Byla 2A-1730-265/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Žerlauskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės UAB „Maxmarta“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 5 d. papildomo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-747-563/2012 pagal ieškovės UAB „Maxmarta“ ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-04-27 priėmė sprendimą, kuriuo ieškovės ieškinį dėl žalos atlyginimo atmetė. Liudytojas D. M., dalyvavęs 2012-04-10 teismo posėdyje, pateikė prašymą apmokėti kelionės išlaidas. Priimant sprendimą nebuvo išspręstas bylinėjimosi išlaidų atlyginimo liudytojui klausimas.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-07-05 priėmė papildomą sprendimą ir priteisė iš ieškovės UAB „Maxmarta“ 282,24 Lt bylinėjimosi išlaidas liudytojui D. M.. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atliesta nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad liudytojas D. M. į teismo posėdį buvo iškviestas atsakovo atstovo prašymu. Kadangi atsakovas, pareiškęs prašymą iškviesti liudytoją, iš anksto nesumokėjo avanso į teismo sąskaitą bylinėjimosi išlaidoms padengti, pirmosios instancijos teismas bylinėjimosi išlaidas už kelionę liudytojui sumokėti priteisė iš ieškovės.

4Ieškovė su pirmosios instancijos teismo papildomu sprendimu nesutiko, prašo jį panaikinti ir priimti naują sprendimą – priteisti išlaidas iš atsakovės. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nesiaiškino liudytojo iškvietimo tvarkos ir pasekmių, bei nutarė tenkinti atsakovės prašymą, neįsitikinęs jo noru sumokėti avansą. Dėl to prisiėmė atsakomybę dėl liudytojo išlaidų apmokėjimo. Taip pat nurodo, kad liudytojas – policijos pareigūnas buvo iškviestas tam, kad paaiškintų, ar ieškovės transporto priemonė susidūrė su elniu ar stirna, nes valstybės institucijų pareigūnai nurodė skirtingą žalos padarymo šaltinį – laukinių gyvūnų rūšį. Pasak apeliantės, ši aplinkybė neturėjo teisinės reikšmės įrodymų vertinimui ir dėl to bylinėjimosi išlaidos iš ieškovės už liudytojo iškvietimą neturėtų būti priteistos.

5Atsakovė su pateiktu apeliaciniu skundu nesutiko ir prašo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos papildomą sprendimą palikti nepakeistą. Taip pat nurodė, jog liudytojo iškvietimas buvo reikšmingas siekiant nustatyti, ar žala buvo padaryta laukinio gyvūno.

6Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Šiuo nagrinėjamu atveju absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

8CPK 90 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalis, kuri pateikė prašymą iškviesti liudytojus ar ekspertus, atlikti ekspertizę, apžiūrėti įvykio vietą, iš anksto sumoka teismo nustatyto dydžio avansą bylinėjimosi išlaidoms padengti. Kai šio Kodekso ar kitų įstatymų numatytais atvejais teismas savo iniciatyva iškviečia liudytojus, ekspertus ar paskiria ekspertizę, atlieka įvykio vietos apžiūrą, šių veiksmų atlikimo išlaidos sumokamos iš valstybės biudžeto. Kaip matyti iš bylos duomenų, prašymą iškviesti liudytoją pateikė atsakovas, tačiau iš anksto nesumokėjo avanso, kadangi teismas nenustatė avanso dydžio ir neįpareigojo atsakovo jo sumokėti Esant šiai aplinkybei apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog liudytojas buvo iškviestas teismo iniciatyva, todėl išlaidos liudytojui turėjo būti apmokėtos iš valstybės biudžeto. Tuo tarpu suma, kurią teismas sumoka liudytojui, kai avansas nebuvo mokamas ar jo neužteko, išieškoma į valstybės biudžetą šio Kodekso 96 straipsnyje nustatyta tvarka (CPK 91 straipsnio 5 dalis). Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reguliavimą konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas, ex officio iškvietęs liudytoją, turėjo jo išlaidas atlyginti iš savo lėšų, o šių išlaidų priteisimo klausimą iš šalių išspręsti pagal CPK 96 straipsnio nuostatas. Apeliacinės instancijos teismas šių išlaidų liudytojui atlyginimo tvarkos negali išspręsti, nes šio klausimo sprendimas priskirtas bylą nagrinėjusio teismo kompetencijai. Dėl to klausimas, susijęs su bylinėjimosi išlaidų atlyginimu liudytojui, perduotinas nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

9Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tik byloje dalyvaujantys asmenys turi teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi (CPK 37 straipsnio 1 dalis). Dėl to materialinio patenkinimo arba atmetimo atveju bylinėjimosi išlaidos gali būti paskirstomos tik tarp jų. Šios išlaidos negali būti priteisiamos tiesiogiai kitiems proceso dalyviams, nurodytiems CPK 61 straipsnio 1 dalyje. Šiems asmenims bylinėjimosi išlaidos atlyginamos pagal atitinkamų CPK VII skyriaus straipsnių nustatytą tvarką.

10Pažymėtina, jog apeliantas skunde kvestionavo susidariusių išlaidų pagrįstumo klausimą ir aplinkybes, susijusias su liudytojų iškvietimu. Pažymėtina, jog šias aplinkybes turėtų įvertinti pirmosios instancijos teismas, spręsdamas bylinėjimosi išlaidų tarp šalių paskirstymo klausimą.

11Esant nurodytų aplinkybių visetui apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, priteisdamas išlaidas liudytojui tiesiogiai iš ieškovo, pažeidė teisės normas, reglamentuojančias liudytojams, vertėjams, ekspertams ir ekspertinėms įstaigoms priklausančių sumų išmokėjimą, dėl to skundžiamas papildomas sprendimas naikintinas ir klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo liudytojui perduotinas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331 straipsniais, teismas

Nutarė

13Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 5 d. papildomą sprendimą panaikinti ir klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo liudytojui perduoti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai