Byla Ik-119-554/2011

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Algis Markevičius,

2sekretoriaujant Vaidai Martusevičiūtei,

3dalyvaujant pareiškėjo - Kauno sporto klubo „( - )“ įgaliotiems atstovams: prezidentui R. R., advokatui Daniui Svirinavičiui,

4atsakovo - Kauno miesto savivaldybės įgaliotai atstovei Neringai Žukauskienei,

5atsakovo - Lietuvos Valstybės, atstovaujamos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, įgaliotai atstovei Neringai Pėtnyčytei,

6nedalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens - Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos įgaliotam atstovui,

7viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Kauno sporto klubo „( - )“ skundą atsakovams Kauno miesto savivaldybei, Lietuvos Valstybei, atstovaujamai Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijai dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo, 316394 Lt turtinės žalos atlyginimo ir

Nustatė

8Pareiškėjas - Kauno sporto klubas „( - )“ teismo prašė atnaujinti ieškinio senaties terminą ( b.l. 148-152), taip pat priteisti iš Kauno miesto savivaldybės ir Lietuvos Valstybės, atstovaujamos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, solidariai 316394 Lt turtinei žalai atlyginti (b.l. 51-56).

9Pareiškėjas prašyme nurodė, taip pat pareiškėjo įgalioti atstovai paaiškino teismo posėdžio metu, kad būtina atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą pateikti skundui dėl turtinės žalos atlyginimo. Pareiškėjas ir jo įgalioti atstovai nurodė, jog termino skundui paduoti nepraleido, kadangi 2007-11-27 antstolio M. L. „Sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu neįvykdymo“ aktas patvirtina, jog pareiškėjui buvo padaryta turtinė žala. Pažymėjo ir tai, jog pareiškėjas turėjo pagrįstą pagrindą tikėtis, kad su atsakovais ginčas bus išspręstas geranoriškai ir tuo tikslu dar 2007-05-25 buvo rašomi Kauno miesto savivaldybei atitinkami pasiūlymai. Jei teismas manytų, jog senaties terminas praleistas, prašo jį atnaujinti dėl svarbių priežasčių - t.y., jog pareiškėjas yra visuomeninė organizacija, jo veikla buvo ir yra naudinga visuomenei. Be to, kaip matyti iš bylos duomenų, tik galutiniam ginčui tarp Sporto klubas „( - ) “ ir R. R. pasibaigus, Sporto klubas „( - )“ iš karto pateikė teismui skundą dėl žalos atlyginimo. Pareiškėjas skunde taip pat nurodė bei įgalioti atstovai teismo posėdžio metu paaiškino, jog 1995-11-27 nekilnojamojo turto registre Kauno miesto tarybos nuosavybės teise buvo įregistruota 2788 kv.m. asfaltuota sporto aikštelė prie pastato, esančio Kaune, ( - ). 1996-01-05 nuomos sutartimi ši aikštelė buvo išnuomota pareiškėjui. 1996-02-27 pareiškėjui buvo išduotas leidimas Nr. 534/96 sporto aikštyno prie ( - ) Kaune projektavimui. 1996-10-14 Kauno apskrities valdytojo administracijos Valstybinės statybos inspekcijos Kauno miesto skyrius pareiškėjui išdavė leidimą vykdyti statybos darbus - t.y. statyti sporto aikštyną su sporto sale. 1998-05-25 surašytas ir išduotas individualaus statinio priėmimo naudoti aktas ir juo buvo priimtas naudoti sporto aikštynas su lengvų konstrukcijų pastatu. 1999-12-01 pirkimo-pardavimo sutartimi atsakovas - Kauno sporto klubas „( - )“ perleido šį nekilnojamąjį turtą fiziniam asmeniui R. R., kuris jį savo vardu įregistravo Nekilnojamojo turto registre 1999-12-08. Kauno apygardos teismas 2002-02-04 sprendimu panaikino Kauno sporto klubui „( - )“ išduotą leidimą vykdyti statybos darbus, individualaus statinio priėmimo naudoti aktą, kiemo aikštelės R. R. vardu teisinę registraciją, pripažino negaliojančia 1999-12-01 pirkimo-pardavimo sutarties dalį dėl aikštelės pardavimo R. R. ir grąžino šią aikštelę Kauno miesto tarybai. Lietuvos apeliacinis teismas apeliacine tvarka išnagrinėjęs bylą 2006-06-05 sprendimu: panaikino Kauno apygardos teismo 2005-12-19 sprendimo dalį ir toje dalyje Kauno miesto savivaldybės ieškinį patenkino - pripažino negaliojančia 1999-12-01 pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią Kauno sporto klubas „( - )" pardavė R. R. karkasinį vieno aukšto sporto kompleksą su priklausiniais - kiemo statiniais, esančius Kaune, ( - ), taip pat priteisė iš Kauno sporto klubo ,,( - )" R. R. 20000 Lt, panaikino pastato lUlž ir kiemo statinių, esančių Kaune, ( - ), teisinę registraciją R. R. vardu, įpareigojo R. R. iki 2006-08-06 nugriauti pastatą lUlž ir kiemo statinius, išskyrus kiemo aikštelę, esančius Kaune, ( - ). Taip pat panaikino Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-07-20 įsakymą Nr. A-1732 „Dėl žemės sklypo Ukmergės g. 22A detaliojo plano patvirtinimo" ir Kauno apskrities viršininko 2005-02-17 įsakymą Nr. 02-01-1087 „Dėl žemės sklypo ( - ), Kaune, nuomos", pripažino negaliojančia 2005-02-17 valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. Nl 9/2005-0031 dėl žemės sklypo Nr. 1901/0059:52, esančio Kaune, ( - ), nuomos, panaikino Kauno apskrities viršininko 2005-03-17 sutikimą valstybinėje žemėje statyti naujus statinius ir rekonstruoti esamus (sutikimo Nr. 19-45). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007-03-19 nutartimi Lietuvos apeliacinio teismo 2006-06-05 sprendimą paliko nepakeistą. Nurodė, jog atsakovų veiksmais – Kauno miesto savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus 1996-02-27 išduotu leidimu sporto aikštyno projektavimui, Kauno miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus, Kapitalinės statybos skyriaus, Urbanistikos ir architektūros skyriaus suderintu darbo projektu, Kauno apskrities valdytojo administracijos Valstybinės statybos inspekcijos Kauno skyriaus išduotu leidimu aikštelėje vykdyti statybos darbus pareiškėjui padaryta 316394 Lt turtinė žala. Jei minėti atsakovų administraciniai aktai nebūtų buvę priimti, pareiškėjas išlaidų - t.y. turtinės žalos, nebūtų patyręs. Kadangi atsakovų pareigūnai priėmė neteisėtus, pažeidžiančius įstatymų reikalavimus aktus, atliko kitus veiksmus, to pasėkoje pareiškėjas patyrė 316394 Lt žalą, kurią prašo priteisti iš abiejų atsakovų solidariai.

10Atsakovo - Kauno miesto savivaldybės įgaliota atstovė teismo prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

11Kauno miesto savivaldybė atsiliepime į skundą (b.l. 63-70) nurodė, taip pat atsakovo įgaliota atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad pareiškėjo reikalavimui turi būti taikomas 3 metų ieškinio senaties terminas. Šį terminą pareiškėjas praleido dėl nesvarbių priežasčių ir jį atnaujinti nėra pagrindo, todėl ir skundas turi būti atmestas. Pareiškėjo pateikti teismų sprendimai patvirtina, kad teisė į ieškinio pareiškimą dėl turtinės žalos atlyginimo pareiškėjui atsirado vėliausiai nuo 2006-06-05 - t.y. nuo Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo priėmimo, todėl pareiškėjas privalėjo į teismą kreiptis ne vėliau kaip iki 2009-06-05. Tuo tarpu skundą pareiškėjas teismui padavė tik 2010-06-23. taip pat nurodė, jog Kauno miesto savivaldybė nepriėmė pareiškėjo nurodytų - 1996-10-14 išduoto statybos leidimo, 1998-05-25 išduoto priėmimo statinio tinkamu naudoti akto – t.y. administracinių aktų, kurių pagrindu galėjo ir buvo vykdoma sporto komplekso ( - )., Kaune, statyba bei eksploatacija. Kadangi sporto klubas „( - )“ neturėjo jokių teisių į žemės sklypą, todėl Kauno apskrities valdytojo administracija neturėjo teisinio pagrindo išduoti leidimą vykdyti statybos darbus. Kauno sporto klubas „( - )“ niekada neturėjo teisės būti ginčo objekto statytoju, todėl neturėjo teisės jos ir įgyvendinti, o vykdydamas statybos darbus, kuriuos atlikti neturėjo teisės, veikė savo paties rizika ir atsakomybe. Dėl to, vadovaujantis CK 6.235 str. 5 d., pareiškėjas negali reikalauti nuostolių atlyginimo iš kitų asmenų. Kadangi pareiškėjas neįrodė neteisėtų Kauno miesto savivaldybės veiksmų, todėl nėra teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo reikalavimo dalį dėl turtinės žalos atlyginimo iš Kauno miesto savivaldybės. Buvo pažymėta ir tai, jog pareiškėjo pateikti įrodymai nepatvirtina jo nurodytų motyvų dėl patirtos turtinės žalos dydžio.

12Atsakovas – Lietuvos valstybė, atstovaujama Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, atsiliepime į skundą (b.l. 57-61) nurodė, taip pat atsakovo įgaliota atstovė teismo posėdžio metu prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

13Atsakovas ir jo įgaliota atstovė nurodė, kad pareiškėjo manymu, esant išduotam statybos leidimui sporto komplekso statybai, sporto klubas „( - )“ išleido didelę sumą lėšų, o Kauno miesto savivaldybei pasinaudojus formalia teise reikalauti tuos statinius nugriauti, pareiškėjui buvo padaryta turtinė žala, kuri turi būti priteista iš atsakovų. Pareiškėjas prašo priteisti turtinę žalą, kurią sudarė statybos darbų vertė, asfalto dangos perliejimo darbų vertė, taip pat elektros montavimo darbų vertė. Statybos darbų vertę pareiškėjas grindžia 1999-04-09 duomenimis, esančiais Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro VĮ Kauno filialo byloje, nors pačią žalą kildina iš 1996-10-14 išduoto leidimo vykdyti statybos darbus bei 1998-05-25 individualaus statinio priėmimo tinkamu naudoti akto. Jei žala kildinama iš minėtų aktų, tai ir duomenys apie statinių vertę turėtų būti pateikti tų metų, kada buvo priimti paminėti aktai. Be to, Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos duomenys negali būti laikomi tinkamais įrodymais, patvirtinančiais, kiek realiai kainavo ginčo objektų statyba, kadangi šių bylų paskirtis yra kita – tai neįrodo realiai pareiškėjo turėtų išlaidų. 2006-06-05 Lietuvos apeliacinio teismo sprendime konstatuota faktinė aplinkybė, jog sporto kompleksas buvo pastatytas R. R., kaip fizinio asmens, lėšomis, visiškai paneigia pareiškėjo - Kauno sporto klubas „( - )“ teiginius, kad jis savo lėšomis pastatė sporto kompleksą, todėl dar ir dėl šios priežasties pareiškėjo skunde nurodoma suma negali būti vertinama kaip pareiškėjui realiai padaryta turtinė žala. Taip pat atkreipė dėmesį ir į ieškinio senatį reglamentuojančias teisės normas. CK 1.125 str. 8 d. numato, kad reikalavimui dėl padarytos turtinės žalos atlyginimo taikomas sutrumpintas 3 metų ieškinio senaties terminas. Teisė į ieškinio pareiškimą pareiškėjui atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo (privalėjo) sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Iš pareiškėjo pateiktų įsiteisėjusių teismų sprendimų matyti, kad pareiškėjas dar 2002-02-04 realiai sužinojo, kad administraciniai aktai, iš kurių pareiškėjas šiuo metu kildina turtinę žalą, priimti pažeidžiant įstatymus. Kadangi pareiškėjas praleido įstatymo nustatytą 3 metų ieškinio senaties terminą, byla turi būti nutraukta.

14Trečiojo suinteresuoto asmens - Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos įgaliotas atstovas į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio laiką ir vietą buvo pranešta tinkamai, prašymas atidėti bylos nagrinėjimą negautas, todėl byla iš esmės buvo nagrinėjama įgaliotam atstovui nedalyvaujant (ABTĮ 75 str., 78 str.). Tretysis suinteresuotas asmuo atsiliepime į skundą prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą ir iš esmės pritarė atsakovų išdėstytiems argumentams dėl skundo nepagrįstumo.

15Pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

16Teismas akcentuoja, kad CK patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 47 str. 2 d. numato, jog žalos atlyginimui turi būti taikomos CK šeštosios knygos XXII skyriaus trečiojo skirsnio normos. Vadovaujantis CK 6.271 str. nuostatomis, viešojo administravimo subjekto asmeniui padaryta tiek turtinė, tiek neturtinė žala gali būti atlyginama tik tais atvejais, kai tokia žala padaroma neteisėtais viešojo administravimo subjekto veiksmais ar neveikimu. CK 6.271 str. 4 d. numatyta, kad valstybės ar savivaldybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti. Iš to seka pagrįsta išvada, kad viešojo administravimo subjekto asmeniui padaryta tiek turtinė, tiek neturtinė žala gali būti atlyginama tik tais atvejais, kai tokia žala padaroma neteisėtais viešojo administravimo subjekto veiksmais ar neveikimu. Siekiant pripažinti reikalavimą dėl žalos atlyginimo pagrįstu turi būti nustatytos civilinės atsakomybės sąlygos: žalos faktas, neteisėta veika ir priežastinis ryšys, nes atsakomybė už žalą, atsiradusių dėl valdžios institucijų neteisėtų aktų atsiranda be kaltės. Pareiškėjo ir jo įgaliotų atstovų teigimu, pareiškėjas patyrė turtinę žalą dėl to, kad atsakovų pareigūnai priėmė neteisėtus, pažeidžiančius įstatymų reikalavimus 1996-10-14 ir 1998-05-25 administracinius aktus, atliko kitus veiksmus, ko pasėkoje pareiškėjas patyrė 316394 Lt turtinę žalą. Taigi, sprendžiant ar pareiškėjo - Kauno sporto klubas „( - )“ reikalavimas dėl turtinės žalos atlyginimo yra pagrįstas, būtina nustatyti, ar pareiškėjo nurodytos institucijos – Kauno miesto savivaldybė ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, kurių pareigūnai priėmė administracinius aktus, veikė neteisėtai - t.y. ne taip, kaip privalėjo veikti pagal įstatymus. Teismui pateiktų įrodymų visuma patvirtina faktines aplinkybes, kad 1995-11-27 nekilnojamojo turto registre Kauno miesto tarybos nuosavybės teise buvo įregistruota 2788 kv.m. asfaltuota sporto aikštelė prie pastato, esančio Kaune, ( - ). 1996-01-05 nuomos sutartimi ši aikštelė buvo išnuomota pareiškėjui (b.l. 98-99). 1996-02-27 Kauno miesto savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyrius pareiškėjui išdavė leidimą Nr. 534/96 sporto aikštyno prie ( - ) Kaune, projektavimui (b.l. 100). 1996-10-14 Kauno apskrities valdytojo administracijos Valstybinės statybos inspekcijos Kauno miesto skyrius pareiškėjui išdavė leidimą vykdyti statybos darbus - t.y. statyti sporto aikštyną su sporto sale (b.l. 101). 1998-05-25 surašytas ir išduotas individualaus statinio priėmimo naudoti aktas ir jo pagrindu buvo priimtas naudoti sporto aikštynas su lengvų konstrukcijų pastatu (b.l. 102). 1999-12-01 pirkimo-pardavimo sutartimi (b.l. 103) atsakovas - Kauno sporto klubas „( - )“ perleido (pardavė) šį nekilnojamąjį turtą R. R. (kaip fiziniam asmeniui), kuris jį savo vardu įregistravo oficialiame registre 1999-12-08. Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-5091/2001 pagal ieškovės S. O. ieškinį atsakovams R. R., Kauno sporto klubui „( - )" ir kt. 2002-02-04 sprendimu panaikino Kauno sporto klubui „( - )" 1996-10-14 išduotą leidimą vykdyti statybos darbus, 1998-05-25 individualaus statinio priėmimo naudoti aktą, kiemo aikštelės, esančios Kaune, ( - ), teisinę registraciją R. R. vardu, taip pat pripažino negaliojančia 1999-12-01 pirkimo-pardavimo sutarties dalį dėl minėtos aikštelės pardavimo R. R. ir grąžino šią aikštelę Kauno miesto tarybai (b.l. 107-108), o Kauno apygardos teismas 2005-12-19 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-751-259/05 ir Lietuvos apeliacinis teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą, 2006-06-05 sprendimu pripažino negaliojančia 1999-12-01 pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią Kauno sporto klubas „( - )" pardavė R. R. karkasinį vieno aukšto sporto kompleksą lUlž su priklausiniais - kiemo statiniais, esančius Kaune, ( - ), taip pat priteisė iš Kauno sporto klubo ,,( - )" R. R. 20000 Lt, panaikino pastato lUlž ir kiemo statinių, esančių Kaune, ( - ), teisinę registraciją R. R. vardu, įpareigojo R. R. iki 2006-08-06 nugriauti pastatą lUlž ir kiemo statinius, išskyrus kiemo aikštelę, esančius Kaune, ( - ) bei panaikino Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-07-20 įsakymą Nr. A-1732 „Dėl žemės sklypo ( - ) detaliojo plano patvirtinimo", Kauno apskrities viršininko 2005-02-17 įsakymą Nr. 02-01-1087 „Dėl žemės sklypo ( - ), Kaune, nuomos", pripažino negaliojančia 2005-02-17 valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. Nl 9/2005-0031 dėl žemės sklypo Nr. 1901/0059:52, esančio Kaune, ( - ), nuomos, panaikino Kauno apskrities viršininko 2005-03-17 sutikimą valstybinėje žemėje statyti naujus statinius ir rekonstruoti esamus (sutikimo Nr. 19-45, b.l. 109-119, Informacijos teismų sistemos Liteko duomenys, administracinės bylos Nr. I-235-414/2010 dokumentų duomenys). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007-03-19 neskundžiamoje nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2007 (b.l. 120-128) pagal atsakovų R. R. ir R. R. individualios įmonės kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2006-06-05 sprendimo (Informacinės sistemos Liteko duomenys, b.l. 109-119) pažymėjo, jog Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija teisėtai ir pagrįstai nustatė, kad ginčijamų statinių faktinis statytojas buvo R. R. (kaip fizinis asmuo), todėl jį pagrįstai ir įpareigojo ginčo statinius nugriauti (ABTĮ 58 str.).

17Teismas taip pat pabrėžia, kad CK 1.125 str. 8 d. nustato sutrumpintą 3 metų ieškinio senaties terminą reikalavimui dėl padarytos žalos atlyginimo. CK 1.127 str. 1 d. yra reglamentuotas ieškinio senaties termino eigos pradžios momentas - ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinio pareiškimą (šiuo atveju į skundo pateikimą) atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Pareiškėjo pateikti teismų sprendimai, taip pat prijungtos administracinės bylos duomenys patvirtina aplinkybes, kad teisė į ieškinį dėl žalos atlyginimo pareiškėjui - Kauno sporto klubui „( - )“ vėliausiai atsirado nuo 2006-06-05 - t.y. nuo Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-212/2006 priėmimo (tuo pačiu ir įsitesėjimo) dienos. Šiuo sprendimu buvo pripažinta negaliojanti 1999-12-01 pirkimo-pardavimo sutartis pagal kurią Kauno sporto klubas „( - )“ pardavė R. R. (fiziniam asmeniui) karkasinį vieno aukšto sporto kompleksą 1U1ž (unikalus Nr. 19/997-0023-01-5) su priklausiniais – kiemo statiniais (unikalus Nr. 19/997-0023-02-6) Ukmergės g. 22A, Kaune, bei buvo priteista iš Kauno sporto klubas „( - )“ R. R. naudai 20000 Lt. Taigi, šis Lietuvos apeliacinio teismo 2006-06-05 sprendimas Kauno sporto klubui „( - )“ buvo pakankamas pagrindas realiai sužinoti apie savo teisės pažeidimą, susijusį su šioje administracinėje byloje reikalaujama priteisti žala. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus teisės aktus bei į tai, kad nagrinėjamu atveju teisė į ieškinį dėl žalos atlyginimo atsirado nuo 2006-06-05, teismas daro išvadą, jog pareiškėjas privalėjo kreiptis į teismą ne vėliau kaip iki 2009-06-05 (ABTĮ 57 str.). Pareiškėjas teismui skundą dėl žalos atlyginimo pateikė tik 2010-06-23 (b.l. 6-11) ir akivaizdžiai dėl nesvarbių priežasčių praleido 3 metų ieškinio senaties terminą. CK 1.130 str. 1 d. nustato, kad ieškinio senaties terminą nutraukia ieškinio pareiškimas įstatymų nustatyta tvarka. Jokių svarbių priežasčių, kurios būtų pakankamu pagrindu atnaujinti praleistą 3 metų ieškinio senaties terminą nei pareiškėjas, nei jo įgalioti atstovai teismui nenurodė, teismas jų nenustatė ir ištyręs bei įvertinęs bylos dokumentų duomenis (įrodymų visetą). Pareiškėjas iki ieškinio senaties termino pabaigos turėjo realias galimybes pateikti ieškinį (skundą) teismui. Iš to seka pagrįsta išvada, kad pareiškėjas nebuvo pakankamai atidus, rūpestingas ir savo teises siekė įgyvendinti (apginti) aplaidžiai bei nerūpestingai (ABTĮ 57 str.). Be to, visų teismo nustatytų faktinių aplinkybių kontekste pareiškėjo tariamai patirti nuostoliai, kreipimasis raštu į atsakovą taip pat nesudaro pakankamo pagrindo praleistam ieškinio senaties termino atnaujinimui. Atsakovų įgalioti atstovai reikalauja taikyti ieškinio senatį (CK 1.126 str. 2 d.). CK 1.131 str. 1 d. numato, kad ieškinio senaties pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra besąlyginis pagrindas ieškinį atmesti. Teismas taip pat nenustatė pagrindų, numatytų CK 1.129 str., CK 1.130 str., kurie duotų pakankamą pagrindą svarstyti klausimus apie ieškinio senaties terminų sustabdymą arba jų eigos nutraukimą. Dėl šių faktinių aplinkybių visumos pareiškėjo Kauno sporto klubas „Setas“ skundas atmestinas kaip nepagrįstas (ABTĮ 57 str.). Dėl tų pačių priežasčių netenkintinas ir pareiškėjo prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas (ABTĮ 44 str.).

18Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 str. - 87 str., 88 str. 1 p.,

Nutarė

19Pareiškėjo Kauno sporto klubas „( - )“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

20Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apskųstas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Algis Markevičius,... 2. sekretoriaujant Vaidai Martusevičiūtei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo - Kauno sporto klubo „( - )“ įgaliotiems... 4. atsakovo - Kauno miesto savivaldybės įgaliotai atstovei Neringai... 5. atsakovo - Lietuvos Valstybės, atstovaujamos Valstybinės teritorijų... 6. nedalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens - Lietuvos Respublikos Teisingumo... 7. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 8. Pareiškėjas - Kauno sporto klubas „( - )“ teismo prašė atnaujinti... 9. Pareiškėjas prašyme nurodė, taip pat pareiškėjo įgalioti atstovai... 10. Atsakovo - Kauno miesto savivaldybės įgaliota atstovė teismo prašė... 11. Kauno miesto savivaldybė atsiliepime į skundą (b.l. 63-70) nurodė, taip pat... 12. Atsakovas – Lietuvos valstybė, atstovaujama Valstybinės teritorijų... 13. Atsakovas ir jo įgaliota atstovė nurodė, kad pareiškėjo manymu, esant... 14. Trečiojo suinteresuoto asmens - Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos... 15. Pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas.... 16. Teismas akcentuoja, kad CK patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo... 17. Teismas taip pat pabrėžia, kad CK 1.125 str. 8 d. nustato sutrumpintą 3... 18. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 str. - 87... 19. Pareiškėjo Kauno sporto klubas „( - )“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 20. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apskųstas...