Byla I-1604-331/2016
Dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Henrikas Sadauskas

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų J. B., V. D., A. V., M. S. skundą atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės informacinių sistemų centrui dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo.

3Teisėjas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Pareiškėjai skundu (b. l. 1-6) kreipėsi į teismą, prašydami priteisti iš Lietuvos valstybės neišmokėtą darbo užmokesčio dalį: J. B., V. D., A. V. už laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2013-10-01 įskaitytinai; M. S. – už laikotarpį nuo 2012-08-17 iki 2013-10-01 įskaitytinai; 2) priteisti pareiškėjams iš Lietuvos valstybės 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Paaiškino, kad yra statutiniai Lietuvos muitinės pareigūnai. J. B. iki 2011-05-31 ėjo Muitinės informacinių sistemų centro Vilniaus teritorinio skyriaus viršininko pareigas, pareigybės kategorija – 14, nuo 2011-06-01 iki šiol eina Muitinės informacinių sistemų centro Kompiuterių įrangos skyriaus Vilniaus poskyrio viršininko pareigas, pareigybės kategorija – 13.

6V. D. iki 2011-05-31 ėjo Muitinės informacinių sistemų centro Vilniaus teritorinio skyriaus vyriausiosios inspektorės pareigas, pareigybės kategorija – 12, nuo 2011-06-01 iki šiol eina Muitinės informacinių sistemų centro Kompiuterių įrangos skyriaus Vilniaus poskyrio vyriausiosios inspektorės pareigas, pareigybės kategorija – 12.

7A. V. iki 2011-05-31 ėjo Muitinės informacinių sistemų centro Vilniaus teritorinio skyriaus vyriausiojo inspektoriaus pareigas, pareigybės kategorija -12, nuo 2011-06-01 iki šiol eina Muitinės informacinių sistemų centro Kompiuterių įrangos skyriaus Vilniaus poskyrio vyriausiojo inspektoriaus pareigas, pareigybės kategorija – 12.

8M. S. nuo 2012-08-17 iki šiol eina Muitinės informacinių sistemų centro Kompiuterių įrangos skyriaus Vilniaus poskyrio vyriausiojo inspektoriaus pareigas, pareigybės kategorija – 12.

9Lietuvos Respublikos Seimui 2009-07-17 priėmus Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – ir VTĮ) pakeitimus nuo 2009-08-01 sumažinti valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficientai bei priedai už kvalifikacinę klasę. Šis valstybės tarnautojų darbo užmokesčio (pareiginės algos (koeficientų) ir priedų už kvalifikacinę klasę) sumažinimas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – ir Konstitucinio Teismo) 2013-07-01 nutarimu pripažintas prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatoms ir konstituciniam teisinės valstybės principui, todėl pareiškėjams nepagrįstai buvo sumažinta ir dėl to neteisėtai neišmokėta valstybės tarnautojo darbo užmokesčio dalis.

10Atsakovas Muitinės departamentas su pareiškėjų skundu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsiliepime (b. l. 17–19) paaiškino, kad Muitinės informacinių sistemų centras, vykdydamas įstatymų nuostatas, teisėtai taikė sumažintus valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficientus, o dėl Konstitucijai prieštaraujančio įstatymo taikymo valstybės tarnautojų patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą turėtų nustatyti įstatymų leidėjas. Pareiškėjų reikalavimui dėl darbo užmokesčio nepriemokos priteisimo prašė taikyti trejų metų ieškinio senaties terminą. Pažymėjo, kad pareiškėjų prašymas dėl 5 proc. dydžio metinių palūkanų priteisimo yra nepagrįstas, nes valstybės tarnybos kaip ir darbo teisiniuose santykiuose Civilinio kodekso 6.37 ir 6.210 straipsniuose įtvirtintas procesinių palūkanų institutas netaikytinas.

11Atsakovas Muitinės informacinių sistemų centras su pareiškėjų skundu nesutiko, prašė jį atmesti. Savo atsiliepimą (b. l. 13–15) grindė tokiais pačiais argumentais kaip ir Muitinės departamentas.

12S k u n d a s a t m e t a m a s.

13Nagrinėjamoje byloje keliamas ginčas dėl trunkamojo pažeidimo, kuomet pareiškėjams kas mėnesį buvo mokamas sumažintas darbo užmokestis pagal įstatymus, kurie vėliau buvo pripažinti prieštaraujančiais Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

14Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Muitinės informacinių sistemų centro direktorius 2003-12-31 įsakymu Nr. 3P-141K priėmė pareiškėją J. B. į Muitinės informacinių sistemų centro Vilniaus teritorinio skyriaus viršininko (A lygio, 14 kategorijos) pareigas, suteikiant II rango muitininko pareiginį laipsnį (b. l. 20), o 2011-03-31 įsakymu Nr. 1P-145 nuo 2011-06-01 perkėlė pareiškėją į Kompiuterių įrangos skyriaus Vilniaus teritorinio poskyrio viršininko (A lygio, 13 kategorijos) pareigas (b. l. 21). Muitinės informacinių sistemų centro 2013-11-15 pažyma Nr. 4F-33 patvirtina, kad pareiškėjui J. B. laikotarpiu nuo 2009-08-01 iki 2013-09-30 nebuvo išmokėta 3 177,83 Lt darbo užmokesčio dalis (b. l. 30).

15Muitinės informacinių sistemų centro direktorius 2008-12-23 įsakymu Nr. 1P-389 paskyrė pareiškėją V. D. į Muitinės informacinių sistemų centro Vilniaus teritorinio skyriaus vyriausiojo inspektoriaus (A lygio, 12 kategorijos) pareigas (b. l. 24), o 2011-03-31 įsakymu Nr. 1P-147 nuo 2011-06-01 perkėlė pareiškėją į Kompiuterių įrangos skyriaus Vilniaus teritorinio poskyrio vyriausiojo inspektoriaus (A lygio, 12 kategorijos) pareigas (b. l. 25). Muitinės informacinių sistemų centro 2013-11-15 pažyma Nr. 4F-32 patvirtina, kad pareiškėjai V. D. laikotarpiu nuo 2009-08-01 iki 2013-09-30 nebuvo išmokėta 1 568,6 Lt darbo užmokesčio dalis (b. l. 29).

16Muitinės informacinių sistemų centro direktorius 2008-04-09 įsakymu Nr. 18-148 paskyrė pareiškėją A. V. į Muitinės informacinių sistemų centro Vilniaus teritorinio skyriaus vyriausiojo inspektoriaus (A lygio, 12 kategorijos) pareigas nuo 2008-04-10 (b. l. 22), o 2011-03-31 įsakymu Nr. 1P-148 nuo 2011-06-01 perkėlė pareiškėją į Kompiuterių įrangos skyriaus Vilniaus teritorinio poskyrio vyriausiojo inspektoriaus (A lygio, 12 kategorijos) pareigas (b. l. 23). Muitinės informacinių sistemų centro 2013-11-15 pažyma Nr. 4F-30 patvirtina, kad pareiškėjui A. V. laikotarpiu nuo 2009-08-01 iki 2013-09-30 nebuvo išmokėta 1 401,45 Lt darbo užmokesčio dalis (b. l. 27).

17Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinis direktorius 2012-08-16 įsakymu Nr. 1P-687 nuo 2012-08-17 paskyrė pareiškėją M. S. į Muitinės informacinių sistemų centro Kompiuterių įrangos skyriaus Vilniaus teritorinio poskyrio vyriausiojo inspektoriaus (A lygio, 12 kategorijos) pareigas (b. l. 26). Muitinės informacinių sistemų centro 2013-11-15 pažyma Nr. 4F-31 patvirtina, kad pareiškėjui M. S. laikotarpiu nuo 2012-08-17 iki 2013-09-30 nebuvo išmokėta 348,04 Lt darbo užmokesčio dalis (b. l. 28).

18VTĮ 23 straipsnis numato, kad valstybės tarnautojo darbo užmokestį sudaro: 1) pareiginė alga; 2) priedai; 3) priemokos; 4) apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą. To paties įstatymo 24 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtinta, kad pareiginė alga nustatoma pagal pareigybės kategoriją ir yra vienoda visoms tos pačios kategorijos pareigybėms. Pareiginės algos dydis apskaičiuojamas taikant pareiginės algos koeficientą. Koks koeficientas taikomas kiekvienos kategorijos pareigybėms, nustato šis įstatymas (1 priedas). Vadovaujantis VTĮ 25 straipsnio valstybės tarnautojams mokami šie priedai: 1) už tarnybos Lietuvos valstybei stažą; 2) už kvalifikacinę klasę arba kvalifikacinę kategoriją; 3) už laipsnį arba tarnybinį rangą; 4) už diplomatinį rangą; 5) pareiginės algos dydžio vienkartinis priedas.

19Pažymėtina, kad VTĮ 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo pakeitimais (2010-06-30 įstatyme Nr. XI-944; 2011-11-22 įstatyme Nr. XI-1721; 2012-12-20 įstatyme Nr. XII-114) nuo 2009-05-01 buvo sumažinti pareiginės algos koeficientai aukštesnės nei 14 pareigybių kategorijos valstybės tarnautojams. Nuo 2009-08-01 VTĮ 1 priedas buvo dar kartą pakeistas (2009-07-17 įstatymu Nr. XI-363) dar kartą sumažinant pareiginės algos koeficientus 11 ir aukštesnių kategorijų valstybės tarnautojams, taip pat nustatant sumažintus priedų už kvalifikacinę klasę dydžius. Pastebėtina, jog 2013-09-19 priėmus VTĮ 25 straipsnio, 1 priedo pakeitimo ir kai kurių su jais susijusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymą Nr. XII-517, kuris įsigaliojo 2013-10-01, buvo nustatyti priedų už kvalifikacinę klasę ir pareiginių algų koeficientų dydžiai, galioję iki 2009-05-01. Todėl pareiškėjams susidarė toliau nurodytos darbo užmokesčio nepriemokos: J. B. – 3 177,83 Lt, V. D. – 1 568,6 Lt, A. V. – 1 401,45 Lt, už laikotarpį nuo 2009-08-01 iki 2013-09-30; M. S. – 348,04 Lt, už laikotarpį nuo 2012-08-17 iki 2013-09-30.

20Pareiškėjai į teismą su skundu kreipėsi 2013-10-16. Atsižvelgiant į Muitinės departamento prašymą pareiškėjų reikalavimui išmokėti darbo užmokesčio nepriemoką taikyti trejų metų ieškinio senaties terminą, DK 27 straipsnio 2 dalį, CK 1.127 straipsnio 1 dalį, laikytina, kad pareiškėjai J. B., V. D., A. V. skundą teismui pateikė praleidę ieškinio senaties terminą reikalavimams, kildinamiems iš laikotarpio nuo 2009-08-01 iki 2010-10-15. Įvertinus nurodytas aplinkybes nustatyta, kad pareiškėjas M. S. ieškinio senaties termino nepraleido.

21Nagrinėjamu laikotarpiu pareiškėjams neišmokėtos darbo užmokesčio dalies susidarymo pagrindu buvęs teisinis reguliavimas įvertintas Konstitucinio teismo 2013-07-01 nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatų, kuriomis nustatyti sumažinti valstybės tarnautojų ir teisėjų atlyginimai valstybėje susidarius itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ (toliau – ir Konstitucinio teismo 2013-07-01 nutarimas), kuriame Konstitucinis Teismas pripažino, kad pareiginės algos koeficientų ir priedų už kvalifikacines klases sumažinimas buvo nepagrįstas, kadangi tokiu teisiniu reglamentavimu neproporcingai sumažinti valstybės tarnautojų atlyginimai prieštarauja (prieštaravo) Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str. 1 d., 48 str. 1 d. nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, konstituciniam teisinės valstybės principui. Konstitucinio Teismo 2013-07-01 nutarimas „Valstybės žiniose“ paskelbtas 2013-10-01. Šiame nutarime Konstitucinis teismas taip pat konstatavo, kad įstatymų leidėjui iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 str. kyla reikalavimas nustatyti asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą, t. y. tvarką, kuria valstybė per protingą laikotarpį (inter alia atsižvelgiant į valstybės ekonominę, finansinę padėtį, įvertinant galimybes sukaupti (gauti) lėšas, būtinas tokiam kompensavimui) teisingai – tiek, kiek patirtieji praradimai buvo neproporcingi, – juos kompensuos.

22Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgęs į Konstitucinio Teismo 2013-07-01 nutarimo išaiškinimą, priėmė Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio, 1 priedo pakeitimo ir kai kurių su jais susijusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymo, Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 30 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto pakeitimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto 20 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo Įstatymą (toliau – ir Įgyvendinimo įstatymas), kuriuo numatyta nustatyti dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą asmenims, kuriems už darbą buvo apmokama iš valstybės ar savivaldybės lėšų. Minėtą patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą pateikti iš pradžių buvo numatyta iki 2014-05-01, tačiau vėliau šis terminas buvo pratęstas iki 2015-05-01.

23Konstitucinis Teismas 2015-11-19 nutarime konstatavo, jog Įgyvendinimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, bei atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2015-06-30 priėmė Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymą Nr. XII-1927 (toliau – ir Grąžinimo įstatymas), įsigaliojusį (su tam tikra išimtimi) 2015-09-01, kuriame nustatytas asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, praradimų, patirtų dėl per ekonomikos krizę neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo), kompensavimo mechanizmas.

24Teismas, atsižvelgęs į paminėtus Konstitucinio Teismo išaiškinimus, Grąžinimo įstatymo nuostatas, laiko, kad pareiškėjų dėl neproporcingo atlyginimo sumažinimo patirti praradimai turėtų būti kompensuojami pagal įstatymų leidėjo nustatytą mechanizmą. Pareiškėjų patirtų praradimų kompensavimo mechanizmui jau esant nustatytam įstatyme, nėra pagrindo tenkinti pareiškėjų reikalavimą priteisti neišmokėtą darbo užmokesčio dalį teismo sprendimu, nes sumažintą darbo užmokestį mokėjusiai institucijai – Muitinės informacinių sistemų centrui, Grąžinimo įstatyme yra nustatyta pareiga jame įtvirtintomis sąlygomis kompensuoti pareiškėjų patirtus praradimus. Toks neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo mechanizmo taikymas atitinka ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) formuojamą praktiką nagrinėjamu klausimu administracinėse bylose Nr. A-668-602/2016, A602-669/2016, kuriose LVAT nurodė, kad „patirtų praradimų kompensavimo mechanizmui jau esant nustatytam įstatyme, nėra pagrindo tenkinti reikalavimą priteisti neišmokėtą darbo užmokesčio dalį teismo sprendimu“. Nagrinėjamu atveju nukrypti nuo tokios LVAT suformuotos praktikos nėra jokio pagrindo.

25Esant šioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju, jau galiojant nepagrįstai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo mechanizmui, pareiškėjų reikalavimas priteisti neišmokėtą darbo užmokesčio dalį teismo sprendimu negali būti tenkinamas.

26Teismui atmetus reikalavimą priteisti neišmokėtą darbo užmokesčio dalį yra atmetami reikalavimai priteisti iš Lietuvos valstybės 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 d. 1 p., 127 str. 1 d., 129 str.,

Nutarė

28pareiškėjų J. B., V. D., A. V., M. S. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

29Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Henrikas Sadauskas... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teisėjas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Pareiškėjai skundu (b. l. 1-6) kreipėsi į teismą, prašydami priteisti iš... 5. Paaiškino, kad yra statutiniai Lietuvos muitinės pareigūnai. J. B. iki... 6. V. D. iki 2011-05-31 ėjo Muitinės informacinių sistemų centro Vilniaus... 7. A. V. iki 2011-05-31 ėjo Muitinės informacinių sistemų centro Vilniaus... 8. M. S. nuo 2012-08-17 iki šiol eina Muitinės informacinių sistemų centro... 9. Lietuvos Respublikos Seimui 2009-07-17 priėmus Valstybės tarnybos įstatymo... 10. Atsakovas Muitinės departamentas su pareiškėjų skundu nesutiko, prašė jį... 11. Atsakovas Muitinės informacinių sistemų centras su pareiškėjų skundu... 12. S k u n d a s a t m e t a m a s.... 13. Nagrinėjamoje byloje keliamas ginčas dėl trunkamojo pažeidimo, kuomet... 14. Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Muitinės... 15. Muitinės informacinių sistemų centro direktorius 2008-12-23 įsakymu Nr.... 16. Muitinės informacinių sistemų centro direktorius 2008-04-09 įsakymu Nr.... 17. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos... 18. VTĮ 23 straipsnis numato, kad valstybės tarnautojo darbo užmokestį sudaro:... 19. Pažymėtina, kad VTĮ 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo... 20. Pareiškėjai į teismą su skundu kreipėsi 2013-10-16. Atsižvelgiant į... 21. Nagrinėjamu laikotarpiu pareiškėjams neišmokėtos darbo užmokesčio dalies... 22. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgęs į Konstitucinio... 23. Konstitucinis Teismas 2015-11-19 nutarime konstatavo, jog Įgyvendinimo... 24. Teismas, atsižvelgęs į paminėtus Konstitucinio Teismo išaiškinimus,... 25. Esant šioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju, jau... 26. Teismui atmetus reikalavimą priteisti neišmokėtą darbo užmokesčio dalį... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 28. pareiškėjų J. B., V. D., A. V., M. S. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 29. Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...