Byla 2SP-3426-887/2020
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomojoje byloje Nr. 0182/19/00849

1Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Agnė Petkevičienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos UAB „Transmuralis“ prašymą suinteresuotam asmeniui antstoliui Giedriui Salickui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomojoje byloje Nr. 0182/19/00849.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja teismo prašo nepranešant byloje dalyvaujantiems asmenims iki bus galutinai išnagrinėtas pareiškėjos skundas dėl antstolio Giedriaus Salicko veiksmų, taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti antstolio Giedriaus Salicko 2020 m. balandžio 9 d. patvarkymo Nr. B20-6481 dėl turto pardavimo iš varžytynių vykdymą.

5Nurodo, kad skundu pareiškėja prašo antstolio panaikinti 2020 m. balandžio 9 d. patvarkymą Nr. B20-6481 dėl turto pardavimo iš varžytynių vykdomojoje byloje Nr. 0182/19/00849 ir paskirti kitą turto vertinimą. Pareiškėja nesutinka su atliktos turto ekspertizės aktu, kadangi jame nurodyta ženkliai žemesnė turto kaina negu yra iš tikrųjų. Atsižvelgiant į tai, būtina atlikti pakartotinę turto vertinimo ekspertizę. Jeigu turtas bus parduotas už antstolio nurodomą 15 300,00 Eur kainą, bus pažeisti tiek skolininko, tiek išieškotojo interesai.

6Teismas

konstatuoja:

7Prašymas tenkintinas.

8Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Išieškojimo vykdymo procese sustabdymas yra viena iš laikinųjų apsaugos priemonių (CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punktas). Vienas iš šios priemonės taikymo atvejų yra situacijos, kai paduodamas skundas dėl antstolio veiksmų – CPK 510 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmuo gali prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones vykdymo procese, kai teikia skundą dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti. Laikinosios apsaugos priemonės – vykdymo veiksmų sustabdymą – numato ir CPK 510 straipsnio 8 dalis, nustatanti, kad skundo dėl antstolio veiksmų padavimas vykdymo veiksmų nesustabdo, tačiau teismas, pripažinęs, kad tai reikalinga, vykdymo veiksmus turi teisę sustabdyti rašytinio proceso tvarka. Vykdymo veiksmų sustabdymui būdingas išimtinis pobūdis. Tad laikinoji apsaugos priemonė – išieškojimo vykdymo procese sustabdymas, gali būti taikoma tik tuomet, jeigu teismas pripažįsta vykdymo veiksmų sustabdymo reikalingumą. Pagrindu sustabdyti vykdymo veiksmus gali būti konkretaus skundžiamo antstolio veiksmo pobūdis, vykdymo veiksmų nesustabdžius galinčios atsirasti žalos dydis ir kitos aplinkybės, kurias teismas pripažįsta reikšmingomis. Tokiu atveju taikant laikinąsias apsaugos priemones – nukeliant neapibrėžtam laikui vykdomojo dokumento realų įvykdymą – ypač svarbu suderinti abiejų suinteresuotų vykdymo proceso šalių interesų pusiausvyrą bei nepažeisti pamatinių civilinio proceso tikslų bei principų, t. y. vykdomojo dokumento įvykdymo per įmanomai trumpiausią laiką, kuo greitesnės teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimą (CPK 2 straipsnis).

9Pareiškėja, pateikusi skundą dėl antstolio veiksmų, CPK 510 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti antstolio Giedriaus Salicko paskelbtas bei šiuo metu vykstančias skolininkei UAB „Transmuralis“ priklausančio turto varžytynes.

10Iš pateikto pareiškėjos skundo dėl antstolio veiksmų turinio bei priedų prie jo nustatyta, kad antstolis Giedrius Salickas vykdo vykdomąją bylą Nr. 0182/19/00849 dėl skolos išieškojimo iš skolininkės UAB „Transmuralis“. Antstolis 2020 m. balandžio 9 d. paskelbė skolininkei priklausančio turto varžytynes, kurių pabaiga numatyta 2020 m. gegužės 11 d., 11.00 val. Skolininkė nesutinka su parduodamo jai priklausančio turto verte.

11Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija, o teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – antstolio pareiga, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso išieškotojo reikalavimų patenkinimas kuo didesne apimtimi per kuo trumpesnį laiką, sukeliant kiek galima mažesnių neigiamų padarinių skolininkui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/07, 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2008, 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009). Proporcingumo ir interesų derinimo principų laikymąsi turto vertės nustatymo stadijoje užtikrina ir galimybė išieškotojui bei skolininkui išsakyti savo nuomonę dėl įkainojamo turto vertės bei antstolio pareiga į ją atsižvelgti. Be to, skolininkui ir išieškotojui suteikta teisė prieštarauti antstolio atliktam įkainojimui.

12Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, pareiškėjos prašyme išdėstytus argumentus, jų pagrįstumą, sprendžia, kad šiuo atveju yra tikslinga ir reikalinga sustabdyti vykdymo veiksmus – sustabdyti antstolio Giedriaus Salicko paskelbtas bei šiuo metu vykstančias UAB „Transmuralis“ priklausančio turto varžytynes iki bus išnagrinėtas pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų, kadangi skundo dėl antstolio veiksmų tenkinimo atveju gali būti apsunkintas teismo procesinio sprendimo vykdymas bei pažeisti pareiškėjos turtiniai interesai, o priimtas procesinis sprendimas negalėtų būti įvykdytas be papildomų teisminių ginčų. Be to, nesustabdžius nurodytų vykdymo veiksmų pareiškėjai priklausantis turtas gali būti parduotas neįsitikinus, ar šio turto vertė nustatyta teisėtai ir pagrįstai, todėl vėliau priėmus pareiškėjai palankų teismo sprendimą, gali būti pažeisti ne tik skolininko, bet ir išieškotojo interesai bei lūkesčiai, o tai iš esmės pažeistų proceso ekonomiškumo principą, išieškotojo, skolininko, antstolio ir trečiojo asmens (pirkėjo) teisių gynybos aspektu.

13Nutartis vykdytina skubiai (CPK 152 straipsnio 1 dalis).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 151 straipsniu, 290–291 straipsniais, 510 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

15Tenkinti prašymą

16Taikyti laikinąją apsaugos priemonę ir sustabdyti vykdymo veiksmus – sustabdyti antstolio Giedriaus Salicko vykdomojoje byloje Nr. 0182/19/00849 paskelbtas ir vykstančias UAB „Transmuralis“, juridinio asmens kodas 302506049, priklausančio nekilnojamojo turto, esančio ( - ), varžytynių Nr. 188638, turto varžytynes iki bus priimtas galutinis sprendimas nagrinėjant pareiškėjos UAB „Transmuralis“ skundą dėl antstolio Giedriaus Salicko veiksmų.

17Nutartis vykdoma skubiai.

18Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti pareiškėjai, antstoliui Giedriui Salickui vykdyti.

19Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti atskiruoju skundu skundžiama Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai