Byla 2-1038-828/2012
Dėl juridinio asmens organo sprendimo, administracinio akto, pirkimo-pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos bei vindikacijos taikymo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Vygintas Mažuika, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Audronei Meškonytei, dalyvaujant ieškovei Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorei Lidijai Burbienei, trečiajam asmeniui ieškovės pusėje, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, R. Ž., atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovui Kęstučiui Chrapačui, atsakovų P. S., R. S., V. P., A. P. atstovui advokatui Čelovui Petroniui, trečiojo asmens atsakovų pusėje, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, UAB „Geodera“ atstovui direktoriui Donatui Rapkevičiui, nedalyvaujant atsakovams A. R., P. S., R. S., V. P., A. P., atsakovo sodininkų bendrijos „Papartis“ atstovui, tretiesiems asmenims notarėms Aldonai Šarmavičienei, Vitai Jankovskajai,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroro ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai, A. R., P. S., R. S., V. P., A. P., sodininkų bendrijai „Papartis“, tretiesiems asmenims R. Ž., UAB „Geodera“, notarėms Aldonai Šarmavičienei, Vitai Jankovskajai dėl juridinio asmens organo sprendimo, administracinio akto, pirkimo-pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos bei vindikacijos taikymo ir

Nustatė

3Ieškovė reikalauja :

41. panaikinti sodininkų bendrijos „Papartis“ valdybos 2006-07-12 sprendimą leisti A. R. išsipirkti 28 kv. m. bendrijai priklausančios žemės tarp sklypų Nr. 358 ir 359;

52. panaikinti Panevėžio apskrities viršininko 2006-09-18 įsakymą Nr. Ž-3336, kuriuo buvo suformuotas žemės sklypas Nr. 358, kuriame 27 kv. m. priklausė valstybei, 490 kv. m. – A. R., bei leista A. R. įsigyti valstybės dalį (27 kv. m.) sklypo privačion nuosavybėn už 18 Lt;

63. pripažinti negaliojančia 2006-10-10 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį Nr. Ž2-101 bei žemės sklypo perdavimo-priėmimo aktą Nr. 101 prie šios sutarties dėl 27/517 dalių valstybinės žemės sodo sklype Nr. 358 pardavimo A. R.;

74. pripažinti negaliojančia 2006-12-20 pirkimo-pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. 9105, sudarytą tarp A. R. bei P. S. dėl sodo sklypo Nr. 358 (517 kv.m.) (unikalus Nr. ( - )) pardavimo P. S.;

85. pripažinti negaliojančia 2007-04-02 pirkimo-pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. 2483, sudarytą tarp P. S., R. S. bei A. P. dėl 166/517 dalių sodo sklypo Nr. 358 (unikalus Nr. ( - )) pardavimo A. P.;

96. panaikinti V. P., A. P., R. S., P. S. nuosavybės teisių į sodo sklypą Nr. 358 (unikalus Nr. ( - )) teisinę registraciją;

107. grąžinti valstybei 27 kv.m. dydžio žemės sklypą, esantį sodo sklype Nr. 358 (unikalus Nr. ( - ));

118. taikyti restituciją ir įpareigoti : Panevėžio žemėtvarkos skyrių grąžinti A. R. 18 Lt, A. R. grąžinti P. S. 3000 Lt, P. S. ir R. S. grąžinti A. P. 1000 Lt.

12Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, teismo posėdžio metu paaiškino, kad ginčijami aktai bei sandoriai prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, šie aktai ir sandoriai sudaryti kitų asmenų nusikalstamų veiksmų (neteisėtų kadastrinių matavimų, neteisėto sklypų ribų pakeitimo) pasekoje. Todėl turi būti atkurta padėtis, buvusi iki teisės pažeidimo.

13Tretysis asmuo R. Ž. su ieškiniu sutinka, prašo jį tenkinti. Procesiniuose dokumentuose nurodė, teismo posėdžio metu paaiškino, kad 1997-05-26 L. K. iš valstybės įsigijo 404 kv. m. trikampio formos žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ). 2005-04-06 šį sklypą iš L. K. įsigijo ji. 2006 m. kaimyninių sklypų savininkai, siekdami įgyti didesnį priėjimą prie upės, užsakė jos bei kaimyninio sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinius matavimus. Matavimai buvo atlikti, tačiau su jų duomenimis ji niekada nesutiko. Pažymint sklypo, unikalus Nr. ( - ), ribas vietoje ji nedalyvavo, jai nebuvo apie tai tinkamai pranešta, tačiau šį sklypą vis tiek patvirtino apskrities viršininkas. Kadastriniai matavimai neteisėti, visos jų pasekmės turi būti panaikintos.

14Atsakovas Nacionalinė žemė tarnyba su ieškiniu sutinka. Procesiniuose dokumentuose nurodė, teismo posėdžio metu atstovas paaiškino, kad ginčijamas administracinis teisės aktas priimtas neteisėtų veiksmų pasekoje. Todėl turi būti panaikintas. Panaikinus administracinį aktą, turi būti panaikinti ir visi po jo sekę sandoriai bei atkurta padėtis buvusi iki pažeidimų.

15Atsakovai P. S., R. S., V. P., A. P. ieškinį prašo atmesti. Procesiniuose dokumentuose nurodė, teismo posėdžio metu atstovas paaiškino, kad byloje nėra viešo intereso, prokuroras neturi teisės reikšti ieškinio, be to jis yra praleidęs ieškinio senaties terminą administraciniam aktui nuginčyti. Prokuroro reikalavimai nėra proporcingi siekiamiems tikslams. Be to jie yra prieštaringi, nelogiški. Patenkinus reikalavimus, kaip juos suformulavo ieškovas, jų nebūtų įmanoma įgyvendinti.

16Atsakovų P. S., R. S., V. P., A. P. atstovas prašo ieškinį atmesti.

17Atsakovė A. R. į teismo posėdį neatvyko, pateiktame atsiliepime prašė ieškinį atmesti, pakartojo atsakovų P. S., R. S., V. P., A. P. atsiliepimuose nurodytus argumentus.

18Tretysis asmuo UAB „Geodera“ prašo ieškinį atmesti. Atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad įmonė atliko sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinius matavimus. Matavimai buvo atlikti, pažeidžiant tam tikras procedūras – nedalyvavo gretimo sklypo savininkė R. Ž., jai nebuvo tinkamai apie tai pranešta, nebuvo tinkamai vadovaujamasi teritorijos planavimo dokumentais – tačiau šie pažeidimai nėra esminiai, dėl jų nėra pagrindo naikinti ginčijamų nutarimo, akto, sandorių.

19Atsakovas sodininkų bendrija „Papartis“, tretieji asmenys notarės Aldona Šarmavičienė, Vita Jankovskaja į teismo posėdžius neatvyko, atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

20Ieškinys tenkinamas iš dalies.

21Byloje nustatyta, kad 1994-06-15 pirkimo-pardavimo sutartimi A. K. pagal 1992-09-11 Panevėžio r. valdybos potvarkį Nr. 322 v bei 1992-04-21 sodininkų bendrijos „Papartis“ pirmininko V. K. patvirtintą planą įsigijo iš valstybės 490 kv. m. keturkampio formos žemės sklypą Nr. 358, esantį sodininkų bendrijoje „Papartis“ (c. b. 2 t. 43, 165-169 l., b. b. 1 t. 93-94, 104 l., 2 t. 2 l.). Šis sklypas, unikalus Nr. ( - ), buvo suformuotas atliekant preliminarius matavimus. 2002-08-05 A. K. šį sklypą pardavė atsakovei A. R. (c.b. 2 t. 42, 170 l., b. b. 2 t. 112 l.).

221997-05-26 pirkimo-pardavimo sutartimi L. K. pagal 1993-04-15 Panevėžio r. valdybos potvarkį Nr. 150 v bei sodininkų bendrijos „Papartis“ pirmininko V. L. patvirtintą planą įsigijo iš valstybės 404 kv. m. trikampio formos žemės sklypą Nr. 359, esantį sodininkų bendrijoje „Papartis“ (c. b. 1 t. 98, 99 l., 2 t. 174-176 l., b. b. 1 t. 90-92 l.). Šis sklypas, unikalus Nr. ( - ), buvo suformuotas atliekant preliminarius matavimus. 2005-04-06 sklypas buvo parduotas trečiajam asmeniui R. Ž. (c.b. 2 t. 177-180 l., b. b. 1 t. 204-205 l.).

23Iš sodininkų bendrijos „Papartis“ generalinio plano, pagal kurį, kaip nustatyta byloje, ir buvo privatizuoti sklypai Nr. 358 ir 359, matyti, kad sodo sklypas Nr. 358 yra keturkampio formos, sklypas Nr. 359 – trikampio. Šie duomenys atitinka sklypų savininkų turimus byloje pateiktus sklypų planus. Duomenų, patvirtinančių, kad generalinis planas buvo keičiamas, nėra (c. b. 1 t. 10, 26-29 l.).

242006-06-13 UAB „Geodera“ atliko sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinius matavimus (c. b. 2 t. 29, 39-41, 44-46 l.). 2006-08-22 šio sklypo planas, kuriame sklypas yra nebe keturkampio, o penkiakampio formos bei jo plotas nurodytas nebe 490 kv.m., o 517 kv.m., bei kurio ribas paženklinant vietoje nedalyvavo gretimo sklypo, unikalus Nr. ( - ), savininkė tretysis asmuo R. Ž. ir jai nebuvo tinkamai pranešta apie ribų paženklinimą vietoje, suderintas Panevėžio apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Panevėžio rajono žemėtvarkos skyriuje (c. b. 2 t. 29, 44-46 l.). 2006-07-12 sodininkų bendrijos „Papartis“ valdyba priėmė sprendimą leisti atsakovei A. R. išsipirkti, kaip nurodoma išraše „sodo bendrijai priklausančią žemę, 28 kv.m., esančią riboje prie sklypų Nr. 358 ir Nr. 359“ (c.b. 1 t. 11 l.). 2006-09-18 Panevėžio apskrities viršininkas įsakymu Nr. Ž-3336 patvirtino 517 kv.m. žemės sklypą Nr. 358 (kadastro Nr. ( - )), pagal 2006-06-13 UAB „Geodera“ atliktus kadastrinius matavimus, nurodydamas, kad 27 kv. m. šio sklypo valdo Panevėžio apskrities viršininkas patikėjimo teise bei leido šią dalį sklypo parduoti atsakovei A. R. už 18 Lt (c. b. 1 t. 12 l.). Nurodyti duomenys apie suformuotą sklypą buvo įregistruoti nekilnojamojo turto kadastre ir registre (c.b. 2 t. 33-34 l.). 2006-10-10 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. Ž2-101 bei žemės sklypo perdavimo-priėmimo aktu Nr. 101 prie šios sutarties 27/517 dalys valstybinės žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), parduotos atsakovei A. R. už 18 Lt (c. b. 1 t. 13-15 l., 2 t. 172 l.). 2006-12-20 pirkimo-pardavimo sutartimi, notarinio registro Nr. 9105, sudaryta tarp atsakovų A. R. bei P. S. 517 kv.m. ploto sodo sklypas Nr. 358 (unikalus Nr. ( - )) už 3000 Lt parduotas atsakovui P. S. (c. b. 1 t. 18-19 l., 2 t. 173 l.). 2007-04-02 pirkimo-pardavimo sutartimi, notarinio registro Nr. 2483, sudaryta tarp atsakovų P. S., R. S. bei A. P. 166/517 dalys sodo sklypo Nr. 358 (unikalus Nr. ( - )) už 1000 Lt parduotos atsakovei A. P. (c. b. 1 t. 20-21 l., 2 t. 24-25 l.).

25Įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu UAB „Geodera“ darbuotojai L. K. ir Donatas Rapkevičius nuteisti pagal BK 228 str. 1 d. už piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, t.y. už tai, kad 2006-06-13, atlikdami žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinius matavimus, pažeisdami teisės aktų reikalavimus, t.y. nesant patikslinto atitinkamo teritorijos planavimo dokumento bei nesivadovaudami privalomais teritorijos planavimo dokumentais (sodininkų bendrijos „Papartis“ generaliniu planu, 1992-04-21 sodininkų bendrijos „Papartis“ pirmininko V. K. patvirtintu sodo sklypo Nr. 358 planu), pakeitė žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), ribas ir plotą daugiau nei leistina, bei kadastrinius matavimus atliko nedalyvaujant ir tinkamai apie atliekamus matavimus, jų rezultatus nepranešę gretimo žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), savininkei trečiajam asmeniui R. Ž.. Taip pat šiuo nuosprendžiu Panevėžio apskrities Žemės tvarkymo departamento Panevėžio rajono žemėtvarkos skyriaus vyresnioji specialistė I. K. nuteista pagal BK 228 str. 1 d. už piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, t.y. už tai, kad, pažeisdama nustatytą žemės sklypų formavimo bei valstybinės žemės sodininkų bendrijų teritorijose pardavimo tvarką (nesant atitinkamo teritorijos planavimo dokumento, nesuorganizavusi aukciono, nepranešusi besiribojančių žemės sklypų savininkams, nepatikrinusi, ar žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinių matavimų dokumentai atitinka teisės aktų reikalavimus), pateikė šio žemės sklypo planą suderinimui, bei kitus dokumentus šio sklypo suformavimui bei valstybinės žemės dalies jame pardavimui 2006-09-18 įsakymu (c. b. 1 t. 191-219 l.).

26dėl viešojo intereso

27Įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu byloje nustatyta, kad valstybės pareigūnas - Panevėžio apskrities viršininko administracijos specialistas - netinkamai atliko savo funkcijas, nevykdė teisės aktų reikalavimų, dėl ko kilo teisinės pasekmės, dėl kurių sprendžiama šioje byloje. Teismų praktikoje pripažįstama, kad valstybės institucijų ir pareigūnų funkcijų vykdymas yra viešojo intereso dalis. Kiekvienas valstybės pareigūnas ir institucija privalo be jokių išlygų laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Jeigu valstybės institucija ar pareigūnas pažeidžia įstatymą arba kitą teisės aktą, pažeidžiamas ir viešasis interesas, kad valstybės institucijų veikloje būtų užtikrintas teisėtumas ir jos tarnautų žmonėms. Prokuroras nustatęs valstybės institucijų veikloje neteisėtumo faktą, ne tik kad turi teisę, bet ir privalo į šį faktą reaguoti nustatytomis priemonėmis. Viena iš tokių priemonių yra CPK 49 str. 1 d. nustatyta prokuroro teisė inicijuoti civilinę bylą (2006-03-22 LAT nutartis byloje Nr. 3K-3-194/2006 ir kt.). Todėl atsakovų argumentai apie tai, kad byloje nėra viešojo intereso ir prokuroras nepagrįstai pareiškė ieškinį, atmetami.

28Nepagrįsti atsakovų argumentai ir apie ieškinio senaties termino praleidimą 2006-09-18 administraciniam aktui ginčyti. Įstatyme numatytas vieno mėnesio terminas nuo skundžiamo akto paskelbimo (ABTĮ 33 str. 1 d.). Teismų praktikoje pripažįstama, kad kiekvienu konkrečiu atveju prokurorui reikia surinkti duomenis, kad galėtų padaryti išvadą, ar pažeistas viešasis interesas ir ar reikia jį ginti. Ieškinio senaties termino pradžia skaičiuojama nuo tada, kai tokie duomenys turėjo ir galėjo būti surinkti. Teismas, esant atsakovo reikalavimui taikyti senatį, patikrina, ar prokuroras nedelsė ir minėtus duomenis rinko per protingą terminą (2005-12-14 LAT nutartis byloje Nr. 3K-3-677/2005, 2007-12-18 LAT nutartis byloje Nr. 3K-3-578/2007 ir kt.). Baudžiamosios bylos duomenys patvirtina, kad ikiteisminis tyrimas dėl apskrities viršininko administracijos pareigūnų galimai neteisėtų veiksmų buvo pradėtas 2008-04-15, baigtas 2009-05-12, 2009-05-25 baudžiamojoje byloje surašytas kaltinamasis aktas ir byla perduota teismui (b. b. 1 t. 1 l., 3 t. 100, 114 l.). Apkaltinamasis nuosprendis, kuriuo konstatuota, kad valstybės pareigūnas pažeidė teisės aktų reikalavimus, šioje byloje įsiteisėjo 2010-12-21 (c. b. 1 t. 205-212). Ieškinys teismui pateiktas 2009-04-14 (c. b. 1 t. 2 l.). Teismas sutinka su ieškovo argumentais, jog tik baigiant ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje, prokuroras surinko pakankamai duomenų, patvirtinančių išvadą, kad viešasis interesas nagrinėjamu atveju pažeistas (valstybės pareigūnas atliko neteisėtus veiksmus) ir jį būtina ginti. Kadangi tik tada prokuroras surinko reikiamus dokumentus, juos ištyrė, gavo specialistų išvadas, apklausė su tiriamais įvykiais susijusius asmenis bei galėjo padaryti pagrįstas išvadas dėl galimų teisės aktų pažeidimų. Todėl, kadangi teismui ieškinys pateiktas 2009-04-14, baigiant ikiteisminį tyrimą (tyrimas baigtas 2009-05-12), o neabejotinai ir neginčijamai konstatuota, kad buvo pažeistas viešasis interesas ir yra pagrindas jį ginti, tik 2010-12-21 įsiteisėjus apkaltinamajam Panevėžio miesto apylinkės teismo nuosprendžiui dėl Panevėžio apskrities viršininko administracijos pareigūnų neteisėtų veiksmų, teismas pripažįsta, kad ieškinio senaties termino ieškovas nepraleido.

29dėl juridinio asmens organo sprendimo teisėtumo

30Ieškovo ginčijamas sodininkų bendrijos „Papartis“ valdybos 2006-07-12 sprendimas leisti A. R. išsipirkti, kaip nurodoma išraše „sodo bendrijai priklausančią žemę, 28 kv.m., esančią riboje prie sklypų Nr. 358 ir Nr. 359“ yra neteisėtas, nepagrįstas, todėl naikinamas (CK 2.82 str. 4 d.). Byloje nustatyta, kad pagal patvirtintus ir galiojančius teritorijos planavimo dokumentus - sodininkų bendrijos „Papartis“ generalinį planą, 1992-04-21 sodininkų bendrijos „Papartis“ pirmininko V. K. patvirtintą sodo sklypo Nr. 358 planą, sodininkų bendrijos „Papartis“ pirmininko V. L. patvirtintą sodo sklypo Nr. 359 planą – neprivatizuotos valstybinės žemės sprendime nurodytoje sodininkų bendrijos teritorijos vietoje nėra. Sodininkų bendrijos žemės išplanavimo projektas nebuvo tikslinamas ar keičiamas teisės aktų nustatyta tvarka (c. b. 1 t. 24-29). Todėl sodininkų bendrijos valdyba negalėjo duoti sutikimo A. R. išsipirkti žemės, kuri nenumatyta teritorijos planavimo dokumentuose.

31dėl kadastrinių matavimų, jų dokumentų bei administracinio akto teisėtumo

32Atsižvelgiant į byloje vyraujantį viešąjį interesą, teismo vertinimu, yra pagrindas priimti sprendimą dėl reikalavimo, kuris nebuvo pareikštas, tačiau yra tiesiogiai susijęs su pareikšto ieškinio dalyku ir pagrindu, t.y. dėl 2006-06-13 UAB „Geodera“ atliktų sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinių matavimų metu gautų duomenų, 2006-08-22 Panevėžio apskrities viršininko administracijoje suderinto šio sklypo plano bei kitų matavimų metu sudarytų dokumentų (c. b. 2 t. 29, 39-41, 44-46 l.). Byloje nustatyta, kad, UAB „Geodera“ atlikus nurodyto sklypo kadastrinius matavimus, nesant teisės aktų nustatyta tvarka patikslinto sodo teritorijos žemėtvarkos projekto bei nesivadovaujant privalomais teritorijos planavimo dokumentais (sodininkų bendrijos „Papartis“ generaliniu planu, 1992-04-21 sodininkų bendrijos „Papartis“ pirmininko V. K. patvirtintu sodo sklypo Nr. 358 planu), buvo sudarytas sklypo Nr. 358 planas, kuriame sklypo konfigūracija bei plotas neatitiko teritorijos planavimo dokumentų, viršijo leistinas paklaidas (sklypo forma nebe keturkampė, o penkiakampė, plotas nebe 490 kv.m., o 517 kv.m). Taip pat nustatyta, kad, atliekant sklypo ribų paženklinimą-parodymą vietoje nedalyvavo suinteresuotas asmuo - gretimo sklypo, unikalus Nr. ( - ), savininkė tretysis asmuo R. Ž., jai nebuvo tinkamai pranešta apie žemės sklypo ribų vietovėje paženklinimą, nebuvo sudaryta galimybė pareikšti pastabas dėl sklypo ribų. Tačiau šių matavimų pagrindu sudarytas žemės sklypo planas 2006-08-22 buvo suderintas viešojo administravimo institucijoje – Panevėžio apskrities viršininko administracijoje. Nurodytas faktines aplinkybes patvirtina tiek nagrinėjamos bylos, tiek išnagrinėtos baudžiamosios bylos dokumentai, teismų sprendimai. Tokiu būdu buvo pažeisti kadastrinių matavimų atlikimo bei sklypo plano suderinimo metu galioję LR nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 str. 2 d. 1 p., LR žemės reformos įstatymo 9 str. 5 d., 2002-04-15 Vyriausybės nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ 19, 21 p., 32.1.1, 32.1.1.2, 32.1.1.4, 32.1.1.6 pp., 65 p., 65.1-65.3 pp., 2004-11-15 Vyriausybės nutarimo Nr. 1443 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje“ 2.2 p., 2004-10-04 Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintų „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių“ 55 p. Taigi nurodytų kadastrinių matavimų metu sudarytas žemės sklypo planas, kiti dokumentai atlikti, planas suderintas, pažeidžiant minėtas teisės aktų nuostatas, todėl yra neteisėti. Kadangi šių kadastrinių matavimų duomenys yra įregistruoti nekilnojamojo turto kadastre, jų metu sudarytas žemės sklypo planas suderintas valstybinėje institucijoje, jie gali turėti įtakos ir kitų asmenų civilinėms teisėms ir pareigoms. Todėl, teismo vertinimu, yra pagrįsta pripažinti 2006-06-13 UAB „Geodera“ atliktų žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinių matavimų metu gautus duomenis, sudarytus dokumentus, tame tarpe ir 2006-08-22 Panevėžio apskrities viršininko administracijoje suderintą šio sklypo planą, negaliojančiais nuo sudarymo momento ir panaikinti įrašus apie juos nekilnojamojo turto kadastre bei registre (CK 1.5 str. 4 d., 1.138 str. 7, 8 p., LR nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 str. 1 d. 2 p.).

33Ieškovo ginčijamas Panevėžio apskrities viršininko 2006-09-18 įsakymas Nr. Ž-3336, kuriuo buvo suformuotas žemės sklypas Nr. 358, kuriame 27 kv. m. priklausė valstybei, 490 kv. m. – A. R., bei leista A. R. įsigyti valstybės dalį (27 kv. m.) sklypo privačion nuosavybėn už 18 Lt, taip pat yra neteisėtas, kadangi jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą (ABTĮ 89 str. 1 d. 3 p.). Nurodytas administracinis aktas buvo priimtas, remiantis neteisėtų 2006-06-13 UAB „Geodera“ atliktų sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinių matavimų duomenimis bei jų pagrindu 2006-08-22 Panevėžio apskrities viršininko administracijoje suderintu šio sklypo planu, kitais neteisėtų kadastrinių matavimų pagrindu sudarytais dokumentais. Bylos duomenys patvirtina, kad priimant ginčijamą administracinį aktą buvo nesilaikyta teisės aktuose įtvirtintos žemės sklypų formavimo bei valstybinės žemės sodininkų bendrijų teritorijose pardavimo tvarkos (nesant atitinkamo teritorijos planavimo dokumento, neorganizuojant aukciono, nepranešant besiribojančių žemės sklypų savininkams, nepatikrinant žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinių matavimų dokumentų atitikimo teisės aktų reikalavimams). Tokiu būdu buvo pažeisti veiksmų atlikimo metu galioję LR nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 str. 2 d. 1 p., LR sodininkų bendrijų įstatymo 2 str. 3 d., LR žemės reformos įstatymo 9 str. 5 d., 2002-04-15 Vyriausybės nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ 65 p., 65.1-65.3 pp., 2004-11-15 Vyriausybės nutarimo Nr. 1443 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje“ 5, 8 p., 2004-10-04 Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintų „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių“ 55 p. Tai yra pagrindas pripažinti nurodytą administracinį aktą neteisėtu ir negaliojančiu nuo jo priėmimo momento (ABTĮ 89 str. 1 d. 3 p., 92 str.).

34dėl vindikacijos taikymo

35Kadangi šiuo sprendimu konstatuojama, jog visi dokumentai (t.p. 2006-06-13 kadastrinių matavimų metu gauti duomenys), kurių pagrindu 2006-09-18 buvo suformuotas žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), yra neteisėti, jie pripažįstami negaliojančiais, t.p. neteisėtu ir negaliojančiu pripažįstamas ir pats administracinis aktas suformuoti šį žemės sklypą, todėl šiais dokumentais bei duomenimis negali būti remiamasi, darant išvadas dėl šio sklypo, jo dalių priklausomybės, ploto, konfigūracijos. Todėl nepagrįsti ieškovo argumentai, jog būtent valstybei (ne trečiajam asmeniui R. Ž. ar kt. asmenims) nuosavybės teise priklausė būtent 27 kv m. (ne 28, 35 ar 38 kv. m. kaip nurodoma kituose bylos dokumentuose) žemės, juos neteisėtai įgijo A. R., po to galimai ir kiti atsakovai, ir šie 27 kv. m., pripažinus ginčijamus sandorius negaliojančiais, turi būti išreikalauti iš atsakovų bei sugrąžinti teisėtam savininkui valstybei. Konstatavus 2006-06-13 kadastrinių matavimų, sklypo plano, 2006-09-18 administracinio akto suformuoti žemės sklypą neteisėtumą, tokių išvadų nėra pagrindo daryti. Teismas bylos nagrinėjimo metu, nurodydamas pašalinti ieškinio trūkumus, ne kartą atkreipė ieškovo dėmesį į tai bei į aplinkybę, jog bet kokie reikalavimai dėl žemės sklypo (ieškovo nurodytų 27 kv. m.), tame tarpe ir jo išreikalavimo, gali būti reiškiami tik žemės sklypui esant įstatymų nustatyta tvarka suformuotam ir įregistruotam, taip pat esant sudarytam jo planui, atitinkančiam teisės aktų reikalavimus. Kadangi pagal įstatymą žemės sklypas civilinių teisių objektu yra tik tuo atveju, jei jis yra suformuotas ir įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka bei gali būti identifikuotas (CK 1.109 str.). Tačiau ieškovas ir patikslintu ieškiniu reikalauja grąžinti iš svetimo neteisėto valdymo tokį sklypą, kuris nėra suformuotas ir įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka (nėra nustatytos jo ribų koordinatės, sklypo konfigūracija, išsidėstymas ir kt., nesudaryti teisės aktų reikalavimus atitinkantis jo planas). Taigi ieškovo nurodytas sklypas (27 kv. m.) nėra ir negali būti civilinių teisių objektas (CK 1.109 str.) ir dėl jo išreikalavimo negali būti sprendžiama. Dėl tų pačių priežasčių neįmanoma nustatyti, kas konkrečiai šį objektą neteisėtai valdo ir turėtų atsakyti pagal ieškovo materialinį teisinį reikalavimą. Taip pat dėl šių priežasčių (nėra nustatytos sklypo ribų koordinatės, konfigūracija, išsidėstymas, neaišku, kas konkrečiai šį objektą šiuo metu valdo ir kt.) tokio reikalavimo nebūtų įmanoma ir įgyvendinti. Todėl reikalavimas išreikalauti daiktą, kuris pagal įstatymą negali būti laikomas civilinių teisių objektu, iš svetimo neteisėto valdymo (CK 4.95, 4.96 str.) nepagrįstas ir atmetamas.

36dėl sandorių galiojimo

37Konstatavus, jog visi 2006-06-13 atliktų kadastrinių matavimų dokumentai bei jų metu gauti duomenys, kurių pagrindu 2006-09-18 buvo suformuotas žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), yra neteisėti, neteisėtu ir negaliojančiu pripažinus ir patį administracinį aktą suformuoti šį žemės sklypą, daroma išvada, kad ir ginčijamų 2006-10-10, 2006-12-20, 2007-04-02 sandorių sudarymo metu juridine prasme neegzistavo civilinių teisių bei civilinės apyvartos objektas – žemės sklypas, dėl kurio buvo sudaryti nurodyti sandoriai. Kaip minėta, pagal įstatymą žemės sklypas civilinių teisių objektu yra tik tuo atveju, jei jis yra suformuotas ir įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka bei gali būti identifikuotas (CK 1.109 str.). O, kaip nustatyta byloje, nagrinėjamu atveju sklypas suformuotas, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus (LR nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 str. 2 d. 1 p., LR žemės reformos įstatymo 9 str. 5 d., 2002-04-15 Vyriausybės nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ 19, 21 p., 32.1.1, 32.1.1.2, 32.1.1.4, 32.1.1.6 pp., 65 p., 65.1-65.3 pp., 2004-11-15 Vyriausybės nutarimo Nr. 1443 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje“ 2.2 p., 2004-10-04 Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintų „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių“ 55 p. ir kt.), jo dalis A. R. parduota taip pat pažeidžiant teisės aktų reikalavimus (LR žemės reformos įstatymo 9 str. 5 d., 2004-11-15 Vyriausybės nutarimo Nr. 1443 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje“ 5, 8 p. ir kt.). Taigi ieškovo ginčijami sandoriai - 27/517 žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), dalių 2006-10-10 pardavimas A. R., viso sklypo 2006-12-20 pardavimas P. S., 166/517 jo dalių 2007-04-02 pardavimas A. P. - prieštarauja nurodytoms imperatyvioms įstatymo normoms, taip pat CK 1.97 str. 2 d., 1.109, 4.38, 4.48 str., LR žemės reformos įstatymo 9 str. 5 d., 2004-11-15 Vyriausybės nutarimo Nr. 1443 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje“ 5, 8 p. ir tai yra pagrindas pripažinti ginčijamus sandorius negaliojančiais (CK 1.80 str. 1 d.).

38dėl padėties, buvusios iki teisės pažeidimų, atkūrimo

39Nustačius teisės pažeidimus, privalo būti atkurta iki teisės pažeidimų buvusi padėtis (CK 1.138 str. 2 p.). To iš esmės reikalauja ir ieškovas. Todėl iš esmės jo reikalavimai pagrįsti, nors taikyti vindikacijos (CK 4.95, 4.96 str.), kaip minėta, nagrinėjamu atveju nėra galimybės. Be vindikacijos, kitas padėties, buvusios iki teisės pažeidimų, atkūrimo būdas yra restitucija (CK 1.80 str. 2 d., 6.145 str.). Taikant tiek restituciją, tiek vindikaciją, svarbus yra sandorių šalių sąžiningumas bei sąžiningumas bendrąja prasme (CK 1.5 str., 1.80 str. 4 d., 4.95, 4.96, 6.145, 6.153 str.).

40Tiek baudžiamosios, tiek civilinės bylos duomenys patvirtina, kad atsakovai A. R., P. S., R. S., V. P., A. P. buvo nesąžiningi civilinės teisės prasme (CK 4.23 str. 3 d., 4.26 str. 4 d.). O būtent, kaip matyti iš atsakovų duotų parodymų baudžiamojoje byloje, kt. civilinės bylos dokumentų, administracinio akto, sandorių sekos bei laikotarpio, atsakovė A. R. ginčijamus sandorius sudarė, visų kitų veiksmų, kurių pasekoje buvo padaryti minėti teisės pažeidimai, ėmėsi ne savo, bet tik atsakovo P. S. iniciatyva, kuris veikė tiek savo, tiek visų kitų atsakovų interesais. Po teisės pažeidimų susidariusi padėtis patvirtina, kad teisės pažeidimai buvo atlikti, niekiniai sandoriai sudaryti, iš esmės siekiant tik vieno tikslo – neatsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, t.p. į valstybės, sodininkų bendrijos bei kitų jos narių teises bei teisėtus interesus, „apeiti“ kitus galimus pretendentus, ir, suteikiant prioritetą tik atsakovams P. S., R. S., V. P., A. P., sudaryti tik šiems atsakovams didesnį ir kitose vietose nei numatyta teritorijos planavimo dokumentuose priėjimą prie upės iš atsakovų žemės sklypų sodininkų bendrijos teritorijoje. Apie šį galutinį rezultatą žinojo arba turėjo žinoti visi atsakovai, kurie jo ir siekė. Tuo paneigiamas atsakovų A. R., P. S., R. S., V. P., A. P. sąžiningumas civilinės teisės prasme (CK 4.26 str. 2 d). Todėl atsakovams negali būti taikoma įstatyme numatyta sąžiningo įgijėjo interesų apsauga, pripažinus jų sudarytus sandoriuos negaliojančiais bei atkuriant iki teisės pažeidimų buvusią padėtį, ir būtent jiems tenka visos galimai ir neigiamos jiems administracinio akto, sandorių panaikinimo teisinės pasekmės (CK 1.80 str. 4 d., 4.95, 4.96, 6.153 str.). Tokią praktiką formuoja ir kasacinis teismas (2006-05-15 LAT nutartis byloje Nr. 3K-3-328/2006 ir kt.). Dėl šių priežasčių nepagrįsti atsakovų argumentai, jog ieškovo reikalavimai panaikinti visus sandorius, nors jų metu galimai neteisėtai buvo perleista ne visas, o tik tam tikra dalis (galimai 27 kv. m.) žemės sklypo, yra neproporcingi. Palikus nurodytus sandorius galioti, neatkūrus iki teisės pažeidimų buvusios padėties, konstatuoti teisės pažeidimai būtų įteisinti.

41Kadangi restitucija galima tik tarp sandorio šalių, bet nagrinėjamu atveju tas pats objektas, kurį reikia grąžinti, perleistas kelis kartus keliems skirtingiems, nors ir nesąžiningiems įgijėjams, o vindikacijos dėl objekto specifikos ir teisės pažeidimų pobūdžio (atskirai sklypas nebuvo suformuotas ir įregistruotas, nėra teisės aktų nustatyta tvarka sudaryto ir patvirtinto jo plano) nagrinėjamu atveju taikyti nėra galimybės, todėl siekiant apginti viešąjį interesą, atkurti iki teisės pažeidimų buvusią padėtį (CK 1.5 str. 4 d., 1.138 str. 2 p.), pripažinus 2006-06-13 žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinius matavimus, jų metu gautus duomenis, sudarytus dokumentus, tame tarpe ir 2006-08-22 suderintą planą, 2006-09-18 administracinį aktą, 2006-10-10, 2006-12-20, 2007-04-02 sandorius negaliojančiais, pirkėjams iš pardavėjų priteisiamos sutartyse nurodytos jų sandorių sudarymo metu sumokėtos kainos ir, grąžinant sandoriais perleistą objektą, konstatuojama, jog atsakovei A. R. nuosavybės teise priklauso pagal 1992-04-21 sodininkų bendrijos „Papartis“ pirmininko V. K. patvirtintą planą atlikus preliminarius matavimus suformuotas 490 kv. m. ploto žemės sklypas Nr. 358, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurį ji 2002-08-05 pirkimo pardavimo sutartimi, notarinio registro Nr. VK-4120, įsigijo iš K. K., o atsakovai P. S., R. S., V. P., A. P. neturi jokių teisių į šį žemės sklypą. Tokios teisinės padėties atkūrimas, teismo vertinimu, labiausiai atitiks tiek viešąjį, tiek visų ginčo dalyvių interesus (CK 1.5 str.).

42dėl bylinėjimosi išlaidų

43Ieškinį patenkinus, bylinėjimosi išlaidas privalo atlyginti pralaimėję bylą jos dalyviai (CPK 93 str.). Už administracinio akto (žyminis mokestis 128 Lt) bei atitinkamą dalį (1/2) kadastrinių matavimų (jų dokumentų) (1/2 žyminio mokesčio - 64 Lt) ir 2006-10-10 sandorio (1/2 žyminio mokesčio - 32 Lt) pripažinimą negaliojančiais žyminis mokestis nepriteisiamas, kadangi prievolė baigėsi prievolės šalių (valstybė) sutapimu (CK 6.126 str.). Likusi dalis žyminio mokesčio už šiuos reikalavimus priteisiama iš trečiojo asmens UAB „Geodera“ (t.y. 1/2 žyminio mokesčio (64 Lt) už kadastrinių matavimų (jų dokumentų) pripažinimą negaliojančiais), atsakovės A. R. (1/2 žyminio mokesčio (32 Lt) už 2006-10-10 sandorio pripažinimą negaliojančiu). Už reikalavimą pripažinti negaliojančiu juridinio asmens sodininkų bendrijos „Papartis“ organo sprendimą žyminis mokestis (128 Lt) priteisiamas iš šio atsakovo. Už reikalavimą pripažinti negaliojančiu 2006-12-20 sandorį žyminis mokestis (90 Lt) priteisiamas iš jo šalių atsakovų A. R. (45 Lt) ir P. S. (45 Lt). Už reikalavimą pripažinti negaliojančiu 2007-04-02 sandorį žyminis mokestis (64 Lt) priteisiamas iš jo šalių atsakovų P. S. (16 Lt) ir R. S. (16 Lt) bei A. P. (32 Lt). Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (265,92 Lt), priteisiamos iš visų atsakovų (išskyrus Nacionalinę žemės tarnybą) bei trečiojo asmens UAB „Geodera“ lygiomis dalimis (po 33,34 Lt) (CPK 92, 93, 96 str.).

44Vadovaudamasis CPK 259, 260, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

45Ieškinį tenkinti iš dalies.

46Pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais nuo atlikimo momento 2006-06-13 UAB „Geodera“ atliktus žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinius matavimus, jų metu gautus duomenis, sudarytus dokumentus, tame tarpe ir 2006-06-13 UAB „Geodera“ sudarytą bei 2006-08-22 Panevėžio apskrities viršininko administracijoje suderintą šio sklypo planą, bei panaikinti įrašus apie juos nekilnojamojo turto kadastre bei registre.

47Pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu nuo priėmimo momento 2006-09-18 Panevėžio apskrities viršininko įsakymą Nr. Ž-3336, kuriuo patvirtintas 517 kv.m. žemės sklypas Nr. 358 (kadastro Nr. ( - )), nurodyta, kad 27 kv. m. šio sklypo valdo Panevėžio apskrities viršininkas patikėjimo teise bei leista šią dalį sklypo parduoti A. R..

48Pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu nuo priėmimo momento 2006-07-12 sodininkų bendrijos „Papartis“, k. 191454227, valdybos sprendimą leisti A. R. išsipirkti sodo bendrijos teritorijoje esančią žemę, 28 kv.m. prie sklypų Nr. 358 ir Nr. 359.

49Pripažinti negaliojančiomis nuo sudarymo momento : - 2006-10-10 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį Nr. Ž2-101 bei žemės sklypo perdavimo-priėmimo aktą Nr. 101 prie šios sutarties, kuria 27/517 dalys žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ), parduotos A. R.; - 2006-12-20 pirkimo-pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. 9105, sudarytą tarp A. R. ir P. S. dėl 517 kv.m. ploto sodo sklypo Nr. 358 (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), pardavimo; - 2007-04-02 pirkimo-pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. 2483, sudarytą tarp P. S., R. S. bei A. P. dėl 166/517 dalių 517 kv.m. ploto sodo sklypo Nr. 358 (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), pardavimo.

50Priteisti A. R., a.k. ( - ) iš valstybės, atstovaujamos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, k. 188704927, 18 Lt (aštuoniolika litų).

51Priteisti P. S., a.k. ( - ) iš A. R., a.k. ( - ) 3 000 Lt (tris tūkstančius litų).

52Priteisti A. P., a.k. ( - ) iš P. S., a.k. ( - ) ir R. S., a.k. ( - ) iš kiekvieno po 500 Lt (penkis šimtus litų).

53Pripažinti, kad A. R., a.k. ( - ) nuosavybės teise priklauso pagal 1992-04-21 sodininkų bendrijos „Papartis“ pirmininko V. K. patvirtintą planą atlikus preliminarius matavimus suformuotas 490 kv. m. ploto žemės sklypas Nr. 358, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurį ji 2002-08-05 pirkimo pardavimo sutartimi, notarinio registro Nr. VK-4120, įsigijo iš K. K., o P. S., a.k. ( - ) R. S., a.k. ( - ) V. P., a.k. ( - ) A. P., a.k. ( - ) neturi jokių teisių į šį žemės sklypą.

54Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

55Priteisti valstybei šias bylinėjimosi išlaidas : iš A. R., a.k. ( - ) 65,34 Lt (šešiasdešimt penkis litus 34 centus), iš P. S., a.k. ( - ) 94,34 Lt (devyniasdešimt keturis litus 34 centus), iš R. S., a.k. ( - ) 49,34 Lt (keturiasdešimt devynis litus 34 centus), iš V. P., a.k. ( - ) 33,34 Lt (trisdešimt tris litus 34 centus), iš A. P., a.k. ( - ) 65,34 Lt (šešiasdešimt penkis litus 34 centus), iš sodininkų bendrijos „Papartis“, k. 191454227, 161,34 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt vieną litą 34 centus), iš UAB „Geodera“, k. 300550285, 97,34 Lt (devyniasdešimt septynis litus 34 centus).

56Panaikinti 2008-04-16 Panevėžio miesto apylinkės teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – įrašus viešajame registre dėl nuosavybės teisės į žemės sklypus : unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), perleidimo draudimo.

57Ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, jo kopiją išsiųsti viešo registro tvarkytojui – VĮ „Registrų centras“ Panevėžio filialui.

58Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Vygintas... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 3. Ieškovė reikalauja :... 4. 1. panaikinti sodininkų bendrijos „Papartis“ valdybos 2006-07-12... 5. 2. panaikinti Panevėžio apskrities viršininko 2006-09-18 įsakymą Nr.... 6. 3. pripažinti negaliojančia 2006-10-10 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo... 7. 4. pripažinti negaliojančia 2006-12-20 pirkimo-pardavimo sutartį, notarinio... 8. 5. pripažinti negaliojančia 2007-04-02 pirkimo-pardavimo sutartį, notarinio... 9. 6. panaikinti V. P., A. P., R. S., P. S. nuosavybės teisių į sodo sklypą... 10. 7. grąžinti valstybei 27 kv.m. dydžio žemės sklypą, esantį sodo sklype... 11. 8. taikyti restituciją ir įpareigoti : Panevėžio žemėtvarkos skyrių... 12. Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, teismo posėdžio metu... 13. Tretysis asmuo R. Ž. su ieškiniu sutinka, prašo jį tenkinti. Procesiniuose... 14. Atsakovas Nacionalinė žemė tarnyba su ieškiniu sutinka. Procesiniuose... 15. Atsakovai P. S., R. S., V. P., A. P. ieškinį prašo atmesti. Procesiniuose... 16. Atsakovų P. S., R. S., V. P., A. P. atstovas prašo ieškinį atmesti.... 17. Atsakovė A. R. į teismo posėdį neatvyko, pateiktame atsiliepime prašė... 18. Tretysis asmuo UAB „Geodera“ prašo ieškinį atmesti. Atstovas teismo... 19. Atsakovas sodininkų bendrija „Papartis“, tretieji asmenys notarės Aldona... 20. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 21. Byloje nustatyta, kad 1994-06-15 pirkimo-pardavimo sutartimi A. K. pagal... 22. 1997-05-26 pirkimo-pardavimo sutartimi L. K. pagal 1993-04-15 Panevėžio r.... 23. Iš sodininkų bendrijos „Papartis“ generalinio plano, pagal kurį, kaip... 24. 2006-06-13 UAB „Geodera“ atliko sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinius... 25. Įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu UAB „Geodera“ darbuotojai L. K. ir... 26. dėl viešojo intereso... 27. Įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu byloje nustatyta, kad valstybės... 28. Nepagrįsti atsakovų argumentai ir apie ieškinio senaties termino praleidimą... 29. dėl juridinio asmens organo sprendimo teisėtumo... 30. Ieškovo ginčijamas sodininkų bendrijos „Papartis“ valdybos 2006-07-12... 31. dėl kadastrinių matavimų, jų dokumentų bei administracinio akto teisėtumo... 32. Atsižvelgiant į byloje vyraujantį viešąjį interesą, teismo vertinimu,... 33. Ieškovo ginčijamas Panevėžio apskrities viršininko 2006-09-18 įsakymas... 34. dėl vindikacijos taikymo... 35. Kadangi šiuo sprendimu konstatuojama, jog visi dokumentai (t.p. 2006-06-13... 36. dėl sandorių galiojimo... 37. Konstatavus, jog visi 2006-06-13 atliktų kadastrinių matavimų dokumentai bei... 38. dėl padėties, buvusios iki teisės pažeidimų, atkūrimo... 39. Nustačius teisės pažeidimus, privalo būti atkurta iki teisės pažeidimų... 40. Tiek baudžiamosios, tiek civilinės bylos duomenys patvirtina, kad atsakovai... 41. Kadangi restitucija galima tik tarp sandorio šalių, bet nagrinėjamu atveju... 42. dėl bylinėjimosi išlaidų... 43. Ieškinį patenkinus, bylinėjimosi išlaidas privalo atlyginti pralaimėję... 44. Vadovaudamasis CPK 259, 260, 270 straipsniais, teismas... 45. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 46. Pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais nuo atlikimo momento 2006-06-13... 47. Pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu nuo priėmimo momento 2006-09-18... 48. Pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu nuo priėmimo momento 2006-07-12... 49. Pripažinti negaliojančiomis nuo sudarymo momento : - 2006-10-10 valstybinės... 50. Priteisti A. R., a.k. ( - ) iš valstybės, atstovaujamos Nacionalinės žemės... 51. Priteisti P. S., a.k. ( - ) iš A. R., a.k. ( - ) 3 000 Lt (tris tūkstančius... 52. Priteisti A. P., a.k. ( - ) iš P. S., a.k. ( - ) ir R. S., a.k. ( - ) iš... 53. Pripažinti, kad A. R., a.k. ( - ) nuosavybės teise priklauso pagal 1992-04-21... 54. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 55. Priteisti valstybei šias bylinėjimosi išlaidas : iš A. R., a.k. ( - ) 65,34... 56. Panaikinti 2008-04-16 Panevėžio miesto apylinkės teismo nutartimi taikytas... 57. Ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, jo... 58. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu...