Byla 2-1638-214/2014
Dėl turtinės žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Sigita Bružienė, sekretoriaujant S. G., dalyvaujant atsakovei G. R., jos atstovei advokatei Elenai Gilienei, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB Lietuvos draudimas ieškinį atsakovei G. R. , tretysis asmuo UAB „Nemuno būstas“, dėl turtinės žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2Ieškinyje nurodyta, kad ieškovas apdraudė butą esantį ( - ). Draudėjas pranešė ieškovui, kad 2010-10-24 užpilta jo buto patalpa 2-3, kurios atstatymui iki būklės buvusios iki draudiminio įvykio, patirtos 996,-lt. išlaidos. Draudėjo butas galėjo būti užpiltas dėl atsakovės veikiančios automatinės skalbimo mašinos, nes atsakovė nerūpestingai naudojo savo skalbimo mašiną, todėl ir atsirado žala, kurios atsakovė ieškovui neatlygino, nors ieškovas ragino atsakovę atlyginti žalą. Teismo prašo priteisti iš atsakovės 996,-litus turtinės žalos atlyginimui, 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta, atsižvelgiant į tai, kad atsakovė su ieškiniu sutinka, prašo bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant, ieškinį palaiko, neprieštarauja , kad būtų išdėstytas sprendimo vykdymas.

4Atsakovė atsiliepime į ieškinį ir teismo posėdyje su ieškiniu sutiko, paaiškino, kad toje patalpoje, po kuria esanti patalpa buvo užlieta, turi ir naudoja automatinę skalbimo mašiną, kurios nukanalizuojamas vanduo leidžiamas į grindyse esančią įrengtą nutekėjimo angą, taip pat paaiškino, kad toje pačioje patalpoje esančiais dušais naudojasi ir kiti namo to aukšto gyventojai, todėl ne ji viena turi būti atsakinga už padarytą žalą, tačiau sutinka, kad būtų priteista iš jos 996,-Lt. žalos atlyginimui, išdėstant šios sumos mokėjimą dviejų metų laikotarpiui, nesutinka mokėti 5 procentų metinių palūkanų.

5Trečiojo asmens UAB „Nemuno būstas“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta, pateikė byloje atsiliepimą, kuriame su ieškovo ieškinio reikalavimais sutinka, ir nurodo, kad ieškovo nuostoliai buvo patirti dėl atsakovės netinkamo naudojimosi skalbimo mašina, ir atsakovas turi teisę regreso tvarka turi teisę reikalauti prisiteisti žalą iš atsakovės. Prašo bylą nagrinėti nedalyvaujant atstovui.

6Ieškinys tenkintinas. Ieškovo 2010-10-29 surašytame žalos byloje Nr. 1118019 Turto sunaikinimo sugadinimo akte nurodyta, kad 2010-10-24 užfiksuotas vandens prasiskverbimas iš gretimų patalpų bute ( - ). Numatytas dėl įvykio atsakingas asmuo 301 butas, kurio gyventoja, t.y. atsakovė pripažino, kad skalbimo mašina yra jos, tačiau neigia, kad apliejimas įvyko dėl jos kaltės. Šis įvykis akte aprašytas taip: š.m. spalio 24 d. buvo aplietas draudėjo butas, vanduo skverbėsi iš aukščiau esančių bendrųjų patalpų (WC patalpos). Draudėjo teigimu ten stovi skalbimo mašina, iš kurios skalbimo metu ir bėgo vanduo(skalbimo mašinos vandens šalinimo šlanga buvo numesta ant grindų. Ši skalbimo mašina priklauso 301 buto gyventojams, t.y. atsakovei (b.l.5-6). Lokalinėje aplieto buto remonto sąmatoje nurodyta, kad aplieto buto remonto atlikimo kaina iš viso yra 996,-Lt. (b.l.7). Ieškovo draudimo išmokos apskaičiavime nurodyta draudimo išmokos suma 996,-Lt.(b.l.8). UAB „Būsto administravimo agentūra“ ieškovui 2011-02-11 raštu Nr. 11-043 pranešė, kad 2010-10-24 gedimai bendro naudojimo vandentiekio įrangoje neužfiksuoti, vamzdynai nesupuvę, nėra avarinės būklės, laikotarpyje nuo 2010-10-15 iki 2011-02-10 gedimų ir protekų bendro naudojimo vamzdynuose nebuvo užfiksuota. 2010-11-15 raštu ieškovui UAB Būsto administravimo agentūra pranešė, kad virš buto ( - ) pagal namo projektą yra bendro naudojimo prausykla, kuri priklauso to aukšto dalies butų gyventojams. Galimas buto užpylimas buvo nuo veikiančios automatinės skalbimo mašinos III a. prausykloje, kuri priklauso 301 buto savininkei G. R. (b.l.9-10).Ieškovas atsakovei 2010-12-21 pareiškė pretenziją dėl 996,-litų žalos atlyginimo (b.l.11).Atsakovė G. R. 2011-01-07 atsakė ieškovui į pretenziją nurodydama, kad ne ji viena naudojasi šia patalpa, ir nesutinka, kad jos skalbimo mašina galėjo užpilti butą. Atsakovės G. R. deklaruota gyvenamoji vieta ( - ); VĮ Registrų centro duomenimis butas ( - ) nuosavybės teise priklauso G. R. (b.l.36,38).Kauno teritorinės darbo biržos Kauno m. skyriaus 2014-07-17 pažymoje nurodyta, kad G. R. ieškanti darbo, registruota darbo biržoje nuo 2012-07-17. Pažymoje apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį atsakovei G. R. nuo 2013-07 mėnesio iki 2014 m. sausio mėnesio nurodytas išmokamas darbo užmokestis nesiekia minimalios mėnesinės algos dydžio (b.l.3,41).Atsakovė G. R. raštu kreipėsi į UAB „Nemuno būstas“ dėl gedimų bendro naudojimo patalpoje, 2014-03-25 Atliktų darbų perdavimo- priėmimo akte nurodyta, kad iš 4 aukšto WC patalpų laša vanduo į 3 aukšto WC patalpas, tačiau šis faktas nesusijęs su ieškinio dalyku ir pagrindu, nes ieškinyje prašoma priteisti žala kilusi dėl antro aukšto patalpų užliejimo 2010 m. (b.l.57-58). ( - ) gvvenamojo namo antrojo , trečiojo aukšto planuose matyti, kad bendro naudojimo patalpa, kurioje stovi atsakovės skalbimo mašina yra virš antrajame aukšte esančios patalpos, kuri buvo aplieta (b.l.80-82).Liudytojas Ž. J. paaiškino, kad jis gyvena ( - ), buto Nr. ( - ), ir žino, kad buvo užpilta antrajame šio namo aukšte esanti gyvenamoji patalpa virš kurios yra trečiojo aukšto prausykla, žino, kad nukanalizuojamas vanduo užsikimšdavo. Šiais trečiojo aukšto prausyklos dušais naudojasi gyventojai, skalbimo mašina stovi tik atsakovės, įrengiant antrajame aukšte gyvenamąją patalpą iš dušo patalpos galėjo būti apsunkintas nukanalizuojamo vandens išbėgimas iš trečiojo ir ketvirtojo aukšto. Liudytojas Čižikas paaiškino, kad matė veikiančią atsakovės skalbimo mašiną, iš antrojo aukšto atbėgo gyventojas ir sakė, kad bėga pas jį antrajame aukšte vanduo per sienas. Jis buvo nuėjęs į patalpą, kurioje stovi atsakovės skalbimo mašina, tuo metu skalbimo mašina neskalbė, daugiau skalbimo mašinų nebuvo, dauguma gyventojų naudojasi dušais, skalbiasi drabužius rankomis; iš ketvirto aukšto taip pat bėga vanduo per trečio aukšto sienas.

7Byloje atsakovė neginčijo aplinkybės, kad antrojo aukšto patalpa buvo aplieta, taip pat neginčija ir nustatytos bei ieškovo išmokėtos draudėjui išmokos dydžio. Atsakovė ir jos atstovė nurodydamos, kad trečiajame aukšte esančioje WC patalpoje esančiais dušais naudojasi ir kiti namo gyventojai , sutinka su ieškiniu iš dalies, atsakovė sutinka sumokėti ieškovo išmokėtą draudėjui 996,-litų sumą, nesutinka mokėti ir prašo nepriteisti 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos; tai ji nurodė atsiliepime į ieškinį ir teismo posėdžio metu. Iš ištirtų įrodymų yra pagrindas daryti išvadą, kad antrojo aukšto patalpa esanti po trečiojo aukšto wC ir dušų patalpa, kurioje stovi veikianti atsakovės skalbimo mašina buvo aplieta nuo šios skalbimo mašinos, nes kaip matyti tiek iš ieškovės paaiškinimų, tiek iš ieškovo 2010-10-29 surašyto žalos byloje Nr. 1118019 Turto sunaikinimo sugadinimo akto atsakovei priklausančios skalbimo mašinos vandens išleidimo žarna buvo numesta ant grindų, t.y. nesumontuota nustatyta tvarka, ir tai sudarė galimybę vandeniui nutekėti ne į nuanalizavimo vamzdyną, bet pro šalį ir tokiu būdu patekti į antrojo aukšto patalpą. Tai, kad atsakovės skalbimo mašina stovi minėtoje patalpoje ir yra naudojama patvirtino ir liudytojai, Šios aplinkybės, bei, kad antrojo aukšto buto apliejimas įvyko ne iš skalbimo mašinos pašalinto vandens, atsakovė nepaneigė byloje įrodymais. Pažymėtina, kad pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę dalyvaujantys civiliniame teisiniame ginče asmenys turi įstatyminę pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 178 str.). Įrodinėti turinčias reikšmės civilinėje byloje aplinkybes (įrodinėjimo dalyką) yra šalių ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų kartu ir teisė, ir pareiga. Šias teises ir pareigas minėti asmenys įgyvendina nurodydami teisiškai reikšmingas aplinkybes, rinkdami ir pateikdami teismui įrodymus bei dalyvaudami juos tiriant ir vertinant. Įrodinėjimo tikslas, kurio turi siekti civilinės bylos dalyviai ir bylą nagrinėjantis teismas - teismo įsitikinimas, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Teismas turi vertinti įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu įrodinėjamų aplinkybių išnagrinėjimu, pagal įstatymą, neteikiant išankstinės galios jokiems įrodymams, išskyrus įstatymo pripažintus turinčiais didesnę įrodomąją reikšmę (CPK 185 str.). Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Kadangi atsakovė nepaneigė ieškovo nurodytų aplinkybių, todėl teismas sprendžia, kad yra pagrindas nustatyti, kad žala atsirado dėl atsakovės netinkamo naudojimosi skalbimo mašina.CK 6.1015 str. 1 d. nustato, kad draudikui išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens; šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, nustatančių draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius. Taigi žalos padarymo draudėjo turtui atveju draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuojančias CK normas.CK 6.266 straipsnyje nustatyta, kad žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo CK 6.270 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės. Pagal šią teisės normą objekto savininkas (valdytojas) privalo atlyginti žalą net ir nesant jo kaltės, jeigu neįrodo, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos arba nukentėjusiojo asmens tyčios ar didelio neatsargumo. Ši teisės norma taikoma ir tokiu kaip nagrinėjamos bylos atveju, kai dėl vandentiekio avarijos pastato viršutinio aukšto patalpose yra užliejamas ir sužalojamas pastato žemesniame aukšte esantis turtas. Kai asmuo už padarytą žalą atsako net ir nesant jo kaltės, reiškiantis reikalavimą dėl žalos atlyginimo asmuo privalo įrodyti likusias deliktinės atsakomybės taikymo sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, žalą, priežastinį ryšį (CK 6.246, 6.247, 6.249 straipsniai). Nagrinėjamoje byloje taikytinas CK 6.266 straipsnis, nes pagal nekilnojamojo turto registro duomenis atsakovei nuosavybės teise priklauso dalis bendro naudojimo patalpos plane pažymėtos 331(, kurioje stovėjo ir veikė jai priklausanti skalbimo mašina, kurios vandens šalinimo žarna nebuvo nustatyta tvarka sumontuota, bet padėta ant grindų ( b.l.82). CK 6.247 straipsnyje nustatyta, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatas. Pagal teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. B. v. Vilniaus universiteto Santariškių klinikos, bylos Nr. 3K-3-556/2005; 2006 m. spalio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. T. ir kt. v. Lietuvos Respublika ir kt., bylos Nr. 3K-3-518/2006; Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. B. ir kt. v. Daugiabučio namo savininkų bendrija „Medvėgalis“, bylos Nr. 3K-7-345/2007) priežastinio ryšio nustatymo civilinėje byloje procesą sąlygiškai galima padalyti į du etapus. Pirma, nustatomas faktinis priežastinis ryšys, kai sprendžiama, ar žalingi padariniai kyla iš neteisėtų veiksmų, t. y. nustatoma, ar žalingi padariniai būtų atsiradę, jeigu nebūtų buvę neteisėto veiksmo. Antra, nustatomas teisinis priežastinis ryšys, kai sprendžiama, ar padariniai teisiškai nėra pernelyg nutolę nuo neteisėto veiksmo. Tam, kad būtų konstatuotas priežastinio ryšio buvimas ar nebuvimas, būtina visapusiškai analizuoti atsakovo veiksmus ir bylos faktines aplinkybes. Priežastinis ryšys, kaip civilinės teisės pažeidimo sudėties elementas, yra teisinė, o ne techninė kategorija. Yra ar ne priežastinis ryšys sprendžia teismas, visapusiškai įvertinęs visas bylos aplinkybes (LAT nutartis civ.b.AB „Lietuvos draudimas“ UAB „Rivava“ Nr.3K-3-554/2007). Nagrinėjamoje byloje ištirtų įrodymų turinys leidžia teigti, kad yra pagrindas sutapatinti skalbimo mašinos netinkamo eksploatavimo priežastį ir teisinį priežastinį ryšį. Esant ištirtiems byloje įrodymams ir atsakovei sutinkant su ieškiniu, ieškinys tenkintinas.

8Nors atsakovė nesutinka su ieškovo prašymu dėl 5 procentų metinių palūkanų priteisimo iš jos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, tačiau Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.37 str. nustato, kad skolininkas privalo mokėti nustatyto įstatymo dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, tai yra privaloma įstatymo norma, todėl teismas privalo palūkanas priteisti, atsakovė yra fizinis asmuo todėl iš atsakovės priteistinų palūkanų dydis penki procentai nuo priteistos sumos, kaip nustatyta jau minėto Civilinio kodekso 6.210 str.

9Tenkintinas ieškovės prašymas dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo dviems metams, atsakovas yra juridinis asmuo, sutinka, kad teismo sprendimo įvykdymas būtų išdėstytas; byloje pateikti atsakovės turtinę padėtį pagrindžiantys dokumentai, t.y. jos gaunamas neaukštas darbo užmokestis, turimo nekilnojamojo turto apimtis, leidžia daryti išvadą, kad atsakovės turtinė padėtis neleidžia jai iš karto įvykdyti teismo sprendimo, ir yra pagrindas jo vykdymą išdėstyti 2 metams, mokant kiekvieną mėnesį po 41,50 lt. (CPK 284 str.).

10Iš atsakovės ieškovui taip pat priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t.y. byloje sumokėtas žyminis mokestis 54,-Lt. , valstybei – teismo turėtos išlaidos susijusios su procesinių dokumentų byloje įteikimu 21,-Lt. , kaip kad numatyta Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 88 str. 1 d. 3p.

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263, 265, 268, 270 str. str., teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti.

13Priteisti ieškovui AB „Lietuvos draudimas“ , į.k.110051834, buveinė J.Basanavičiaus g.12,Vilnius, a.s. Nr.LT 77 7300 0100 0054 3713 „Swedbank „ AB, iš atsakovės G. R., a.k. ( - ) gyvenančios ( - ), 996,-Lt.(devynis šimtus devyniasdešimt devynis litus) žalos atlyginimui; 5 (penkis) procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos , t.y. 2013-11-06 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei 54,-Lt (penkiasdešimt keturis litus) bylinėjimosi išlaidas;

14Priteisti valstybei iš atsakovės G. R., a.k. ( - ) gyvenančios ( - ), 21,- Lt.(dvidešimt vieną litą) teismo turėtų išlaidų susijusių su procesinių dokumentų byloje įteikimu.

15Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per sprendimą priėmusį Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai