Byla 2-63-879/2014
Dėl tėvų valdžios apribojimo būdo pakeitimo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Daina Vaidachavičienė,

2sekretoriaujant Alvyrai Džiugienei,

3dalyvaujant pareiškėjai A. G., jos atstovei adv. V. Bradulskienei,

4suinteresuoto asmens Ukmergės vaikų globos namų atstovei A. J., institucijos, teikiančios išvadą- Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Elenai Petuškienei,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos A. G. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Ukmergės vaikų globos namams, institucija teikianti išvadą- Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl tėvų valdžios apribojimo būdo pakeitimo,

Nustatė

6Pareiškėja A. G. patikslintu pareiškimu kreipėsi į teismą dėl neterminuotos tėvų valdžios pakeitimo į laikiną apribojimą 6 mėn laikotarpiui. Nurodė, kad Ukmergės rajono apylinkės teismo 2011-12-23 sprendimu jai buvo neterminuotai apribota tėvų valdžia nepilnamečių vaikų T. G., gim. ( - ), I. G., gim. ( - ), V. G., gim. ( - ), atžvilgiu, vaikams nustatyta nuolatinė institucinė globa. T. G. ir I. G. , globėju paskirti Ukmergės vaikų globos namai, vaiko gyvenamoji vieta nustatyta Ukmergės vaikų globos namuose, priteistas iš pareiškėjos išlaikymas nepilnamečiams vaikams po 1 MGL kas mėnesi kiekvienam vaikui iki vaikų pilnametystės. V. G. globėju paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, vaiko gyvenamoji vieta nustatyta Vilniaus sutrikusio vystymosi globos namuose, priteistas iš pareiškėjos išlaikymas nepilnamečiams vaikams po 1 MGL kas mėnesį iki vaiko pilnametystės. Pareiškėja nurodė, kad jos šeima buvo įtraukta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus apskaitą dėl girtavimo ir nepriežiūros. Pareiškėja teigė, kad supranta, kad jos elgesys buvo blogas nepilnamečių vaikų atžvilgiu, kad savo elgesiu darė neigiamą įtaką nepilnamečiams vaikams, tačiau šiuo metu su vaikais palaiko gerus tarpusavio santykius, lanko tomą ir I. U. vaikų globos namuose, pasiima vaikus savaitgaliais ir jų atostogų metu namo. Pareiškėja nurodė, kad domisi vaikų pasiekimais, kartu sprendžia iškilusias problemas, domisi elgesiu vaikų globos namuose, bendrauja su auklėtojomis. Pareiškėja nurodė, kad sustiprėjo ne tik jų ir vaikų ryšys, bet ir vaikai pradėjo tarpusavyje labiau bendrauti. Pareiškėja gyvena kartu su sugyventiniu D. V. pareiškėjos mamos V. G. gyvenamajame name. Pareiškėja nurodė, kad name yra dukroms skirtas kambarys, kuriame yra visi būtini baldai, buities apyvokos reikmenys. Pareiškėja registruota darbo biržoje, gauna socialinę pašalpą, dar uždarbiauja papildomai. Nurodė, kad alkoholio nebevartoja, gydosi medikamentais, nori pati auklėti ir auginti savo vaikus T. G. ir I. G..

7Pareiškėja A. G. teismo posėdžio metu paaiškino, kad nori pati rūpintis ir auginti savo dukras Tomą ir Inesą. Dėl dukros V. G. sprendimą prašo palikti nepakeistą, nes Vitai reikalinga speciali priežiūra, ji turi sveikatos problemų, juolab, jei atsirado šeima, norinti ją įsivaikinti. Pareiškėja paaiškino, kad teismo sprendimu priteisto išlaikymo vaikams nemokėjo, nes tuo metu nedirbo ir negaudavo jokių pajamų. Dabar jos ir sugyventinio pajamos yra socialinės išmokos apie 620,00 Lt. Pareiškėja paaiškino, kad ji su vyru dirba papildomai pas žmones, taip pat patvirtino, kad ji alkoholio visiškai nevartoja, o jos sugyventinis D. V. alkoholinius gėrimus vartoja retai, tačiau šiaip yra ramus ir išgėręs eina miegoti, nekonfliktuoja..

8Pareiškėjos atstovė adv. V. Bradulskienė teismo posėdžio metu paaiškino, kad pareiškėja padavė teismui pareiškimą dėl neterminuotos tėvų valdžios apribojimo panaikinimo, tačiau bylos eigoje pakeitė ieškinio dalyką ir prašo neterminuotą tėvų valdžios apribojimą pakeisti į laikiną tėvų valdžios apribojimą, suteikiant jiems šešių mėnesių laikotarpį. Advokatė patvirtino, kad vaikų ir motinos ryšys nėra nutrūkęs, motina bendrauja su dukromis, vaikai leidžia savaitgalius su motina. Pareiškėjos atstovė paaiškino, kad pakeitus neterminuotą tėvų valdžios apribojimą į laikiną tėvų valdžios apribojimą, motina per tą laiką galėtų įrodyti, kad pareiškėjai pakeitė savo gyvenimo būdą, nebevartoja alkoholio bei rūpinasi savo vaikais. Pareiškėjų atstovė prašo patikslintą pareiškimą tenkinti ir pakeisti neterminuotą motinos valdžios apribojimą į laikiną motinos valdžios apribojimą, suteikiant šešių mėnesių terminą arba kuo trumpesnį terminą.

9Suinteresuoto asmens Ukmergės vaikų globos namų atstovė teismo posėdyje patvirtino, kad ryšys tarp vaikų ir motinos yra išlikęs, motina domisi savo vaikais, jų elgesiu bei pasiekimais, vaikai savaitgalius leidžia pas motiną. Atstovė palaiko pareiškėjų prašymą dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo pakeitimo į laikiną tėvų valdžios apribojimą.

10Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė teismo posėdžio metu savo išvadą palaiko, paaiškino, kad pareiškėjos šeima buvo įrašyta į Ukmergės rajono socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą dėl girtavimo, vaikų nepriežiūros šeimoje. Patvirtino, kad vaikus, kurie gyvena Ukmergės vaikų globos namuose, pareiškėja A. G. lanko periodiškai, o nepilnametės V. G., kurios globa nustatyta Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, pareiškėja nelanko. Paaiškino, kad pareiškėjai jau apie metus laiko rodo norą susigrąžinti vaikus į šeimą ir jais rūpintis, pareiškėjai yra išduotas leidimas pasiimti vaikus savaitgaliais, švenčių ir atostogų dienomis, jokių nusiskundimų per šį laikotarpį dėl vaikų teisių pažeidimų ar jų interesų nepaisymo svečiavimosi pas motiną namuose laikotarpiu, nėra gauta. Atstovė patvirtino, kad pareiškėja yra pasitvarkiusi namus, jame yra atskiras kambarys mergaitėms. Yra registruota darbo biržoje ir papildomai uždarbiauja pas vietos gyventojus, dirba viešuosius darbus. Išvadą teikiančios institucijos atstovė paaiškino, kad pareiškėja gydosi nuo alkoholizmo, negeria, tačiau vaikų ir motinos tarpusavio ryšys yra išlikęs glaudus. Pareiškėja pakeitė savo gyvenimo būdą, tačiau teigiami pokyčiai dar turi nusistovėti, todėl atstovė mano, jog nėra tikslinga visiškai panaikinti neterminuotą motinos valdžios apribojimą, o reiktų pakeisti į laikiną tėvų valdžios apribojimą, suteikiant pareiškėjai galimybę visiškai pasitaisyti ir įrodyti, kad gali bei nori savo vaikais rūpintis pati.

11Pareiškimas tenkinamas.

12Byloje nustatyta, kad pareiškėja turi tris vaikus- T. G., gim. ( - ), I. G., gim. ( - ) (b.l. 7,8), kurių atžvilgiu prašo pakeisti neterminuotą tėvų valdžios apribojimą į laikiną tėvų valdžios apribojimą, V. G., gim. ( - ) (b.l. 12), kuri šiuo metu yra Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namuose ir kurios atžvilgiu neprašo pakeisti neteminuoto motinos valdžios apribojimo. Pareiškėja A. G. yra registruota darbo biržoje (b.l. 6). Iš Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Siesikų seniūnijos rašto matyti, kad pareiškėja nuo 2013 m. liepos 1 d. iki 2013 liepos 31 d. dirbo viešuosius darbus (b.l.13). Iš Ukmergės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus pažymos apie pajamas matyti, kad A. G. 2012 m. spalio-2013 m. gegužės mėn mokama socialinė pašalpa 630 Lt (b.l.14). Iš Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų atsiliepimo į ieškinį matyti, kad V. G. reikalinga speciali priežiūra, gydytojų konsultacijos. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2012-01-27 V. G. įrašė į galimų įvaikinti vaikų apskaitą. Neatsiradus norinčių įsivaikinti V. G. Lietuvoje , 2013 m. buvo priimtas sprendimas, kad tarptautinis įvaikinimas atitinka V. G. interesus. Iš pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad pareiškėja gydosi nuo alkoholizmo, iš Kauno apskrities priklausomybių ligų centro siuntimo gydyti, tirti ir konsultuoti matyti, kad 2013-11-15 pareiškėjai A. G. vėl atliktas medikamentinis kodavimas 6 mėn.. Pareiškėja bendrauja su savo nepilnamečiais vaikais, kartu praleidžia savaitgalius bei atostogas. Byloje nustatyta, kad motina, nors jos valdžia vaikų atžvilgiu buvo apribota, nenutraukė su vaikais ryšių, domėjosi vaikų elgesiu. Pareiškėjos nurodytas aplinkybes, kad ji bando tvarkytis savo gyvenimą, patvirtino teismo posėdžio metu apklausti liudytojai: socialinė darbuotoja Ž. J., kuri paaiškino, kad šiuo metu pareiškėja gyvena tvarkingai, alkoholinių gėrimų nevartoja, papildomai uždarbiauja pas kaimynus, nori susigrąžinti dukras į šeimą, liudytojas D. V. teisme patvirtino, kad pareiškėja stengiasi tvarkytis savo buitį, labai nori susigrąžinti vaikus į šeimą, uždarbiauja pas vietinius gyventojus, kartu praleidžia savaitgalius.

13Lietuvos Respublikos CK 3.181 str. 3 d. nustatyta, kad jei aplinkybės pasikeitė, tačiau nėra pakankamo pagrindo visiškai panaikinti neterminuotą tėvų valdžios apribojimą, jis gali būti pakeistas laikinu apribojimu. Kadangi nustatyta, kad pareiškėja stengiasi vykdyti savo kaip motinos pareigas nepilnamečiams vaikams, tačiau aplinkybės nėra pasikeitusios taip, kad būtų galima konstatuoti, kad pareiškėja pilnai pasirengę vykdyti tėvų pareigas ir nesant pagrindo palikti neterminuotą tėvų valdžios apribojimą, teismas neterminuotą tėvų valdžios apribojimą , nepilnamečių T. G., gim. ( - ) ir I. G., gim. ( - ) keičia į laikiną tėvų valdžios apribojimą, teismo iniciatyva nustatant trijų mėnesių terminą (LR CK 3.181 str. 2 d., 3.181 str. 3 d.). Tokį terminą teismas nustato įvertinęs teigiamą pareiškėjos socialinį elgesį nuo kreipimosi į teismą dienos t.y. 2013-07-07 ir nepilnamečių vaikų interesus.

14Paliekamas galioti 2011-12-23 Ukmergės rajono apylinkės teismo sprendimas dalyje dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo V. G. atžvilgiu, nustatytos institucinės globos nepilnamečiams vaikams Tomai ir Inesai, kurių globėju paskirti Ukmergės vaikų globos namai, Vitai, kurios globėju paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, bei Ukmergės vaikų globos namuose nustatytą T. ir I. gyvenamąją vietą, Vilniaus sutrikusio vystymosi vaikų namuose nustatytą V. G. gyvenamąją vietą, bei priteistą nepilnamečiams išlaikymą.

15Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sprendimu dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo 2013-07-02 Nr. (1.7)-S-2138-13 pareiškėjai A. G. teikiama antrinė teisinė pagalba, 100 procentų atleidžiant nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260, 268, 270, 408, 409 str., teismas,

Nutarė

17pareiškimą tenkinti.

18Pakeisti 2011-12-23 Ukmergės rajono apylinkės teismo sprendimu nustatytą neterminuotą motinos valdžios apribojimą pareiškėjai A. G., a.k. ( - ) į laikiną tėvų valdžios apribojimą 3 (trims) mėnesiams, jų nepilnamečių vaikų T. G., gim. ( - ), ir I. G., gim. ( - ), atžvilgiu.

19Palikti galioti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2011-12-23 sprendimu nustatytą vaikams T. G., gim. ( - ), ir I. G., gim. ( - ) institucinę globą bei vaikų gyvenamąją vietą su globėju Ukmergės vaikų globos namais ir priteistą išlaikymą.

20Palikti galioti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2011-12-23 sprendimą V. G., gim. ( - ), atžvilgiu.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Daina Vaidachavičienė,... 2. sekretoriaujant Alvyrai Džiugienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjai A. G., jos atstovei adv. V. Bradulskienei,... 4. suinteresuoto asmens Ukmergės vaikų globos namų atstovei A. J.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos A.... 6. Pareiškėja A. G. patikslintu pareiškimu kreipėsi į teismą dėl... 7. Pareiškėja A. G. teismo posėdžio metu paaiškino, kad nori pati rūpintis... 8. Pareiškėjos atstovė adv. V. Bradulskienė teismo posėdžio metu paaiškino,... 9. Suinteresuoto asmens Ukmergės vaikų globos namų atstovė teismo posėdyje... 10. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 11. Pareiškimas tenkinamas.... 12. Byloje nustatyta, kad pareiškėja turi tris vaikus- T. G., gim. ( - ), I. G.,... 13. Lietuvos Respublikos CK 3.181 str. 3 d. nustatyta, kad jei aplinkybės... 14. Paliekamas galioti 2011-12-23 Ukmergės rajono apylinkės teismo sprendimas... 15. Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sprendimu dėl antrinės... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260, 268, 270, 408, 409 str., teismas,... 17. pareiškimą tenkinti.... 18. Pakeisti 2011-12-23 Ukmergės rajono apylinkės teismo sprendimu nustatytą... 19. Palikti galioti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2011-12-23 sprendimu... 20. Palikti galioti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2011-12-23 sprendimą V. G.,... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...