Byla 2-2845-570/2015
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Gelvora” ieškinį atsakovui J. R. dėl skolos, delspinigių, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

Nustatė

2Ieškovė UAB „Gelvora“ prašo priteisti iš atsakovo J. R. 666 Eur skolos, 734,36 Eur palūkanų, 242,30 Eur delspinigių, 266,39 Eur palūkanų delspinigių, 73,96 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 16,5 procentų sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 59 Eur bylinėjimosi išlaidų.

3Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas arba parengiamasis procesinis dokumentas.

4Atsakovui ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką įteikti tinkamai, teisme atsiliepimai negauti, todėl laikoma, kad yra visos sąlygos priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Iš byloje pateiktų įrodymų nustatyta, kad atsakovas ir AB „Swedbank“ 2008-04-28 sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 08-045495-GV, kurios pagrindu AB „Swedbank“ atsakovui suteikė minėtoje sutartyje numatyto dydžio kreditą, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti, mokėti palūkanas, delspinigius ir kitas sutartyje numatytas sumas, tačiau savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė ir ieškovės paskaičiavimu liko skolingas 666 Eur skolos, 734,36 Eur palūkanų, 242,30 Eur delspinigių, 266,39 Eur palūkanų delspinigių.

82008-06-18 AB „Swedbank“ ir UAB „Gelvora“ sudarė Reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. 08-20-15, pagal kurią AB „Swedbank“ perleido ieškovei reikalavimo teisę į atsakovą. Ieškovė LR CK 6.109 str. nustatyta tvarka pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą (b.l.22) ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal kylančius iš vartojimo kredito sutarties, tačiau atsakovas jų nebuvo įvykdęs ir ieškinio parengimo dienai.

9Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina šie teismui kartu pateikti rašytiniai įrodymai – išrašas iš skolų priėmimo-perdavimo akto (b.l.4), delspinigių paskaičiavimo aktas (b.l.5), palūkanų paskaičiavimo aktas (b.l.6), palūkanų delspinigių paskaičiavimo aktas (b.l.7), ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotinė (b.l.8), vartojimo kredito sutartis (b.l.13-14), reikalavimo teisių perleidimo sutartis (b.l.16-21), pranešimas dėl reikalavimo perleidimo (b.l.22).

10LR CK 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku.

11Esant nurodytoms aplinkybėms, iš atsakovo priteistina 666 Eur negrąžintos paskolos sumos.

12LR CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Ieškovės prašymu iš atsakovo priteistina įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2015-05-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Iš ieškovės pateikto 2015-04-20 delspinigių paskaičiavimo akto (b.l.6) matyti, kad ieškovė delspinigius pagal vartojimo kredito sutartį atsakovui skaičiuoja nuo 2009-01-26 iki 2010-01-21.

14Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005) sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma ir kitus kriterijus. CK 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Pagal Vartojimo kredito sutartį atsakovas įsipareigojo mokėti po 0,1 proc. per dieną dydžio delspinigius nuo laiku už paslaugas nesumokėtos sumos. Be to, byloje nėra duomenų, kodėl pradinis kreditorius ar naujasis kreditorius tiek daug laiko delsė kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynybos ir dėl skolos išieškojimo. Pažymėtina ir tai, kad kasacinis teismas yra ne kartą pasisakęs, jog ginčo, kilusio iš vartojimo sutarties specifika silpnesniosios šalies gynimo interesais lemia teismo pareigą būti aktyviam procese (LAT 2009-11-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2009). Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes, vadovaujantis LR CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais bei atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, ieškovei priteistinų delspinigių suma mažintina iki 0,02 proc. dydžio, t.y. iki 48,09 Eur. Tokia delspinigių suma yra pakankama ir atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją (CK 6.73 str. 2 d., CPK 3 str. 7 d., 177 str., 178 str., 185 str.).

15Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 73,96 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų (b.l.8). Iš minėtų išlaidų išklotinės matyti, kad jas sudaro darbo priemonės, pranešimai, užklausos ir kt. Tačiau ieškovas nepateikė įrodymų, kuriais būtų pagrįstos minėtos išlaidos (LR CPK 178 straipsnis). Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovo vykdomai veiklai, t. y. skolų išieškojimui ir prevencijai (www.gelvora.lt), kaip ir bet kuriai kitai ūkinei – komercinei veiklai, būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos ieškovo tiesioginei ūkinei – komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos LR CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytomis išlaidomis. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovės reikalavimas dalyje dėl 73,96 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo yra netenkintinas.

16Atsakovas laiku negrąžino suteikto kredito, todėl privalo mokėti kredito sutartyje nustatyto dydžio palūkanas iki visos kredito sumos grąžinimo dienos (CK 6.874 str. 1 d., 6.881 str. 2 d.). Dėl to ieškovei iš atsakovo priteistinos pagal vartojimo kredito sutartį – 16,5 procentų sutartinės palūkanos nuo pagrindinės skolos sumos (461,66 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2015-05-14, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Esant nurodytoms aplinkybėms ieškovei iš atsakovo priteistina 666 Eur skolos, 734,36 palūkanų, 48,09 Eur delspinigių, 266,39 Eur palūkanų delspinigių, 5 procentų metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2015-05-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 16,5 procentų sutartinės palūkanos nuo pagrindinės skolos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2015-05-14, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 1.138 str. 6 p., 6.37 str. 1 d., 6.38 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.210 str., 6.870 str.).

18Proporcingai tenkintų ieškinio reikalavimų daliai ieškovei iš atsakovo priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 51 Eur žyminis mokestis (LR CPK 93 str. 2 d.).

19LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355, pakeistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur. Atsižvelgiant į tai, jog šioje civilinėje byloje susidariusios mažiau nei 3 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, jos iš atsakovo valstybei nepriteistinos.

20Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 258, 307 str., teismas,

Nutarė

21Ieškinį tenkinti iš dalies.

22Priteisti ieškovei UAB „Gelvora“, į.k. 125164834, Vilnius, Juozapavičiaus g. 7, a.s. Nr. LT02 7044 0600 0031 0074, AB SEB bankas, iš atsakovo J. R., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 666 Eur (šešis šimtus šešiasdešimt šešis eurus) skolos, 734,36 Eur (septynis šimtus trisdešimt keturis eurus, 36 ct), palūkanų, 48,09 Eur (keturiasdešimt aštuonis eurus 09 ct) delspinigių, 266,39 Eur (du šimtus šešiasdešimt šešis eurus, 39 ct) palūkanų delspinigių, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą (skolą ir delspinigius) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 16,5 procentų sutartinių palūkanų nuo pagrindinės skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 51 Eur (penkiasdešimt vieną eurą) žyminio mokesčio.

23Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Ieškovė UAB „Gelvora” per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė,... 2. Ieškovė UAB „Gelvora“ prašo priteisti iš atsakovo J. R. 666 Eur skolos,... 3. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas... 4. Atsakovui ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Iš byloje pateiktų įrodymų nustatyta, kad atsakovas ir AB „Swedbank“... 8. 2008-06-18 AB „Swedbank“ ir UAB „Gelvora“ sudarė Reikalavimo teisių... 9. Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina šie teismui kartu pateikti... 10. LR CK 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku.... 11. Esant nurodytoms aplinkybėms, iš atsakovo priteistina 666 Eur negrąžintos... 12. LR CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už... 13. Iš ieškovės pateikto 2015-04-20 delspinigių paskaičiavimo akto (b.l.6)... 14. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką (Lietuvos... 15. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 73,96 Eur ikiteisminio skolos... 16. Atsakovas laiku negrąžino suteikto kredito, todėl privalo mokėti kredito... 17. Esant nurodytoms aplinkybėms ieškovei iš atsakovo priteistina 666 Eur... 18. Proporcingai tenkintų ieškinio reikalavimų daliai ieškovei iš atsakovo... 19. LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355,... 20. Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 258, 307 str., teismas,... 21. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 22. Priteisti ieškovei UAB „Gelvora“, į.k. 125164834, Vilnius,... 23. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 24. Ieškovė UAB „Gelvora” per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos...