178 str.) Pagal LR CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t.y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008).

21Įvertinus į bylą pateiktus rašytinius įrodymus, šalių, liudytojos S. G. paaiškinimus, darytina išvada, kad namo kadastriniai matavimai yra atlikti, tačiau nėra užbaigti dėl kilusio tarp šalių ginčo dėl palėpės patalpų. Teismas, įvertinęs visus byloje esančius įrodymus, šalių paaiškinimus daro išvadą, kad ieškovė neįrodė, kad atsakovė Namo pastogėje yra įrengusi palėpę. Kaip nurodė teismo posėdžio metu atsakovė, ji atliko namo stogo rekonstrukciją, tačiau šiems darbams atlikti neturėjo leidimo, šiuos pakeitimus neįregistravo Registrų centre. Visuma ištirtų įrodymų patvirtina, kad ginčo namo kadastriniai matavimai yra atlikti (apie ką patvirtino ir apklausta liudytoja S. G., kuri ir atliko šiuos matavimus), tačiau jie neužbaigti ne dėl atsakovės kaltės (ginčo objektas – gyvenamojo namo palėpė, tačiau duomenų, patvirtinančių tą aplinkybę, kad šiame name yra įrengta palėpė, kurios dalis turėtų priklausyti ir ieškovei, byloje nėra), todėl ieškinys yra atmetamas.

22Kadangi atsakovė ieškininius reikalavimus įvykdė, tik ieškovei pareiškus ieškinį teisme, o iki tol vengė atlikti kadastrinius matavimus, kas patvirtina byloje pateikta medžiaga (b.l.17, 22), liudytojos S. G. paaiškinimais, ieškovei iš atsakovės priteistinos 1000 Lt bylinėjimosi išlaidos (100 Lt žyminio mokesčio ir 900 Lt atstovavimo išlaidų).

23Taip pat iš atsakovės valstybei priteistina 24,24 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei (CPK 92 str.).

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 92 str., 93 str., 259 str., 263 str., 264 str., 268 str., 269 str., 270 str., 279 str.,

Nutarė

25ieškovės J. R. ieškinį atmesti.

26Priteisti iš V. K. 1000 Lt bylinėjimosi išlaidų J. R..

27Priteisti iš V. K. 24,24 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

28Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė,... 2. sekretoriaujant Jolitai Janušauskaitei,... 3. dalyvaujant ieškovei J. R., jos atstovei advokato padėjėjai Olgai Siominai,... 4. atsakovei V. K., jos atstovui advokatui Antanui Damuliui,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. R.... 6. ieškovė ieškiniu prašė teismo įpareigoti atsakovę V. K. atlikti jos... 7. Teismo posėdžio metu ieškovė papildomai nurodė, kad nors dabar byloje yra... 8. Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškinys yra nepagrįstas, nes... 9. Byloje išvadą teikiančios institucijos Elektrėnų savivaldybės... 10. Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai.... 11. Ieškovė J. R. ir atsakovė V. K. yra gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )),... 12. Ieškovė nurodė, kad dėl Atsakovės atsisakymo atlikti jai priklausančios... 13. Byloje kilo ginčas dėl atsakovės trukdymo ieškovei atlikti Namo dalies... 14. LR Nekilnojamojo turto kadastro Įstatymo 2 str. 3. d. nustato, kad... 15. Iš 2012-04-02 UAB „Geosoma“ pateikto valdos patikrinimo akto (b.l.17)... 16. Atsakovė pateikė 2012-07-23 Namo kadastrinius matavimus (b.l.76-80), kuriuose... 17. Iš 2012-11-27 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr.167-12-28... 18. Iš 2012-12-12 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 129-12-16 (b.l.... 19. Ieškovė ieškiniu prašė įpareigoti atsakovę atlikti jos užimamos Namo... 20. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 21. Įvertinus į bylą pateiktus rašytinius įrodymus, šalių, liudytojos S. G.... 22. Kadangi atsakovė ieškininius reikalavimus įvykdė, tik ieškovei pareiškus... 23. Taip pat iš atsakovės valstybei priteistina 24,24 Lt išlaidų, susijusių su... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 92 str.,... 25. ieškovės J. R. ieškinį atmesti.... 26. Priteisti iš V. K. 1000 Lt bylinėjimosi išlaidų J. R..... 27. Priteisti iš V. K. 24,24 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 28. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...