Byla 1-3127-754/2015
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. 38-1-0069-11 ir susipažinusi su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga, kurioje

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Alberta Baltušytė, išnagrinėjusi Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Pirmojo skyriaus prokuroro Ryčio Ivanausko pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. 38-1-0069-11 ir susipažinusi su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga, kurioje

2V. M., a.k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. ( - ), vedęs, turintis aukštesnįjį išsilavinimą, dirbantis UAB ( - ) direktoriumi, neteistas,

3kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d.,

Nustatė

4V. M. kaltinamas tuo, kad jis, būdamas uždarosios akcinės bendrovės ( - ) (toliau - UAB ( - )), reg. ( - ), direktoriumi, vadovaujantis 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 (toliau - Įstatymas) 21 straipsnio 1 dalies nuostata, kad „už apskaitos organizavimą pagal šio Įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“, būdamas atsakingas už UAB ( - ) buhalterines apskaitos organizavimą, apgaulingai tvarkė UAB ( - )buhalterinę apskaitą, t.y. žinodamas, kad laikotarpiu nuo 2010 m. vasario mėn. iki 2011 balandžio mėn., UAB ( - ) realiai dyzelinio kuro iš UAB ( - ) ir UAB ( - ) nepirko, pažeisdamas 2001-11-06 buhalterines apskaitos įstatymo Nr. IX-574 4 str. nuostatą - „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama; 2) pateikiama laiku; 3) išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams“, 6 str. 2 d. nuostatą - „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, 12 str. 1 d. nuostatą - „Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais“, „Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus“, 13 str. 1 d. nuostatą - „įrašai apskaitos registruose daromi tik pagal apskaitos dokumentus turinčius šiame straipsnyje nurodytus rekvizitus“ ir 16 str. 1 d. nuostatą - „Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose“, laikotarpiu nuo 2010 m. vasario mėn. iki 2011 balandžio mėn., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, žinomai netikrus 78 vnt. kasos kvitų, t.y. UAB ( - ) kvitų: 2010-02-03 Nr. 49/4203, 2010-02-12 Nr. 37/4212, 2010-02-15 Nr. 40/4215, 2010-02-23 Nr. 59/4223, 2010-03-01 Nr. 34/4232, 2010-03-09 Nr. 53/4240, 2010-03-10 Nr. 33/4241, 2010-03-15 Nr. 68/4246, 2010-03-19 Nr. 47/4250, 2010-03-26 Nr. 38/4257, 2010-04-01 Nr. 49/4263, 2010-04-09 Nr. 32/4271, 2010-04-14 Nr. 54/4276, 2010-04-16 Nr. 38/4278, 2010-04-22 Nr. 24/4284, 2010-04-30 Nr. 63/4292, 2010-05-05 Nr. 31/4298, 2010-05-10 Nr. 42/4303, 2010-05-17 Nr. 33/4310, 2010-05-27 Nr. 54/4320, 2010-06-03 Nr. 33/4327, 2010-06-07 Nr. 47/4331, 2010-06-09 Nr. 67/4333, 2010-06-14 Nr. 52/4338, 2010-06-17 Nr. 32/4340, 2010-06-21 Nr. 26/4345, 2010-07-02 Nr. 47/4357, 2010-07-09 Nr. 31/4364, 2010-07-14 Nr. 53/4369, 2010-07-19 Nr. 40/4374, 2010-07-26 Nr. 61/4381, 2010-08-04 Nr. 45/4390, 2010-08-16 Nr. 39/4402, 2010-08-23 Nr. 56/4409, 2010-08-30 Nr. 73/4416, 2010-09-03 Nr. 44/4420, 2010-09-07 Nr. 36/4421, 2010-09-10 Nr. 24/4427, 2010-09-17 Nr. 69/4434, 2010-09-21 Nr. 44/4438, 2010-09-28 Nr. 21/4445, 2010-10-19 Nr. 69/4467, 2010-10-22 Nr. 51/4470, 2010-10-27 Nr. 23/4475, ir UAB ( - ) kvitų: 2010-11-05 Nr. 41/1403, 2010-11-11 Nr. 23/1409, 2010-11-16 Nr. 56/1414, 2010-11-19 Nr. 30/1417, 2010-11-23 Nr. 51/1421, 2010-11-29 Nr. 52/1427, 2010-12-01 Nr. 47/1430, 2010-12-10 Nr. 34/1439, 2010-12-16 Nr. 51/1446, 2010-12-20 Nr. 21/1449, 2010-12-30 Nr. 40/1459, 2011-01-04 Nr. 33/1461, 2011-01-11 Nr. 58/1471, 2011-01-14 Nr. 27/1474, 2011-01-18 Nr. 73/1478, 2011-01-26 Nr. 63/1486, 2011-02-02 Nr. 29/1493, 2011-02-11 Nr. 41/1502, 2011-02-18 Nr. 38/1509, 2011-02-28 Nr. 22/1519, 2011-03-03 Nr. 46/1525, 2011-03-07 Nr. 31/1529, 2011-03-16 Nr. 25/1538, 2011-03-22 Nr. 62/1544, 2011-03-25 Nr. 33/1547, 2011-03-31 Nr. 24/1553, 2011-04-04 Nr. 51/1557, 2011-04-07 Nr. 36/1560, 2011-04-12 Nr. 42/1565, 2011-04-15 Nr. 63/1568, 2011-04-18 Nr. 24/1571, 2011-04-21 Nr. 76/1574, 2011-04-26 Nr. 33/1579, 2011-04-28 Nr. 42/1581 ir visus šiuos netikrus kasos kvitus, žinodamas, kad tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ), tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) ūkinės operacijos, t.y. dyzelinio kuro pirkimai realiai neįvyko, apskaitė UAB ( - ) ir UAB ( - ) vardu išrašytus kasos aparato 78 vnt. kvitų, kurie laikotarpiu nuo 2010 m. vasario mėn. iki 2011 balandžio mėn., atskaitingų asmenų avanso apyskaitose, buhalterinės sąskaitos Nr. 4486 (kitos mokėtinos sumos) apskaitos registruose, suvestinėse „Kuro įsigijimas“, „Kuro įsigijimas ir nurašymas“ užregistravus neįvykusias ūkines operacijas, dėl ko buvo nesilaikyta Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 4 straipsnio, 6 straipsnio 2 dalies, 12 straipsnio 1 dalies, 13 straipsnio 1 dalies, 16 straipsnio 1 dalies, iš dalies už 2010, 2011 metus nėra galimybės nustatyti UAB ( - ) trumpalaikio turto dalies, t. y. atsargų (kuro), nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dalies, t. y. atskaitingų asmenų įsipareigojimų dydžio. Tokiais savo veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d.

5Kaltinamojo V. M. kaltė padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką įrodyta rašytine bylos medžiaga:

6Kaltinamojo V. M. ikiteisminio tyrimo metu (2015-10-20) duotais parodymais, kuriais jis savo kaltę dėl pareikšto įtarimo prisipažino visiškai. Nurodė, kad jis yra UAB ( - ) direktorius, šias pareigas eina nuo bendrovės įkūrimo nuo 2003 m. iki šiol. Iki 2013 m. bendrovė intensyviai vykdė veiklą teikdama keleivių pervežimo paslaugas Vilniaus miesto teritorijoje, pagal savivaldybės nustatytus maršrutus, visų dabar neprisimena, bet gali įvardinti tokius kaip Pašilaičiai - Stotis, Gerosios Vilties - Lentvaris, Fabijoniškės - Stotis, Stotis - Vaidotai - Pagiriai. 2010 - 2011 m. UAB ( - ) turėjo apie 60 transporto priemonių, iš jų 15 buvo autobusai, kiti - mikroautobusai. Taip pat bendrovės reikmėms buvo naudojami 4 mikroautobusai pagal panaudos sutartis su bendrovėje dirbančiais vairuotojais Č. K., J. K., J. G. ir V. G.. 2010 - 2011 m. UAB ( - ) buvo pasirašiusi sutartį su UAB ( - ) degaline dėl dyzelinio kuro įsigijimo bendrovės reikmėms. UAB ( - ) bendrovei išdavė dviejų rūšių korteles atsiskaitymui už kurą: su viena kortele buvo suteikiama nuolaida atsiskaitant už kurą grynais, su kita galima buvo atsikaityti išrašant sąskaitą - faktūrą. Viso kortelių buvo apie 15, jos buvo išdalintos vairuotojams, kam konkrečiai buvo išduotos, pasakyti negali, nes išdavimas fiksuojamas nebuvo, be to kortelių trūko, todėl vairuotojai dalijosi tarpusavyje. Vairuotojai neprivalėjo bendrovės reikmėms pirkti dyzelinį kurą tik UAB ( - ) degalinėse, kadangi suteikiama nuolaida buvo nežymi, važiuoti užsipilti dyzelinį kurą į kitą miesto galą buvo nenaudinga, todėl vairuotojas, nesant maršrute UAB ( - ) degalinės, galėjo užsipilti dyzelinį kurą bet kurioje pakeliui esančioje degalinėje. Grynieji pinigai vairuotojams dyzeliniam kurui bendrovės reikmėms įsigyti atskirai išduodami nebuvo. Vairuotojai turėjo kasos aparatą autobuse ir kurą įsipilti galėjo už surinktus iš keleivių pinigus. Mikroautobuse pinigus iš keleivių rinko pats vairuotojas, autobusuose buvo konduktorės. Bendrovėje dirbo 6 inkasatoriai, kurie darbo dienos pabaigoje turėjo iš visų vairuotojų surinkti darbo dienos metu surinktus pinigus iš keleivių pagal atspausdintus kasos aparato dienos ataskaitos kvitus. Tačiau autobusų buvo labai daug, kaip minėjo apie 60, todėl fiziškai surinkti visus pinigus buvo neįmanoma, todėl inkasatoriai iš vairuotojų inkasuotus kasos aparato pinigus galėjo paimti ir kitą darbo dieną. Inkasatoriai surinktus pinigus perduodavo apskaitininkei. Jeigu vairuotojais surinktus pinigus iš keleivių už pravažiavimą panaudodavo dyzelinio kuro įsigijimui, tai inkasatoriui turėjo perduoti degalinės kvitą, patvirtinantį išlaidas kuro įsigijimui. Č. K., J. K., V. L., V. Š., Č. K., M. F., I. M. pažįsta, jie dirbo UAB ( - ) vairuotojais. Č. K. ir J. K. bendrovės reikmėms pagal panaudos sutartis naudojo savo asmeninius mikroautobusus ir važinėjo maršrutu Stotis - Pagiriai, V. L. vairavo autobusą maršrutu Stotis - Fabijoniškės. C. K. ir J. K. pirkdavo dyzelinį kurą jų pasirinktose degalinėse, bendrovei pristatinėjo tik kvitus. V. L. dyzelinio kuro nepirkdavo, kadangi pinigus už pravažiavimą iš keleivių rinko konduktorės. Kiti vairuotojai, kaip ir minėjo, kurą užsipildavo už pinigus surinktus iš keleivių. Apie tai, kad bendrovės buhalterinėje apskaitoje buvo naudojami suklastoti degalinių kasos kvitai kuro įsigijimui patvirtinti sužinojo tuomet, kai policijos pareigūnai padarė kratas bendrovės buveinėje ir paėmė visus bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentus už 2010 - 2011 metus. Su bendrovės akcininkais pradėjo aiškintis situaciją ir sužinojo, kad suklastotus kvitus į bendrovės buhalteriją pristatinėjo Č. K. ir J. K., kadangi jie naudojosi savo mikroautobusais, kuriuos laikė prie savo namų ir dyzelinį kurą pirko nekontroliuojamai, o kvitus pristatinėjo mėnesio pabaigoje, inkasatoriai iš jų pinigų nesurinkdavo. Be to, įmonės mikroautobusai buvo beveik nauji, todėl nebuvo suinteresuotas pilti dyzelinį kurą iš Baltarusijos ar Rusijos, kadangi ten parduodamo kuro standartas yra prastesnis ir naudojant tokį kurą greitai genda kuro purkštukai, transporto priemonių remontas kainuoja labai brangiai. Č. K. naudojo senesnio modelio mikroautobusą, todėl galėjo naudoti ir dyzelinį kurą iš Baltarusijos ar Rusijos, o į bendrovės buhalteriją perdavinėti suklastotus kasos kvitus, tai patvirtindamas išlaidas kurui. Bet tai tik jo prielaidos, konkrečiai nematė, kas perdavinėjo suklastotus UAB ( - ) ir UAB ( - ) degalinių kasos kvitus. Kas gamino suklastotus UAB ( - ) ir UAB ( - ) degalinių kasos kvitus taip pat nežino. D. M., Z. Č., A. P. nepažįsta. Kodėl atsitiko taip, kad suklastotais degalinių UAB ( - ) ir UAB ( - ) kasos kvitais UAB ( - ) buvo apskaityti avansų apyskaitose kaip atskaitingų asmenų Č. K., J. K., V. M., V. L., V. Š., Č. K., M. F., I. M. išlaidas kurui patvirtinantis dokumentai, paaiškino, kad visi degalinių kasos aparatų kvitai iš visų vairuotojų buvo perduodami apskaitininkei A. A. ir visų vairuotojų buvo dedami į bendrą segtuvą, kur kvitai susimaišydavo į vieną krūvą. Mėnesio pabaigoje ji sutikrindavo kvitus pagal bendrą sunaudotą bendrovės reikmėms kuro kiekį ir išlaidas kurui, kad sutaptų. Apskaitydama kvitus iš bendros krūvos galėjo sumaišyti ir užrašyti kvito numerį ne tam atskaitingam asmeniui. Naudodamas bendrovės transporto priemones pats pylėsi dyzelinį kurą ir UAB ( - ) degalinėje, Lukoil, Statoil degalinėse. UAB ( - ) degalinėje dyzelinio kuro nepirko. Bet buhalterinėje apskaitoje galėjo būti apskaityta, jog pristatė kaip išlaidas patvirtinančius dokumentus UAB ( - ) kvitus, nes apskaitininke iš bendros kvitų krūvos išrinko ne tuos kvitus. Dėl to, kad kvitai buvo apskaitomi netvarkingai prisipažįsta, sutinka, kad dėl to buhalterinę apskaitą buvo tvarkoma apgaulingai, tačiau pats niekada nenaudojo UAB ( - ) ir UAB ( - ) suklastotų kvitų dyzelinio kuro įsigijimo išlaidoms patvirtinti, nematė, kas tokius galėjo pristatyti bendrovės apskaitininkei. Gailisi ( 8 t. b. 1. 13-15).

7Liudytojo Č. K. ikiteisminio tyrimo metu (2015-09-24) duotais parodymais. Jis parodė, kad nuo 2007 metų iki 2013 metų dirbo vairuotoju UAB ( - ), vairavo bendrovei priklausantį keleivinį mikroautobusą maršrutu Pašilaičiai - Stotis, o maždaug nuo 2010 metų, tiksliau neprisimena, maršrutas buvo Stotis - Bajorai. Darbo laikotarpiu UAB ( - ) direktoriaus pareigas ėjo V. M., tarpusavio santykiai buvo tik darbiniai. Dirbo darbo dienomis, šeštadienis ir sekmadienis buvo išeiginės dienos. 2010 metais - 2011 metais jo vairuojamą bendrovei priklausantį mikroautobusą ne darbo metu palikdavo bendrovės akcininko L. B. gyvenamojo namo kieme, tikslaus adreso neprisimena, Baltupių mikrorajone. Surinktus iš keleivių už pravažiavimą pinigus veždavo į UAB ( - ) būstinę, kur pinigus, pagal kasos aparato kontrolinę ataskaitą, perduodavo buhalterėms Irenai arba Birutei, jų pavardžių neprisimena. Jokie kiti bendrovei priklausantys grynieji pinigai išduodami nebuvo, jokių prekių ar paslaugų bendrovės reikmėms nepirkdavo, buvo atsakingas tik už surinktus iš keleivių pinigus. Kas užpildavo dyzelinį kurą į jo vairuojamą, bendrovei ( - ) priklausantį, mikroautobusą, nežino. Pradedamas darbą atvažiuodavo prie bendrovės akcininko Leono namų, kur paimdavo mikroautobusą su jau užpiltu dyzeliniu kuru. Vairuojamo mikroautobuso užvedimo spynelės raktus palikdavo autobuse. Apie tai, kad bendrovėje ( - ) buvo naudojami suklastoti kasos aparato kvitai dyzelinio kuro įsigijimui patvirtinti, nieko nežino. Pats niekada nesinaudojo ir UAB ( - ) nepateikinėjo suklastotų UAB ( - ) ir UAB ( - ) kasos aparatų kvitų. Apie tai, kas UAB ( - ) galėjo naudotis suklastotais UAB ( - ) ir UAB ( - ), nežino (7 t., b. 1. 182-183).

8Liudytojo I. M. ikiteisminio tyrimo metu (2015-09-24) duotais parodymais. Jis parodė, kad nuo 2007 metų iki 2011 metų dirbo uždarojoje akcinėje bendrovėje ( - ) vairuotoju. Darbo laikotarpiu UAB ( - ) direktoriaus pareigas ėjo V. M., jų tarpusavio santykiai buvo tik darbiniai, buvo draugais. Vairavo bendrovei priklausantį keleivinį mikroautobusą maršrutu Vaidotai - Stotis. Dirbo tik darbo dienomis, šeštadienis ir sekmadienis išeiginės dienos. Direktoriaus prašymu dirbo ir išeiginėmis dienomis, bet tai buvo tik kelis kartus. Kur 2010 metais - 2011 metais nedarbo metu parkuodavo vairuojamą bendrovei priklausantį mikroautobusą, tiksliai pasakyti negali, neprisimena, bet per visą darbo laikotarpį šioje bendrovėje mikroautobusą nedarbo dienomis palikdavo mokamojoje aikštelėje Naujosios Vilnios mikrorajone, paskui garažuose netoli Gariūnų. Stovėjimą mokamoje aikštelėje apmokėdavo bendrovė, kaip vyko apmokėjimas už stovėjimą, neprisimena, galėjo būti, kad atsiskaitydavo bendrovė tiesiogiai mokėdama aikštelei, arba jis apmokėdavo stovėjimą iš pinigų, surinktų už pravažiavimą iš keleivių. Jokie bendrovei priklausantys grynieji pinigai jam išduodami nebuvo, jokių paslaugų ar prekių bendrovės reikmėms nepirkdavo. Disponavo tik grynais pinigais, kuriuos surinkdavo iš keleivių, juos pagal kasos aparato kontrolinę juostą ir darbo dienos pabaigoje perduodavo R. M.. Pastarajai pinigus perduodavo direktoriaus V. M. nurodymu, kokias pareigas R. M. ėjo bendrovėje ( - ) nežino. Naudodamas pinigus surinktus iš keleivių už pravažiavimą, užsipildavo dyzelinį kurą į vairuojamą mikroautobusą. Tai darė pagal susitarimą su direktoriumi. Dažniausiai dyzelinį kurą pirkdavo degalinėje, esančioje priešais Gariūnų turgavietę. Jeigu darbo metu matydavo, kad kuro pritrūks, tai dyzelinį kurą pirkdavo prie stoties. Paminėtų degalinių pavadinimų neprisimena. Ar pirkdavo dyzelinį kurą bendrovės reikmėms UAB ( - ) ir UAB ( - ) degalinėse, neprisimena. Kvitus, patvirtinančius išlaidas dyzeliniam kurui įsigyti, taip pat perduodavo R. M.. Kartais telefonu paskambinęs direktorius V. M. sakydavo degalinėje dyzelinio kuro nepirkti, o užsipilti kurą iš kanistrų, kurios stovėjo garaže, kur buvo parkuojamas mikroautobusas. Kas parūpindavo dyzelinį kurą kanistruose ir palikdavo garaže, nežino, niekas nesakė, o pats nesiteiravo, nes nedomino. Vairuojamo mikroautobuso užvedimo spynelės raktai buvo visada pas jį, ar buvo rakto dublikatas, nežino. Apie tai, kad bendrovėje ( - ) buvo naudojami suklastoti kasos aparato kvitai, dyzelinio kuro įsigijimui patvirtinti, nieko nežino. Pats niekada nesinaudojo ir UAB ( - ) nepateikinėjo suklastotų UAB ( - ) ir UAB ( - ) kasos aparatų kvitų. Apie tai, kas UAB ( - ) galėjo naudotis suklastotais UAB ( - ) ir UAB ( - ) kvitais, nežino (7 t., b. 1. 192-193 ).

9Liudytojo V. L. ikiteisminio tyrimo metu (2015-05-18) duotais parodymais. Jis parodė, kad nuo 2006 metų iki 2013 metų, dirbo vairuotoju uždarojoje akcinėje bendrovėje „Centvalis“. Dirbo vairuotoju, vežiojo keleivius nustatytu maršrutu Vilnius Stotis - Fabijoniškės. Darbo laikotarpiu UAB ( - ) direktoriaus pareigas ėjo V. M.. Keleivius vežioja bendrovei priklausančiu autobusu. Dirbo slenkančiu darbo grafiku, todėl darbo dienų per savaitę galėjo būti ir 3, ir 5, kartais direktorius prašė dirbti už kitą vairuotoją, kuris dėl tam tikrų priežasčių negalėjo išeiti į darbą, bet tai buvo retai. Vairuojamą autobusą nedarbo metu laikė aikštelėje Fabijoniškėse, Visorių g. Kam priklauso ši aikštelė nežino, autobusą palikdavo direktoriaus nurodymu. Pinigus iš keleivių už pravažiavimą surinkdavo autobuso konduktorė. Kas dirbo konduktore jo vairuojamame autobuse 2010-2011 metais, neprisimena, jų buvo daug, keitėsi, todėl visų vardų, pavardžių neprisimena. Kadangi už pravažiavimą pinigus rinkdavo konduktorė, ji ir atsikaitydavo už surinktus pinigus su UAB ( - ) atsakingais asmenimis. Kiek žino, konduktorė atsiskaitydavo už surinktus grynuosius pinigus kiekvienos darbo dienos pabaigoje. Kadangi pinigus už pravažiavimą surinkdavo konduktorė, jokiais bendrovės grynais pinigais nedisponavo. Dyzelinio kuro jo vairuojamam autobusui asmeniškai nepirkdavo, pinigai dyzeliniam kurui įsigyti išduodami nebuvo. Dyzelinio kuro užpylimu į jo vairuojamą autobusą rūpinosi R. M.. Baigus darbą, atvažiuodavo į aikštelę, kur buvo paliekamas nakčiai autobusas, ten jo laukė Rasa, ji parodydavo kanistras su dyzeliniu kuru, kurį ir turėjo supilti į autobuso kuro baką. Taip pradedant darbą autobusas visada buvo su pilnu baku dyzelinio kuro. Iš kur R. M. gaudavo tą dyzelinį kurą, nežino, ji niekada nesakė. Ar direktorius V. M. žinojo apie tokį dyzelinio kuro įsigijimo būdą, nežino, bet aikštelėje, kur R. M. nurodydavo užpilti kurą, direktoriaus niekada nebuvo. Tiesiog buvo parodomą, kokį kurą užpilti ir viskas. Kodėl bendrovėje buvo nusistovėjusi tokią dyzelinio kuro įsigijimo tvarka, nesidomėjo. Apie tai, kad UAB ( - ) buvo naudojami suklastoti ( - ) ir ( - ) degalinių kvitai, sužinojo tuomet, kai bendrovę pradėjo tikrinti policija, buvo daromi patikrinimai, apie tai kalbėjo su bendradarbiais, su kokiais konkrečiai, dabar neprisimena. Taip pat iš kalbų žino, kad suklastotus kvitus gaudavo iš kažkokios degalinės, bet kas konkrečiai parūpindavo tuos kvitus, nežino. Pats niekada nenaudojo suklastotų ( - ) degalinės kvitų, tokiais naudotis niekas nesiūlė. Kas galėjo naudoti UAB ( - ) suklastotus ( - ) ir ( - ) degalinių kvitus nežino, tokių suklastotų kvitų bendrovės atsakingiems asmenims neperdavinėjo (7 t. , b. 1. 177-178 ).

10Įtariamuoju apklaustas A. P. (jo atžvilgiu byla išskirta) ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais. Jis parodė, kad D. M. netikrus kvitus užsakydavo pas jį. Netikrus kvitus pagamindavo per 2-3 dienas ir atiduodavo jam. D. M. jam perduodavo įmonių pavadinimus ir kuro kiekius litrais, kurie turėjo būti nurodyti kvituose: UAB ( - ), A. D. įmonės, S. įmonės, kuri šiuo metu yra UAB ( - ), UAB ( - ), UAB ( - ), UAB ( - ), V. L. personalinė įmonė ir kitų (2 t., b. l. 35-37).

112011-06-02 asmens kratos protokolu, kuriame užfiksuota, kad atlikus D. M. asmens kratą voke rasti 7 atsiskaitymo kasos kvitai su UAB ( - ) rekvizitais, kiti dokumentai, užrašai su įmonių rekvizitais (1 t., b. l. 60-66).

122011-06-02 kratos protokolu, kuriame užfiksuota, kad atlikus kratą įtariamojo A. P. gyvenamosiose ir pagalbinėse patalpose, esančiose ( - ), rasta ir paimta UAB ( - ) spaudas, UAB ( - ) spaudas, kompiuterio sisteminis blokas, USB atmintinės, 11 lapų su atspausdintais ruošiniais kvitų gamybai, kiti objektai (1 t., b. l. 77-80).

132011-06-02 apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota, kad atlikta įtariamojo A. P. bute atliktos kratos paimtų daiktų apžiūra. Kompiuterio failuose rasti parengtų kvitų ruošiniai (1 t., b. l. 81-88).

142011-06-03 kratos protokolu, kuriame užfiksuota, kad atlikus kratą įmonėje UAB ( - ) adresu ( - ), rasta ir paimta buhalterinės apskaitos dokumentai (7 t., b. l. 28-29).

152011-06-03 kratos protokolu, kuriame užfiksuota, kad atlikus kratą UAB ( - ) buveinėje adresu ( - ), rasta ir paimta buhalterinės apskaitos dokumentai (7 t., b. l. 33-34).

162011-06-07 apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota, kad atlikta kratos metu rastų dokumentų apžiūra (7 t., b. l. 36-37).

172012-01-09 apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota, kad atlikta kratos metu rastų dokumentų apžiūra (7 t., b. l. 38-42).

182014-12-10 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, kuriame užfiksuota, kad UAB ( - ) pateikė papildomus dokumentus (7 t, b. l. 137-138).

192012-06-27 UAB ( - ) raštu, kuriame nurodoma, kad patikrinus pateiktas UAB ( - ), UAB ( - ), A. D. PĮ, UAB ( - ), UAB ( - ), UAB ( - ), V. L. PĮ kasos kvitų kopijas, nustatė, jog šios kopijos neatitinka jų įmonei priskirtų kasos aparatu spausdintų kasos kvitų originalų (1 t., b. l. 165).

202012-06-19 UAB ( - ) raštu, kuriame nurodoma, kad patikrinus pateiktas UAB ( - ), UAB ( - ), UAB ( - ), V. L. PĮ kasos kvitų kopijas, nustatė, kad analoginių kvitų kontrolinėse kasos aparato juostose nerado (1 t., b. l. 167).

212012-09-27 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro specialisto išvada Nr. 140-(4566)-ISl-5592, kurioje konstatuojama, kad pateikti tirti UAB ( - ) ir UAB ( - ) degalinių kvituose visas violetine spalva spausdintas tekstas yra atliktas spalviniu rašaliniu spausdinimo įrenginiu, mėlyno spalvos UAB ( - ) ir UAB ( - ) spaudų atspaudai yra atlikti reljefinėmis klišėmis. Pateiktuose tirti UAB ( - ) lyginamųjų kvitų, esančių kasos aparato juostoje, bei lyginamojo UAB ( - ) kvito visi violetine spalva spausdinti įrašai yra atlikti mechaniniu spausdinimo įrenginiu (galimai kasos aparato adatiniu spausdinimo įrenginiu); UAB ( - ), UAB ( - ) juodos ir mėlynos spalvos spaudų atspaudai atlikti reljefinėmis klišėmis. Tiriamieji 964 vnt. UAB ( - ) ir 656 vnt. UAB ( - ) kvitai nėra atspausdinti vienu ir tuo pačiu spaudos būdu ar spausdinimo įrenginiu (tiriamieji UAB ( - ), tiriamieji UAB ( - ) kvitai yra atlikti rašaliniu (t.y. ne mechaniškai veikiant popieriaus paviršių) spaudos būdu, o lyginamieji UAB ( - ), UAB ( - ) kvitai yra atlikti mechaniniu spausdinimo įrenginiu (t.y. galimai kasos aparato adatiniu spausdinimo įrenginiu), kadangi tiriamieji 964 vnt. UAB ( - ) ir 656 vnt. UAB ( - ) kvitai neatitinka pateiktų tirti lyginamųjų UAB ( - ) ir UAB ( - ) kvitų pavyzdžių, todėl tiriamieji kvitai nėra tikri (1 t., b. 1. 179-181).

222015-02-05 Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro specialisto išvada Nr. 140-(06165)-ISl-743, kurioje nurodyta, kad atlikus UAB ( - ) ūkinės finansinės veiklos tyrimą nustatyta:

23UAB ( - ) tvarkomoje apskaitoje 2010 m. vasario mėn. - 2011 m. balandžio mėn. užregistravus suklastotų (remiantis ikiteisminio tyrimo medžiaga) UAB ( - ) kvitų 2010-02-03 Nr. 49/4203, 2010-02-12 Nr. 37/4212, 2010-02-15 Nr. 40/4215, 2010-02-23 Nr. 59/4223, 2010-03-01 Nr. 34/4232, 2010-03-09 Nr. 53/4240, 2010-03-10 Nr. 33/4241, 2010-03-15 Nr. 68/4246, 2010-03-19 Nr. 47/4250, 2010-03-26 Nr. 38/4257, 2010-04-01 Nr. 49/4263, 2010-04-09 Nr. 32/4271, 2010-04-14 Nr. 54/4276, 2010-04-16 Nr. 38/4278, 2010-04-22 Nr. 24/4284, 2010-04-30 Nr. 63/4292, 2010-05-05 Nr. 31/4298, 2010-05-10 Nr. 42/4303, 2010-05-17 Nr. 33/4310, 2010-05-27 Nr. 54/4320, 2010-06-03 Nr. 33/4327, 2010-06-07 Nr. 47/4331, 2010-06-09 Nr. 67/4333, 2010-06-14 Nr. 52/4338, 2010-06-17 Nr. 32/4340, 2010-06-21 Nr. 26/4345, 2010-07-02 Nr. 47/4357, 2010-07-09 Nr. 31/4364, 2010-07-14 Nr. 53/4369, 2010-07-19 Nr. 40/4374, 2010-07-26 Nr. 61/4381, 2010-08-04 Nr. 45/4390, 2010-08-16 Nr. 39/4402, 2010-08-23 Nr. 56/4409, 2010-08-30 Nr. 73/4416, 2010-09-03 Nr. 44/4420, 2010-09-07 Nr. 36/4421, 2010-09-10 Nr. 24/4427, 2010-09-17 Nr. 69/4434, 2010-09-21 Nr. 44/4438, 2010-09-28 Nr. 21/4445, 2010-10-19 Nr. 69/4467, 2010-10-22 Nr. 51/4470, 2010-10-27 Nr. 23/4475 ir UAB „Emsi“ kvitų 2010-11-05 Nr. 41/1403, 2010-11-11 Nr. 23/1409, 2010-11-16 Nr. 56/1414, 2010-11-19 Nr. 30/1417, 2010-11-23 Nr. 51/1421, 2010-11-29 Nr. 52/1427, 2010-12-01 Nr. 47/1430, 2010-12-10 Nr. 34/1439, 2010-12-16 Nr. 51/1446, 2010-12-20 Nr. 21/1449, 2010-12-30 Nr. 40/1459, 2011-01-04 Nr. 33/1461, 2011-01-11 Nr. 58/1471, 2011-01-14 Nr. 27/1474, 2011-01-18 Nr. 73/1478, 2011-01-26 Nr. 63/1486, 2011-02-02 Nr. 29/1493, 2011-02-11 Nr. 41/1502, 2011-02-18 Nr. 38/1509, 2011-02-28 Nr. 22/1519, 2011-03-03 Nr. 46/1525, 2011-03-07 Nr. 31/1529, 2011-03-16 Nr. 25/1538, 2011-03-22 Nr. 62/1544, 2011-03-25 Nr. 33/1547, 2011-03-31 Nr. 24/1553, 2011-04-04 Nr. 51/1557, 2011-04-07 Nr. 36/1560, 2011-04-12 Nr. 42/1565, 2011-04-15 Nr. 63/1568, 2011-04-18 Nr. 24/1571, 2011-04-21 Nr. 76/1574, 2011-04-26 Nr. 33/1579, 2011-04-28 Nr. 42/1581 duomenis iš viso už 35 180,00 litų sumą (su PVM), t. y. 2010 m. vasario mėn. - 2011 m. balandžio mėn. atskaitingų asmenų M. F., V. M., I. M., Č. K., J. K., V. Š., Č. K., V. L. avanso apyskaitose, buhalterinės sąskaitos Nr. 4486 (kitos mokėtinos sumos) apskaitos registruose, suvestinėse „Kuro įsigijimas“, „Kuro įsigijimas ir nurašymas“ užregistravus neįvykusias ūkines operacijas, dėl ko buvo nesilaikyta Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 4 straipsnio, 6 straipsnio 2 dalies, 12 straipsnio 1 dalies, 13 straipsnio 1 dalies, 16 straipsnio 1 dalies, iš dalies už 2010, 2011 metus nėra galimybės nustatyti UAB ( - ) trumpalaikio turto dalies, t. y. atsargų (kuro), nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dalies, t. y. atskaitingų asmenų V. M. įsipareigojimų dydžio (7 t., b. 1. 142-170).

24Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: buhalterinės apskaitos dokumentai grąžinti V. M. (7 t., b. l. 171-172). Degalinių kvitai saugomi atskirtoje byloje Nr. 01-1-28447-15.

252015-10-20 kaltinamajam V. M. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (8 t., b. l. 16-18).

26Įvertinus surinktų įrodymų visumą darytina išvada, kad kaltinamasis V. M. padarė nusikalstamą veiką, kaltinamojo veiksmai kvalifikuoti teisingai pagal Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d..

27Kaltinamojo V. M. padaryta nusikalstama veika priskiriama prie nusikaltimų (Lietuvos Respublikos BK 11 str.).

28Skiriant kaltinamajam bausmę teismas atsižvelgia į veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą, atsakomybę lengvinančią bei sunkinančią aplinkybes, kaltinamojo asmenybę. Kaltinamojo V. M. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką, nuoširdžiai gailisi (Lietuvos Respublikos BK 59 str. 1 d. 2 p.), atsakomybę sunkinančių aplinkybių - nenustatyta (Lietuvos Respublikos BK 60 str.). Kaltinamasis V. M. neteistas (8 t., b. l. 27), administracine tvarka baustas (8 t., b. l. 25-26), VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje negydytas (8 t., b. l. 31), VšĮ Vilniaus priklausomybės ligų centre negydytas (8 t., b. l. 29).

29Kaltinamasis V. M. neprieštaravo prokuroro sprendimui, kad procesas būtų užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu, sutiko su prokuroro siūloma bausme – bauda, prašė ją išdėstyti dalimis 12 mėnesių (8 t., b. l. 19-20). Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis V. M. dirba, jam už padarytą nusikalstamą veiką skirtina bauda.

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420 str. 1 d. 1 p., 421 str., teismas

Nutarė

31V. M., a.k. ( - ) pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d., ir skirti jam bausmę – 54 (penkiasdešimt keturių) MGL (2033,64 Eur) dydžio baudą.

32Vadovaujantis LR BK 641 str. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti 36 (trisdešimt šešių) MGL (1355,76 Eur) dydžio baudą.

33Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti iki teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo palikti, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus – panaikinti.

34Teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bauda turi būti sumokėta per šešis mėnesius nuo šio įsakymo įsiteisėjimo dienos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą banke AB „Swedbank“ Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300, arba sąskaitą banke „Nordea Bank Finland Plc“ Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, įmokos kodas 6801. Įmokos kvitą būtina pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismo (Laisvės pr. 79A, Vilnius) Dokumentų priėmimo skyrių. Nustatytu laiku nesumokėta bauda, bus išieškoma priverstinai (LR BVK 22 str.).

35Išaiškinti V. M., kad nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, jis per keturiolika dienų nuo šio dokumento gavimo dienos turi teisę reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme. Surengus posėdį teisme, teismas nebus saistomas nurodytais bausmės rūšimi ir dydžiu, ir galės būti skiriama bet kokia kita bausmė, numatyta sankcijoje. Nepateikus prašymo, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisės ir bus vykdomas LR BPK 352 str. nustatyta tvarka.

36Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Alberta Baltušytė, išnagrinėjusi... 2. V. M., a.k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. ( - ),... 3. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 222... 4. V. M. kaltinamas tuo, kad jis, būdamas uždarosios akcinės bendrovės ( - )... 5. Kaltinamojo V. M. kaltė padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką... 6. Kaltinamojo V. M. ikiteisminio tyrimo metu (2015-10-20) duotais parodymais,... 7. Liudytojo Č. K. ikiteisminio tyrimo metu (2015-09-24) duotais parodymais. Jis... 8. Liudytojo I. M. ikiteisminio tyrimo metu (2015-09-24) duotais parodymais. Jis... 9. Liudytojo V. L. ikiteisminio tyrimo metu (2015-05-18) duotais parodymais. Jis... 10. Įtariamuoju apklaustas A. P. (jo atžvilgiu byla išskirta) ikiteisminio... 11. 2011-06-02 asmens kratos protokolu, kuriame užfiksuota, kad atlikus D. M.... 12. 2011-06-02 kratos protokolu, kuriame užfiksuota, kad atlikus kratą... 13. 2011-06-02 apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota, kad atlikta įtariamojo... 14. 2011-06-03 kratos protokolu, kuriame užfiksuota, kad atlikus kratą įmonėje... 15. 2011-06-03 kratos protokolu, kuriame užfiksuota, kad atlikus kratą UAB ( - )... 16. 2011-06-07 apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota, kad atlikta kratos metu... 17. 2012-01-09 apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota, kad atlikta kratos metu... 18. 2014-12-10 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, kuriame... 19. 2012-06-27 UAB ( - ) raštu, kuriame nurodoma, kad patikrinus pateiktas UAB ( -... 20. 2012-06-19 UAB ( - ) raštu, kuriame nurodoma, kad patikrinus pateiktas UAB ( -... 21. 2012-09-27 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro specialisto... 22. 2015-02-05 Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro specialisto... 23. UAB ( - ) tvarkomoje apskaitoje 2010 m. vasario mėn. - 2011 m. balandžio... 24. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:... 25. 2015-10-20 kaltinamajam V. M. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis... 26. Įvertinus surinktų įrodymų visumą darytina išvada, kad kaltinamasis V. M.... 27. Kaltinamojo V. M. padaryta nusikalstama veika priskiriama prie nusikaltimų... 28. Skiriant kaltinamajam bausmę teismas atsižvelgia į veikos pavojingumo... 29. Kaltinamasis V. M. neprieštaravo prokuroro sprendimui, kad procesas būtų... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420 str. 1 d. 1 p., 421 str., teismas... 31. V. M., a.k. ( - ) pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos... 32. Vadovaujantis LR BK 641 str. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir... 33. Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti iki teismo... 34. Teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bauda turi būti sumokėta per šešis... 35. Išaiškinti V. M., kad nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju... 36. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas....