Byla 2A-1540-619/2013
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Andrutės Kalinauskienės, kolegijos teisėjų Ritos Kisielienės ir Almos Urbanavičienės,

2kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės UAB „Krasta auto“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 6 d. sprendimo priimto civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Piliakalnis“ autocentras ieškinį atsakovui UAB „Krasta auto“ dėl nuostolių atlyginimo bei šalių pateiktą prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo

3Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas prašė teismo priteisti jam iš atsakovo 15 845,20 Lt nuostolių atlyginimo, kilusių dėl netinkamo patalų pabloginimo bei 6 proc. metinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovas su ieškiniu nesutiko.

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. vasario 6 d. sprendimu ieškovo ieškinį tenkino pilnutinai. Teismas priteisė iš UAB „Krasta auto“ ieškovui UAB „Piliakalnis“ autocentras 15 845,20 Lt nuostolių atlyginimo, 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2011-09-29 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisė ieškovo naudai iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Priteisė valstybės naudai iš atsakovo UAB „Krasta auto“ 20,54 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

7Apeliaciniu skundu (b.l. 89-95) atsakovas UAB „Krasta auto“ prašo teismo panaikinti teismo priimtą sprendimą bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas neteisingai taikė ir aiškino materialinės teisės normas, reguliuojančias sutartinės atsakomybės santykius, netinkamai taikė civilinės atsakomybės sąlygas, nevertino ir nepasisakė dėl CK 6.499 str. 1 d. įtvirtinto normalaus daikto nusidėvėjimo, taip pažeisdamas pareigą motyvuoti teismo sprendimą. Teismas nevisapusiškai ir neišsamiai ištyrė bylos įrodymus.

8Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo teismą skundą atmesti, sprendimą palikti nepakeistą, priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 124-128).

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka metu šalys sudarė taikos sutartį, kurią prašo tvirtinti, išspręsti žyminio mokesčio ir mokesčio už paduotą apeliacinį skundą grąžinimo klausimą.

10Prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo tenkintinas ir civilinė byla nutrauktina.

11Šalys turi teisę užbaigti civilinę bylą taikos sutartimi bet kurioje proceso stadijoje (CPK 42 str., 140 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija, išanalizavusi pateiktą taikos sutartį, nustatė, jog ji neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, viešajam interesui, nepažeidžia šalių teisių ir teisėtų interesų (CPK 42 str. 2 d.), todėl darytina išvada, jog yra teisinis pagrindas patvirtinti šią taikos sutartį. Šalims yra žinoma, kad sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus bei nutraukus bylą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama, todėl šalių pateikta taikos sutartis patvirtintina, pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintinas ir civilinė byla nutrauktina (CPK 293 str. 5 p., 326 str. 1 d. 5 p.).

12Ieškovui UAB „Piliakalnis“ autocentras grąžintini 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio už ieškinį (b.l. 4, CPK 87 str. 2 d.), kas sudaro 356,25 Lt. Apeliantas atsakovas UAB „Krasta auto“ sumokėjo 475 Lt žyminio mokesčio (b. l. 119), todėl sudarius taikos sutartį iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios jam grąžintinas visas žyminis mokestis už apeliacinį skundą. Taikos sutartimi šalys sutarė, kad pašto išlaidas apmoka atsakovas. Teismų patirtos išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu sudaro 20,54 Lt. Atsižvelgiant į šalių valią šios išlaidos valstybės naudai priteistinos iš atsakovo (CPK 88 str. 1 d. 3, 92 str. 1 d., 96 str. 2 d.).

13Dėl šalių patirtų atstovavimo išlaidų paskirstymo kolegija nepasisako, kadangi šalys taikos sutartyje aptarė šį klausimą.

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 str. 1 d. 5 p., 294 str., 326 str. 1 d. 5 p. straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

15

  1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. vasario 6 d. sprendimą panaikinti.

162. Patvirtinti ieškovo UAB „Piliakalnis“ autocentras ir atsakovo UAB „Krasta auto“ sudarytą taikos sutartį ir šias sąlygas:

17TAIKOS SUTARTIS

182012 m. gruodžio 17d., Vilnius

19Mes, UAB „Piliakalnis" autocentras, juridinio asmens kodas 235581880, esanti adresu 9-ojo Forto g. 47, LT-48100 Kaunas, toliau vadinama Ieškovu, atstovaujama direktoriaus A. Č., veikiančio pagal bendrovės įstatus, iš vienos pusės,

20ir UAB „Krasta Auto", juridinio asmens kodas 121981098, esanti adresu Ozo g. 10a, Vilniuje, atstovaujama direktorės A. B., veikiančios pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Atsakovu (apeliantu), iš kitos pusės,

21esantys atitinkamai ieškovu ir atsakovu (apeliantu) Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme (toliau - Teismas) civilinėje byloje Nr. 2-584-235/2012, ir Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje pagal UAB „Krasta Auto" apeliacinį skundą dėl Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2012 m. vasario 6 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-584-235/2012, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 straipsnio 1 dalimi, 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu Salys siekdamos tarpusavio nuolaidomis taikiai išspręsti teisminį ginčą susitarė ir sudarė šią Taikos sutartį (toliau Sutartis), pagal kurią:

22Atsakovas (apeliantas) - UAB „Krasta Auto" pripažįsta Ieškovo reikalavimą dėl 13 000 (trylika tūkstančių) litų nuostolių atlyginimo ir įsipareigoja sumokėti Ieškovui UAB „Piliakalnis" autocentras 13 000 (trylika tūkstančių) litų iki 2012 m. gruodžio 18 d.

23Ieškovas atsisako visų likusių ieškinio reikalavimų.

24Atsakovas (apeliantas) įsipareigoja padengti valstybės išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

25Atsakovas (apeliantas) atsisako nuo visų apeliaciniame skunde pareikštų reikalavimų.

26Šalys susitaria, kad visos aukščiau neaptartos šalių bylinėjimosi išlaidos, patirtos nagrinėjant bylą pirmos ir apeliacinės instancijos teismuose, tenka šias išlaidas patyrusiai šaliai.

27Šalys susitaria prašyti Vilniaus apygardos teismo patvirtinti šią taikos sutartį rašytinio proceso tvarka ir remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 str. 5 punktu, civilinę bylą nutraukti.

28Šalys patvirtina, kad Atsakovui (apeliantui) sumokėjus šios Sutarties 1 p. numatytą sumą, neturės ir nereikš viena kitai pretenzijų ar bet kokio pobūdžio reikalavimų susijusių su patalpomis, esančiomis adresu 9-ojo Forto g. 47, Kaune.

29Šalys patvirtina, jog joms žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisinės pasekmės: LR CPK 140 str. 3 d. nuostatos, kad Šalys gali baigti bylą taikos sutartimi; 293 str. 5 p. nuostatos, kad teismas nutraukia bylą, jeigu šalys sudarė taikos sutartį ir teismas ją patvirtino; 294 str. 2 d. nuostatos, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių Šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama; 584 str. 1 d. 4 p., nuostatos, kad teismo patvirtinta taikos sutartis tampa vykdytinu dokumentu; CK 6.985 str. nuostatos, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas.

30Vadovaudamiesi LR CPK 87 str. 2 dalimi Šalys Teismo prašo grąžinti Ieškovui 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio, Atsakovui (apeliantui) žyminį mokestį, sumokėtą už apeliacinį skundą.

31Ši sutartis įsigalioja nuo Vilniaus apygardos teismo nutarties ją patvirtinti įsiteisėjimo dienos.

32Ši sutartis surašyta trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių vienas skirtas Vilniaus apygardos teismui ir po vieną išduodama šalims.

33Šalių sutarimu, šios Ieškovo ir Atsakovo (apelianto) pasirašytos Sutarties egzempliorių, skirtą Teismui, Teismui pateiks Atsakovas (apeliantas). 3. Civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Piliakalnis“ autocentras ieškinį atsakovui UAB „Krasta auto“ dėl 15 845,20 Lt nuostolių atlyginimo, procesinių palūkanų, nutraukti.

344. Grąžinti ieškovui UAB „Piliakalnis“ autocentras (į.k. 235581880) 356,25 Lt žyminio mokesčio už ieškinį iš valstybės biudžeto, nurodant, jog žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija.

355. Grąžinti atsakovui UAB „Krasta auto“ į.k. 121981098 475 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą (b. l. 119), iš valstybės biudžeto, nurodant, jog žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija.

366. Priteisti į valstybės biudžetą iš atsakovo UAB „Krasta auto“ į/k (121981098) 20,54 Lt pašto išlaidų. Šios sumos turi būti sumokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės UAB... 3. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovas prašė teismo priteisti jam iš atsakovo 15 845,20 Lt nuostolių... 5. Atsakovas su ieškiniu nesutiko.... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. vasario 6 d. sprendimu ieškovo... 7. Apeliaciniu skundu (b.l. 89-95) atsakovas UAB „Krasta auto“ prašo teismo... 8. Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo teismą skundą atmesti,... 9. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka metu šalys sudarė taikos sutartį,... 10. Prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo tenkintinas ir civilinė byla... 11. Šalys turi teisę užbaigti civilinę bylą taikos sutartimi bet kurioje... 12. Ieškovui UAB „Piliakalnis“ autocentras grąžintini 75 procentai sumokėto... 13. Dėl šalių patirtų atstovavimo išlaidų paskirstymo kolegija nepasisako,... 14. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 str. 1 d. 5... 15.
  1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. vasario 6 d.... 16. 2. Patvirtinti ieškovo UAB „Piliakalnis“ autocentras ir atsakovo UAB... 17. TAIKOS SUTARTIS... 18. 2012 m. gruodžio 17d., Vilnius... 19. Mes, UAB „Piliakalnis" autocentras, juridinio asmens kodas 235581880, esanti... 20. ir UAB „Krasta Auto", juridinio asmens kodas 121981098, esanti adresu Ozo g.... 21. esantys atitinkamai ieškovu ir atsakovu (apeliantu) Vilniaus miesto 1... 22. Atsakovas (apeliantas) - UAB „Krasta Auto" pripažįsta Ieškovo reikalavimą... 23. Ieškovas atsisako visų likusių ieškinio reikalavimų.... 24. Atsakovas (apeliantas) įsipareigoja padengti valstybės išlaidas, susijusias... 25. Atsakovas (apeliantas) atsisako nuo visų apeliaciniame skunde pareikštų... 26. Šalys susitaria, kad visos aukščiau neaptartos šalių bylinėjimosi... 27. Šalys susitaria prašyti Vilniaus apygardos teismo patvirtinti šią taikos... 28. Šalys patvirtina, kad Atsakovui (apeliantui) sumokėjus šios Sutarties 1 p.... 29. Šalys patvirtina, jog joms žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo... 30. Vadovaudamiesi LR CPK 87 str. 2 dalimi Šalys Teismo prašo grąžinti... 31. Ši sutartis įsigalioja nuo Vilniaus apygardos teismo nutarties ją... 32. Ši sutartis surašyta trimis vienodą juridinę galią turinčiais... 33. Šalių sutarimu, šios Ieškovo ir Atsakovo (apelianto) pasirašytos Sutarties... 34. 4. Grąžinti ieškovui UAB „Piliakalnis“ autocentras (į.k. 235581880)... 35. 5. Grąžinti atsakovui UAB „Krasta auto“ į.k. 121981098 475 Lt žyminio... 36. 6. Priteisti į valstybės biudžetą iš atsakovo UAB „Krasta auto“ į/k...