Byla 2S-1782-657/2014
Dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. gegužės 20 d. nutarties, kuria tenkintas pareiškėjos prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-13244-717/2014

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Ina Trade“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. gegužės 20 d. nutarties, kuria tenkintas pareiškėjos prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-13244-717/2014.

2Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėja SIA „L-T OIL“ kreipėsi į teismą prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0085/13/02490 iki bus išnagrinėtas skundas dėl antstolio veiksmų (b.l. 3-5). Nurodė, kad būtina sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje, nes tokia vykdomoji byla negalėjo būti pradėta, kadangi pareiškėja yra užsienio įmonė, todėl vykdomoji byla turi tarptautinį elementą ir vykdymo procedūrai turėjo būti taikomas Europos Tarybos Reglamentas Nr. 44/2001. Patenkinus pareiškėjos skundą visi vykdomojoje byloje atlikti veiksmai gali būti pripažinti neteisėtais ir atliktais be teisinio pagrindo, todėl netaikant laikinųjų priemonių tektų spręsti vykdymo atgręžimo klausimą.

5II. Pirmos instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apylinkės teismas 2014 m. gegužės 20 d. nutartimi pareiškėjos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino - sustabdė vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0085/13/02490, iki bus išnagrinėtas pareiškėjos SIA L-T OIL skundas dėl antstolio veiksmų (b.l. 30-31). Teismas pažymėjo, kad skundo pagrįstumo klausimas šioje civilinio proceso stadijoje nenagrinėtinas, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą, užtikrinti kuo maksimalesnį ir efektyvesnį pareiškėjo teisių gynimą. Teismas sprendė, kad CPK 510 straipsnio 3 dalis numato, jog skundo padavimas vykdymo veiksmų nesustabdo, tačiau, teismas, pripažinęs esant reikalinga, vykdymo veiksmus turi teisę sustabdyti rašytinio proceso tvarka. Vykdymo veiksmų sustabdymą įstatymas numato kaip išimtinio pobūdžio laikinąsias apsaugos priemones. Pagrindu sustabdyti vykdymo veiksmus gali būti konkretaus skundžiamo antstolio veiksmo pobūdis, žalos, galinčios atsirasti vykdymo veiksmų nesustabdžius, dydis, ir kitos aplinkybės, kurias teismas pripažįsta reikšmingomis. Nustatęs, kad pareiškėja SIA L-T OIL skundžia antstolio R. B. veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0085/13/02490, teismas darė išvadą, jog išnagrinėjus skundą ir galimai nustačius antstolio neteisėtų veiksmų faktą, pareiškėjai gali kilti papildomos neigiamos pasekmės, todėl prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d. 10 p., 510 str. 3 d.).

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atskiruoju skundu suinteresuotasis asmuo UAB „Ina Trade“ prašo Kauno apylinkės teismo 2014 m. gegužės 20 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti (b.l. 38-41). Teigia, kad nutartis, Šalių interesų proporcingumo prasme yra akivaizdu, kad ši nutartis nesukelia siekiamų pasekmių pareiškėjai ir neužtikrina būsimo sprendimo vykdymo, tuo tarpu UAB „Ina Trade“ toks vykdymo veiksmų sustabdymas reiškia, kad skolininkei sudaromos sąlygos slėpti turtą.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja SIA „L-T OIL“ su skundu nesutiko, prašė jį atmesti, o Kauno apylinkės teismo 2014-05-20 nutartį palikti nepakeistą (b.l. 56-60). Nurodė, kad –

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.

13Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai sustabdė vykdymo veiksmus dėl nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki bus išnagrinėtas skundas dėl antstolio veiksmų. Siekiant išspręsti, ar teismas turi įgaliojimus sustabdyti įsiteisėjusios nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, vykdymą, reikia atsižvelgti į laikinųjų apsaugos priemonių paskirtį ir tikslus, įvertinti bylos faktines aplinkybes ir teisinį rezultatą, kuris galėtų atsirasti dėl tokio procesinio sprendimo (ne)priėmimo.

14Teisė į teisminę gynybą, reikalauja ne tik sudaryti galimybę asmeniui kreiptis į teismą, bet ir realiai apginti pažeistą ar ginčijamą subjektinę teisę, įgyvendinti priimtą teismo sprendimą. Kadangi nuo ieškovo kreipimosi į teismą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo gali praeiti netrumpas laikotarpis, dėl įvairių priežasčių gali tapti sunku arba neįmanoma realiai įgyvendinti priimtą teismo sprendimą. Siekiant užtikrinti, kad ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų nebeįmanomas, CPK nuostatos numato laikinųjų apsaugos priemonių institutą. Taigi laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama užtikrinti ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymą.

15Teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra byloje priimamas tarpinis procesinis sprendimas. Tokia nutartis neturi prejudicialumo savybės, ji neįgyja res judicata galios. Tačiau tai nepaneigia nutarties privalomumo (CPK 18 str.). Kita vertus, pasikeitus aplinkybėms, teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar, esant viešam interesui, savo iniciatyva pakeisti ar panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones (CPK 146 str., 150 str. 1 d. ir 2 d. 1 p.).

16Teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdoma skubiai (CPK 152 str. 1 d.). Teismo nutartimi pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, paprastai jų galiojimas laike teismo nutartimi specialiai nėra apibrėžiamas ir jos galioja iki teismo sprendimo įvykdymo, kai ieškinys patenkinamas, arba iki įsiteisėjimo, kai ieškinys atmetamas, jeigu teismo nutartimi laikinosios apsaugos priemonės nebuvo pakeistos ar panaikintos anksčiau (CPK 150 str. 4 ir 5 d.). Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių galiojimas laike apibrėžtas įstatymu ir gali būti nustatytas bei apribotas teismo nutartimi, atsižvelgiant į šalių pareikštus prašymus, viešąjį interesą, konkrečioje byloje susiklosčiusią faktinę situaciją bei ją pagrindžiančius įrodymus.

17Byloje nustatyta, kad ieškovė UAB „Ina Trade“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovės SIA L-T OIL atžvilgiu iki ieškinio pareiškimo Vilniaus komercinio arbitražo teismui. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 12 d. nutartimi prašymą tenkino iš dalies ir ieškovės UAB „Ina Trade“ reikalavimų įvykdymo užtikrinimui areštavo 1.000.832,55 sumai atsakovui SIA L-T OIL nuosavybės teise priklausantį ir pas jį ar trečiuosius asmenis esantį nekilnojamąjį turtą, o tuo atveju, jei šio turto nepakaktų užtikrinti ieškovo reikalavimams, areštuoti atsakovui priklausantį kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises, esančias pas atsakovą ir/ar pas trečiuosius asmenis, uždraudžiant šiuo turtu disponuoti, leidžiant atsakovui atsiskaityti iš areštuoto turto su ieškovu, taip pat atlikti įstatymų nustatytus privalomuosius mokėjimus, išmokėti darbuotojams darbo užmokestį (b.l. 43-44). Suinteresuotasis asmuo Vilniaus apygardos teismo nutartį pateikė vykdyti antstoliui R. B., kuris 2013-12-19 patvarkymu priėmė vykdymui vykdomąjį dokumentą (Vilniaus apygardos teismo 2013-12-12 nutartį) ir nutarė aprašyti atsakovei SIA L-T OIL priklausančias reikalavimo turtines teises, susijusias su piniginėmis išmokomis, kurias UAB „AVE-MATROX‘ privalo ar privalės išmokėti atsakovei (b.l. 20-21).

18Apeliacinės instancijos teismo nuomone, apeliantė nepagrįstai tvirtina, jog Kauno apylinkės teismas 2014 m. gegužės 20 d. nutartimi be pagrindo sustabdė vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje dėl 2013 m. gruodžio 12 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nes tokia teismo nutartis nesukels teisnių pasekmių.

19Teisės doktrinoje pripažįstama, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu teismo sprendimo įvykdymą. Kauno apylinkės teismas tokį procesinį sprendimą priėmė pagal pareiškėjos SIA L-T OIL prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir prašymą tenkino iš dalies. Remiantis teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (CPK 179 str. 1 d.) nustatyta, jog Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 4 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 12 d. nutartimi panaikino ieškovo UAB „Ina Trade“ reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikytas laikinąsias apsaugos priemones – areštą 1.000.832,55 Lt (388 642,65 USD) sumai atsakovui SIA L-T OIL, o Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. birželio 19 d. nutartimi šią teismo nutartį paliko nepakeistą (civilinė byla Nr. 2-1082/2014). Paaiškėjus, šioms aplinkybėms nėra jokio pagrindo atlikti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0085/13/02490, todėl darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nepažeidė šalių teisių ir jų neapribojo labiau negu būtina.

20Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismo nutartis yra nemotyvuota, priimta remiantis tik prielaidomis, o ne faktais. Apeliacinės instancijos teismas šiuos apelianto argumentus atmeta kaip nepagrįstus, nes pirmosios instancijos teismo nutartis yra priimta vertinant įrodymų visetą, vadovaujantis įrodinėjimo taisyklėmis, logikos dėsniais, o tai, kad teismas skundžiamoje nutartyje atskirai tam tikrų įrodymų neaptarė, dar nereiškia, kad jų nevertino ir priėmė nemotyvuotą ir nepagrįstą nutartį. Papildomai pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.).

21Kiti atskirajame skunde išdėstyti argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str., 337 str. 1 d. 1 p.).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

23Kauno apylinkės teismo 2014 m. gegužės 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė... 2. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėja SIA „L-T OIL“ kreipėsi į teismą prašydama taikyti... 5. II. Pirmos instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apylinkės teismas 2014 m. gegužės 20 d. nutartimi pareiškėjos... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Atskiruoju skundu suinteresuotasis asmuo UAB „Ina Trade“ prašo Kauno... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja SIA „L-T OIL“ su skundu... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Atskirasis skundas atmestinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai sustabdė... 14. Teisė į teisminę gynybą, reikalauja ne tik sudaryti galimybę asmeniui... 15. Teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra byloje... 16. Teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdoma skubiai... 17. Byloje nustatyta, kad ieškovė UAB „Ina Trade“ kreipėsi į Vilniaus... 18. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, apeliantė nepagrįstai tvirtina, jog... 19. Teisės doktrinoje pripažįstama, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas... 20. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismo nutartis yra nemotyvuota,... 21. Kiti atskirajame skunde išdėstyti argumentai neturi teisinės reikšmės... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies... 23. Kauno apylinkės teismo 2014 m. gegužės 20 d. nutartį palikti nepakeistą....