Byla 2-212/2006

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Gintaro Pečiulio, kolegijos teisėjų Viginto Višinskio ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo I. S. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2006 m. vasario 15 d. nutarties, kuria atmestas I. S. prašymas dėl įtraukimo į kreditorių sąrašą Gintauto Dačiolos firmos ,,Lator“ bankroto byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Kauno apygardos teismo 2005 m. rugsėjo 1 d. nutartimi Gintauto Dačiolos firmai ,,Lator“ iškelta bankroto byla. I. S. kreipėsi į teismą prašydama įtraukti ją į kreditorių sąrašą ir patvirtinti 7 556,52 Lt kreditorinį reikalavimą.

4Kauno apygardos teismas 2006 m. vasario 15 d. nutartimi atmetė I. S. prašymą dėl įtraukimo į kreditorių sąrašą. Nurodė, kad tarp G. Dačiolos firmos ,,Lator“ ir I. S. buvo sudaryta statybinių medžiagų pirkimo - pardavimo sutartis. G. Dačiolos firma ,,Lator“ įsipareigojo pateikti I. S. prekes per 10 darbo dienų nuo užsakymo lapo patvirtinimo ir avanso sumokėjimo. I. S. 2004 m. rugpjūčio 19 d. sumokėjo 3 514,89 Lt avansą G. Dačiolos firmai ,,Lator“ už medžiagas. Remiantis šalių susitarimu G. Dačiolos firma ,,Lator“ privalėjo pateikti I. S. užsakytas medžiagas iki 2004 m. rugpjūčio 29 d. G. Dačiolos firma ,,Lator“ 2004 m. rugsėjo 20 d. pristatė tik dalį statybinių medžiagų, nurodytų užsakymo lape Nr. 04-001. Vietoje šešių pakuočių grunto „Ibogrunt“ (bendra vertė - 964,80 Lt) G. Dačiolos firma ,,Lator“ pristatė tik tris pakuotes (bendra vertė - 482,40 Lt.). Tokiu būdu, G. Dačiolos firma ,,Lator“ pavėluotai pristatė statybines medžiagas (bendra vertė - 10 168,78 Lt). Sąskaita - faktūra (serija LAT Nr. 003) patvirtina, kad I. S. visas medžiagas priėmė pasirašytinai. Susirašinėjimas tarp I. S. ir Gintauto Dačiolos firmos ,,Lator“, elektroninio pašto laiškai nepatvirtina, kad dalis prekių - du kibirai akrilinio tinko „Terrabud“, kurie nurodyti sąskaitoje - faktūroje Nr.003, buvo vėliau grąžinti G. Dačiolos firmos ,,Lator“ atstovui. Rašytiniai R. R. , A. K. , S. B. paaiškinimai taip pat nepatvirtina, kad būtent G. Dačiolos firmos ,,Lator“ atstovas paėmė du kibirus akrilinio tinko „Terrabud“. Byloje esančiame rašte tik konstatuojama, kad buvo pastebėtas akrilinio tinko „Terrabud“ dviejų kibirų trūkumas. Remiantis pirkimo - pardavimo sutarties 13 punktu nuo prekių perdavimo momento atsakomybė už prekių praradimą ar sugadinimą tenka pirkėjui, todėl pirmosios instancijos teismas I. S. prašymą priteisti delspinigius pagal sąskaitą - faktūrą LAT 003 už du vienetus akrilinio tinko „Terrabud“ atmetė.

5Teismas nustatė, jog I. S. sumokėjo firmai „Lator“ 3 514,89 Lt avansą, o liko skolinga 7 136,29 Lt. Šalių sutartis įsigaliojo nuo avanso mokėjimo dienos, t. y. nuo 2004 m. rugpjūčio 19 d. ir galiojo iki pilno šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Tokiu būdu, I. S. privalėjo sumokėti G. Dačiolos firmai ,,Lator“ likusią 7 136, 29 Lt sumą už gautas prekes iki 2004 m. rugsėjo 27 d. (sąskaita - faktūra Nr.003). Byloje nepateikta duomenų, kad rašytinė šalių pirkimo - pardavimo sutartis buvo pakeista, todėl teismas nesivadovavo I. S. nurodymu dėl žodinio susitarimo sumokėti likusius pinigus už prekes po to, kai bus atlikti visi statybos darbai.

6I. S. teigimu, sąskaita - faktūra LAT Nr.012 patvirtina, jog Gintauto Dačiolos firma ,,Lator“ pavėluotai pristatė užsakytas prekes (klijus tinkleliui armuoti pateikė tik 2004 m. lapkričio 9 d., o ne per 10 dienų, kaip nurodyta užsakymo lape), todėl privalo sumokėti delspinigius, numatytus pirkimo - pardavimo sutarties 8 punkte. Pirkimo pardavimo sutarties 8 punkte nurodyta, kad prekės pristatomos per užsakymo lape nurodytą laiką, nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties 16 punkte nurodyta, kad sutartis įsigalioja nuo avanso mokėjimo dienos, pasirašius šią sutartį ir galioja iki pilno šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Užsakymo lape Nr. 04-001 užsakytas klijų kiekis tinklelio armavimui I. S. buvo pristatytas 2004 m. rugsėjo 20 d. I. S. sumokėjo avansą už prekių užsakymo lapo sąraše esančias prekes, todėl pirmosios instancijos teismas laikė, kad negali būti priskaičiuojami delspinigiai už nenurodytas užsakymo lape prekes. I. S. nepateikus kito prekių užsakymo lapo teismas laikė, kad prekių pristatymo terminas pagal sąskaitą - faktūrą LAT Nr.012 nebuvo nustatytas, todėl užsakymas įvykdytas tinkamai. I. S. prašymas priteisti 4,33 Lt delspinigių pagal sąskaitą - faktūrą LAT Nr. 012, teismo nuomone, nepagrįstas, nes nenustatytas prievolės pažeidimo faktas.

7I. S. prašė patvirtinti kaip kreditorinį reikalavimą 7 500 Lt nuostolių sumą, kuri atsirado dėl to, kad G. Dačiolos firma ,,Lator“ nepristatė prekių sutartyje nustatytu terminu. Teismas nurodė, kad iš I. S. paaiškinimo ir rašto matyti, jog statyboms užbaigti papildomai buvo užsakyti du kibirai akrilinio tinko „Terrabud“ R177/140D ir R177/155C, kurio bendra vertė 207 Lt. Iš pateikto byloje pakvitavimo matyti, kad S. B. buvo išmokėta už darbą - 3 696 Lt ir už prastovas -7 500 Lt, kadangi laiku nebuvo pristatytos medžiagos. Minėtame pakvitavime nenurodyta, kokios medžiagos nepristatytos ir kas dėl to kaltas. I. S. pažeidė sutarties sąlygas ir pilnai nesumokėjo Gintauto Dačiolos firmai ,,Lator“ už pristatytas statybines medžiagas. Susirašinėjimas tarp I. S. ir G. Dačiolos firmos ,,Lator“ taip pat nepatvirtina, kad I. S. turėjo 7 500 Lt nuostolių dėl nepristatytų statybinių medžiagų. I. S. 2004 m. lapkričio 19 d. rašte nurodė, kad darbininkų duomenimis medžiagas buvo žadama pristatyti artimiausiu metu, tačiau to nepadarius, statybos darbai nutraukti iki pavasario. Apie tai, kad I. S. turėjo nuostolių dėl nepristatytų statybinių medžiagų, ji nenurodė. Vėlesnis susirašinėjimas patvirtina, kad I. S. toliau vykdė statybos darbus ir užsakinėjo prekes G. Dačiolos firmoje ,,Lator“. Pateikti byloje rašytiniai įrodymai dėl 7 500 Lt nuostolių atlyginimo atsirado tik po to, kai G. Dačiolos firma ,,Lator“ pateikė reikalavimus I. S. dėl skolos už prekes sumokėjimo. Teismas I. S. prašymą dėl 7 500 Lt reikalavimo įtraukimo į kreditorinio reikalavimo sumą atmetė kaip neįrodytą.

8I. S. prašė įpareigoti G. Dačiolos firmą ,,Lator“ priimti atgal nepanaudotas medžiagas už 404,62 Lt. Šios prekės yra G. Dačiolos firmos ,,Lator“, nes I. S. už jas nesumokėjo. 2004 m. rugsėjo 20 d. priede prie pirkimo - pardavimo sutarties nurodyta, kad pirkėjas turi teisę pagal sutartį grąžinti pardavėjui namo apšiltinimui nesunaudotas medžiagas pilnuose įpakavimuose: klijai putų polistireno klijavimui, klijai tinklelio armavimui, gruntas „Ibogrunt“. Pardavėjas įsipareigojo išvardintas medžiagas priimti ir grąžinti pirkėjui pinigus. Pirkimo - pardavimo sutarties 12 punkte nurodyta, kad šalių susitarimu nesunaudotos prekės, jeigu jos nepakeitusios prekinės išvaizdos bei savybių, gali būti priimamos atgal. Nepriimami atgal tik tinkas ir dažai. Todėl pagal priede nurodytas prekes I. S. galėjo grąžinti tik klijus tinklelio armavimui. Paaiškėjus, kad I. S. visų pinigų už prekes G. Dačiolos firma ,,Lator“ nesumokėjo, pardavėjas neturi pagrindo priimti šių prekių atgal, nes atgal priėmus prekę, būtina I. S. grąžinti pinigus. Kitos prekės gali būti grąžintos tik šalims susitarus. Šiuo atveju šalys dėl prekių grąžinimo nesusitarė, todėl šį I. S. prašymą teismas atmetė.

9Atskiruoju skundu I. S. prašo panaikinti nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – patenkinti jos kreditorinius reikalavimus. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, rungimosi principą, o tai turėjo įtaką nepagrįstos nutarties priėmimui. Teismas nutartyje pasisakė tik dėl I. S. argumentų, tačiau visiškai neanalizavo G. Dačiolos firmos ,,Lator“ atsikirtimų. G. Dačiolos firma ,,Lator“ neginčijo I. S. nurodytos aplinkybės dėl fasadinių dažų trūkumo, tačiau nežiūrint to, teismas pateiktus įrodymus vertino kritiškai. Teismas galėjo pasiūlyti I. S. pateikti papildomus įrodymus, patvirtinančius pinigų sumokėjimą statybininkams už prastovas. Be to, pirmosios instancijos teismas formaliai ir siaurai aiškino sutarties sąlygą dėl I. S. teisės grąžinti nesunaudotas prekes. Klausimas dėl prekių grąžinimo sprendžiamas nepriklausomai nuo to, ar sumokėjo I. S. už pateiktas prekes, ar ne. Jeigu už prekes nesumokėta, tai grąžinti pinigų nėra pagrindo. Pasak apeliantės, pirmosios instancijos teismas nevertino G. Dačiolos elgesio sutarties sudarymo metu, todėl priėmė nepagrįstą nutartį.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą bankrutavusios G. Dačiolos firmos „Lator“ administratoriaus įgaliotas asmuo prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime akcentuojama, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė teisiškai reikšmingas faktines bylos aplinkybes, tinkamai ištyrė įrodymus ir pagrįstai nusprendė, kad I. S. reikalavimas netenkintinas.

11Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies. Pirmosios instancijos teismo nutartis iš dalies pakeičiama, nes teismas netinkamai taikė ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto nuostatas dėl piniginių skolinių prievolių (įskaitant palūkanas ir netesybas) įskaitymo į finansinių reikalavimų turinį (CPK 330 str., 338 str.).

12G. Dačiolos firma „Lator“ (toliau – firma „Lator“) ir I. S. 2004 m. rugpjūčio 19 d. sudarė sutartį dėl prekių (statybinių medžiagų) pirkimo – pardavimo (t. 1, b. l. 142). Sutarties 8 punkte nustatyta, kad prekės pristatomos per užsakymo lape nurodytą laiką, nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos. Jei prekės vėluojamos pristatyti dėl pardavėjo kaltės, pardavėjas moka pirkėjui delspinigius po 0,02 % nuo neperduotų prekių sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. Sutarties 16 punkte numatyta, kad ji įsigalioja nuo avanso įmokėjimo dienos. Prie šios sutarties kaip jos priedas pridėtas prekių užsakymo lapas Nr. 04-001 (t. 1, b. l. 143). Užsakymo lapo antroje pusėje įrašyta (eil. Nr. 4), kad jame nurodytų prekių pristatymo terminas yra 10 dienų nuo užsakymo patvirtinimo ir avanso sumokėjimo. Avansą už prekes pirkėja I. S. sumokėjo sutarties sudarymo dieną – 2004 m. rugpjūčio 19 d. (t. 1, b. l. 145). Vadinasi, užsakymo lape Nr. 04-001 nurodytos prekės jai turėjo būti pristatytos ne vėliau kaip iki 2004 m. rugpjūčio 29 d. Įrašai sąskaitoje faktūroje serija LAT Nr. 003 rodo, kad užsakymo lape Nr. 04-001 išvardintos prekės I. S. buvo pateiktos pavėluotai – 2004 m. rugsėjo 20 d. (t. 1, b. l. 146). Remdamasi sutarties 8 punktu I. S. turėjo teisę už 22 dienų trukmės pavėlavimą skaičiuoti delspinigius po 0,02 % nuo pavėluotai pristatytų prekių sumos (10 168,78 Lt) už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai už pavėluotai pateiktas prekes, kaip nurodyta I. S. pareiškime, sudaro 44,74 Lt sumą. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad firma „Lator“ 22 dienas pavėlavusi pristatė I. S. statybinių medžiagų už 10 168,78 Lt, tačiau reikalavimą dėl 44,74 Lt delspinigių už pavėluotą prekių pristatymą atmetė remdamasis ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktu, numatančiu palūkanų ir delspinigių skaičiavimo ir mokėjimo (išieškojimo) nutraukimą įsiteisėjus nutarčiai iškelti įmonei bankroto bylą. Šioje situacijoje teismas minėtą ĮBĮ normą taikė netinkamai. ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto prasme turi būti nutraukiamas skaičiavimas netesybų (delspinigių) už laiką po bankroto bylos įmonei skolininkei iškėlimo. Skaičiuoti ir reikalauti netesybų (delspinigių) už laiką iki bankroto bylos įmonei skolininkei iškėlimo įstatymas nedraudžia. Bankroto byla firmai „Lator“ iškelta 2005 m. rugsėjo 1 d. Delspinigiai už pavėluotą prekių I. S. pristatymą buvo skaičiuojami už laikotarpį nuo 2004 m. rugpjūčio 30 d. iki 2004 m. rugsėjo 20 d. (22 dienos). I. S. reikalavimas firmai „Lator“ dėl 44,74 Lt priskaičiuotų delspinigių už pavėluotą prekių pristatymą yra teisėtas ir pagrįstas. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė 44,74 Lt delspinigių dalyje pripažinti I. S. firmos „Lator“ kreditoriumi ir patvirtinti šio sumos dydžio kreditorinį reikalavimą.

13Kiti I. S. reikalavimai skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi atmesti pagrįstai.

14Iškėlus įmonei bankroto bylą išnyksta jos pareiga vykdyti sandorius, sudarytus ir neįvykdytus iki bankroto bylos iškėlimo. Dėl tolesnio sandorių, sudarytų iki bankroto bylos iškėlimo, vykdymo sprendžia bankrutuojančios įmonės administratorius (ĮBĮ 11 str. 3 d. 13 p., 17 str. nuostatos). Bankroto byla firmai „Lator“ iškelta 2005 m. rugsėjo 1 d. I. S. priešieškinis su reikalavimu firmai „Lator“ įvykdyti sutartyje numatytą prievolę – priimti nesunaudotas statybines medžiagas, teisme gautas jau po bankroto bylos firmai „Lator“ iškėlimo – 2005 m. rugsėjo 13 d. (priedas prie bankroto bylos Nr.1, lapai 2-4). Bankrutuojančios įmonės administratorius nepranešė I. S. , kad vykdys prievoles, kylančias iš 2004 m. rugpjūčio 19 d. sutarties, todėl tenkinti I. S. reikalavimą, susijusį su nesunaudotų medžiagų grąžinimu, nebuvo teisinio pagrindo.

15Užsakymo lape Nr. 04-001 nurodytas klijų tinkleliui armuoti (kps extra) visas kiekis (25 kg, 48 pakuotės) I. S. buvo pristatytas 2004 m. rugsėjo 20 d. pagal sąskaitą faktūrą serija LAT Nr. 003 (t. 1, b. l. 143 ir146). Pagal kokį ir kada surašytą užsakymo lapą buvo pateikta 30 kg klijų tinkleliui armuoti (kps extra) išrašant 2004 m. lapkričio 9 d. sąskaitą faktūrą serija LAT Nr. 012 (t. 1, b. l. 150), nėra jokių duomenų, todėl negalima nustatyti, ar ši prekė buvo pristatyta pavėluotai. Dėl šios priežasties pagrįstai atmestas reikalavimas dėl 4,33 Lt delspinigių už prekę, pristatytą pagal 2004 m. lapkričio 9 d. sąskaitą faktūrą Nr. 012.

16Iš įrašų sąskaitoje faktūroje Nr. 003 (t. 1, b. l. 146) matyti, kad pirkėjai buvo pristatytas visas užsakyme numatytas kiekis akrilinio tinko „Terrabud“ (R177/140D ir R177/155C – iš viso 34 pakuotės). I. S. pasirašė dėl prekių priėmimo. Prekių trūkumas neužfiksuotas. Trijų fizinių asmenų raštas apie dviejų kibirų akrilinio tinko „Terrabud“ R177/155C trūkumą neatitinka įrašų oficialiame dokumente – sąskaitoje faktūroje ir jų nepaneigia. I. S. teiginys priešieškinio pareiškime, kad firma „Lator“ atsiėmė iš I. S. kiemo du kibirus akrilinio tinko „Terrabud“ R177/155C, nepagrįstas įrodymais. I. S. reikalavimas dėl nuostolių ir delspinigių, susijusių su minėtos prekės nepristatymu ar nepilnu pristatymu (trūkumu), atmestas pagrįstai.

17Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino bylos aplinkybes ir tinkamai aiškino teisės normas vertinant I. S. reikalavimą dėl 7500 Lt nuostolių atlyginimo. I. S. neįrodė, kad ji patyrė 7500 Lt nuostolių dėl kokių nors konkrečių, užsakymuose numatytų prekių nepristatymo, nulėmusio mokėjimus darbininkams už prastovas. Nurodydama patirtus 7500 Lt nuostolių dėl mokėjimo už prastovas I. S. remiasi byloje pateiktu S. B. rašteliu (t. 1, b. l. 149). I. S. sutartis su S. B. dėl pastato fasado apdailos darbų buvo sudaryta 2004 m. rugsėjo 17 d. (t. 1, b. l. 148). Fasado apdailos darbų pradžios laikas sutartyje nenurodytas. Pažymėtina, kad absoliuti dauguma užsakymo lape Nr. 04-001 numatytų prekių I. S. buvo pateikta tuoj pat po jos sutarties su S. B. sudarymo (2004 m. rugsėjo 20 d.). Dėl kokių medžiagų trūkumo, už kokių darbų ir kokios trukmės įvykusias prastovas I. S. patyrė 7500 Lt nuostolių, įrodymų nepateikta. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atkreipė dėmesį į tai, kad I. S. pateikti jos susirašinėjimo su firma „Lator“ duomenys (t. 1, b. l. 152-156) neatskleidžia jokių aplinkybių apie I. S. nurodomų nuostolių atsiradimo faktą ir dydį. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai kritiškai įvertino I. S. reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo. Teismo sprendimas atmesti šį reikalavimą yra teisingas.

18Kiti atskirojo skundo argumentai taip pat nesudaro pagrindo naikinti ar iš esmės keisti pirmosios instancijos teismo nutartį.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

20Pakeisti Kauno apygardos teismo 2006 m. vasario 15 d. nutartį.

21Panaikinti nutarties dalį, kuria atsisakyta įtraukti I. S. į kreditorių sąrašą ir patvirtinti kreditorinį reikalavimą dėl dalies priskaičiuotų delspinigių. Šioje reikalavimo dalyje išspręsti klausimą iš esmės. Įtraukti I. S. į bankrutuojančios Gintauto Dačiolos firmos „Lator“ kreditorių sąrašą ir patvirtinti kreditorinį reikalavimą – 44,74 Lt delspinigių.

22Likusioje dalyje nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Kauno apygardos teismo 2005 m. rugsėjo 1 d. nutartimi Gintauto Dačiolos... 4. Kauno apygardos teismas 2006 m. vasario 15 d. nutartimi atmetė I. S. prašymą... 5. Teismas nustatė, jog I. S. sumokėjo firmai „Lator“ 3 514,89 Lt avansą, o... 6. I. S. teigimu, sąskaita - faktūra LAT Nr.012 patvirtina, jog Gintauto... 7. I. S. prašė patvirtinti kaip kreditorinį reikalavimą 7 500 Lt nuostolių... 8. I. S. prašė įpareigoti G. Dačiolos firmą ,,Lator“ priimti atgal... 9. Atskiruoju skundu I. S. prašo panaikinti nutartį ir išspręsti klausimą iš... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą bankrutavusios G. Dačiolos firmos... 11. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies. Pirmosios instancijos teismo... 12. G. Dačiolos firma „Lator“ (toliau – firma „Lator“) ir I. S. 2004 m.... 13. Kiti I. S. reikalavimai skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi... 14. Iškėlus įmonei bankroto bylą išnyksta jos pareiga vykdyti sandorius,... 15. Užsakymo lape Nr. 04-001 nurodytas klijų tinkleliui armuoti (kps extra) visas... 16. Iš įrašų sąskaitoje faktūroje Nr. 003 (t. 1, b. l. 146) matyti, kad... 17. Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino bylos aplinkybes ir tinkamai... 18. Kiti atskirojo skundo argumentai taip pat nesudaro pagrindo naikinti ar iš... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 20. Pakeisti Kauno apygardos teismo 2006 m. vasario 15 d. nutartį.... 21. Panaikinti nutarties dalį, kuria atsisakyta įtraukti I. S. į kreditorių... 22. Likusioje dalyje nutartį palikti nepakeistą....