Byla 2A-860-265/2011

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Alvydo Žerlausko, kolegijos teisėjų Aušros Maškevičienės, Eugenijos Morkūnienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės D. R. apeliacinį skundą dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 27 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-118-824/2010 pagal ieškovės D. R. ieškinį atsakovams V. B., Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Kretingos rajono savivaldybei, tretiesiems asmenims G. K. ir B. S., notarei D. R. dėl pripažinimo negaliojančiais: 1998-03-27 Kretingos rajono mero potvarkį Nr. 126 ir juo patvirtintą detalųjį planą, 1998-03-13 žemės sklypo (kadastro numeris 5604/0009:23) Turgaus a. 11a, Darbėnų mstl., Kretingos r. ribų paženklinimo aktą, Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2006 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 13.6-5456 2 ir 4 punktus, 2006-12-14 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutarties (registro Nr. 6725) 1 punkto dalį, nustatyti ieškovės ir atsakovo žemės sklypų bendrą ribą pagal 2007-09-2S VĮ Registrų centras parengtą planą ir

Nustatė

2ieškovė patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti negaliojančiais: 1998-03-27 Kretingos rajono mero potvarkį Nr.126; 1998-03-27 Kretingos rajono mero potvarkiu Nr.126 patvirtintą žemės sklypo, esančio Turgaus a. 11a, Darbėnai, Kretingos r., detalųjį planą; 1998-03-13 žemės sklypo (kadastro numeris 5604/0009:23) Turgaus a. 11a, Darbėnų mstl., Kretingos r. ribų paženklinimo aktą; pripažinti negaliojančiais Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2006 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 13.6-5456 patikslintus žemės sklypo (kadastro numeris 5604/0009:23),esančio Turgaus a. 11a, Darbėnų mstl., Kretingos r. kadastro duomenis; pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2006 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 13.6-5456 punktą 4 dalyje dėl leidimo V. B. pirkti žemės sklypo, esančio Turgaus a. 11a (kadastro numeris 560400090023) Darbėnuose, pripažinti negaliojančia 2006-12-14 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutarties (registro Nr. 6725) 1 punkto dalį, dėl žemės sklypo, esančio Turgaus a. 11a. pardavimo V. B. ir panaikinti šios sutarties pagrindu atliktą žemės sklypo dalies teisinę registraciją; pripažinti gretimai esančių ieškovės ir atsakovo žemės sklypų bendrą ribą pagal 2007-09-28 VĮ Registrų centras parengtą planą. Nurodė, kad 2004-03-17 pagal valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartį Nr.2062 D. R. įsigijo savo namų valdai priskirto žemės sklypo ½ dalį. 2004-06-02 nekilnojamojo turo registre įregistravo 0,08 ha žemės sklypą, kurio kadastrinis numeris 560400090115 ir kurio ½ dalis nuosavybės teise priklauso ieškovei, ribojasi su žemės sklypu, kurio kadastrinis numeris 560400090023, esančiu Turgaus a. 11a, Darbėnai, Kretingos r. 2007-09-14 ieškovė užsakiusi atlikti žemės sklypo, kurio kadastrinis numeris 560400090115, kadastrinius matavimus, 2007-10-01 gavo atsakymą (raštas Nr.2050/10-5127), kad jos nuosavybės teise valdomo žemės sklypo ribų pažymėti kadastro žemėlapyje negalima, nes dengia žemės sklypą, kadastrinis numeris 560400090023. Nurodė, kad žemės sklypo, unikalus Nr.5604-0009-0023, adresu Turgaus a. 11a, Darbėnai, Kretingos r., įsigijimo sandoris (2006-12-14 valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr.6725) buvo įregistruotas nekilnojamojo turto registre 2006-12-15. Vadovaujasi CK 1.75 straipsnio 4 dalimi, kurioje nurodyta, jog jeigu tas pačias teises į daiktą ar daiktines teises įregistravo keli asmenys, tai laikoma, kad teises įgijo pirmasis sandorį įregistravęs asmuo.

3Kretingos rajono apylinkės teismas 2010-12-27 sprendimu ieškinį atmetė. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog visiems ieškovės reikalavimams yra suėjusi ieškinio senatis. Teismas konstatavo, jog ieškovė žinojo apie ginčijamų aktų priėmimą, tačiau jų neginčijo. Ieškinio senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kada ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti, kad jo teisės yra pažeistos (CK 86 straipsnis, CK 1.127 straipsnio 1 dalis). Jeigu suinteresuotas asmuo, žinodamas arba turėdamas žinoti apie savo teisių pažeidimą per visą ieškinio senaties terminą nesikreipia į teismą su ieškiniu kad apgintų pažeistą ir kitos šalies nepripažįstamą teisę, priešinga teisinio santykio šalis ir kiti civilinių teisinių santykių dalyviai gali pagrįstai tikėtis, jog toks asmuo arba atsisako nuo savo teisės, arba nemano, kad jo teisė yra pažeista. Tuo atveju teisės pažeidimas įsisenėja ir negali būti teismo pašalintas priverstinai kitai šaliai tam prieštaraujant. Ieškovės reikalavimą pripažinti negaliojančia 2006-12-14 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutarties (registro Nr. 6725) 1 punkto dalį, dėl žemės sklypo, esančio Turgaus a. 11a., Darbėnai, Kretingos r., pardavimo V. B. ir panaikinti šios sutarties pagrindu atliktą žemės sklypo dalies teisinę registraciją, pirmosios instancijos teismas laikė išvestiniu, kuris gali būti tenkinamas tik patenkinus pirmesniuosius reikalavimus.

4Ieškovė nesutiko su Kretingos rajono apylinkės teismo 2010-12-27 sprendimu prašė jį panaikinti ir priimti naują – ieškinį tenkinti visiškai. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, paliko neišspręstą ieškovų reikalavimą pripažinti gretimai esančių ieškovės ir atsakovo žemės sklypų bendrą ribą pagal 2007-09-28 VĮ Registrų centras parengtą planą. Ieškovė buvo įpareigota apmokėti žyminiu mokesčiu kiekvieną teismui pateiktą reikalavimą, todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo konstatuoti, kad dalis reikalavimų yra išvestiniai ir jų nenagrinėti dėl ieškinio senaties. Ieškovės reikalavimui apginti turėjo būti taikoma CK 1.75 str. 4 d. Ieškovė taip pat nurodo, jog reikalavimams dėl nuosavybės teisės ar valdymo gynimo nuo neteisėto naudojimosi svetimu turtu, kai nesusiėjusi su valdymo netekimu ieškinio senatis, negali objektyviai pasibaigti, kadangi toks naudojimasis turtu yra tęstinio pobūdžio pažeidimas, nepakeičiantis nuosavybės teisės ir iš jos kylančių subjektinių teisių, todėl pažeistoji teisė turi būti ginama nepriklausomai nuo to, kiek laiko praėjo nuo pažeidimo pradžios iki ieškinio pareiškimo. Sprendžiant šį ginčą pirmosios instancijos teismas turėjo ištirti, ar buvo laikomasi administracinių procedūrų priimant ginčijamus administracinius aktus, nors ginčas ir kildinamas iš civilinių teisinių nuomos santykių.

5Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos nesutinka su ieškovės apeliaciniu skundu ir nurodo, jog pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo bylos medžiagą, tinkamai taikė materialines bei procesines teises normas. Atsakovė pažymi, jog Kretingos rajono mero 1998-09-24 potvarkiu Nr. 126 patvirtinto detaliojo plano teisėtumo klausimas jau buvo nagrinėtas Klaipėdos apygardos administraciniame teisme bei Lietuvos Vyriausiame administraciniame teisme ir ieškovės skundai netenkinti. Be to, ieškovė yra praleidusi ieškinio senaties terminus savo reikalavimams reikšti, šio termino atstatyti neprašė.

6Atsakovė Kretingos rajono savivaldybė atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad pirmosios instancijos teismas ieškovės reikalavimams pagrįstai taikė ieškinio senatį reglamentuojančias teisės normas. Atsakovė taip pat nesutinka su apeliantės argumentu, jog pirmosios instancijos teismas paliko neišspręstą ieškovės reikalavimą pripažinti ieškovės ir atsakovo žemės sklypų bendrą ribą pagal nurodytas koordinates. Pasak atsakovės, Kretingos rajono apylinkės teismas teisingai konstatavo, jog šis reikalavimas yra išvestinis ir gali būti tenkinamas tik patenkinus kitus reikalavimus, kurių nagrinėjimui yra suėjęs ieškinio senaties terminas. Taip pat nurodo, jog nepagrįstas ieškovės teiginys, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė nuosavybės teisių atkūrimą reglamentuojančius įstatymus, kadangi šios normos ir neturėjo būti taikomos, nes nė vienai iš šalių nuosavybės teisės nebuvo atkurtos abi ginčo šalys teisę į žemę įgijo pirkimo pardavimo sutartimis.

7Ieškovės apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

9Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad jos pareikšti reikalavimai tarpusavyje nėra susiję, nurodo, jog ieškovė buvo įpareigota apmokėti žyminiu mokesčiu kiekvieną teismui pateiktą reikalavimą, todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo konstatuoti, kad dalis reikalavimų yra išvestiniai ir jų nenagrinėti. Teisėjų kolegija iš dalies sutinka su šiuo apeliacinio skundo argumentu ir konstatuoja, jog ieškovės reikalavimas pripažinti negaliojančia 2006-12-14 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutarties (registro Nr. 6725) 1 punkto dalį dėl žemės sklypo, esančio Turgaus a. 11a., Darbėnai, Kretingos r., pardavimo V. B. yra reikalavimas, kuris kildinamas iš civilinių teisinių santykių, kaip ir reikalavimas pripažinti gretimai esančių žemės sklypų bendrą ribą pagal 2007-09-28 VĮ Registrų centras parengtą planą. Šie ieškovės reikalavimai nėra susijęs su administraciniais teisiniais santykiais. Tuo tarpu reikalavimas pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko 2006-10-24 įsakymo Nr. 13.6-5456 2 ir 4 punktus yra reikalavimas, kuris susijęs tiek su administraciniais, tiek su civiliniais teisiniais santykiais (CPK 26 straipsnio 2 dalis), nes šio akto pagrindu buvo sudaryta su atsakovu valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutartis. Esant šioms aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad šie ieškovės reikalavimai nėra susiję su prašomais pripažinti negaliojančiais 1998 m. priimtais aktais. Pažymėtina, jog ieškovė reikalavimą pripažinti Kretingos mero potvarkį Nr. 126 ir šiuo potvarkiu patvirtintą žemės sklypo, esančio Turgaus a. 11A, Darbėnai, Kretingos r., detaliojo plano teisėtumo klausimą kėlė ir administracinės kompetencijos teismuose. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2007-12-17 nutartimi konstatavo, jog ieškovė yra praleidusi terminą skundui dėl mero potvarkio panaikinimo paduoti. Lietuvos Vyriausias administracinis teismas 2008-01-22 nutartimi paliko nepakeistą Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007-12-17 nutartį. Dėl to darytina išvada, kad šis ieškovės reikalavimas dėl mero potvarkio buvo išspręstas administracinės kompetencijos teismuose. Šių teismų procesiniai sprendimai įsiteisėję, todėl šiuose procesiniuose sprendimuose išspręstų klausimų teisėtumas nebegali būti iš naujo nagrinėjamas civilinio proceso tvarka. Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, jog ši bylos dalis nutrauktina (CPK 293 str. 3 p.). Tuo tarpu ieškovės reikalavimams pripažinti negaliojančiu žemės sklypo Turgaus a. 11a, Darbėnų miestelyje, Kretingos r., ribų paženklinimo aktą bei 1998-03-27 R. B. geodezinių darbų įmonės parengtą žemės sklypo esančio Turgaus a. 11a., Darbėnų miestelyje Kretingos r. yra suėjusi ieškinio senatis. Kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, 3 metų ieškinio senaties terminas minėtiems dokumentams ginčyti pasibaigė 2001-03-13, 2001-03-27 t. y. iki Civilinio kodekso įsigaliojimo 2001-07-01, todėl vadovaujantis Civilinio kodekso patvirtinimo , įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 10 str. 1 d. nėra teisinio pagrindo iki kodekso įsigaliojimo praėjusį ieškinio senaties termino dalį įskaityti į Civilinio kodekso nustatytą ieškinio senaties terminą. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovė žinojo apie sklypo ribų paženklinimo akto sudarymą ir 1998-03-27 R. B. geodezinių darbų įmonės parengtą žemės sklypo planą, tačiau ieškovė savo teisėmis nesirūpino, nesikreipė dėl teisminės gynybos, todėl ieškinio senaties terminą praleido be svarbių priežasčių.

10Esant šių aplinkybių visetui teisėjų kolegija taip pat sutinka su apeliacinio skundo argumentu, jog pirmosios instancijos teismas išsprendė ne visus ieškovės reikalavimus, todėl teisėjų kolegija konstatuoja, jog ieškovės reikalavimai dėl Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2006 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 13.6-5456 2 ir 4 punktų, 2006-12-14 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutarties (registro Nr. 6725) 1 punkto dalies pripažinimo negaliojančiais bei ieškovės ir atsakovo žemės sklypų bendros ribos nustatymo pagal 2007-09-28 VĮ Registrų centras parengtą planą nebuvo nagrinėjami pirmosios instancijos teisme, todėl turi būti nagrinėjami iš naujo, nes tuo neatskleista bylos esmė. Nesiaiškinta, kodėl persidengia šalia esantys ieškovės ir atsakovo sklypai, ar Valstybė, 2006-12-14 sudarydama su atsakovu V. B. Valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį, turėjo nuosavybės teisę į perleidžiamą žemės sklypą. Taip pat pirmosios instancijos teismas nenustatė, ar pagrįstas ieškovės reikalavimas nustatyti jos ir atsakovo žemės sklypų bendrą ribą pagal 2007-09-28 VĮ Registrų centro parengtą planą.

11Kadangi pirmosios instancijos teismas netinkamai kvalifikavo tarp šalių susiklosčiusių teisinių santykių pobūdį, nepagrįstai netaikė bylos nutraukimą reglamentuojančias teisės normas bei neatskleidė bylos esmės, todėl šios aplinkybės suteikia apeliacinės instancijos teismui teisę pakeisti Kretingos rajono apylinkės teismo 2010-12-27 sprendimą (CPK 326 str. 1 d. 3 p.)

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

13tenkinti ieškovės D. R. apeliacinį skundą iš dalies. Pakeisti Kretingos rajono apylinkės teismo 2010-12-27 sprendimą ir išdėstyti jį taip:

14Bylos dalį dėl ieškovės reikalavimo pripažinti negaliojančiu Kretingos mero potvarkį Nr. 126 ir šiuo potvarkiu patvirtintą žemės sklypo, esančio Turgaus a. 11A, Darbėnai, Kretingos r. detalųjį planą, nutraukti.

15Bylos dalį dėl ieškovės reikalavimų pripažinti Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2006 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 13.6-5456 2 ir 4 punktų, 2006-12-14 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutarties (registro Nr. 6725) 1 punkto dalies negaliojančiais bei ieškovės ir atsakovo žemės sklypų bendros ribos nustatymo pagal 2007-09-28 VĮ Registrų centro parengtą planą grąžinti nagrinėti iš naujo.

16Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai