Byla 2S-1643-513/2011
Dėl vykdymo išlaidų priteisimo iš skolininko J. D

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Irmos Čuchraj, kolegijos teisėjų Rimvidos Zubernienės ir Audriaus Saulėno, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo skolininko J. D. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-06-27 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo antstolio J. P. pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo iš skolininko J. D..

2Kolegija, išnagrinėjusi skundą,

Nustatė

3pareiškėjas antstolis Jonas Petrikas kreipėsi į teismą su pareiškimu prašydama priteisti iš skolininko J. D. 333,60 Lt vykdymo išlaidų. Nurodė, kad vykdė Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biuro 2007-08-30 nutarimą Nr. E761880 dėl 100 Lt išieškojimo iš skolininko J. D.. Skolininkui buvo išsiųstas raštiškas siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas, tačiau skolininkas per nustatytą terminą vykdymo išlaidų nesumokėjo.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-06-27 nutartimi antstolio pareiškimą tenkino visiškai – antstoliui iš skolininko priteisė 333,60 Lt vykdymo išlaidų. Nurodė, kad antstolio pareiškimas dėl vykdymo išlaidų pagrįstas, kadangi antstolis išsiuntė skolininkui raštišką siūlymą sumokėti vykdomojoje byloje susidariusias vykdymo išlaidas, tačiau skolininkas per nustatytą terminą šių išlaidų neatlygino.

5Atskiruoju skundu skolininkas J. D. prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-06-27 nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad antstolis nesiuntė jokio pranešimo jo gyvenamosios ar darbo vietos adresu apie nagrinėjamą bylą. Taip pat antstolis neteisėtai paskaičiavo vykdymo išlaidas, kadangi gavęs siūlymą geranoriškai sumokėti jam paskirtą baudą, ją iš karto sumokėjo.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis Jonas Petrikas prašo atskirojo skundo netenkinti ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-06-27 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad skolininkas baudą sumokėjo tik tada kai antstolis priėmė patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo. Skolininkas paskirtos baudos ir vykdymo išlaidų laiku nesumokėjo, todėl iš skolininko pagrįstai buvo reikalaujama sumokėti visas vykdymo išlaidas.

7Atskirasis skundas netenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

9Iš vykdomosios bylos Nr.0172/09/01882 nustatyta, kad antstolis vykdė bylą pagal 2007-08-30 Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biuro išduotą nutarimą Nr. E761880 dėl 100 Lt baudos išieškojimo iš skolininko J. D..

10Lietuvos Respublikos ATPK 313 str. 1 d. (įstatymo redakcija, galiojusi nutarimo priėmimo dieną, t. y. nuo 2007-07-21) numatė, kad baudą patrauktas administracinėn atsakomybėn asmuo turi sumokėti ne vėliau kaip per penkiolika dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo jam dienos, o apskundus tokį nutarimą – ne vėliau kaip per penkiolika dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos. Lietuvos Respublikos CPK 661 str. 1 d. (įstatymo redakcija, galiojusi nutarimo priėmimo dieną, t. y. nuo 2006-07-14) numatė, kad nagrinėjamu atveju raginimas įvykdyti sprendimą neturėjo būti siunčiamas. Taigi Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biuro 2007-08-30 nutarimu Nr. E761880 paskirtą 100 Lt baudą J. D. turėjo sumokėti iki 2007-09-14 įskaitytinai, nes nutarimo kopija jam buvo įteikta 2007-08-30 (vykdomosios bylos l. 3). Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biuras 2007-08-30 nutarimą Nr. E761880 antstoliui Jonui Petrikui pateikė vykdyti 2009-12-14, kai atliko ATPK 314 str. nurodytus veiksmus ir išieškoti baudą nepavyko. Iš bylos medžiagos matyti, kad J. D. baudą sumokėjo tik 2011-05-06. Antstolis vykdymo veiksmus pradėjo 2009-12-16, kai priėmė patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą.

11Bauda skolininkas J. D. sumokėjo praėjus įstatymo nustatytam terminui sumokėti baudą, vykdomoji byla užbaigta, skolininkui tinkamai įteiktas siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas, tačiau vykdymo išlaidų skolininkas nesumokėjo. Pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 52 p., kai skolininkas įvykdo sprendimą pasibaigus raginime arba siūlyme nustatytam terminui, iš skolininko išieškomos visos vykdymo išlaidos, tarp jų ir atlyginimas antstoliui už vykdomojo dokumento (jo dalies) įvykdymą, nepaisant to, kad skolą išieškotojui sumoka ar kitaip su juo atsiskaito pats skolininkas. Tik itin išimtiniais atvejais, kai skolininkas įvykdo vykdomąjį dokumentą (jo dalį) pasibaigus raginime (siūlyme) nustatytam terminui, o jeigu raginimas jam neturėjo būti siunčiamas, – po to, kai vykdomasis dokumentas buvo priimtas vykdyti, dėl aplinkybių, prilygstančių force majeure aplinkybėms, antstoliui gali būti priteisiamas mažesnis už Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytą minimalų atlyginimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-02-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-5/2007).

12Pagal Civilinio proceso kodekso 604 str. nuostatas dokumentai siunčiami registruotu paštu ir yra laikomi įteiktais po 5 dienų, skaičiuojant nuo išsiuntimo dienos, išskyrus Civilinio proceso kodekso 660 str. numatytą atvejį. Civilinio proceso kodekso 660 str. šiuo konkrečiu atveju nebuvo pagrindo taikyti, kadangi jis reglamentuoja raginimo įvykdyti sprendimą įteikimo tvarką, o skolininkui buvo siunčiamas siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas, kuris remiantis laikomas tinkamai įteiktu pagal Civilinio proceso kodekso 604 str. nustatytas taisykles.

13Atsižvelgiant į tai, jog antstolis nepažeidė procesinės teisės normų, reglamentuojančių dokumentų įteikimą vykdymo procese skolininkui, skolininko teisės į informavimą, jo veiksmai vykdymo procese pripažintini teisėtais, todėl yra pagrindas priteisti jam vykdymo išlaidas. Pažymėtina tai, kad skolininkas J. D. neatsiliepė į antstolio pranešimus.

14Konstatuotina, kad antstoliui priėmus patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo CPK 632 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu – visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą, antstolis vykdė pareigą išspręsti vykdymo išlaidų apmokėjimo ir grąžinimo klausimus (Sprendimų vykdymo instrukcijos 49 p.). Antstolis įvykdė CPK 604, 605 str., 611 str. 1 d. numatytus reikalavimus ir įteikė skolininkui siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas. Skolininkui neapmokėjus vykdymo išlaidų, antstolis pagrįstai kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą dėl jų priteisimo.

15Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutarties naikinti ar keisti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 p.).

16Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 334–336 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

17Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai