Byla 2A-53-125/2011

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Broniaus Valiaus, kolegijos teisėjų Virginijos Nijolės Griškevičienės, Aušros Maškevičienės, sekretoriaujant Tomui Dryžui, dalyvaujant pareiškėjos UAB „Viza“ atstovams V. O. (V. O.), advokatui Raimondui Kivyliui, suinteresuoto asmens VĮ Klaipėdos jūrų uosto direkcijos atstovui V. B., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos UAB „Viza“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 21 d. sprendimo civilinėje byloje pagal pareiškėjos UAB „Viza“ pareiškimą suinteresuotiems asmenims Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, VĮ Registrų centrui, VĮ Jūrų uosto direkcijai, AB „Klaipėdos vanduo“ dėl valdymo fakto patvirtinimo,

Nustatė

2pareiškėjas UAB „Viza“ kreipėsi su pareiškimu patvirtinti valdymo faktą, kad UAB „Viza" nuo 1994-10-11 valdo nekilnojamąjį turtą: vandentiekio tinklus V ( - ), buitinių nuotekų tinklus 1KF ( - ), buitinių nuotekų tinklus 2KF ( - ), ryšių tinklus Ii (unikalus Nr. 4400-0620-0535) ir kiemo aikšteles Ibi, Ib2 ir Ib3 (unikalus Nr. 4400-0567-4662), esančius adresu Nemuno g. 167, Klaipėda; įpareigoti VĮ Registrų centras įregistruoti viešame registre valdymo faktą, t.y. faktą, kad UAB „Viza" nuo 1994-10-11 valdo nekilnojamąjį turtą: vandentiekio tinklus V ( - ), buitinių nuotekų tinklus 1KF ( - ), buitinių nuotekų tinklus 2KF( - ), ryšių tinklus Ii ( - )ir kiemo aikšteles Ibi, Ib2 ir Ib3( - ), esančius adresu Nemuno g. 167, Klaipėda. Nurodė, kad pareiškėjas UAB „Viza" 1994-10-11 viešųjų važytinių metu nusipirko namų valdą (administracinį pastatą lB2p, sargo namelį 2Hlp, buitines patalpas 3Hlp, buitines patalpas l2HTp, dirbtuves 6Plp. dirbtuves 18Plp, dirbtuves 19Plp, lentpjūvę lOP l p, kiemo rūsį 2611 p, sandėlius 4 Flp, 5Flp, 7Flp, 8Flp, 9Flp, HFlp, 13Flp, 14Flp, 15Flp, 16Flp, 17Flp, 21F1Ž, 22F1Ž, 23F1Ž, 24F1Ž) bei kiemo įrenginius: lauko tualetą, tvorą Itl, tvorą It2, vartus It3 ir vartus It4, esančius adresu Nemuno g. 167, Klaipėda, iki pardavimo priklausiusius Valstybinei žvejybos laivyno įmonei „Jūra". Kartu su šiuo turtu pareiškėjas įsigijo vandentiekio tinklus V ( - ), buitinių nuotekų tinklus 1KF (unikalus Nr. 4400-0620-0486), buitiniu nuotekų tinklus 2KF ( - ), ryšiu tinklus Ii ( - ) bei kiemo aikštelės Ibi, Ib2 ir Ib3 ( - ), adresu Nemuno g. 167. Klaipėda. Šias aplinkybes patvirtina 1994-10-11 Turto pardavimo iš viešųjų varžytinių aktas, 1995-01-31 Namų valdos priėmimo-perdavimo aktas, 1995-02-15 patvirtintas Topografinis planas bei Statinių išdėstymo planas. Nors vandentiekio tinklai V, buitinių nuotekų tinklai 1KF ir 2KF, ryšių tinklai Ii buvo pastatyti 1965 metais, o kiemo aikštelės Ibi, Ib2 ir Ib3 buvo įrengtos 1984-1985 metais, o šie inžineriniai statiniai buvusios Valstybinės žvejybos laivyno įmonės „Jūra" balanse nebuvo apskaityti, nebuvo inventorizuoti bei teisiškai įregistruoti, todėl šis turtas nebuvo nurodytas Turto pardavimo iš viešųjų varžytinių akte. Dėl šios priežasties pareiškėjas negali šių statiniu teisiškai įregistruoti, nors nuo pat 1994-10-11 varžytinių akto pasirašymo valdo ir prižiūri minėtus inžinerinius statinius kaip savo turtą. Tam, kad asmuo, kuris teisėtai valdo daiktą, galėtų šia teise visavertiškai naudotis (taip pat ir prieš trečiuosius asmenis), jis šią teisę turi įregistruoti nekilnojamojo turto registre (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 11 straipsnio l dalies 3 punktas, 4 straipsnis). Todėl pareiškėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 4.22 - 4.27 str., kreipiasi į teismą dėl valdymo fakto patvirtinimo ir VĮ Registrų centras įpareigojimo įregistruoti valdymą viešame registre. Pažymėtina, kad ginčo inžineriniai statiniai yra administracinio pastato esančio Nemuno g. 167, Klaipėda, priklausiniai, t.y. savarankiškam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, todėl juos ištinka pagrindinio daikto likimas. Kadangi administracinis pastatas buvo pastatytas 1965 metais, vadinasi ir inžineriniai statiniai, skirti šiam pastatui aptarnauti bei esantys jo teritorijoje, pastatyti taip pat 1965 metais. Administracinis pastatas buvo pastatytas 1965 metais ir kartu su juo pastatyti šio pastato priklausiniai- inžineriniai statiniai, todėl statinio teisėtumas patvirtina ir šių inžinerinių statinių teisėtumo faktą. Pagal 1965 metais galiojančius įstatymus nebuvo reikalaujama gauti leidimą atskirai ir pastato, ir inžinerinių statinių statybai. Šie nekilnojamieji daiktai įteisinami kartu su pagrindiniu daiktu, šiuo atveju - administraciniu pastatu, nes statinio techniniame projekte privalomai apsprendžiami ir vandens bei nuotekų šalinimo, kitų inžinerinių statinių rodiklių klausimai (STR 1.05.06:2005). Pareiškėjas yra įsitikinęs, kad ginčo inžineriniai statiniai neturi savininko, jie nėra registruoti nei savivaldybės, nei valstybės, nei kito asmens vardu. Nuo 1994-10-11 šį turtą atvirai, sąžiningai ir teisėtai valdo pareiškėjas UAB „Viza". Teisėtai - tai reiškia, kad 1994-10-11 Turto pardavimo iš viešųjų varžytinių akto pagrindu pareiškėjas įgijo nuosavybės teises į administracinį pastatą, plane pažymėtas 1Bp2, adresu Nemuno g. 167, Klaipėda ir kitą nekilnojamąjį turtą, nurodytą VĮ Registrų centro 2008-08-04 pažymėjime. Kadangi inžineriniai statiniai- vandentiekio tinklai V, buitinių nuotekų tinklai 1KF ir 2KF, ryšių tinklai Ii ir kiemo aikštelės Ibi, Ib2 ir Ib3 -yra antraeiliai daiktai (CK 4.13 straipsnio l dalis), o antraeilį daiktą ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu sutarties ar įstatymo nenustatyta kitaip (CK 4.14 straipsnio l dalis), todėl minėtus inžinerinius statinius pareiškėjas taip pat valdo atvirai, sąžiningai ir teisėtai. Esant nesutvarkytai inžinerinių statinių dokumentacijai, akivaizdu, kad ginčo inžinerinių statinių įvardijimas Turto pardavimo iš viešųjų varžytinių akte buvo negalimas, tačiau tai neatima galimybės pareiškėjui, kaip šio turto teisėtam savininkui jį valdyti. Kadangi ankstesnis ginčo inžinerinių statinių savininkas nebeegzistuoja, su ankstesniu turto savininku nebegali kilti ginčas dėl šio turto, todėl pareiškėjas, vadovaudamasis CPK 442 str. l d. 9 p. bei 524-529 str., teisėtai ir pagrįstai siekia savo daiktinių teisiu pripažinimo ypatingosios teisenos tvarka.Valdymo fakto patvirtinimas yra reikalingas dėl nekilnojamojo daikto valdymo įregistravimo viešame registre.

3Bylos nagrinėjimo metu pareiškėjo UAB „Viza“ atstovai advokatas R.Kivilius ir direktorius V. O. nuo reikalavimo įpareigoti VĮ Registrų centras įregistruoti viešame registre valdymo faktą atsisakė ir likusioje dalyje pareiškimą jame nurodytais motyvais prašė tenkinti pilnai.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010 m. balandžio 21 d. sprendimu pareiškėjos UAB „Viza“ pareiškimo netenkino. Nurodė, kad pareiškėja iš varžytinių vandentiekio tinklų, buitinių nuotekų tinklų, ryšių tinklų neįsigijo. Pareiškėja nepateikė jokių duomenų apie tai, kaip ir kada kiemo aikštelės buvo pastatytos, ar jos pastatytos teisėtai.Atsižvelgiant į tai darytina išvada, kad 1994-10-11 turto pardavimo iš viešųjų varžytinių aktas negali būti pagrindu įrašyti nekilnojamųjų daiktų - vandentiekio tinklų V ( - ), buitinių nuotekų tinklų 1KF ( - ), 2KF ( - ), ryšių tinklų Ii ( - )ir kiemo aikštelės Ib ( - ), esančių Nemuno g. 167, Klaipėdoje, kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą bei įregistruoti į šiuos daiktus pareiškėjos nuosavybės teises. Be to, pagal įstatymą šie statiniai nėra laikomi kokio nors pastato priklausiniais, o kaip administracinio pastato priklausiniai jie galėtų būti vertinami tik tuo atveju, jeigu administracinio pastato pirminiai savininkai registruodami administracinį pastatą ir savo nuosavybės teises į jį nekilnojamojo turto registre, būtų nustatyta tvarka įregistravę ir tinklus bei kiemo aikštelę ir pateikę prašymą registre padaryti įrašą apie tai, kad šie statiniai yra administracinio pastato priklausiniai. Tik tuo atveju tinklus bei kiemo aikštelę galima būtų laikyti administracinio pastato priklausiniais ir juos ištiktų pagrindinio daikto likimas. Kadangi tinklai bei kiemo aikštelė nei pagal įstatymą, nei pagal registro duomenis nėra administracinio pastato priklausiniai, todėl tenkinti pareiškėjos prašymą nėra pagrindo.

5Pareiškėja UAB „Viza“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjos UAB „Viza" pareiškimą dėl valdymo fakto patvirtinimo patenkinti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą dėl valdymo fakto patvirtinimo, motyvuodamas tuo, kad ginčo objektai nėra įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, kaip to reikalauja Nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 str. 1 d. Pažymėtina, kad jog kadastro tvarkytojui pateikiamų dokumentu sąrašą, kai yra prašoma įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą duomenis apie statinius, kurie buvo įsigyti ar pastatyti iki 1991 m. liepos 25 d., nustato Vyriausybė. Tokiu būdu, esminės reikšmės turto įrašymui į Nekilnojamoto turto kadastrą turi objektų statybos metai, o ne duomenų užfiksavimo metai kuo remiasi teismas, netenkindamas pareiškėjo prašymo. Be to, teismas visiškai nepagrįstai ginčijamame sprendime nurodo, kad pareiškėja UAB „Viza" statiniu duomenų įrašymui į nekilnojamojo turto kadastrą turi pateikti dokumentus, patvirtinančius statinių teisėtumo faktą, kadangi LR Vyriausybė iki pat šiol nėra nustačiusi, kokius dokumentus turi pateikti pareiškėjas, norintis, kad statiniai, pastatyti iki 1991-07-25, būtų įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą. Taip pat pareiškėja UAB „Viza" pažymi, jog kreipėsi į teismą ne dėl nuosavybės teisės įgijimo į ginčo statinius, o dėl šių statinių valdymo fakto patvirtinimo. Pareiškėja nesutinka ir su šia teismo išvada,kad tinklai bei kiemo aikštelės nei pagal įstatymą, nei pagal registro duomenis nėra administracinio pastato priklausiniai bei nurodo, kad administracinis pastatas buvo pastatytas 1965 m. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byloje Nr. 21/4655 (2-as tomas) nurodyta, kad vandentiekio tinklai V ( - ), buitinių nuotekų tinklai 1KF ( - ), buitinių nuotekų tinklai 2KF ( - ), ryšių tinklus Ii ( - ) taip pat buvo pastatyti 1965 metais, o tai patvirtina, kad inžineriniai statiniai buvo pastatyti kartu su administraciniu pastatu ir yra skirti šiam pastatui tarnauti. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad visi ginčo statiniai yra vietinės reikšmės, t.v. nei vandentiekio tinklai, nei buitiniu nuotekų tinklai nėra sujungti su miesto komunikacijomis ir pareiškėjo valdymo teisių įregistravimas į juos nesukeltų neigiamų pasekmių aplinkiniams (AB „Klaipėdos vanduo" raštas Nr. 2009/S.01-1735), o ryšių tinklai yra skirti tik vietinei ryšių signalizacijai perduoti, o ne telefoniniams pokalbiams. Tokiu būdu, pareiškėjas pagrįstai ir teisėtai valdo pagrindimam daiktui priklausančius antraeilius daiktus, būtent ir skirtus tik tiems pagrindiniams daiktams aptarnauti ir visiškai nesusijusius su kokiais nors kitais objektais ar kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis.

6Atsiliepimu suinteresuotas asmuo Klaipėdos miesto savivaldybės administracija prašo apeliacinė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad valdymo teisės registravimas yra pagrindas nuosavybės teisei pagal įgyjamąją senatį įgyti. Nekilnojamasis daiktas gali būti įgyjamas įgyjamąja senatimi, jei jis sukurtas statybą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu nekilnojamasis daiktas sukurtas nesilaikant teisės aktų, jis negali būti pripažintas privačios nuosavybės objektu. Kol pareiškėja neįrodo statybos teisėtumo, jos teisės negali būti ginamos, nes iš neteisės negali būti kildinama teisė.

7Atsiliepimu suinteresuotas asmuo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad pareiškėja nesilaikė LR CPK 526 str. 3 d. nustatytos tvarkos gauti reikalingus dokumentus ne teismo tvarka, neskundė pareiškėjo atžvilgiu priimto neigiamo Registrų centro Klaipėdos filialo 2009-05-07 sprendimo Nr. 2050/09-S-123, neištaisė minėtame sprendime nustatytų trūkumų, todėl atmestinas pareiškėjo argumentas, kad teismas nepagrįstai vadovavosi Nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 str. 1 d., nes ginčo objektai neįregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Pareiškėja akivaizdžiai bandė apeiti įstatymais nustatytus reikalavimus dėl nekilnojamųjų daiktų teisinės registracijos ir taip susikurti nuosavybės teisę į ginčo objektus per teismo sprendimą. Be to, pareiškėjas neteisingai interpretuoja turto pardavimo iš varžytinių akte esančią frazę „bei kiemo Įrenginiai"', kaip kiemo įrenginius įvardindamas vandentiekio tinklus, buitinių nuotekų tinklus, ryšių tinklus. Šiuo metu galiojančio Statybos įstatymo 2 str. 10 d. vandentiekio tinklai, buitinių nuotekų tinklai, ryšių tinklai įvardinami kaip inžineriniai tinklai. Tokį pat objektų priskyrimą prie inžinerinių tinklų numatė ir 2004 m. galioję Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gruodžio 10 d. nutarimu Nr. 937 patvirtinti Statybos pagrindų laikinieji nuostatai. Todėl manytina, kad pareiškėjas iš varžytinių vandentiekio tinklų, buitinių nuotekų tinklų, ryšių tinklų neįsigijo. Taip pat Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos sprendime nustatyta, kad nei tinklai, nei aikštelės nėra laikomos kokio nors pastato priklausiniais. Pažymėtina, kad pareiškėjui iki šios dienos niekas nekliudė ir nekliudo naudotis sklype esančiais ginčo objektais. Tačiau patenkinus pareiškėjo prašymą dėl valdymo teisės patvirtinimo į ginčo objektus, teismo sprendimas pažeis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos interesus. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, kaip valstybinio jūrų uosto žemės sklypą nuomojanti įmonė (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 10 str.), pasibaigus žemės nuomos sutarties terminui ar ją nutraukus, privalėtų išpirkti ginčo objektus. Be to, atliekant uosto vystymo darbus, jei ginčo objektai kliudytų uosto infrastruktūros vystymui, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija turėtų šiuos objektus išpirkti arba paimti visuomenės poreikiams ir teisingai už juos atlyginti

8Apeliacinis skundas atmestinas.

9Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, daro išvadą, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

10Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad pagal 1994-10-11 Turto pardavimo iš viešųjų varžytinių aktą viešose varžytinėse UAB "Viza" įsigijo namų valdą, susidedančiais administracinio pastato lB2p, sargo būdelės 2Hlp, buitinio pastato 3Hlp, sandėlių 4Flp, 5Flp, 7Flp, 8Flp, 9Flp, 13Flp, 14Flp, 15Flp, 16Flp, 17Flp, 20Flm, 21Flm, 22Flm, 23Flm, 24Flm, dirbtuves 61Gp, lentpjūvę lOGlp, buitinį pastatą 12Hlp, sandėlį HFlp, dirbtuves 18Glp, dirbtuves 19Glp, ūkio sandėlius 25Ilp ir 26Ilp bei kiemo įrenginius (lauko tualetas, tvora). Kiemo aikštelės Ibi, Ib2 ir Ib3, vandentiekio tinklai, buitinių nuotekų tinklai, ryšių tinklai Nemuno g. 167, Klaipėdos m. į nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylą Nr.21/4655 nebuvo įtraukti (b.l.110-122). Žemės sklypas 2101/0010:1, kuriame yra minėti statiniai, yra valstybinio jūrų uosto teritorijoje, kuri nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, patikėjimo teise valdomas valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos. Nekilnojamojo turto registre ( - )įregistruotas juridinis faktas, kad sudaryta nuomos sutartis 2001-04-03, Nr. 20-57/2001ž dėl 2,7954 ha ploto, sklypo Nr. 94.

11Pagal CPK 526 straipsnio 3 dalį pareiškimas teismui dėl valdymo fakto patvirtinimo gali būti paduotas tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tą faktą patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų. Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl valdymo fakto patvirtinimo nustatymo nenagrinėtinas teisme.

12Nustačius, kad pagal 1994-10-11 Turto pardavimo iš viešųjų varžytinių aktą viešose varžytinėse UAB "Viza" įsigijo namų valdą, susidedančią iš administracinio pastato lB2p, sargo būdelės 2Hlp, buitinio pastato 3Hlp, sandėlių 4Flp, 5Flp, 7Flp, 8Flp, 9Flp, 13Flp, 14Flp, 15Flp, 16Flp, 17Flp, 20Flm, 21Flm, 22Flm, 23Flm, 24Flm, dirbtuvių 61Gp, lentpjūvės lOGlp, buitinio pastato 12Hlp, sandėlio HFlp, dirbtuvių 18Glp, dirbtuvių 19Glp, ūkio sandėlių 25Ilp ir 26Ilp bei kiemo įrenginių (lauko tualetas, tvora), tačiau pažymėtina, kad pareiškėja neįgijo teisės įregistruoti valdymo fakto ginčo statiniams t. y. kiemo aikštelei Ibi, Ib2 ir Ib3, vandentiekio tinklams, buitinių nuotekų tinklams, ryšių tinklams Nemuno g. 167, Klaipėdos m. ir į nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylą Nr.21/4655 nebuvo įtraukti. Pareiškėja taip pat nepateikė jokių įrodymų, kad ji kokiu nors kitu CK 1.136 straipsnyje įtvirtintu būdu galėjo įsigyti ginčijamą turtą ir kad tai patvirtinantys dokumentai neišliko. Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, kad nėra nei vienos sąlygos, kurioms esant būtų galima patvirtinti valdymo faktą.

13Be to pažymėtina, kad nuosavybės teisė į nekilnojamąjį daiktą gali būti įregistruota Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo sprendimu, priimtu pagal asmens, valdančio tą daiktą nuosavybės teise, prašymą.

14Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad UAB "Viza" 2009-05-04 kreipėsi į valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialą prašydama įrašyti vandentiekio tinklų V (unikalus Nr.4400-0620-0457), buitinių nuotekų tinklų 1KF ( - ), 2KF ( - ), ryšių tinklų Ii ( - )ir kiemo aikštelės Ib ( - ) adresu Nemuno g.167, Klaipėdos m. kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą ir įregistruoti UAB "Viza" nuosavybės teises į juos pagal 1994-10-11 turto pardavimo iš viešųjų varžytinių aktą, topografinius planus, kadastrinių matavimų bylą. Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo Kadastro duomenų tvarkymo skyriaus 2009-05-07 sprendimu Nr. 2050/09-S-123 UAB "Viza" prašymo įrašyti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą netenkino, vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 14 straipsniu, nes pagal nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 84 punktą nekilnojamojo daikto įrašymui ar duomenų pakeitimui Nekilnojamojo turto kadastre turi būti pateikti dokumentai, numatyti Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnyje. Kadangi statinių ( - ) kadastro duomenys užfiksuoti 2005-04-11, 2005-06-16, 2005-06-17, šių statinių duomenų įrašymui į Nekilnojamojo turto kadastrą turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis statinių teisėtumo faktą. UAB "Viza" pateikė skundą Centriniam registratoriui dėl valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2009-05-07 priimto sprendimo Nr. 2050/09-S-123. Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija, išnagrinėjusi UAB "Viza" skundą ir pateiktus dokumentus, 2009-07-08 sprendimu Nr. 233 paliko galioti teritorinio registratoriaus priimtus sprendimus.

15Teisėjų kolegija pažymi, tam kad nekilnojamųjų daiktų teisinė registracija būtų atlikta turi būti laikomasi tvarkos nustatytos Nekilnojamojo turto registro įstatyme. Todėl nurodytina, kad pareiškėja norėdama užregistruoti ginčo objektus Nekilnojamojo turto registre privalo pašalinti trūkumus nurodytus Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2009-07-08 sprendime arba pareiškėja gali ginčo teisenos tvarka reikšti reikalavimą dėl nuosavybės teisės pripažinimo ir taip apginti savo teises (CK 1.138 straipsnio 1 punktas).

16Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai išaiškino ir taikė materialinės bei procesinės teisės normas, priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, todėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 21 d. sprendimo pakeisti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325–330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

18Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai